main image

Gescheiden en school: moet de school mij ook informeren?

Je bent gescheiden, en met je ex-partner hebben jullie nog een kind op de middelbare school. Ook jij wil op de hoogte blijven van de voortgang van je kind. En als het niet goed gaat, wil je natuurlijk dat de school ook jou informeert. Maar jij hoort helemaal niets. Hoe kan dat? Is de school niet gewoon verplicht ook jou te vertellen hoe het met je kind gaat? Wanneer de school verplicht is jou wel of geen informatie te geven, ligt aan een aantal zaken. Heb je bijvoorbeeld wel of geen gezag? Heb jij je kind alleen erkend? Dit speelt namelijk een rol voor de school om te bepalen of jij recht hebt op bepaalde informatie over je kind. We hebben een aantal situaties uitgelicht, waarbij duidelijk wordt of de school wel of niet verplicht is jou te informeren over de schoolsituatie van je kind.

Welke informatie kan de school (niet) delen?
Afhankelijk van de situatie kan de school informatie geven over de volgende zaken:

 • prestaties van het kind, bijvoorbeeld een rapport meegeven;
 • verzuim, dus als het kind vaker niet op school aanwezig is zonder afmelding;
 • problematisch gedrag van het kind, als je kind vaak uit de klas wordt gestuurd en hiervoor maatregelen worden genomen, of een zorgtraject ingaat bijvoorbeeld.

Er zijn ook situaties waarin de school niet verplicht is informatie te geven aan de ouder(s). De informatie hoeft niet te worden verstrekt als:

 • het niet in het belang van het kind is;
 • de school de informatie ook niet zo aan de ouder met het gezag zou geven;
 • er een rechterlijke beschikking is en de school daarom geen informatie hoeft te geven aan de ouder zonder gezag.

Er zijn meer uitzonderingen, maar dit is erg afhankelijk van de situatie. Wordt bepaalde informatie niet met jou gedeeld en denk je wel hier recht op te hebben? Een van onze juristen laat je graag weten waar je recht op hebt en wat je het beste kunt doen.

Gescheiden ouders en beiden gezag over minderjarig kind
Stel je gaat scheiden en jij en je ex-partner hebben beiden gezag over jullie minderjarig kind. Dit wil zeggen dat jullie allebei wettelijk vertegenwoordiger zijn van jullie kind en officiële handelingen mogen verrichten namens jullie kind. Een kind onder de achttien jaar is namelijk volgens de wet handelingsonbekwaam, wat wil zeggen dat een minderjarig kind geen eigen beslissingen mag nemen. Omdat jullie allebei het gezag hebben, hebben jullie ook afzonderlijk van elkaar recht op informatie van de school over jullie kind. De school kan dus niet weigeren om jou informatie te geven over bijvoorbeeld de resultaten van de wiskundetoets van je kind.

Wat houdt gezag in?
Gezag houdt in dat je verantwoordelijk bent voor de verzorging en opvoeding van je kind. Daarnaast ben
je wettelijk vertegenwoordiger van je kind. Dit houdt in dat je bevoegd bent rechtshandelingen voor je
kind te verrichten.


Geen gezag wel erkenning?
Het kan ook zo zijn dat maar één van de ouders het gezag heeft, en jij alleen erkenning voor je kind. Dan is het de taak van de ouder met gezag om de ouder zonder gezag te betrekken bij belangrijke zaken die te maken hebben met hun kind. Je kunt denken aan het delen van informatie over het schoolrapport, of het op de hoogte stellen dat jullie kind extra begeleiding op school krijgt.


Wat is erkenning
Door erkenning word jij juridisch ouder. Er ontstaat op deze manier een familierechtelijke band tussen jou
en je kind. Je kind wordt erfgenaam, heeft recht op onderhoud en kan de geslachtsnaam en nationaliteit
van jou krijgen.


Het blijkt in de praktijk echter soms zo te zijn dat de ouders onderling geen goed contact hebben en dat de ouder zonder gezag niet op de hoogte wordt gebracht over zaken die met zijn of haar kind te maken hebben. Wordt jou de informatie onthouden? Dan kun je bij de school alsnog de informatie opvragen. Zij hebben namelijk een informatieplicht. Dat wil zeggen dat de school verplicht is om ook de informatie te delen met jou, ook al heb je geen gezag over je kind. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar dit is zoals eerder gezegd per situatie verschillend.

Je moet wel zelf de informatie opvragen. De school hoeft namelijk niet uit eigen beweging jou de informatie te overhandigen. De school hoeft niet altijd de informatie met jou te delen.

Alleen biologisch ouder
Een ouder die een kind niet heeft erkend en geen gezag heeft over het kind is voor de wet alleen biologisch ouder. De school is dan niet verplicht om enige informatie over je kind met jou te delen. Ook grootouders (jouw ouders) hebben geen recht op informatie van de school. Dit wordt meestal aangegeven in de schoolgidsen die de ouders in het begin van het jaar krijgen.

In sommige gevallen moet de informatie toch gegeven worden, maar alleen als duidelijk sprake is van een ‘family life’. Dit is als het kind bij de biologische vader of grootouders woont. Maar het is niet zo dat ze altijd de informatie krijgen, het hangt van de omstandigheden per geval af.

Schoolgids en klacht indienen
Een school is verplicht om elk jaar een schoolgids op te stellen. In deze schoolgids staat algemene informatie voor de ouders van de kinderen. Hier wordt ook in uitgelegd hoe ouders informatie krijgen over hun kind. Dus als jij wil weten hoe je geïnformeerd wordt door de school, kun je altijd kijken in de schoolgids. Deze schoolgids wordt in het begin van het jaar beschikbaar gesteld. Hier wordt ook vaak in aangegeven wanneer een ouder geen recht heeft op informatie en dat er in beginsel geen informatie wordt verstrekt aan een vader die alleen biologisch vader is.

Krijg je alsnog geen informatie?
Stel je krijgt als ouder geen informatie, of niet de informatie die je graag wil, dan kun je als ouder een klacht indienen. Deze klacht kan ingediend worden bij de klachtencommissie van de school. De school is dan verplicht deze klacht in behandeling te nemen en zal contact met de ouder opnemen hierover. Wij kunnen ook een klachtenbrief voor jou opstellen.

Heb jij recht op informatie van de school, maar krijg je die alsnog niet na een duidelijke brief aan de klachtencommissie? Bel met HelloLaw, wij staan je graag bij in deze moeilijke situatie. Je kunt ook ons contactformulier invullen, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met jou op.

Laat een reactie achter

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (1)

Louis
Tue, 05/23/2017 - 23:10

Geldt de informatieplicht ook voor een niet erkende onderwijsinstelling? Mijn ex en haar man zijn expats en onze kids van 12 en 14 krijgen nu onderwijs via De Wereldschool. Hoewel mijn ex en ik al vanaf het begin ouderlijk gezag hebben, hebben mijn dochter en zoon de hoofdverblijfplaats bij moeder. Zij informeert mjj niet over de schoolprestaties en de Wereldschool zelf zegt dat ik het moet opnemen met mijn ex want zij houden 1 contactpersoon aan en willen mij geen informatie verstrekken. Maar misschien zijn zij uitgezonderd van wetgeving?

Waarom lid worden van HelloLaw?
 • Krijg onbeperkt juridisch advies
 • Profiteer van de laagste prijzen
 • Krijg korting op advocaten
 • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur