Geen nieuwe regeling concurrentiebeding

Wat is een concurrentiebeding?
Een concurrentiebeding is een verbod aan de werknemer om na het einde van het dienstverband concurrerende werkzaamheden te verrichten. Een dergelijk verbod is meestal beperkt qua duur en geografisch gebied. Het beding bevat doorgaans een boete die de werknemer bij overtreding van het beding aan de ex-werkgever moet betalen. 

Huidige wettelijke regeling
De wettelijke regeling van het concurrentiebeding staat in artikel 7:653 van het Burgerlijk Wetboek:

1. Een beding tussen de werkgever en de werknemer waarbij deze laatste wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn, is slechts geldig, indien de werkgever dit schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer. 

2. De rechter kan zulk een beding geheel of gedeeltelijk vernietigen op grond dat, in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever, de werknemer door dat beding onbillijk wordt benadeeld. 

3. Aan een beding als bedoeld in lid 1 kan de werkgever geen rechten ontlenen, indien hij wegens de wijze waarop de overeenkomst is geëindigd, schadeplichtig is. 

4. Indien een beding als bedoeld in lid 1 de werknemer in belangrijke mate belemmert om anders dan in dienst van de werkgever werkzaam te zijn, kan de rechter steeds bepalen dat de werkgever voor de duur van de beperking aan de werknemer een vergoeding moet betalen. De rechter stelt de hoogte van deze vergoeding met het oog op de omstandigheden van het geval naar billijkheid vast; hij kan toestaan dat de vergoeding op de door hem te bepalen wijze in termijnen wordt betaald. De vergoeding is niet verschuldigd, indien de werknemer wegens de wijze waarop de overeenkomst is geëindigd, schadeplichtig is. 

Doel van het concurrentiebeding
Met een concurrentiebeding wil een werkgever voorkomen dat een werknemer bedrijfsgevoelige informatie meeneemt naar een concurrent. Of een werkgever wil niet dat de investeringen die hij doet in de scholing van een werknemer zich tegen hem keren. Aan de andere kant beperkt een dergelijk beding de werknemer behoorlijk in zijn vrije arbeidskeuze. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer van een makelaarskantoor die ontslag wil nemen omdat hij bij een andere makelaar meer geld kan verdienen. Als in zijn contract staat dat hij gedurende twee jaar na het einde van zijn dienstverband niet binnen een straal van 100 kilometer van zijn huidige werkgever in de makelaarswereld werkzaam mag zijn, dan zit er voor hem niets anders op dan te verhuizen naar de andere kant van het land. Of hij moet, ondanks zijn diploma's, een baan aanvaarden in een andere bedrijfsbranche. Kortom, een concurrentiebeding kan zeer nadelig uitpakken voor zijn carrièremogelijkheden en financiële situatie.

Wetsvoorstel
Het wetvoorstel hield kort gezegd in dat een concurrentiebeding nog maar maximaal één jaar mocht duren. Als een werkgever zijn ex-werknemer aan het concurrentiebeding zou houden, zou de werkgever aan de werknemer daarvoor een vergoeding moeten betalen. Op het voorstel bestond veel kritiek, zowel van de zijde van werkgevers als werknemers. Het voorstel zou te onduidelijk zijn en onvoldoende onderscheid kunnen maken met het relatiebeding. 

Onjuiste berichtgeving
Verschillende media hebben een bericht van het ANP overgenomen waardoor de suggestie wordt gewekt dat er op dit moment geen wettelijke regeling voor het concurrentiebeding zou zijn en dat werkgevers op dit moment hun werknemers niet kunnen verbieden bij de concurrent aan de slag te gaan. Zie bijvoorbeeld: 

"Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft de invoering van een wet geblokkeerd, waarmee bedrijven werknemers hun ex-werknemers kunnen verbieden om bij een concurrent aan de slag te gaan." (Nu.nl

"Werken bij de concurrent mag. Werkgevers kunnen hun werknemers niet verbieden bij een concurrent aan de slag te gaan." (Intermediair)

Meer informatie
Verder lezen over het concurrentiebeding? Hieronder staan enkele artikelen die HelloLaw eerder dit onderwerp schreef: 

 

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur