Hoe vrijwillig is de vrijwillige ouderbijdrage?

Deze informatie is afkomstig van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

In het basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs moet de school voor de vrijwillige ouderbijdrage een aparte overeenkomst met de ouders afsluiten.

Extra activiteiten buiten gewone lesprogramma
Scholen mogen een vrijwillige financiële bijdrage vragen voor extra voorzieningen en activiteiten, zoals een schoolkamp, aanvullend lesmateriaal en festiviteiten. Dit zijn activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die dus niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen worden betaald.

Geen sancties bij niet-betalen
Een school mag voor dit soort uitgaven een ouderbijdrage vragen, maar mag leerlingen niet weigeren, van school sturen of geen diploma uitreiken als ouders de bijdrage niet of slechts gedeeltelijk willen betalen. Met andere woorden: de toegankelijkheid van het onderwijs mag niet worden beïnvloed door de ouderbijdrage. 

Lesgeld
De enige wettelijk verplichte bijdrage die ouders/leerlingen moeten betalen is het les- of cursusgeld. Voor elke leerling die op 1 augustus zestien is, moet lesgeld worden betaald.

Andere termen
Soms gebruiken scholen andere termen voor de ouderbijdrage, bijvoorbeeld leerlingbijdrage en schoolfondsbijdrage. Ook maken scholen vaak een onderscheid tussen een ‘ouderbijdrage’ en een ‘bijdrage voor een specifiek doel’, bijvoorbeeld een werkweek. Deze twee bijdragen zijn vrijwillig en vallen beide onder het begrip ouderbijdrage. 

Schriftelijke overeenkomst
Een school mag een ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten en andere zaken die niet tot het gewone onderwijs behoren.

 • Een school die een ouderbijdrage wil vragen, moet daarvoor een schriftelijke overeenkomst met ouders afsluiten.
 • Een school mag bovendien deze overeenkomst pas afsluiten nadat de leerling is toegelaten.
 • De overeenkomst heeft altijd een geldigheid van één schooljaar.

Ouders kunnen er echter ook voor kiezen een gedeelte van de bijdrage te betalen. Dit kunnen zij zelf op de overeenkomst aangeven. Een gevolg van het niet of gedeeltelijk betalen is dan wel dat de school kan besluiten een leerling niet te laten deelnemen aan de activiteiten waarvoor niet betaald is. Een school mag een leerling echter niet uitsluiten van het volgen van het reguliere onderwijsprogramma of weigeren een diploma uit te reiken.

Wat moet in de overeenkomst staan?
In de overeenkomst moet de school de besteding van de ouderbijdrage specificeren, zodat iedereen kan zien welk gedeelte van de ouderbijdrage aan welke activiteit wordt besteed.

Daarnaast moet de school in de overeenkomst melden dat:

 • het om een vrijwillige bijdrage gaat;
 • na ondertekening een verplichting tot betaling bestaat;
 • er een mogelijkheid is slechts voor bepaalde voorzieningen te betalen;
 • er een reductie- en kwijtscheldingsregeling is en wat deze inhoudt.

Is de overeenkomst eenmaal getekend, dan geldt uiteraard de verplichting om de ouderbijdrage te betalen.

Links: 

Laat een reactie achter

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (6)

MJG Blankenstijn
Tue, 03/22/2005 - 21:51

Geachte Medwerker,

Hierbij wil ik graag vermelden dat ik al op verschillende manieren benaderd word ivm niet willen betalen van de ouderbijdrage. Reden is namelijk dat deze gespecialiceerd was in drie groepen. Met aparte vermelding van excursiegeld €35,00 terwijl mijn dochter niet 1 dag weg gaat. Ook hebben ze het over onderwijskosten €40,00 en ouderbijdrage €10,00 waarvan ik wel bereid ben te betalen wat nodig is voor de studie van mijn dochter. Graag uw reactie. Met vriendelijke groet mark blankenstijn

l berends
Mon, 08/25/2008 - 01:06

als een kind 19 en en half jaar is en weigerd om te werken of er is altijd wel een uit vlugt hoe doe je dat als vader die niet wil falen en je kind gevoels matig te kort wil doen.
moet je dan altijs bij betalen ze woond bij haar moeder.

D.R. Verwerda
Thu, 12/06/2012 - 13:19

Er is iets grondig mis met deze zogenaamde vrijwillige bijdrage. De school van mijn kind eist gewoon die betaling, belt ons er over op en noemt gewoon een datum waarvoor het betaald dient te zijn. Dat gaat allemaal op een zeer drammerige manier. Deze bijdrage zouden ze moeten afschaffen, want hoe vrijwillig is vrijwillig als er achteraan gezegd wordt dat je kind dan aan geen enkele leuke activiteit meer mag deelnemen? Dat is altijd het argument, en dan op zon toontje alsof jij een slechte ouder bent. Dankzij die stupide vrijwillige (maar o zo onvrijwillige) bijdrage, word je kind dus uitgesloten van activiteiten. Uitsluiten is een vorm van pesten. Maar ja, voor geld doen scholen alles.
Voor alle duidelijkheid: een bijdrage is alleen vrijwillig als er geen enkele vorm van druk wordt gebruikt. In dit geval is het geen vrijwillige bijdrage maar een bijdrage voor deelname aan activiteiten. Vergelijk het eens met een schoolreisje. Als je niet betaalt mag je niet mee, als je wel betaalt mag je wel mee. Dat heeft niets met vrijwilligheid te maken maar met een keuze die je maken moet. Daarom is een vrijwillige schoolbijdrage alleen vrijwillig als er geen sancties volgen als je besluit vrijwillig niet te betalen. Laat de minister van onderwijs eens kijken naar deze uitzuig tactieken van scholen.

M.Diender
Thu, 02/28/2013 - 13:53

Wat een klinklare onzin D.R. Verwerda. Als een ouder deze bijdrage niet betaald, komt het erop neer dat de bijdragen van andere ouders moet worden gebruikt om de kosten van dit kind te betalen. Vrijwillig wordt hier begrepen als: Uw kind hoeft niet aan activiteiten mee te doen. Maar indien hij/zij dit wel doet moet er natuurlijk ook voor de kosten worden betaald. Of u iets aanschaft in een winkel is ook vrijwillig. Verwacht u dan ook dat de verkoper u het artikel gratis meegeeft?
En afschaffen? Wilt u dan dat uw kind nooit meer iets leuks doet op school? Geen Sinterklaas en kerst. Kost allemaal geld hoor.

sulva
Fri, 10/04/2013 - 15:49

onze kinderen hebben op school geen kerstviering,geen sintviering,de veldwerkdagen moeten grotendeels zelf worden bekostigd,voor open podium moet je een kaartje kopen,bij vakexcursies moet je de vervoerskosten zelf regelen,ik weet niet meer waarvoor die eigen bijdrage (€140,-) gebruikt wordt,dus ik stop ermee,ondanks de dreiging v uitsluiting.

Ouwer
Tue, 11/10/2015 - 18:53

Afschaffen en VOORAF duidelijk maken wat er aankomt voor het komende schooljaren.

Scholen maken vaak (terecht of onterecht) misbruik van dit soort instrumenten en gebruiken het wellicht ook om bijvoorbeeld de begrotings gaten dicht te schuiven.

Dus is de enige echte oplossing: transprirantie vooraf, schoolreisje à € ..., excursie à € ..., en niks geheimzinnigs en onverklaarbaars. Houd mensen ook nog creatief in de organisatie.

Openbaar of Gelovig, betaal je, mag je kind mee, betaal je niet, mag je kind niet mee, en wil je wel en kun je niet dan is daar vast een mouw aan te passen ala dat echt waar is.

Jammer, ook ik betaal voor twee kids met tegenIn de bijdrage waarvan ik amper kan achterhalen hoe die is en word besteed....

Waarom lid worden van HelloLaw?
 • Krijg onbeperkt juridisch advies
 • Profiteer van de laagste prijzen
 • Krijg korting op advocaten
 • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur