Kan ik mijn tijdelijke baan tussentijds opzeggen?Veel werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hebben het idee dat ze op elk gewenst moment ontslag kunnen nemen. Opzegging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is in beginsel alleen mogelijk als de werknemer en werkgever die mogelijkheid onderling zijn overeengekomen of wanneer de CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) een bepaling bevat die tussentijdse opzegging mogelijk maakt. 

Als je werkt op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dan zijn er 3 mogelijkheden waarop je zelf het contract rechtsgeldig kunt beëindigen:

 • ontslag nemen tijdens de proeftijd;
 • ontslag nemen wegens een dringende reden (ontslag op staande voet);
 • tussentijdse opzegging.

Proeftijd
Zoals een werkgever je gedurende de proeftijd kan ontslaan, kun jij ook zelf in de proeftijd ontslag nemen. Een geldige proeftijd vereist dat het proeftijdbeding in de arbeidsovereenkomst zelf of in een toepasselijke CAO moet zijn opgenomen.

Daarnaast moet de termijn van de proeftijd voor beide partijen gelijk zijn en mag de proeftijd wettelijk niet langer duren dan:

 • 1 maand bij een contract bepaalde tijd korter dan 2 jaar*
 • 2 maanden bij een contract bepaalde tijd voor 2 jaar of langer
 • 1 maand bij een contract bepaalde tijd zonder vastgestelde einddatum*

* Bij CAO mag van deze termijn worden afgeweken, maar nooit langer dan 2 maanden.

Dringende reden 
Net als dat een werkgever een werknemer op basis van een dringende reden (diefstal op het werk, bedreiging van de werkgever) kan ontslaan, kan een werknemer ook op dezelfde grond ontslag nemen. 

Bij een ontslag op staande voet hoeft niet de wettelijk voorgeschreven opzegtermijn in acht genomen te worden. Voor de werknemer gelden als dringende reden: "daden, eigenschappen en gedragingen van de werkgever die tot gevolg hebben dat van de werknemer redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij zijn werkzaamheden blijft uitvoeren". Je kunt hierbij denken aan mishandeling, belediging of bedreiging door de werkgever. Het moet dus om een ernstig verwijtbare reden gaan.

Tussentijdse opzegging 
Indien vooraf of tijdens het dienstverband schriftelijk is overeengekomen dat beide partijen de bevoegdheid hebben om tussentijds op te zeggen, dan kan een werknemer daarvan gebruik maken als hij de wettelijke of overeengekomen opzegtermijn in acht neemt. Dit houdt in dat er dus in je tijdelijke arbeidsovereenkomst letterlijk moet staan dat beide partijen tussentijds mogen opzeggen. 

Schadevergoeding
Zeg je je tijdelijke arbeidsovereenkomst zonder tussentijdse opzegmogelijkheid tóch op, dan loop je de kans dat je aan je werkgever een schadevergoeding moet betalen. De hoogte van de schade is over het algemeen gelijk aan het loon dat verschuldigd is voor de resterende looptijd van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

De rechter heeft echter wel de mogelijkheid om deze schadevergoeding te matigen, wanneer hij deze met het oog op de omstandigheden te hoog vindt. De ondergrens van de schadevergoeding is vastgesteld op 3 maanden, wat inhoudt dat de werkgever recht heeft om minstens 3 maanden loon als schadevergoeding te vorderen.

Opzegtermijn
Als je tijdelijke contract een tussentijdse opzegmogelijkheid bevat en je zegt het contract op, dan moet je nog wel rekening houden met de opzegtermijn. Doe je dat niet, dan ben je alsnog schadeplichtig. Normaal gesproken geldt voor de werknemer een wettelijke opzegtermijn van één maand, maar kijk ook of er in je CAO of arbeidsovereenkomst een afwijkende termijn wordt genoemd. 

Voor de volledigheid melden we dat partijen ook een einde aan het dienstverband kunnen realisereren met wederzijds goedvinden. Van opzegging of ontslag is dan niet echt sprake.

Wil je meer weten over werk of ontslag, neem dan contact op met één van onze juristen.

Lees meer: Mag ik liegen tijdens een sollicitatiegesprek?

Laat een reactie achter

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (1)

Ieke Meijer
Tue, 06/12/2012 - 21:48

In juli willen wij gaan emmigreren naar sweden ik heb daar werk gekregen per 9 juli 2012 nu heb ik een contract voor een jaar getekend bij een bedrijf in nederland nog voor ik wist dat ik die baan in sweden zou krijgen .Nu wil ik de baan in nederland opzeggen echter daar staat een maand opzegtermijn voor ,als ik dat aan houd dan kan ik 9 juli niet in sweden beginnen kunt u mij vertellen hoe ik dit op kan oplossen.
Ieke Meijer .
Het contract valt onder de bakkers CAO.

Waarom lid worden van HelloLaw?
 • Krijg onbeperkt juridisch advies
 • Profiteer van de laagste prijzen
 • Krijg korting op advocaten
 • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur