Huuropzegging bij te late huurbetaling

De kantonrechter in Haarlem moest deze vraag beantwoorden. Een jongeman had een kamer gehuurd van een particuliere verhuurder voor een periode van zes maanden. Volgens contract moest de huur steeds voor de eerste van de maand betaald worden. De huurder betaalde echter steeds te laat en de verhuurder was het op een gegeven moment zat: hij zegde de huurovereenkomst op met als reden de consequent te late betaling van de huurpenningen. De huurder gaat niet akkoord met de opzegging en beroept zich op huurbescherming. Ten aanzien van de te laat betaalde huur beroept hij zich op overmacht. 

Een aantal maanden gaat voorbij en op een gegeven moment wordt de huurder geconfronteerd met het feit dat de sloten van de deur van de gehuurde kamer zijn veranderd. De verhuurder geeft aan dat hij zijn eigendommen kan komen ophalen en dat de kamer inmiddels is verhuurd aan een ander. De huurder is het daar niet mee eens en spant een kort geding aan bij de rechter. 

Het oordeel
De rechter stelt voorop dat een contract voor bepaalde tijd niet eindigt door het enkele verloop van de huurtijd. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waaronder van een verhuurder niet verwacht mag worden dat de huurovereenkomst in stand blijft. De omstandigheid dat de huurder de eerste maanden van de huurovereenkomst steeds te laat de huur heeft betaald en steeds pas na herhaald verzoek daartoe tot betaling is overgegaan, is onvoldoende om de huurovereenkomst rechtsgeldig te ontbinden. Dit is echter anders, indien ook de huur over de laatste maanden van de huurovereenkomst niet is betaald. Omdat de verhuurder de huurovereenkomst onrechtmatig heeft opgezegd en de toegang tot het gehuurde onmogelijk heeft gemaakt, heeft de rechter de huurder nogmaals in de gelegenheid gesteld om te bewijzen dat er geen huurachterstand meer is. Ondanks deze coulance heeft de huurder dat niet kunnen bewijzen en wordt dus in het ongelijk gesteld. 

Conclusie 
Normaal gesproken zal het enkele feit dat de huurder de huur (consequent) te laat betaalt nog geen rechtsgrond opleveren voor de verhuurder om rechtsgeldig de huurovereenkomst op te zeggen. Dit wordt echter anders als er andere omstandigheden zijn waarvan een huurbetalingsachterstand wel de belangrijkste is. Een goed huurder dient er namelijk zorg voor te dragen dat er geen huurachterstand ontstaat. Een betalingsachterstand van één maand zal niet snel problemen opleveren maar bij drie maanden levert dat voor de rechter een reden op om het verzoek tot ontbinding van de huurovereenkomst toe te wijzen.

Kantonrechter Haarlem, 15 mei 2007, LJN: BA5180

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur