Joodse verkoper ontslagen om werkweigering tijdens Sabbatsrust

De 33-jarige Doron werkt sinds 2000 als verkoper bij Take Off Multitronics, een belastingvrije electronicawinkel op luchthaven Schiphol. De winkel is zeven dagen per week open en al het winkelpersoneel is contractueel verplicht om de 14 dagen een volledig weekend te werken. De ondernemingsraad heeft ingestemd met deze regeling.
 
Op een gegeven moment besluit Doron een meer religieuze invulling aan zijn Jodendom te geven en neemt hij de Sabbatsrust in acht. Doron mag van zijn geloof vanaf vrijdag twee uur voor zonsondergang op vrijdag tot zonsondergang op zaterdag niet werken. 
 
In een gesprek met zijn werkgever zegt Doron dat hij desnoods elke zondag van de maand wil werken, als hij maar op zaterdag vrij is. Take Off kan de verkoper niet de hele zaterdag missen, maar hij mag op zaterdagochtend vrij zijn om de synagoge te bezoeken. Doron wil de hele zaterdag vrij. 
 
Op zaterdag 24 april 2004 verschijnt de verkoper - zoals aangekondigd - niet op zijn werkplek. Take Off is not amused en waarschuwt: dit was eens en nooit meer. Maar Doron is koppig en de zaterdag twee weken later komt hij wéér niet opdagen. De werkgever ontslaat hem op staande voet.
 
De werknemer laat het er niet bij zitten. Hij wil graag blijven werken en eist doorbetaling van het loon. Hij kan goed opschieten met zijn collega's en de bedrijfsleiding. Dit probleem moet toch opgelost kunnen worden, vindt Doron. In zijn geloof zijn de zaterdagen belangrijk. 
 
Nederland kent toch vrijheid van godsdienst? Volgens de Arbeidtijdenwet hoeft een werknemer op zondag in principe niet te werken en zijn de vrijdag en zaterdag voor Islamitische respectievelijk Joodse werknemers gelijkgesteld aan de zondag.
 
Op 2 juli deed de kantonrechter uitspraak in deze ontslagzaak. De rechter kon begrip opbrengen voor het strikte roosterbeleid van Take Off, maar zag ook de serieuze beweegredenen van Doron. Ontslag op staande voet met stopzetting van loon ging veel te ver. De werkgever had ook langs reguliere weg ontslag kunnen aanvragen en heeft het conflict zo onnodig laten escaleren. De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst per 1 augustus 2004. Doron heeft tot die datum recht op loon inclusief wettelijke rente en wettelijke verhoging. De kantonrechter kent verder geen ontslagvergoeding toe.
 
Bron: Kantonrechter Haarlem 2 juli 2004, Jurisprudentie Arbeidsrecht 2004 nr. 176.

Uit de Arbeidstijdenwet:

Gelijkstelling met de zondag

Artikel 5:1 lid 1

Dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen vinden ten aanzien van de zondag voor werknemers, die in verband met hun godsdienstige of levensbeschouwelijke opvattingen, de wekelijkse rustdag op een andere dag dan de zondag vieren, overeenkomstige toepassing voor die dag in plaats van ten aanzien van de zondag, indien die werknemers een daartoe strekkend schriftelijk verzoek tot de werkgever hebben gericht.

Artikel 5:4 lid 1

De werknemer verricht op zondag geen arbeid, behalve voor zover het tegendeel is bedongen en uit de aard van de arbeid voortvloeit. Indien de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken, kan van de vorige volzin worden afgeweken, indien de werkgever daartoe overeenstemming heeft bereikt met het medezeggenschapsorgaan of, bij het ontbreken daarvan, met de belanghebbende werknemers. De werknemer verricht, onder de omstandigheden bedoeld in de vorige volzin, uitsluitend arbeid op zondag indien hij daar voor dat geval mee instemt. De werknemer verricht in ieder geval op ten minste 4 zondagen in elke periode van 13 achtereenvolgende weken geen arbeid.

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (5)

Hadassa Waldmann
Tue, 12/14/2004 - 17:49

het is een goede ding de eerste hulp maar Meneer Waldmann moet eruit

Gianni
Thu, 03/24/2005 - 00:34

Doron kon niet zoals hier wel beschreven is goed opschieten met collegas en leiding. Misschien een paar, maar de meeste niet.

MvP
Fri, 06/24/2005 - 01:37

En nog te bedenken, dat de eigenaar van joodse afkomst is.

George
Thu, 11/27/2008 - 14:08

In hoeverre heeft dit echt te maken gehad met religie? In ieder geval lijkt het alsof onze wetgeving niet in orde is, voor mensen die religieus zouden willen worden indien voorheen niets aan religie werd gedaan of voor mensen die van religie zouden willen veranderen. Dat geheel los van wat nu werd geschreven bij de reacties over slechte werksfeer, enz. In die situaties heeft het natuurlijk ook nog weleens tot gevolg, dat een vredelievend persoon van religieuze afkomst en/of cultuur daardoor meer religieus gaat worden om een prettiger werksfeer te willen cre?ren. Arbeidsomstandighedenwet, conflictbeheersing, daar zijn toch wel cursussen voor. Duidelijke(r) afspraken in arbeidscontracten en betere wetgeving lijkt actueel voor de toekomst als men in Nederland dit op grotere schaal gaat meemaken: Maar ook werkgevers kunnen plotseling (meer) religieus gaan worden. Vraag: Hoe zit het dan met de werknemers? Moeten die zich dan aanpassen aan de nieuwe situatie? Zoals bij deze zaak, stelt u zich maar eens voor als die eigenaar en/of werkgever hetzelfde overkomt dus religieus wordt: Mag de verdwenen ex-werknemer weer terug als die zou willen; moeten die andersdenkende werknemers die kennelijk niet met hem willen samenwerken eigenlijk dan worden ontslagen? Reuze benieuwd naar de oplossing van de verschillende situaties, gewoonweg omdat het kan gebeuren in Nederland; gebeurt dat al eigenlijk? Nieuwe wetgeving nodig betreft religie, zodat het niet tot verschillende soorten uitspraken komt bij rechtzaken?

klaas jacob
Sun, 01/21/2018 - 06:15

Ja ik hou de sjabat ook en met sollicitaties
willen ze me dan niet aan nemen .
Dat is uitsluiting en discriminatie. Ik ben ook van joodse afkomst.
Dus je hebt ook recht Doron.

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur