Huisverbod: handjes thuis, anders eigen huis uit


Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer wordt gebruikt. De term ‘huiselijk’ verwijst niet zozeer naar waar, maar tussen wie het geweld plaatsvindt. De huiselijke kring bestaat uit de (ex-)partner, kinderen, familieleden en (huis)vrienden.

Welk geweld?
Huiselijk geweld kent vele vormen: kindermishandeling, seksueel kindermisbruik, (ex-)partnermishandeling en uitbuiting of verwaarlozing van ouderen. Het gaat bij huiselijk geweld om lichamelijke, seksuele en psychische vormen van geweld. Hieronder valt ook stalking.

Waarom is het verbod nodig?
Huiselijk geweld is één van de omvangrijkste en meest complexe geweldsvormen in onze maatschappij. Na verkeersongevallen vallen de meeste dodelijke slachtoffers te betreuren als gevolg van huiselijk geweld. Jaarlijks zijn er ruim 63.000 meldingen van huiselijk geweld. 

Waarom complex?
Het geweld is meestal niet zichtbaar voor anderen. Vanwege angst en schuldgevoel praten slachtoffers er niet over en gaan de meeste niet naar de politie. Slechts één op de vijf slachtoffers van huiselijk geweld aanvaardt slachtofferhulp. Vaak is er ook sprake van een ongelijke of verstoorde machtsverhouding tussen slachtoffer en dader.

Wat houdt het verbod in?
Als je gewelddadig bent tegen personen in je huiselijke kring, dan kun je een huisverbod opgelegd krijgen door de burgemeester (in de praktijk vaak een (hulp)officier van justitie). Je mag dan tien dagen je eigen woning niet in en geen contact opnemen met je partner of kinderen. De burgemeester kan deze periode verlengen tot vier weken. De periode geldt als afkoelingsperiode waarbinnen hulpverlening op gang kan worden gebracht en escalatie kan worden voorkomen. In nog geen maand tijd is er al 77 keer een verbod opgelegd.

Vervolgtraject?
Zodra het huisverbod wordt opgelegd, komt er ook een hulpverlener ter plaatse. Deze informeert zowel de dader, als de achterblijvende partner en de kinderen over de hulp waar ze op kunnen rekenen. Die hulp bestaat uit een aantal persoonlijke gesprekken met alle betrokkenen afzonderlijk. Daarin worden afspraken gemaakt voor verdere zorg na het huisverbod.

Bron: Criminaliteit en rechtshandhaving 2007 – Ontwikkelingen (WODC/CBS 2008)
www.huisverbod.nl

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (10)

dinky
Thu, 01/29/2009 - 19:56

geld dit ook voor verbaal geweld? tegen n stiefdochtertje van iemand waar ik mij erg druk om maak?want die kan niks goed doen bij die man.en dreigt zn vrouw ook steeds dat hij met hun zoontje weggaat.hij is allochtoon.en wil het zoontje van hun samen naar turkije brengen.die vrouw raakt sosm echt overspannen.

L.Koppenol
Thu, 01/29/2009 - 23:27

Als ze maar nioet langer in de valkuilen trappen van borderliners, waarbij kenmerk is uitlokking onder andere en manipulatie. Ken nu zat zaken waarbij de vergissingen nog gemaakt worden ook, en in geval waarbij politie gewoonweg niks deed of doet aan melding zelfs, of aangifte tegen zulke types. Het bespottelijke is dat ze hier gezag blijven geven aan borderliners eenzijdig ook, die er meest moeder met kind en al vandoor kunnen gaan ook onder valse voorwendselen die niemand onderzoekt, dat blijkt.
Dat noemen ze instandhouden van psychische kindermishandeling.
En pak eindelijk die valse aantijgingen door zulke moeders eens aan. Het blijkt de spuigaten uit te lopen, ook in latere verweerschriften familierecht, dan geeft die ggz ineens niet thuis terwijl ze dat nog weten of kunnen weten ook.
Fijn voor kinderen en kinderrechten.
Criminelen zulke die geen gezag meer horen te krijgen alleen zeker niet. Dat kunnen ze alleen met behulp van anderen blijven flikken die verzwijgen. W.o. zekere hulpverleners die erin zitten of zaten en die dat allang wisten of kunnen weten.
Laat Rouvoet en Hirsch Ballin naar zulke zaken kijken en optreden want het kost ieder jaar zo duizenden kinderen de kop die ook nog eens onterecht jarenlang een vader meest missen. Met alle ziekte en ellende en stoornissen vandien als gevolg, zelfs vele kinderen in de zorg-psychiatrie. Kopprojekten. Voorkomen, en dat kan ook.

Oedske Vo?te
Fri, 01/30/2009 - 15:36

Een hele verbetering, dat verbod. Voorheen kreeg je je meppende partner na een paar uurtjes nog gestoorder weer terug. Want ja, je was nou eenmaal getrouwd (en nee je kon geen gesubsidieerde rechtshulp krijgen, want je had een huis en verder geen rooie cent meer, want dat had je partner allemaal opgemaakt en verkopen ging ook moeilijk, want je partner wilde niet meewerken, gelukkig na jaren strijd toch gelukt en nu gescheiden). Ook van gedwongen opname kon pas sprake zijn als iemand voor de verandering niet dreigde jou of je kind wat aan te doen, maar zichzelf. Jammer dan weer, dat de crisisdienst zo laat kwam opdagen, dat de ergste psychose was verdwenen en opname te traumatisch werd geacht.
Een huisverbod geeft in ieder geval enige ruimte en kan goed werken, als intussen inderdaad iets van hulpverlening van buitenaf wordt ingeschakeld.
Vereiste blijft natuurlijk, dat de politie zaken serieus neemt en je er ook op wijst, dat je nog apart naar het bureau moet om een aanklacht in te dienen. In mijn dorp hebben ze, nadat we een half uur in doodsangst hadden zitten wachten, ooit gezegd, dat ze wel wat beters te doen hadden. Kortom een goed functionerende eerste lijn is de eerste voorwaarde voor verbetering.
Als reactie op één van de vorige schrijvers: de politie doet niet gauw wat, ze hebben bewijzen en getuigen nodig. Het is natuurlijk wel akelig voor de kinderen, als de politie steeds ten onrechte wordt opgetrommeld, daar heeft hij gelijk in. Maar het is ook niet fijn voor de kinderen, als de situatie thuis wel gevaarlijk is en de politie niet wenst op te treden.

yvonne
Wed, 02/06/2013 - 22:21

heel goed dat ze er nu wat aan gaan doen ,
maar als je partner terug komt en dan je gaat afdreigen en je kinderen ?
ok er komt een hulpverlener en een instansie bij kijken maar die gaan ook weer weg en jij zit met die partner die steeds in herhaling valt

ik heb het jaren meegemaakt en ben nu blij dat we gescheiden zijn en van hem af ben maar hij bleef jaren doorgaan
en mijn kind en ik zijn goed beschadigt

laten ze dan een gezin helpen aan een rit naar het blijf van mijn lijf huis en daaruit een woning regelen ver weg van die man
want een cooldown fase heeft bij sommige mensen geen nut ze zijn zo en blijven zo !!!

Ron
Wed, 04/03/2013 - 22:57

Dat is het aard van het beestje, mensen kun je niet veranderen, dat zullen ze zelf moeten doen, en als een mens dat niet wil, kun je er weinig aan doen, uiteraard is het een oplossing om ver van die man/vrouw weg te gaan wonen, maar als hij/zij je wilt vinden dan zal dat uiteindelijk ook lukken, dus daarmee is het probleem niet opgelost, hoe het dan wel zou moeten weet ik niet, ik heb het zelf nooit ondervonden, maar kan me goed voor stellen hoe het is, als je dagelijks achterom moet kijken of hij/zij niet achter je staat om je wat aan te doen.

dent
Wed, 11/13/2013 - 00:27

Ik heb dit meegemaakt. En was ook echt nodig. Ben veel mishandeld en het werd steeds erger tot ik uiteindelijk aan een haar af aan de dood ben ontsnapt. Er kwam een eerste huisverbod en een tweede van de burgemeester. Maar dan komt het grote probleem als het verbod afgelopen is en de man wraak wil nemen. Mijn bescherming was tot en met de burgemeester, daarna was een hel. Ander onderkomen zoeken op hele korte termijn, man inmiddels ex helemaal gek. Na 3 jaar door ons trage rechtssysteem gescheiden. Maar de man kon na de huisverboden nog alles in touw zetten om zijn wraak uit te oefenen. De bescherming zou ook daarna moeten voortzetten. We hebben buurlanden die doen dat wel en hier mag je het erna lekker zelf uitzoeken met een wraakzuchtige ex.

Muller.
Sat, 04/19/2014 - 16:19

Ik vind het jammer dat in situaties en zelfs filmpjes over huiselijk geweld, de man als dader neergezet worden.
Helaas zie je dat sommige vrouwen misbruik maken van hun vermeende kwetsbaarheid en door hun gedrag en manipulatie hun man hellig
maken en als hij dan een keer door het lint gaat, als een boef opgepakt wordt.
Ik heb het hier niet over mannen die verslaafd zijn en domme dingen doen om aan geld te komen, mishandelaars en mannen die een agressieve aard hebben.
Ik heb het wel over vrouwen met een "golddiggersmentaliteit" of manipulatieve aard en zelfs de kinderen als wapen tegen de echtgenoot gebruiken.
Ik heb daar in de hulpverlening sterke staaltjes van gezien.
Zowel mannen als vrouwen kunnen verborgen crimineel gedrag vertonen. Vrouwen die veel tijd hebben en bv. bijk(l)ussen (thuisprostitutie zonder medeweten echtgenoot/partner en mannen die buiten de deur "snacken" kunnen bij hun partner bij ontdekking een fysieke reactie opwekken en op grond van dat laatste
als pleger van huiselijk geweld weggezet worden.
Niet zelden is het"slachtoffer" de dader en de persoon die door het lint gaat het slachtoffer.
Daar moet dus heel secuur mee omgegaan worden. Bij werkelijke emancipatie zal ook gekeken moeten worden of de schijnbaar zwakste NIET de feitelijke agressor is.
Helaas wordt simpel geredeneerd dat als er geslagen is, de man dan de agressor is, niet weinig vrouwen slaan hun man. Deze loopt daar niet mee te koop om niet als watje gebrandmerkt te worden.
Helaas is in deze crisistijd de spanning in relaties hoger en het afreageren van die spanning verloopt soms zeer ongunstig.
Dat "doodbezuinigen"wat de staat doet is zelf een vorm van agressie waarmee gestopt moet worden. De ons omringende landen hebben daar al duidelijke uitspraken over gedaan.
Een staat die oneerlijk met zijn burgers om gaat geeft GEEN goed voorbeeld af.

Chris
Tue, 08/12/2014 - 16:46

Mij is April dit jaar ook een huisverbod opgelegd, ik heb deze aangevochten bij de rechter en ben in mijn gelijk gesteld door de rechter, het huisverbod is nog tijdens de zitting opgeheven, het huisverbod had nooit opgelegd mogen worden! Toch ben ik blijkbaar een unicum en gebeurt het zelden dat een huisverbod wordt opgeheven. De rechter heeft echter opgemerkt dat er niet veel klopte van de argumenten waarop het huisverbod was opgelegd. Een huisverbod is goed bedoeld en moet naar mijn inzien ook aan daders worden opgelegd "als" duidelijk is wie de dader is! Hier zit het venijn, vrouwen zijn bijna altijd in het voordeel! zelfs als deze zelf diegene is die zich schuldig heeft gemaakt aan huiselijk geweld! De man krijgt het huisverbod opgelegd! Daarna komt de hulpverlening op gang! En dat is het begin van het einde, tuimelend over elkaar en botsende ego’s en “club belangen” voeren de boventoon. Het vrouwenbolwerk van gefrustreerde mannenhaters begint de messen te slijpen! Het goed bedoelde instrument “huisverbod” wordt een wapen in de handen van de vrouw. Ik heb het huisverbod succesvol aangevochten, samen met een heel goede advocaat en had het geluk voor een goede en integere rechter te mogen verschijnen die verder keek dan haar neus lang was, haar oordeel “ Niet is onderbouwd waarom de verklaring van de vrouw van meer en die van verzoeker (mijn persoon) van minder gewicht werden geacht, ook meerdere mutaties voor zover relevant, leiden niet zonder meer tot het oordeel dat verweerder ( de Burgemeester) het in artikel 2 van de Wth bedoelde gevaar of dreiging daarvan aanwezig mocht achten, verweerder was derhalve NIET bevoegd aan verzoeker een verbod op te leggen.

Sheba
Tue, 04/07/2015 - 21:47

Geld dit ook voor schoonvaders die logeren bij ons tijdens het oud en nieuw jaar? Die ouwe leverde vaak commentaar op bij me gezin en tegen me man! Ik mocht me er niet mee bemoeien maar ik kon dit niet ongestraft laten! Verbaal mishandeling moet gestopt worden! Meeste keren wijt hij het aan zijn ziekte door verkeerde medicijnen en gebruik van alcohol en dat gebruik hij als een excuus om ons de schuld te geven met zijn gedrag! Die man haalt ook bloed onder je nagels vandaan en dan is logisch dat me handen jeuken! Toen het bijna ging escaleren was ik die morgen vroeg weg gegaan tot de schoonouders vertrokken waren naar hun eigen bestemming! Bemoeizucht behoort ook tot verbaal mishandeling en zeker als het om je eigen huis gaat waarin je zelf uitmaakt hoe je je eigen leven in deelt!

# Redactie JuroFoon
Wed, 04/08/2015 - 14:18

Tav Sheba: nee, dit geldt alleen voor inwonende personen.

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur