Hoge Raad stelt werkgever aansprakelijk voor letsel werknemer door uitglijden

De zaak
De werknemer had in 2002 de werkgever voor de rechter aansprakelijk gesteld voor schade, die hij had geleden tijdens een ongeval op het werk. De kantonrechter stelde de werknemer in het gelijk en de werkgever ging in hoger beroep. Het hof deelde de mening van de werkgever en wees de eis van de werknemer alsnog af. De werknemer stelde daarop beroep in cassatie in bij de Hoge Raad.

Ongeval
De werknemer was bij het bedrijf in dienst als verkoopleider. Ten tijde van het ongeval stonden in de showroom van het bedrijf twee portacabins, die als kantoorruimte werden gebruikt. Deze portacabins waren elk voorzien van één deurkozijn met deur. De afstand tussen de twee deuropeningen werd gevormd door de dikte van de twee tegen elkaar geplaatste zijwanden van de cabins en van de beide aangrenzende stijlen van de deurkozijnen. In elk van de deurkozijnen bevond zich een drempel, die was voorzien van een geribbeld aluminium profiel, terwijl voor de twee deuren een opstapje was geplaatst dat met haken buiten de portacabins was vastgezet. Dit opstapje was van een vilten vloerbedekking voorzien en was aan de buitenste rand afgewerkt met een aluminium profiel van 40 mm breed, waarin weer een rubberen strip van 25 mm was opgenomen. In november 1999 was de werknemer gevallen terwijl hij de ene kantoorruimte verliet, en de andere binnenging. Hierdoor had de man de letselschade opgelopen.

Werknemer
Het ongeval was volgens de werknemer gebeurd toen hij vanuit zijn kantoorruimte naar de daarnaast gelegen kantoorruimte wilde gaan. Daartoe wilde hij, uit de portacabin op het opstapje stappend, gelijktijdig met een draai naar rechts de daarnaast gelegen kantoorruimte binnengaan. Toen hij uit de portacabin stapte, was hij met zijn voet uitgegleden over de gladde chromen strip aan de buitenkant van het opstapje, waardoor hij was gevallen. Daarom was sprake van een onveilige werksituatie waar de werkgever aansprakelijk voor was.

Werkgever
De werkgever wees de aansprakelijkheid voor het ongeval af en bestreed dat de man was uitgegleden over de strip maar stelde dat deze, als een soort Tarzan, zich van de ene ruimte naar de andere had geslingerd waarbij hij zich aan de deurpost vasthield. Doordat zijn hand van deze deurpost afglipte, was hij komen te vallen. Het opstapje en de deurpost voldeden volgens de werkgever aan de daaraan te stellen eisen. Op het opstapje was een metalen strip geplaatst die niet glad was, maar juist moest voorkomen dat het betreffende opstapje glad zou worden. Het opstapje was voorzien van antislip.

Het hof
Het opstapje moest worden beschouwd als een trap, terwijl deze trap niet aan het Bouwbesluit 2003 voldeed, aldus het hof. De tredebreedte was immers slechts 510 mm, terwijl deze minimaal 700 mm diende te zijn. Maar aangezien er door de werknemer niet was gesteld, dat de werknemer daardoor was komen te vallen, was dit in deze zaak volgens het hof niet relevant. De werknemer stelde immers dat hij over de strip aan de buitenkant van het opstapje was uitgegleden en daardoor was komen te vallen. Ook als deze, door de werkgever betwiste, stelling juist was, leidde dat niet tot aansprakelijkheid van de werkgever. Het stond immers vast dat de strip op de buitenkant van het opstapje aan de gangbare eisen voldeed. Dat wil niet zeggen dat de strip onder alle omstandigheden een veilige voorziening tegen uitglijden vormde. Nu de deskundige  had vastgesteld dat de strip voldeed aan hetgeen men in de bouwpraktijk goed en deugdelijk werk noemt, bestond voor de werkgever geen aanleiding of noodzaak voor een andere oplossing te kiezen. De schadelijke gevolgen van deze - ongelukkige - val kwamen voor eigen rekening van de werknemer, meende het hof.

De Hoge Raad
De deskundige had voor de kantonrechter aangegeven dat de trede van de opstap (510 mm breed) tevens aan te merken was als vloer van een verkeersruimte in termen van het Bouwbesluit 2003 en als verbindingsweg in termen van het Arbobesluit tussen de beide kantoorruimten. Daarvoor zou volgens het Bouwbesluit bestaande bouw de afmeting ten minste 700 mm moeten zijn. Dat kan worden afgeleid uit de eisen van de vloer die aan de bovenzijde van een trap aanwezig moet zijn. Die afmeting was niet aanwezig. Deze uitleg van de deskundige kon volgens de Raad niet anders worden begrepen, dan dat door de afmetingen van het opstapje een onveilige situatie bestond voor de werknemers die van de kantoorruimte in de ene portacabin over het opstapje liepen naar de kantoorruimte in de andere portacabin.

Direct verband
Indien, zoals het hof had gedaan, ervan werd uitgegaan dat de werknemer was uitgegleden over de strip aan de buitenkant van het opstapje, hield het ongeval direct verband met het lopen over het opstapje van de ene portacabin naar de andere. Het was dan niet uit te sluiten dat het door de deskundige aanwezig geachte risico, dat juist door de te geringe afmetingen van het opstapje de werknemer met zijn voet deels op de strip en deels daaroverheen terecht was gekomen, zich had voorgedaan, zoals de kantonrechter in zijn eindvonnis had aangenomen. Dit zou de oorzaak kunnen zijn van het feit dat de werknemer over de strip was uitgegleden en schade had geleden.

Wel aansprakelijk
Het was daarom onbegrijpelijk dat het hof had geoordeeld dat de omstandigheid dat de afmetingen van het opstapje in strijd waren met de geldende bouwkundige normen, niet relevant was ‘in het onderhavige geval’, waarmee het hof kennelijk bedoelde: voor de beoordeling of de werkgever aansprakelijk was voor de schade die de werknemer als gevolg van het ongeval had geleden. De Raad vernietigde het vonnis van het hof en stelde de werknemer in het gelijk.

Hoge Raad, 6 juni 2008, LJN:  BC9344

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur