Geen administratiekosten bij verkeersboetes

Let op! We hebben een recenter artikel. Inmiddels heeft het hof hierover een uitspraak gedaan. Hieruit is naar voren gekomen dat de administratiekosten wel in rekening mogen worden gebracht. Lees de uitspraak hier


Sinds 2 juli 2009 brengt het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) 6 euro aan administratiekosten in rekening bij de inning van opgelegde boetes bij zogenaamde Mulder-overtredingen. Dergelijke boetes worden opgelegd bij lichte verkeersovertredingen. Hoewel het CJIB tot nu toe zonder problemen zijn administratiekosten doorberekende aan de verkeersovertreder, blijkt dit systeem in strijd te zijn met het uitgangspunt dat kosten voor het opleggen van straffen ten laste komen van de overheid.

Wat was er gebeurd?
Een hoogleraar uit Wageningen had een verkeersboete van 99 euro gekregen met daarbovenop 6 euro aan administratiekosten. Uit principiële gronden weigerde de man de administratiekosten te betalen. Hij voldeed daarom de 99 euro maar liet de administratiekosten in eerste instantie onbetaald. In tegenstelling tot beroep tegen de verkeersboete, is het namelijk niet mogelijk om beroep in te stellen tegen administratiekosten. Na een tijdje kreeg de man een dwangbevel waartegen hij in verzet ging. En dat was precies de opzet van de hoogleraar: hij wilde een rechterlijk oordeel over de in zijn ogen onterechte administratiekosten.

Administratiekosten onterecht
De rechter stelde de man in het gelijk. Een verkeersboete is namelijk bedoeld als sanctie en prikkeling om te voorkomen dat de verkeersdeelnemer in zijn gedrag vervalt. Een boete is geen vorm van belasting voor bepaalde gedragingen om bij te dragen aan de financiering van algemene overheidstaken. De administratiekosten bij een Mulder-boete vormen hierop geen uitzondering. Het staat de overheid echter wel vrij de boete zo hoog te maken dat de daarmee gepaard gaande administratiekosten gedekt worden.

Gevolgen uitspraak
Het CJIB is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak, dus de gevolgen zijn op dit moment nog onduidelijk. Als het CJIB verstandig is, dan verhogen ze de tarieven van de verkeersboetes met 6 euro en dan is het probleem opgelost. Als het CJIB niets verandert aan zijn beleid, dan doe je er als beboete verkeersovertreder goed aan in beroep te gaan tegen de verkeersboete (binnen 6 weken) met een verwijzing naar deze uitspraak aangaande de administratiekosten. 

Wil je meer weten over (parkeer)boetes en beroep, neem dan contact op met één van onze juristen.

Lees ook: Boete voor vasthouden mobiel tijdens het rijden

Bron: Rechtbank Amsterdam, sector kanton, 9 februari 2012, LJN BV6243

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (16)

Cok vd Stadt
Tue, 02/28/2012 - 18:23

De verkeersboetes ( lees verkeersbelastingen)worden jaarlijks al verhoogd. Verleden jaar 750.000.000 (!) aan verkeersboetes, grotendeels snelheidsovertredingen, ge?nd door het belastingkantoor cjib. Het gevaar in de administratiekosten schuilt dat het cjib de administratiekosten jaarlijks- hoe het clubje door ons gekozen meneren en mevrouwen maar uitkomt- ook in de lengte van dagen verhoogd kunnen gaan worden. Inflatiecorrectie etc. Noem maar op als overheidsmotief voor verhogingen. De nederlandse burger heeft het grondrecht om bedonderd te worden door zijn overheid en krijgt zijn leiders die hij verdient.

Anoniem
Tue, 02/28/2012 - 19:48

Tja, als je dat leest sta je net als zoveel andere zaken machteloos. Je kan wettelijk die administratiekosten winnen maar zij kunnen oneindig verhogen door het een ander noemer te geven. Als de overheid iets bepaalt heb je als burger niets te willen en als een wereldmacht een land plat willen gooien, dan gebeurt dat. Het is triest maar realiteit.

Ome Jopie
Wed, 02/29/2012 - 15:12

Wat gebeurt er met al die onterecht geinde kosten? Die zouden eigenlijk terugbetaald moeten worden is mijn bescheiden mening.

carolus
Wed, 02/29/2012 - 16:08

je hebt de zeer ruime keuze gehad tussen democratie of .....juist ja, democratie.
Dus nu mag je betalen.....of betalen... toch heel gewoon want als kind (lees; toekomstige belastingbetaler)werd je opgevoed door de enige erkende (geinteresseerde!) via het onontkoombare onderwijs.(de moeten- of boeten maatschappij)...dat bijbehorende gevoel van machteloosheid van zon kind sluit dus later naadloos aan bij wat de fiscus of een andere volksmelker wil. ..kortom administratiekosten zijn dus ook heel gewoon en een mogelijke Robin Hood zou met dit huidige onderwijs al in de kiem zijn gesmoord.

Ron
Wed, 02/29/2012 - 16:09

Het gekke is dat iedereen iets heeft tegen de overheid, die we zelf als burger gekozen hebben, tuurlijk is het onterecht dat er administratie kosten in rekeningen wordt gebracht maar nogmaals we hebben zelf voor deze overheid gekozen, dus niet zeuren als je een boete krijgt voor te hard rijden, is je eigen schuld, dus neem je de administratiekosten maar op de koop toe.

Marius
Wed, 02/29/2012 - 16:37

In beroep gaan kost je een hoop moeite en tijd.. en dat voor die 6 euro?
En in de toekomst levert het ook niets op, want dan verhogen ze de boetes gewoon.
Dus... laat nou maar... het is gewoon onderdeel van de rijksinkomsten.

Willem
Wed, 02/29/2012 - 17:58

Onze overheden bestelen ons al vele jaren. Kijk maar naar het kwartje van Kok. Als een rechter bepaalt dat die administratiekosten illegaal zijn,
moet hij óók zo flink zijn om bijvoorbeeld te be-
palen dat alle opgelegde administratiekosten van de laatste twintig jaar automatisch door
justitie aan betrokkenen dienen te worden terugbetaald, zonder dat deze hierom hoeft te
verzoeken.

Gerard
Wed, 02/29/2012 - 19:10

Maar als je je netjes aan de regeltjes houdt krijg je geen boete en hoef je ook geen administratiekosten te betalen. Je hebt het elf in de hand dus ga niet lopen zeuren.

Justme
Wed, 02/29/2012 - 20:42

De griffie rechten zijn niet voor niks zo hoog gemaakt, want de overheid weet ook dat als je 114 euro voor griffie rechten moet betalen, dan betaal je echt wel die 40 euro voor die onterechte boete of administratie kosten. Dat soort methodieken kunnen alleen uitgelegt worden als beroving en het belemmeren van een eerlijk en deugdelijke rechtsgang. Dat dit geaccepteerd wordt getuigt nou niet echt van burgers met een ruggegraad of principes.

cok vd Stadt
Wed, 02/29/2012 - 21:26

Meneer Gerard is waarschijnlijk nooit geconfronteerd geworden met een volkomen onterechte bekeuring. Meneer Gerard gaat dan gewoon betalen, 50 , 100 of welk eender bedrag. Gaat dan ook niet zeuren.
De wetgever heeft bepaald dat de burger de mogelijkheid heeft om beroep in te stellen tegen een hem opgelegde ( cjib)sanctie. Dat heeft de wetgever niet bepaald omdat hij mededogen zou hebben met de gesanctioneerde maar omdat het zgn. feilloze systeem toch wel eens zou kunnen haperen en de rechter bij beroepstelling kan toetsen of de steller van het beroep het recht al dan niet aan zijn kant heeft.

Charles
Thu, 03/01/2012 - 15:35

Uhmm Ron (29.02.12 | 15:09) ik heb deze regering NIET gekozen ! Ik heb zelfs niet kunnen kiezen of ik mijn zelfbeschikkingsrecht af wens te staan aan derden.

Geen enkele burger heeft een keuze kunnen maken of hij/zij zelfstandig tot besluiten wenst te komen of dat zij deze keuze uit handenwensen te geven.

Dit Staatsbestel is van boven af opgelegd en er is nimmer een referendum geweest of Nederlanders dit wensen.

Ik denk wel dat je een zeer brave burger bent, die braaf zal reproduceren wat hem als kind is geleerd en dat het staats-bestel democratie hetzelfde zou zijn als vrijheid.

Edoch democratie is het bestel waarbij de sterkste de baas is over iedereen en dat heeft niet van doen met vrijheid.

Andere Ron
Thu, 03/01/2012 - 18:24

Ron | 29.02.12 | 15:09
Ik sluit me aan bij Charles. Ik heb nimmer gekozen voor welke overheid dan ook. Ik ben principieel tegen de sociaaldemocratie, ook wel de "dictatuur van de meerderheid". Stemmen doe ik ook niet, want dat impliceert mijn goedkeuring aan een systeem dat ik veracht. Doe mij maar volledige vrijheid.

moeder van Mike
Thu, 03/01/2012 - 23:08

Ja, Politie, er zijn boetes en boetes! De fiets van mijn zoon bleek s morgens voor school defect; hij nam uit nood snel die van Papa. Vergat de dinamo aan te zetten (hijzelf heeft losse sportlampjes bij zijn mountainbike die hij bij het wisselen van de fiets thuis liet) Altijd licht aan echter die morgen vergeten. De berg afrijdende vlak voor school kwam een politiewagen naast hem rijden en verzocht hem het licht aan te doen. Hij reed direct de stoep op en stapte af om de dinamo aan te zetten en stapte weer op. De politiewagen reed nog steeds stapvoets want de 2 vr. agenten waren niet eens uitgestapt. (het regende en het was geen aangenaam weer) Maar toen amper 30 meter verderop werd mijn zoon nietsvermoedend opnieuw nogal boos aangehouden en hij kreeg toen een bekeuring. Mijn zoon (net 14 jaar) kwam die dag laat uit school en behoorlijk aangeslagen helemaal van streek en vertelde dat hij erg bang was geweest omdat de agenten zo nors gedaan hadden tegen hem. Ja,ok, we hebben meteen betaald toen die bon binnenkwam. Hij had geen licht dat klopte! Maar moet een agent zon jongen zo behandelen dat hij angstig thuiskomt s middags uit school? (De boete bedroeg 29 euro) Was een eerste waarschuwing niet voldoende geweest?

Hp
Mon, 03/05/2012 - 06:22

Aan Ron
Lieve Ron, ik heb niemand gekozen, hoef ik dan geen administratiekosten te betalen?

JOHAN
Sun, 03/11/2012 - 18:49

Lieve Ron,
Ik heb ook niemand gekozen, Hoef ik de 6 euro dan ook niet te betalen..?
nb aan de rest van nederland; wees blij dat er nog brave burgers zijn zoals Ron. Ron beschikt over de unieke gave om mensen aan het lachen te maken, en zo is het organisme Ron op zijn manier ook belangrijk voor deze maatschappij.. zeker in deze, wat wordt gezegd, (crisis)tijd. (en Ron; trek het je allemaal maar niet aan hoor knul)

ans
Sat, 02/28/2015 - 14:51

Op 2 april 2014 heeft het Hof in Leeuwarden bepaalt dat de officier van justitie( lees cjib) niet bevoegd is. Dit betreft Mulder feiten.

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - vrij: 8.00 tot 18.00 uur