main image

Goed nieuws voor ondernemers: geen handhaving Wet DBA tot 2018

Let op: Inmiddels is de handhaving van de Wet DBA uitgesteld tot in ieder geval 1 januari 2020!

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft eerder al bekendgemaakt dat de handhaving van de Wet DBA, de vervanging van de VAR, in ieder geval tot 1 juli 2018 wordt opgeschort. Zoals HelloLaw al in een eerder artikel schreef, bestaat er namelijk veel onrust en onzekerheid onder opdrachtgevers en opdrachtnemers over deze nieuwe wet en het gebruik van de modelovereenkomsten. Het blijkt dat opdrachtgevers terughoudend zijn om zzp’ers in te huren, en zzp’ers vrezen hun opdrachten kwijt te raken. De staatssecretaris reageert nu op deze onrust en onzekerheid door de handhaving uit te stellen en de knelpunten weg te nemen. Wat gaat er nu precies gebeuren? Welke maatregelen worden genomen? En wat betekent dit voor jou? HelloLaw zet het voor je op een rij en geeft uitgebreide informatie.

Wat zijn de knelpunten?
Om verbeteringen door te voeren, moet natuurlijk eerst duidelijk zijn waardoor de onrust wordt veroorzaakt. Om hier meer inzicht in te krijgen heeft staatssecretaris Wiebes met opdrachtgevers en –nemers gesproken. Ook het Meldpunt DBA heeft veel reacties opgeleverd. Op basis hiervan zijn er drie overkoepelende knelpunten gesignaleerd die de staatssecretaris wil aanpakken. Dit heeft niet alleen betrekking op de Wet DBA, maar ook op de arbeidswetgeving in het geheel.

 • Opdrachtgevers zijn terughoudend in het inhuren van zzp’ers

Het blijkt dat te veel zzp’ers opdrachten of klussen niet meer krijgen, terwijl zij dit wel buiten dienstverband zouden kunnen doen. Opdrachtgevers moeten daarom meer zekerheid krijgen over de aard van de arbeidsrelatie die ze aangaan met de opdrachtnemer.

 • Het onderscheid tussen de zelfstandigheid van de opdrachtnemer en een dienstbetrekking sluit niet overal aan bij de praktijk

Dit wordt gemaakt op grond van de wet en de rechtspraak, maar veel opdrachtgevers en –nemers kunnen dit wettelijke onderscheid niet verenigen met de manier waarop zij werken. Zij kunnen zich daarom ook niet vinden in de uitkomsten van de modelovereenkomsten. Het onderscheid zal dus opnieuw bekeken moeten worden, zodat dit in overeenstemming is met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

 • Opdrachtgevers ervaren de arbeidswetgeving als knellend

Het gaat dan om de arbeidswetgeving in zijn geheel, waarbij het grootste probleem is dat er geen flexibiliteit mogelijk is. Er zijn situaties waarin een dienstbetrekking vereist is, maar waarbij opdrachtgevers geen vast dienstverband willen aangaan met hun arbeidskrachten. Vaak wensen deze krachten zelf ook geen vast dienstverband, maar is dit op grond van de ketenregeling in de wet wel verplicht. Dit speelt vooral in sectoren waarin professionals voornamelijk opdrachtsgewijs werken met een dienstverband, zoals in de kunst- en cultuursector, media en omroep. Er wordt dus bekeken of er meer flexibiliteit binnen de dienstbetrekking geboden kan worden.

Uitstel handhaving Wet DBA
De kans is groot dat jij je in één van deze knelpunten herkent. Om deze knelpunten aan te pakken neemt de staatssecretaris nu maatregelen. Om op korte termijn de onzekerheid van opdrachtgevers en –nemers weg te nemen, werd de implementatietermijn voor de volledige invoering van de Wet DBA uitgesteld. De oorspronkelijke datum was 1 mei 2017, dit werd verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. Inmiddels is de handhaving uitgesteld tot in ieder geval 1 januari 2020. Het kabinet streeft naar nieuwe regelgeving voor zzp'ers die de Wet DBA zal vervangen. Tot die tijd wordt de handhaving van de Wet DBA opgeschort. Dit betekent dat er tot 1 januari 2020 geen boetes of naheffingen worden opgelegd als er niet geheel volgens de nieuwe regels gewerkt wordt. De Belastingdienst handhaaft alleen bij 'kwaadwillenden'. Dit betreft mensen die opzettelijk een situatie laten ontstaan of voorbestaan, waarin duidelijk sprake is van schijnzelfstandigheid, of die weten dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking.

Welke maatregelen worden er nog meer genomen?
Om bovenstaande knelpunten op te lossen, neemt de staatssecretaris de volgende maatregelen:

 • Coachende rol voor de Belastingdienst

In deze periode krijgt de Belastingdienst een coachende rol. Dit betekent dat zij bij controles zogenaamde ‘voorwaartse’ aanwijzingen zal geven, en geen ‘achterwaartse’ boetes en naheffingen zal opleggen. Op die manier kan de Belastingdienst op de werkvloer beter duidelijk maken wat wel en niet kan. Het doel is om de ondernemer te helpen in de toekomst volgens de Wet DBA te werken en om de terughoudendheid van opdrachtgevers om opdrachtnemers in te huren, weg te nemen.

Er geldt echter een uitzondering voor ‘duidelijk kwaadwillenden’. Voor deze groep zal de Belastingdienst wel vanaf 1 mei 2017 starten met handhaven. De staatssecretaris wil daarmee oneerlijke concurrentie aanpakken.

 • Opfrissing van de criteria ‘vrije vervanging’ en ‘gezagsverhouding’

Dit zijn criteria uit het arbeidsrecht die worden gebruikt om vast te stellen of er sprake is van een dienstbetrekking of niet. Er zijn namelijk drie vereisten voor een dienstbetrekking. Ten eerste  is de werknemer verplicht het werk persoonlijk uit te voeren, wat betekent dat er geen vrije vervanging is. Ten tweede bestaat er tussen de werkgever en werknemer een gezagsverhouding. Dit houdt in dat de werkgever het recht heeft om opdrachten en aanwijzingen te geven voor het uitvoeren van de werkzaamheden of over bijvoorbeeld de werktijden. De derde vereiste is de verplichting tot betaling van loon.

Het hanteren van de criteria ‘vrije vervanging’ en ‘gezagsverhouding’ blijkt in de praktijk niet altijd goed werkbaar. Ook in de modelovereenkomsten is de interpretatie van deze begrippen moeilijk. De term ‘gezagsverhouding’ geeft bijvoorbeeld problemen bij de zelfstandige professional die wordt ingehuurd voor een specifiek project. De opdrachtgever heeft daarbij wel invloed op het beoogde resultaat, maar de manier waarop dit wordt bereikt is aan de professional. In dit geval is voor de opdrachtgever en –nemer niet duidelijk of er sprake is van een gezagsverhouding.

Volgens de staatssecretaris is het nodig om de betekenis van de huidige criteria opnieuw tegen het licht te houden. Hij wil onderzoeken hoe aan deze criteria een concretere of andere invulling kan worden gegeven die beter aansluit bij het huidige maatschappelijke beeld van een arbeidsverhouding. Zolang hieraan gewerkt wordt, zal de Belastingdienst niet handhaven bij de groep professionals die worstelt met de term ‘gezagsverhouding’ en dus geen boetes of naheffingen opleggen.

 • Uitzondering ketenregel tijdelijke arbeidscontracten

Dit is bedoeld om de arbeidswetgeving voor bepaalde sectoren flexibeler te maken. De staatssecretaris wijst erop dat cao-partijen de Minister van SZW kunnen verzoeken bepaalde functies in een bedrijfstak aan te wijzen, waarvoor bij cao de ketenbepaling buiten toepassing kan worden verklaard. Het gaat dan om functies waarvoor de arbeid alleen op basis van een arbeidscontract verricht kan worden en waarbij het aangaan van een vast contract niet gebruikelijk of gewenst is. De Minister staat open voor verzoeken van cao-partijen om passende maatregelen te nemen voor sectoren waarvoor dit noodzakelijk is, zoals de kunst- en cultuursector, omroep en de media.

Wat betekent dit nu?
De knelpunten en oplossingen zijn dus breder dan enkel de Wet DBA en de modelovereenkomsten, en hebben ook betrekking op de arbeidswetgeving in het algemeen. De maatregelen die de staatssecretaris voor ogen heeft, zullen op de langere termijn uitgevoerd worden. Wat nu belangrijk en concreet is, is dat de handhaving van de Wet DBA opgeschort wordt tot in ieder geval 1 januari 2020 en het kabinet streeft naar nieuwe wet- en regelgeving. Tot die datum zul je geen boetes of naheffingen opgelegd krijgen, tenzij je 'kwaadwillend' handelt. Dit is dus een geruststelling voor zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers, zodat jij als ondernemer weer meer opdrachten en klussen kunt doen.

Herken jij je in bovenstaande knelpunten? Heb je nog vragen over de Wet DBA en de maatregelen van de staatssecretaris? Wil je weten wat je precies moet doen om te werken volgens de Wet DBA? En wil je meer weten over de modelovereenkomsten en de rol van de Belastingdienst? Bel dan met een van onze juristen op 088 1411 011 (lokaal tarief), WhatsApp ons op 06 40 81 22 14 of chat met ons via Facebook Messenger. Onze juristen kunnen je hier alles over vertellen. Wij adviseren je wat je als ondernemer in jouw situatie het beste kunt doen.

Afbeelding: Monoar/Pixabay

Laat een reactie achter

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Lees meer juridisch nieuws

Waarom lid worden van HelloLaw?
 • Krijg onbeperkt juridisch advies
 • Profiteer van de laagste prijzen
 • Krijg korting op advocaten
 • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur