Geschillencommissie Advocatuur definitief van start

Klachtenregeling
Veel advocatenkantoren hebben een interne klachtenregeling met bijbehorende klachtenfunctionaris. Als het niet lukt om de klachten in onderling overleg op te lossen, kan de cliënt de geschillencommissie inschakelen.

Enkele voorwaarden:

 • Schriftelijk
  De cliënt en advocaat zijn vooraf schriftelijk overeengekomen dat geschillen aan de geschillencommissie kunnen worden voorgelegd.
 • Klagen bij advocaat
  De cliënt moet binnen 3 maanden nadat hij op de hoogte is geraakt van het handelen/nalaten van de advocaat waarover hij wil klagen, zijn klacht bij het advocatenkantoor indienen.
 • Reactie advocaat
  De cliënt is ontevreden met de reactie van de advocaat, of de advocaat reageert niet binnen 4 weken op de klacht.
 • Geschillencommissie
  De cliënt moet binnen 12 maanden na de schriftelijke afhandeling zijn klacht aan de geschillencommissie voorleggen.

Achteraf
Een cliënt kan ook achteraf met zijn advocaat afspreken het inmiddels gerezen geschil aan de Commissie voor te leggen. Zij moeten daarvoor samen een zogenaamde akte van compromis ondertekenen.

Snel en eenvoudig
De procedure is eenvoudig. Hulp van een advocaat of een andere rechtshulpverlener is niet verplicht en doorgaans ook niet nodig. De gemiddelde duur van de geschillenprocedure is een half jaar.

Kosten
De cliënt moet voor de procedure klachtengeld betalen:
€ 45,- bij een klacht (zonder schadevergoeding)
€ 45,- bij een declaratiegeschil
€ 70,- bij een schadevergoeding tot € 5.000,-
€ 90,- bij een schadevergoeding van € 5.000,- tot € 10.000,-
€ 90,- bij een onbepaalde schadevergoeding (maximaal € 10.000,-)

Bindende uitspraak
Een uitspraak van de Commissie is bindend. Beide partijen moeten zich eraan houden. In verreweg de meeste gevallen worden beslissingen van de Commissie zonder meer opgevolgd. De advocaat kan veroordeeld worden tot het betalen van maximaal 10.000 euro en vergoeding van het klachtengeld.

Geen hoger beroep
Van de uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur staat geen hoger beroep open. Als de cliënt of de advocaat de uitspraak onredelijk vindt, kan de uitspraak binnen twee maanden na verzending worden voorgelegd aan de gewone rechter door het dagvaarden van de wederpartij. Deze zal de beslissing echter slechts marginaal toetsen. Dat wil zeggen: de rechter beperkt zich tot de vraag of de uitspraak indruist tegen wat redelijk en billijk is. Voor zo'n procedure is het doorgaans wel noodzakelijk dat u een advocaat inschakelt.

Advocaat negeert uitspraak
Mocht een advocaat, weigeren de uitspraak na te komen, zonder de uitspraak binnen drie maanden ter toetsing aan de rechter te hebben voorgelegd, dan kan een beroep worden gedaan op de nakomingsgarantie van de Orde. Deze garantie houdt in dat de Orde voorziet in rechtsbijstand en in de kosten daarvan in verband met het treffen van rechtsmaatregelen gericht op nakoming van het bindend advies.

Adres
Het secretariaat van de Geschillencommissie Advocatuur is bereikbaar op het volgende adres:

Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel.: 070-3105310

Links:

Laat een reactie achter

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Waarom lid worden van HelloLaw?
 • Krijg onbeperkt juridisch advies
 • Profiteer van de laagste prijzen
 • Krijg korting op advocaten
 • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur