'Hoge Raad moet allesomvattend oordeel geven over aandelenlease'

Leaseproces en de Vereniging Consument & Geldzaken stappen naar de Hoge Raad om een alles omvattend arrest over aandelenlease te vragen, zo meldt het Financieele Dagblad. Rechtbanken en gerechtshoven in Nederland komen soms tot onderling verschillende oordelen bij de beantwoording van rechtsvragen op het gebied van aandelenlease. 

De Hoge Raad is de hoogste rechterlijke instantie in civiele zaken. Een oordeel van de Hoge Raad over aandelenlease zou op zich welkom zijn. Tot nu toe heeft de Hoge Raad slechts enkele malen uitspraak gedaan in zaken waarbij aandelenlease (zijdelings) een rol speelde. Het ging hierbij om een belastingzaak en om de vraag of klanten recht hebben om hun persoonlijke gegevens in te zien. Over de werkelijk juridisch interessante vraagstukken heeft de Hoge Raad zich nog niet uitgelaten. 

Eén Dexia-zaak bij de Hoge Raad
De twee belangenorganisaties hebben hun zaak nog niet ter cassatie aan de Hoge Raad voorgelegd, zo bevestigde de griffier van Nederlands hoogste rechtscollege. Op dit moment ligt er slechts één Dexia-zaak bij de Hoge Raad, en de betreffende zaak gaat enkel over artikel 1:88 Burgerlijk Wetboek, kort gezegd de vraag of een aandelenlease-overeenkomst van Dexia huurkoop is en of daarmee de partner van de contractant het recht had de overeenkomst te vernietigen als de handtekening van de partner ontbrak. 

Ook Dexia heeft dus nog geen andere rechtsvragen aan de Hoge Raad voorgelegd. Dat is op zich opvallend, want Dexia is al door honderden rechters in het ongelijk gesteld maar blijft publiekelijk volhouden het recht volledig aan haar zijde te hebben. Je zou daarom verwachten dat Dexia al lang naar de Hoge Raad was gestapt om haar stelling bevestigd te krijgen. Maar Dexia beseft ook dat de kans aanwezig is dat zij bij de Hoge Raad opnieuw ongelijk krijgt. 

Wet op het Consumentenkrediet
Er zijn niet alleen regionale verschillen, het komt zelfs voor dat een kantonrechter tot een ander oordeel komt dan de rechtbank waaronder hij valt. Dit is bijvoorbeeld het geval in Utrecht, waar de rechtbank oordeelde dat de Wet op het consumentenkrediet (Wck) niet van toepassing was op aandelenlease, terwijl zijn collega bij de sector kanton tot een tegenovergestelde conclusie kwam. Als de Wck van toepassing is, moest de aanbieder een vergunning hebben om aandelenlease-producten aan te bieden, maar de meeste aanbieders, waaronder Dexia, hadden die vergunning niet. Het rechtsgevolg is dan nietigheid van het contract, maar ook daarover verschillen de rechterlijke meningen. 

Zorgplicht
Op het punt van de zorgplicht heeft de Hoge Raad zo'n tien jaar geleden al bepaald dat banken, gezien de maatschappelijke functie van financiële instellingen, een bijzondere zorgplicht hebben ten opzichte van hun cliënten. De instelling moet cliënten vooraf goed informeren over de aard en risico's van de financiële producten. In aandelenlease-zaken verwijzen rechters vaak naar de uitspraken van de Hoge Raad op dit punt. Een nieuwe allesomvattende uitspraak van de Hoge Raad over de zorgplicht - maar dan specifiek met betrekking tot aandelenlease - zal niet veel toevoegen aan de jurisprudentie die al bestaat. 

Effectenlease-team Amsterdam
De meeste aandelenleasezaken worden in Amsterdam behandeld omdat Dexia daar is gevestigd. De kantonrechters in de hoofdstad hebben zelf eenvoudige beoordelingsmodellen opgesteld waarmee ze gedupeerden in categorieën indelen en aan de hand daarvan een schadevergoeding toekennen. Deze rechters gebruiken als grond voor schadevergoeding de schending van de zorgplicht door Dexia. 

Bij de vaststelling van de schadevergoeding hebben sommige rechters in Nederland onderscheid gemaakt tussen de betaalde termijnen (de 'inleg') en de restschuld. Ook de Duisenbergregeling voorziet niet in een vergoeding voor de verloren inleg. Gelukkig zien de Amsterdamse kantonrechters van het Effectenlease-team de inleg én restschuld als schade. Wellicht dat de Hoge Raad deze zienswijze nog kan onderstrepen.

Voor de meeste gedupeerden zal het weinig verschil uitmaken of de Hoge Raad een allesomvattende uitspraak gaat doen. Terwijl rechters op dit moment de vele duizenden aandelenleasezaken afhandelen, zal het nog geruime tijd duren voordat de Hoge Raad een oordeel uitspreekt. Een eventuele uitspraak wordt niet vóór 2009 verwacht. De tijd kan zeker nog oplopen als de Hoge Raad een uitspraak moet doen die álle juridische facetten van de aandelenlease-affaire bestrijkt. Vergeet niet dat het om meerdere aandelenlease-aanbieders gaat die tientallen - zoniet honderden - verschillende aandelenlease-producten hebben verkocht. 

Een allesomvattend oordeel van de Hoge Raad zal de meeste gedupeerden niet veel verder helpen want zij hebben al een sterke juridische positie die recht geeft op een schadevergoeding. Gedupeerden zullen zich niet erg druk kunnen maken om de specifieke juridische vraagstukken maar zij willen vooral een redelijke vergoeding voor de financiële schade die het gevolg is van hun aandelenlease-avontuur. Op dit moment kunnen gedupeerden al een behoorlijke schadevergoeding krijgen als ze een beroep doen op het feit dat Dexia en andere aanbieders hun zorgplicht hebben geschonden: de financiële instellingen hadden hun klanten nadrukkelijk moeten waarschuwen voor de risico's van beleggen met geleend geld. Ook een uitspraak van de Hoge Raad over de Wet op het Consumentenkrediet - een wet die overigens niet meer bestaat - is wellicht voor juristen interessant, maar zal van weinig praktische betekenis zijn voor een gedupeerde.

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur