Tesla Vincent Everts HelloLaw

HelloLaw en Vincent Everts vechten ‘Tesla Autopilot-boete’ aan

Trendwatcher Vincent Everts is in beroep gegaan bij de officier van justitie tegen twee verkeersboetes (‘Mulderbeschikkingen’) die hij op 10 en 16 oktober 2017 heeft gekregen. Hij heeft de bekeuringen ontvangen omdat hij een mobiele telefoon zou hebben vastgehouden tijdens het rijden in een auto. Dit zou volgens de politie een overtreding zijn van artikel 61a van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Het opvallende in deze kwestie is dat Everts in beide gevallen in Tesla’s reed op de Autopilot. In zo’n geval kan de auto zelf sturen en remmen zonder dat ingrijpen door een persoon noodzakelijk is. De prangende juridische vraag is dan ook: is er dan nog steeds sprake van een overtreding? Immers, de software bestuurt de auto, niet de persoon die achter het stuur zit.

Mr. Axel Mille van de innovatieve Nederlandse juridische dienstverlener HelloLaw uit Maastricht heeft de zaak op zich genomen. Hij is een jurist die zich specialiseert in het in beroep gaan tegen boetes die vallen binnen de reikwijdte van de ‘Wet Mulder’. Dit zijn verkeersovertredingen die niet via het strafrecht worden afgedaan. Middels HelloLaw Boetebezwaar kunnen verkeersovertreders, binnen een lidmaatschap, gratis in beroep gaan tegen hun bekeuring.


HelloLaw:
Axel Mille: “Bij HelloLaw geloven wij dat het recht om mensen draait, niet louter om wet - en regelgeving. Zeker als wetgeving niet meegaat met de tijd, is het extra van belang om dat aan te kaarten. Het is interessant om te bekijken hoe een rechter deze kwestie zal beoordelen. Ongeacht de uitkomst, hopen wij dat door deze verkeersboetes aan te vechten ook op politiek vlak urgentie ontstaat om de regelgeving aan te passen aan de huidige situatie.”

Geschreven door Remco Janssen

Op donderdag 8 november 2018 gaan we naar de rechter! Volg HelloLaw op social media, we houden je op de hoogte!

Afbeelding: Hassan Khan

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (19)

Jurriën
Tue, 12/19/2017 - 15:33

De bekeuringen zijn terecht. Het gaat er om, dat je alle aandacht bij het rijden houdt, omdat er altijd risico is op onverwachte situaties. Ons wegennet is veel te vol voor auto's op de automatische piloot, tenzij je in een treintje gaat rijden. In de USA, waar je nog vele mijlen kunt rijden, zonder een ander tegen te komen, kan het gebruik van een auto op de automaat wellicht wel.

Egbert Kattenberg
Tue, 12/19/2017 - 15:40

Laat ik voorop stellen dat ik geen jurist ben en de "haken en ogen" van onze wetgeving dan ook niet in mijn vingertoppen heb zitten. Maar de mens achter het stuur van deze zelfrijdende auto wordt gezien als eindverantwoordelijke en mag derhalve worden gezien als bestuurder van dat ding. En ja, een bestuurder mag inderdaad tijdens het rijden geen mobile telefoon vasthouden. Ik ben heel benieuwd hoe dit een vervolg gaat krijgen.

Patrick Weening
Tue, 12/19/2017 - 16:37

Hoewel ik de aantrekkelijkheid van het aanvechten in dit geval begrijp, lijkt het me toch niet veel kans te maken.
Immers
1.) niemand kan van buitenaf zien dat de auto op stuurautomaatstaat en
2.) volgens mij blijft de bestuurder (want dat is hij denk ik nog steeds) verantwoordelijkheid dragen voor het veilig gedrag op de weg. En dat kan hij niet als hij op zijn telefoon zit te kijken.

Buiten dat: is er dan in de verkeerswetgeving überhaupt wel een voorziening voor zelfrijdende auto's?
En ècht zelfrijdend zijn ze toch nog niet: de bestuurder zal altijd zelf een stukje moeten sturen voordat hij de auto op automaat zet.
Echt zelfrijdende auto's zijn bovendien toch ook nog niet toegelaten op de openbare weg??
Ik zal het wel met belangstelling volgen...

Dirk Lammers
Tue, 12/19/2017 - 16:37

Of het voertuig nu wel of niet zelfstandig rijdt als bestuurder van het voertuig moet men op de weg letten want ook moderne apparatuur is niet geheel foutloos

Rafael
Tue, 12/19/2017 - 17:13

Ben zeer benieuwd hoe dit gaat uitpakken.
Heb nu al de neiging om alle merktekens van mijn Golf eraf te halen en Tesla op te plakken.
Kom op zeg. Kleine letters van Tesla goed lezen. Je bent ten aller tijden verantwoordelijk voor je voertuig bij actief deelname aan het openbaar verkeer met meerdere verkeersdeelnemers. Dus als je 's morgens dat ding op autopilot zet en nog een uur gaat pitten is jouw eigen verantwoordelijkheid.

Arie
Tue, 12/19/2017 - 17:36

het mag volledig duidelijk zijn dat een telefoon in je hand gebruiken in een auto gevaarlijk is en niet mag, maaaar hoe geloofwaardig is deze wetgeving ?. minimaal 50% van de auto's op de weg zijn in overtreding, en er is geen hond welke er naar kijkt, laat staan een politie agent. en de zeldzame keer dat deze er wel iets aan doen is dan niet geloofwaardig als politie agent / handhaver , want de verhouding is verre van professioneel, het lijkt eerder op ongelijke behandeling / willekeur .

B. van de Lagemaat
Tue, 12/19/2017 - 17:37

Heel terecht, een tesla is geen "wonderauto" een piloot gaat toch ook niet een boekje lezen als de automatische piloot is ingeschakeld? ik denk dat het altijd opletten blijft, het zou betekenen dat de tesla feilloos zou zijn en mens is dat niet en zeker een produkt van de mens is het niet

Cor
Tue, 12/19/2017 - 18:56

Een ieder die zich op een openbare weg begeeft is een verkeersdeelnemer. Dus je moet blijven opletten als je gebruik maakt van de openbare weg. Verkeer blijft verkeer en gevaar blijft gevaar. Bellen met een mobiel aan het oor blijft en werkt afleidend. Achter het stuur van een auto ben je een bestuurder en verkeersdeelnemer en dus geen telefonist ook al rijdt je auto op automatische piloot. Als een vrachtwagen een verplichte tachograaf moet hebben, waarom dan niet een auto met verplichte handsfree apparatuur. En als je dan gesnapt wordt met dat ding aan je oor, 'dag dag rijbewijs!!! en een vette boete met daarbij de verplichte educatievecursus.
Sorry! maar ik maak (het) teveel mee op de weg.
Heb oog voor elkaar in het verkeer dan komen wel allemaal veilig thuis.

Hans
Tue, 12/19/2017 - 23:26

Waar ligt de grens van verantwoordelijkheid van met alle automatisering. Ik vind dat de bestuurder altijd verantwoordelijk blijft en dus nooit blindelings op oa. automatische besturing mag vertrouwen. Het blijven slechts hulpmiddelen waar ook altijd iets fout mee kan gaan. Als een automatisch rijdende auto door een technisch mankement een ongeval veroorzaakt kun je toch niet de auto de schuld geven. Ik vind dat hier zeer snel duidelijkheid in komt.De bestuurder moet altijd verantwoordelijk blijven voor het vervoermiddel dat bestuurd word. Dus die bekeuring is mijns inzien wel degelijk terecht.
Vraag me af of het wel allemaal veiliger word op deze manier. Dan kun je ook wel de krant gaan lezen achter het stuur.

Hans
Wed, 12/20/2017 - 00:31

Juridisch is hij de bestuurder, ook al doet de auto het werk. Hij blijft toch ook aansprakelijk bij aanrijdingen? Of behoud hij zijn schadevrije jaren als de auto een aanrijding krijgt?

René
Wed, 12/20/2017 - 09:58

Tesla heeft zijn zelfrijdende auto tot in detail ontworpen om het stuur, de rem en het gaspedaal over te nemen waarmee het zeer zeker in staat is veel beter te rijden dan de gemiddelde bestuurder. (Of bent u onder de indruk van de gemiddelde automobilist?) Zodra het systeem niet kan fungeren zal het waarschuwen dat de bestuurder zelf moet rijden. Zolang autopilot dus actief is wint het systeem van de gemiddelde u! De wet dient dan ook gewoon te worden aangepast. Dat is niet alleen eerlijk maar bevorderd ook de autoverkoop met dit soort systemen waarmee de veiligheid is gediend!

P.Pijnacker
Wed, 12/20/2017 - 13:57

De Tesla is niet SAE Level 5 zelfrijdend !! Tesla gaat er vanuit dat er altijd op de bestuurder terug gevallen kan worden. Deze zaak is dus kansloos.
Pas bij SAE level 5 gaat men er vanuit dat er niet op de bestuurder teruggevallen hoeft te kunnen worden. n dan nog zal de wetgeving erop aangepast moeten worden.

Rene
Thu, 12/21/2017 - 15:32

Zover ik kan bepalen uit de informatie gaat het hier over het bellen en/of vasthouden van een mobiele telefoon in een voertuig waar de beschuldigde de eindverantwoordelijkheid had tijdens dit incident over de bediening van het voertuig.
Wet is duidelijk op dit punt, de beschuldigde was in overtreding van de wet.
Kwalijker is dat hier zoals de informatie naar voren wordt gebracht, dat het hier om een bewuste overtreding met voorbedachte rade gaat, en de beschuldigde daarnaast, samen met zijn verdediger een leemte in wetgeving denkt te kunnen aantonen, nu of toekomstig, die er in dit geval duidelijk niet is. De bediening van de auto (voertuig) valt nog steeds onder de verantwoordelijkheid van de bestuurder, er is geen centrale controle instrument dan de bestuurder die de Tesla bestuurde. In de Science fiction wordt ook duidelijk onderscheid gemaakt tussen robot bestuurde voertuigen en hybride voertuigen.
Daar het hier overduidelijk opnieuw gaat om een publiciteitsstunt om het imago van de heer Evers via publieke (belasting) gelden op te poetsen en het hier overduidelijk gaat om iets wat het publiek weer af zal doen als een ludieke actie, lijkt mij een hogere straf voor de heer Evers op zijn plaats en daarnaast een proces verbaal en berechting voor bijvoorbeeld het bij voorbedachte rade misbruik maken van het justitiële apparaat, daarnaast valt te denken volgens dit verhaal medeplichtige juridische verdediger welke een zelfde aanklacht zou behoren te verkrijgen met daarnaast een aanklacht voor het aanzetten tot overtreden van de wet iets wat weer zou kunnen/moeten leiden tot het intrekken van diens juridische bevoegdheden.

Laten we wel wezen, Evers rijdt in nota bene een Tesla, als je een auto als dat kunt rijden mag verwacht worden dat je juist dan toch in staat bent een bekeuring voor het rijden in een auto terwijl je gelijktijdig een mobiele telefoon bediend kunt betalen.

Er zijn tal van bestuurders die geheel integer per ongeluk hun mobiele telefoon nog vast hebben en net neerleggen en een bekeuring krijgen voor een zelfde vergrijp en om die bekeuring te kunnen betalen een maand, misschien wel twee moeten beknibbelen op hun eten. Evers, zijn advocaat en overigens de roddelrubrieken gelovend met hem vele andere zogenaamd bekende Nederlanders leggen weer eens onnodig beslag op iets dat uit publieke middelen moet worden betaald en in dit geval met name juist de aanleiding dat bekeuringen en belastingen worden verhoogd om al die justitiële trajecten te kunnen betalen. Laten we wel even niet vergeten dat een justitie bureau zich hierover moet buigen, omdat het in de media aandacht trekt zullen meerder personen op zo een justitieel bureau er bij worden betrokken waarna er ook een nog een rechter zich er over moet buigen.

Daarnaast is er het strafbare feit van het aanzetten tot een overtreding en enkele andere strafbare feiten hierboven genoemd en sommige ongenoemd gelaten.
Een strafrechtelijk onderzoek naar de heer Evers en diens advocaat lijkt op zijn plaats.

Stefan
Sun, 12/24/2017 - 15:07

Zullen ze wel moeten aantonen dat er een SIM kaart in zit. De wet zegt duidelijk "Het is degene die een motorvoertuig bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden. Onder een mobiele telefoon wordt verstaan een apparaat dat bestemd is voor het gebruik van mobiele openbare telecommunicatiediensten". Een toestel zonder SIM is niet meer bestemd voor het gebruik van mobiele openbare telecommunicatiediensten maar moet gezien worden als een MP3 speler, een camera, een computer, een zaklamp of een navigatietoestel. Mag dat ook niet meer vastgehouden worden ?

Ger
Wed, 12/27/2017 - 23:14

Zelf vind ik dat de wet - ondanks een zelfrijdende Tesla-hier geen uitzondering kan en mag maken.
Er zijn al genoeg diplomaten, die alle parkeerboetes aan hun laars lappen,
zonder hierop afgerekend te worden.
Het moet niet gekker worden !!

John
Fri, 01/12/2018 - 15:30

Ongelukken door falende techniek komen haast niet meer voor. Bijna alle ongelukken worden door menselijke fouten veroorzaakt. Als auto's in staat zijn om zelf te rijden dient deze optie benut te worden om juist ongelukken te voorkomen. Als de mogelijkheid er is dient het niet gebruiken ervan juist strafbaar te zijn. Laten we vooraf de vooruitgang niet af laten remmen door mensen die zich niet laten afremmen door enig verstand van zaken.

Henk
Thu, 03/22/2018 - 22:41

Onvoorstelbaar en onbegrijpelijk dat een advocaat dit gaat aanvechten! Laat die Vincent voortaan met de bus of de trein gaan als hij zo verslaafd is aan de telefoon dat hij er niet van af kan/wil blijven tijdens het autorijden. In Amerika is in een dergelijke situatie al een fietsster doodgereden! Moet dat hier ook gebeuren? Pak die man z'n rijbewijs af als hij zich niet verantwoord wenst te gedragen achter het stuur! Er zijn al veel te veel van dit soort verkeersdeelnemers op de weg. Automobilisten, fietsers en bromfietsers, maar ook voetgangers. Ik rij zelf motor en het is nog helemaal niet goed voor elkaar dat zogeheten zelfrijdende auto's ook motorrijders tijdig kunnen herkenne en daar veilig op reageren. Denk ook eens aan fietsers die zich vaak nergens aan storen en in het verkeer gewoon maar doen waar ze zin in hebben. Stop alstublieft met deze onzinnige rechtszaak en verspil geen tijd en geld(ook van de maatschappij) aan deze zaak.

Floris Ooms
Fri, 04/13/2018 - 13:57

Hoe zit het dan met de microfoon van een 27 MC bakkie vasthouden en gebruiken in de vrachtwagen? Wordt dat dan ook gezien als een telefoon?

Graag antwoord door o.a. de redactie van Hello Law

Mara
Mon, 04/30/2018 - 14:18

Het is wel verboden voor een rijinstructeur/rijinstructrice om te bellen e.d. tijdens het geven van rijles.

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - vrij: 8.00 tot 18.00 uur