Internetrecht (7): e-Court de eerste online rechtbank

 

 

Wat is e-Court?
Stichting e-Court is een online geschillenbeslechter. De uitspraak die volgt, is dwingend, net als bij een gewone rechter. Bij e-Court velt een groep ervaren juristen het vonnis vanachter de pc. Het is een particulier initiatief waarvan de uitspraken door een notaris worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Op die wijze wil de stichting snelle en goedkope ‘rechtspraak’ realiseren.
 
Het voordeel van e-Court
Het voordeel van e-Court ten aanzien van de huidige juridische procedures is hun doorlooptijd. De behandeling van een aangebrachte zaak bij e-Court duurt maximaal twaalf weken, inclusief een eventuele maand voor hoger beroep. Deze maximale termijn maakt het mogelijk van tevoren een all-in prijs voor de procedure af te spreken. Zo komen e-Court cliënten niet voor financiële verrassingen te staan.

Kritiek Raad voor de rechtspraak
De Raad voor de rechtspraak is het overkoepelende bestuur van de rechtspraak. De Raad bevordert de kwaliteit en eenheid van de rechtspraak en is niet blij met e-Court. Dat heeft veel met de gebezigde terminologie te maken. Er zou verwarring kunnen ontstaan over het begrip 'rechtspraak' omdat e-Court niet aan rechtspraak doet, maar aan bindend advies. Bezwaar wordt dan ook gemaakt tegen het gebruik van termen als ‘rechtbank’, ‘rechter’ en ‘rechtspraak’, omdat het voor gebruikers van e-Court belangrijk is te weten dat ze niet met een echte rechtbank en rechters te maken hebben.

Overige kritiek
Aan de procedure bij een overheidsrechtbank zijn wettelijke waarborgen van onpartijdigheid verbonden en een uitspraak van die rechter heeft bijzondere rechtsgevolgen die niet toekomen aan een bindend advies, ook niet als dit is opgenomen in een notariële akte. Daarnaast zijn de rechters bij e-Court geen rechter in de zin dat ze ervoor opgeleid zijn of dergelijke ervaring hebben (afgezien van één rechter-plaatsvervanger).

Standpunt e-Court 
e-Court wijst de kritiek echter van de hand en wijst erop dat een vonnis van e-Court rechtsgeldig, bindend en afdwingbaar is. Daarnaast heeft e-Court verschillende waarborgen ingebouwd in haar procedures. Zo selecteren ze rechters die kunnen beoordelen of zij een tegenstrijdig belang hebben. Voor deze rechters geldt ook een gedragscode. Partijen kunnen bovendien een verzoek doen om een rechter te wraken, als zij menen dat deze niet onafhankelijk en onpartijdig is. En er is hoger beroep mogelijk, waarbij weer een nieuwe rechter naar de zaak kijkt.

Bron: e-CourtRaad voor de rechtspraak
 

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (1)

Henriette Nakad
Mon, 02/22/2010 - 11:35

De eerste online rechtbank van Nederland e-Court heeft sinds de lancering op 11 januari 2010 mogen rekenen op een warm onthaal.

Niet alleen van universiteiten, verzekeraars, bedrijfsleven, particulieren, advocaten maar ook van sommige overheidsrechters die de noodzaak inzien van betaalbare en snelle online geschillenbeslechting. En de noodzaak om de werkdruk van de overheidsrechters te verminderen, door bijvoorbeeld zaken weg te nemen, waarin geen principiele rechtsvragen spelen, maar meer feitelijke gebeurtenissen moeten worden geinterpreteerd en de belangen van de partijen zorgvuldig moeten gewogen.

Daarmee worden de belangen van Justitie zelf ook gediend, want de kosten voor de civiele rechtspraak zullen in de komende jaren blijven stijgen, terwijl de middelen (belastingopbrengsten) zo hard nodig zijn voor andere – niet onbelangrijke – taken, zoals strafrecht.

In veel van de hiervoor bedoelde “alledaagse/feitelijke” zaken is een behandeltijd van meer dan een jaar niet nodig en niet in het belang van de partijen. Ook zijn de maatschappelijke kosten voor de samenleving als geheel veel te hoog. Niet alle conflicten tussen burgers raken de fundamenten van onze rechtsstaat, zo leert ons ook het programma van de NCRV waarin een “rechter” (niet in functie) bindende adviezen geeft.

De term "wegwerprechtspraak" is een zeer ongelukkige keuze. Ten eerste doet het geen recht aan de private partijen in een conflict zelf; hun financiele problemen en de spanning rond een procedure verdienen een adequaat antwoord. Ten tweede doet het geen recht aan het initiatief e-Court, dat met grote zorgvuldigheid is opgezet en ondersteund wordt door gezaghebbende ervaren juristen en anderen.

Dat e-Court op een warm onthaal mag rekenen, heeft niet alleen te maken met de innovatie binnen de bestaande Nederlandse wetgeving, maar ook de bijdrage die zij wenst te leveren aan de oplossing van een groot maatschappelijk probleem, bekend als “de ontoegankelijkheid van het recht.”

De angst voor de verwarring lijkt ongegrond. Op de website wordt direct duidelijk dat het gaat om een privaat initiatief. Het is uitgesloten dat een bezoeker denkt op de website van de overheid te zijn beland.
Voor het woord “rechter” geldt niets anders dan het woord “leraar”: zonder enige toelichting is niet duidelijk of hiermee bedoeld wordt een leraar die op een publieke of een prive school werkt. En of hij op een basisschool de kleuters begeleidt, natuurkundeles geeft op een middelbare school of taalles aan volwassenen in de avond uren. Maar hoe dan ook: de persoon in kwestie blijft een leraar. Wat hij doet is lesgeven.

Zo werkt dit ook met het woord “rechter”. Uit eigen onderzoek is gebleken dat de meeste mensen per definitie denken aan de strafrechter en de recente smaakmakende strafzaken, al dan niet behandeld door Peter R. de Vries. Een enkeling denkt aan een bestuursrechter, bijvoorbeeld wanneer men werk heeft gemaakt van de WOZ-waarde. En sommigen associeren de term met een civiele overheidsrechter of met de Rijdende Rechter van televisie (die op dat moment dus geen rechter is).

Sinds januari 2010 is daar een optie bijgekomen: men kan vanaf nu ook gaan denken aan een rechter van e-Court. Net als een civiele overheidsrechter is de activiteit: het beslechten van geschillen tussen burgers en/of bedrijven met inachtneming van het Nederlandse recht. En de einduitspraak is afdwingbaar in de zin dat de deurwaarder het vonnis desnoods ten uitvoer kan leggen. Dat gaat dus veel verder dan “een bindende overeenkomst.”
Anders dan de ingeburgerde en eenvoudige begrippen “onderwijzer” of “docent” is er geen voor de hand liggend bruikbaar synoniem voor het begrip “rechter”. “Conflictoplosser” of “geschillenbeslechter” zijn geen termen die gemakkelijk uit te spreken zijn. Evenmin maken deze kreten duidelijk dat de deurwaarder met het eindproduct van de procedure het gelijk kan afdwingen. En als er ergens geen onduidelijkheid over mag bestaan….

Overigens is er aan (landelijk opererende) deurwaarders die de vonnissen tenuitvoer willen leggen geen gebrek. Op basis van artikel 430 Rechtsvordering zou het ook vreemd zijn indien dat anders zou zijn.

Aangezien partijen alleen mogen procederen met bijstand van een professionele jurist of advocaat en deze juridische professionals een zorgplicht hebben om hun clienten goed te informeren, is het ook om die reden in de praktijk uitgesloten dat een burger of bedrijf bij e-Court procedeert in de veronderstelling dat hij bij de overheid aanklopt.

Wettelijke waarborgen voor onafhankelijkheid zijn niet van toepassing op e-Court, aangezien dit onderwerp een uitvloeisel is tussen de scheiding der machten (wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht) binnen de overheid.

Wel heeft e-Court natuurlijk zeer harde afspraken gemaakt met rechters, die geen zaak mogen behandelen als zij niet onpartijdig kunnen optreden of een eigen belang hebben bij de uitkomst van de zaak. Deze afspraken zijn op dezelfde manier vormgegeven als bij de overheidsrechters en zullen per zaak door de rechter worden afgewogen. Daarbij geldt: bij twijfel niet inhalen.

De rechters van e-Court hebben een lange staat van dienst en integriteit is gedurende hun loopbaan een groot goed, dat zij nauwlettend bewaken. Zij zouden ook rechter(-plaatsvervanger) bij de overheid kunnen zijn en zijn dat soms ook (geweest). E-Court kent voorts een zware Raad van Toezicht die onafhankelijk toezicht uitoefent op de nieuwe rechtbank.

De reactie sinds de lancering van e-Court doet sterk denken aan de eerste geluiden na de introductie van Easy Jet in de luchtvaart en Sandd in de postbezorging. Destijds werden stevige uitspraken gedaan door spelers die hun monopolie doorbroken zagen worden. De Raad voor de Rechtspraak heeft echter niet voor niets ook aangegeven dat e-Court zal voorzien in een behoefte. De Raad heeft daarbij waardering uitgesproken voor de organisatie, deskundigheid en inzet rond het initiatief.

Binnenkort zal overleg plaatsvinden tussen de Minister, de Raad voor de Rechtspraak en e-Court, zo meldde de StaatsCourant afgelopen week.

Henriette Nakad,
oprichter en directeur
Stichting E-Court

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur