Kinderdagverblijf mag vader weigeren


Soms worden scholen of kinderdagverblijven ongewild betrokken bij een conflict tussen ouders. Er kan dan voor alle betrokkenen een hele vervelende situatie ontstaan, waar het kind in eerste instantie de dupe van is. Als de situatie escaleert, kan de school of het dagverblijf maatregelen nemen. Dit leidde recentelijk tot een klacht bij het College voor de Rechten van de Mens.

Kinderdagverblijf
Dirk heeft een dochter, die bij haar moeder woont. De omgangsregeling tussen Dirk en zijn dochter was door de rechtbank vastgesteld en bepaalde dat omgang alleen onder begeleiding mocht plaatsvinden.

Op een gegeven moment organiseerde het kinderdagverblijf van zijn dochter een familieweek, waarbij familieleden werden uitgenodigd. Toen Dirk hiernaar informeerde, kreeg hij te horen dat hij niet welkom was. De dag dat familie welkom was, was namelijk een dag waarop Dirk volgens de omgangsregeling geen omgang met zijn dochter had.

Het dagverblijf lichtte toe dat het zich niet wilde mengen in het conflict tussen Dirk en de moeder. Het was niet aan het dagverblijf om - buiten de omgangsregeling om – omgang te faciliteren tussen Dirk en zijn dochter.

Bovendien wilde het dagverblijf voorkomen dat het conflict tussen beide ouders tijdens de familieweek zou escaleren. De veiligheid van de kinderen stond daarbij voorop. Dirk vond dat hij gediscrimineerd was en diende een klacht in bij het College voor de Rechten van de Mens.

Wel onderscheid
Volgens het College maakte het kinderdagverblijf wel onderscheid door ervoor te kiezen de moeder wel toe te laten tot de familieweek, omdat de dochter bij haar woont. In dit geval was er echter een rechtvaardiging voor het onderscheid.

Geen discriminatie
Hoewel het niet aan het dagverblijf was om toe te zien op naleving van de omgangsregeling, kon van haar evenmin verwacht worden dat ze zou bijdragen aan het faciliteren van de omgang tussen Dirk en zijn dochter op een dag die geen deel uitmaakte van de omgang.

Dit gold temeer omdat de omgang dan zonder begeleiding zou plaatsvinden. Er was dus geen sprake geweest van ongeoorloofd onderscheid door het kinderdagverblijf. 

Wil je meer weten over discriminatie, neem dan contact op met één van onze juristen.

Lees ook: Geen babymelkpoeder voor 'mensen zoals jij'
Lees ook: 'Vrouwen voor de helft van de prijs' mag niet
Lees ook: Geen promotiewerk voor vrouw met obesitas
Lees ook: Sportschool: jij moet hier Nederlands spreken
Lees ook: Leger des Heils mag discrimineren  
Lees ook: Verboden om (religieuze) ketting te dragen tijdens werk

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (39)

Ook een Vader
Tue, 09/22/2015 - 00:04

Godsamme, dus als je het als moeder met leugentjes voor elkaar krijgt dat de vader van jou kind zijn kind slechts begeleid mag zien, dan nog kun je het voormekaar krijgen dat hij ook met begeleiding niet bij zn kind mag zijn! Ronduit K&T! Wees blij dat die vent er wil zijn! En hou op met onzin over het gevaar. Jij vind het alleen maar gevaarlijk omdat hij laat zien dat hij er is! Jij bent alleen maar bang dat jou kind jou straks niet meet mot omdat jij het gewoon niet kunt! Opdonderen met dat soort moeders! Laat vaders vaders zijn!

cindy
Tue, 09/22/2015 - 13:31

mijn broer vecht al 3 jaar voor zijn kind en om een vader te mogen zijn!!! dit bewijst maar weer dat de vaders echt nergens mee worden geholpen!! de "moeders" (sommige mogen zich niet eens zo noemen) vind ik, mogen alles maar bij elkaar liegen en verzinnen!!! instanties gaan er allemaal maar in mee je kan niks als vader zijnde belachelijk!!!! wij vechten iig verder altijd en altijd!!!
hier sprak een trotse tante!

sterredag
Tue, 09/22/2015 - 13:33

Wat een gekke reactie, hoewel ik groot voorstander ben voor het recht van vader, weet je niet de omstandigheden waarin in dit geval vader alleen begeleide omgang mag hebben. Daarnaast is dat een zaak die NIET het kinderdag verblijf aangaat. Het zou wat worden als kinderdagverblijven toegang verlenen tot vaders die begeleide omgang hebben MET een goede reden!! Het is NIET aan een kinderdagverblijf om deze situatie te beoordelen. Dus is de beslissing rechtmatig. Als het onterecht is dat er begeleide omgang is, dan moet dat aangevochten worden, maar zonder kinderdagverblijf er bij te betrekken.

klaas
Tue, 09/22/2015 - 13:53

fraai dat de wet steeds weer ingezet kan worden als ware er geen discriminatie van de vader is ..... welk item je ook aanroert, zoals omgangsregeling, alimentatie, huisvesting etc. iedere keer valt de wet in het voordeel uit van de moeder.

onno
Tue, 09/22/2015 - 15:38

En dan te beseffen dat meer moeders hun kinderen vermoorden dan vaders. Maar moeders liegen altijd beter dan mannen. Maar helaas Jeugdzorg en familierechters zijn meestal vrouwen en dus heb je als vader geen kans. Bij een kinderdagverbliif zijn voldoende vrouwen aanwezig om voor de begeleiding te zorgen.

Pepijn
Tue, 09/22/2015 - 15:47

Sterredag, ik ben het met je eens grappig is alleen wel dat dit soort vragen altijd alleen gesteld worden als het een man betreft. Zo ging de juf van mijn kind toen ik een gesprek aanvroeg wel aan mijn ex vragen of daar een bezwaar was. Maar is anders om nooit wat mij gevraagd voor alle gesprekken die mijn ex heeft gehad.

Christa
Tue, 09/22/2015 - 16:05

Jammer dat in het verhaal ontbreekt waarom de vader alleen onder gezicht omgang mag hebben met zijn dochter. Denk dat dat heel belangrijk is in het besluit van de opvang.
Realiseer je ook goed dat opvang, scholen ed ook soms niet weten hoe ze met dit soort dingen moeten omgang, ze willen ouders niet passeren, maar hoe ga je om met 2 kibbelende ouders. Ook de sfeer als beide ouders dan bij je aan tafel zitten is soms te snijden, maar ja is het de plicht van opvang of scholen om dan 2 gesprekken te voeren....zeker als je ziet hoe groot de groepen tegenwoordig zijn.

In deze zaak kan ik me voorstellen dat er belangrijke reden is waarom de rechter heeft geoordeeld dat de vader alleen onder toezicht zijn dochter mag zien. Dus de opvang staat voor de keus om vader er bij te betrekken met als gevolg dat hij inderdaad de omgangsregelingen overtreedt, want het kind is inderdaad dat moment bij de moeder. Belangrijkere reden kan ik me voorstellen is de reactie van de vader cq moeder gezien de situatie. Wat als de sfeer om te snijden is....is niet leuk voor de andere kinderen en familie. Wat als vader dingen zegt die kwetsend kunnen zijn tov de moeder of andersom....is ook. Iet leuk voor de rest van de groep.
Dus omdat dit verhaal. Iet compleet is...is oordelen erg moeilijk.

Jammer dat er weer zo keihard wordt geoordeeld over vrouwen/moeders in het algemeen.

Boos
Tue, 09/22/2015 - 16:32

Christa, er wordt wederom zo keihard geoordeeld over moeders omdat enkelingen het verzieken voor hun hele sekse. Vergelijk het met hoe vaders er hier soms van langs krijgen omdat enkelen de kantjes eraf lopen.

Waar het wel om draait in deze is hoe vaders op een andere manier benaderd en behandeld worden als de moeder. Ik kan mij nog herinneren hoe het met mijn kind ging met en na de aanmelding op de basisschool. Gezamenlijk de aanmeldingsformulieren ingevuld en getekend. Duidelijk het tweehoofdig gezag vermeld. Duidelijk vermeld dat wij beiden van alles op de hoogte gehouden wilde worden. En dat wij beiden om inlichtingen mochten vragen. Toen de eerste dag naderde en ik van zowel de school als exlief geen berichten had gekregen maar eens gebeld. Bleek er ineens in het dossier te staan dat er aan mij geen informatie meer verstrekt mocht worden. Bleken mijn contactgegevens verwijderd. En bleek daarbovenop dat ons kind ineens haar achternaam had. Dit in tegenstelling tot de opgave en het GBA!?

Achteraf bleek dat exlief en ik kort voor het intakegesprek een meningsverschil over iets hadden gehad. En dit was haar manier om mij ervoor te straffen. Uiteindelijk met uittreksels van het gezagsregister en de beschikkingen van de rechtbank dit weer recht kunnen zetten, maar nog steeds heb ik niet het gevoel dat wij nu door het lerarenteam op dezelfde manier bekeken en behandeld worden.

En dat bedoel ik, en ik vermoed ook een hoop van de andere reageerders, met de discriminatie van de vader. Moeders komen daar gewoon weg mee. Wat jij zegt over die begeleide omgangsregeling. Ik heb laatst nog een vader gesproken die een even oud kind heeft. Hij komt uit een stabiele achtergrond, heeft al jarenlang dezelfde vaste baan en geen geestelijke problematiek. Zijn ex, als je het ex mag noemen, komt uit een sociaal zeer zwak milieu, had een jeugd met diverse uithuisplaatsingen in pleeg gezinnen, en is eigenlijk al haar hele leven afhankelijk van de GGZ. Maar zij heeft de hoofdverblijfplaats en hij heeft sinds kort een uurtje in de twee weken begeleide omgang....

Deze casus is niet uitgebreid genoeg omschreven om vast te kunnen stellen of hier ook iets dergelijks speelt. Maar meer dan eens is begeleide omgang niets meer of minder dan exje pesten en vadervervreemden....

Moeder2
Tue, 09/22/2015 - 16:54

Meer dan eens is mij opgevallen dat scholen nogal soepel omgaan met inschrijven. Normaal gesproken schrijven mijn ex en ik samen in maar 1x kon hij niet mee dus vroeg hij of ik het betreffende kind alleen in wilde schrijven. Dat was voor de school geen enkel probleem en ik werd er zelfs op gewezen dat ik niet perse de gegevens van mijn ex hoefde in te vullen. Uiteraard heb ik dit wel gedaan maar ik begrijp dat hier heel eenvoudig misbruik van gemaakt kan worden.

Even on topic: het is niet aan het kinderdagverblijf om te beoordelen of vader terecht omgang onder toezicht heeft. Feit is dat dit in de rechtbank zo bepaald is en daar dienen ze naar te handelen. Of de vader terecht deze manier van omgang heeft dat zal de rechter moeten uitmaken. Maar ik vind dat het kinderdagverblijf prima heeft gehandeld. Tenslotte als zij vader wel toegelaten hadden wat was de uitspraak van de rechter dan waard geweest.

Christa
Tue, 09/22/2015 - 16:58

Ik snap de boosheid, maar als we met elkaar iets willen bereiken is iedereen over 1 kam scheren niet echt slim. Omdat mensen hier een eigen verhaal hebben, worden alle vrouwen/moeders als monsters neer gezet. Ben het met je eens dat er mensen zijn die zich ook zo gedragen, maar laten we hier proberen om een discussie opgang te houden met een open mind.
er zijn ook zat vaders die het verzieken maar dat wil niet zeggen dat alle vaders zo zijn....gelukkig niet zeg.

Dus probeer je verhaal persoonlijk te houden en niet in het algemeen te oordelen.

Scholen zitten hier echt vaak mee in hun maag. Hier is het beleid dat inprincipe de leraar 1x het gesprek aan gaat. 10minuten gesprekken bijv. Persoonlijk gesprek bellen E mij of ze spreken mij aan op school. Dat is puur omdat ik daar sta en niet mijn ex.
Ik probeer mijn ex wel vanalles op de hoogte te houden. 10 minuten informeer ik hem al jaar van te voren wanneer ze zijn en vraag welke tijd en dag zijn voorkeur heeft.
Maar school is inmiddels wel op de hoogte van de omstandigheden. Dat onze communicatie Eer slecht is, dat de politie al eens bij betrokken is geweest en dat er een rechtzaak loopt. Dit omdat de schoolresultaten van 1 van onze kinderen neer beneden gingen. Zij heeft er duidelijk last van. Maar uiteraard ligt dat aan mij en niet aan de vader. Ik veroorzaak de problemen.....ja ach daar sta je dan als ouder. Ten kostte van het kind.

De school of opvang staat regelmatig denk met hun mond vol tanden...?hoe in dit soort zaken te handelen. Ik geef het ze te doen.

Zoals jouw ex gehandeld heeft vind ik ver beneden pijl. Ik heb jaren lang op school mijn mond gehouden maar nu gaat het ten kostte van de schoolresultaten dus ik moest vertellen wat er aan de hand is. Eerder denk ik dat je als ouder elkaar moet informeren en op de hoogte moet houden van hoe het op school gaat. Je bent tenslotte beide de ouders.
Ben je het daar niet mee eens dan moet je maar naar je advocaat gaan, maar zadel de opvang of school er niet mee op.

Moeder2
Tue, 09/22/2015 - 17:24

Het probleem is vaak dat er via de wet van alles is geregeld om ervoor te zorgen dat beide ouders gelijk worden behandeld. Alleen is er een groep die zich daar niet aan houdt (zowel vaders als moeders). Mijn zus had hier een hele mooie oplossing: haar ex had geen behoefte aan omgang of contact met haar en/of de kinderen. Zij stuurde dus elke maand een mail met alle bijzonderheden. Scande zwemdiplomas en rapporten in. Op deze manier voldeed zij toch aan haar informatieplicht. En wat achteraf heel leuk was: ze had over 10 jaar een maandelijks "dagboek" van haar kinderen.

Overigens is het vrij logisch hoor dat school de verzorgende ouder als aanspreekpunt ziet, tenslotte staat die ouder ook zon 4x per dag bij school dus die is makkelijk even aan te spreken. Ik weet niet wat ze doen als mijn ex een gesprek aanvraagt want dat heeft hij nog nooit gedaan 😃. Maar ik vermoed dat ze uiteraard dat gesprek zullen hebben maar dit wel aan mij melden.

Een andere vrouw
Tue, 09/22/2015 - 22:04

Diep triest, dat omgang middels een rechtbank moet lopen. Vele ouders horen daar niet thuis. Maar ja, dat ga je krijgen als de alimentatiegerechtigde financieel wordt beloond. Verstoorde omgang betekent meer centjes. En de alimentatieplichtige met een modaal inkomen, die eerst op bijstandsniveau wordt gezet om zijn of haar draagkracht te bepalen kan geen advocaat betalen of rechtszaak aanhangig maken, keer op keer. Vandaar de ongelijke strijd. Alimentatiegerechtigden met gesubsidieerde rechtsbijstand winnen altijd. Zielig voor de kinderen, zij hebben geen keus en worden op deze wijze gedwongen om op te groeien zonder (in de meeste gevallen) de vader. Rechtbanken vertikken om alimentatiezaken en omgang in 1 zitting te behandelen. En inderdaad familierechters kijken alleen feitelijk of dat er omgang is en niet wat de reden is waarom niet wordt voldaan aan de omgang. Waarschijnlijk heeft deze vader het er niet bij laten zitten en is doorgegaan met procederen zodat hij onder begeleiding zijn eigen kind mag zien. Te gek voor woorden. Waar zijn we mee bezig met zn allen. Beide ouders hadden tijdens de familieweek aanwezig moeten zijn. En diegene die zich niet kan gedragen dient weggestuurd te worden met een vette boete wegens verstoring van de orde en er dient een rapport van opgemaakt te worden zodat de rechter kan zien wie van de twee schuld heeft mocht het tot een escalatie komen. Echter met andere mensen erbij zal het wel loslopen. Onbewust heeft het kinderdagverblijf partij gekozen. Zij hadden moeten kijken naar het welzijn van het kind en dat hebben ze niet gedaan. Kind wil beide ouders bij zich hebben. Wanneer houdt het ego?sme en hebzucht eens op. Ik denk nooit want er zijn teveel partijen die er een vette boterham mee verdienen en dat allemaal onder de mom van de welzijn van de kinderen.

VaderZonderKind
Tue, 09/22/2015 - 23:25

Ik was lange tijd in de veronderstelling dat er bij een omgang onder begeleiding ook altijd sprake is van een gezinsvoogd. Echter blijkt dit bij lange na niet het geval te zijn. De rechtspraak berust in de mening van de RvdK dat als een vader langere tijd buiten beeld is geweest om welke reden dan ook. Uit gesprekken met vaders die in deze situatie terecht komen zijn er wel enkelen aan te wijzen waar je je als moeder enige zorgen over maakt. Maar een veel groter deel van dat soort vaders blijft in een relatie zonder dat er iemand ingrijpt. Ook blijft de objectieve blik verbazen. Vaker dan gezond mag worden geacht is er ook sprake van een moeder waarbij je vraagtekens kunt zetten. Ik wil bij deze een pleidooi doen voor de vaders zonder die vraagtekens met een moeder die wel die vraagtekens heeft.

Een groep vaders die week naar week onverrichte zaken terugkeert uit een omgangshuis omdat zijn kind niet verscheen. Een vader die zonder zich op het kind te horen krijgt dat het nog niet slecht genoeg gaat met het kind om andere maatregelen in te zetten. Ik ben hier gelukkig (nog) geen slachtoffer van. Ik ben inmiddels een vader die, tegen mijn forumnaam in, wel het geluk heeft om een ruime omgang te mogen hebben. Weliswaar met de frustraties dat ik als ouder zonder de hoofdverblijfplaats altijd de mindere ouder zal zijn. Afgezien van het feit dat ik ook altijd, mits de moeder van mijn kinderen gruwelijk over de scheef gaat, die mindere ouder zal zijn.

De situatie als in de casus heb ik gelukkig sinds een goed ouderschapsplan niet meer ondervonden. Maar juist uit de gesprekken met andere vaders die het minder troffen besef ik mij dat ik mazzel had en dat het noodlot mij en mijn kinderen nog altijd kan treffen.

Wij als in de maatschappij moeten ophouden met ouders verschillend te benaderen. Wij moeten ophouden met er vanuit te gaan dat de moeder altijd de verstandige keuze is. Beide ouders zijn noodzakelijk bij de opvoeding. Een tijdelijk minder kunnen bijdragen omdat een ouder, en zeker hier de moeder die werkt aan een persoonlijke ontwikkeling, minder aan de opvoeding bijdraagt hoort geen beschuldigende vinger op te leveren.vaak liggen de oorzaken van die problemen diep verzonken in het verleden van die ouder. Dat die ouder de tijd neemt om later een betere ouder te kunnen zijn verdient juist respect!

Terug op deze casus. Hier had een gezinsvoogd juist uitkomst kunnen bieden. En misschien was er dan een ogenschijnlijk betrokken moeder voor een familieweekend buitenspel gezet. Maar als dat ten gunste ging van het opbouwen van de vader-kind relatie, dan was het juist een grote plus. Jammer voor de moeder, maar die heeft al tijd genoeg om die band te bouwen. Er moet ook ruimte zijn voor de vader. Zeker in een gecontroleerde omgeving. Ik noem het, om basis van de gegevens een gemiste kans. Een kans die binnen een goede, en met name genderongevoelige omgeving, met goede begeleiding zijn vruchten af kon werpen...

Peter Tromp
Wed, 09/23/2015 - 13:47

Het College voor de Rechten van de Mens geeft hier voor de zoveelste keer, evenals haar voorganger de Commissie voor gelijke behandeling, zelf blijk van notoire gender discrimerende tendenzen. Vaders die bij deze colleges terecht klagen over discriminatie worden altijd in het ongelijk gesteld of niet ontvankelijk verklaard. Alleen moeders en vrouwen kunnen bij dit college terecht.

Christa
Wed, 09/23/2015 - 14:19

Tuurlijk moeten we uit gaan van gelijke betrokkenheid bij de kinderen, maar wat als 1 ouder dat niet zo ziet zitten?? Dan moet de moeder wel verder. Die heeft geen keus, die moet roeien met de riemen die ze heeft.
Dat wordt soms wel even vergeten. Sommige vaders willen maar 1 weekend in de 14 dagen , zeker als kinderen erg klein zijn en bijv nog luiers dragen en nog niet naar school gaan. Ik hoor het ook zo vaak om me heen.
Ja zodra ze groter worden dan is meer dagen bespreekbaar, maar niet te veel want ja papa heeft het druk en werkt veel.
Ja dus denk ik dan....het zijn ook jouw kinderen.

Kijk dat maakt zoveel scheidingen moeilijk. De 1 zegt....ik heb genoeg en de ander moet wel alles oppakken en Ich Ien te redden.

In dit geval weten we gewoon niet waarom de vader alleen onder toezicht zijn dochter mag zien. Inderdaad de vraag is staat er een instantie achter hem inzake die toezicht die in dit geval had kunnen bemiddelen.
Blijf ik wel bij mijn standpunt dat de opvang god gehandeld heeft. Mss moet er wel bij ieder bezoek aan zijn dochter iemand van een instantie bijv zijn....dan zou de opvang tegen de regelen handelen.
Mss is deze vader lang uit beeld geweest....maar vind het meisje het met haar vader mss best moeilijk....enz. Er zijn zoveel redenen te bedenken. Maar ik blijf er bij dat dit niet bij de opvang neer gelegd moet worden om dat te regelen. Vader had zelf bij instanties aan de bel moeten trekken om dit soort zaken te regelen voor nu en in de toekomst.

Norma
Wed, 09/23/2015 - 14:34

Hoe wordt dat opgelost als een kind bijvoorbeeld in een ziekenhuis is opgenomen?
En wat is eigenlijk geregeld voor overlijden, begrafenis of crematie van het kind?
Omgangsregeling tot en met bezoek aan het graf al geregeld?

moeder
Wed, 09/23/2015 - 15:15

dit is niet alleen bij vaders, ook voor moeders komt dit voor als het kind bij de vader woont, oorzaak omgang met begeleiding? is er niet, vader en gezinsvoogd willen het zo, dus buiten de 2 uurtjes per maand heeft de moeder een contactverbod??? lijkt me niet, dat is aan een rechter en niet aan jeugdzorg, vader of school!

Boos
Wed, 09/23/2015 - 16:33

Christa, je praat nu wel heel stigmatiserend: "dan moet de moeder wel verder". Ik denk dat er een groter probleem is met moeders die moedwillig alleen verder willen en de vader erbuiten sluiten....

Christa
Wed, 09/23/2015 - 16:41

Klopt moeder, maar school is niet de aangewezen persoon om tussen ouders in te gaan staan om te bemiddelen zeg maar. Dat moet je als ouders samen doen met of zonder hulp.
Ouders leggen steeds meer hun probleem bij andere...zoals school. Die wijzen ze aan als de schuldige terwijl zij zelf als ouders falen.zij maken er een puinhoop van en instanties als scholen moet maar helpen....lijkt mij niet.

Ziekenhuis...ja ik informeer de vader. Toen mijn dochter voor haar amandelen moest heb ik alles moeten regelen. De onderzoeken, artsen, enz. In alle gevallen heb ik haar vader ge?nformeerd. Toen ik een afspraak moest maken viel dat helaas in zijn vakantie deel. Maar er was spoed bij vandaar dat ze in de vakantie moest. Dat is alleen voor spoedgevallen. Toen ik dat meldde werd hij heel erg boos om het maar netjes te noemen. Want dat had ik moeten overleggen. Ja kom op zeg....ik sta daar voor die balie en de dame vertelde me dat er spoed bij was dus ze moest in de vakantie komen. Dan ga ik als volwassenvrouw toch niet mijn ex daar staan bellen.
Maar ik had netjes gevraagd dat ivm haar vader het niet uitkwam....mocht ik het verzetten ja maar werd me afgeraden.
Dus ik vertel dat ook netjes aan de vader. Nee het ging om het principe zei hij. Rot op zeg.....zo lust ik er nog wel 100. Ons kind moet behandeld worden, helaas in de vakantie vanwege spoed medische redenen, kan altijd verzet worden maar hij ligt dwars. Principe.....
Uiteindelijk ging hij akkoord. Ik ben naar het ziekenhuis gegaan die ochtend waar hij en onze dochter ook kwamen. Ze wilde mij mee naar de operatiekamer en daarna met zn alle op de kamer gewacht tot ze weer mee naar huis mocht.
Ze wilde graag met mij mee maar de vader stond dat niet toe. Het was zijn tijd, dus hij tilde haar op en ze had geen keus.
Ik mocht mee naar zijn huis waar ik dmv demonstratief tafeldekken ik na een uurtje weg moest.
Volgende dag mocht ik nog binnen, maar daarna was het klaar.

Toen ons andere kind geopereerd moest worden stond de deur open. De vader mocht komen wanneer hij wilde en hoelang hij wilde. Heb zelfs een keer aangeboden om mee te eten.

Weet je het ligt puur persoonlijk hoe je met de situatie omgaat. In mijn beleving hoef je niet alles te regelen.....soms moet je jezelf opzij zetten voor je kind. Daarbij komt dat als kinderen ouder worden zelf dingen gaan aangeven.

Bij ons op school weten ze van de privesituatie af. Ik blijf hun vader informeren en betrekken bij schoolzaken. Als hij bij school een gesprek zou aanvragen kan dat. Hij is en blijft hun vader. Ze zullen hem ook niet passeren, maar ik ben wel hun eerste aanspreekpunt.

Moeder2
Wed, 09/23/2015 - 16:41

Of er al dan niet terecht besloten is dat deze vader alleen omgang onder toezicht heeft staat volledig los van deze kwestie. Alles wat daarover in de commentaren gezegd wordt zijn slechts aannames gebaseerd op eigen ervaringen.

Het kinderdagverblijf weet niet anders dan dat vader op vastgestelde momenten omgang onder begeleiding heeft. Zij zijn op geen enkele manier in de positie om hier een wijziging in aan te brengen of hier soepel mee om te gaan. Ik vind het al heel wat dat zij hierin een standpunt hebben ingenomen en zich gehouden hebben aan wat de rechter heeft opgelegd. Eigenlijk had vader het fatsoen moeten hebben het kinderdagverblijf hier buiten te houden en moeten trachten zijn gelijk te halen tov de rechtbank ipv het kinderdagverblijf op hoge kosten te jagen omdat zij hiervoor rechtshulp in moesten schakelen terwijl zij in principe helemaal niets met deze kwestie te maken hebben.

Moeder2
Wed, 09/23/2015 - 17:24

Wij hebben helemaal niks geregeld mbt calamiteiten. Ik verwacht ook niet dat dat nodig zal zijn. Mocht er iets ergs gebeuren waar beide ouders plus familie bij betrokken moeten worden dan is iedereen er gewoon. En de eerste die moeilijk, lastig of ingewikkeld gaat doen wordt vriendelijk doch dringend verzocht te vertrekken ongeacht of diegene familie van mij is of van de andere kant. En mijn ex heeft weliswaar problemen, heeft veel moeite zich in te leven in de belevingswereld van zijn kinderen, maar is wel heel lief voor ze. Ik durf er op te vertrouwen dat hij mij nooit buiten zou sluiten in zon situatie, net zo min als ik dat zou doen. Ach en als ik soms de verhalen lees dan denk ik weleens dat we het best goed voor elkaar hebben. Hij is gewoon niet van het opvoeden....das niet erg....we hebben afgesproken dat ik dat voor mn rekening neem. Hij is de logeerpapa, binnen zijn vermogen is hij super voor de 2 jongsten. En dat koester ik!

Mom
Wed, 09/23/2015 - 18:26

Er moet heel wat gebeurd zijn als er tussen een ouder en een kind alleen begeleidde omgang mag plaatsvinden dus dat zal niet voor niks zijn dan. Ik begrijp het wel dat er voor de veiligheid gekozen word in dit geval.

Boos
Thu, 09/24/2015 - 10:21

Mom, dan heb je daar een heel verkeerd beeld bij. De begeleide is een middel dat meer dan eens wordt ingezet om de (vaak volslagen onterechte en niet onderbouwde) angsten van een gescheiden moeder die zij tentoon spreid tijdens omgangsrechtszaken tegemoet te komen. In dit soort zaken is er vaak sprake geweest van ouderverstoting voor een langere periode. En juist die ouder die zich schuldig heeft gemaakt aan die verstoting, die mag met succes claimen dat de band tussen vader en kind eerst via een begeleide omgang moet worden opgebouwd.

Mogelijk is er daarnaast ook sprake van een zekere angst bij die ouder dat de ander het kind "ontvoert" en daarmee exact het zelfde zou gaan doen als dat de angstige ouder eerder heeft gedaan.

Het beeld wat jij erbij hebt, dat zou inderdaad ook de praktijk horen te zijn. Een begeleide omgang zou een middel moeten zijn om kinderen een band met een ouder te laten behouden in tijden dat die ouder niet zelfstandig en stabiel genoeg geacht moet worden om dit zonder begeleiding te doen.

Christa
Thu, 09/24/2015 - 15:52

Maar helaas weten we in deze zaak niet wat de reden is van de bezoekrecht onder begeleiding. Dat maakt dit ook lastig.

Neemt niet weg dat het voor de opvang moeilijk is om mee om te gaan. Er bestaan nu eenmaal niet kant-en-klare antwoorden hiervoor. Iedereen heeft zijn verhaal en iedereen heeft zijn reden, maar is het dan eerlijk om een derde party daar mee op te zadelen??denk. Het niet.

In deze zaak vraag ik me af waarom vader verder geen actie heeft ondernomen....naar desbetreffende begeleidende instantie. Of mss is dat wel gebeurd maar staat dat hier gewoon niet.

Boos
Thu, 09/24/2015 - 18:40

Klopt helemaal Christa. En het is ook niet aan een kinderdagopvang om te bepalen op welke gronden de begeleide omgang tot stand is gekomen. Het enige wat wel vaststaat is dat het susmiddeltje van de rechter voor een steen en been klagende moeder, vele verstrekkende gevolgen kan hebben zoals blijkt uit deze casus.

Vandaar ook dat ik vind dat het middel begeleide omgang veel terughoudender gebruikt moet worden. Vergelijk het met de opmerking die volgens mij door Moeder2 in een andere discussie gemaakt werd. Hoe kijkt de omgeving tegen een moeder die niet de hoofdverblijfplaats heen aan. Want als zij geen hoofdverblijfplaats heeft, dan zal er wel een steekje los zitten bij haar. Als je de reacties bovenstaand terug leest dan gaan er redelijk wat reacties er vanuit dat er dan wel een steekje los moet zitten bij de vader want anders geen begeleide omgang. Terwijl dit lang niet altijd het geval is. Sterker nog, in een deel van die gevallen zit er een steekje los bij de moeder die bijvoorbeeld gedreven door paranoia haar kind niet met de vader wil delen.

Christa
Thu, 09/24/2015 - 23:53

Ik geloof ook echt dat er van die verschrikkelijk doortrapte moeders zijn ja.
Daarom is het zo jammer dat in dit soort zaken niet duidelijk staat waarom bepaalde zaken zo zijn. Dat is juist zo belangrijk voor deze zaak. Zonder te weten waarom de vader alleen onder begeleiding zijn dochter mag Ien is deze zaak niet te beoordelen eigenlijk.

We weten ook. Iet hoe de dochter hier onder is.

Maar weet je....er zijn meer vaders die geen co ouderschap willen of hoofdverblijf aan de kinderen willen geven. Merendeel wil fulltime werken, sporten, uit eten gaan, laat doorwerken, uitgaan..... De moeder heeft dan geen keus eigenlijk.
Daarom ben ik bij te lezen dat er zat vaders zijn die dat wel willen. Super vaders!

We moeten als ouders meer op ons zelf letten, werken aan ons zelf zodat we elkaar echt los kunnen laten(want daarom ben je tenslotte gescheiden) en verder kunnen gaan met ons leven. Met op de eerste plaats de kinderen en luisteren naar wat zij graag willen.
Laat school, opvang ed buiten je persoonlijke problemen.

ookpa
Fri, 09/25/2015 - 13:12

Hier nog een gevaarlijke vader, ik kreeg ook begeleide omgang na 4 jaar omgangsfrustratie omdat ik op togapapier gevaarlijk zou zijn voor de kinderen. Zonder enkel bewijs natuurlijk maar dat hoeft ook niet in deze tak van recht. Gewoon blijven frustreren tot de kinderen in de knel komen en dan wordt de vader veroordeeld tot begeleide omgang en krijg je dit soort situaties. Kinderen blij dat ze papa zien maar papa mag niet want moeder beweerd dat hij gevaarlijk is en de maatschappij faciliteert de rest. Groeten uit Zibundi

VaderZonderKind
Sat, 09/26/2015 - 00:31

Christa, ik denk dat het meerendeel wel zou willen, maar het wordt voor hen onmogelijk gemaakt. Tegenwerkende moeders, geen medewerking van de werkgever, toekenning KGB, de houding van familie en omgeving. Eigenlijk moet je aan alles en iedereen, incl. je eigen portemonnee, sch&€t hebben om het toch te doen....

Als die houding nu maar eens verandert....

Christa
Sat, 09/26/2015 - 00:55

Echt geloof me.....er zijn zat vaders die echt niet willen. zeker niet als de kinderen klein zijn. Echt...geloof me.
Een deel lees ik hier ook...wil echt en doet het ook, een deel wil wel maar krijgt de ons niet en het deel wat niet wil...uw je hier niet vinden. Jammer genoeg, want ook die kant wil ik wel een horen.

je hebt gelijk een deel wil wel maar wordt tegengewerkt, maar een groot deel wil die zorg niet. Ja als de kinderen groter worden.....dan willen ze het wel, want dan is alles makkelijker.....geen luiers, kleden zichzelf aan, smeren hun eigen brood,....enz. En willen uiteraard dan ook minder ka betalen. Begrijp dat wel maar tov de moeder is dat niet eerlijk. Zij stond vanaf dag 1 klaar voor de kinderen, wamt zijndan geen keus en dan krijgt de vader een ingeving en trekt de kinderen ineens weg bij de moeder.
De vraag is dan.....wat willen de kinderen. Zij zijn dan al ouder en weten vaak heel goed wat ze willen.

Je hebt wel gelijk dat de maatschappij ook niet altijd mee werkt, maar de moder moet wel.....zij staat er wel voor en moet door. Fulltime time werken part time werken, opvang regelen, oppas als kind ziek is, tandarts bezoekjes, enz...... Zij moet zorgen dat het werkt en loopt. En als ze parttime werkt dan is dat volgens de vader niet genoeg en als ze fulltime werkt is ze een ontaarde moeder..........
Dus ik zie toch wel een verschil.

Boos
Sun, 09/27/2015 - 01:32

Hier kom ik nu even voor VZK op, maar wat je zegt is BullShit! Alsof vaders na scheiding ineens geen poepluiers meer willen verschonen! Een alleenstaand vader staat tijdens omgangsuren alleen voor een poepluier en zal wel moeten! Of wil je je kind met een vastgeplakte luier terugbrengen. Ja, bij vaders die dat doen heb je een punt. Ik denk dat die op een hand te tellen zijn. En waarschijnlijk is dat aantal ongeveer even hoog als het aantal vaders dat hun kind met een vastgeplakte luier meekrijgt van de moeder die jij nu hier heel hoog in het vaandel zet.

Ouders die niet deugen zijn helaas van alle tijden maar ook van alle seksen. En ja, daarmee moet worden afgerekend! Maar reken eens de verschillen als ik als vader een vastgeplakte luier meldt of als jij dat als moeder doet. Geloof me, ik kom net uit een gesprek met zon vader....

Wat jij nu noemt is een stigma en geen daadwerkelijk ouderlijk vermogen. Het zou nog enigzins te verantwoorden zijn omdat een vader op basis van het stigma van het verschonen van een poepluier afziet als er een moeder, liefst de moeder, in de buurt is. Maar de meeste vaders anno 2015 grijpen bij die bepaalde lucht toch echt eerst naar de billendoekjes en een reserveluier. Zonder te kijken of de, en als niet aanwezig een andere moeder, dat ongewenste klusje, ook kan klaren.

Het is notabene je kind met een ongemak. En die luiers horen er ook bij. Die komen op momenten dat je ze niet verwacht, en dat je maar moet zien hoe je ze oplost. Als je het dan over onderlinge kwaliteiten tussen de seksen hebt. De man is beter in staat om die luier aankleedkussen te doen als een vrouw. Praktische invulling versus ingekleed protocol. Niet dat een moeder dat niet zal lukken. Maar op kwaliteiten van de sekse zal de vader in een onpraktische situatie een praktische oplossing vinden, daar waar een moeder zich gaat beklagen dat de lokatie niet kindvriendelijk is.

Let wel, in 90% Van de gelegenheden is er slechts in de sanitaire voorzieningen van vrouwen een aankleedkussen voor een kind aanwezig. En geloof me, vaak is het vanuit de gelegenheid een probleem als je als vader daar toch gebruik van wilt maken. Overigens, tijdens een bezoek voor kindlief nooit last van gehad. Eigenlijk alleen maar complimenten van de bezoekende dames die ook zelfs klaarstonden om bij te springen. Niet nodig, maar juist het verwachtingmodel dat ik als vader een luier niet snap. Geen nare ervaringen, alle dames stonden klaar. En dat is lief. Maar echt, ik kan dat thuis ook wel alleen...

Wat willen de kinderen was jou andere vraag. Heel simpel: papa en mama samen! Kort en krachtig, maar daar is geen speld tussen te brengen. Wat jij nu propagandeerd is het kind aan de moeder verbinden, terwijl je daar tegenover steld dat er meer mannen moeten zijn die hun verantwoordelijkheid nemen. Christa, die zijn er! En ze zijn het ook (bijna) allemaal. Ook jou ex (hopelijk)!

Maar je mag het als vader van de overheid niet zijn. Je mag het van je werkgever niet zijn. Je hele systeem waarschuwt je dat je het na scheiding niet meer bent. En kil op de keper, een groot deel vsn de mannen wordt nog steeds financieel uitgebuit zonder dat ze daar zorgtaken voor mogen nemen.

Scheidingsland is een discusie geworden tussen het niet mogen nemen van zorgtaken en daarvoor dokken versus het wel willen nemen van zorgtaken maar daar twee keef zo hard voor moeten dokken. De poppetjes daartussen zijn in te kleuren. De verhoudingen zijn scheef.

Moeders die alles van het minimale moeten doen omdat de vader afziet van. En vaders die wel willen, maar dan de welvaart van de moeder moeten afbetalen. En nergens een situatie die rechtvaardig te noemen is....

Christa
Sun, 09/27/2015 - 13:05

Nee jij bent in de veronderstelling dat alles vaders worden tegen gewerkt door de moeders en dat ze daarom geen co ouder zijn. Maar dat alle vaders dat echt wel willen.

Dat is dus ook niet waar....er zijn vaders die geen co ouder willen zijn. En ja sommige vaders willen die kleine kinderen niet.....vinden als ze klein zijn te veel gedoe. Helpen met alles, constant in de gaten houden, luiers verschonen,...enz.
Klinkt hard maar is wel waar.
Maak het zelf mee....helaas voor onze kinderen. Maar zie het ook om hem heen.

Ja er zijn gelukkig vaders die dat wel doen!!

Waarom hebben vaders een excuus zoals werkgever doet lastig enz...Moeders hebben toch zelfde probleem. Zij moeten ook werken EN voor de kimderen Zorgen. Zij moeten wel een balans vinden. Als moeders dat kunnen kunnen vaders het ook!!!

Boos
Sun, 09/27/2015 - 16:25

Ben ik niet met je eens. Het stigma ligt nu eenmaal andersom. Men gaat er al vanuit dat de moeder de zorg draagt. Dus die werkgever heeft minder tot geen begrip voor een vader die dat ook wil. Hij had juist een man op die plek aangenomen omdat die vent niet iedere keer naar de tandarts moet met zn kind. En dan doet hij dat toch...

Zo wordt er ook binnen het sociale netwerk gepraat. Een vader kan en wil geen poepluiers verschonen is de opvatting tijdens de borrel en thee praat. Niets blijkt minder waar te zijn. Wellicht zijn er enkele exemplaren te vinden. Maar zelfs de meest grote ubermacho kan en wil een luier doen. Het deel dat dat niet wil en kan, dat is ongeveer even groot als het vrouwelijke deel dat dat niet wil en kan. Alleen, dat vrouwelijke deel heeft tot echt iets meer invloed op de conceptie en het uitdragen van een zwangerschap.

En dan nog, al zou een individuele vader minder zn rol weten te vinden in de eerste drie zorgintensieve jaren, waarom moet hij dan ook meteen voor alle daaropvolgende jaren worden afgeschreven. Voor het zelfde geldt past hij juist in bv de puberjaren uitstekend in zijn vaderrol, daar waar de moeder mrt de handen in het haar staat.

Christa, het verhaal wat jij hier voorlegt past uitstekend binnen het stigma dat ik en de meeste andere vaders hier wil doorbreken. Prima als je daaraan vast wilt houden. Das een vrijheid van meningsuiting. Maar besef dat je daarmee indirect de vader weghoud van het aankleedkussen en daarmee ook de vrouw van de management functie.

Christa
Mon, 09/28/2015 - 16:24

stigma of niet...ik heb het over de realiteit. Ik probeer de zorg van mijn kinderen te combineren met werken. Nou kan je vertellen weinig werkgevers hebben daar begrip voor. Ook bij UWV liep ik daar tegen aan. Zij vinden dat ik ook makkelijk om 7uur ergens kan beginnen en hoe ik dat regel met mn kinderen dat is mijn probleem. er zijn nou eenmaal mannen die niks met babies en peuters hebben. Afgelopen weekend hoorde ik een vader dat letterlijk nog zeggen. Mijn ex wilde het ook niet. MAAR gelukkig zijn er mannen die dat wel willen en doen!

Het stigma is in sommige gevallen realiteit MAAR gelukkig zijn er uitzonderingen. Zie dat ook in.

Ik vind niet dat je als vader de eerste jaren je handen van je kinderen kan en mag aftrekken om ze vervolgens op te eisen.
Vind dat heel raar. De bent er vanaf dag 1 bij betrokken klaar. komt het je niet uit ofzo, prima maar dan moet je niet als het je wel uitkomt verwachten dat de moeder direct haar leven omgooit, toch?
En dan ook niet klagen dat je je kinderen zo weinig ziet enzo. Je moet erbij zijn en blijven of je wil of niet. Dat geldt voor vaders en moeders!!!!!!

Henk S
Tue, 09/29/2015 - 17:42

Ben het met de reactie van Boos eens...Christa praat over een uitzonderlijke situatie indien de vader het ouderschap opeist. Zelf is zij ervan overtuigd dat dit de waarheid is en dan heeft zij ook nog een slecht voorbeeld van haar ex die we hier helaas niet aan het woord kunnen laten. Ik heb ook een ex die altijd maar geloof heeft in haar eigen waarheid en niet eens kan indenken wat dat betekent voor de ander. Ik zie juist genoeg vaders om mij heen die wel gedeeld ouderschap invullen en hun rol daar opeisen. En dat is ook goed, want dan cre?er je een juiste balans in het ouderschap. En kom niet aanzetten dat een vader na een scheiding deze rol niet kan opeisen, omdat hij tijdens het huwelijk wellicht een andere rol had ingevuld. En dat vinden veel vrouwen ook niet erg, want als het om geld gaat, dan is het allemaal prima dat hij werkt tijdens het huwelijk.

Christa
Tue, 09/29/2015 - 22:30

Volgens mij lezen jullie wat jullie willen lezen. Steeds hamer ik erop dat er voldoende vaders zijn die gelukkig wel co oiderschap willen en aangaan! Helaas zik ik dat te weinig in mijn omgeving. Niet aleen bij mijzelf maar ook bij mensen op school, vrienden, kennissen of nichten of neven.
Door dit forum lees ik juist hoe er vaders zijn die moeten knokken.
Ben juist blij te lezen dat ze er wel zijn en dat ik dat juist heel erg aanmoedig.

Had voor mijn kinderen graag gezien dat hun ook zon vader hadden.

Probeer open te staan voor alles!! Jullie maken de vrouw vaak tot prototype.....lui, profiteur enz. Lees dat er ook moeders zijn die anders in het leven staan. Net als ik echt jaloers kan zijn op jullie als vaders!!!

Ik kan echt niet begrijpen dat moeders de vaders zo dwars zitten. als moeder heb je niet het recht om de band tussen vader en kind te dwarsbomen.

Net als jullie hoor ik ook alleen jullie kant van het verhaal, maar herken wel bepaalde dingen daarin. Het zijn kenmerken van een ouder die de ander dwars zit, treitert, misgunt,.....
Leef lekker je leven en laat de ander met rust. Gun elkaar de kinderen en gun de kinderen beide ouders.

Henk S
Wed, 09/30/2015 - 00:32

Helemaal mee eens, Christa. Bedankt voor je reactie en begrip. Andersom is er ook begrip voor jou situatie en situaties voor andere moeders die door hun ex wordt tegengewerkt. Het is niet zo dat alle ouders hun verantwoordelijkheden richting het ouderschap op een juiste en correcte manier nemen, maar helaas is het ook nog steeds een feit dat veel vaders die welwillend zijn en strijden voor een gelijkwaardig ouderschap, behoorlijk worden tegengewerkt en het draait helaas vaak om alimentatie. Teveel "moeders" blijven in een slachtofferrol en stellen zich na de scheiding helaas zeer afhankelijk op richting hun ex. En als het dan eens minder gunstig uitpakt, gaan ze dreigen en intimideren omtrent het ouderschap en het hoofdverblijf van het kind wat bij co-ouderschap bij de ander is vastgelegd. Dat is wat ik mee moet maken en dus altijd voor moet strijden. Dat zou niet moeten, maar dat zorgt voor veel strijd omdat de wetgeving ten aanzien van alimentatie dit steeds vaker veroorzaakt. Helaas, want het is absoluut niet in het belang van de kinderen.

Christa
Wed, 09/30/2015 - 09:39

Inderdaad henks de kinderen zijn uiteindelijk ook de dupe....niemand anders!
De wetten die gemaakt zijn, zijn vaak te onduidelijk. Juist daardoor onstaat er een machtsstrijd. Gaten die niet ingevuld zijn worden aangegrepen om elkaar het leven zuur te maken. Ik snap dat niet.
Je bent uit elkaar en dan is eerste belang de kinderen. Zorg dat zij goed achterblijven. Zorg voor goede verdeling, dat finacieel alles goed geregeld is. Maak duidelijke afspraken en hou je daar aan. Grijp niet elke gelegenheid aan om elkaar een hak te zetten.
Gun elkaar het leven en geluk zowel je ex als de kinderen, want als je je ex dwars gaat zitten heeft dat ook gevolgen voor de kinderen.

De kinderen betalen de rekening van dat alles.
Helaas zullen we het toch moeten reddende n iedere dag masker op en gaan.

VaderZonderKind
Thu, 10/01/2015 - 01:24

Chista, Henk S, jullie zeggen beide waardevolle dingen. Maar besef wel, en de ene beseft dat beter dan de ander, aan veel van de frustratie ligt een wettelijke en/of gerechtelijke machtsongelijkheid aan ten grondslag.

Christa, wat hij zegt is waarschijnlijk ook waar. In jou omgeving zie jij te weinig vaders die de moeite niet doen. Vaders die op basis van de verhalen van anderen al afhaken inplaats van te proberen er te kunnen staan. En anderzijds vaders die afhaken, maar gelijk jou ex, ondertussen direct ook zwaar in de verdediging schieten om maar hun laatste restje waardigheid, hun financi?le positie, veilig te stellen. Niet dat ik dat goed keur, maar begrijpen kan ik het wel.

Zeker als je de verhalen van Henk S, Boos, James, mijzelf enz... leest. Je kunt als vader ook voor je kinderen staan en gaan. Maar in het allergrootste gedeelte van de gevallen levert je dat bakken stront en heel veel kosten op. Er zijn mannen die er dan met pijn in hun hart er de stekker uit trekken, hopend op een beter contact als de kinderen meerderjarig worden. En bovenal, notabene door het SCPB cijfermatig aangetoond, hopend op een gelukkigere "tweede leg".

Een situatie die maatschappelijk en genetisch gezien niet erg wenselijk is. Genetisch is trouwens te betwijfelen door vervent Darwin aanhangers. Het zou aantonen dat de vrouw immer op zoek is naar "sterk zaad" en daarna berust in de opvoeding. Uit de cijfers blijkt dat na scheiding vrouwen vaker single met de kinderen blijven en mannen vaker beginnen aan een "tweede leg". In de Darwin theori zou hiermee het sterkste genetische materiaal worden doorgezet. Maar dat principe gaat niet op in onze moderne maatschappij.

Daarin zie je steeds vaker dat de mannelijke bijdrage bij de voornamelijk jonge moeders komt van modepopjes en musceles without brains. Het intelligente, organisatorisch sterke deel begint vaak (te) laat aan kinderen. In mijn opinie ook noodgedwongen. De "mooiboy" is hun altijd voor bij de meisjes. Waardoor onze samenleving genetisch uitgehold wordt. Overigens zullen de bovenstaande twee alineas voor de meesten van ons hogere wiskunde zijn.

Maar terugkomend op de discussie en wat ik hier bepleit. Vaders moeten een evenredige toegang tot het ouderschap krijgen om alle besproken problemen in de kiem te smoren. Vaders die niet willen bijdragen opdat ze zich op voorhand buiten gesloten voelen. Moeders die zich uitgebuit voelen. Vaders die oeverloos voor hun rechten knokken. En moeders die ondanks hun goede wil keer op keer naar de rechtbank moeten om hun recht op een onderhoudsbijdrage te verdedigen.

Christa
Thu, 10/01/2015 - 17:03

Als ik kijk naar persoonlijke verhaal....
Mijn ex heeft vanaf dag 1 kans gehad op co ouderschap, maar daar was hij niet aan toe zei hij toen. Ik zie hem nog staan.....zakkenwasser vond ik dat toen. Wat nou niet aan toe.....het zijn je kinderen.....wat jij bent er niet aan toe dus moeder moet dat dubbel en dwars wel zin.
Dat doet best pijn. Een vader die zo reageerde op co ouderschap. Zeker het eerste jaar hielp hij nergens bij sterker nog hij werkte mij overal in tegen. Prima...ik heb me staande gehouden en al die tijd steeds hem netjes overal bij betrokken. Ook nooit problemen gemaakt als hij de kinderen een extra dagje bijv wilde.
Hij ging vroeger ook nooit alleen op stap of vakantie he, nee zijn moeder ging altijd mee. Vond ik ook altijd beetje merkwaardig.

Toch....hij bleef veel werken, druk bedrijf, hoort erbij denk ik dan. Maar toch ben ik van mening...als is je bedrijf nog zo groot, maak tijd voor je kinderen. Het is maar eens in de 14 dagen een weekend, regel dat.
Nee vergaderingen, diners, maar ook privé feestjes, vakanties ook al komen de kinderen..... Die komen vaak op 1.
Hoe denk je dat het is voor kinderen om naar het huis van hun vader te gaan....en papa is nog op vakantie. Die komt ergens in de nacht pas thuis. Dus kinderen gaan logeren en mogen de volgende dag pas in de middag richting hun vader en zijn vriendin.
Prima denk ik allemaal, zijn keuze, maar oei wat kwets je de kinderen daar mee.
Hij heeft het finacieel zeer goed en hij mag van mij daar echt van genieten, ik hoef daar niks van, maar vergeet de kinderen niet!

Helaas zie ik dat op school, vrienden enz vaak gebeuren. En ik kan oprecht zeggen dat ik graag een ex als jullie had gehad. Iemand die inderdaad gelijk is in de opvoeding, die er voor ze is, die meedenkt, waar je mee kan overleggen als het ff niet zo goed gaat op school.

Mijn ex vraagt aan de kinderen of ze huiswerk hebben....en als ze nee zeggen. Is het daar mee af. Dat ze er om staan te liegen en ze bijv na het weekend een toets hebben of maak werk hebben boeit hem niet. Hun probleem zegt ie dan. Erg makkelijk denk ik dan. Ze zijn jong...begeleiding van ouders hoort daarbij. Stimuleren!!
Kijk in de agenda bijv, kijk in de huiswerkmap. Nee hoort intresseerd hem niks.
En als ze huiswerk hebben en hij heeft weekend vol gepland....pech dan hadden ze het maar bij mij al moeten maken.

Kortom.....kan er niks mee.
Zijn leven draait om hem en dat merkte ik de laatste jaren ook van ons huwelijk. Hij bepaald wat hij gaat doen en wanneer hij dat gaat doen. Dat ik ook weg moet of andere plannen heb...mijn zorg.

Vraagje aan jullie.....Wat zouden jullie doen? Vader wil met de kinderen op wintersport, maar de kimderen willen niet. Ik verklaar de kinderen voor gek want hoe jonger ze zijn hoe makkelijker het leren ski?n is. Nee dat maakt hun niks uit....ze willen niet.
Hoe ga je daar dan als ouders mee om?
Zou je als vader ze dwingen mee te gaan of niet.....moet je als moeder die vakantieweek wel of niet aan vader toebedelen.

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur