Kansberekening bij longkanker door asbest

Meerdere oorzaken mogelijk
De longkanker van de man kan zijn veroorzaakt door langdurige blootstelling aan asbest. Omdat de man rookte, kan de longkanker ook zijn veroorzaakt door de rookgewoonte van de man. Het is medisch gezien niet mogelijk om longkankergevallen die zijn veroorzaakt door asbest te onderscheiden van longkanker veroorzaakt door rookgewoontes.

Zorgplicht
Een werkgever is op grond van artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving. De werkgever is aansprakelijk voor de schade die een werknemer lijdt, tenzij de werkgever kan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Dit is een zogenaamde risico-aansprakelijkheid: de werkgever moet bewijzen dat hij alles heeft gedaan om letselschade van werknemers. In deze zaak kon Nefalit niet aantonen dat zij alle nodige veiligheidsmaatregelen had getroffen en is daarmee aansprakelijk. 

Verhoging risico
Het Hof gaat er van uit dat de blootstelling aan asbest het risico op longkanker bij de werknemer substantieel heeft verhoogd en dat Nefalit daarmee aansprakelijk is voor de schade. 

Vermindering schadevergoedingsplicht
De rechters moesten zich vervolgens buigen over de vraag of de werkgever alle schade moet vergoeden. Op grond van artikel 6:101 lid 1 Burgerlijk wetboek hoeft de aansprakelijke partij niet alle schade te vergoeden, als de benadeelde zelf ook heeft bijgedragen aan de schade. Dit is hier het geval: de man rookte. 

Kansaandeel
Een deskundige berekende dat het risico op longkanker door de asbestwerkzaamheden met 125% is verhoogd. Nu de rokende man daadwerkelijk longkanker heeft gekregen en daaraan is overleden, becijfert de deskundige de kans dat de ziekte door asbest is veroorzaakt op 55%. Het Hof neemt de berekening over en stelt de schadevergoedingsplicht van de werkgever op 55%. 

Relevante artikelen uit het Burgerlijk Wetboek:

Artikel 7:658 lid 1 en 2 BW (zorgplicht van de werkgever)
1. De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.
2. De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Artikel 6:101 lid 1 BW (vermindering van de schadevergoedingsplicht)
1. Wanneer de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend, wordt de vergoedingsplicht verminderd door de schade over de benadeelde en de vergoedingsplichtige te verdelen in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen, met dien verstande dat een andere verdeling plaatsvindt of de vergoedingsplicht geheel vervalt of in stand blijft, indien de billijkheid dit wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden van het geval eist.

Bron: Gerechtshof Arnhem, 6 juli 2004. JAR 2004, nr 185.

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur