main image

Hoe werkt de schuldsanering (WSNP)?

Voordat je om toelating tot de wettelijke schuldsanering kunt verzoeken, moet je eerst proberen je schulden in een minnelijk traject op te lossen. Bekijk hier het uitgebreide stappenplan van het minnelijk traject. Als er in het minnelijk traject geen oplossing gevonden wordt voor de schulden, dan kan de toelating tot de schuldsanering aangevraagd worden bij de rechtbank. 

Verzoekschrift schuldsanering en verklaring
Voor toelating tot de schuldsanering moet een verzoekschrift en een verklaring ex artikel 285 Fw aan de rechtbank worden overgelegd. De gemeente moet meewerken aan het opstellen van een dergelijke verklaring. Het verzoekschrift stellen zij ook vaak voor je op, maar dit zijn ze niet verplicht.

Download verzoekschrift schuldsanering
Een model van dit verzoekschrift kun je downloaden via de site van de WSNP. Samen met de verklaring 285 Fw stuur je het verzoekschrift naar de rechtbank. Beide documenten dienen ondertekend te zijn. Enkele weken na indiening van het verzoek krijg je een oproep om voor de rechter te verschijnen en tijdens de zitting hoor je doorgaans of je wordt toegelaten of niet.

Wanneer wordt je verzoek schuldsnering toegewezen?
Om toegelaten te worden tot de schuldsanering, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Je verzoek wordt slechts toegewezen als:

 • je niet zal kunnen voortgaan met het betalen van je schulden;
 • je ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van je schulden in de vijf jaar voorafgaand aan de dag waarop het verzoekschrift is ingediend, te goeder trouw bent geweest; en
 • je de uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen naar behoren zal nakomen en je zult inspannen zoveel mogelijk baten voor de boedel te verwerven.

Wanneer wordt je verzoek schuldsanering afgewezen?
Onder bepaalde omstandigheden zal je verzoek worden afgewezen: 

 • indien de schuldsaneringsregeling reeds op jou van toepassing is;
 • indien de minnelijke schuldregeling niet is uitgevoerd door een persoon of instelling als bedoeld in art. 48 Wet op het consumentenkrediet;
 • indien je schulden hebt die voortvloeien uit een onherroepelijke veroordeling voor één of meer misdrijven; of
 • indien je minder dan tien jaar voorafgaand aan de dag waarop het verzoekschrift is ingediend reeds toegelaten bent geweest tot de schuldsanering.

Schone lei
Als je je verplichtingen tijdens de schuldsanering niet nakomt, kan de schuldsanering worden beëindigd zonder een schone lei of door middel van het uitspreken van een faillissement. In beide gevallen blijven de schulden bestaan. Indien je je verplichtingen wel nakomt, dan wordt aan het einde van de schuldsanering een schone lei verleend. Het restant van je schulden wordt omgezet in een natuurlijke verbintenis. Dit houdt is dat de schuld niet langer afdwingbaar is. 

Wil je meer weten over de wettelijke schuldsanering en de regels die daarvoor gelden, neem dan contact op met één van onze juristen.

Lees ook: Alimentatie (13): Stopt kinderalimentatie bij schuldsanering?
Bron: 
www.wsnp.rvr.org
Hoge Raad, 13 juli 2007, LJN BA5801 
Rechtbank Arnhem, 13 maart 2006, LJN AX9532 

Laat een reactie achter

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (171)

helma van de pas
Tue, 01/22/2008 - 00:41

als je het traject doorlopen hebt en een minemale regeling hebt van 50 euro in de maand aflossing aan de kredietbank en je hebt een baan maar je wilt trouwen hoe gaat het dan, worden dan de inkomsten van je partner erbij gerekend zodat je meer moet betalen per maand of blijft de regeling hetzelfde, en dan bedoel ik als je trouwt onder huwelijkse voorwaarden zodat mijn schuld ook mijn schuld blijft maar blijft de regeling dan op 50 euro staan per maand of moet ik dan meer betalen.
dat is mijn vraag waar ik momenteel mee zit en er geen antwoord op weet, ik hoop dat u mij kunt in lichten
bvd helma

bert
Fri, 02/01/2008 - 16:32

mijn vrouw en ik zijn in februari 2005 uit elkaar gegaan en in april zijn we wettelijk gescheiden.maar ze heeft in die tijd dat we uit elkaar zijn gegaan met de primline pas nog snel het maximale bedrag gepint,zonder dat ik daar van op de hoogte werd gesteld.nu zit ik met de restschuld,omdat zij door de rechter is toegewezen voor schuld sanering.maar nu zijn we al weer 3 jaar verder,maar ze heeft nog geen cent afgelost aan primline, terwijl ze het hele bedrag voor zich zelf heeft gehouden. is hier een oplossing voor dat ik niet alleen voor de kosten opdraai

mvg bert

saantje
Sun, 02/24/2008 - 00:57

ik wilde graag weten of het mogelijk is om na 3 jaar traject een huis te kopen

saanjte
Sun, 02/24/2008 - 00:59

volgens mij als je trouwt moet je meer betalen want je man ontvangt inkomen. Maar ik weet het niet zeker

suki
Mon, 02/25/2008 - 20:33

Ik ben bezig met de schuldsanering, per 20- 03- 08 worden alle mijn inkomen naar de GKB overgemaakt. Mijn vraag is of de inkomen van mijn minderjarige zoon ook daar na toe moeten ???? Dat is zijn geld die hij verdienen wil sparen voor zijn studie.

essie
Mon, 05/26/2008 - 18:28

ik heb inmens hoge schulden... en zie door de bomen het bos niet meer!
ik ben een alleenstaande mama van 25 en krijg bijstand uitkering..
wil heel graag werken maar heb zelfs schulden bij de kinderopvang waardoor ik mijn dochtertje niet meer daar kan brengen!
ik wil zo graag uit de schulde maar weet niet hoe? nu werd ik verwezen naar de schuldsanering..
maar mijn vraag is hoe lang duur dat en kan ik dan wel leven met mijn meisje?
en moet al het geld daar naar toe?
mag ik dan wel in de toekomst samen gaan wonen zonder dat het geld van mijn partner afgepakt word?
help ik weet het allemaal niet meer hoor...

mike
Wed, 07/02/2008 - 15:15

Wie weet hoe het zit als men uit een wsnp regeling komt en men schuld vrij is verklaart,
Kan men dan alles weer of duurt het 5jaar tot men weer een hypotheek op kan nemen of kan dit na dat de rechter je schuldvrij verklaart heeft weer

sonja
Fri, 07/18/2008 - 23:00

als je in de wsnp terechtkomt kunnen ze ook je kinderbijslag afnemen?

silver
Tue, 07/29/2008 - 14:44

Saantje je moet even lezen bij publicatie en registatie daar staat het in hoelang het het nog duurt voor de rechtbank je een schone lei geeft.
( na de schuldsanering van 3 jaar als die afgerond is komt er nog eens 5 jaren erbij voor je de schone lei hebt om een huis te kopen)

judith
Mon, 08/18/2008 - 18:06

kinderbijslag wordt niet afgepakt, hier heb je dus gewoon recht op

Sanne
Tue, 09/02/2008 - 18:21

Wij zijn pas verhuisd en deze verhuizing heeft zoveel kosten opgeleverd dat we door de bomen het bos niet meer zien.
We redden het al steeds moeilijk,
maar vanwege de geboorte van ons dochtertje verleden jaar. konden we niet meer in onze oude flat blijven zitten.
Nu weet ik niet hoeveel schuld we hebben. Maar ik durf de post niet eens meer te openen.
Mijn vriend en ik hebben geen samenlevingscontract. Nu hopen wij dat er een manier is om onze schulden af te kunnen lossen.
we krijgen het niet meer rond en elke maand word de schuld meer. we schuiven steeds meer door naar de maand erop en de maand daarop etc.
Onze dochter is nu 1.
Zou ik nog genoeg hebben om van rond te kunnen komen. Ook om luiers en voeding te halen?
Ook heeft ze medicijnen. heb ik daar nog genoeg voor???

ik weet het allemaal niet meer.

mvg sanne

Hulpzoekende
Mon, 09/29/2008 - 23:03

Mijn man en ik zitten in de schulden, mijn man is student en ik ben gestopt dit schooljaar met school omdat ik in verwachting ben van ons kind. Wij hebben schulden bij verschillende instanties. (zoals incassos van de verzekering en van de hogeschool)Met onze studiefinanciering lukte het ons niet om elke incasso netjes af te lossen. Wij willen graag weten waar we naar toe kunnen voor hulp, want op dit moment worden het alleen maar meer. We weten niet waar we moeten beginnen met aflossen, mijn man is vorig jaar ook grotendeels werkloos geweest. Volgende maand start hij weer met een nieuwe bijbaan. Wat moeten wij doen? Waar kunnen wij heen voor hulp?

mike
Tue, 09/30/2008 - 14:06

ik ben moeder van 4 minderjarige kinderen ik ziet bij wsnp en mijn man niet nu hoef ik geen schulden te betalen maar na 3 jaar krijg ik geen schonelij wat heb ik daar aan?

Rob
Wed, 10/08/2008 - 21:56

Ik ben een tijd geleden mijn eigen bedrijf begonnen waarbij mijn broer mij enorm heeft geholpen door zijn hypotheek te verhogen. Door omstandigheden is het bedrijf niet van de grond gekomen en zit mijn broer met een veelste hoge hypotheek. Zelf heb ik ook nog een doorlopend krediet van 25.000 euro open staan. buiten dat ik het zelf niet zo breed heb is het voor natuurlijk moeilijk te verwerken dat mijn broer door mij ook in de problemen is gekomen. Als ik in de schuldsanering zou gaan zou de GKB mijn broer zijn schulden dan overnemen? Mijn eigen inkomen afstaan vindt ik niet zon probleem als ik mijn broer hier in ieder geval alle ellende mee kan voorkomen.

sexman
Tue, 10/28/2008 - 22:58

. Bij elke rechtbank wordt door de griffier een openbaar register gehouden, waarin hij, voor iedere van toepassing verklaarde schuldsaneringsregeling afzonderlijk, achtereenvolgens, met vermelding van de dagtekening, inschrijft:

a. een uittreksel van de rechterlijke uitspraken tot toepassing van de schuldsaneringsregeling en tot be?indiging daarvan;

b. de be?indiging en de herleving van de toepassing van de schuldsaneringsregeling bedoeld in artikel 312;

c. de summiere inhoud en de homologatie van het akkoord;

d. de ontbinding van het akkoord;

e. het bedrag van de uitdelingen;

f. de summiere inhoud van de uitspraak bedoeld in artikel 354 en 354a;

g. de datum waarop de schuldsaneringsregeling ingevolge het bepaalde in artikel 356, tweede lid, is ge?indigd.

2. Omtrent vorm en inhoud van het register worden bij algemene maatregel van bestuur nadere regels gegeven.

3. De griffier is verplicht aan een ieder kosteloze inzage van het register en tegen betaling een uittreksel daaruit te verstrekken.

4. De griffier geeft de in het eerste lid, onder a tot en met g, genoemde gegevens door aan Onze Minister van Justitie of een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen ander orgaan ten behoeve van het in artikel 294a genoemde centrale register.

Z.van Eck
Fri, 10/31/2008 - 10:52

Wel makkelijk om maar raak te leven en vervolgens na drie jaar schuldenvrij te zijn. Zo wil iedereen wel leven boven zijn of haar stand. De eisers zitten met de gebakken peren.

ada
Fri, 10/31/2008 - 11:20

Vaak is het de schuld van de mensen zelf
als ze in de problemen komen,omdat er maar raak uitgegeven wordt.(roken, drinken, huisdieren etc.) Mensen willen alles kopen wat ze zien. Ikzelf koop alleen spullen als het financieel verantwoord is.Ook sta ik nooit rood bij de bank. Wel makkelijk een schuldsanering, na drie jaar ben je schuldenvrij. Iemand die nooit schulden maakt wordt mijns inziens hierdoor wel benadeeld.Nederland is en blijft luilekkerland voor sommigen onder ons.

Arnoud
Tue, 11/04/2008 - 15:48

Te gek voor woorden dat die paupers na 3 jaar weer schulden vrij zijn.

Ik ga denk ik ook maar een hele dure auto kopen die ik eigenlijk niet kan betalen....na 3 jaar elke maand 50 euro heb betaald ben ik dus weer schulden vrij..

Joost
Wed, 11/05/2008 - 12:32

"Wel makkelijk om maar raak te leven en vervolgens na drie jaar schuldenvrij te zijn. Zo wil iedereen wel leven boven zijn of haar stand. De eisers zitten met de gebakken peren."

Helemaal mee eens ik ben zon eiser van verschillende klanten in de schuldsanering. Je kunt gewoon fluiten naar je geld, schuldeisers betalen dit en middels de belasting betalen wij allemaal de torenhoge salarissen van bewindvoerders. Echt te gek voor woorden dit, helemaal uit zijn voegen geklapt en de hardwerkende ondernemer moet dit betalen. Volgende verkiezingen voor mij een partij die deze onzin wil schappen. Niet boven je stand leven en andere voor je schulden op laten draven!! Wat een Tokkiegedrag!

me
Tue, 11/11/2008 - 22:19

ik wil ook zoiets hebben, kan ik dan gewoon op vakantie?

Rick
Wed, 11/12/2008 - 11:36

Wat dachten we ervan dat DSB aansprakelijk wordt gesteld dat deze mensen nog een lening kunnen krijgen. Sommigen dienen tegen zichzelf in bescherming te worden genomen. Zorgplicht geldt blijkbaar niet voor DSB, dat heeft Zalm zeker geregeld.

Sfen
Fri, 11/14/2008 - 19:18

Ik begrijp die kritiek van beide kanten maar mensen er zijn daadwerkelijk ook mensen bij die niet door hun eigen schuld in de sanering kunnen komen of erin zitten! Beetje respect ook daarvoor is mijn mening!! Inderdaad moet er gekeken worden hoe mensen erin zijn gekomen op basis van lang leve de lol ja daar ben ik mee eens, die moeten veel harder aangepakt worden!

es
Tue, 11/18/2008 - 12:56

hoe zit het als je niet ingeschreven staat bij een gemeente, kun je dan toch de schuldsanering in?

willem
Tue, 11/18/2008 - 13:49

reactie op Joost 05.11.08 11:32 :

wat jij zeg zal voor veel mensen zo wezen maar ik heb doordat ik te jong op straat ben getrapt door me ouders flink in de geld problemen gekomen om te kunnen overleven iedereen heeft zijn verhaal hier aan vast zitten. oke sommige geven geld uit terwijl ze het geld niet hebben maar niet iedereen doet dat dus kom niet met zulke reacties.

ps. ik regel me schulden helemaal zelf heb nog nooit schuldsanering aangevraagd zal ik ook nooit doen je heb al zo weinig te vertellen over jezelf in dit land en met schuldsanering heb je niks meer te vertellen.
heb je schulden maak minimaal 50 euro over naar je schuldeisers en ze kunnen je niks maken zolang je maar die 50 euro overmaak elke maand naar alle schuldeisers

sfen reactie
Wed, 11/19/2008 - 00:32

hoi,

ik weet niet of je bericht op mij slaat maar ik heb zeker het nodige moeten ondergaan! Mijn broer is verongelukt daarna mijn vader medicijnen en alcohol moest op advies huis uit ga verder niet in op detail maar ook alle zaken welke ik ben aangegaan met verzekeringen en te kennen gegeven dat ik achtergronden heb en ben aan alle kanten afgewezen gewoon dom weg bedondert, met verzekeringen had ik zaken al afbetaald noem alles maar op! En ja wat wij in klein tegenkomen bekijk het bankwezen is in deze situatie miljarden en wij ....

Sfen
Wed, 11/19/2008 - 00:38

ik zou graag is met je willen praten! Je wilt geen schuldsanering maar zoekt er wel na anders had je niet gekeken! Wat jouw ouders je hebben aangedaan is niet jouw schuld en je hebt recht om je eigen leven te kunnen leven ik begrijp meer als je misschien kunt begrijpen maar i know, sterkte!!

denhaag
Mon, 11/24/2008 - 20:11

allo mensen ik loop al 5 jaar in de schulden.. ik kom er niet meer uit volgens mij zijn mijn schulden nu ongeveer tussen de 40 a 60 duizend euro en ik heb nog een probleem de politie zoekt mij voor openstaande boetes van 2500 euro. kan ik nog alls in schuldansering en voor hoeveel jaar

veendammertje
Tue, 11/25/2008 - 13:31

ik zit nu al een dik jaar in de wsnp en ook heb ik zelf beschermingsbewind aangevraagt toen in mei 2007 nu is in jun 2008 me vriend ook in de beschermingsbewind gegaan dan konden we samenwonen oke gedaan , nu puntje bij paaltje komt zijn we minder uit ze storten van zijn loon €350 bij mijn loon op nu moet ik daardoor al €356 meer aflossen aan schulden als voor heen maar de vaste lasten enz betaal ik ook alleen ze hebben mijn kinderbijslag en het t o g geld van mijn dochter nu voor weekgeld ingenomen buiten de rechter om maar nu word er gezegt ik kan me dochter niet onderhouden ,ze komt niets te kort zorg ik voor ze is me alles maar ze moet van haar centen dus mijn vriend onderhouden en ik kan er niets tegen doen ze hebben alles in beheer bij beschermingsbewind en je loopt tegen de muur zelf maatschapelijkwerk steund ons niet hierbij wie heeft hier ook mee te maken gehad

Rietveldt
Tue, 11/25/2008 - 17:02

Mensen moeteen een tweede kans krijgen om hun leven normaal op rails te zetten.Het is niet leuk om schulden te hebben,Ik zou zeggen heb een respekt voor die mensen die nu geldproblemen hebben die lijden er lang genoeg onder.

Rietveldt

Dave
Thu, 11/27/2008 - 15:09

Arnoud 04.11.08 14:48

Te gek voor woorden dat die paupers na 3 jaar weer schulden vrij zijn.

Ik ga denk ik ook maar een hele dure auto kopen die ik eigenlijk niet kan betalen....na 3 jaar elke maand 50 euro heb betaald ben ik dus weer schulden vrij..

Jij weet echt niet waar je het over hebt kerel.
Sommige mensen hebben gewoon pech en/of zijn makkelijker te beinvloeden.
Maar goed ... stumperds zoals jij... geen woorden voor!

Almeresan
Sun, 11/30/2008 - 11:15

Wat jammer dat een aantal van jullie zo kortzichtig zijn. Niet iedereen komt in de schuldsanering terecht, omdat hij boven zn stand heeft geleefd. Wij zijn in afwachting of we worden toegelaten tot de WSNP. Niet omdat we boven onze stand hebben geleefd (ik geef niet om het materiele),maar omdat we een eigen onderneming hadden en door allerlei oorzaken op de markt moesten vechten om onze kop boven water te houden.We hadden te horen gekregen dat er in onze onderneming geen levensvatbaarheid meer in zat. De druk werd zo hoog. Het ging tenkoste van onze gezondheid om alle rekeningen te betalen. Alle rekeningen betaalden we direct, maar de hypotheek ging op het laatst niet meer. We hebben zelf de stekker eruit getrokken. Dwz dat we zowel zakelijk als prive failliet werden verklaard. Met alle gevolgen nadien. We zijn al 2 jaar afhankelijk van familie voor een dak boven ons hoofd. Hopelijk krijgen we een 2e kans.
Als laatste wil nog opmerken, dat je echt niet iedreen 50 euro aflost. Als je een baan hebt wordt alles afgeroomd tot het bijstands niveau. Voor degene die de klok heeft horen luiden, maar niet weet waar de klepel hangt.

annie
Wed, 12/03/2008 - 02:07

Ik ga het volgend jaar 30% achteruit op mijn loon, ik weet absoluut niet hoe ik die 30% moet opvangen, ik kom nu al amper rond,mischien moet ik ergens solliciteren voor direkteur en dan van een winstgevend bedrijf een verliesgevend
bedrijf maken, is toch niet zo lastig lijkt mij,en dan een paar ton opstrijken
voor de oprotpremie haha

jolanda
Wed, 12/10/2008 - 13:58

als ik dit allemaal lees besef ik pas dat we niet de enige zijn met schuld!
het is vervelend en sommige denken ook idd dat je er zelf naar heb gemaakt en dat je meer uit geeft dan er binnen komt nou dat is dus helemaal niet het geval.als die mensen is wisten hoe het echt zat zouden ze niet zo raar praten.
en essie ik leef rm met je mee.ik heb zelf ook twee kindjes van 3 en 1 jaar.
ik ben 29 en lijkt me leuk om contact met je te krijgen.kunnen we dingen delen over dit soort dingen.het is toch iets wat je niet gauw met andere vrienden of familie bespreek tenminste ik niet.en voor de gene die geen schulden hebben...
wat doen jullie dan op deze site?en laat iedereen met rust. want jullie weten niet waar je het over heb. je ben al bevooroordeeld. als je hier niks te zoeken heb ga dan gewoon weer.als je dit allemaal niet zou lezen hoefde je eigen ook niet druk te maken over anderen.
allemaal sterkte en zeker met de kerst op komst toch allemaal fijne dagen en een happy nieuwjaar.....!

dolfijntje
Thu, 12/11/2008 - 01:15

jullie moesten jullie schamen over zo n uitspraken omdat mensen schulden hebben betekent dat nog niet dat ze er maar op los leven mijn zoon werkt en heeft 2kinderen hij verdient maar1050 euro in de maand vertel mij eens hoe je daar mee rond moet komen als je alle vaste lasten hebt betaald en de sosiale dienst helpt je ook niet verder hiermee mijn mening is dan nou ga lekker thuis blijven en werk je niet te barsten want dan krijgt hij minimaal rond de 1200 euro dus waar werkt hij eigenlijk voor kan dat me dan iemand vertellen

anoniem
Sun, 12/14/2008 - 11:28

Hallo allemaal,
Niet iedereen kan het helpen dat hij in de schuld komt.Wat denken jullie ervan als mensen gaan gaan scheiden?Dan komt er pas een bak ellende over je heen.Je bent zekerheden en alles kwijt.Sommigen moeten hun huis uit en lopen dan op straat met een paar kids.Omdat ze schulden hebben die zijn ontstaan door een scheiding.Ik ben zelf gescheiden en heb dit dus zelf meegemaakt.Terwijl toen we nog getrouwd waren we NOOIT schulden hadden.Hoe denken jullie hier over??

Mvg.Anoniem

Peter
Mon, 12/29/2008 - 00:19

Anoniem: Als je het niet kan betalen om te gaan scheiden, dan moet je maar bij je partner blijven. Het is toch te gek dat anderen (schuldeisers dus) daarvoor op moeten draaien? Ik lees hier een hoop zelfmedelijden, maar schulden maak je nog altijd zelf. In plaats van eerst te sparen lenen mensen maar raak. En wie draait er uiteindelijk voor op: de balastingbetaler.

Frans
Wed, 01/14/2009 - 10:15

Hulpzoekende 29.09.08 21:03

Jij en je man moeten allebij zien dat je als de sodemieter een fulltime of meer baan krijgt. Niks meer studie of met je kindje thuis zitten. Werken en geld verdienen.

Tineke
Fri, 01/16/2009 - 12:47

Scgulden maak je altijd zelf?? En moet je maar niet scheiden want dan hebben wij er geen last van?? Waar gaat het hier over??

Wij zelf zijn nu ook op zoek naar hulp bij onze schulden. Wij zijn 8 jaar geleden voor ons zelf begonnen, dat was het helemaal werd ons verteld. Geen aankoop kosten van producten moesten alleen een busje kopen om pakketten weg te brengen. Dus wij onze personen auto ingeruild voor een busje( met als gevolg, konden niet meer met gezin weg)
Mijn man heel hard werken, veel overwerken en het liep wel lekker. Totdat de belastingdienst geld kwam innen. Ze wilden meteen voor 3 jaar geld zien. Dat lukt niet he als je een eensmanszaakje hebt en je gezin moet onderhouden.
Maar goed dat terzijde. We hebben ons kapot gewerkt totdat we afgelopen zomer door de ellende het bos niet meer zagen en ermee gestopt zijn. Mijn man had redelijk snel weer een nieuwe baan maar verdient met een fulltime baan 1200 euro netto en hier moeten we alles van doen.

Ik heb met mensen die nog geld van ons krijgen regelingen getroffen en kon nog net alles goed aan. Totdat nu de belasting met het rest bedrag komt van afgelopen jaar. We kunnen nu helemaal geen kant meer op. Beslag gelegd op onze rekening met als gevolg dat je geen vaste lasten meer kan betalen.

Hoe moet een burger die hard gewerkt heeft en ook wil betalen dit dan oplossen???

Ik wil tegen iedereen zegggen die hulp nodig hebben. Laat je niet gek maken door van die gekken die hier reageren want die zwemmen zelf waarschijnlijk in het geld en denken dat wij dit voor de lol doen. Nou ik weet dan wel andere dingen te doen!!!

Allemaal veel succes

geen pretje
Thu, 01/22/2009 - 22:05

hoi wil even reageren op de mensen
die er te makelijk over denken
er zijn ook mensen die door probleemen in de schuldsanering zijn gekomen ,door ontslag van je werk.of scheiding .zelf zitten we bijna 3 jaar in de schuldsanering
en ik kan julie ,vertelen dat het geen pretje is ,leven onder het minima ,en dan heb je ook nog kinderen .die wilen met kerst of sinterklaas ook wel een kadootje .
zelf vond ik het verschrikelijk dat we er in zitten .omdat je je kinderen niks extra kunt geven /
bij deze wil ik iedereen die in de schuldsanering zit een hart onder de riem steken

annemoon
Sun, 01/25/2009 - 03:33

hoe kan het dat mensen die in de schuldsanering zitten, 3 kinderen hebben en katten en een hond toch in een auto kunnen rijden?

moeten mensen dan ook hondebelasting betalen?
.
wie kan mij hier een antwoord op geven, want ik snap het niet helemaal.

annemoon
Sun, 01/25/2009 - 03:43

o ja deze mensen hebben internet, drinken redelijk veel alcohol en geven een ander er de schuld van terwijl ze zelf niet de boel goed verzekerd hebben gehad.
inmiddels 2x verhuist (dat kost volgens mij ook geld).
kinderen zitten allemaal op een sport en worden daar heen gebracht met een eigen auto. ze zijn op vakantie geweest deze zomer.

ik snap er echt niks van.
wie kan mij hier uileg over geven.
ik bedoel het niet verkeerd maar als je met 70 euro in de week moet doen met 5 mensen???
dat vind ik erg knap als je dan ook allemaal ook deze dingen er nog bij doet.

onbekend
Mon, 02/09/2009 - 16:19

ik vraag mij een ding af ,wat doen jullie met jullie oordelen over mensen met schuld op deze site? over fatsoensnormen gesproken.
zitten jullie misschien zelf stiekem met schuld????en reageren jullie je op deze site af????
denk niet dat het makkelijk is als je echt in de schuld zit zonder dat je er zelf iets aan kan doen ik zelf heb n gehandicapt kind wat ons onvoorstelbaar veel heeft gekost en nu in de sanering zitten ,slapeloze nachten heb je er van
en ontzettend veel stress dan word je uitgemaakt voor pauper (treurig)
weet je wat schandalig is,dat er anno 2009 n voedselbank moet zijn ,
voor de mensen die mensen in de sanering veroordelen was n excuus wel op zijn plaats en hoooop maar dat je er zelf zeker in deze tijd uit kan blijven, maar dat betwijfel ik anders kwam je niet op deze site

Zomaar iemand
Wed, 02/11/2009 - 23:39

Onbegrijpelijk wat hier allemaal staat. Tuurlijk zijn er mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen of misbruik maken van dergelijke regelingen. Maar waarom moeten er toch weer zulke, naar mening, bekrompen berichten geplaatst worden. Berichten, waarin alle mensen maar weer eens over één kam worden geschoren. Ik kan mij voorstellen dat dit enorm pijn doet bij mensen die serieus in de problemen zitten, mensen waarvoor deze regelingen zijn. Deze regeling is er echt niet om een bepaalde groep mensen te voorzien in geld, zodat ze alles kunnen maken en breken. Jammer dat zulke mensen er misbruik van maken, maar dat is dan eerder aan de bewindvoerders die het in de gaten moeten houden. Om eerlijk te zeggen hangt mij nu ook een sculdsanering boven het hoofd. Puur enkel en alleen omdat ik mn nek heb uigestoken en een onderneming heb opgebouwd en nu door de crisis in zware problemen ben gekomen. Ik ben blij dat er zon regeling bestaat. Ik zal mijn uiterste best doen om zoveel mogelijk geld te verdienen en af te lossen, maar dat kan niet tot je 80e. Soms zijn de bedragen te groot en kan je er gewoon niet meer uitkomen. Dan is het heel goed dat je een tweede kans kan krijgen. Nu ben ik nog vrijgezel en heb ik geen vrouw en kinderen, maar ik heb te doen met die mensen die dat wel hebben! Het is absoluut niet niks. Je weet pas wat dit is als je het hebt meegemaakt. Maar hoe moeilijk zoiets ook is, het kan je ook sterker maken en je naar een hoger niveau brengen. Ook al kost het heel veel moeite! Aan alle betweters hiervoor: denk goed na wat je zegt, het is makkelijk om iets in te typen!

Patrick
Thu, 02/19/2009 - 01:03

Het kleinburgelijke Nederlandse volk spreekt weer.. We nemen een probleem en koppelen dat aan een bepaalde bevolkingsgroep. Deze bevolkingsgroep noemen we dan maar voor het gemak "pauper", "profiteurs" etc. Ik wil best geloven dat er een groep mensen is die door eigen toedoen in de schulden is geraakt en er niet meer zelfstandig kunnen uitkomen, maar dan nog... de banken, de postorder-bedrijven, de creditcard maatschappijen... allemaal zijn ze er op uit om mensen geld afhandig te maken! Lenen wordt gepromoot en we doen er allemaal aan mee! Hoeveel mopperaars op deze site hebben niet een hypoyheek? Misschien dat je over een tijdje (je weet nooit met deze crisis) je vertrouwde baan kwijt bent en dus geen inkomen meer hebt... de hypotheekverstrekker wil echter wel geld zien, dus ook "jullie" lopen gerede kans om schuldenaar te worden! Steek hand in eigen boezem!!

We hebben jaren allemaal in weelde geleefd; de ontwikkeling staat voor niets zullen we maar zeggen ( nog mooie auto, nieuwe keuken, nieuwe meubels, leuke plasma, nintendo, playstation, WII etc. etc.), maar we hebben ook onze Nederlandse gulden ingeruild voor de torenhoge Euro. Laten we eerlijk zijn; een kopje koffie voor NLG 4,= Dat hadden we enkele jaren echt niet betaald hoor! En dan nu de Kredietcrisis; grote banken gaan failliet en laten klanten achter met megagrote verliezen, mannen in pakken die ooit bij jouw voor de deur stonden om je een dure lening te verkopen (en hun maar een vette provisie opstrijken) zitten nu zelf thuis met geen inkomen, slechte nachten en kopzorgen!

Nee mensen; ik heb begrip voor de mensen die s nachts slecht slapen omdat ze niet weten hoe ze de volgende dag moeten doorkomen, hoe ze hun kinderen te eten moeten geven, hoe ze hun rekeningen moeten betalen e.d. bewonderenswaardig om te zien dat mensen alle schaamte moeten trotseren en moeten aankloppen bij de GKB of SD! Iedereen kan dit overkomen!

Ook ik heb een hypotheek....en een persoonlijke lening. Die Hypotheek is te verantwoorden, die persoonlijke lening is een doorn in mijn oog... nog een jaartje of 8 en dan zijn we daar vanaf. Ik doe alles voor mijn gezin en probeer sober te leven. Elke euro wordt omgedraaid voordat we deze uitgeven.. en we hebben beide een vast baan die heel redelijk betaald. Ook tweeverdieners boven modaal hebben het tegenwoordig zwaar te halen!

Ik wens iedereen dan ook heel veel steun toe en hoop dat alles goed komt.. blijf positief!

Ikke
Thu, 03/05/2009 - 12:23

Lekker kort door de bocht door te zeggen dat het de mensen hun eigen schuld is en dat het lekker makkelijk is bla bla bla.Wij hebben een bedrijf wat de hele tijd goed draaide(transportbedrijf)....tot de crisis begon.We hebben bijna niks meer te vervoeren,dus geen inkomen en hetgene wat er is word door de collegas wel weggekaapt door veeeeel te lage prijzen.Kortom,we konden het hoofd al net boven water houden,maar nu komt de belastingdienst ook om de hoek kijken.En dat zijn geen misselijke bedragen.vastgesteld bedrag 2007 vorlopig 2008 en gelijk voorlopig 2009,bijelkaar een ton aan belasting.Nou we zijn vanalles aan het regelen met de bealsting voor een regeling(maar ze willen net niks)en we pakken het werk wat we krijgen kunnen of het nu uit kan of niet,maar ja je moet wat he.Ik weet niet of we eind dit jaar gaan redden,maar ik weet dat wel dat we echt alles geprobeert hebben.Dus dat geklets over tis mensen hun eigen schuld....hou op zeg.

Maikel
Thu, 03/12/2009 - 15:58

Hallo ik wil alleen even kwijt dat niemand rijk is geworden door allen maar te werken daarom moet je maar op je geluk afgaan in de casino ofzo Denk wel aan je budjet. Als je winst heb betaal dan direct je schuld af Bij verlies ga je maar afvragen of je eingelijk wel slim had gespeeld. Ik krijg ongeveer 980 euro permaand en neem van me uitkering al elke maand 500 euro mee om er weer 980 van te maken zo heb ik een schuld van ruim 18.0000 afbetaald in een anderhalf jaar en het moet neit gekker worden dan het al is in dit landje. Gelukkig maar dat ik daarvoor wel eerst van me vrouw af moest en maar een echtscheiding heb aangevraagd en nu alles op rails heb stiekem met een game.. in de liefde? Dus denk nu maar na dat het allemaal mij is gelukt en echt ik lach me kapot elke dag weer.

kfff
Tue, 03/24/2009 - 15:48

wat ik hier allemaal lees is niet niks.
voor de meeste mensen is de schuldsanering n uitkomst omdat ze t zelf niet meer kunnen doorzien.

wil niet zeggen dat je dan lukraak moet lenen en zo.
wat betreft echtschijdingen daar gaat n helehoop geld en emotie in om.
en als t niet meer gaat tussen 2 mensen met kinderen zijn de kinderen uiteindelijk de dupen ervan omdat er dan veel oneenigheid is.
dus daar moet men niet al te licht over denken hier.

ik heb zelf geen schulden ja in t verleden had ik zn 50.000 schuld ook door de schijding en al die trameland maar ben er uiteindelijk zelf weer bovenop gekomen.

door positief te zijn en met wat je hebt hoe weinig t ook is.
toch genieten van de dingen die je wel kan doen.
want t leven is maar zo kort.

ik wens al die mensen hier heel veel sterkte toe.

groetjes kfff

puntje...
Mon, 04/06/2009 - 17:34

al mijn kinderen zijn minderjarig..
gaat het kinderbijslag ook naar de schulden toe ...

en wat is het gemiddelde bedrag per week?

mvg C.S

iemand
Thu, 04/16/2009 - 08:58

wat ontzettend zielig zeg, die mensen die op deze site oordelen....er zijn namelijk ook mensen die in de schulden zitten door toedoen van iemand anders!
Ik ben 1,5 jaar in de handen van een loverboy geweest. Dagelijks bijna doodgeslagen, dagelijks verkracht en 1 jaar lang 12 uur per dag gedwongen geprostitueerd! Nu 5 jaar nadat ik door de politie bij hem weg ben gehaald los ik nog steeds schulden af die HIJ heeft gemaakt. Ben nu op het punt dat ik ook de schuldsanering in moet! Geloof me, het doet pijn, heel erg pijn en vooral veel verdriet dat ik nu, 5 jaar nadat alles is gebeurd en ik eindelijk mijn leven (psychisch) weer redelijk op orde heb nog steeds een groot deel van mijn salaris afsta voor de schulden die HIJ gemaakt heeft! Niet iedereen is dus verantwoordelij voor zijn eigen schulden!

inrgid
Thu, 04/16/2009 - 12:56

ik heb dus het probleem dat mijn man schulden heeft en wij in dl wonen waar er dus niks aan de schulden gedaan wordt.

wij zijn buiten gemenschap van goederen getrouwd. maar nu is het zo ver dat hij mij mee trekt in zijn schulden.

kan ik hem hier in nl in de schuldsanering krijgen?

ik wil mijn huis niet kwijt door zijn schuld en ik mag hem niet helpen.

hij inmiddels ook bij mij een schuld van 2300,00 staan.
hij kan niet met geld omgaan kent de waarde er niet van.

ik heb echt hulp nodig maar wordt van het kastje naar de muur gestuurd.

is er voor ons een oplossing?
wie kan mij helpen!

ingrid

yvonne2kids
Tue, 04/28/2009 - 17:04

Kunnen ook tweeverdieners die het niet meer kunnen betalen in de schuldsanering of moet je dan een 1-verdiener zijn. want ook wij zijn wanhopig mijn man werkt full en ik part time ivm met de kinderen maar het hele inkomen van mijn man gaat al op aan de vaste lasten daarbij hebben ook wij een ziek kind waarvoor we 3 x in de week op en neer moeten rijden dus zonder auto kunnen we gewoon niet dan blijft er ook van mijn loon niet meer zoveel over om van te eten en dan heb ik nog niet eens de losse rekeningen die binnekomen erbij geteld.

moeder van 2 kinderen

iemand
Sun, 05/31/2009 - 17:03

sommige mensen snappen het niet.je komt niet zomaar in de schuldhulp hoor er gaat heel wat aan vooraf.ten eerste wordt gekeken waarom je in de schulden terecht bent gekomen,en dan moet je voorkomen ....is ook geen pretje het hemd wordt van je lijf gevraagd( wat wel logisch is)dus niks geen dure auto kopen en dan in de schuldhulp, nee zo werkt het niet zou wat moois wezen.wij zijn nu in afwachting of we een schone lei krijgen,hebben er 3 jaar in gezeten,was geen pretje,maar blij dat dit bestaat,anders had het heel anders afgelopen!

Daps
Sat, 06/06/2009 - 02:05

Het is maar goed dat er schuldhulpverlening is!!!
Hoe je er ook in terecht bent gekomen?...er moet hulp zijn. Bij betere tijden lever ook jij weer in om anderen te kunnen helpen....
veel sterkte "iedereen"

anaoniem
Thu, 06/25/2009 - 12:58

hallo wij zitten momenteel in de budgetering en wij zijn bezig met het aanvragen van de schuldsanering.
maar nu wil onze contactpersoon van de gemeente budgetering onze kinderbijslag niet geven
ze zegt als u het toch wilt hebben eindig ik per direct de budgetering dus dat betekend ook geen schulsanering.
heeft zij recht om dit te doen
ik heb drie kindjes en we krijgen maar 100 euro in de week dus ik kan echt niet zonder de kinderbijslag

ikke
Mon, 07/06/2009 - 22:04

wat een zielige mensen en wat een enorme oogkleppen zeg zo kortzichtig om maar te oordelen over mensen niet wetend wat er aan vooraf is gegaan jullie zijn echt de hitler personen onder onze samenleving laat maar hangen als er iets niet gaat dacht hitler ook daarom had die gaskamers ik hoop voor al die mensen die zo oordelen over een ander dus alle goden hier met oogkleppen dat ze enorme schulden opbouwen en dan denken shit ja zo had ik het nog niet bekeken erg hoor dat er nog zulke mensen bestaan jeetje gewoon geen woorden voor wat een goden zijn jullie tog god is jullie naam die mag oordelen namelijk

IKKE
Mon, 07/06/2009 - 22:09

IK DENK ALTIJD VERBETER DE WERELD EN BEGIN BIJ JEZELF
OORDELEN OVER EEN ANDER IS NIET AAN JULLIE ALS PERSONEN DIE DE KLOK HEBBEN HOREN LUIDEN MAAR NIET WETEN WAAR DIE KLEPEL HANGT
DAN KUN JE BETER ZWIJGEN
WIE ZONDER ZONDE IS WERPE DE EERSTE STEEN ZEI JEZUS

Doorntje
Mon, 07/20/2009 - 16:43

Hallo,

Ik ben alleenstaande moeder met een torenhoge schuld. Mijn ex waarmee ik destijds de lening heb afgesloten wil niet de sanering in, maar ik heb geen andere keus meer. Weet er iemand hoe dat dan in zn werk gaat? Want de bank zal sowieso de lening niet gaan splitsen...

Groetjes, Doorntje

tonnie
Wed, 07/22/2009 - 17:16

ach ja wat is schuld loop al negen jaar te vechten om mijn kop boven jan te houden heb je je eigen ingekocht op een goedlopende zaak laat je zakenpartner zonder enig toedoen zijn eigen faillit verklaren 3 ton schuld met werken bijna weg moet je nog 35000 en dan komen ze alles in beslag nemen wat is dit voor land kan beter een huidskleur hebben heb je daar geen last meer van

ikke
Sun, 08/16/2009 - 18:14

nu heb ik begrepen dat je na drie jaar schuldsanering en een schone lei te hebben gekregen toch wel een huis kan kopen. Je hebt tegenwoordig verschillende bkr hypotheken. Is er iemand die hier ervaring mee heeft?

Jolanda
Fri, 08/21/2009 - 02:45

Ik wil toch even reageren, ik heb ook in de wsnp gezeten na mijn scheiding, mijn ex hield alle financieen achter voor me, uit bescherming voor mij en de kinderen, maar vergat dat ik net zo verantwoordelijk was.
Ik kreeg 3 ton mee, ik ben keihard gaan werken met 3 kinderen, waarvan 1 autistisch, ik heb echt zo geknokt om eruit te komen. Na 8 maanden werken heb ik een akkoord aangeboden aan de schuldeisers en die is aangenomen.
In plaats van 3 jaar heb ik er 8 maanden ingezeten. Mijn jongste ging naar het kinderdagverblijf.
Als je erin komt wil je er toch ook weer uit? Zoek werk en werk hard neem je verantwoordelijkheid ook al is het niet jou fout. Je bent wel verantwoordelijk. Je moet zien dat je eruit komt en als je die wilskracht hebt gaat het je lukken.
Ik kan nu weer lekker leven en ben zo blij dat ik het wel in mijn uppie voorelkaar heb gekregen en oja mijn ex heb ik erin laten zitten, hij mag het zelf oplossen.

De sanering is een schaduw over je leven, maar probeer het goede te zien, want je komt er altijd uit. En wat kinderen betreft die maak je al blij met een ballon of een bellenblaas!

Wees blij dat deze regeling in nederland bestaat anders zit je je hele leven erin. Zie het als een tweede kans om opnieuw te beginnen en pak die kans!

Dat hier mensen een reactie plaatsen die niet weten hoe het is om in de sanering te zitten, moeten het eerst zelf maar eens ondervinden dan heb je recht van spreken. Heel makkelijk om te oordelen, kijk eerst maar eens naar jezelf naar een ander wijzen is de zwakste weg.

Blijf positief wees creatief en neem de kans aan om opnieuw te beginnen wat 1 ding is zeker dit overkomt je nooit weer.

Groetjes Jolanda

just me
Fri, 10/09/2009 - 14:40

ik ben het er mee eens dat sommige mensen het er zelf naar maken, maar er zijn ook een heleboel mensen die er niks aan kunnen doen dat ze hun rekeningen niet meer kunnen betalen.
ikzelf heb ook in de wsnp gezeten, en een pretje is het zeker niet. ik heb gewoon gewerkt en kreeg daar het minimum loon van, de rest ging allemaal naar de sanering.
ik heb ook zeker mijn verantwoording genomen, ben ook blij dat ik er nu vanaf ben.
de maanden voor mijn wsnp heb ik er alles aan gedaan om mijn rekeningen te betalen, ik heb toen 8 maanden geleeft van 70 euro PER MAAND. de rest betaalde ik allemaal af.

heb nogf wel een tip, als je schulden hebt door toedoen van je ex parner en je kunt dit ook aantonen, stap dan na beeindiging van je sanering naar een advocaat en span een rechtzaak aan. ik heb dit ook gedaan en het resultaat is dat hij mij moet betalen. een flink bedrag.
hij zit nu ook in de wsnp, maar over 3 jaar krijg ik dus iig een deel van mijn geld terug.

mientje
Mon, 10/12/2009 - 17:17

Hoe zit dat met fooien? Als je bijv.in de horeca werkt of als taxichauffeur moet je de fooien dan ook afgeven? En hoe controleren ze dat? Je kan wel minder opgeven!

Gewoon
Sun, 12/06/2009 - 20:06

Zomige mensen denken lekker makkelijk over iemand anders zijn of haar leven. Zelf heb ik geen schulde maar ik kan me voorstellen dat mensen nu eenmaal een lening aanvragen en waarom ze dat doen.. tja dat is hun probleem. Maar wie ben ik om daar over te oordelen als ik de oorzaak niet eens weet.. iedereen maakt fouten en fouten zijn der om goed te maken en iedereen heeft recht op een tweede kans :)

apster
Wed, 12/09/2009 - 20:42

ja ik ben ook bezig met schuldsanering ben 6 jaar voor alles weggelopen denk 35000 euro maar als ik hier zo alles lees zijn er nog veel mogelijkheden maar wat moet ik nu doen als ik dan lees 3 jaar en dan nog 5 jaar bkr voor ik weer een huis kan kopen bedenk ik me mischien nog een keer

Bijnaexondernemer
Wed, 12/16/2009 - 01:24

Zeg nooit NOOIT voor degenen die hier van alles roepen.

Ik ben nog ondernemer en sinds vorig jaar gaat het heel slecht. Probeer wel om te overleven, zoveel geld in gestopt maar gaat niet meer. Zowel zakelijk als prive is het een pot nat geworden.

Heb overal in bezuinigd om het hoofd boven water te kunnen houden. Maar helaas niet gelukt.

Heb een eenvoudige woning op begane grond, geen auto, doe boodschappen bij de ALDI al jaren, heb al laarzen die ik 3 jaar draag, schoenen doe ik heel zuinig mee, mijn winterjas die heb ik 5 jaar geleden op mijn verjaardag kado gehad. Vakantie laatste keer in 2007 met pijn en moeite, spaar Airmiles om kados te kunnen "kopen" ga niet meer naar feestjes waarvoor ik een kado moet meenemen. Ik kan nog doorgaan voor degenen die denken dat het een lolletje is. De rest begrijpt me wel.

Als het dan niet meer lukt weet ik het ook niet meer.

Klopt er zijn mensen die luxe leven en dan in de schuldsanering komen maar je weet nooit wat er gebeurt, na die krisis van vorig jaar geven mensen minder uit. Dat heb ik gevoeld in mijn onderneming. En zoveel meer ondernemers.

Ik heb niet in luxe geleefd, daar geef ik niet veel om. Als ik maar de basis spullen heb. Merk is niet belangrijk voor mij.

O ja, een salaris heb ik niet omdat ik alles in mijn zaak heb gestopt, wij probeerden te leven van de salaris van mijn man waar we ook schulden mee aflossen en 2 kinderen onderhouden.

Ik heb heel hard gewerkt, veel dingen van mijn kinderen gemist en ook belasting betaald.

Wie heeft er nu nog de lef om te zeggen dat ik lekker maar geld heb geleend en nu effe in de schuldsanering ga ?

Jolanda jouw verhaal heeft mij/ons weer hoop gegeven. We kijken het even nog aan en gaat het echt niet dan zit er niets anders op want op een gegeven moment beinvloedt het ook ons relatie.

Shit happens en daarom ben ik dankbaar dat we nog gelukkig en gezond zijn.

Eeuwoud
Mon, 12/21/2009 - 00:10

Mag ik via deze weg al die ruimdenkende figuren alstublieft oproepen normaal te reageren over luilekkerland,auto kopen na drie jaar 50 euro betaald te hebben ben ik er af
MR ARNOUD je kan mij bv eens bellen over problemen hebben wsnp doorlopen jij zou vast nooit een fout maken mr perfect
al die rare types die zo negatief zijn kunnen mij mailen spreken we een keer goed af verwende nesten

alle anderen veel sterkte met de sanering ..

frans
Sat, 01/09/2010 - 14:38

ik overweeg om schuldhulpverlening te vragen
hoe werkt dit
later zal ik mijn verhaal wel vertellen
het is wel een grote stap maar blijf positief

aaa
Tue, 01/19/2010 - 19:30

ik

Bas
Wed, 02/03/2010 - 16:19

Alle begrip voor mensen die door echte overmacht in de schulden zijn beland. Daar betaal ik graag belasting voor, geen enkel punt! Alleen: hierboven staan ook mensen die in feite nog geen luis hebben om dood te drukken -en dat weten ze ook al lang- maar wel aan kinderen beginnen. Ik kan zelfs met een bovengemiddeld salaris de opvoeding van een kind niet bekostigen nu. Gevolg: ik neem dus geen kinderen zolang ik niet zonder hulp van buiten in hun levensonderhoud kan voorzien. Een auto heb ik ook niet en op reis in de vakantie doe ik alleen als het geld daarvoor ook echt op mijn bankrekening staat. Dus normaal maandbedrag zodat alles betaald wordt + genoeg gespaard om de *hele* vakantie van te bekostigen.

patty
Sun, 02/07/2010 - 20:13

ik ben 55 jaar en zit in de bijstand en schuldsanering aangevraagd hoe worden die schulden dan betaald als je geen werk hebt

ramona
Tue, 02/09/2010 - 00:02

hallo mensen.
ik vindt het erg hoe sommige mensen erover denken echt niet normaal meer. weten jullie wel hoe het is om geen brood of lekkers op de plank te hebben????
ik heb zelf een schuld gehad van 26.000 euro en weten jullie waardoor ik had een leuk vriendje dacht ik dus niet bleek achteraf.
dus mensen die hier niet thuishoren en wat geen schuld hebben of hebben gehad houdt jullie monden dicht.
jullie hebben geen recht van spreke.
groet ramona

Te Trots
Fri, 02/19/2010 - 21:01

Vandaag werd me verteld dat ik beter in de schuldsanering kan gaan zitten.Heb geen dikke auto maar twingootje van 15 jaar. Ben in de schulden gekomen door iemand te willen helpen.Diegene heeft het nu goed en ik heb dikke shit. Heb altijd als moeder fulltime gewerkt en voor een jaar deed ik dr ook nog nachtdiensten naast mijn fulltime job.Ben zelf hulpverlener en voel weerstand en mijn verantwoordelijkheid speelt op. Heb het toch zelf gedaan? En dat is de volledige waarheid. Heb nooit boven mijn stand geleeft zelfs niet in tijden dat het financieel goed ging. ben gebroken om de gedachte en kan het niet. Maar heb kinderen om voor te zorgen en stelen van jezelf is een naar gevoel.Mijn kinderen krijgen wat ze nodig zijn maar echt niks extras en hebben niet de gave dingen zoals kinderen in de buurt. Mijn kinderen zijn niet schuldig maar ik heb in een poging om iemand te "redden" mijn eigen doodvonnis getekend.

Jacqueline
Fri, 02/26/2010 - 13:32

Ik ben als 18 jarig meisje uit huis gegaan omdat dit beter voor mij werd bewezen door de rechter wegens mishandelingen thuis.
Ik woon sinds die tijd in ongeveer het goedkoopste appartement hier in mijn woonplaats a 380 euro.
Het stelt echt niks voor! de totale oppervlakte van mijn huis is net zo groot als een gemiddelde woonkamer in een eengezinswoning. daar zal het niet aan liggen.
Ik ben met totaal geen benul van zaken zelfstandig gaan wonen en had ook nog nooit gehoord van gemeentelijke belastingen en jaarafrekeningen. En denk maar niet dat die rechter me daarmee helpt.....
Ik ga naar school en door een lening bij de ib-groep te nemen had ik een studiefinanciering van 650 euro.
Ik heb steeds wel bijbaantjes gehad maar meestal verdiende ik niet meer als 100 euro in de maand extra.

Doordat ik bepaalde kosten niet had voorzien en eigenlijk een veel te laag "inkomen" had ben ik in de problemen gekomen. ik heb in totaal een schuld van 6 a 7 duizend euro.
sinds januari 2010 heb ik een bruto maandelijks inkomen van ongeveer 1600 euro.
Sinds oktober 2009 heb ik een bewindvoerder die al mijn inkomsten inneemt om daarmee alle lasten te betalen en er word mee afgelost. ik krijg elke week 40 euro om boodschappen te doen, ik rook niet ga nooit uit en heb geen rijbewijs dus ook geen auto.. en toch kom ik moeilijk rond. en als ik binnenkort misschien een keer de wasmachine kapot heb dan heb ik lekker pech want daar is dan zogenaamd geen geld voor.
ook zie ik op de afschriften dat er elke maand 6 euro word ingehouden door de bewindvoerder, dat had hij mij nieteens verteld.

mensen die denken dat schulden worden veroorzaakt door mensen die boven hun stand leven moeten wat verder kijken dan hun neus lang is want niet iedereen gaat bij pappie en mammie weg met een spaarrekening met daarop een paar duizend euro.

Ik MOEST uit huis en ik zit liever niet op een betonnen vloer en ik denk dat meerdere mensen dat kunnen beamen, ik heb overal zelf in moeten voorzien incl. mijn collegegeld want tegenwoordig ook niet niks meer is...

Ik denk dat er wel wat meer respect getoond mag worden voor mensen zoals ik, wij hebben niet zelf voor deze situatie gekozen, en we vechten ontzettend hard om alles op de rit te krijgen, ik ga fulltime naar school en werk ook nog eens 24 uur in de week, ik dacht dat dit wel overtuiged genoeg is dat wij echt niet elke maand 50 euro betalen en we zijn er met 3 jaar vanaf.. dat is dikke duimzuigerij.
daarbij betaal ik al mijn schulden zelf af hier word geen belastingcent van jullie voor gebruikt!!!!!!!

moekske
Tue, 03/02/2010 - 22:15

TEN EERSTE WIL IK EVEN VRAGEN WIE DEZE SITE IN DE GATEN HOUD??? IN VERBAND MET FATSOENSNORMEN,DEZE ZIJN HIER DOOR SOMMIGE ECHT MET VOETEN GETREDEN,GEWOON SCHANDALIG EN ZO PIJNLIJK VOOR DE MENSEN DIE OP DEZE MANIER OP ZOEK ZIJN NAAR HULP.iNDERDAAD DIEGENE DIE ZO ONFATSOENLIJK REAGEREN VRAAG IK,WAT DOE JE OP DEZE SITE,HEB JE NIKS ANDERS TE DOEN???.WAT EEN DOMMIGHEDEN ALLEMAAL,ZOU WEL WILLEN WETEN OP WIE JULLIE STEMMEN MORGEN,MAAR DAT DOEN JULLIE NATUURLIJK NIET,KUNNEN JULLIE ACHTERAF WEER LEKKER SCHELDEN MAAR ZELF IETS DOEN ?????? IEDEREEN DIE MET SCHULDEN ZIT WIL IK HEEL VEEL STERKTE TOE WENSEN EN TREK JE NIETS AAN VAN AL DIE DOMME MENSEN.wEES TROTS OP JE ZELF DAT JE PROBEERT ER NOG IETS VAN TE MAKEN.vEEL GELUK ALLEMAAL.

Sandy
Fri, 03/05/2010 - 13:44

Nou ik heb zo een beetje gelezen. En ik leef echt met de mensen mee die niet echt door hun eigen toe doen in de schulden zijn gekomen en die het zwaar te verduren hebben.
Maar ik ga zeker ook niet met die mensen mee leven die heel makkelijk denken. Sommige mensen denken niet verder na bestellen via neckerman etc. geven geld uit, kopen spullen via primeline, willen niet werken of als ze een werk hebben zijn ze van de 30 dagen 28 keer ziek en ja zo maak je schulden.
Ik sta wel idere maand rood ondanks dat wij allebei werken en 2 kinderen hebben, maar toch probeer ik het te redden.
Dubbeltje op zijn kant is een goeie programma voor sommige mensen.
En ja ik vindt het ook absurd als je na 3 jaar weer heel gelukkig en schuldvrij kunt leven terwijl wij hardwerkende mensen ons rot betalen aan al die belasting aanslagen.

--
Tue, 03/16/2010 - 09:46

kan je gewoon op vakantie gaan als je in de schuldsanering zit?

gaby
Tue, 04/13/2010 - 22:41

Ten eerste kom je niet zomaar in de wnsp dat gaat via de rechter! Ten 2de sta je helemaal onder curitele.Ten derde kan je je kinderen niks meer geven!,geen sport geen leuke kleren,geen lekker eten,geen luxe dus.Ten 4de moeten de mensen niet denken dat je al je loon krijgt je krijgt een buget om te eten,en dat is het!Geen auto!! helemaal niks .En je komt niet altijd in de wnsp door roekeloos te leven! Het kan zijn door je baan kwijt te raken,een bedrijf falliet,enz enz.En we zijn mensen geen beesten ik denk dat meer dan de helft van nederland schuld heeft!Het leven is tegenwoordig zo verschrikkelijk duur dat wil je niet weten!Wat ik wel kwijt wil dat als je een uitkering hebt je het meeste krijgt huursusidie,zorgtoeslag,kindertoeslag,inkomstenbelastingen.
Als je werkt hou je nog minder over en dan vind ik niet terecht! Wij hebben zelf 3 jaar in de wnsp gezeten en we zijn nu SCHULDVRIJ! heerlijk is het maar nu heb je toch wel weer een paar maanden tijd om er weer helemaal bovenop te komen,Je zit bij wijs van woorden op houten kratjes,dus alles moet weer op gebouwd worden.Maar wij hebben ook geleerd dat je van tweedehands spullen ook een heleboel mee kan doen.We zijn niet verwend en zijn blij met de kleine dingen zoals een ijsje halen samen met de kinderen.Maar ik wil wel zeggen het is heeeeeeel zwaar in de wnsp,daarbij wil ik de mensen heeel veeel sterkte toe wensen in deze bittere tijden als je er in zit.Laat de mensen maar praten die er negatief over doen! Ze weten niet beter en weten de achtergronden ook niet!Hou je hoofd om hoog en ga er voor hou vol je komt er echt!!!
gaby

michel,hoorn
Fri, 04/23/2010 - 22:21

ik ben net uit de sanering.als je schulden makkt moet je er alles aan doen om het goed te maken.
Doordat ik veel overwerkte had ik meer loon(mocht de helft van de over uren hebben plus me standaard 980 euro.
Daardoor loste ik veel(gem. 1000 euro p.m)af.
Dus als je wil kan je het die drie jaar volhouden.
Mijn3 kids hadden niet veel te klagen,daar ging het mij ook om. Ook ik ging onderuit na jaren een leuk bedrijfje te hebben gehad.
Fuck die sukkels die zo negatief zijn hier,hoop bijna dat zij eens in de shit komen.sterkte voor iedereen die de zware weg van de sanering gaat belopen.Maar drie jaar is te doen,als je er maar 100% Voor knokt.
wel jammer dat het nog 5 jaar blijft staan.
wou graag een huisje kopen zodra ik er uit zou komen.
hoop dat mijn goede en vooral vaste inkomen er wat aan kunnen doen
groet Michel

iamalive
Sat, 05/15/2010 - 22:50

Hai, ik heb even globaal zitten lezen hier, want ik heb zelf een schuld van rond de 15.000 euro denk ik, maar ik raak al in paniek als ik het bedrag hier voluit typ... pff... ik open liever geen post, gelukkig krijg ik niet meer zoveel omdat de schuldeisers mijn adres niet hebben.
Mja, ik ben dus ook het totale overzicht kwijt van de instanties waar ik eigenlijk schulden bij heb.
Nou heb ik dus een vraag hierover, als je naar de schuldsanering gaat, gaan ze je dan ook echt helpen?? En dan bedoel ik helpen met de post en dat soort dingen??
Of moet je dat dan allemaal zelf regelen??
Want ik zie door de bomen het bos niet meer, en ik heb zelf borderline waardoor ik ook heel veel moeite heb met dit soort dingen.
Gelukkig woon ik nu wel op kamers en betaal ik elke maand netjes mijn huur.

Alvast bedankt.

En o ja, ik heb een aantal reacties globaal zitten lezen hier en voor de mensen die er niet in kunnen komen, onthoud gewoon 1 ding,
niemand maakt schulden voor de fun en oordeel niet over een ander, iedereen heeft wel IETS

christ
Sat, 05/22/2010 - 18:05

heel nederland zit zowat in de schuld alleen de mensen weten het zelf niet .roitland

jopie
Thu, 05/27/2010 - 12:39

ben blij dat je in dit land woont in andere landen zijn deze voorzieningen niet.Wat me wel opvalt is dat er zoveel mensen negatief praten ook als ze worden geholpen ik heb sinds kort ook hulp gekregen ben alleen heb altijd gewerkt door ziekte kan t niet meer maar ben blij dat ik n dak boven mn hoofd heb en als ik jullie n raad mag geven, blijf positieve mensen ontmoeten word je vrolijk van je staat niet alleen ervoor doe vrijwilligerswerk help je veel mensen die eenzaam zijn . Ik ben nu 62 jaar .

samantha
Wed, 06/23/2010 - 22:56

ik heb schulden maar heb een auto..
die heb ik nodig om na me werk te gaan..
kunne ze die ook afpakken?

Bikkel
Wed, 06/30/2010 - 16:30

Ik ben na 23 jaar gescheiden en samen met mijn ex-vriendin schulden gemaakt van ongeveer 40.000 Euro. Zeven jaar geleden een nieuwe huis gekocht en in een soort gelijke situatie als DSB hypotheek terechtgekomen. 2e hypotheek op dat huis genomen , waarbij de bemiddelaar een arbeidsongeschikth3eids verzekering heeft aangesmeerd en een keer de volledige premie uit mijn hypotheek laten inhouden. Nu woon ik 2 jaar alleen en mijn ex-vrouw heeft na onze echtscheiden dat huis niet willen verkopen. NU, wil zij wel verkopen, maar de verkoopwaarde van dat huis is zo laag, waardoor bij een ventuele verkoop een restwaarde zou kunnen ontstaan en dat geld niet heb om dat huis te verkopen. Totnu toe konden wij nog eventueel samen betalen , door rood te staan bij de bank en dergelijke. Maar, nu kunnen wij het niet opbrengen en zitten met de handen in het haar. Intussen heeft mijn ex-vriendin,zes maanden geen hypotheek betaald, omdat zij het niet kan opbrengen. De bank weet ook niet dat ik inutssen verhuis ben en in een huurhuis woon. Ik wil nu van alles af , maar weet niet hoe ik verder moet met al die schulden en de bezittingen. Waarschijnlijk gaat dat huis op de veiliging met alle gevolgen van dien. 3 kinderen die nog bij de moeder wonen op straat . Wil graag in een schuldsanering terechtkomen, kan dat.?

bibi
Thu, 07/01/2010 - 21:53

ik wil even reageren op de reacties van mensen die vinden dat het eigen schuld is als je in de schulden komt en er niet meer uit kan komen. Wij hadden het ook goed, maar toen mijn schoonmoeder kwam te overlijden hadden we geen oppas meer, moesten we dus een creche regelen wat toch geld kost en mijn man kan nietsw meer overwerken, dus krijgt een laag standaard salaris!!! Dat scheelt per maand tussen de 500 en 1000 euro die we missen. Mijn man moet het in zijn werk hebben van de overuren!!!! Dan is het toch behoorlijk lastig rondkomen!!!!!!

martina
Fri, 07/02/2010 - 16:40

Hitler leeft weer; roken en drinken was on arisch.

Ik was eigenlijk op zoek naar informatie over het hele traject van budgetering naar krediet via de krediet bank tot aan de extremen zoals schuldsanering.

Ik zit in een situatie waar ons jaarlijks inkomen de schulden dekt en nog wat overlaat om van te leven. Geen auto, geen kinderen (apropos wie heeft er nu 400.000 euro gespaard voor ie aan kinderen begint?) nooit vakanties, geen hypotheek (mensen betalen enkel rente en niet voor hun huis,-worden nooit echt de eigenaar- dus hebben ze ook niets te verkopen in fijte, maar betalen evenveel aan belastingen dan het bedrag dat ze jaarlijks via de belasting terug krijgen.) de goedkoopste huur (twee personen in een ruimte die voor een persoon bedoeld is.)

Bij budgettering wordt gevraagd om elke maand te zorgen dat een vast bedrag/saldo gestort wordt.
En daar zit hem het probleem. Het geld komt namelijk niet braaf in afgemeten porties binnen. Soms minder dan verwacht. Op een gegeven moment valt er niet meer tegenaan te regelen en rekenen. Dus eigenlijk is mij niet helemaal duidelijk hoe de budgetcoach denkt het er beter vanaf te brengen.
Daarnaast als een entreetje moet je eerst geld gaan uitgeven 4,95 voor een bkr toetsing per persoon, je oude rekeningen sluiten en nieuwe openen -wat je schuld verhoogt met het krediet dat openstond en met de kosten van de nieuwe rekeningen, daarnaast lees ik nu dat je ook nog eens 6 euro per persoon moet betalen per maand.

Overigens moet je eerst die auto, het huis, je boot of wat dan ook aan kapitaal verkopen!

Wij hebben dit jaar in een keer 4 belastingaanslagen gehad.
Kan dat niet beter gespreid worden of aan een maximum gebonden?
En ik heb ontdekt dat er over mijn WIA geen loonhefffing betaald werd. SHOCK 1000 euro achterstallig.
Mijn vriend dat er tussen ZW en WW doodleuk een maand niet uitbetaald wordt. Als hij weer een baan krijgt zitten we weer een maand zonder geld. Immers alles wordt tegenwoordig vooruit betaald hoe kan het dan zijn dat je inkomen altijd achteraf betaald wordt...
Fijn zon nieuwe WIA regeling en de beroerde informatievoorziening tegenwoordig. Niet alles is op internet te vinden! En ik vind dat medewerkers van wat voor organisatie dan ook zelf goed ingelezen moeten zijn in circulaires. Niet dat je vier keer moet bellen voor er iemand weet waar ie het over heeft.

Maar kort gezegd...ik moet dus wel terwijl ik niet wil.
Meer geld hebben (ik heb bijvoorbeeld mijn pensioen afgekocht ) dicht enkel een gat dat je niet zelf veroorzaakt hebt.

Martina
Fri, 07/02/2010 - 17:31

Bij Het UWV vraag je bijvoorbeeld wanneer de betaling komt.
3 lieden weten het niet. De vierde zegt dat het altijd rond de 28ste van de maand is.
Je vraagt om een voorschot; de wet zegt: indien het recht nog niet vaststaat of de hoogte nog niet duidelijk is kan je een voorschot krijgen.
De medewerker draait het om. Nee mevrouw eerst moet het recht en de hoogte vastgesteld zijn en dan kan er eventueel een voorschot volgen.
Hoe hoog wordt het ww-bedrag per maand/de uitbetaling? Wederom drie lieden die geen idee hebben maar de vierde stelt vol overtuiging dat het 21,75 x het dagloon, wordt(afhankelijk van je cao) - 8 % Vakantietoeslag (die altijd achteraf betaald wordt en schijnbaar niet tussentijds betaald kan worden) Wat daadwerkelijk uitbetaald wordt blijkt echter maar 20 x het dagloon. Daar gaan je berekeningen en je budget. 0900 nummers vormen op mijn telefoonrekening de hoogste kostenpost!

De ZW bijvoorbeeld heeft de ene keer drie weken en de volgende 4 weken. Ben je bezig je schulden op te delen en in stukjes te betalen. Gekmakend.

En dan heb je Klink nog met zijn onzalige plannen, ik weet niet hoe ik voor mijn medicijnen moet gaan betalen. De pil is bijvoorbeeld niet enkel preventie van ongewenste bevolkingstoename maar werkt ook bij incontinentie en bloedingen. Een tientje extra voor epilepsie medicijn!

O ja nog eentje voor de hitlerianen. Je moet bij het uwv aangemeld zijn inclusief internet met digid omdat je je werkmap moet bijhouden...en hoe vaak hoor je niet dat je maar op het internet moet kijken. Een half uur in de bieb kost ook geld!

Als je was machine stukgaat kijk je eerst tweedehands. Die miscchien enkel koudwast en nog een jaar meegaat. Maar dat mag niet meer officieeel (Balkenende III witgoed, tevens niet meer zwartwerken terwijl dat de maatschappij in slechte tijden draaiend houdt en de kosten voor de privatisering doorgesluisd naar 2014)
Neckermann bleek het goedkoopst voor een nieuwe wasmachine, droger, waterkoker, computer(moederbord gaf de geest) fiets en koelkast. Een ongeluk komt nooit alleen.
Volgens mij produceren ze al dat spul om hooguit vijf jaar mee te gaan.
Wederom balkenende III geen beroep meer op de bijzondere bijstand, dus natuurlijk komen mensen in de problemen met die opgedrongen consumptiedwang.
De bijzondere bijstand ging naar bedrijven die met winkeldochters bleven zitten, dat dat niet werkt blijkt wel uit al die bedrijven die nu over de kop gaan...en naar het afbetalen van onze nederlandse schuld.
Het duurt NB 5 jaar voor een bedrijf werkgelegenheid kan creeren. Ik verwacht enkel verslechtering en een verdubbeling van de werkeloosheid.

Houdt moed.

martina
Fri, 07/02/2010 - 17:44

en waarom valt electriciteit, gas en water onder het luxe btw tarief?
als je dan ook nog maar een keer die berekening over het totaal kreeg dan was het nog ongerijmd maar nu betaal je 19 % over; 1) gas, 2)elec. ,3)toevoer gas. 4)toevoer elec. en 5)over 1)2)3)4)

En reken maar op 360 tot 560 extra aan het einde van het jaar

martina
Fri, 07/02/2010 - 18:42

even een reactie op....kom ik in aanmerking?
ik heb naar schuldhulpverlening bij mijn gemeente gebeld.
algemene nummer en dan doorvragen.
zij bekijken de situatie en komen dan met een advies

dicky1961
Tue, 07/13/2010 - 16:31

in nederland wordt je in die positie geplaatst kijk wat er nu weer gaat komen (BEZUINIGINGEN) ,dus niet alle mensen over een kam scheren , en gelieve al helemaal niet door mensen die maandelijks goed te besteden hebben,er zij klappe lopers en mensen die echt aan de grond zitten DUS wees voorzichtig kan u ook gebeuren.

peter
Wed, 08/04/2010 - 16:21

mijn vriendin staat acher de ramen ze verdiend elke dag anders en ze geeft de helft op, nu heeft ze de helft zwart in haar zakken is dit geen oplossing voor jullie

ashanti
Fri, 09/17/2010 - 01:33

Wat zijn er veel reacties die zo kort door de bocht zijn. NIET iedereen is door hebzucht (lees: materialisme) in de schulden gekomen.
Ik ben na een relatie van 20 jaar uit elkaar gegaan en het blijkt dat mijn "lieve" ex vlak daarvoor de rekeningen heeft geplunderd, extra schulden heeft gemaakt bij verschillende bedrijven en bovenal de studierekeningen van de kinderen heeft leeg getrokken. Omdat meerendeel op mijn naam gezet is door hem en de rekeningen ook op mijn naam staan, ben ik niet alleen kwijt waar ik al die jaren voor heb gewerkt (40 a 50 uur per week gemaakt) maar ook met een behoorlijke schuld achter gebleven.
Door alle klappen ( letterlijk en figuurlijk) ben ik in de ziektewet terecht gekomen en inmiddels krijg ik nog maar 70% Van mijn loon en kan niet meer alle aflossingen nakomen (heb de afgelopen jaren (3) wel heel erg vee(20000 euro)l al afgelost, maar kan het nu niet allemaal meer bolwerken financieel en heb voor het laatste restant (15000 euro) een schuldsanering aan gevraagd.
Ik betaal elke maand 250 euro aan schulden af en niet zoals word gedacht dat men maar 50 euro betaald aan schulden als je in de schuldsanering zit
als ik binnenkort weer aan het werk ga bij mijn werkgever, die is mij altijd blijven steunen gelukkig en mag ook weer in mijn oude functie terug komen, kan ik ruim 450 euro terug betalen aan de schulden per maand. Ik heb dus in die 3 jaar wel het volledige bedrag terug betaald en wordt er NIETs kwijt gescholden, omdat er neits kwijt teschelden valt alles is afgelost en wel door mij zelf

Voor de duidelijkheid niet iedereen kiest ervoor om in de schulden te komen of leeft boven zijn stand, soms brengen ongevraagd bepaalde omstandigheden dit met zich mee
En ja, er zullen heus mensen tussen zitten die dit willens en wetens doen, maar schulden maak je niet voor de lol.

Maar ik weet wel dat het best te doen is van 50 euro per week te leven, het is een kwestie van je 5 euro per dag goed te besteden. Het is niet veel maar het is te doen

rianne 21
Sat, 09/18/2010 - 23:34

ik moet maandag mij schulden na bac brengen ik weet niet hoe het werkt ik heb schulden omdat ik jaren geen werk had dan weer wel dan weer niet had geen uitk kwam uit scheiding en hup dan krijg je dit ze zeggen 3jaar zit je erin dan hebben ze ook nog wat voor je gespaart wat je dan na 3jaar krijgt maar je bent er klaar mee allemaal

rianne 21
Sat, 09/18/2010 - 23:38

weet iemand wat je met 1kindtje van 2 jaar per week krijgt als je in schuldsanering zit

mira
Sat, 10/23/2010 - 11:31

ik heb hier zitten lezen maar ik vraag me 1 ding heel serieus af, mensen die niets in de schuldsanering iets te zoeken hebben wat ze uberhaupt op deze site doen???? mensen die het wel nodig hebben afkraken????
echt ZO ZIELIG voor woorden.
ik ben blij dat het bestaat, mensen die er niets aan kunnen doen en hier in terecht zijn gekomen, maakt ze nog geen minder mens.

en ff reactie op rianne volgens mij is het minimale € 50,- wat ze je mogen geven.

mijn vraag is als je vriend in de sanering zit, en we willen gaan samen wonen hoe gaat het dan verder?

rob
Sun, 11/07/2010 - 00:12

ik ga per diretc de wnsp in heb 40 000 euro schuld 33 000 lening HDv bank 6,500 Visa card,1000 Otto,met scheding alles gegeven aan mijn ex vrouwe met alles erin om niet de kids te verstoren ,1 jaar by ouders gewoond op35 jarige leeftyd,kn toen krot kopen ,maar had geen inboedl,ik had geen cent schuld,ikkon makkelijk geld krijgen daardoor, ikhad Boulima al 2 jaar en vertoonde compulsiviteiet, mijnbroer stieref op 25 jarige leeftijd enmijnvrouwe vond dat oikniet mocht rouwemn en die wou van me af om dr tweede jeugd te hebbem,ik ging nooit vreemd was een goeie vadrer werkte altyyd keihard en zorgde en deed alles in huis,erbij, , ik compenseerde door dingen te kopen toen ik eiegen huis had voor kids elke week cadeaus , ik was manich depresief had geen vrienden ,na 5 jaar zat ik op 33000 en de rente was van 250 Euro naaar 450 gegaan en ik betaalde ookalimentatie aan ex en iikkon niet meer ik werd wakker innachtmerrie ontwaakte in hel die ik zelf door omstandigehden had meegemaakt eerst werd ik aangereden verloor 40 kg aangewicht twee jaar vel over been zieknehuis in uit twee jaar geen seks toen volgede boulimia ontslag door verkoop bedrijf waar ik werkt eander werk waardoor ikauto moes koipen en dus 4500 euro agteruitging (Auto en benzine kosten per jaar verzekeringe auto et) broer stierf en schediding ik heb al 6 jar geen verkering met vrouw meer omdat ikme minderwaardig voel door mij finaciele situatie.Voor dit had ik nooit schulkdnever! ik ben geen materialsit heb aleen boeken en dvd kids ervor te laten zien , I fucked up ja,mea culpa maar door alles wat er geburtwas was ik labiel , ik heb er spijt van maar kan niet terug draaien, het is wonder dat ik wnsp ben toegwezen omdatalles compensatiegedarg was ontevrerden leven ziket e etc scheding etc ik dan Nederland voor son regelinhg ik heb altijd hard gewerkt , en probeer zoveel mogelijhk zaterdagen te werken ik heb co-ouderschap al 5 jaar ook ennooit mijn verantwoordelijkheid weggelopen , ikdan de rechterlijke macht vandit land en ben blij dat men zo sociaal is, ik wil dus zeggen aan Arnaud dat niet iedereen het Hollywoord leven heeft meegekregen

yvonne
Fri, 12/03/2010 - 20:32

ook jeugdzorg kan je flinke schulden bezorgen

erwin
Mon, 12/27/2010 - 15:04

wij hebben net een negatief rapport gekregen van het imk.
dus ons bedrijf [1-manszaak]
is niet levensvatbaar volgens hun. we gaan natuurlijk beroep aantekenen voor we wnsp gaan aanvragen via svo instantie.

ik wil alleen maar zeggen het zijn niet alleen maar mensen die schulden maken en dan drie jaar lang lang leven de lol in de sanering gaan of moeten.

we weten vaak niet de oorzaak er achter prive of zakelijk.
bij ons is het zakelijk in de fout gegaan daar er aannemers failliet zijn gegaan en wij dus niet betaald werden maar wij wel ons ingehuurde moeten betalen ,ja dan moet je oplossingen zoeken via financieringen. maar als je keer op keer met faillesementen van andere komt te zitten krabbel je heel hard achteruit en in ons geval is het dan gewoon verstandig om de stekker er uit te halen.
SCHEER NIET IEDEREEN OVER 1 KAM.

ik heb een gezin met vier kinderen en altijd hard gewerkt de afgelopen 9 jaar
dus voor je een stom antwoord geeft vraag die persoon in kwestie is naar zijn verhaal en beoordeel of veroordeel hem dan of niet.

duister
Wed, 01/26/2011 - 17:52

Wat een crap hier allemaal zeg!
Ga je botvieren op de vluchtelingenregelingen hier in Nederland...
Tsss...
Mensen die beoordeeld worden door mensen die hier op de een of andere manier toch eens komen kijken.
Ja, je hebt mensen die het verbruien en het zelf veroorzaken (ook dat heeft een achtergrond) maar ook mensen zoals ik die de dupe worden van andermans handelen.
Ik werk zelf sinds mijn 16e, dus geruime tijd aangezien ik nu 34 ben. Heb 2 kindjes onder de 10 en ben alleen!
Heb samengewoond met de vader van de kinderen in een prachtig huis met zwembad en een paar oldtimers in de garage. Hij had een prachtig bedrijf met zijn broer en 26 man personeel. Op een dag was alles weg... zo leek het dan. Broerlief had alles verbrast. Er kwamen schulden, ach dachten we, is te overzien. Gooiden extra geld op de hoop vanuit een extra hypotheek en gingen op het bedrijf aan de slag met (zo blijkt nu) louche interimdirecteur. Flink een oor aan genaaid en meneer zit op de Bahamas.
Restant: bedrijf opdoeken, huis verkopen. Ach niet erg denk je dan, kleiner kunnen we zeker ook wonen, geen probleem. Inboedel eerst verkocht op Marktplaats (wat we teveel hadden). Leuke tussenwoning, aangevuld met Marktplaats (verkoop iets voor 250 en koop iets terug voor 100) en we gingen er weer voor. Tot bleek dat het meer met manlief had gedaan dan dat we dachten. Een Burn-Out van 3 jaar volgde. Hij kon niks meer, alleen huilen en in pijama rondlopen. Ik werkte 4 dagen om alles enigsinds draaiende te houden, maar op een dag een brief op de deur. We werden uitgezet wegens resthypotheek van het eerste huis. Nou en dan?
Huis laten veilen (leverde niet veel op). Ik ben vertrokken, alleen met de kids naar een beschimmeld huisje. Heb het er goed naar mijn zin hoor, maar schuld is volledig op mij komen te vallen omdat mijn ex is gaan zwerven. Die kon het leven met alle regels in Nederland helemaal niet meer aan.
Na een jaar trok ik het niet meer en heb ik me aangemeld voor schuldsanering voor de resthypotheek van 40.000. Verder heb ik nergens schulden.
Ik doe alles al 3 jaar van tweedehandse spullen, krijg veel kleding van mensen, sta bekend bij een stichting om ze naar sport te kunnen doen en voor een jaarlijks kerstpakket. Krijg geen voedslbankhulp( 35 euro teveel). Heb nog wel een autootje. Het is een belastingvrij model uit 1979 en nodig voor woon/werkverkeer en oja voor mijn lichamelijke klachten (ben ook nog eens chronisch ziek).
Klaag ik, nee. Wel heb ik me heel lang schuldig gevoeld over het profiteren van deze regeling. Maar zonder die regeling kan ik en mijn twee zoontjes geen nieuw bestaan opbouwen.
Dus mag ik even???

stanley
Thu, 02/10/2011 - 16:14

Geachte lezers

Ook wij hebben 3 jaar in de w.s.n.p gezeten van 2005 tot en met 2008 en wij zijn er uit met een schone lei.
Ook wij moesten ons huis verkopen wij zijn in die 3 jaar al zeker 5 keer verhuis. En we hebben onze plekje nu wel gevonden.
Wij hebben van 80,- euro in de week moeten leven met zijn 4 ik me vrouwen 2 jonge kinderen. Wij kwamen in de problemen om dat ik werd ontslagen dus geen geld geen in kommen, maar gelukkig heb ik in 2005 een nieuwe baas kunne winden vaar ik nog steeds werk, ik heb hem toen vertelt wat er alle maal met mijn zal geburen en ik moet zeggen hij heeft mijn echt top geholpen.

Mensen die zeggen dat het je eigen schuld is en nog meer van die raren dingen die moeten lekker hun bek houden die weten echt niet vaar over ze praatten.

arjan
Tue, 02/15/2011 - 10:16

het is belachelijk dat er mensen zijn die een ander veroordelen over schulden ,terwijl ze niet de situatie kennen !
als je in het buitenland woont en je krijgt een beroerte , je komt terug naar holland , en je staat op straat want je vrouw kan niet aan je wennen door die beroerte en ze belsuit veliefd te worden op ander e vrouw , strart je hele wereld in elkaar daar bij komt dat door beroerte ik wel moet werken maar nooit meer mag doen wat ik voorheen deed ,, ben half blind in buide ogen . dus voor all die mensen die een oordeel hebben , je heb hier niks te zoeken of te veroordelen .
groeten arjan rotterdam

leida
Thu, 02/24/2011 - 18:36

wil graag even reageren op degene die zegt dat sculd ieders eigen schuld is. Ik hoop voor je dat je zelf nooit in deze situatie terrecht komt . Doordat mijn man zzper was en nu door kanker is afgekeurd en het minimum aam wao ontvangt en ik daarbij mijn baan heb verloren en 30% minder inkomen heb moet ik helaas ook bij de gemeente aankloppen. Ik heb nooit geld geleend, heb geen dure auto (deze is overigens nodig voor mijn vriend) en vind het erg pijnlijk dat dit soort personen denken dat een ieder die hulp vraagt het zelf aanhaalt. wees blij dat je niet in zo een positie bent en denk eerst na voor je met kwetsende vooroordelen komt. Net als de meeste in deze situatie hebben wij er niet op los geleefd, maar soms loopt je leven anders dan gepland. Wat ik deze onwetende personen wil zeggen is oordeel niet over wat je niet weet , morgen kan t jou beurt zijn!!!!

hoi
Wed, 03/30/2011 - 14:27

Zijn hier ook mensen bij die door de Dsbbank in deze situatie zijn terecht gekomen.Wij hebben ook een hypotheek van de dsbbank.Mijn vraag is: moet je het huis ook verkopen als je je in de schuldsanering komt.

maakt niet uit
Thu, 05/12/2011 - 12:13

Wij zijn in de schulden gekomen door dat wij van "vrienden"hun bedrijf hebben over genomen,helaas bleken het geen vrienden maar ordinaire oplichters,wij zijn er voor 1,5 ton in getuind....niks eigen schuld...toen hadden we de pech dat onze advocaat op de zittingsdag haar spullen was vergeten...daar sta je dan op de belangrijkste dag van je leven...we hadden het goed kunnen winnen hadden ja...toen nieuwe advocaat,die vervolgend vergeet het hogerberoep in te sturen wat binnen 6 weken moet maar hij daar 6 maanden te laat mee was...dus geen rechtszaak en dus of wij even 150.000 euro willen betalen...wij zijn een gewoon doorsnee gezin met 3 kinderen, hoe hadden jullie het gedaan met je beschuldigingen???
Er wordt maar geroepen dat het je eigen schuld is als je schulden hebt,maar dat is lang niet altijd zo!!
het liefst betaal ik iedere schuldeiser af,ik betaal nog liever de belasting dan de oplichters die ons dit hebben aangedaan.Maar vertel mij wie er even dit geld bedrag heeft en dus niet in de sanering terecht komt...wil best even kennis maken met die persoon...

ook leuk zon bewindvoerster die je dan zeg...goh als je nou even 20.000 betaald mag je gelijk uit de wsnp...ja joh tuurlijk heb ik 20 duizend euro....daarom zitten we ook in de wsnp!

Hou die mening lekker voor je en blijf weg van dit soort sites,je hebt er niks te zoeken.

anoniem
Tue, 07/12/2011 - 23:32

wat een negatievieteit,
maar wat doen die mensen met hun grote mond op deze site als ze geen schulden hebben,wat zoek je dan bij wsnp vraag ik me af.Of ze hebben zo veel geld dat ze niet meer weten wat ze moeten doen.Get a live zou ik zeggen.
Het is al hard genoeg om schulden te hebben en alles kwijt te raken wat je had.En de deurwaarders aan de deur het onmogelijke mogelijk willen maken.
Laat staan z on wsnp dat is zeker een zwaar traject want van 50 euro in de week rond komen is niet makkelijk!!als je daar al je boodschappen voor moet doen.Laat staan de feestdagen endergelijke.

een trotse mama
Wed, 07/13/2011 - 13:43

Alle begrip voor mensen die door echte overmacht in de schulden zijn beland. Daar betaal ik graag belasting voor, geen enkel punt! Alleen: hierboven staan ook mensen die in feite nog geen luis hebben om dood te drukken -en dat weten ze ook al lang- maar wel aan kinderen beginnen. Ik kan zelfs met een bovengemiddeld salaris de opvoeding van een kind niet bekostigen nu. Gevolg: ik neem dus geen kinderen zolang ik niet zonder hulp van buiten in hun levensonderhoud kan voorzien. Een auto heb ik ook niet en op reis in de vakantie doe ik alleen als het geld daarvoor ook echt op mijn bankrekening staat. Dus normaal maandbedrag zodat alles betaald wordt + genoeg gespaard om de *hele* vakantie van te bekostigen.

Ten eerste, kinderen NEEM je niet, doe KRIJG je..en waarom mag je geen kinderen als je het niet breed hebt?? Vind het nogal raar dat je met een bovengemiddeld salaris geen kind kan onderhouden..of wil je van die verwende blagen die van alles het nieuwste en duurst krijgen..ik heb een hele poos mijn zoontje alleen opgevoed, zonder allimentatie,en kon het prima redden!! En wat te denken van de groep die moeilijk zwanger word, maar geen dik inkomen heeft, moeten die hun kinderwens maar aan de kant schuiven?? Nee hoor..mensen als jij weten niet waar ze over praten!! Wij hebben het ook niet breed maar mijn zoon komt niks te kort!!!

Anoniem 2
Sat, 07/23/2011 - 23:02

Wat zijn de mogelikheden voor iemand met een studieschuld. Hij is wegens economische redenen ontslagen en nu lopen de schulden hoog op.

schuldeiser
Fri, 07/29/2011 - 17:33

ik ben een schuldeiser en degene die voor heeeel veel geld schuld bij mij heeft gaat nu in de schuldsanering maar ik schiet er geen flikker mee op want ik zie mijn centen niet meer terug. hierdoor moet ik de dubbeltjes gaan omdraaien. en hij leeft lekker enis straks van zijn schulden af. lekker makkelijk hier in nederland gewoon even naar de schuldsanering maar de eisers zien er geen cent van terug geweldig geregeld hier in nederland hoor!!! niet dus je moet je eigen boontjes doppen en als je schulden heb doe je het zelf en moet je dan ook zelf regelen en netjes tot op de cent met rente af betalen!!!

anoniem
Wed, 08/10/2011 - 11:58

had even een vraagje stel je zit zelf in de schuldsanering en je heb op iemand anders ze naam ook een schuld gemaakt en die wil je ook laten betalen door hun is dat mogelijk dan dat hun dat betalen terwijl die schuld niet op je naam staat alvast bednakt hgoop dat iemand mij kan helpen

sandra
Thu, 09/15/2011 - 21:31

als je in schuldsanering bent krijg je toch je kinderbijslag??

Chan
Sat, 09/24/2011 - 12:47

Ik had een vraagje, Mijn vriend heeft wsnp aangevraagd en we kregen een brief dat we over enkele weken meer nieuws zouden krijgen en mijn vraag is hoelang kan dit ongeveer duren?

Groeten Chan

chris
Sun, 11/06/2011 - 10:52

lekker raak leven las ik ergens,nou mooi niet heb jaren lang gigantisch veel belasting betaald.dan loopt je bedrijfje niet meer en dan ja.....ben er gelukkig weer uit.Mensen die denken dat je lekker raakt leeft en dan de wsnp in gaat, weten niet waar ze over praten en wat het met je zelfrespect doet.Dus geef a.u.b niet van dit soort meningen daar kan ik me nog steeds boos om maken.Mensen die een traject wsnp gaan doen veel geluk en er is altijd licht aan het eind van de tunnel.

Misfit
Tue, 11/08/2011 - 14:49

Jullie zijn veel te bevooroordeeld, mijn moeder werkt ontzettend hard, wij zijn in de schuldsanering gekomen omdat mijn vader plots is overleden aan een ziekte. Daar kan niemand wat aan doen. En toch bleef mijn moeder met een schuld zitten die ze samen hadden aangenomen. Zie het als een huis kopen, alleen dit was een vakantie oord. Het was de bedoeling dat ze dit samen afbetaalden, de rest van hun leven lekker luxe op vakantie konden, het was te mooi om waar te zijn nu dient mijn moeder dit binnen 5 jaar af te betalen omdat ze het heeft opgezegd omdat ze het niet kon betalen.

Jullie zijn walgelijke mensen als jullie denken dat mensen allemaal lang leve de lol geld spenderen. Jullie weten niks van hoe het is om miniem te leven.

JustAGirl
Wed, 11/09/2011 - 09:42

Na mijn scheiding in 2004 bleef ik achter zitten met een giga schuld. In de loop der jaren het een en ander afgelost. Tot ik in 2008 zonder werk kwam te zitten. Sindsdien hier en daar wat gedaan om in ieder geval te kunnen leven.
Nu werk ik weer sinds juni 2011 maar ik verdien niet genoeg om mijn schuld af te lossen. De schuldeiser had hier geen boodschap aan waardoor deze loonbeslag heeft opgelegd.
Nu wordt er maandelijks een bedrag ingehouden van mijn loon waardoor ik per maand €650 over houdt. Mijn onkosten zijn maandelijks €565. Ik hou dus per maand €85 om van te leven. Hier red ik het gewoon niet mee. Ondertussen krijg ik nieuwe rekeningen die ik moet betalen.. maar ja, waarvan ?

Het einde is zoek. Ik weet gewoon niet meer wat ik moet doen.
Ik heb slaaploze nachten, mijn conditie gaat erg achteruit. Ik moet de hele dag door huilen en zie het leven gewoonweg niet meer zitten. Ik heb geen vreugde meer in mijn huidige leven laat staan dat ik nog zin heb in de toekomst.

Kan ik nu met mijn situatie de schuldsanering in ? Of sta ik er echt letterlijk alleen voor ?

Help !!

relaxman
Tue, 01/03/2012 - 20:54

justagirl ik zit er eigelijk net zo voor zit nog midden in mn scheiding de belastingdienst gooit me letterlijk dood met aanslagen er ligt beslag op mn loon wordt elke mnd 700 ingehouden + de zorgtoeslag wordt in gehouden met de vaste lasten eraf hou ik 100 euro over en als dan mn 3 kindjes komen kan ik ze niet eens verwennen mn ex heeft me torenhoge schulden laten zitten en ik zit er nu ook sterk aan te denken om de schuldsanering in te gaan heb altijd gewerkt en nu moet het zo eindigen nou dan maar wel oh ja slapen wil ook niet meer hoop dat die scheiding nu snel uitgesproken wordt wandt eerder kunnen ze je niet helpen niet best

henk
Mon, 01/09/2012 - 20:51

wat een gelul ga werken neem een moestuin krantenwijk of weet ik wat alleen maar klagen

shakira
Thu, 01/12/2012 - 18:16

ik ben shakira ,ik heb ook mijn problemen en ben mede dankzij mezelf ,maar ook door mn zelf in de problemen geraakt ,ikwas gewoon naief toen ik jong was . ik ben sinds 2002 de geboorte jaar van mn dochter bezig aanvragen voor schuldhulptrajecten , ik heb al veel afgelost maar je red het gewoon niet omdat het te veel is . en het er alleen weer bijkomt met rente het is nu 2012, dit jaar vraag ik voor de zesde keer een schuldhulptraject aan het is altijd afgewezen omdat deurwaarders n.iet akoord gingen.mijn wsp is ook afgewezen . ik knok zo hard en bid elke sdag voor een spranketje hoop en ga er aan kapot . ik denk dat er meerdere mensen zoals mij zijn en zeer dankbaar zullen zijn als ze hulp zouden krijgen . ik wens niemand zoiets toe en geloof me je bent er zelf bij ,je maakt zelf fouten ,maar geloof me ik heb er echt van geleerd en zal nooit meer van mn leven zo een fout maken , mijn kind ziet me wegkwijnen en huilen van de ellende en soms droom ik dat ik gewoon dood ga met schuld .
voor de mensen met de harde opmerkingen .... maak je liever zorgen om d ergering die andere landen lopen te spekken voor vuurwapens en zo voort . en wees niet zo hard voor elkaar we zijn mensen en fouten maken is menselijk als je er maar van leert. denk je trouwens dat als iemand schulden heeft en je krijgt hulp en je verpest het dat ze de 2 de keer nog helpen ,ik dacht het niet he..... je moet maar geluk hebben als ze je heplen kijk maar na mee , ik leef al bijna 10 jaar gestraft door mn eigen fouten...., hoe lang vinden de gene die zo hard zijn voor elkaar dat de straf van zo n persoon moet zijn ...... ik hoop hiermee wat meer begrip voor de mensen die wel echt hard knokken voor zichzelf en hun gezin . groetejs shakira .

anoniem
Tue, 01/17/2012 - 19:56

sommige onder jullie zouden zich moeten schamen met die uitspraken! Ik ben voor het leven gedoemd met een kutziekte waar ik niet om gevraagd heb. ik ontvang wajong van 900 per maand ik woon samen met me partner die twee jaar geleden overspannen werd na tien jaar bij 1 baas te hebben gewerkt. nadat mijn partner daar weer over heen was waren we een jaar verder en kon ineens niet meer bij zijn werkgever terug geplaats worden. elke dag 10 sollicitaties weg sturen en me partner komt maar niet aan het werk! gezamelijke uitgaves komen rond de 1100 euro en dan heb ik het echt alleen nog maar over rekeningen en een warm bordje eten savonds thats it! wat we niet hebben geven we niet uit zo makkelijk is dat! dus reken maar uit dat betekent dat we 300 euro per maand tekort komen! dus kortom! sommige van jullie weten niet waar jullie over praten! moet je zelf maar eens meemaken dan piepen jullie wel anders! geluk in het leven is helaas niet voor iedereen weg gelegd dus wees blij dat jullie dat wel hebben maar oordeel niet en vooroordeel niet! dat is het aller slechtste wat je kan doen als mens

moo
Tue, 01/24/2012 - 16:17

"neem een moestuin? Krantenwijk?.....
zo triest zulke opmerkingen...
voor alle mensen die iin de schuldsanering zitten: er zijn mensen die. Het WEL snappen.
ziektes,scheidingen,gedwongen faissementen,schuld door derden,ja dat zijn inderdaad dingen waar je zelf om vraagt(NOT).
Schuldsanering is het laatste wat je wil....en voor de betweters onder ons,kom je daar ook niet zomaar in want er word wel degelijk gekeken of het eerst op een andere mannier opgelost kan woorden...tis makkeliijk om te oordelen,ik vind dat triest,onmenselijk,zielig,maar goed deze kortzichtige mensen weten niet beter.....ga maar eens in de schoenen van deze mensen staan en kijk of je t beter kan...oordeel as je weet waar je over praat,zo niet,blijf lekker in je warme huisje,met je fijne leven en hou je mond over mensen die alleen maar willen overleven en jou daar geen kwaad mee doen...

JA!!! IK HEB GEVOEL VOOR MN MEDEMENS!!!!!
EN KUN JE DIT NIET DELEN?DAN BEN JE EEN EENZAAM PERSOON!!!

remco
Fri, 01/27/2012 - 12:17

goeiendag allemaal, ik heb een vraag over de schuldsanering mijn ouders zitter er nu al bijna 3 jaar in, en gek genoeg gaat het goed.
behalve dat we nu al bijna 5 jaar nergens naartoe kennen. mijn vraag is nu, heb je ook vankanties vooor mensen die in de schuldsanering zitten? dat ze er even tussen uit zijn voordat ze helemaal gek worden

Gezin65+
Wed, 02/01/2012 - 12:56

Ik lees ‘geen werk, ontslagen, ziek en vriendje zonder werk, echtscheidingen en laatste tijd zijn er natuurlijk ook de vreselijke situatie door langdurige dubbele hypotheek lasten (crisis ellende, vreselijk) etc.’ - dat alles inderdaad ‘triest’. Toch denken mensen welke schulden en of schade aangericht hebben bij ook ‘eenvoudige gezinnen, hardwerkende middenmoot (zzp’ers) of juist ouderen met een dun pensioentje’ ook wel eens na over de gevolgen welke ‘dat’ aanrichtte. Het niet betalen van de nota ondanks men zich met weten dat men niet kon betalen wel te goed deed aan – het bewust goederen of geld afhandig maken van onschuldige mensen? Ik voel me een weinig bezwaard als ik de berichten hier lees. Het voelt alsof mensen welke niet in de schuldsanering gaan standaard maar idioten zouden zijn die hier maar even dom een verhaaltje komen doen? Toch er zijn domweg rotte appel, ook binnen het WSNP.
Welke schuldsanering is er voor ons, daar waar wij – eenvoudig 65+ gezin met gehandicapte meerderjarige autistische dochter en mager pensioentje, beroofd werden van ons pensioentje door zo’n welwetend ‘ik heb schulden, geniet het kale kip verhaal, dus leef erop los en bedien me onder die paraplu van al mogelijke luxe - slachtoffer’?
Soms is meelij vragen dan net een brug te ver.
De regeling WSNP is krom, zolang niet iedere schuld onderzocht wordt en schuldeisers afzonderlijk uitnodiging ontvangen om ook gehoord te mogen worden over hoe men geld of goederen afhandig wist te maken en dit ‘voor’ toekenning / toelating WSN. Anders blijven rotte appels zich bedienen van deze regeling welke juist bedoelt om mensen te helpen welke ‘echt’ door onvermogen in de problemen geraakt zijn.
Er zijn namelijk wel degelijk rotte appels welke niet verdienen om in de WSNP te belanden ‘malafide ondernemers eo oplichters waar politie en justitie domweg te kort schiet om deze aan te pakken’. Waar kun je een klacht of je verhaal doen met bewijsstukken en rechtelijke vonnissen om kenbaar te maken dat er een rotte appel gaat welke niet verdient om WSNP te genieten?

groet,
gezin 65+ en slachtoffer van wanbetaler/oplichter

Jacqueline
Fri, 02/03/2012 - 12:52

Kinderachtig hoor, al die reacties dat mensen boven hun stand leven en het dan wel even in 3 jaar met 5tientjes aflossen. NO WAY dat dat zo gaat.
Ik ben 22 en zit nu bijna een jaar in de WSNP ik ben in de schulden gekomen doordat ik op mijn 18e verjaardag op straat ben gezet en mij maar moest zien te redden terwijl ik ook nog naar school ging, wat ik ook zelf moest betalen.
Ik verdien op het moment 1220euro per 4weken en ik krijg 4tientjes zakgeld in de week, er word 100euro per maand aan mijn zorgverzekeraar betaald.
ik verblijf nu tijdelijk bij mijn schoonouders waar ik gelukkig niks hoef te betalen.
Alles wat overblijft gaat naar mijn bewindvoerder.
Gelukkig heb ik nu een baan waar ik redelijk goed verdien maar ik heb tot voor 2 maanden terug maar 700euro per maand verdiend waardoor ik dus met een schuld van nog geen 10duizend euro in de schuldsanering moest.
er is op dit moment nog ongeveer 7duizend over dus hopelijk heb ik dit binnen 3 jaar volledig afgelost.
p.s. ik was eigenlijk opzoek naar een antwoord op wat er zal gebeuren wanneer je binnen 3 jaar alles volledig hebt afbetaald.
en oja nog iets, de schuldenaar betaald WEL voor het salaris van de bewindvoerder!!

jos
Tue, 02/07/2012 - 12:17

onbegrijpenlijk dat er zo veel bekrompen reackties zijn geplaatst ze moesten een weten in wat voor elende de meeste mensen leven met torenhoge schulden
ze kunnen er vaak niets aan doen hoe ze er in zijn geraakt
de meesye weten niet wat ze zeggen hiet

meisje
Tue, 02/07/2012 - 23:35

Ik zelf heb een vermogen geerft bij het overlijden van mijn vader. zelf heb ik een jaar of 4 goed geleefd (heel goed) en heb nog genoeg over voor mezelf om mooi te starten. mijn moeder daarentegen heeft toen we in nl kwamen een uitkering aangevraagd en kreeg die ook. nu zit ze in rechtszaken verwikkeld omdat ik een vermogen had en zij leefde van een uitkering. mijn ouders zijn nooit getrouwd geweest waardoor ik het geld gekregen heb. mijn moeder betaald 100 euro per maand af. is er enige mogelijkheid dat ze mijn geld af kunnen pakken? MVG

Ankie
Sun, 02/12/2012 - 10:01

vind het een schande dat sommige "mensen" hier beweren dat, als je schulden hebt het je eigen schuld is! na een zwaar zedendelict jaren geleden (groepsverkrachting) probeerde ik terug te gaan werken, ik was nog jong, pas van school, ik kon het niet volhouden, het was nog veel te vroeg voor dat, ik moest in opname gaan om dit te kunnen verwerken, langdurig, ik had als samenwonende met mijn expartner, maar een 350 euro per maand uitkering, ik moest al 226 euro(helft huishuur) en alle andere rekeningen proberen mee te betalen, wat natuurlijk niet meer lukte want de psychiatrie wou ook hun geld.. ik kon zelfs geen 50 euro per maand missen eigenlijk, maar had geen andere keuze, ik moest namelijk nog een andere psychiatrie afbetalen ook, waar ik verbleven had, maar geen goede begeleiding kreeg, en waar ik dus na een tijd opgestapt ben.toen het niet meer lukte om beide te betalen+de vaste kosten thuis, vond die mevrouw van de financiele dienst het nodig mij uit te schelden, en te zeggen het altijd hetzelfde was met mij, wel ik deed mijn uiterste best, meer kon ik niet doen, een schande ook dat mensen die met andere mensen werken in dit geval psychiatrie, de mensen nog dieper duwen door hun rotuitspraken!! goed voor mijn zware depressie was dit zeker niet
ik weet trouwens goed genoeg als je geld moet van personen (schadevergoeding) en ze hebben niks, je krijgt af en toe eens wat, zon 20 euro per maand en dikwijls ook 2 a 3 maanden niks, dit heeft jaren geduurd vooraleer ik het "volledige" bedrag gekregen had, en dan nog, ik was minderjarig toen nog, is dus op mijn vaders rekening gestort geweest, ik heb er nooit niks van gezien, hij vond het nodig om zijn schulden ervan te betalen, ik zat met de gevolgen, mezelf geen therapie kunnen bieden wanneer nodig, en nog steeds...

Olly
Wed, 02/29/2012 - 14:35

Ik stoor me aan het feit dat ik wanbetaler genoemd wordt, ik wil niets liever dan betalen. De deurwaarders helpen maar al te graag mee om de schulden nog hoger te maken. Ben kleine mkb-er. Kom om in de schulden. Het is kiezen tussen wat te eten of de rekening betalen. Huis is gedwongen verkocht,door de Amro bank , aan een hoge Amrobank medewerker ver onder de prijs. Restschuld hypotheek wordt verhaalt op mij plus de kosten van mijnheer notaris die diverse onnodige dagvaardigingen schreef. De banken worden aan alle kanten geholpen, Griekenland toch wel. Wij krijgen sinds juni 2011 geen enkele opdracht meer en de laatste vaste klant heeft nu ook opgezegd. Wild leven? Ik kan me niet herinneren wanneer ik met vakantie geweest ben, drinken en uitgaan doe ik niet. Na 5 jaar een nieuwe winterjas gekocht voor 55 euro, het enigste kledingstuk dat ik sinds 2 jaar gekocht heb.En dan hoor je van de bonussen van de hoge heren, om te kotsen!!!! Van bedrijven die mensen op straat zetten. Heb me rot gesolliciteerd, ben 60 jaar....word niet aangenomen. En mijn pensioen dat ik in 31 jaar opgeboud heb is ook al gehalveerd, door het goede werk van bonus-opstrijkende ceos van pensioenfondsen. Er op los leven? Ik zou niet weten hoe. Zelfs een dagje strand zit er niet in. Mijn zorgverzekering kan ik niet betalen, ben diabeet, komt in mijn familie voor, dus niet eigen schuld. En ik ben niet de enigste die zo wanhopig is, mijn zoon moest na faillisement van het bedrijf waar hij werkte gedwongen zijn woning verkopen. Hij had een inkomensverzekering die niet uitbetaalde. De verkoop werd geregeld door een makelaar en een notaris die dezelfde zeer ongewone achternaam hadden, 80000 euro onder de prijs. Die jongen moet dit nu ophoesten.

kinetje
Wed, 03/07/2012 - 22:37

Ik heb bijna alle reacties gelezen een herken heel veel dingen wat mij ook is overkomen zoals wijnig geld nee tegen je kinderen zeggen maar ook een grote bocht maken dat ze de mc niet zien waar je ook nee tegen moet zeggen om het kort te houden ik had een schuld van 165.000 euro had een goede baan en mijn man ook konden er goed van leven totdat er van alles en nog wat mis ging en beide geen baan meer hadden moesten inneens rond komen met 850.00 per maand waarvan hypotheek 900 euro was zoals je je wel kan bedenken ging het mis in 2004 we hebben allerlij bij baantjes gehad maakte ons niet uit van wc poetsen tot honden van anderen uitlaten maar we redden het niet alle rekeningen stapelde zich in okt 2005 BAC aangevraagt 3 keer toe hebben de schuldeisers niet meegewerkt mijn huis is verkocht door de bank met 125.00 aan overgebleven schuld 2 keer toe zijn wij afgewezen voor de wsmp werd ik eindelijk nov 2010 toegelaten tot de wsmp dacht eindelijk ik kan er 3 jaar tegen aan dan maar 100 per week maar ben ik in 3 jaar wel van af na de eerste half jaar werd ik bijna uit de wsmp gezet omdat ik 32 uur per week werkte en geen solicitaties verichte voor de andere 6 uur.met alles stres die erbij komt heeft het me zoveel pijn en moeite gekost om toch aan de eisen te voldoen tot op een zekere dag hulp kreeg van mijn moeder heb wsmp afgekocht met 25.000 euro en ben nu sinds een maand schuld vrij en heb een schone lei heb er zeker van geleerd dat je met kleine beetje ook eten op tafel kan zetten en dat je zeker zelfs geen 10.00 durft te lenen wat ik eienlijk wil zeggen is dat er echt betere dagen zullen komen en iedereen die schulden heeft of het nou jou schuld is of van een ander dat we worden getest in het leven en wens iedereen uit de grond van mijn hard heel veel sterkte mvg

Saartje
Sun, 04/15/2012 - 00:37

Met alle respect... een schult komt niet altijd door jezelf...
Ik had in februari 2006 een huis gekocht met mijn vriend en in augustus 2006 (Binnen een half jaar dus) was hij mijn ex! Ik heb altijd kunnen sparen, maar door einde relatie, we gingen uit elkaar... Hij ging naar zijn ouders en liet mij alleen maar dan ook echt alleen. Hij betaald niet meer mee aan het huis, waardoor rekeningen niet meer betaald konden worden... Ik zat op school deed een opleiding had 3 baantjes .. Maar toch redde ik het niet! Meneer vertikte het (Huis kon binnen 1 maand verkocht worden) om het huis te verkopen, maar ook betalen deed hij niet! Het huis kon pas in 2008 (2 jaar later) verkocht worden omdat ik de rechtzaak gewonnen had... Fijn zou je denken? Nou nee ik had een schuld van 86.000 euro! Ex was ontslagen.. en bij een kale kip kunnen ze niet plukken! Alle kosten (schulden) zijn dus bij mij gekomen... 22 juni 2010 ben ik in de WSNP gekomen... En jeetje eerlijk is eerlijk... wat een steun!! En alles gaat in goeie harmonie... Ik had me geen betere bewindvoerder kunnen treffen!! Topper is het, in het begin had ik veel contact met hem, bang om fouten te maken... Dus alles wat ik kreeg of verdiende belde ik... nu 1,5 jaar later weet ik inmiddels hoe het werkt... Op de vraag kan ik nog wel eten of luiers kopen? JAAAA natuurlijk, je bewindvoerder rekend het zo uit, dat je nog "normaal" kan leven!! Hij laat je heus geen droog brood vreden, en ondankt niet alle schulden je eigen schult is... je heb er toch een aandeel in gehad... (ook ik)
Ik zit in de "possiteve schuldhulpverlening" wat inhoud dat ik alles boven een bepaald inkomen moet inleveren !! Alles wat ik verdien boven de 1246 euro moet ik inleveren...Het 1e jaar ging mijn post via de WSNP, maar nu ontvang ik mijn eigen post! Van die 1256 euro moet ik alles betalen... Het word dus naar inkomen berekend! Natuurlijk doet het me elke mand pijn als ik weer 5 a 600 euro moet overmaken... Maar is beter dan 1 ton schult waar je in blijft hangen... Maar zit je in de nagatieve schuldhulpverlening.... dan krijg je "zakgeld" maar dit houd ook in, dat je t wel erg bond heb gemaakt... en financeel niet goed onderbouwd bent... Ik heb altijd kunnen aantonen dat ik altijd alles betaald heb, en kon sparen!! Dit telde dit wel mee...!

akkie
Sat, 05/12/2012 - 17:50

ik betaal 700 euro pm aan de wsnp.........dus geen 50!!

vallen en opstaan
Wed, 05/23/2012 - 20:14

de wsnp is een optie maar voor je daar in zit ben je bijna 3 jaar bezig om er in te komen
er is ook een dwangaccoord dus er zijn meer mogelijk heden .

je begint met een keine schuld en dan word een grote schuld omdat de kosten zeer hoog op lopen .

en je komt dr niet zomaar in hoor er gaat een hele tijd over heen
en sommige spreken over 50 euro per week nou tis juist anders,
je loon krijg je en je stort 50 euro naar de bewindvoerder
en je btaald je lasten wat je betalen moet
maar maak je een nieuwe schuld dan vlieg je er uit
spreek uit ervaring
dus sommige mensen die zo vreselijk mensen uit schelden die moeten ze bannen om niet meer op deze site te kunnen komen
tis al hard en erg genoeg als je in die shit beland
mensen hou moet en probeer er door heen te komen
want tis een hele zware strijd

vallen en opstaan
Wed, 05/23/2012 - 20:21

akkie
als jij zegt 700 te betalen dan moet je toch wel een hoog inkomen hebben boven de bijstands norm anders kan het niet
want alles word berekend
succes allemaal

Zegikniet
Wed, 09/12/2012 - 23:39

Handjesophouders heeft Nederland op erg veel fronten he! Om dit alles maar hier neer te leggen is absoluut niet fair! Zullen we dan maar meteen met de discussie zakkenvullers beginnen? Dat zijn vaker de veroorzakers nl.! Ikzelf zit nu 2 jaar in de WSNP en dit komt doordat ik vet belazerd ben door mijn a.s. ex-man! Achter mijn rug om (financieel consultant van beroep ook nog) schulden maakte, rekeningen niet betaalden en mij en mijn familie geld afhandig wist te maken! Met 2 kleine kinderen van 2 en 4 jaar heb ik na 2 jaar eindelijk de kans om te scheiden en te verhuizen. Deze kosten zijn niet te dragen (verhuizing en scheiding) maar met de verantwoordelijkheid voor 2 kleintjes afwachten wat voor administratieve/financiele ongein mijn a.s. exman nu weer uithaalt waardoor er NOOIT een einde in zicht is... Dat mag niet! Dus NEE! Niet iedereen is zelf verantwoordelijk voor het maken van schulden. En wie nu met de briljante reactie komt: had dan beter opgelet... luister... kwaadwillende mensen weten dondersgoed wat zij doen! En dat heb ik helaas aan den lijve ondervonden..

moon
Thu, 09/20/2012 - 14:34

Ik lees nergens hoe het zit als je samenwoont en je hebt een schuld uit je verleden met een ex-partner. Komen ze dan ook bij je nieuwe partner geld halen ?

petra h
Sun, 10/07/2012 - 01:43

ik zit al sinds 2008 in budgetbeheer bij de kredietbank en sinds 2011 in de wsnp , nu heeft de kredietbank mij uit budgetbeheer gezet omdat ze onderbemand zijn , hun hebben wel vorig jaar mijn schuld bij de ziekenfonds afgekocht voor 400 , aan het eind van budgetbeheer hoorde ik dat die schuld van het ziekenfonds over is gegaan naar hun , dus ik heb een intrekking machtiging budget beheer getekend ( eerder zou ik mijn geld niet krijgen ) en kreeg gisteren avond in eens een rekening van de ziekenfonds of ik voor 24 okt even 2200 euro wil betalen , dat is de schuld die de kredietbank overgekocht had , wie weet of dit kan en wat ik hier verder aan kan doen , dit groeit mij boven het hoofd in de tijd dat het einde al in zicht was

petra h
Sun, 10/07/2012 - 01:55

moet er toch nog even bij vermelden dat mijn contactpersoon van de kredietbank mij vertelde het niet eens te zijn met het feit dat ik als reden voor de opzegging gaf dat ik van de kredietbank uit budgetbeheer moest en dat ik nog tot 2014 in de wsnp zit dus er liever niet uit ging , en dat ze mij een nieuwe formulier zou opsturen waarop ik moest schrijven "ik regel mijn budgetbeheer zelf " anders zou ik geen leefgeld en geen spaargeld overgemaakt krijgen van haar , vind mijzelf heel slecht behandelt door de kredietbank , en was eigenlijk wel blij dat ik mijn dingen zelf mocht regelen , heb een andere rekening enzo geopend voor me toeslagen zodat ik daarvan kan leven met me kindje van 4 , en dan krijg ik aan het eind van de rit toch een rekening van het ziekenfonds van 2200 euro , dan vraag ik me toch af waarom ik al die jaren in budgetbeheer heb gezeten als ik de enige ben die woorden waar maakt

Sincerity
Tue, 10/09/2012 - 13:01

Ik word echt misselijk van die kortzichtige reacties!
- neem een krantenwijk, moestuin?
- ga achter de ramen staan, kun je de helft zwart in je zak steken?
- hoe kan het dat mensen die in de WSNP zitten kinderen hebben en een hond? (moet je die dan maar ineens afstaan ofzo?)

Echt, walgelijk!!

Ik ga verder niets uit de doeken dan behalve dat ook wij naar de rechter moeten voor een dwangakkoord voor de WSNP. Enige dat ik wil melden is dat er bij ons wel een traject van ruim 2!! Jaar aan vooraf is gegaan met veel gezeik, onbegrip en niet te vergeten stress! En zolang wij nog niet in die regeling zitten, hebben we nog steeds stress. Het is geen luilekkerleven, ofwel de profiteurs zoals we worden genoemd. Wij hebben er niet voor gekozen om bewust schulden te maken maar zijn er helaas door ziekte/arbeidsongeschikt en het falen van een onderneming door belazerij van personeel gedwongen in te gaan.

Ik ben blij dat die regeling er is! Dat wij een 2e kans krijgen.

En geloof mij, ik durf niet eens meer een huis te kopen als we straks "schuldenvrij" zijn. Die van ons hebben wij gedwongen moeten verkopen, anders konden we de regeling niet starten, helaas wel met dik 50.000 euro verlies!! (dankzij de huidige markt) hoppa, bovenop de schuld die er al stond.

Niets is wat het lijkt mensen. Gebruik je zintuigen voordat je een opmerking plaatst alsjeblieft!

dolfijn1966
Thu, 10/11/2012 - 14:49

hallo
wij zijn in 2003 in de wsnp gegaan het einde was in 2006 alles goed doorlopen 2 dagen van het einde gaat de bewindvoerder naar de rechtbank omdat de belastingdienst het inkomsten belasting nog niet wilde uit betalen ja wat kon ik daar tegen doen niets.nu heeft de bewindvoerder tegen de rechter gezegd dat wij opdracht hadden gegeven voor niet uitbetalen van het geld ja wat gebeurde er we kregen geen schone lei.zijn failliet verklaart dit duurde een week omdat we geen bate hadden we zijn nu 6 jaar verder ik heb maar een wahjong van 1030,00 euro.hier ligt beslag op tevens op huur/zorgtoeslag de vkb krijgt nu nog maar 830 euro waarvan de vaste lasten worden betaald doordat ze de huurtoeslag niet krijgen word de volle pond huur betaalt wij hebben nu al 2 maanden geen levens geld we moeten maar zien hoe we ons redden vandaag gaat er een anvraag naar de recht bank om ons failliet te laten verklaren komt dit er door zal het misschien ook weer voor een week zijn omdat we nog steeds geen bate hebben dus je ziet wat je ook doet en probeert je blijft in een cirkel draaien en je krijgt ook verder maar geen hulp wij weten neit mer wat we nog moeten doen deurwaarders nemen maar beslag in plaats van 10 procent ligt er al wel 90 procent op totale inkomen wie weet wat we nu nog kunnen doen of een instantie die ons wel kan helpen

john
Fri, 10/12/2012 - 13:44

kunnen wij problemen krijgen met onze 21 jarige dochter,
die met de schuldsanering aanvraag bezig is,als ze nog bij ons staat ingeschreven

loulou
Thu, 10/25/2012 - 12:09

ikbetaalsd me schulde en hield amper wat over maar nu me zoon 18 is gaat mijn inkomen 400 achteruit dus wil maar kan gewoonniet meer betaalen ben 50 dus werke graag maar wie neemt me nog aan en ben ook nog is niet gezond en heb me zoon die wel leerd ik moet hem mij maar laaten onderhoude vinde zebij de soos????dus zo bij dehandjes die het allemal zzo goed weeten kan je ook in de strond terecht komen maargelukkig word je altyd overeden door een strond kar en nooit door een rijtuig

Gaatjeniksaan ,i.
Wed, 03/20/2013 - 17:01

Hallo, ik ben 36 jaar en ben inmiddels 1 jaar bij mijn ex vriendin weg. Ik heb 3 maanden gewoond in ons koophuis. Mijn ex is bij haar vader gaan wonen. Na enkele weken wilde mijn ex dat ik ook ergens anders moest gaan wonen anders spande zij een kort geding aan! Ik ben chronisch ziek en kan geen spanning en stress bij hebben. In het begin heeft zij zonder mijn toestemming mijn bankrekening geplunderd en vervolgens online mijn rekening opzegde. Ik wil boodschappen doen, krijg ik pas ongeldig. Zo ben ik er achter gekomen dat mijn rekening niet meer bestond, bank heeft mij dat bevestigd. Toen heeft ze alles op mijn naam gezet, hypotheek, verzekeringen, belasting (ik mocht alleen betalen en mijn ex kon alleen ontvangen) alle vaste lasten! Ik ben bij iemand anders ingetrokken na 3 maanden dat ze weg was. Kom een week later de post ophalen, heeft ze het hele huis leeggehaald! We hadden alles nieuw gekocht, van tv tot salontafel, pannen, boekband. De inboedel is koste ons dik 6000 euro. Doordat ik chronisch ziek ben is mijn inkomen 920 euro. Ik ben alles kwijt en ik woon er niet eens en mag alles gaan betalen. In woon in iemands schuur!! En als ik vraag aan mijn ex en de advocaat van mijn ex vraag of ik daar mag wonen, dan is hun antwoord Nee anders spannen we een kort geding aan! Ik heb ongeveer €1,05 per dag voor eten, drinken, kleding, vakantie en alle andere dingen! Ik probeer niet in de schuldsanering komen maar ik vecht al bijna een jaar. Ik ben 23 kilo afgevallen doordat ik gewoon geen geld heb. Ik had 2 hele mooie gitaren waar ik jaren voor gespaard heb moeten verkopen om te kunnen overleven. Ik ben express over gestapt op Oxxio omdat je dan een ipad kreeg. Ik heb die ipad nog geen 2 uur in huis gehad en had hem al verkocht, om te overleven. Ook deed ik aan schietsport. Ik had 2 hele mooie wapens en heb die verkocht aan de een wapen handelaar. Ik heb voor die wapens nog geen 300 euro gekregen en ik heb ruim 1500 voor betaald (zelf jaren voor gespaard). Kortom, ik zit echt te denken om maar niks eer te betalen en gewoon even een paar maanden erop los leven! Daarna touwtje kopen en opknopen! Ik ben mijn leven zo zat. En dat alleen om te voorkomen om in de schuldsanering te komen. Nu lees ik dat sommigen maar liefs €70 per week krijgen! Ik leef nu van 7,07 per week! Screw it ik ga de sanering wel in. Ik ben gek geweest om van een euro per dag te moeten leven. Op naar de €70 per week!

Jol
Fri, 04/26/2013 - 00:35

Hallo gaatjeniksaan!..Ik en mijn man zitten nu anderhalf jaar in de WSNP en het is i.d.d niet makkelijk maar door ploeteren heeft niemand wat aan en zeker jezelf niet. Mensen met onnozele reacties over boven je stand leven, hebben geen benul waar ze het over hebben. Zeker met een gouden lepel in de pap geboren of de boel opgelicht en/of met criminele activiteiten bezig!!!!....gewoon doen en aan jezelf denken zoals iedereen doet!!!

Greet
Sat, 05/25/2013 - 16:46

allereerst vind ik het jammer dat er mensen zijn die anderen mensen veroordelen dat mensen in de schulden zitten
ik ben 5 jaar geleden door een van een fout in een Ziekenhuis ziek geworden ik moet daar voor 1600 mg pijnstillers slikken waardoor ik niet meer kon functioneren ik ben hier door in de schulden gekomen en ben daar mee naar Maatschappelijkwerk gegaan door dat ik papieren van ziekenhuizen had en bewijzen werd ik na 2 jaar geholpen eerst in budgetbeheer 2 jaar daarna werd mijn schuldsanering afgewezen omdat niet iedereen mee wilden werken
daarna heeft Maatschappelijk Werk er voor gezorgd ik in een Wettelijke Schuldsanering en een bewindvoerder die bij mij thuis kwam en mij vertelden dat ze niets te maken had dat ik ziek was en dat ik gewoon op een houtje moet bijten zo als anderen
ik ben nog steeds ziek en heb te horen gekregen dat ik beter moet eten voor mijn gezondheid dat probeer ik dan wel maar gaat niet altijd
de vaste lasten er af hou ik met 3 kinderen 50 euro over per week Vakantiegeld mag je niet houden ik vraag mij af waar het gevoel zit bij mensen die zo snel veroordelen niet weten wat iemand mee heeft gemaakt en in de schulden is gekomen Mensen worden zo niet geholpen maar kapot gemaakt wie kan er nu van 50 euro per week leven en alles er van doen ?
en waarom mogen mensen die in een schuldsanering niet wat vakantiegeld kinderen zijn de dupe van alles en wat kan je er aan doen als je ziek word en niets meer kan doen dat je zelf achter hulp aan moet en je kapot moet schamen dat je schulden heb denk je dat dit fijn is nee
en ik zie alleen nog erge worden Nederland
je mag geen schulden meer maken maar als er geen geld is om je zorgverzekering te betalen wat moet je dan ?
Niet iedereen vraagt er om in de schulden te komen en niet iedereen kan er uit blijven Mensen veroordeel niet zomaar !!!!!!

a.m.s
Mon, 09/02/2013 - 13:22

Ik ging kijken op deze site voor info.
Maar ik zag dat er van die mensen reageren die het oneerlijk vinden dat mensen in schuldsanering komen.
Nou wij komen er ook in.
Wij hebben altijd voorzichtig geleefd. Mijn ouders hebben altijd zuinig gedaan. Maar het kan iedereen overkomen (ja mensen dus zelfs jullie).
Dus het zou fijn zijn als jullie ergens anders zo lullig gaan doen.
Want deze mensen hebben al genoeg problemen aan hun hoofd.
En voordat je in die schuldsanering gaat is er een heel traject en er word dan zeer goed na gekeken of je niet eerst achterlijk duur hebt geleefd en of je aoms een dure auto hebt die verkocht kan worden.

En voor iedereen die in de schuld zit, heel veel succes.
Het komt allemaal wel weer goed :).

ano..
Sun, 10/27/2013 - 10:55

Mijn vriend en ik wonen samen sinds kort, en ik ben in verwachting van ons eerste kindje, deze word over 5 weekjes geboren!
Nu moet mijn vriend de schuldsanering in,
Alleen word mijn loon dan ook ingehouden? (Ik heb al een heel laag inkomen) we zijn niet getrouwd..
Mvg..

ano..
Sun, 10/27/2013 - 10:57

Mijn vriend en ik wonen samen sinds kort, en ik ben in verwachting van ons eerste kindje, deze word over 5 weekjes geboren!
Nu moet mijn vriend de schuldsanering in,
Alleen word mijn loon dan ook ingehouden? (Ik heb al een heel laag inkomen) we zijn niet getrouwd..
Mvg..

gewoon een moeder
Wed, 02/05/2014 - 16:04

Ik lees veel reacties waarin staat dat de mensen die in de schuldsanering zitten/terechtkomen het aan hun zelf te danken hebben en wel erg makkelijk van hun schulden afkomen en dus geen zelfmedelijden moeten hebben. Elk verhaal heeft twee kanten, en hoewel ik ooit ook aan de kant van de schuldeiser heb gestaan, toch in de WSNP terecht gekomen, altijd goed met geld omgegaan, netjes gespaard, nooit boven mijn stand geleefd. zelfs nooit bij postorder bedrijven iets gekocht. Door reorganisatie /crisis kwam het bedrijf waar wij beiden werkten in zwaar weer en vielen er massa ontslagen waaronder wij beiden zonder baan kwamen. Na beiden meer dan duizend serieuze sollicitaties te hebben gehad, gelukkig weer werk gevonden, maar de hypotheek stond al zwaar onder water, huis was te duur voor de nieuwe inkomsten ( ja wij zijn beiden gaan werken onder onze uitkeringsbedrag) Enfin wij willen zo goed en kwaad als het kan onze schulden terug betalen. we werken met 3 kinderen beiden nu fulltime, dat is best wel zwaar. Daarnaast inderdaad geen extraatjes meer voor de kinderen. Dat we het met zo weinig geld moeten doen vind ik nog het minst erge, ik ben conservatief opgevoed dus eerst werken voor je geld, maar dat mensen je zo keihard veroordelen daar heb ik heel veel last van. Ik maak lange dagen omdat we onze auto moesten inleveren en ik 2 uur van het werk af woon en dus nu met OV moet. Het is geen klaagzang, want ik ben blij na eerst jaren al elk dubbeltje omdraaien dat de WSNP er is. Maar wil laten zien dat de WSNP ook een andere kant heeft. En die zou ik graag ook eens willen laten zien. Zowel mijn man als ik hebben altijd keihard gewerkt. dus we houden nu heus niet ons handje op en of gaan door met feesten en relaxen. Wel doe ik mijn uiterste best om het voor de kinderen zo leuk mogelijk te houden. en probeer zoveel mogelijk leuke dingen te doen die geen of amper geld kosten...bijvoorbeeld mooie wandeling en dan lekker je broodje buiten eten of naar een boerderij fietsen en vragen of we mogen helpen ( vaak krijg je dan ook wel wat mee als dank voor de hulp) het is erg leuk en je leert de kids dat er ook leuke dingen te doen zijn die voor iedereen wat betekenen. Elke avond hoor je op het nieuws wel bedrijf X of bedrijf Y zoveel ontslagen..het leger werklozen groeit. De huizenmarkt blijft maar op slot en is gigantisch gedaald, ik weet zeker dat er nog veel meer mensen in onze situatie zitten, elke nacht piekeren van hoe moet het nu verder maar schaamte is vaak het taboe. Door reacties dat het wel je eigen schuld is en dat je wel heel makkelijk van je schuld af komt word het mensen niet makkelijker gemaakt met hun verhaal te komen. Bedankt voor het lezen van mijn verhaal ...Gewoon een hardwerkende moeder in de WSNP

Dennis
Wed, 02/19/2014 - 17:26

Tja en natuurlijk weer reacties als, lekker makkelijk, erop los leven en na 3 jaartjes ben je er van af. Die komen waarschijnlijk niet in de schuldsanering vaak. Het erge is dat je eigenlijke schuld vaak maar een kwart is van wat je moet betalen. Naderhand komen er dikke vette bedragen bovenop van de rechterlijke macht en de incassobureaus.
En nog erger is het als je schuldsaneringsinstantie er zelf een rotzooitje van maakt en hopeloos te laat en te weinig doet, waardoor je weer verder in de problemen geraakt.

Dennis
Wed, 02/19/2014 - 17:51

Ach als ik kijk welke schulden banken hebben gemaakt/uitstaan, waar wij als belastingbetalers garant voor moeten staan, valt mijn schuld echt enorm mee hoor. ;o)

jeroen
Sun, 02/23/2014 - 10:11

Het betreurt mij om te lezen hoe sommige mensen denken over mensen met schulden! wij zitten zelf ook in een traject van de wspn. wij hebben dat aangevraagd omdat wij door basis van oplichting in de schulden zijn gekomen. we hebben de wspn ook aangevraagd voor stuk zelf bescherming! in de jaren van de oplichting hebben we alles gedaan om geld te besparen en dat is ook aan te tonen. kortom met de eigen onderneming hebben wij de afgelopen 5 jaar ook van maar 60 per week rond gekomen met gedachte komen betere tijden. en wat betreft de oplichting het rechtssysteem in nederland is heel bekrompen maar hou je voet bij stuk en ben je een.vechtertje dan bewandel je langzaam aan de juiste weg! kortom aan elke tunnel schijnt een lichtpuntje. voor iedereen in wspn geniet van de kleine dingen materiele dingen doen er niet toe!

student
Fri, 04/11/2014 - 12:57

Het lijkt vaak wel zo dat mensen dit allemaal zelf doen maar ze proberen vaak met de ene lening de andere af te lossen.
Ze krijgen die leningen ook elke keer en daar zit de fout al. Ook bij mediamarkt kan je als je werkt maar altijd voor van alles lenen.
een telefoongesprek van 12 minuten en het is allemaal geregeld.
Na zn traject moet je eerst weer een paar jaar schulden vrij zijn voor je bijvoorbeeld pas weer een telefoon abbonement kan aannemen.
Laat ze maar is betere controles leggen op leningen en dingen kopen op afkoop.
Eerder mensen hulp aanbieden enz.

Cris
Mon, 04/28/2014 - 21:53

Ik zelf val onder bewindvoering totdat de schuldsarnering van start gaat. Het schuld bedrag is een hypotheekschuld omdat ik noodgedwongen was het huis te verkopen. Tevens ben ik ook genaaid door een ex die het voorelkaar gekregen heeft dat ik haar aandeel in de hypotheekschuld ook op mijn dak kreeg. Omdat bij de notaris een iets te algemeen document was opgesteld, zodat zij daar misbruik van kon maken. Via intentie verklaring heb ik aangegeven dat bij een gedwongen verkoop ik de gehele onderwaarde voor mijn rekening zou nemen. Het huis is op een normale manier verkocht met een onderwaarde en mijn ex heeft dankbaar misbruik van dat document gemaakt zodat ik het gehele bedrag qua onderwaarde voor mijn kiezen kreeg. Ik val nu onder beschermings bewind en geloof mij geen pretje. 40 euro weekgeld per week en daar moet ik het van doen. Dit is een typisch voorbeeld van iemand die buiten schuld een mega restschuld heeft. 40 euro moet je boodschappen voor doen, je kleren van kopen, zelf verzorging zoals scheermesjes deo shampo tandpasta. Je komt er gewoon niet van rond. Je kunt niet eens met 40 euro elke dag eten. Hoop straks met de overstap naar wsnp dat er een hoger bedrag aan te pas komt want moet wel 3 jaar kunnen overbruggen. Dit zijn dus bijv schulden die je maakt waar je niks aan kan doen.

Jeannette Heinrichs
Tue, 09/02/2014 - 20:19

Ik ben net door de rechter toegelaten in de wsnp. Ik heb vorig jaar een duur sport abonnement opgezegd. Mag ik een goedkoper alternatief zoeken?

essie
Sat, 12/27/2014 - 13:48

Hallo , heel erg om te lezen voor sommige mensen , nu is mijn vraag vrienden van ons zijn als vanaf eind augustus bezig om bij hun in de gemeente in de schuldsanering te komen , het is nu bijna eind december 2014 en ze hebben nog steeds niks gehoord,,,duurt dit altijd zo lang,vindt persoonlijk wel dat alle bedrijven hier in NL aan mee weken , alle mooie kado,s die de bedrijven aanbieden om over te stappen , alle mobiele bedrijven die de nieuwste mobieltjes kado geven,.... daar moet een veel strakker beleid in zitten en ook een registratie dat mensen niet zo snel kunnen overstappen

Dananie
Wed, 01/14/2015 - 22:22

Wat erg treurig al die bevooroordeelde reacties. Onder ander, wij betalen belasting en men is er met 3 jaar vanaf. Zo kortzichtig dat ze vergeten dat degene die in de schuld is gekomen ook belasting en premies heeft betaald en betaald. Als je net als ik, zeer , zeer hard hebt gewerkt met een eigen onderneming, en een baan er naast had, alles deed voor anderen maar je buiten je schuld om tegen slag over tegenslag krijgt en als toetje een slopende chronische ziekte die je verder vleugellam maakt, vinden jullie dan dus maar dat je het verdiend 30 jaar extra in een onmogelijke situatie te zitten? Blijkbaar denken jullie dat jullie als enige belasting betalen maar dat heb ik ook net zo goed behoorlijk gedaan. Ja en tegen onheil en pech is echt geen kruit gewassen. De mensen die hier oordelen en anderen na drie of na vijf jaar geen geluk gunnen kan ik niets anders dan geluk wensen in hun bekrompenheid.

Voor die ondernemer die ons veroordeeld en zegt het zat te zijn dat zijn debiteuren hem niet betalen en maar makkelijk in de sanering zitten; ooit er aan gedacht als eenmanszaak dat net als bij mij zoveel je factuur niet betalen dat jij een keer koppie onder gaat en deze nieuwe start nodig hebt?

Dananie
Thu, 01/15/2015 - 13:51

Wat erg treurig al die bevooroordeelde reacties. Onder ander, wij betalen belasting en men is er met 3 jaar vanaf. Zo kortzichtig dat ze vergeten dat degene die in de schuld is gekomen ook belasting en premies heeft betaald en betaald. Als je net als ik, zeer , zeer hard hebt gewerkt met een eigen onderneming, en een baan er naast had, alles deed voor anderen maar je buiten je schuld om tegen slag over tegenslag krijgt en als toetje een slopende chronische ziekte die je verder vleugellam maakt, vinden jullie dan dus maar dat je het verdiend 30 jaar extra in een onmogelijke situatie te zitten? Blijkbaar denken jullie dat jullie als enige belasting betalen maar dat heb ik ook net zo goed behoorlijk gedaan. Ja en tegen onheil en pech is echt geen kruit gewassen. De mensen die hier oordelen en anderen na drie of na vijf jaar geen geluk gunnen kan ik niets anders dan geluk wensen in hun bekrompenheid.

Voor die ondernemer die ons veroordeeld en zegt het zat te zijn dat zijn debiteuren hem niet betalen en maar makkelijk in de sanering zitten; ooit er aan gedacht als eenmanszaak dat net als bij mij zoveel je factuur niet betalen dat jij een keer koppie onder gaat en deze nieuwe start nodig hebt?

Soeki
Tue, 05/12/2015 - 14:47

Hoi,
mag is in privé schuldsanering terwijl ik eigen bedrijf in Servi? heb? Mijn schulden zijn ongeveer 150 000 euro, mijn bedrijf heeft geen schulden. De firma heeft wel een kantoor in Nederland, maar vestiging is in Servi?.

# Redactie JuroFoon
Tue, 05/12/2015 - 15:11

Tav soeki: wat bedoelt u precies met privé schuldsanering?

Tav redactie jurofoon
Mon, 05/18/2015 - 13:59

Ik bedoel schuldsanering in eigen leven, mijn salaris zeg maar, zonder invloed op bedrijf.

Maikel
Tue, 06/09/2015 - 12:12

Ik zit er momenteel in. Ik snap de reactie van sommige mensen dat het een luilekker gedrag is. maar dat geld niet voor iedereen ik ben nu 25 en me ouders hebben me altijd uitgebuit tot me 22e toen ben k een tijd werkloos geworden waardoor ik een half jaar geen inkomen had. En als je denkt dat je hierbij alles kan krijgen heb je het goed mis!!! ik krijg 40euro per week. Ik heb me vakantiegeld NIET gekregen waar ik een heel jaar hard voor werk. en me belastinggeld ook geen rooie cent van gekregen. Dus nee geen vakantie voor mij zelfs kleedgeld is moeilijk. Kom nu maar op met jullie vooroordelen. Je zult er zelf s in moeten zitten voor je zoiets gaat roepen!

Eleonora
Wed, 09/02/2015 - 01:35

Ik lees hier reacties dat mensen zeggen dat het aan hun zelf ligt dat ze in de schulden zitten, nu moet ik zeggen die mensen zullen er zeker zijn kopen wat ze willen en leven boven hun stand. Maar dat geld niet voor iedereen, ik heb een ex partner die verslaafd was aan het 1 en ander, ik heb alles gedaan om rekeningen te betalen, zijn pas te laten blokkeren etc etc. Ik heb in al die jaren geen nieuwe kleren voor mezelf gehad, 1x per jaar naar de kapper kon. Nu zit ik in de wsnp en kon ik eindelijk van hem af zonder zelf weer van alles op te moeten geven (huis bijv) Ik betaal elke maand keurig mijn rekeningen en ik leef netjes binnen de normen en ik koop niks op bestelling oid. Als ik het niet kan betalen koop ik het niet. Dus het is niet aan iedereen zelf. En ik gun niemand echt geld problemen, en al helemaal niet als je kinderen hebt.

Soeki
Tue, 09/22/2015 - 18:50

Naja, ik wacht al vanaf mei op antwoord en het is me niet gelukt. Eigenlijk ik vindt het niet netjes.

# Redactie JuroFoon
Tue, 09/22/2015 - 18:56

Tav Soeki: excuses dat u w vraag niet is beantwoord. We proberen alle vragen te beantwoorden, maar omdat het er erg veel zijn, gaat er wel eens iets mis. Uw vraag is zonder extra informatie moeilijk te beantwoorden. Neemt u contact op met een van onze juristen, dan kunnen zijn u verder helpen.

peter
Tue, 10/20/2015 - 21:31

Schuld-sanering, het is fijn dat de mogelijkheid in veel gevallen bestaat -arme schuldeisers- maar nog fijner om er mee klaar te zijn! En zeker als je een kind hebt is het slecht voorbeeld. €50.- per week + een doos met goedbedoeld spul van de Voedselbank dat is geen pretje. Als je geen urgentie krijgt als woning-zoekende omdat je zoals in mijn geval 40% Van de tijd voor je dochter zorgt in plaats van de vereisde 50% -dit verschilt van regio tot regio- heb ik nog een tip: maak een afspraak direct met de burgemeester, zij MOET je kunnen helpen.

Henk
Wed, 10/21/2015 - 02:09

Mensen oordelen snel zonder het echte verhaal te kennen. Het lijkt allemaal zo mooi. Lekker aan rommelen, er een zootje van maken en dan in de schuldenregeling. Van € 25 p/w leven alle extras en vakantiegeld inleveren. In de WSNP ziek worden,je baan kwijt raken en dan een budgetbeheerder die verkeerde keuzes maakt.waardoor je 2 jaar langer mag brommen of geen schone lei. Dat is pas fijn.

Gerard
Sun, 11/01/2015 - 19:52

Dit roept bij velen emoties op. Mensen die te goeder trouw bezig zijn geweest moeten dit niet zich aantrekken want zij weten dat ze integer zijn geweest. wel verbaas ik me over het feit dat sommigen het normaal vinden om met alles mee te willen doen terwijl daar geen solide basis voor is. Denk daarbij aan huis, auto, kinderen etc. Daarnaast vind ik het niet van deze wereld om altijd de beschuldigende vinger richting banken en overige kredietinstellingen te wijzen. Er bestaat ook nog zo iets als eigen verantwoordelijkheid. Maar wat me het meest irriteert is dat niemand het heeft over gevolgen van hun handel en wandel t.o.v. de schuldeisers die er veelal bekaaid van afkomen. Dit heeft ook gevolgen voor hen dat zij een groot deel van hun geld nooit meer terug zien.

Yvonne
Tue, 07/05/2016 - 16:36

Als mensen niet door eigen fouten deze regeling krijgen vind ik het prima. Maar heb zelf te maken met iemand die een aanzienlijk bedrag van mij geleend heeft, hij betaalde af en toe eens aan aflossing. Ging lekker op vakantie en als ik naar mijn geld vroeg kreeg ik steeds te horen: Komt wel goed.
Nee, het kwam niet goed. Hij ontmoette een 18 jaar jongere vrouw, maakte er een kind bij, verdween uit mijn leven en ik kreeg helemaal niets meer, waardoor en nog een hoog bedrag openstaat. Nu wil hij de minnelijke regeling in, naar als blijkt dat ik dan te weinig krijg, zal ik dit tegenhouden. Dan moet hij de WSNP in. Vóór hij daarin zit, zal ik loonbeslag laten leggen (heb inmiddels een vonnis van de rechter) zodat hij in ieder geval aflost aan mij en zijn schuld aan mij kleiner wordt. Kan hij vast wennen aan het VTLB........

Yvonne
Tue, 07/05/2016 - 16:46

O ja, nog even aanvulling op het voorgaande bericht: Ik had hem dat geld renteloos geleend zodat hij zijn schuld bij de bank af kon lossen, waar hij een torenhoge rente betaalde,
Daar heeft hij het geld niet voor gebruikt. Waarvoor wel? Daar kwam ik achter dat hij de lening bij de bank had afgesloten om o.a. gokschulden af te lossen. Ja, ik snap nu waar mijn geld is gebleven......

Jennifer
Mon, 09/26/2016 - 18:33

Ik zit in de schulden door mijn moeder en zus.
ik heb nou een aantal rekeningen al betaalt, maar word onderhand gek want het blijft komen.

Afgelopen zaterdag weer een rekening ontvangen en mijn zus geeft eerlijk toe dit zonder mijn weten te hebben afgesloten en net als in het verleden voel ik me machteloos.
Want dat ze beloven ermee bezig te gaan, is altijd een loze belofte.
ze hielden me in het verleden vaak genoeg aan het lijntje.

Echt aangifte doen vond ik altijd moeilijk, maar ga dit alsnog doen.
Mijn moeder is bijna uit de wsnp en mijn zus zou er net in zitten.
Dit kan beste gevolgen met zich meebrengen, ik wil graag weten hoe ik dit het beste bij de wsnp bekend kan maken.

ik wil niet langer verantwoordelijk zijn, voor hun daden. dus voordat ik het echt opgeef, wil ik graag alles doen wat mogelijk is.
Ik doe maandag aangifte, en ga langs een schuld hulp kantoor. vergeef me als ik teveel info neerzet. Dit is voor mij ook heel nieuw. Maar zijn er misschien dingen waarmee ik rekening moet houden. Ik wil niet iets wat te lang duurt want het duurt onderhand al lang genoeg.

Rinie van de Wetering
Tue, 01/15/2019 - 03:48

Allemaal onzin wat hier geschreven wordt, minnelijke traject is niet nodig, je mag liegen tot je zwart ziet, je mag je schuldig maken aan actio pauliana,je mag vakantie vieren zoveel je wil en je kunt gewoon in de wsnp.
Een van de meest rijke vrouwen van Nederland is recentelijk in de WSNP gekomen.

Rinus jansen
Sun, 06/09/2019 - 00:34

Ik zit met een aantal vragen die ik graag beantwoord zou hebben.Zodat ik weet waar ik nu sta sta op punt verlengen te krijgen van 12 maanden maar gaat om solliciteren wat ik had moeten doen maar loop in WIA 100 % afgekeurd voor zwaar belastend en stressvol werk .rest zou ik graag willen vertellen in een telefoongesprek. Best gecompliceerd gang van zaken vandaar vraag naar advies.

Rinus Jansen

Ryanne van HelloLaw
Tue, 06/11/2019 - 15:40

Beste Rinus, geen probleem. Ik heb je een e-mail gestuurd om telefonisch contact met je op te nemen.

Marie
Wed, 06/26/2019 - 09:11

Bedankt voor deze overzichtelijke uitleg over bewindvoering en schuldsanering. Goed om te weten dat het model van het verzoekschrift online te downloaden is. Ik ga deze informatie doorgeven.

Waarom lid worden van HelloLaw?
 • Krijg onbeperkt juridisch advies
 • Profiteer van de laagste prijzen
 • Krijg korting op advocaten
 • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - vrij: 8.00 tot 18.00 uur