Geen alimentatie door afstand doen van kind?

Antwoord:

De vraag is tweeledig, daarom zullen we eerst de vraag over omgang en alimentatie behandelen en vervolgens antwoord geven op de vraag over afstand doen van een kind.

Omgang en alimentatie
Op het moment dat vaststaat dat een biologische vader of juridische vader kinderalimentatie moet betalen, dan kan hij slechts met toestemming van de rechter ophouden met het betalen ervan. Wel is het zo dat als het kind 21 jaar wordt, deze verplichting automatisch vervalt. Op dit laatste zijn uitzonderingen mogelijk, maar het gaat te ver om die hier te bespreken.

De omstandigheid dat een vader geen omgang meer wenst met zijn kind, doet aan deze kinderalimentatieverplichting niets af. Zelfs een vader die geen omgang heeft met zijn kind, is verplicht kinderalimentatie te betalen. Ook hier geldt weer dat hij wel de rechter kan verzoeken om om deze reden geen alimentatie te betalen, maar de kans dat de rechter hiermee instemt, is klein.

Afstand doen van kind
Het is in Nederland niet mogelijk om zelf juridisch afstand te doen van je kind, in de zin dat er geen rechten en plichten als ouder meer zijn. Je kunt weliswaar (gedeeltelijk) je kind onterven en de overheid kan je ouderlijk gezag beperken (middels ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing en ontzetting uit of ontheffing van de ouderlijke macht), maar zelf afstand doen van je kind is niet mogelijk.

Wil je meer weten over alimentatie of omgang? Neem dan contact op met één van onze juristen via 088 1411 011, of stel je vraag via WhatsApp op 06 40 81 22 14 of via Facebook Messenger.

Lees ook: Geen gezag vader meer na 6 jaar radiostilte
Lees ook: 5 Misverstanden over kinderalimentatie
Lees ook: Ondernemers betalen minder alimentatie
Lees ook: Geen alimentatie voor pathologische leugenaar

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (39)

missy
Tue, 01/22/2013 - 20:42

nou dat is niet helemaal waar, een vader kan afstand doen van zijn kind en geen kinderalimentatie betalen als de moeder daar ook mee instemt, ik heb dat gedaan bij de vader van mijn kind, ik had juridisch alimentatie geeisd en het ook gekregen maar werd een heel gedoe met het LBIO en uiteindelijk heb ik wel het geld gekregen omdat ik daar recht op had maar hij nam verder geen initiatief om het kind te zien meer, begin wel en toen kwam die maar opdagen wanneer die wilde, en mijn kind was daar de dupe van, dus had ik op papier laten zetten als die afstand zou doen dan hoefde die ook geen alimentatie te betalen maar dan ook geen contact meer met het kind, en dat was meer om het welzijn voor het kind, ik kan hem niet dwingen om vader te spelen.

# Redactie JuroFoon
Wed, 01/23/2013 - 10:39

Tav missy: wat je beschrijft, is een andere situatie. Maar het is inderdaad zo dat ouders onderling afwijkende afspraken kunnen maken. Dat neemt niet weg dat zelfs in zon situatie de ouders nog aanspraak kunnen maken op hun rechten als ouder. In jouw situatie kan jij nog steeds kinderalimentatie afdwingen van de vader, omdat je een rechterlijk vonnis hebt dat bepaalt dat de vader kinderalimentatie moet betalen. Dat de vader geen geld heeft, doet aan deze verplichting niets af. Hetzelfde geldt voor de vader, die kan - ondanks dat jullie onderling anders hebben afgesproken - nog steeds naar de rechter stappen en omgang afdwingen met het kind, en de rechter zou dat toewijzen als dat in het belang van het kind zou zijn.

kaal geplukte man
Wed, 01/23/2013 - 13:28

Deze reactie is door de redactie verwijderd, omdat deze niet voldoet aan de algemene fatsoensnormen of persoonlijke gegevens van derden bevat.

Biologische vader kan ook spermadonor zijn!
Wed, 01/23/2013 - 13:46

Graag wil ik nog een opmerking plaatsen de zin: "Op het moment dat vaststaat dat een biologische vader of juridische vader kinderalimentatie moet betalen, dan kan hij slechts met toestemming van de rechter ophouden met het betalen ervan."

Het klopt dat de juridische vader altijd alimentatie moet betalen, maar dat geldt niet voor de biologische vader! De biologische vader ook een spermadonor zijn. In dat geval hoeft hij geen alimentatie te betalen.

Als de moeder van een kind graag wil dat zijn/haar biologische vader alimentatie betaalt, kan zij dat afdwingen via een rechter, waarbij de biologische vader een DNA-test zal ondergaan.

Hierbij geldt de regel:

Als die DNA-test aantoont dat hij de biologische vader, moet hij inderdaad alimentatie betalen, tenzij hij kan aantonen dat er geen geslachtsgemeenschap is geweest. Een verwekker moet alimentatie betalen en NIET de biologische vader in zijn algemeen. Als de biologische vader een spermadonor is, moet hij dat kunnen aantonen door een donorcontract. Kan hij dat, dan hoeft hij geen alimentatie te betalen.

Gescheiden vrouwen hater
Wed, 01/23/2013 - 14:11

Deze reactie is door de redactie verwijderd, omdat deze niet voldoet aan de algemene fatsoensnormen of persoonlijke gegevens van derden bevat.

Nep Jood
Wed, 01/23/2013 - 14:25

Deze reactie is door de redactie verwijderd, omdat deze niet voldoet aan de algemene fatsoensnormen of persoonlijke gegevens van derden bevat.

# Redactie JuroFoon
Wed, 01/23/2013 - 14:52

Tav Biologische vader - spermadonor: bovenstaande geldt inderdaad niet voor een spermadonor.

missy
Thu, 01/24/2013 - 10:05

ja maar er staat duidelijk in het contract dat ik heb samengesteld met hem mocht hij op de een of andere reden toch contact zoeken met het kind dat ik dan per direct alimentatie weer ontvang, wij hebben allebei ondertekend en een getuige laten ondertekenen.Als hij zo met zijn kind omgaat dan hoef ik zijn geld niet, mocht het kind later haar vader gaan bezoeken dan kan hij niet zeggen ja je moeder hield je weg bij mij. ik heb op papier staan dat die zelf afstand deed..beter dit dan een kind lekker maken met vage beloftes over cadeautjes en maar komen wanneer het hem uitkomt,en ik mag dan mijn kind uit gaan leggen dat papa weer eens niet komt. Geld is bijzaak, belang van het kind is belangrijker.

missy
Thu, 01/24/2013 - 10:15

Even voor de duidelijkheid, er zijn vaders die financieel moeilijk hebben en ik vind persoonlijk,als moeder zijnde vind ik als mijn kind oa speelgoed en kleding van haar vader zou krijgen, dan hoefde ik geen alimentatie te hebben.Het is niet zo je heb geen geld dus krijg je je kind niet te zien, een kind heeft recht op haar vader en sommige moeders maken er echt misbruik van de alimentatiewet, is de vader er voor je kind, en geeft hij uit zich zelf iets aan het kind dan moet je niet zeuren over alimentatie, want jij krijgt kinderbijslag voor het kind als die bij je woont en niet de vader, sommige vrouwen willen alleen maar hebben en hebben.

Moeder
Thu, 01/24/2013 - 12:10

Dankjewel Missy, ik was niet op de hoogte van deze oplossing en ik ben je echt dankbaar, hier heb ik ook mee te maken maar had nog geen oplossing. Deze vader baseert al zijn beslissingen op geld en eigen belang, hier kan ik gelukkig mee verder. Nogmaals dank!

Lb.Koppenol
Thu, 01/24/2013 - 13:26

Beste mensen. In Nederland is de juridische erkenning van geborene afhankelijk van toestemming moeder. Als dan Rechter dit zelfs na zaak weigert en mannen-verwekkers alle moeite doen tot het geven van Rechten aan een geboren kind, en geen enkel onderzoek Rechters wensen te doen naar zelfs vrouwen met in die zaken ernstige geestesstoornissen, dan is het nogal logisch dat er niet wordt betaald voor een dergelijk kind. Immers dan pleegt zon vrouw bijvoorbeeld een misdrijf Verduistering van de Staat van een kind. 236 Sr. En dient vervolging van zulke vrouwen plaats te vinden voor door hen dan gepleegde criminaliteit en daaronder valt ook opzettellijke vervreemding van kinderen en hun eigen vaders...
Die studie was met prima adviezen allang bekend (Gardner). Dat Nederland zich derhalve niet wenst te houden tot dus het Kinderrechtenverdrag en zegt dat wel te doen is schandalig. En een komplete pati?ntjeskwekerij waar behalve Kopprojekten ook Jeugdzorg van volloopt in die gevallen.
Overigens wordt omgangsfustratie doorlopend gepleegd waar in dit land (let wel een misdrijf kindermishandeling gepleegd door daders vrouwen veelal), weinig of niks aan wordt en werd gedaan. Omdat de Politiek (Leest u mee Kinderombudsman en 2e Kamer?) en Familierechters zelve er niks aan wensen te doen aan deze ernstige vorm van crimineel handelen door zoals gezegd aantoonbaar veelal vrouwen.
Kortom in belang van vele duizenden kinderen en geborenen dient tegen deze vele vele daders te worden opgetreden.

Naam
Thu, 01/24/2013 - 13:40

Ik heb meegemaakt dat de moeders van kinderen niet meer werkte om hoede bezoekregeling te treffen , heeft ons duizenden euros gekost , en nog steeds geen kind gezin , ik denk als de nieuwe wet zou komen geen bezoek geen kinderalimentatie zouden de moeders wel wat beter mee aan werken... dus ik vind als vader wil niet en is een goede reden voor om zijn kind niet meer op bezoeken moet dat ook niet allen plichttig zijn maar ook de alimentatie zouden moeten verfalen..... geen kind ...geen kinderalimentatie ,,veel van ins willen allen geld zien en de nieuwe leven ...niet de vader van onze kinderen .... ik ben een moeder en heb ik 3 kinderen , om twee van drie hebben wij lang genoeg gevochten via de rechtbank en zonder resultaat.....nog mals geen dwang aub. niet voor bezoek regeling en ook niet voor kinderalimentatie als de vader kan niet of wil niet.... dat maak kinderen allen ongelukkig...wij zijn geld kwijt , door advocaten heb mijn man schulden , alimentatie betalen wij iedere maand netjes en nog steeds zien wij allen een van drie kinderen ....

Lb.Koppenol
Thu, 01/24/2013 - 18:22

Waarheidsvinding in familierecht Nederland is 0,000 Eerste verweerschriften gedaan door borderlinevrouwen namelijk worden klakkeloos zonder controle op papier gezet door zwijgende of zelfs verzwijgende mensen en ook jazeker advokatuur die zoals een Deken der Orde me mededeelde "verregaande vrijheid hebben om dat te doen zo". Sta je met je Kinderrechten Nederland, die bij duizenden de grond in worden geboord door een Politiek die dat niet eens zegt en dus liegt en meedoet daaraan.

Anke
Thu, 01/24/2013 - 21:23

Ik begrijp de discussie in deze, maar het feit dat de juridisch ouder altijd verplicht is om kinderalimentatie te betalen vindt zijn grond in het belang van het kind. Uiteraars behoort het contact c.q. Omgang met beide ouders hier ook bij. Maar als het vanwege persoonlijke redenen niet meer mogelijk is om omgang te verwezelijken blijft de alimentatieverplichting in stand. Een kind kan namelijk financieel niet voor zichzelf zorgen, en om de belangen van het kind te waarborgen is daarom een alimentatieplicht in de wet opgenomen. Wat er ook gebeurt, een kind mag niet de dupe worden van een verbroken relatie, hoe legitiem de reden om niet te willen betalen ook is ( met uitzondering van draagkrachtproblematiek ). Ik pleit er overigens wel voor dat er meer aan get belang van de vaders wordt gedacht in het kader van de omgang, maar dat is een ander verhaal. En tevens heb ik veel respect voor ouders die samen andere afspraken maken, mits dit in het belang van het kind is...

gedupeerde
Fri, 01/25/2013 - 00:33

Ik wil mijn kind graag zien maar moeder wil dit niet omdat ze het fijn vindt over de rug van het kind oorlog te voeren. Moeder heeft naar alle waarschijnlijkheid borderline. Allimentatie betaal ik maar mijn kind mag ik niet zien. Ondanks dat de rechter een bezoekregeling heeft opgelegd zij hieraan niet voldoet. Wat ik hier bedoel is dat de moeder alles kan doen hier niets van overkomt en een vader moet blijven betalen omdat het de biologische vader is. Petje af voor ouders die niets meer met elkaar hebben maar het belang van het kind voor ogen houden.

ookpa
Fri, 01/25/2013 - 09:16

Dat is nou ook toevallig, ik wil mijn kinderen ook graag zien maar moeder wil dit ook niet en dus zie ik mijn kinderen niet en kan er alleen gecommuniceerd worden over geld en extra geld wat ik over moet maken. Tenslotte zijn het ook mijn kinderen is het dan...

Lyn
Fri, 01/25/2013 - 10:08

Ik vind het ronduit schandalig om oorlog te voeren over de rug van de kinderen, als je als stel klaar bent met elkaar laat het daar dan bij, houd je aan je plichten en heb respect voor elkaars gevoel, je hebt er destijds niet voor niets voor gekozen kinderen met elkaar te willen.
De hele hekserij eromheen gaat helemaal nergens over, elkaar niets gunnen, net als je ex-partner plukken door partner-alimentatie, walgelijk, zo heeft een man die gemiddeld verdiend nooit de kans om een leuk nieuw leven op te bouwen, ongeacht wat de reden van scheiding is.
Ik ben 9 jaar geleden gescheiden, gelukkig toen nog geen kinderen, mijn ex en ik laten elkaar met rust, ook al komen we elkaar geregeld tegen, ik had destijds ook alimentatie voor mezelf kunnen vragen, werkte toen full time dus waarom zijn leven moeilijk maken.
Misschien ben ik een uitzondering hoor, maar ik snap echt niet dat als je 10/15 jaar met elkaar hebt samen geleefd dat je elkaar dan zo ten gronde kan richten, gaat mijn pet te boven.

ik
Sat, 01/26/2013 - 16:48

lyn je bent een schat
na 6jaar te hebben gestreden voor maar een glimpje omgang hou ik het voor gezien kzit nu finacieel helemaal aan de grond door al die rechtzaken hierover
een nieuw leven opbouwen wat is dat?
ik bedoel hoe zou een gescheiden man die zo,n slordige 600 euries kwyt is aan allimentatie voor zyn kinderen die hy al 6jaar niet heeft gezien nou moeten doen?
wie dat weet mag het me vertellen!!!!!

Lyn
Sun, 01/27/2013 - 11:17

Beste Ik, dat bedoel ik dus, en het maakt het nog erger dat jij je zakken moet legen en dan je kids ook nog niet kan zien, vind het echt vreselijk voor je, maar er komt een tijd dat ze zelf mogen kiezen, de kids komen wel terug dat is dan een pleister op de wond ;o)
Sterkte..............

ik
Sun, 01/27/2013 - 15:20

dankjewel lyn maar dit is echt zeer frustrerend weet je byna niet te harden zeg maar
ik had een collega die dit dus niet meer aankon hy is geeindigd aan een touw!!!
en wat keek iedereen hier van op dat doe je toch niet!!!!
wat ik hiermee wil zeggen is dat sommige vaders met hun rug tegen de muur worden gezet en er niet meer uitkomen zowel finacieel als emotioneel
wat is heel nederland dan weer van slag na zo,n "familiedrama"!!!!!

ookpa
Sun, 01/27/2013 - 20:58

Beste ik,

geen jurist kan je hier antwoord op geven. Het is volstrekt normaal dat een gerechtigde gratis kan procederen en een plichtige het volle pond kan betalen. De uitslag van menig omgangszaak is dan ook al van te voren beslecht. De kreet: moeders wil is wet doorgronde ik pas volledig na mijn echtscheiding.

succes en ga verder met je leven, ik spreek uit ervaring.

ik
Sun, 01/27/2013 - 22:20

thanks ookpa
kben nu naar ontvoerd aan het kyken!!!!!!

YK
Wed, 01/30/2013 - 01:34

De kids daar gaat het om. Zij kiezen er niet voor dat hun pa en ma uit elkaar gaan. Zij willen ze juist bij elkaar houden, ongeacht de leeftijd die ze hebben.
Ik ben een moeder en heb 2 kids uit 2 relaties gekregen. Ex 1 heeft met mijn dochter tussen haar 2e en 12e verjaardag maar 3x contact opgenomen. Heeft de 1e 5 jaar niets aan alimentatie betaald. Heb haar vanaf haar 2e jaar alleen opgevoed.
Ex 2 heeft na de scheiding hypotheekachterstand opgebouwd terwijl ik met dochter en inmiddels onze zoon ergens anders woonde. Na een executieveiling met een hypotheekschuld achtergebleven van €76.000,- Dit jaar zijn we 10 jaar gescheiden en ik heb nog steeds geen alimentatie ontvangen ondanks dat ik een rechterlijke uitspraak mrt 2012 heb. Deze zaterdag kreeg ik bericht van zijn advocaat voor nihilstelling vanwege geen draagkracht. Deze maand heeft ex 2 een hond aangeschaft, volgens mij heeft hij liever dat zijn hond elke maand te eten heeft ipv zijn eigen zoon. Ik werk heel veel om de hypotheekschuld en rekeningen te betalen. Met mijn zoon loop ik al jaren bij therapie, hij zit op speciaal onderwijs,hij gebruikt medicatie, sinds kort last van hyperventileren en waarom???? omdat die jongen gebruikt wordt door de oorlog die zijn vader nog steeds tegen mij voert en waarom?? Ik had voor mezelf en me kids gekozen en dat kon hij niet verkroppen, want hij vind zichzelf nog steeds het slachtoffer!

ik zit
Wed, 01/30/2013 - 11:01

Nou de ex van mijn partner is echt gemeen zacht uitgedrukt.
Ze was 14 en raakte zwanger van mijn vriend hij 17. Hij heeft met goedkeuren van haar afstand gedaan van het kindje.
Zijn moeder wou het kindje wel zien ja het is toch je eerste kleinkind. Dus het kindje kwam ook daar thuis mijn partner wou dit niet maar werd toch gedaan. Nou goed maar de ex ging opzicht zelf wonen en wat doet mijn schoonmoeder koopt de wasmachine de droger de kinderkamer het bankstel noem het maar op op dat moment waren ik en mijn partner al samen maar dat maakt niks uit super zon oma toch? Nu is het kindje 10 en ik en mijn partner hebben ook samen een kindje van 19 maanden en nu wil de ex alimentatie want mijn partner heeft nooit wat gedaan alleen zijn moeder maar hij had haar inboedel moeten kopen en niet zijn moeder... na 10 jaar vader afstand gedaan en nu eist ze geld ze heeft een uitkering heeft nooit gewerkt heeft 2 kinderen van 2 vaders bijde niet in haar leven. Nu wil ze geld zien want ik en mijn partner werken samen hard dus we kunnen dit makkelijk missen want ze eist ook van mij omdat wij samenleven. Er is jaloezie op ons kindje want ze krijgt van mijn moeder en dat mag niet van haar...... mijn moeder heeft niks met hun kindje pppffff hoe moeten we hier ooit uitkomen maar ze eist 250 onder de tafel want anders komen ze aan haar bijstand maar heeft wel een advocaat en wij ook dit kan toch niet???? Wie heeft hier een antwoord op?

Charlotte
Wed, 01/30/2013 - 15:39

Ik ben zelf moeder en heb het met omgang heel goed geregeld met mijn ex. Maar mijn vriend mag zijn kind niet zien, wordt opzettelijk weggehouden. Terwijl hij wel geld mag dokken elke maand. Helaas ziet die geestelijk zieke ex dr kind als investering en heeft al een taakstraf voor mishandeling van dr kind. Ik hoop dat er ooit een rechter in Nederland is wie dit soort zieke mensen aanpakt en niet ermee wegkomt door een paargoed betaalde advocaten betaald door dr papalief blehhhh schandalig!

Davy
Wed, 01/30/2013 - 15:49

O da zijn die zieke uit Breda,,..over verduistering en alles opzettelijk spelen gesproken,zijn bekend bij GGZ en jeugdzorg. Mama lief hoe ziek ze ook is in haar hoofd krijgt alles voor elkaar, zolang ze maar zielig doet bij de hulpverleners.maak je niet druk, eerlijkheid duurt het langst en dat toneelspel houdt zij niet vol. Hij krijgt zijn zoon echt wel te zien

Glenn
Wed, 01/30/2013 - 15:52

Schandalig de vaders zijn de melkkoeien!
Die wijven moeten een pilletje erbij krijgen

Nienke
Wed, 03/13/2013 - 22:00

ik ben toch echt van mening als een vrouw daadwerkelijk geestelijk niet in orde is dat er dan ook gekeken moet worden in hoeverre een man hiervan misbruik kan hebben of heeft gemaakt
als dit het geval is zou het een schande zijn dat de verwekker erkenning krijgt
en betalen ja daar blijf ik bij of de man nou wel of niet heeft erkend mannen moeten toch hun verantwoording dragen en betalen wat er betaald moet worden

moeder
Sat, 10/05/2013 - 21:58

Dhr Koppenol. 30.000 abortussen per jaar om onder rot situaties uit te komen? Dat heeft u liever? Ik heb mijn kind gehouden omdat ik geen abortus kon plegen. Ik was vanaf dat moment geen baas met in eigen buik, maar de verwekker die me gelijk bombardeerde met een rechtszaak. Ik eis niks, alleen in rust en vrede mijn kind opvoeden zonder iemand die fysiek in staat is zich voort te planten maar verder eigenlijk niet in staat is om zelfs maar met een konijn alleen gelaten te worden. In Nederland ben je als vrouw kansloos Door de rechten van de verwekker en kiezen 30.000 vrouwen dan liever voor moord.

moeder
Sat, 10/05/2013 - 22:04

Als je een verwekker laat erkennen dan zit je vast aan omgang. Dat is mij het geld niet waard. Ik wil vrede. Rechters doen maar wat. ... zomaar verwekkers laten erkennen, zonder toestemming van de moeder bijzonder curator over het kind aan stellen. Buiten demoeder om gemeente uituittreksel verschaffen aan de advocaat van de verwekker die ook gewoon even de gegevens van de gemeente kan inzien. Walgelijk. Mannen die hun zaad komen claimen hebben maar 1 reden, ego. Ze hebben 1x Seks gehad, de vrouw heeft de rest gedaan. Gemaakt, gebaard. Fysiek veranderd. Respect is ver te zoeken naar de vrouw toe.

den boer
Wed, 12/11/2013 - 19:16

Er moet een wet komen die vaders beschermt tegen allementatie als moeders bewust de omgang verstoren en de vader geen omgang heb die dat wel wil niet meer allementatie hoef te betalen, mijn ex zeg jouw kinderen zijn geen kijk en luister geld dus ik zie mijnkinderen niet maar betaal wel 700 euro pm

sterredag
Tue, 02/04/2014 - 19:18

hmmm, of ik ben verkeerd geinformeerd, of er is toch nog een situatie mogelijk waarin dit wel degelijk kan.

Wat wordt er namelijk verstaan onder "afstand doen". In mijn ogen is toestemming tot adoptie OOK afstand doen van je kind.

Kortom rijst bij mij de vraag... als een vader toestemming geeft aan de stiefvader om een kind te laten adopteren, hoeft hij toch geen allimentatie meer te betalen? Daarmee doet hij toch volledig afstand van zijn kind en alle rechten en plichten?

Alleenstaande moeder
Fri, 05/30/2014 - 20:45

Ik vraag me af of iemand me hier antwoord op kan geven?

Ik heb nu een zoontje van 2 mnd zijn vader wil geen contact en al die dinge, vind het zielig voor me kind maar het zij zo.
Bestaat er iets van een afstandsverklaring zodat hij ook niet dalijk over 3/4 jaar wel kan komen en ze kind kan opeisen.
Hij zegt nu namelijk er niks mee te maken willen hebben maar goed mensen worden soms volwassen.

Wonderlamp
Wed, 08/20/2014 - 14:12

Helaas,... Ik ben ook gescheiden maar zal mijn/ons kind niet van de vader afhouden. De meeste tijd,zorg,liefde,ontwikkeling en groei wordt voornamelijk bezorgd door de moeder.
Al die uren vanaf baby af zijn onbetaalbaar...
Wie betaald dan de hoogst prijs...jij als moeder.
Daarom hebben vaders een fulltime baan want,jij investeerders in jullie kind...Rechten en Plichten zijn daarvoor...Dus ook alimentatie betalen, want je hebt verbruikskosten, zeker als alleenstaande.Voor alle moeders petje af, voor jullie liefde en input in jullie kind/kinderen..En ook petje ad voor die vaders die hun kind willen bijstaan...Het zijn tenslotte al kinderen van de rekening...dank!

Pukkie
Wed, 10/29/2014 - 14:41

Wat is het leven toch vaak oneerlijk. Zo vecht mijn man al jaren om zijn kinderen. Er is een omgangsregeling maar zijn ex komt deze telkens niet na. We zijn inmiddels zo vaak met advocaat naar de rechtbank gestapt..... Na de uitspraak houdt ze zich een paar maand aan de omgangsregeling en staakt dan eenzijdig de omgang. We hebben nu 4 jaar de kinderen niet gezien. Ze heeft ze zo gehersenspoeld dat het er voorlopig ook nog niet naar uit ziet. Wat mij dan uiteraard ontzettend stoort is dat vader wel zijn verplichting heeft, juist de alimentatieplicht.
Hier dient hij zich wel aan te houden. Zoniet, dan krijg je een brief van het LBIO op de mat. Hij doet er alles aan om zijn kinderen te mogen blijven zien en zijn ex kan dit zo maar weigeren..... Ik vind dat de wet moet veranderen in dit geval. Als de ex niet mee werkt aan de omgang volgens uitspraak dan ook geen alimentatie!!

Inderdaad
Tue, 05/12/2015 - 12:47

Maar ach, mannen hebben nu eenmaal alleen plichten en geen rechten. Vind je het raar dat er gefrustreerde mannen zijn die hele gezinnen uitmoorden? En lees me nu niet verkeerd, dat keur ik niet goed - integendeel. Maar rechters, advocaten en (aanhalingstekens) hulpverleners die hieraan meewerken zijn hierbij medeschuldig aan moord.

Marco
Thu, 12/17/2015 - 18:25

Hallo.
Ik zit ook in zon situatie.
20-07-2015 zijn we getrouwd, 4 maanden later vertel ze mij dat ze niet meer verder met me wil, en haar reden was, om mijn frustratie en ik soms boze opmerkingen maakte (wie heeft dat nou niet in een relatie). Ik heb nog geen week bij mijn moeder gewoond en kwam een foto tegen op FB met een andere, in een bubbelbad met de kinderen erbij. Als of ze al jaren samen waren zo zag het eruit. Nu woon ik Zuid-Holland (bij mn vader) omdat ik nergens anders terecht kon en hij mij niet over straat laat lopen. Maar ik zit dus met vervoer, ik heb geen rijbewijs en moest toen alles met openbaar vervoer. Helaas kon ik dat niet vaak meer, plus de bus in dat dorp waar zij woont rijd niet meer. Mijn vader heeft een brommobiel en bracht mij wanneer dat kon maar dat is zeker wel 2u rijden net als de bus. Maar nu loop mijn a.s. ex te zeuren dat ik zo weinig langs komt en nu zelfs zo vaak dat ik zelfs geen zin meer heb om te bellen, want ik moet het wel via haar om in contact te kunnen komen met mijn kinderen. Zij heeft makkelijk praten plus zij heeft de kinderen. Ook haar moeder beschermd haar overdreven, terwijl zij deze situatie heeft veroorzaakt en iedereen in haar familie wist wat zij achter mijn rug gedaan heeft. Ik vindt het systeem ook lullig (om het zo te noemen) dat de man maar gelijk dit en dat moet doen. Ik wil het allemaal zo graag maar het moet ook kunnen. En als ik dat tegen haar zegt intereseerd t haar niet...jouw probleem zegt ze dan. Maar zij laat ook helemaal niks weten hoe het met de kinderen gaat en op school, ik moet dat allemaal maar doen. Maar wat ik al eerder zei, zij is zo bezig dat ik juist geen zin meer heb om te bellen.................. Oneerlijk.

dupe
Thu, 03/03/2016 - 18:51

ik vind de wet nie fair. heb 10 jaar kids alleen opgevoed, zonder alimentatie te krijgen, heb de jaren achterstal die hij nooit betaalde noooit gekregen, gerecht is er nie op in gegaan. nu wonen de kids bij hun vader en plukt ie me kaal, ik ga elke dag kei hard werken voor een ander. ik vind ook als een ouder de kids nie ziet, ook geen onderhoudsgeld hoort te betalen.

Sissi
Thu, 01/26/2017 - 14:48

Mijn ex partner en ik zijn 4.5 jaar geleden uit elkaar gegaan. Hij komt wanneer hij maar wilt voor zijn dochter. Ook al is er een omgangsregeling. Hij betaalt geen allimentatie, dit heb ik nooit aangevraagd omdat ik goed in staat ben om voor mijn dochter te zorgen en ik niks van hem moet hebben. Na 2 jaar geen omgang te hebben gehad, wilde ie wel en zijn we een bor traject in gegaan. Vanaf het eerste alleen omgangsmoment komt ie niet meer opdagen. Rot vent! & ik zit weer met een gebroken kind. Ik wil dat ie afstand doet van zijn kind. Hij zit dwars waar ie maar kan maar voor zijn kind zorgen of ophalen HO MAAR!.... iemand tips??

Lees meer juridisch nieuws

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur