Geen gezag en omgang, wel alimentatie?

Antwoord:
Nee, ook zonder gezag of omgang is de vader normaal gesproken alimentatieplichtig. We zullen dit toelichten.

Alimentatieplichtig
Op het moment dat ouders niet meer bij elkaar zijn, dient de niet-verzorgende ouder normaal gesproken kinderalimentatie te betalen aan de verzorgende ouder. Het is hiervoor niet noodzakelijk dat - in dit geval - de vader ouderlijk gezag heeft. Biologisch ouderschap is hiervoor voldoende, spermadonoren uitgezonderd.

Geen omgang
Ook als er geen omgang tussen de vader en zijn kind plaatsvindt, blijft de alimentatieplicht bestaan. Indien de vader omgang wenst met zijn kind, dan kan hij de rechtbank verzoeken om een omgangsregeling vast te stellen. Door de erkenning heeft de vader daar recht op. Slechts als de omgang niet in het belang van het kind is, zal de rechtbank het verzoek om omgang afwijzen.

Wel kunnen er omstandigheden zijn, waardoor de plicht tot het betalen van kinderalimentatie vervalt. Zo kan de vader onvoldoende draagkracht hebben voor kinderalimentatie. Ook kan er geen behoefte meer aan kinderalimentatie overblijven, nadat het kindgebonden budget in mindering is gebracht op die behoefte.  

Wil je meer weten over alimentatie of wil je een herberekening van alimentatie laten uitvoeren, neem dan contact op met één van onze juristen.

Lees meer: Geen alimentatie door afstand doen van kind?
Lees meer: Compensatie voor gescheiden ouders?

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (27)

james
Thu, 04/02/2015 - 11:12

En dan denk ik, waarom ziet deze vader zijn kinderen niet

Joanne
Tue, 04/07/2015 - 14:38

Ja James ik snap jou reactie... Maar geloof mij niet alle "moeders" sluiten de vaders buiten, het gebeurd helaas wel maar er zijn ook genoeg "vaders" die het aan hunzelf te danken hebben zoals in mijn geval niet eens naar de rechtbank komen als het over de omgang gaat en meneer was er wel voor de verdeling van de centen... Geloof me ik had liever een betrokken vader gehad voor mijn zoon...

Vadervan2
Tue, 04/07/2015 - 19:16

Dat doet er niet toe James, kinderen van 10 jaar moeten op tijd naar bed, moeten naar school, moeten hun bord leeg eten maar als ze niet meer naar vader willen(uit loyaliteit)dan kunnen we dat even gesubsidieerd regelen.

Barthol
Wed, 04/08/2015 - 13:36

Kan een door de moeder veroorzaakt PAS sydroom (kind wenst geen contact meer door opruiien van moeder tegen vader, bewezen psychologisch probleem) reden zijn om de alimentatie te stoppen? In elk geval wel de partneralimentatie, alhoewel het donders moeilijk is is aan te tonen dat ma het PAS syndroom opzettelijk heeft veroorzaakt om pa te beschadigen of zo hard mogelijk te raken. Voor de alimentatiegerechtigde is dit wel het verbreken van de lotsverbondenheid, maar geldt dat dan ook voor de kinderalimentatie? Kind beschouwt pa alleen maar als geldbron en wenst verder geen enkel contact, al dan niet veroorzaakt door de moeder. Bestaat er ook zoiets als verbreken lotsverbondenheid tussen kind en vader?

# Redactie JuroFoon
Wed, 04/08/2015 - 14:13

Tav Barthol: zie hiervoor het artikel op onze site: Kind beschuldigt vader vals, geen alimentatie

penny
Wed, 04/08/2015 - 14:26

Apart hoe altijd weer bij deze onderwerpen de vaders zich hier laten horen die moeder verwijten de kinderen op te stoken en onterecht geld te vangen .
Hou me ten goede; ik begrijp die kleinzielige werkeloze moeders niet die hun kinderen bij vader weg houden, tenzij er sprake van onverantwoord of schadelijk gedrag is bij vader.
Echter wordt maar door weinig partijen, dus OOK vaders- het ego opzij gezet en positief de schouders eronder, terwille van een harmonieuze omgang die het beste is voor het kind.

In dit geval; geen alimentatie is geen optie, als je verwekt hebt, dien je (hetzij minimaal as er geen omgang is) bij te dragen.

itta
Wed, 04/08/2015 - 15:52

Dat zou fraai zijn. Dan kan een waardeloze vader helemaal wegkomen met nul komma nul verantwoordelijkheid.

james
Thu, 04/09/2015 - 10:45

Prima jullie reacties, dat een waardeloze vader en iemand die iets verwekt heeft moet bijdragen, maarrrrr dat geld ook andersom dat moeders er ook niet onderuit mogen komen en dat gebeurd tegenwoordig ook nog veel te vaak. Ook al zouden ze meer kunnen werken om hun verantwoordelijkheid te kunnen handhaven dan toch zijn er moeders die ervoor zorgen dat ze een inkomen op papier blijven houden op bijstandsniveau. En dat vind ik dan ook een waardeloze moeder, die ook een kind verwekt heeft

Hardwerkende moeder.
Thu, 04/09/2015 - 11:38

Beste vaders, ik veronderstel dat het in uw leefwereld dan ook heel logisch zou zijn dat wanneer een vader nooit één cent voor zijn twee kinderen heeft betaald ( wel meerdere beschikkingen van de rechtsstaat) ook geen recht meer zou hebben op een omgang met de kinderen? Dat er geen KA betaald wordt heeft overigens niets te maken met onvoldoende draagkracht, dat dit duidelijk is. Dan denk ik, waarom ziet deze vader zijn kinderen wel James?

james
Thu, 04/09/2015 - 18:26

Omdat die vader waarschijnlijk het geluk heeft, dat hij een ex heeft die het belangrijk vind dat de kinderen een vader en een moeder hebben, zonder dat ze hun eigen financiele sores over de hoofden van hun kinderen laten gaan. En dan heb ik respect voor de persoon die erboven staat, en denkt vent zak toch in de stront. Tis nog altijd dat je meer van je kind houd , dan dat je je ex haat.

Hardwerkende moeder
Thu, 04/09/2015 - 21:37

Bedankt voor de mooie verwoording. Je hebt gelijk, echter voelt het soms oneerlijk. Het rechtssysteem is een krom iets, eigenlijk zou voor iedereen t zelfde moeten gelden. Gelijk rechten, gelijke plichten.

moedervan2
Fri, 04/10/2015 - 00:59

Ik heb een zoon uit een eerder huwelijk waarvan de bio vader hem niet in zijn leven wil. Ik ontvang geen alimentatie van hem en heb daar geen problemen mee.

VaderZonderKind
Tue, 04/14/2015 - 12:59

Beste Hardwerkende Moeder,

Jou redenatie kan ik volgen. Niet betalen, dan ook geen kind zien. Echter, er zijn diverse dwangmiddelen om een vader tot betalen te dwingen. Met de rechtbank en het LBIO voorop gesteld. Er zijn zelfs uitspraken geweest die vaders lijfsdwang oplegden omdat ze de alimentatie niet wilden of konden betalen.

Aan de andere kant is het zo dat er vele vaders zijn die netjes hun betalingsverplichtingen voldoen, maar die hun kinderen nooit mogen zien. Die lijdzaam moeten toekijken hoe de moeder de kinderen bij hem weghoud. Een moeder die daar vaak zeer onterecht het belang van haar kinderen mee zegt te dienen.

Het is bizar dat hetgeen dat is vastgelegd in de Europese Rechten van het Kind, een ongehinderde relatie met zijn beide ouders, blijkbaar minder belangrijk wordt geacht dan de financieele betalingsverplichtingen die beide ouders naar elkaar toe hebben. Blijkbaar is geld nog altijd belangrijker dan het kind!

Ik snap dat jij zegt dat, als het geregeld wordt dat een vader die geen omgang krijgt hij ook niet financieel verantwoordelijk kan worden gehouden, dit omgekeerd evenredig zou moeten gelden voor vaders die niet betalen.

Echter, ik zie dit heel anders. Voor mij, en welgesteld ligt dit ook vast in de verdragen die Nederland in deze gesloten heeft, staat het belang van het kind voorop. En daarmee dus ook de relatie die het met zijn beide ouders moet hebben. Natuurlijk is geld noodzakelijk voor het onderhoud van het kind. Maar je kunt een kind niet kopen.

Hardwerkende moeder
Tue, 04/14/2015 - 15:08

Ik denk dat u mij verkeerd heeft begrepen, vader zonder kind.
U bent niet de eerste die denkt dat wanneer er loonbeslag gedaan zal worden, of het LBIO ingeschakeld wordt, een advocaat of een lijfdwang dat dit zomaar uitvoerbaar is.
Wanneer een rechtbank een uitspraak doet, is vervolgens het innen aan de moeder zelf. Dat klopt, vaak wordt dit gedaan door de advocaat/LBIO, loonbeslag etc. Echter wanneer het een eigen onderneming is, kan dit anders werken. Ik denk dat ik u hier verder niet over hoef in te lichten.

Zoals bovenstaand al aangegeven was, heeft het niets met onvoldoende draagkracht te maken gehad.

Dan heeft u het over de Europese Rechten, een "ongehinderde relatie". Deze beredenering is wel erg breed, en daarbij komt dat het uiteraard niet altijd mogelijk is. Het staat er wel erg passend in. Maar hoe ver moet je als ouder gaan om de relatie tussen jou en de andere ouder goed te houden dan?
Je begrijpt dat wanneer er tot vier keer toe een beschikking volgt betreffende KA, en door de andere ouder niet betaald wordt frustraties opspelen.

Ik ben het uiteraard met u eens dat een kind het recht heeft om zelf een oordeel te vormen betreffende een ouder. Dit is de reden dat ik nooit van de omgang heb afgeweken.
Ik concludeer daarom wederom, dat het gelijke rechten en plichten dient te zijn voor een vader én een moeder.

VaderZonderKind
Sat, 04/18/2015 - 12:15

Beste Hardwerkende Moeder,

Het is inderdaad mogelijk om het een en ander te sjoemelen met een onderneming waardoor een persoonlijke beslaglegging lastig is volgens de heren en dames juristen. Ik verbaas mij daarover. Immers, als een onderneming failliet gaat en de eigenaar heeft vlak voor het faillissement enkele goederen snel ergens anders ondergebracht dan kan de curator die terug halen omdat ze anders aan het faillissement onttrokken worden en de schuldeisers minder ontvangen dan wat hun toekomt.

Dus, en nu ga ik er vanuit dat jou ex de volgende constructie gebruikt, een vader brengt zijn volledige privébezit onder in de onderneming en gunt zichzelf als directeur het vruchtgebruik van die goederen. Dus op papier heeft hij buiten het bedrijf geen bezit. En ook geen inkomen want alle winst uit onderneming stopt hij weer in het bedrijf. Om vervolgens te eten en te drinken op kosten van het bedrijf. Om te investeren in een dure bedrijfsauto van de directeur.

Ik zie parallellen met de directeur die goederen aan het faillissement onttrok. Ik zeg curator erop en laat die dan maar beoordelen welke kosten echt bedrijfsmatig zijn en welke kosten eigenlijk als privé aan te merken zijn. En dan maar beslag leggen op die directeursauto....

Boos
Sat, 04/18/2015 - 23:29

Beste VZK,

Je vergeet erbij te zeggen dat een moeder geen ingewikkelde financieele constructies hoeft te bedenken om een kind achter te houden. Ze hoeft een kind niet in een BV onder te brengen. Ze hoeft enkel maar te weigeren de omgang uit te voeren. En dan kan die vader wel keer op keer naar de rechter toestappen, en die kan iedere keer oordelen in het voordeel van de vader, maar kan daar nog steeds geen consequenties aan verbinden. En als het dan zover is dat er keihard gedwongen moet worden dan is het al niet meer in het belang van het kind en blijft het vervolgens nog bij de moeder. Belang van het kind? Aan mijn hoela !!! De Europeese Rechten van het Kind zeggen heel iets anders. En de Nederlandse wetgeving zou dat moeten volgen. Maar dat gebeurt niet. Sommige moeders begrijpen dat en regelen het zelf met de vader van hun kinderen dat die wetgeving ge?erbiedigd wordt. Maar zo te lezen zijn er ook zat die de huidige situatie wel best vinden. Die graag hun handje ophouden om te vangen, maar die hun kinderen wel gewoon bij zich houden en vervreemden van de vader. Gefaciliteerd door de Nederlandse rechtspraak en oogluikend toegestaan door de Nederlandse politiek...

edwin
Tue, 10/13/2015 - 19:58

wanneer houdt dit gezeik op en komt er eindelijk gerechtigheid

Moeder met vragen
Tue, 09/06/2016 - 10:09

Ik ben aaleenstaande moeder met enig gezag van mijn twee kinderen. Vader is sinds onze verhuizing gestopt met alimememtstie betalen. Alimentatie was niet via de rechter bepaalt maar onderling. Nu eist hij dat wij terug naar Nederland moeten anders weigert hij alimentatie te betalen. Kan dit zomaar? Moet ik nu gerechtelijke stappen ondernemen? Mij is verteld door jeugdzorg en HelloLaw dat vader wel alimentatie plichtig is. Word het alsnog met terugwerkende kracht door vader betaalt? Hoe lang duurt deze procedure aan te vragen via de rechter? Vader woont trouwens in Duitsland en werkt in Nederland. Waar en hoe moet ik dit opstarten.

Jose
Sat, 11/19/2016 - 11:05

Mijn ex vriend heeft geen gezag en het kind ook nier erkent me zoon is nou 15 jaar wil geen alimitatie betalen en ziet me zoon 4 keer in de week
Ik heb advocaat bij gehaald en die zeg zolang hij het kind niet erkent kunnen ze niks doen
Er moet toch wel een oplossing zijn betaal me scheel

Edwin
Mon, 11/21/2016 - 17:48

Onbegrijpelijk. Voor zowel vrouwen die het stempel " niet-verzorgende ouder" ontvangen hebben van de rechter als voor mannen.
De verzorgende ouder kan straffeloos kinderen ophitsen tegen de niet-verzorgende ouder, kinderen weghouden bij de andere ouder en niets en niemand die daar boodschap aanheeft.
Civiel recht schiet tekort en het ultimum remedium - het strafrecht - veroordeelt wel, maar legt geen straf op.
Zo kunnen verzorgende ouders jarenlang de niet-verzorgende ouder blijven manipuleren, zelfs wanneer kinderen jong-meerderjarig zijn geworden en zelf zelfstandig besluiten kunnen nemen en niet naar de andere ouder willen, maar wel kinderalimentatie blijven opeisen totdat zij 21 jaar zijn.

Zo draagt de wetgever en de rechterlijke macht bij aan jong-volwassenen die slechts uitgaan van hun rechten en deze opeisen, zonder te voldoen aan plichten.

Nou, gefeliciteerd!

Moeder
Thu, 11/24/2016 - 12:04

@Edwin, los je problemen op man, ipv hier op alle info steen en been te gaan klagen over 'moeders' en het onterechte rechtssysteem (in jouw ogen dan)
Komt behoorlijk gefrustreerd over...wanhopig en zielig ook. Get a life.

mama
Thu, 02/02/2017 - 13:58

ik ben het met edwin eens
mijn nan krijgt zijn kids ook niet te zien
zijn ex zet de kinderen tegen hem op
terwijl de kids onder toezicht staan bij jeugdzorg
die doen ook niks
ik ben zelf een vrouw en heb ook kinderen
maar naar de vader miet meer geluisterd worden want niet alle moeders zijn goede moeders

Romeo
Fri, 03/17/2017 - 12:26

Ik heb een zoontje van 3 maar ben niet meer samen net de moeder ik heb het kind erkent maar het ouderlijk gezag heb ik nooit via de rechter late regelen nu zie ik me kind even veel als dat hij zijn moeder ziet maar nu wilt de moeder dat ik haar allimentatie betaal maar wie gaat mij geld geven om me kind te onderhouden als ik hem even veel als de moeder zie ons inkomen is gelijk ik ben bereid om te allimentatie te betalen maar het lijkt mij dan logish dat ik mijn kind dan om de 2 weken kan zien wie kan mij helpen

cheryl
Tue, 10/24/2017 - 10:04

als ouderlijk gezag in ouderschapplan is beloofd en vader dan even goed niet krijgt. wat zijn de gevolgen hier dan van?

Carola
Wed, 02/20/2019 - 18:46

Nou er zijn echt moeders die vaders proberen uit te knijpen tot en met. Ik ben zelf gescheiden met 2 kinderen maar liever zelf keihard werken dan afhankelijk zijn van. Er zijn zoveel vaders slachtoffer van PAS maar wel mogen betalen. Net als alimentatie een plicht is, is het ook de plicht dat de andere ouder omgang met zijn/haar kind(eren) heeft. Met name dat laatste wordt nogal eens "vergeten"
Als de verstotende ouder de kinderen graag voor zichzelf wil dan mag deze ouder ook de kosten 100% dragen. Wat mij beteft mag hier ook een wet voor komen, alimentatie is geen kijkgeld en dat geldt voor beide ouders.

Anja
Sun, 07/14/2019 - 12:47

Mijn man ziet zijn kinderen nooit meer is ook het ouderlijk gezag kwijt en hij moet wel alemetatie betalen dat vindt ik echt raar
Hoop dat u iets laat weten mvg Anja en John

Leonie van HelloLaw
Mon, 07/15/2019 - 18:48

Beste Anja, ik begrijp jullie frustratie. Ik heb een e-mail naar jullie gestuurd om te kijken wat we jullie kunnen adviseren in deze situatie. 

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - vrij: 8.00 tot 18.00 uur