Gebroken glas

Twee zaken waarin het slachtoffer door een glasplaat is gevallen
In twee recente rechtszaken ging het om letselschade als gevolg van het vallen door een glasplaat. In de ene zaak kon de eigenaar van de glasplaat aansprakelijk gesteld worden voor de schade van het slachtoffer, in de andere zaak niet.

Opstal 
Voor de wet is een afscheidingswand een "opstal". Een opstal is, kort gezegd, alles wat boven op een stuk grond gebouwd, geplaatst of geplant is. Denk bijvoorbeeld aan een tuinhuisje, een boom of een schutting. De definitie staat in artikel 6:174 lid 4 BW: 

4. Onder opstal in dit artikel worden verstaan gebouwen en werken, die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. 

Als een opstal niet voldoet aan de eisen die men eraan mag stellen en gevaar oplevert voor personen of zaken, dan is volgens de wet (art. 6:174 lid 1 BW) de bezitter van die opstal aansprakelijk wanneer het gevaar zich verwezenlijkt. 

1. De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert, is, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij dit gevaar op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben gekend. 

Zaak 1. Spelend kind rent door glasscherm in privé-tuin 
Een vierjarig jongetje is met zijn ouders op bezoek bij kennissen. In de achtertuin is een glasplaat aangebracht die dient als erfafscheiding en windscherm. Op het glas waren ter markering stickers geplakt. In een moment van onoplettendheid valt de jongen door het glas en loopt daarbij snijwonden op waaraan hij littekens heeft overgehouden.

De ouders vinden dat de eigenaren van het glasscherm aansprakelijk zijn voor de schade en leggen het geschil voor aan de rechter. 

De rechter stelt voorop dat een glazen scherm gevaarlijk is, omdat glas nu eenmaal kan breken. Maar dat wil echter nog niet zeggen dat een dergelijk scherm per definitie een gebrekkige opstal is. De eigenaar van de glasplaat doet niets onrechtmatig door niet te waarschuwen voor het gevaar dat ontstaat wanneer iemand door het glas loopt. Het is nog maar de vraag of een specifieke waarschuwing zin zou hebben gehad ter voorkoming van het ongeval. Verder speelt mee dat het ongeval heeft plaatsgevonden in een privé-tuin, waarvoor minder hoge veiligheidseisen gelden dan voor een publiekelijk toegankelijk plek. Het is de verantwoordelijkheid van met name de ouders om op te letten dat er niets gevaarlijks gebeurt met hun spelende kinderen. 

Ook andere specifieke omstandigheden van de zaak, zoals het feit dat er ooit, 18 jaar geleden, een hond door de glasplaat was gerend, evenals de omstandigheid dat er vaker kinderen in de tuin speelden, houden niet in dat de eigenaren van het scherm alle denkbare veiligheidsmaatregelen moeten treffen. Van onrechtmatigheid zou pas sprake wanneer het ongeval voorzienbaar was. De rechtbank vindt dat de kans dat de kleine jongen door de glasplaat zou lopen zó klein was, dat de eigenaren geen extra maatregelen hoefden te treffen. 

Rechtbank Middelburg, 16 augustus 2006, LJN: AZ0565

Zaak 2. Feestganger valt door een glasplaat in Jaarbeurs
Na afloop van een feest in de Utrechtse Jaarbeurs waarbij rijkelijk alcohol en verdovende middelen werden genuttigd, raakt een van de bezoekers midden in de nacht betrokken bij een vechtpartij. Na wat duw- en trekwerk valt hij tegen een glazen afscheidingswand van een passage die onder meer wordt gebruikt als toegangsroute voor bezoekers naar grootschalige feesten en evenementen. De glasplaat breekt en het slachtoffer valt naar de vier meter lager gelegen Expohal. 

De Jaarbeurs wilde geen aansprakelijkheid erkennen voor de schade van het slachtoffer. Volgens de Jaarbeurs hoeft een afscheidingswand niet bestand te zijn tegen de grote en onvoorziene geweldsinwerking. 

Volgens de rechter diende de glazen wand niet alleen als afscheiding, maar ook ter voorkoming dat bezoekers over de rand zouden vallen en op de lager gelegen vloer zouden terecht komen. Vanaf de passage was niet zichtbaar dat zich daarachter een lager gelegen hal bevond omdat de hardglazen panelen zwart gekleurd waren. Daardoor was het ook ook niet zonder meer duidelijk dat de wand van glas was. De Jaarbeurs had er rekening mee moeten houden dat passanten minder voorzichtig zijn dan wanneer wél duidelijk was dat de wand van glas was en dat daarachter een lager gelegen vloer lag. In die omstandigheden mag aan een dergelijke wand de eis worden gesteld dat het niet mogelijk is dat iemand daar doorheen valt, ook niet in het geval iemand tegen de wand aan rent, daartegen aan wordt geduwd of daar tegenaan wordt getrapt. De Jaarbeurs moet ook bedacht zijn op bezoekers die onder invloed van alcohol en verdovende middelen verkeren en baldadig gedrag vertonen.

Alleen al vanwege het feit dat de bezoeker door het glas kon vallen, leidt tot de conclusie dat de wand niet voldeed aan de daaraan te stellen eisen en een gevaar opleverde voor personen.

De rechter vindt wel dat het slachtoffer ook zelf schuld heeft aan het ongeval. Hij had in groepsverband deelgenomen aan de vechtpartij met een andere groep jongeren en hij heeft zich niet uit de voeten gemaakt terwijl dat wel mogelijk was. De rechter rekent het hem zwaar aan: de Jaarbeurs hoeft uiteindelijk maar 30% Van de schade te vergoeden, terwijl de overige 70% Voor eigen rekening blijft. 

Rechtbank Utrecht, 13 september 2006, LJN: AY8956


Eisen aan glasplaten 
Het verschil tussen de twee zaken ligt met name verscholen in de eisen die men mag stellen aan de glazen platen. De glasplaat in de Jaarbeurs was gebrekkig omdat deze afscheiding ook bedoeld was om te voorkomen dat iemand zou vallen. In de zaak van het spelende jongetje werd van de glasplaat niet verwacht dat deze onbreekbaar zou zijn. 

Als het niet mogelijk is de bezitter van een opstal aansprakelijk te stellen (bijvoorbeeld omdat de opstal niet gebrekkig is, zoals het scherm in de achtertuin), dan kan men het altijd nog proberen op grond van onrechtmatige daad, de algemene aansprakelijkheidsbepaling uit het Burgerlijk wetboek (art. 6:162 BW). Dit laatste hebben de ouders van het jongetje ook geprobeerd, maar zonder succes.

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur