main image

Getrouwd: toestemming van je partner nodig bij belangrijke beslissingen?

Als je getrouwd bent, zul je belangrijke beslissingen meestal in goed overleg met je partner nemen. Maar je wil natuurlijk ook nog zelf over bepaalde zaken beslissen. Je hoeft toch zeker niet alles met je partner te overleggen en overal elkaars toestemming voor te hebben? Of wel? In een vorig artikel hadden we het al over aankopen waarbij je toestemming van je partner nodig hebt. In welke gevallen heb je nog meer de toestemming van je echtgenoot/echtgenote nodig?

Bescherming van de andere partner en het gezin
In het algemeen kun je zelf bepalen hoe je handelt en welke aankopen je doet. Maar als je getrouwd bent, kun je niet altijd zomaar alles doen en laten wat je wil. Er zijn namelijk een aantal zaken waarvoor je de toestemming van je partner nodig hebt. Dit geldt ook als jij en je partner een geregistreerd partnerschap hebben. Het idee hierachter is de bescherming van de ene partner en het gezin tegen onverstandige beslissingen van de andere partner. Het gaat dan bijvoorbeeld om beslissingen die een groot financieel risico met zich mee kunnen brengen. Het maakt daarbij niet uit of je in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd. Voor samenwonenden, met of zonder samenlevingscontract, geldt deze wettelijke regeling niet.

Huis en hypotheek
Het gaat hierbij om veel verschillende soorten overeenkomsten. Denk aan de verkoop van jullie huis, het afsluiten van een hypotheek, verhuur van het huis of het opzeggen van de huurovereenkomst. Dit geldt ook voor de inboedel van de echtelijke woning, dus voor bijvoorbeeld de verpanding van een deel van de inboedel heb je toestemming nodig. Hetzelfde geldt ook voor zaken die bij de woning horen, zoals de tuin en de garage. Het maakt overigens niet uit of jij en je partner samen in de woning wonen, of dat één van jullie er woont.

Het doen van giften
Je hebt toestemming nodig voor ongebruikelijke en bovenmatige giften, zoals een royale schenking aan een goed doel en zelfs voor een ruimhartige gift aan je kinderen. Met het doen van een gift wordt niet alleen het schenken van een geldbedrag bedoeld, maar bijvoorbeeld ook het kwijtschelden van een schuld, het verkopen van waardevol bezit (zoals een auto of juwelen) onder de waarde of het afstaan van een erfenis aan een andere erfgenaam uit vrijgevigheid. Gebruikelijke giften, zoals het geven van een fooi in een restaurant of een bijdrage in een collectebus, vallen hier niet onder. Verder heb je geen toestemming nodig voor giften die pas worden uitgevoerd na je overlijden.

Garant staan voor iemand
Spreek je af de schuld van een ander op je te nemen als hij of zij dit zelf niet (meer) kan betalen, dan moet je partner hier toestemming voor geven. Denk bijvoorbeeld aan een borgstelling of zekerheidstelling.

Lening geven
Het geven van een lening is niet hetzelfde als garant staan. Wil je iemand geld lenen, dan heb je daar geen toestemming van je partner voor nodig.

Koop op afbetaling
Dit betekent dat je een product aanschaft waarvan je de koopprijs niet direct in één keer betaalt, maar in termijnen achteraf. Je krijgt het product direct in gebruik en je wordt ook meteen eigenaar. Maar voor deze betaalwijze betaal je wel rente. Let dus op bij het aangaan van een telefoonabonnement met smartphone, ook dit wordt gezien als koop op afbetaling.

Voor huurkoop heb je ook de toestemming van je partner nodig. Dit is een speciale vorm van koop op afbetaling, waarbij je pas eigenaar van het product wordt als je het totale bedrag hebt betaald. Dit wordt bijvoorbeeld vaak gedaan als je een auto koopt.

Zakelijke handelingen  
Handel je voor je beroep of bedrijf, dan zijn er uitzonderingen. Het kan zijn dat je voor de garantstelling of voor de koop op afbetaling geen toestemming van je partner nodig hebt. Of dat zo is, is afhankelijk van de situatie. Ben jij ondernemer en wil je weten of je de toestemming van je partner nodig hebt? Bel dan gerust met HelloLaw, onze juristen bekijken jouw specifieke situatie.

Moet de toestemming op papier staan?
Je partner kan ook mondeling toestemming geven. Alleen als voor het aangaan van de overeenkomst zelf een bepaalde vorm vereist is, moet de toestemming schriftelijk of via elektronische weg gegeven worden. Denk bijvoorbeeld aan de koop van een woning, dit kan alleen schriftelijk gebeuren. Het is natuurlijk wel verstandig om de toestemming van je partner op papier te zetten, om problemen achteraf te voorkomen. Ook de wederpartij of verkoper kan hierom vragen.

Wat gebeurt er als ik geen toestemming heb?
Heb je een overeenkomst gesloten zonder toestemming van je partner, terwijl je die wel nodig had? Dan kan je partner deze overeenkomst vernietigen. Hij of zij stuurt bijvoorbeeld een brief aan de verkoper of wederpartij met daarin de mededeling dat de overeenkomst wordt vernietigd. Je kunt dit dus niet zelf doen, alleen je partner heeft deze bevoegdheid. Vanaf het moment dat hij of zij erachter komt, is er drie jaar de tijd om de overeenkomst te vernietigen.

Het gevolg is dat de overeenkomst ongeldig is en juridisch gezien eigenlijk nooit heeft bestaan. Alles moet worden teruggedraaid.

Vervangende toestemming van de rechter
Heb je de toestemming van je partner nodig, maar is je partner afwezig of is hij of zij om een andere reden niet in staat zijn of haar wil kenbaar te maken? Dan heb je de mogelijkheid om  vervangende toestemming te vragen bij de rechter. Dit kan alleen voordat je een overeenkomst aangaat, niet achteraf.

Heb jij toestemming nodig?
Ben jij van plan een overeenkomst te sluiten, maar weet je niet zeker of jouw partner hiermee akkoord moet zijn? Ben je een overeenkomst aangegaan zonder de overeenstemming met je partner, maar had je die wel nodig? Wil je meer weten over de vervangende toestemming van de rechter? Bel dan met een van onze juristen op 088 1411 011 (lokaal tarief), WhatsApp ons op 06 40 81 22 14 of chat met ons via Facebook Messenger.

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (5)

ik
Tue, 12/06/2016 - 15:26

Mijn man en ik lagen in een scheiding toen hij met een hartinfarct in het ziekenhuis kwam. Zijn persoonlijke spullen portemonnee en telefoon heeft hij aan zijn ouders gegeven om het te bewaren. Ook heeft hij aangegeven dat de laptop zichtbaar op de tafel lag en dat zijn ouders die daar weg moesten halen.
Nu zeggen zijn ouders dat hij die aan hun heeft gegeven toen hij nog leefde.
Mag hij dat zomaar weggeven?

Gerard
Tue, 12/06/2016 - 16:14

Als partijen (nog) niet officieel zijn gescheiden en zij niet op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd, is er geen scheiding van bezittingen en moeten derden eraf blijven. De verdeling wordt naar mijn mening geregeld in de echtscheidingsprocedure.

Antonius
Tue, 12/06/2016 - 16:27

Ter vergelijking: Schenkingen die gedaan zijn binnen zes maanden voor overlijden van een persoon worden geacht te behoren tot de nalatenschap van die persoon. Naar analogie hiervan zou kunnen worden geoordeeld dat de weggegeven spullen binnen de boedelscheiding behoren te vallen, als de scheiding binnen zes maanden wordt uitgesproken.

George
Tue, 12/06/2016 - 16:44

In mijn familie komen al generaties lang echtscheidingen voor, waarbij vooral kleinkinderen de dupe zijn; niet alleen mag men eigen grootouders niet zien, maar ook foto's waaronder trouwfoto's verdwijnen spoorloos. Soms vindt men die terug op internet bij foto's van personen met andere identiteiten (privacy wetgeving niet van toepassing, oude foto's waar de Nederlandse fotostudio's duidelijk zichtbaar zijn van de vorige eeuw[en], met name sites in het buitenland zoals familysearch tegenwoordig incl. foto's van Nederlandse voorouders, ook door onbekenden op zulke sites geplaatst. Zo komen vermiste foto's weer terecht anno 2016.

Aaltje
Tue, 12/06/2016 - 17:34

De gemeente tracht in diverse zorgtrajecten je zo te duwen dat je beslissingen neemt voor je ongehuwde, ongeregistreerde partner middels dreig/beloften. Stink daar niet in. Je hebt het recht niet, ook al zegt de gemeente dat ze je helpen, daarbij is mij al bekend dat de ene ambtenaar zo gerust in de papieren van de andere ambtenaar kijkt om zaken voor elkaar te krijgen. Iemand van WMO zit in de Sociale Dienst te kijken naar informatie over een hulpverlener, die gerust via de werkgever, wat de normale kanalen zijn, te bereiken en dingen te laten doen waar die hulp helemaal niet voor is opgeleid.

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur