Hof Amsterdam gaat verder dan Duisenberg-regeling

Het zijn de eerste uitspraken van het Amsterdamse gerechtshof sinds de verbindendverklaring van de Duisenberg-regeling. De uitspraken zullen naar verwachting maatgevend zijn voor de kantonrechters in Amsterdam die over de meeste Dexia-zaken zullen oordelen. 

Ontbrekende handtekening
De eerste zaak gaat over aandelenleasecontracten (Korting Kado) van een Dexia-gedupeerde wiens vrouw de contracten niet had ondertekend. Het hof bevestigt dat het hier om huurkoopcontracten gaat, waarvoor inderdaad de tweede handtekening van partner of echtgenoot vereist is. 

Omdat de vrouw binnen de verjaringstermijn van drie jaar een vernietigingsbrief naar Dexia had gestuurd, moet Dexia alles terugdraaien. Dat betekent dus dat Dexia ook de inleg moet terugbetalen (in deze zaak meer dan twintigduizend euro). Het hof bevestigt ook dat er geen wettelijke mogelijkheden zijn om in zo'n geval de vergoedingsplicht van Dexia te beperken. 

Conclusie: de Duisenbergregeling is voor gedupeerden die een beroep kunnen doen op het argument van de ontbrekende handtekening, in juridisch opzicht veel te mager. Het hof kent dus een veel grotere vergoeding toe dan waarop de gedupeerde volgens de Duisenberg-regeling recht zou hebben. Die regeling geeft alleen recht op kwijtschelding van de restschuld, niet op terugbetaling van de inleg.

De uitspraak van het hof is geen verrassing. Het Amsterdamse hof sluit zich aan bij het oordeel van vrijwel alle (kanton)rechters in Nederland. Al eerder deed het gerechtshof te 's-Hertogenbosch soortgelijke uitspraken. 

Deze zaak is vooral van belang voor gedupeerden van wie de partner op tijd een vernietigingsbrief naar Dexia heeft gestuurd. Gedupeerden van wie de partner nu nog altijd geen beroep heeft gedaan op de ontbrekende handtekening, maken helaas weinig kans om op grond van dit argument hun inleg terug te vorderen. Dit heeft te maken met de verjaringstermijn van drie jaar, die in principe gaat lopen op het moment van afsluiten van het contract, maar in sommige zaken hebben rechters een langere termijn tot wel 4,5 jaar aangenomen. De meeste aandelenleasecontracten werden zo'n 7 tot 10 jaar geleden afgesloten zodat een succesvol beroep op de ontbrekende handtekening op dit moment vrijwel uitgesloten is. 

Gerechtshof Amsterdam, 1 maart 2007, LJN:AZ9721

Zorgplicht
De tweede zaak ging over een weduwe die na het overlijden van haar man in 2000 de voormalige echtelijke woning verkocht en de vrijgekomen overwaarde gebruikte voor het aandelenleaseproduct "Triple Effect". Het hof kende een vergoeding toe die overeenkomt met de Duisenberg-regeling: tweederde van de restschuld wordt kwijtgescholden. Het hof oordeelde dat Dexia de zorgplicht niet heeft nageleefd en aansprakelijk is voor de schade die de vrouw daardoor heeft geleden. Dexia had beter moeten waarschuwen voor de risico's van aandelenlease en de bank had rekening moeten houden met de inkomens- en vermogenspositie van de klant. 

Het is wel opvallend dat het hof kennelijk alleen een restschuld als schade ziet, niet de inleg. Er zijn namelijk ook uitspraken van rechters en het klachteninstituut DSI waarin ook de verloren gegane inleg als schadepost wordt aangemerkt. 

De gedupeerde heeft ook gedeeltelijk eigen schuld. Het hof laat meewegen dat de vrouw een universitaire opleiding Nederlands had gevolgd en dat zij haar eigen communicatieadviesbureau had. Door dit opleidings- en werkniveau moet de vrouw in staat zijn geweest te begrijpen dat het aandelenleasecontract een restschuld kon opleveren, zo oordeelt het hof. 

Gerechtshof Amsterdam, 1 maart 2007, LJN:AZ9722

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (3)

Goris
Fri, 03/09/2007 - 15:01

Ik kan de conclusie over verjaring niet rijmen met eerdere info op HelloLaw
nieuws/weblog.asp?id=2036

Verjaringstermijn vernietiging begint pas ná ingangsdatum contract te lopen
Kantonrechter Dordrecht (13-10-05): Vernietiging door echtgenote vier jaar na aanvangsdatum contract is binnen verjaringstermijn. De verjaringstermijn van drie jaren vangt aan op het moment dat de echtgenoot op de hoogte was van de inhoud en de strekking van de overeenkomst. De uitdrukkelijke toestemming van de echtgenoot is vereist. De dag van sluiten van de overeenkomsten kan niet als aanvangsdatum van de verjaringstermijn worden aanvaard. (Rechtspraak.nl)

Winstverdriedubbelaar na 4,5 jaar rechtsgeldig vernietigd
Kantonrechter Alkmaar (8-8-05): De echtgenote van een gedupeerde leasebelegger heeft 4,5 jaar na de begindatum de overeenkomst rechtsgeldig vernietigd. Restschuld kwijtgescholden, Dexia moet volledige inleg terugbetalen. (Rechtspraak.nl)

Triple Effect Maandbetaling na ruim vier jaar rechtsgeldig vernietigd
Kantonrechter Alkmaar (8-8-05): Triple Effect Maandbetaling na ruim vier jaar rechtsgeldig vernietigd (verjaringstermijn is drie jaar). De restschuld 100% kwijtgescholden, Dexia moet de gehele inleg terugbetalen. (Rechtspraak.nl)

Luypaers L
Sat, 03/10/2007 - 20:30

In deze Duisenbergregeling komt ook voor de zogenaamde EEGA-regeling, waarbij één van de legale partners het contract niet had ondertekend. Er moest aan de volgende vier punten worden voldaan om in aanmerking te komen voor kwijtschelding van 100% Van de restschulden. Deze vier punten waren: *geregistreerd partner met gemeentelijk uittreksel alszijnde een koppel samenwonenden-* het contract niet ondertekend door één van de partners,-* binnen drie en een half jaar een vernietiggingsbrief van de partner die niet had ondertekend,-*Dexia Aanbod niet aangenoemen te hebben.
Wij voldoen aan al deze voorwaarden, desalniettemin ontvingen wij een eindoverzicht openstaande posten van Dexia, bedragende 66,67%
Van de restschulden. De vraag waarmee wij zijn blijven zitten is: Is dan de eega-regeling als onderdeel van de Duisenbergregeling niet meer relevant of worden wij van onze rechten beroofd?

Wij komen hopeloos niet meer uit en om die reden, willen wij U benaderen met onze vraag, waar bij voorbaat onze dank voor uwe welwillendheid.

Met de meeste Hoogachting,

Familie Willems-Luypaers.

JuroFoon
Thu, 03/15/2007 - 11:16

Een aanvulling op dit artikel met betrekking tot de verjaringstermijn bij vernietiging door de echtgenoot of geregistreerd partner vindt u hier: www.jurofoon.nl/nieuws/weblog.asp?id=2727.

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur