Griffierecht per 1 februari 2005

 Griffierecht sector Kanton
 

Griffierecht in een civiele procedure  
Bij de sector kanton betaalt alleen de eiser of de verzoeker (degene die het proces start) griffierecht. De verweerder betaalt niets.

Tarieven sector kanton, civiele procedure
Soort zaak griffierecht Geschillen over betaling van loon bij ziekte € 33 Andere geschillen met geldelijk belang tot en met € 90 € 58 vanaf € 90 tot en met € 453 € 90 vanaf € 453 tot en met € 1.361 € 146 meer dan € 1.361 € 192 overige geschillen – natuurlijke personen € 103 overige geschillen - rechtspersonen € 276 
Griffierecht bij de rechtbank
 
Griffierecht in een civiele procedure  

Bij een procedure bij de rechtbank betalen zowel de eiser (of verzoeker) als verweerder (of gedaagde) griffierechten. Over het algemeen betalen beiden hetzelfde bedrag. Bij vorderingen boven de € 11.345 geldt er voor de verweerder/gedaagde (als die een natuurlijk persoon is) een lager maximaal te betalen bedrag dan voor de eiser/verzoeker.


Tarieven civiel rechtbank Soort zaak griffierecht Zaken betreffende personen- en familierecht
(Boek 1 Burgerlijk Wetboek) € 192 Geschillen over betaling loon bij ziekte € 103 Andere geschillen met een geldelijke belang van € 4538,- tot € 11345 € 291 Andere geschillen met een geldelijke belang van € 11345,- en hoger

2,2 procent van de geldsom
(met een minimum van € 294 en een maximum van € 4.584 voor de eiser of verzoeker en een maximum van € 1.100 voor de verweerder of gedaagde, indien deze een natuurlijk persoon is.) *

Zaken waarin een dagvaarding in vrijwaring wordt gedaan

2,2 procent van de achterliggende vordering
(met een minimum van € 222 en een maximum van € 4.587 voor de eiser of verzoeker en een maximum van € 1.099 voor de verweerder of gedaagde, indien deze een natuurlijk persoon is.) *

Vordering tot onteigening 2,2 procent van de schadeloosstelling
(met een minimum van € 222 en een maximum van € 4.587 voor de eiser of verzoeker en een maximum van € 1.099 voor de verweerder of gedaagde, indien deze een natuurlijk persoon is) *
Andere zaken

€ 244

*Afronding op het meest nabij gelegen veelvoud van € 5


 Voor de verschenen gedaagde in kort geding gedraagt het griffierecht altijd € 244. Voor de eiser gelden de andere tarieven    

Griffierecht bij een bestuursrechtelijke procedure

Tarieven bestuursrecht rechtbank Soort zaak Griffierecht Zaken betreffende een uitkering of huursubsidie € 37 Alle andere bestuursrechtelijke zaken
voor natuurlijke personen
voor rechtspersonen
€ 138
€ 276 Als u tegelijk met het beroep een voorlopige voorziening aanvraagt:
voor natuurlijke personen
voor rechtspersonen
€ 276
€ 552


Heeft de hoofdzaak betrekking op een uitkering of huursubsidie dan geldt voor de voorlopige voorziening ook het lage tarief van € 37,-.  

Vermindering van griffierecht
Wie een laag of gemiddeld inkomen heeft, kan (alleen in civiele- niet in bestuurszaken) in aanmerking komen voor vermindering van de griffierechten. Afhankelijk van het inkomen hoeft dan slechts een kwart of de helft van het griffierecht betaald worden. Wie hiervoor in aanmerking wil komen moet dat wel voor aanvang van de procedure aangeven (voor het indienen van een verzoekschrift of dagvaarding). Als u een toegevoegde advocaat (gefinancierde rechtsbijstand) heeft, dan regelt deze de vermindering van het griffierecht voor u. Heeft u geen advocaat of andere rechtsbijstandverlener (bijvoorbeeld het bureau voor rechtshulp) ingeschakeld dan moet u een verzoek schrijven aan het gerecht waar de zaak wordt behandeld. Met dit verzoek moet een verklaring omtrent inkomen en vermogen worden meegezonden. Deze verklaring kun u halen bij de gemeente. Als u pas na het starten van de procedure erachter komt voor vermindering van het griffierecht in aanmerking te komen, dan kan dat alsnog worden aangevraagd, maar wel zo snel mogelijk. U heeft dan alleen recht op vermindering als u de vermindering van griffierecht buiten uw schuld niet voorafgaand aan de procedure heeft kunnen aanvragen.

Griffierecht bij de gerechtshoven en Hoge Raad  

Griffierecht bij een civiele procedure  

Tarieven civiel gerechtshoven en Hoge Raad Soort zaak griffierecht Zaken betreffende personen- en familierecht
(Boek 1 Burgerlijk Wetboek € 244 Geschillen over betaling loon bij ziekte € 103 Andere geschillen met een geldelijke belang van € 4538,- tot € 11345 € 389 Andere geschillen met een geldelijke belang van van € 11345,- en hoger

3 procent van de geldsom
(met een minimum van € 392 en een maximum van € 5.731 voor de eiser of verzoeker en een maximum van € 1.100 voor gedaagde of verweerder indien deze een natuurlijk persoon is)*

Hoger beroep van een vonnis of beschikking van de kantonrechter of pachtkamer € 244 Andere zaken

€ 291

*Afronding op het meest nabij gelegen veelvoud van € 5Griffierecht Centrale Raad van beroep  

Griffierecht voor het hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep

Tarieven Centrale Raad van beroep  Soort zaak griffierecht -uitkeringen € 103 -ambtenaren/dienstplichtigen
-invaliditeitspensioenen   Andere zaken € 207 Hoger beroep niet natuurlijk persoon € 414 Wat betreft een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening alsmede een verzoek tot herziening van een uitspraak van de Raad gelden in beroep en in hoger beroep dezelfde bedragen als hiervoor worden vermeld.  
Zie voor meer uitgegebreide opgave van de griffiekosten de deelsite van de Centrale Raad van Beroep 

Griffierecht Raad van State en College van Beroep voor het bedrijfsleven  

Griffierecht voor het hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en College van Beroep voor het bedrijfsleven

Tarieven Raad van State en College van Beroep voor het bedrijfsleven 
Soort zaak Griffierecht Natuurlijke personen € 207 Rechtspersonen € 414

Bron:

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (1)

Jan Gaanderse
Mon, 03/21/2005 - 13:54

Is griffierecht ook verschuldigd indien na indienen van een verzoekschrift (7:685 BW) dit verzoek, voordat de behandeling zal plaats hebben, wordt ingetrokken?

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur