Kind beschuldigt vader vals, geen alimentatie


Vorige week schreven we dat wangedrag van een meerderjarig kind ertoe kan leiden dat het recht op kinderalimentatie vervalt. De omstandigheid dat je kind geen omgang meer wenst, is normaal gesproken geen reden om minder of geen kinderalimentatie meer te betalen.

Je kunt dit als enorm kwetsend ervaren, maar wangedrag levert dit niet op. Juridisch gezien moet het kind zich dusdanig kwetsend gedragen hebben naar de alimentatiebetaler toe, dat daardoor van de alimentatiebetaler niet langer kan worden verwacht dat hij of zij het kind nog onderhoudt. Wanneer is hier sprake van?

Seksueel misbruik
Toen Gert tweeënhalf jaar was, gingen zijn ouders uit elkaar. De moeder beschuldigde de vader ervan Gert seksueel misbruikt te hebben. De moeder deed aangifte en stopte de omgangsregeling, maar tot een strafrechtelijke vervolging van de vader is het nooit gekomen.

Van begin af aan nam Gert dit misbruik voor waar aan, terwijl de vader het misbruik altijd ten stelligste ontkende. Gert wilde dan ook geen enkele contact met zijn vader, zolang hij het misbruik bleef ontkennen.

Toen Gert 19 jaar was, stapte hij naar de rechtbank en eiste kinderalimentatie van zijn vader. De rechtbank oordeelde echter dat Gert daar geen recht op had. De valse beschuldiging van de moeder en het geloof daarin door Gert, had de vader dusdanig psychologisch kapot gemaakt dat van hem niet gevergd kon worden dat hij bijdroeg in het onderhoud van Gert. Gert ging tegen de afwijzing in hoger beroep bij het hof.

Ook het hof wees het verzoek tot alimentatie af. Het hof vond het aannemelijk dat de zeer ernstige beschuldigingen van de moeder en Gert van seksueel misbruik en het volledig verliezen van het contact met zijn zoon, door de vader als zeer schokkend en grievend zijn en nog steeds worden ervaren.

Dat Gert destijds nog zeer jong was, zich er niets meer van kan herinneren en nooit zelf beschuldigingen heeft geuit, deed niet af aan het feit dat deze beschuldigingen hebben geleid tot het volledige verlies van elk contact tussen de vader en de zoon.

Gert was in het verleden ook nooit constructief overgegaan tot herstel van het contact. Onder die omstandigheden kon van de vader niet verlangd worden om alimentatie te betalen.

Wat vind jij hiervan? Vind je het terecht dat de zoon geen kinderalimentatie krijgt? Geef nu je mening in de poll!

Deze poll is inmiddels gesloten. Je vindt de uitslag hier.

Wil je meer weten over alimentatie of wil je een herberekening van alimentatie laten uitvoeren, neem dan contact op met één van onze juristen.

Lees ook: 5 Misverstanden over kinderalimentatie 
Lees ook: Ondernemers betalen minder alimentatie
Lees ook: Geen alimentatie voor pathologische leugenaar 

Bron: ECLI:NL:GHARL:2015:1815

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (14)

Karel
Tue, 03/24/2015 - 13:08

Gert is vanaf baby + door zijn moeder misbruikt en ingezet als wapen tegen zijn vader. De overheid beloont dit gedrag en het doel van de moeder wordt bereikt : Gert ziet zijn vader nooit meer. Door dezelfde overheid wordt Gert jaren later verweten geen contact herstelpogingen richting zijn vader te hebben ondernomen en bestraft Gert door hem zijn recht op kinderalimentatie te ontzeggen. De overheid wil maar niet beseffen dat kinderen als Gert jarenlang op een vreselijke manier zijn verminkt , dat de vader van Gert door een hel is gegaan en dat moeders als die van Gert er straffeloos mee wegkomen. Ondanks de jaarlijks vele duizenden slachtoffertjes, ondanks de resultaten van wetenschappelijke onderzoeken ondanks dat deze materie al speelt vanuit de midden jaren 80 uit de vorige eeuw verandert er niets. Welke belangen spelen hier een rol ???? Niet die van vaders, niet die van de kinderen ........ Wat een beschamend laagvloers overheidsbeleid !!!

moederenjeugdzorgslachtoffer
Tue, 03/24/2015 - 13:24

Wat je zegt, Karel. En vergeet daarbij niet de rol van de Raad voor de Kinderbescherming (de naam die de lading niet dekt) en Bureau Jeugdzorg (de naam die die lading in deze context al net zo min dekt).

christa
Tue, 03/24/2015 - 13:42

Merkwaardig dat de moeder deze beschuldigingen doet en Gert daar nu de rekening van krijgt.

Ouders moeten de kinderen eens met rust laten. Vecht samen je strijd uit, maar laat je kinderen daar buiten.
De overheid regelt vanalles maar meer dan regels zijn het niet. Sommige zijn niet eens haalbaar andere zijn leuk bedacht maar wat als 1 vd ouders zich daar niet aan houdt??Dan is alleen de rechter mogelijk. Er moet een middel komen waarbij ouders op een andere manier hun gelijk kunnen. Halen ipv via een langdurig proces.
Kortere lijnen, sneller actie.......

james
Tue, 03/24/2015 - 17:25

christa , je zegt vecht samen je strijd uit, wil je corrigeren want dat is een veel gemaakte fout die veel mensen maken bij het woord vechtscheiding. In veel gevallen van een vechtscheiding, vecht er 1 partij, dus hoezo samen als er niet valt te communiceren met een partij die maar 1 oogpunt voor ogen heeft

James
Tue, 03/24/2015 - 17:51

ik heb een ex die alleen communiceert via een advocaat, mailen wil ze niet want volgens haar mail ik alleen maar bagger. Telefoon neemt ze niet op, whats app ontvangt ze zogenaamd niet en als ik haar thuis confronteer of waar dan ook belt ze de politie.Mededelingen deed ze trouwens altijd via de kinderen. Ik heb onlangs een rechtszaak gehad omdat ze vond dat ze recht had op meer alimentatie terwijl zij fulltime voor 1 kind zorgt en ik ook. Zij betaald niks voor haar kind die bij mij woont en ik mag het volle pond betalen. En dan bedoel ik mededelen en niet vragen. De rechter concludeerde dat de zaak niet het geld betrof maar om mij financieel uit te kleden. Zij procedeerde op toevoeging en ik mocht alles zelf betalen. Ik heb trouwens gelijk gekregen van de rechter, maar desondanks hoefde ze me niet de kosten terug te betalen die ik gemaakt had om me te verdedigen op haar veronderstellingen en geen feiten. En dat vind ik moet veranderen binnen familierecht.

christa
Tue, 03/24/2015 - 17:59

Ja james daar zit wat in.
In e ideale situatie doen beide water bij de wijn. Helaas is er te veel haat en nijd.......

Een moeder
Tue, 03/24/2015 - 19:13

Als een kind twee jaar was geweest, hoe kan zo,n kind het snappen wat het is om sexueel misbruikt te worden door zijn vader/moeder? Een kind van twee heeft geen keus en geen besef! De ouders die daar een rol in spelen moeten zich schamen dat hun schade toe brengen aan zon kind dat later trauma ervaring hierdoor heeft gekregen! Of de vader liegt of de moeder maar dat Gert beweerd dat hij misbruikt was door zijn vader was vanaf kinds af aan aangepraat door zijn moeder en kan je Gert niks kwalijk nemen! De moeder is daar verantwoordelijk voor en Gert heeft van kindsaf aan schade gelopen!

Judith
Wed, 03/25/2015 - 14:50

Gert denkt dat het gebeurd is, hij weet niet beter, uiteraard gelooft hij zijn moeder. Of het wel of niet gebeurd is, kunnen wij niet beoordelen, en die rechter ook niet denk ik.
Dat de vader hierdoor gekwetst is snap ik, maar dat is niet de schuld van Gert. Dat hij geen recht op alimentatie heeft *alleen omdat* hij er van overtuigd is misbruikt te zijn vind ik een ernstige zaak.

Kees22
Wed, 03/25/2015 - 20:54

Goede uitspraken. Dat Gert geestelijk mishandeld is, is niet de vader maar de moeder aan te rekenen. En zijn recht op alimentatie wordt niet afgewezen alleen maar omdat hij in het misbruik gelooft, maar vanwege de diverse gevolgen die dat geloof had. Onder andere de gekwetstheid van de vals beschuldigde vader en het feit dat Gert nooit ook maar iets gedaan heeft om met de vader contact te zoeken. Zijn verlangen om dan toch alimentatie te krijgen van de vader is minstens absurd. Als hij schadevergoeding wil voor dat misbruik, moet hij die gewoon aanvragen, maar dan moet hij natuurlijk wel met bewijzen komen.

VaderZonderKind
Thu, 03/26/2015 - 19:10

En weer komt er dus een moeder stilletjes weg met haar wangedrag. Want feitelijk ligt er een volledige schuldbekentenis bij de rechtbank voor. Er is een beschuldiging van een moeder die wilde scheiden. Een zeer ernstige beschuldiging die zou moeten leiden tot een aangifte en vervolging. Maar er is nooit vervolgt. Dus was er geen aannemelijke zaak. Het gedrag dat moeder tegenover haar kind en jegens de vader heeft aangehouden wordt daarmee laster. Wat zeer zeker een strafbaar feit is en notabene open en bloot bij de rechtbank voorlicht. Sterker nog, de uitwerking die het heeft gehad op het kind kan beschouwd worden als een vergaande vorm van kindermishandeling. De eis van het kind afwijzen is niet meer dan logisch. Maar wederom laat men het achterwege om de moeder te vervolgen wegens laster en kindermisbruik. En zuiver en alleen daardoor blijft dit doorgaan in Nederland en lezen we op deze site berichten over dit soort tranentrekkende zaken...

VaderZonderKind
Thu, 03/26/2015 - 19:46

En weer een reactie van Christa, die wonderlijk genoeg wederom vaders wil verplichten te betalen, maar vergeet welk schandelijk gedrag vooraf ging aan deze uitkomst. Ik sta achter jou genoemde standpunt dat ouders hun problemen samen moeten uitwerken. En het klopt dat jij vaststelde dat het kind hier de dupe is. Maar het is de dupe geworden van de moeder. Moeder wilde met alle geweld scheiden en vader volledig uitvlakken. Iets waar ze mee weg is gekomen ook nog. En vervolgens stuurt ze haar kind aan om dwangmatig een handje bij de vader op te houden.

Mee moeten betalen betekend ook de mogelijkheid krijgen om te genieten van het opgroeien van de kinderen. Een ouder die mogelijkheid op oneigenlijke manier ontnemen zou mijns inziens moeten leiden tot schadevergoeding en de kindermishandeling die de moeder in deze pleegde tot lijfsdwang. De rechters in Nederland denken daar blijkbaar anders over. Die denken dat dat niet in het belang van het kind is. Die beschouwen een wijziging hoofdverblijfplaats qua uitwerking als even traumatiserend voor een kind als een uithuisplaatsing naar een pleeggezin.

Hierbij wordt vergeten dat het kind een groot trauma oploopt als het de andere ouder nooit meer ziet. Dat het een trauma oploopt als de ouder die het kind achterhoud het kind voortdurend bestookt met laster over de ouder die buiten wordt gesloten. Het PAS syndroom wordt in dit forum regelmatig genoemd door een vader. Het is onbegrijpelijk dat rechters nog steeds denken te beschikken in het belang van het kind en daardoor de maatschappij jaren later opzadelen met getraumatiseerde, psychisch instabiele, volwassen. Individuen die veel meer dan gebruikelijk weer in dergelijke relaties en ouderschapsrollen komen te zitten. Maatschappelijk gezien zeer onwenselijk.

En Christa, om hier wel een hand naar jou uit te steken, DAARVAN zijn de kinderen de dupe!!! En daarvan is de belastingbetaler, en ook wij allen als betalers van de zorgverzekering de dupe. Niet een moeder die een paar eurootjes te weinig denkt te ontvangen. De nieuwe regeling met de alleenstaande ouderkop zorgen ervoor dat je een redelijk bestaan op kunt bouwen. Maar daarmee is het voor moeders alleen maar gemakkelijker geworden om alle contacten met de vader te verbreken! Een vader moet ook recht hebben op toelages, zeker als hij op een sociaal minimum moet leven. Want anders moet hij de keuze maken. Leven zonder of failliet gaan met! Denk daar maar eens goed over na!

Mar
Sat, 03/28/2015 - 13:51

Alimentatie voor je kind betaal je omdat jij de ouder bent en verondersteld wordt dat jij verantwoordelijkheidsgevoel hebt t.a.v. het welzijn van dat kind. Niet om daarmee een goede verstandhouding met je kind te kopen".Ik ben het helemaal met Judith eens. Ouderliefde is in beginsel onvoorwaardelijk.Dat de ene ouder de andere ouder zwart maakt tegenover het kind, is verwerpelijk.Dat Gert daardoor nog steeds geen fatsoenlijke relatie met zijn vader kan opbouwen is intens verdrietig voor hen beiden. Maar zo gaat het leven soms. Een beetje ouder (of je nu man of vrouw bent) WIL bijdragen aan het welzijn van zijn/haar kind, ook zonder de beloning van een leuk contact met dat kind.

VaderZonderKind
Tue, 03/31/2015 - 21:17

Mar, je hebt gelijk dat de liefde voor een kind onvoorwaardelijk zou moeten zijn. En het zelfde geldt voor de liefde van een kind voor zijn ouders. Dat de moeder in deze in staat is gesteld om het kind dermate te manipuleren dat het zijn vader niet meer wil zien is zoals ik al eerder stelde kindermishandeling! En sterker nog, het is psychisch geweld naar de ex-partner toe!

Het is al te erg voor woorden dat deze vorm van mishandeling niet juridisch aan te pakken is. Een gerechtelijke mogelijk scheppen om dan nog meer geld bij de ex-partner op te halen via een dergelijke uitspraak zou de oude wonden nog veel verder openrijten. Het is belachelijk, schreiend en grievend dat de rechtszaak er überhaupt is geweest!

Eigenlijk zeg je dat psychische geweld Okey is? Of mag jou (ex)partner jou door de kamer heen slaan om het juridische verschil tussen de seksen op te heffen? Ik zeg het nu wel heel erg plastisch, maar gelezen door de ogen van een vader die in zon positie zit komt het op het zelfde neer. Of eigenlijk erger. De blauwe ogen zijn na een paar weken weg. De psychische schade is levenslang....

Jan
Thu, 05/19/2016 - 11:17

Het is natuurlijk gemakkelijk om te zeggen dat de vader schade heeft geleden. Niemand weet of deze feiten daadwerkelijk gebeurd zijn.
Stel dat ze wel effectief gebeurd zijn, dan zou de vader nog beloont worden voor zijn daden wat helemaal absurd is. Ik vind dat Gert weldegelijk recht heeft op alimentatie. Dit is een basisrecht voor elk kind en is een fundament van de rechten van het kind. En of de beschuldigingen vals zijn ligt hier helemaal los van. Elk kind heeft recht op allimentatie punt einde lijn. Veel verkrachters lopen vrijuit door gebrek aan bewijs. Zeker bij kinderen (die meestal niet praten) wordt hiervan misbruik gemaakt.

Lees meer juridisch nieuws

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur