Geen ontslag arts die moordaanslag pleegde

Wat zou jij ervan vinden als je wist dat je arts veroordeeld was voor een moordaanslag en in de gevangenis had gezeten? Het is geen onrealistische vraag. Een arts die in 2003 twee junks opdracht had gegeven zijn ex-vrouw met benzine te overgieten en in brand te steken, waarna zij onherkenbaar verminkt werd, ging na zijn gevangenisstraf gewoon weer als arts aan de slag.

Verzwegen?
De arts had bijna twee derde deel van zijn gevangenisstraf van 15 jaar uitgezeten, toen hij vrij kwam. Hij kon gewoon weer aan de slag als arts, omdat hij staat ingeschreven in het BIG-register (register voor zorgverleners). Hij ging werken bij verpleeghuis Cromhoff in Enschede. Daar werd hij vervolgens ontslagen, omdat hij bij zijn sollicitatie zou hebben verzwegen dat hij was veroordeeld voor de moordaanslag op zijn ex-vrouw.

De arts ging stapte in kort geding naar de kantonrechter om zijn ontslag aan te vechten. De kantonrechter stelde de arts in het gelijk. De arts mocht niet worden ontslagen, alleen maar vanwege het feit dat hij bij sollicitatie over zijn criminele verleden had verzwegen.

Waar ligt de fout?
Strikt juridisch gezien heeft de rechter gelijk. Een sollicitant heeft niet de plicht om zelf aan te geven dat hij veroordeeld is. Zou hem ernaar gevraagd worden, dan heeft hij wel de plicht op die vraag eerlijk te antwoorden.

Het is de taak van de werkgever om of ernaar te vragen of een Verklaring Omtrent Gedrag te vragen. Aangezien een voor een moordaanslag veroordeelde arts deze normaal gesproken niet zou krijgen, weet de werkgever genoeg. Om de arts te ontslaan nadat de werkgever erachter is gekomen, komt neer op onterecht ontslag.

Rol reclassering
De kantonrechter vond het belangrijk dat de reclassering de arts had aangeraden om tijdens een sollicitatie niet te spreken over zijn verleden, zolang er niet naar gevraagd werd. De arts gaf tijdens de zitting aan dat hij de waarheid zou hebben verteld als er naar gevraagd zou zijn.

De kantonrechter oordeelde dat de arts slechts een spreekplicht zou hebben als er een reëel gevaar bestond voor herhaling, maar daarvan was volgens de rechter geen sprake.

Commentaren
Verschillende commentaren van artsen en chirurgen op deze zaak geven aan dat huisartsen onderling verdeeld zijn over de uitspraak. Sommige geven aan dat de man zijn straf heeft uitgezeten en weer aan de slag zou moeten kunnen gaan: hij beging zijn misdrijf als mens en niet als arts.

Anderen wijzen erop dat uit het verslag van de rechtbankpsychiaters bleek dat het een man betrof met een 'ernstige persoonlijkheidsstoornis, gekenmerkt door borderline, narcistische en antisociale aspecten' en op grond daarvan ongeschikt zou zijn om nog langer arts te zijn.

Een huisarts merkte nog op: los van het misdrijf, waarvoor hij geboet heeft, zou je zo iemand toch niet als hulpverlener aan het bed van je moeder willen?

Wat vind jij hiervan? Vind je het terecht dat de arts niet ontslagen mocht worden? Geef nu je mening in de poll!

Deze poll is inmiddels gesloten. Je vindt de uitslag hier.

Lees ook: Kan je zwijgrecht tegen je gebruikt worden?
Lees meer: Geen naamswijziging wegens crimineel verleden

Bron: ECLI:NL:RBONE:2013:BY9847

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (40)

Lb.Koppenol
Sat, 02/09/2013 - 07:35

Andere wijzen erop dat uit het verslag van de rechtbankpsychiaters bleek dat het een mens is met een ernstige persoonlijkheidsstoornis, gekenmerkt door borderline, narcistische en antisociale aspecten en op grond daarvan ongeschikt zou zijn om nog langer arts te zijn. ==Ernstige geestesstoornis en nog ingeschreven ook in dat BIGREGISTER Nederland??

Rik
Tue, 02/12/2013 - 13:06

Gevalletje voor de "vereniging tegen kwakzalverij"... Maar die zul je nu niet horen...
Klasse justitie in mijn beleving.....
WALGELIJK
"De kantonrechter vond het belangrijk dat de reclassering de arts had aangeraden om tijdens een sollicitatie niet te spreken over zijn verleden, zolang er niet naar gevraagd werd."
Alsof je van een arts geen eigen verantwoordelijkheid hoeft te verwachten....... Zon man heeft toch gestudeerd?!

Bart
Tue, 02/12/2013 - 14:33

Kern van het verhaal: is er kans op herhaling? Nee: laat de man weer arts zijn.
Ja: Hoe groot is die kans , en.......wat voor omstandigheden veroorzaken dit gedrag bij deze man? Wij lezers kennen deze man niet. We kennen zijn voorgeschiedenis niet.

Alleen als kan worden aangenomen dat er een verhoogde kans is dat hij een patient iets zou kunnen aandoen, is mijn mening dat de patient beschermd moet worden en hij dus geen arts meer mag zijn. En dat is werk voor een team specialisten (Waarvan ik dan wel weer vind dat de arts dat onderzoek zou moeten betalen)

Bart
Tue, 02/12/2013 - 14:38

Nog even een reactie op Lb Koppenol; Die persoonlijkheids analyse hoort m.i. te gebeuren voordat de arts aan zijn allereerste aanstelling begint. Die persoonlijkheid heeft hij altijd gehad: Als dat een motivatie is, hoor je die screen te doen VOORDAT men aan de kostbare opleiding tot arts begint. Of uiterlijk tijdens de sollicitatie.

anya 12-02-2013
Tue, 02/12/2013 - 17:50

klasse justitie!!!!!!!

Tata1966
Tue, 02/12/2013 - 18:11

Tja...voor euthanasie ben je dan wel op het goede adres bij deze arts.

A.Storm
Wed, 02/13/2013 - 12:02

hij is gestraft toch? zijn straf heeft hij uitgezeten! hij heeft niets misdaan waardoor zijn ontslag mocht worden aangevraagd.

Evert
Wed, 02/13/2013 - 12:26

Leuke opmerking van Tata, een euthanasie arts die met benzine aan de gang gaat? Nee! Deze man mag niet als arts op mensen worden losgelaten!!

Stefan
Wed, 02/13/2013 - 12:51

Hij heeft zijn straf uitgezeten. Natuurlijk zou ik mijn twijfels hebben als hij mijn behandelend arts zou zijn, maar ik zou niet weigeren. Wellicht heeft hij van zn straf geleerd (kans is vrij groot in NL) en is hij er een beter arts van geworden.

Jakob
Wed, 02/13/2013 - 13:05

We weten niets van eventuele bedreigingen van zijn vrouw. Daarom kun je geen zuivere reactie hierop geven.

rob van haren
Wed, 02/13/2013 - 13:05

Het is geen onrealistische vraag?? Het is geen irre?le vraag zou ik zeggen. Ben het eens met de 1e inzender. Het roept (ook) vragen op over de waarde van het BIGREGISTER. Men registreert klaarblijkelijk alleen dat je de juiste papieren hebt, goed om te weten.

Thea
Wed, 02/13/2013 - 13:07

Een arts heeft een vertrouwenspositie. Als hij een crimineel verleden heeft kan hij die niet vervullen. Bovendien heeft een arts de Eed van Hypocrates afgelegd, die inhoudt dat hij ten allen tijde alles in het werk zal stellen om leven te sparen. Daar heeft hij zich met die moordaanslag aan onttrokken. Een arts die de eed niet in ere houdt is niet geschikt als arts.

Chantal
Wed, 02/13/2013 - 14:25

Mijn dochter volgt de opleiding pedagogiek en moet in jaar 1 een verklaring omtrent goed gedrag voorleggen, omdat zij in haar stage met 1 kind te maken heeft en een arts moet dat niet? Neuroloog Jansen Steur kon ook gewoon weer aan het werk in Duitsland. Bij iedere sollicitatieprocedure van artsen en zorgverleners zou een gedegen antecedentenonderzoek moeten plaatsvinden. Het verpleeghuis heeft dat verzuimd: ik zou niet alleen deze arts mijden, maar ook geen familie in dat verpleeghuis laten verplegen.

azalaia
Wed, 02/13/2013 - 14:41

Iemand die zijn vrouw met benzine laat overgieten en haar vervolgens in brand laat steken, is in mijn ogen een onmens, laat staan een arts. Deze misdaad is wel zo ernstig dat je dit niet meer kan afdoen in de trant van: "hij heeft zijn straf uitgezeten, dus kan hij zijn beroep als arts wel weer oppakken" Deze man is psychisch gestoord, dat heeft hij toch bewezen met die misdaad, en uitgerekend hij gaat dan weer als arts aan de slag? Hij had levenslang moeten krijgen voor poging tot moord.

Ron
Wed, 02/13/2013 - 14:41

Ik denk dat iedereen een nieuwe kan moet krijgen in deze maatschappij, arst of niet!
Wat je ziet is dat mensen geen nieuwe kansen worden gegund, hij heeft 15 jaar gezeten en naar mijn meining heeft hij genoeg tijd gehad om na tedenken wat hij fout heeft gedaan.

geepee
Wed, 02/13/2013 - 14:54

zo iemand doet het artsenberoep geen eer aan..arts hoor je 24 uur te zijn !. Larie koek dus dat hij alleen als mens verkeerd is geweest en neit als arts..
daarbij is het onbegrijpelijk dat je uitgerekend in het artsenberoep na meer dan 5 jaar niet-aantoonbaar- werkzaam? te zijn geweest weer zomaarwordt aangenomen.. tenzij hij daar ook onjuistheden/onwaarheden over heeft vermeld..
de fout ligt echter vooral bij de instelling , die had dit allemaal meoten nagaan..

Roos
Wed, 02/13/2013 - 17:42

Dan ben je toch een gevaar voor de mensheid. En zon man werkt dan nog gewoon met mensen. Ongeloofelijk ,zeg ik,die zelf werkt voor Justitie Zo triest, het rechtsysteem in Nederland. Misschien kan onze nieuwe koning hier binnenkort iets mee doen. pff

Jeanet Floridas
Wed, 02/13/2013 - 18:26

Dat de arts zijn "crimineel" verleden tijdens het sollicitatiegesprek heeft verzwegen geeft aan dat hij dolgraag aan de slag wilde.en dus niet op kosten van de gemeenschap verder door het leven wil gaan. In Nederland heerst jammer genoeg te vaak nog het idee "eenmaal een dief, altijd een dief". Ons rechtssysteem is er op gericht om de ex gevangene een tweede kans te geven. Van mij mag hij die kans krijgen. Tot slot wil ik er nog bij vermelden dat niemand verplicht is om aan zijn eigen veroordeling mee te werken. Daarom wil ik niet oordelen over het feit dat de arts tijdens het sollicitatiegesprek niet zelf over zijn verleden is begonnen. En aan de andere kant neem ik het verpleeghuis ook niet kwalijk dat zij tijdens het gesprek een dergelijke indringende vraag niet hebben gesteld aan de arts. Ze hebben wel verzuimd een VOG te vragen. De arts had mogelijkerwijs dan zijn sollicitatie ingetrokken.

Kees22
Wed, 02/13/2013 - 21:08

De rechter heeft hierin wel gelijk: als iemand geen meldingsplicht heeft bij de sollicitatie is in dezen het ziekenhuis in gebreke gebleven.
Zolang hij niet opnieuw trouwt, is de kans op herhaling verwaarloosbaar.
Wel lijkt me dit een zaak voor de Medische Inspectie en/of medische tuchtraad: een gestoorde arts hoort niet actief te mogen zijn. Maar dat staat verder los van de gevangenisstraf.

Petra
Thu, 02/14/2013 - 01:54

Dat deze man 1 x in zijn leven, waarschijnlijk gedreven door woede en/of jaloezie, een heel verkeerde beslissing heeft genomen, wil niet zeggen dat hij ongeschikt is als arts.

Margaretha
Thu, 02/14/2013 - 08:13

Het betrof geen impulsieve poging tot doodslag, maar poging tot moord met voorbedachten rade, en wel op een verbijsterend wrede en laffe manier: "Een arts die in 2003 twee junks opdracht had gegeven (!) zijn ex-vrouw met benzine te overgieten en in brand te steken, waarna zij onherkenbaar verminkt werd." Je kunt er niet van uitgaan dat deze man in 15 jaar een complete persoonsverandering heeft ondergaan. En dan nog: er zijn zóveel andere beroepen die hij kan uitoefenen. Een tweede kans in de maatschappij - prima, maar deze man hoort niet in de spreekkamer thuis, met het machtsverschil in zijn voordeel. Hij zou dit zelf ook niet eens moeten willen.

Denk na
Thu, 02/14/2013 - 08:54

Mensen!!!

Moord is moord, denk maar eens na dat deze vrouw jouw moeder, zus,tante of ons was! Ik lees in veel reacties dat ze man een een 2e kans moet krijgen om zijn beroep gewoon uit te voeren! Een beetje raar!!! Als deze man weer een moord pleegd dan vraagt iedereen zich af hoe dit gebeurd zo ver kon komen. Alle daden hebben gevolgen! En verral als je zn beroep uit oefend!!! Ik geef het verpleeghuis gelijk om hem te ontslaan. Want stel je voordat hij het weer doet dan gaat het die keer om meerdere levens!!! En in een verpleeghuis gaan ze niet bij de ouderen een autopsie doen omdat zij het altijd schuiven op de leeftijd van die ouder!!! Als je een moord op je geweten hebt betekend het dat jij helemaal niet normaal na denkt. En ik zou deze arts niet aan mijn bed of bij geen enkel ander persoon willen zijn. Bij een pedofiel zeg je toch ook niet hij is in de fout gegaan maar geef hem maar een kans! En laat hem bij kinderen ook al is hij een arts

Fabienne
Thu, 02/14/2013 - 12:15

Hij heeft zijn straf uitgezeten (over de hoogte van de straffen in Nederland heb ik zo mijn eigen mening) en geboet voor zijn misdrijf. Moet zo iemand dan altijd een paria blijven? Iedereen verdient een tweede kans, toch? Of geldt dat alleen voor de minder ernstige misdrijven zoals mishandeling, diefstal etc (waarbij de kans op herhaling overigens een stuk groter is dan bij de moord op je vrouw) . Ik heb de uitspraak gelezen. Deze meneer had een gat van 8 jaar op zijn CV en bij de sollicitatie is daar niet naar gevraagd door de werkgever. De omstandigheden omtrent de moord op zijn vrouw zijn mij niet bekend en daar kan ik niet over oordelen. Arbeidsrechtelijk gezien hoeft het niet per se in de weg te staan aan een goede uitoefening van zijn werkzaamheden. Dat iemand een opdracht heeft gegeven om zijn vrouw te vermoorden (om de een of andere reden) hoeft niet direct te betekenen dat hij als een engel des doods verder door het leven gaat. Ik zou eerder vraagtekens zetten of zijn kennis up to date is als hij 8 jaar niet werkzaam is geweest. Ik hoef van mijn arts niet te weten wat hij privé uitspookt. Ik denk ook dat het absoluut onwenselijk is dat iedereen bij een sollicitatie alles over zijn leven hoort te vertellen als dat los staat van de functie waar je op solliciteert. Dat zou veel te veel bemoeienis van de werkgever zijn. De wet geldt voor iedereen zonder uitzondering en niet voor de één wat meer dan voor de ander. Ik denk ook niet dat dat anders moet zijn.

jan
Thu, 02/14/2013 - 12:16

Het is toch van de absurde dat hij niet direct bij zijn veroordeling uit het BIG register is verwijderd. als je als arts die de eed van Hippocrates
Ik zal naar mijn beste oordeel en vermogen en om bestwil mijner zieken hen een leefregel voorschrijven en nooit iemand kwaad doen.
dan is het raar dat je nog je vak mag uitoefenen.

HG
Thu, 02/14/2013 - 13:06

Welk gevaar lopen de patienten/bewoners van het verzorgingstehuis eigenlijk? Denken we nu echt dat deze arts zijn pati?nten slecht gaat behandelen? Ik denk dat de bewoners meer risico lopen door alle bezuinigingen op de zorg dan door deze arts. En of hij een goede arts is of dat je hem sympathiek vindt is een ander verhaal.

Rob
Thu, 02/14/2013 - 13:15

Was er op zijn werk als arts iets op te merken dan?
M.i. is een arts evenals een rechter een persoon die onder titel werkt. Dat houdt toch zoveel in dat prive en werk strikt gescheiden horen te zijn. Dat een dokter in zijn prive leven een probleem heeft, houdt niet per definitie in dat hij als arts niet zou kunnen functioneren.
Ik geef de rechter gelijk. Anders is het als de Arts in dienst van anderen een strafblad had voor fraude of stelen.

spigt
Thu, 02/14/2013 - 13:19

deze arts moet gewoon een kans krijgen .

Peter
Thu, 02/14/2013 - 15:02

Nu stel dat het geen arts was, maar iemand van andere kom af. Hoe zou dan worden gereageerd. Een arts moet dezelfde kansen krijgen als Jan met de pet. Normaal is dat weinig! Ik vind dat de werkgever correct heeft gehandeld, dat zou ons ook gebeuren bij een gerenomeerde werkgever. Wat mij trouwens bevreemd is dat deze arts na een veroordeling van een strafbaar feit nog een BIG-registratie had?? Hier zou toch eens naar moeten worden gekeken Nederland is zon controle land en alles het om artsen gaat zijn we zo conservatief.

John Gilbert
Thu, 02/14/2013 - 15:10

We verschuilen ons weer achter allerhande regeltjes en formuleringen, los van hetgeen de wet zegt is er ook een beoordeling gebaseerd op fatsoen en normen van alledag ., hieraan voldoet deze man dus niet. Ook het argument dat deze man slechts als persoon heeft gefaald en niet als arts raakt kant noch wal.
Ik reageer slechts op het bericht van ROB , stel dat deze man op de maandag zijn vrouw had geprobeerd te vermoorden en vervolgens op dinsdag jouw zus/vrouw/moeder zou moeten behandelen : en jij zou dat dus goed vinden ? .., ik dacht het toch niet .

paul
Thu, 02/14/2013 - 15:14

Iemand noemde deze daad "een verkeerde beslissing" !!! Dus je moet je leven weer op kunnen pikken... Moet je tegen die vrouw zeggen die verschrikkelijke pijnen heeft doorstaan en onherkenbaar verminkt is. Een verkeerde beslissing... hoe kortzichtig kan je zijn. Deze man heeft niet eens recht om te bestaan.

engels
Thu, 02/14/2013 - 18:25

het is terecht dat deze arts is ontslagen

Hinke 14-02-2013
Thu, 02/14/2013 - 19:58

Hoe is het mogelijk dat iemand met een , door psychiaters vastgestelde, ernstige persoonlijkheidsstoornis gekenmerkt door borderline,narcistische en anti-sociale aspecten,
toegang krijgt tot de opleiding van medicus, laat staan een BIG-registratie krijgt ! Een arts wordt geacht een stabiele persoonlijkheid te zijn om zijn beroep verantwoord te kunnen uitvoeren. Er zijn te veel medische missers gemaakt en slachtoffers gevallen t.g.v. onverantwoord en ongebalanceerd medisch handelen!! Waar blijft de controle en verantwoordelijkheid van de overheid in deze?

JOOP--LB.Koppenol
Thu, 02/14/2013 - 20:29

Als je het bericht van lb. koppenol nog eens goed leest dan heb je toch geen vragen meer mensen.

Je kan zeggen wat je wil ,maar deze man mag geen Arts meer zijn, er is altijd wel flapdrol die het recht wil praten.

ton
Fri, 02/15/2013 - 09:38

Deze discussie "Sorry hoor" gaat helemaal nergens over. Het is nu alléén maar ageren op een pol va HelloLaw. De uitspraak staat vast en we veranderen er verder niets aan. Als HelloLaw nou eens constructief te werk zou gaan zodat er in de maatschappij daadwerkelijk iets zou veranderen.. dan, ja!
Goed, groeten.

karel b
Fri, 02/15/2013 - 14:36

mensen met zon persoonlijkheidsstoornis kunnen zich zó charmant presenteren en zijn meesters om de focus in een (sollicitatie) gesprek of in een zitting van de rechtbank op een plek te leggen, wat bij buitenstaanders een heel ander beeld schept van hen. In hun eerste indruk kunnen ze vaak verbluffend goed overkomen. Het roept bij mij veel vragen op als o.a.; - is het rechtssysteem wel ingericht op mensen die zon persoonlijkheidsstoornis hebben? m.a.w. hoe goed kan een rechter dit inschatten? Maar ook; -wie heeft de verantwoording als het weer fout gaat?; -als er in zon geval een kans móet zijn op herplaatsing in de maatschappy, is het dan niet nodig dat hier voorwaarden aan worden verbonden?
Ik vind iemand die cognitief zo sterk ontwikkeld is (heeft een zware studie gedaan) in combinatie met deze vormen van persoonlijkheidsstoornissen vind ik echt een heel erg slechte combinatie.

verbaasd
Fri, 02/15/2013 - 17:33

Oké hij heeft zijn straf uitgezeten. Maar lees eens goed wat hij gedaan heeft. Zon man wil je niet in je buurt hebben en al helemaal niet als je ziek, zwak of misselijk bent.

Hans
Sun, 02/17/2013 - 10:33

Natuurlijk mag die man geen arts meer zijn
dat is nogal logisch je vrouw zoiets aandoen is let wel zwaar crimineel er zijn mensen in nederland die voor veel en veel minder ontslag gekregen laat die arts maar een ander beroep uitzoeken

Elly
Wed, 02/20/2013 - 14:24

Reactie op Rob hierboven:
Als een arts als privépersoon een drankprobleem heeft, zou je je leven toch ook niet aan hem/haar toevertrouwen? Dus dat argument gaat niet op. Een arts kan toch in zijn privéleven niet maar van alles uitspoken? Laat staan een moord laten beramen... Dan spoor je toch écht niet! Hij had allang uit het BIG-register moeten worden verwijderd, als je het mij vraagt. En zon werkgever hoort altijd om een VOG te vragen!

Alida
Thu, 06/26/2014 - 17:49

Beste oplossing is VERBANNEN naar een onbewoond eiland LEVENSLANG.

Wiilem Alexander
Thu, 06/26/2014 - 20:27

Ik lees dit zo door - we moeten werken met de boven gegeven informatie - maar is t niet erg vreemd dat de arts een gevangenisstraf heeft gekregen en geen TBS ??? de man is niet "behandeld" tijdens zijn detentie ???? Dat zou er toe hebben geleid dat zijn BIG-registratie zou zijn ingetrokken....Dit ruikt toch wel erg vreemd allemaal. Ik heb van doen gehad met mensen die via TBS zijn behandeld en verzeker u dat het hier beschreven misdrijf naast de persoonskenmerken als genoemd in de meeste gevallen tot behandeling tijdens TBS leidt.......academici onder elkaar ??? Ik hoor ze al denken :deze man kan zo slecht toch niet zijn ?? hoor m eens babbelen ----zo werkt t mensen

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur