Faxrapport geen verzendbewijs bij indienen bezwaarschrift

Een man had een bezwaarschrift ingediend tegen de beslissing van het UWV om zijn WAO-uitkering in te trekken. Het UWV gaf hem een termijn van vier weken waarbinnen hij zijn bezwaarschrift moest aanvullen. Vlak voor het einde van de termijn stuurde de man een fax met de aanvulling naar de afdeling bezwaar en beroep van het UWV. Hij heeft hiervan een faxrapport waarin duidelijk staat dat hij de fax inderdaad heeft gestuurd.

Echter het UWV heeft de fax niet (meer). Onduidelijk is of de fax niet ontvangen of dat die is kwijtgeraakt. Het UWV bewaart de eigen faxrapporten maar 1 à 2 dagen.

Toen de rechter in eerste instantie de man gelijk gaf op grond van zijn faxrapport, ging het UWV in beroep tegen de uitspraak. De Centrale Raad van Beroep vernietigde de rechterlijke uitspraak en bepaalde dat een faxrapport niet voldoende is als bewijs van verzending.

De Raad: Volgens vaste rechtspraak is het indienen per fax op zichzelf een toelaatbare wijze van verzending. De risico's van verzenden per fax zijn echter voor rekening van de verzender te komen. Wanneer de ontvangst niet bevestigd kan worden, dan is het aan de verzender om aannemelijk te maken dat het bericht inderdaad is verzonden.

De mededeling “status OK” op het faxrapport is wel een indicatie dat de fax is ontvangen, maar het vormt geen sluitend bewijs.

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (7)

Edwin
Fri, 10/21/2005 - 14:30

Dit is toch erg vreemd hoor! Even op internet gezocht en vond het volgende.
(bron federalombudsman.be/Artikels/Com_presse/PersberichtJV2003.htm)

------------------------------------
2. Datum van verzending of van ontvangst

Het College van de federale ombudsmannen beveelt aan om, in het raam van de ontvankelijkheidscriteria van de bezwaarschriften, niet langer rekening te houden met de datum waarop de bevoegde directeur het bezwaarschrift heeft ontvangen maar wel met de datum van verzending of neerlegging van het bezwaarschrift. Een nieuwe wettelijke bepaling in het WIB92 terzake zou aldus toelaten dat de belastingplichtige zijn bezwaarschrift tijdig indient, hetzij per aangetekend schrijven (waarbij de datum van de poststempel op het ontvangstbewijs geldt als bewijs), per fax (waarbij de datum van bewijs van verzending van de fax geldt als bewijs), per e-mail (waarbij de datum van verzending van de e-mail geldt als bewijs) of zijn bezwaarschrift af te geven bij de bevoegde gewestelijke directie tegen ontvangstbewijs (pp. 86 e.v.).
--------------------------------------
Dit is in tegenspraak met de uitkomst van bovenvermelde rechtszaak.

HelloLaw
Fri, 10/21/2005 - 18:46

Edwin:

Wij hebben het hier over de situatie in Nederland. U heeft een Belgische tekst gevonden.

Edwin
Sat, 10/22/2005 - 13:20

Dat is juist. Hieruit blijkt dat eenduidigheid ver te zoeken is.

Ik kan de uitspraak niet begrijpen. Het is toch vrij eenvoudig vast te stellen of er een telefonische verbinding is geweest tussen UWV (of wat voor instantie dan ook) en client. Want KPN bewaart al het telefonisch verkeer zeker een half jaar.
Maar dat is natuurlijk weer te veel moeite om te verifieren.

Wat is dan bewijs? Alleen een aangetekende brief? Een causaal bewijs, waarvan elke stap aantoonbaar gemaakt kan worden, van verzending tot ontvangst is bijzonder moeilijk hard te maken. Ook bij een aangetekende brief, want de aangetekende brief is eigenlijk eerder een aangetekende envelop. Er wordt feitelijk niet getekend voor de inhoud, maar het omhulsel, de envelop.

Het komt er dan op neer dat alleen het distributiekanaal (post) verifieerbaar haar werk goed heeft gedaan. Het zegt echter niets over de inhoud! Als ontvanger kan ik immers beweren dat de envelop leeg was, of een ander document bevatte. De verzender zou dan een fout hebben gemaakt.

Als het er dan toch alleen op neer komt om een verificeerbaar medium, dan lijkt me juist de fax zeer betrouwbaar.

Paul
Sun, 11/06/2005 - 16:40

Op grond van de AWB ligt de bewijslast m.b.t. de verzending c.q. ontvangst van een "beschikking" bij het bestuursorgaan. Dit zou betekenen, dat een beschikking "aangetekend" zou moeten worden verzonden. Vanwege onder meer de kosten die dit met zich meebrengt wordt doorgaans van aangetekende verzending afgezien. Bij het aantekenen van bezwaar tegen een beschikking ligt de bewijslast m.b.t. de verzending bij degene die in bezwaar komt. Hierdoor is er gelijkwaardigheid in de bewijsvoering. Het verdient dan ook de voorkeur om het bezwaarschrift aangetekend te verzenden.

wim.goedhart
Tue, 12/27/2005 - 15:43

Beste methode is;
1) indien men de beschikking heeft over een fax: verzenden met verzoek voor ontvangstbevestiging,dus niet alleen het fax protocol fax machine van afzender/ontvanger.

Bovenstaande fax opvolgen met een schrijven gelijk aan de fax en wel aangetekend en met bericht van ontvangst
d.w.z ontvanger moet tekenen voor ontvangst.Deze bevestiging wordt door de post bij afzender afgeleverd.

charles janssen
Tue, 12/27/2005 - 17:21

het wordt tijd dat ook in NL een einde komt aan deze letterknechterij conform de Belgische tekst. Zelf de Raad van Beroep haalt in haar eerdere arrest verzending en ontvangst door elkaar. Ondertussen is vragen om kerende bevestiging per fax het beste. Zorgvuldigheid vereist bij de ontvanger een sluitende administratie [faxjournaal] die niet reeds na twee dagen wordt weggegooid.

max
Sat, 04/29/2006 - 03:11

vreemde uitspraak, dit volgens mij een potentieel gevaar voor de rechtsgeldigheid van email.

bovendien, als inhoudelijk gereageerd is op de fax dan moeten er toch voldoende aanknoop punten zijn.

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur