Kindgebonden budget: Hoge Raad aan zet


De invoering van het kindgebonden budget met de alleenstaande kop in 2015 heeft tot veel beroering geleid. Zo leidde de invoering tot rechtsongelijkheid in alimentatiezaken omdat rechters er op verschillende manieren mee omgaan. Daarnaast leidde de introductie ervan ook tot veel maatschappelijke discussies. 

Rechtsongelijkheid
Toen de alleenstaande ouderkop werd geïntroduceerd vanwege het wegvallen van verschillende kindregelingen, leek er nog weinig aan de hand. Omdat onder meer de fiscale aftrek van de onderhoudsbijdrage voor kinderen verviel, zorgde de alleenstaande kop voor een balans omdat deze in mindering kon worden gebracht op de te betalen kinderalimentatie.

Toen bleek echter dat sommige rechtbanken, zoals de rechtbanken Den Haag en Nood-Holland, weigerden in verschillende uitspraken deze vermindering toe te passen. Dit zou er namelijk in de desbetreffende gevallen toe leiden dat de alimentatieplicht van de vader zou vervallen.

En het kon toch niet de bedoeling van de overheid zijn geweest om de bijdrage van de vader – via de alleenstaande ouderkop - over te laten nemen door de belastingbetaler, meenden deze rechtbanken.

Ondertussen pasten andere rechtbanken de alleenstaande ouderkop wel toe, waardoor in veel gevallen inderdaad de alimentatieplicht van de vader verviel. Een voedingsbodem voor rechtsongelijkheid was geboren.

Geld over!
De discussie tussen voor- en tegenstanders van de alleenstaande kop verhardde enigszins, toen bleek dat in sommige gevallen de alleenstaande moeder die recht heeft op deze overheidsbijdrage er financieel op vooruit ging. In enkele gevallen overtrof de hoogte van de alleenstaande ouderkop namelijk de behoefte van het kind.

Om nu voor eens en altijd duidelijkheid te krijgen hoe en in welke gevallen de alleenstaande ouderkop in de rechtspraktijk moet worden toegepast, heeft het gerechtshof Den Haag een aantal vragen voorgelegd aan ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad.

Het gaat hierbij met name om de vraag hoe het kindgebonden budget, of alleen de daarin opgenomen alleenstaande ouderkop, zich verhoudt tot de mate waarin ouders zelf moeten bijdragen aan de kosten van hun kind(eren).

De verwachting is dat de Hoge Raad zich hierover binnen enkele maanden zal buigen. We houden je op de hoogte!

Wil je meer weten over alimentatie of wil je een herberekening van alimentatie laten uitvoeren, neem dan contact op met een van onze juristen.

Lees meer: Geen kinderalimentatie na wangedrag kind
Lees meer: Moet ik meer dan kinderalimentatie betalen?
Lees meer: Alimentatie inhouden wegens einde aftrek?
Lees meer: Alimentatie in 2015 met 0,8% Verhoogd
Lees meer: Aftrek levensonderhoud in aangifte 2015?
Lees meer: Compensatie voor gescheiden ouders?  

Bron: ECLI:NL:GHDHA:2015:1288

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (47)

Christa
Fri, 06/05/2015 - 23:06

Ik heb mijn papieren erbij gepakt en ben gaan rekenen.
Toen ik ging scheiden kreeg ik alleenstaande ouderkorting, een aanvullende alleenstaande korting beide via mijn inkomstenaangifte verrekend en maandelijks kreeg ik kgb. Als ik deze 3 bedragen bij elkaar tel scheelt het maar paar tientjes met de huidige kgb. De ouderkortingen zijn beide vervallen en kgb verhoogt.
Ik krijg dus nu paar tientjes meer dan jaren geleden tijdens mijn scheiding.
Mijn ex heb ik daar verder niet over gehoord. Althans in de berekeningen zijn alle bedragen meegenomen als inkomen enz.
De erkende ka bureaus nemen die mee.....dus ik begrijp de mannen in dat geval niet.
Ineens staan ze op hun achterste benen. Want het huidige kgb is mega...en dat is inkomen dus de ka kan omlaag.

Maar zoals bij mij de eerdere regelingen zijn meegenomen inde berekeningen dus wat is dan nu ineens mega??
Even uitgaande van mijzelf...
Ik kreeg toen meerdere regelingen en dat is meegenomen in de berekeningen. Deels zijn die regelingen komen te vervallen, maar de kgb is verhoogd en die verhoging moet gecompenseerd worden???
Maar dan praat je in mijn gevalover een paar tientjes meer per maand, niet om paar 100 euro!!!

wie heeft het nog meer nagerekend???

Ik begrijp de ophef niet.
Hoop dat hoge raad een duidelijke uitspraak hierover gaat doen!!!

VaderZonderKind
Fri, 06/05/2015 - 23:54

Beste Christa,

Meerdere malen heb ik je uitgelegd dat de vader in bijstandspositie het slachtoffer is in de huidige regeling. Gescheiden ouders worden niet beoordeeld op hun individuele inkomen en de verhouding in de zorgtaken verdeling. Slechts de moeder ontvangt een vergoeding voor de 100% Verzorging van het kind, ongeacht de hoeveelheid zorgtaken zij daarvoor op zich neemt. Het inkomen van de vader speelt alleen een rol als er sprake was van een verbroken wettelijke economische eenheid waardoor er aanspraak gemaakt kan worden op Partneralimentatie.

Voor de vader betekend dit dat hij geen vergoedingen mag ontvangen, ongeacht zijn bijdrage in de zorgtaken. Ongeacht de hoogte van zijn inkomen. Gesteld de reguliere regeling van de weekend vader, welke ik verafschuw, dan betekend dit dat die vader voor 1/7 deel van de zorg voor zijn kind verantwoordelijk is. Echter, zijn bijstandsinkomen blijft gelijk aan die van een willekeurige bijstandtrekkers zonder kinderen. En overige vergoedingen zijn er ook niet. Gebaseerd op de vergoedingen die de moeder ontvangt voor de 100% Verzorging zou hij €700,00 compensatie op jaarbasis van het rijk mogen ontvangen voor een baby. Misschien een klein bedrag voor jou, maar een fortuin voor een bijstandsgerechtigde....

Christa
Sat, 06/06/2015 - 00:38

Ik begrijp je verhaal, maar tijdens mijn berekeningen zijn alle voordelen die ik kreeg meegeteld als mijn inkomen. Dat koet toch bij meerdere mensen zo zijn geweest lijkt mij. In ieder geval als je een berekening laat maken door erkend bureau.

deze ophef is ontstaan toen diverse regelingen kwamen te vervallen en kgb verhoogd werd. Ter vervanging van alle andere voordelen.

Jullie roepen dat wij ineens een fortuin krijgen, maar na berekenen gaat het in mijn geval om een paar tientjes. Dus voordelen vervallen, kgb omhoog, maar kgb is opgeteld maar tientjes meer dan alle voordelen samen.
Waar zit dan die rijkdom??? En waarom nu ineens de ophef???

ophef over net geen 30 euro in de maand. Ineens is dat een schandalig bedrag. Ineens krijgen moeders te veel en worden ze rijk over de rug van de kinderen. Ik krijg nog geen 30 meer......vinden jullie vaders dat schandalig, die 30 euro??? Maakt dat zon verschil?

VaderZonderKind
Sun, 06/07/2015 - 23:03

Jij maakt deze berekening over de toelages die jij krijgt met een dik inkomen. Echter, er zijn diverse vaders die om diverse redenen afhankelijk zijn van een inkomen op bijstandsniveau. En daar gaat die vergelijking niet op. Daar krijgt de moeder ruim €4000,00 in KGB en AOK. De vader krijgt NIETS! Zelfs niet als hij een co-ouderschapsregeling heeft. Dat is geen tientjes werk. Bij een gelijke zorgverdeling loopt hij 1/5 van zijn jaarinkomen mis. Daarentegen krijgt de co-oudermoeder een bonus van 1/5 van haar jaarinkomen voor het instemmen met de co-ouderschapsregeling. Gelijkheid? Mijn achterwerk! Een bijstandsweduwe moet kunnen rondkomen met deze regelingen. Maar een co-oudervader kan dat niet, want die krijgt het niet. En de co-oudermoeder kan in relative luxe leven van zij vangt dubbel....

Roan
Tue, 06/09/2015 - 12:48

in mijn geval krijgt de moeder ruim €300 p/m meer kindgebonden KGB en AOK, terwijl ik per 1-1-15 geen levensonderhoud niet meer mag aftrekken van mijn inkomen en ik dus meer belasting moet betalen. Het gaat hier wel om honderden euros per maand. Het ergste vind ik dat een aanbeveling van experts niet nageleefd wordt en er nog meer geld verspilt is aan de experts waar de rechters toch niet naar luisteren. Ondertussen moet ik wachten tot ze er een keer uit zijn en kan ik gewoon teveel blijven betalen. Terugvorderden is meestal een verloren zaak.

Moeder
Tue, 06/09/2015 - 14:19

Ik zit helaas noodgedwongen nog in de bijstand en ontvang ook een KGB voor de jongste. Net wat Christa aangeeft ontvang ik tov voor 1-1-2015 netto net iets meer dan 20 euro pm. Ex hoeft nu helemaal niets meer te betalen, niet dat hij dat al deed,maar goed daar gaat het nu niet over.
Mij verbaasd het steeds weer dat de meeste vaders hun achterbroek aantrekken als het gaat om hun financi?le verantwoordelijkheid.
Het is eigenlijk van de zotte dat een moeder,die zelf (met liefde) haar Kids opvoed en vaders een mooi nieuw gespreid bedje/leven hebben,niets meer mee hoeven te betalen. Wel de lusten maar niet de lasten. Dit gaat natuurljk scheve gezichten geven bij de belastingbetaler wat natuurlijk ook terecht is. Het is ook te gek voor woorden dat het rijk mee betaald aan de opvoeding van mijn kinderen en ex van alles is vrij gewaard.
Hoe oneerlijk dat we als alleenstaande moeders net iets meer dan 20 euro pm overhouden .... Wauw zeg....

Boos
Tue, 06/09/2015 - 22:16

Achterbroek aantrekken!? Het is de wereld op zn kop!!! De vader is er in dit land op achteruit gegaan! Niet de moeder! De vader moet maar zien hoe hij het rooit. De moeder krijgt zoveel toelage als dat nodig is voor het kind! Een weduwe moet het er ook mee doen. En dan nog klagen dat de vader te weinig betaald!?de vader moet alles al alleen ophoesten, krijgt NERGENS toelages voor! En dan nog zijn er moeders die vinden dat ze nog meer moeten lappen. Dat de vader hun geld verschuldigd is! Er is een mooi kinderboek dat Rupsje Nooitgenoeg heet. Enkele moeders hier hebben dat boekje iets te vaak gelezen!!!

Roan
Wed, 06/10/2015 - 11:28

Dat de gemeenschap moet meebetalen aan het opvoeden van andermans kinderen door alle toeslagen is een slecht argument, iedereen betaald mee aan zaken waar we niet allen aan meedoen; autos/ sigaretten/ overgewicht/ hypotheekaftrek. De rechters en de alimentatie-gerechtigen moeten zich enkel bezig houden met de berekening en de vastgestelde normen door de Expertgroep, ongeacht de uitkomst van die berekening. Het gaat erom of de kinderen kunnen blijven functioneren en dat de ouders zelf eenvoudig de berekening kunnen maken zonder justitieel apparaat. Vergeet de wrok naar de ex-partners, dat helpt de kinderen.
Een oplossing zou zijn als het al in de Belastingaanslag verwerkt zou zitten, alle nodige cijfers zitten daar al in, dan krijgen degene die met alimentatie te maken hebben elk jaar een bedrag dat ze krijgen of moeten betalen. Mmh, misschien ga ik hier werk van maken.

Christa
Wed, 06/10/2015 - 12:09

Mannen....jullie vergeten echt dat de andere regelingen de afgelopen jaren zijn afgeschaft en in 1 bedrag zijn verwerkt. Wij krijgen niet ineens 300 meer in de maand. Even uitgaande van die 300....daar moet je de toeslagen die je voorheen kreeg afhalen. Dus de alleenstaande ouderkorting enzo. Als je die bedragen eraf haalt dan is het geen 300 extra maar veeeeel minder. Dan praat je over in mijn geval nog geen 30 euro en een andere moder 20 euro in de maand wat je meer krijgt.
Jullie gaan uit van het totaal kgb per jaar en delen door 12 maanden, maar julilie vergeten de afgeschafte regelingen.

Vraagje.....bij jullie Kinderalimentatie berekeningen, zijn die kortingen uit het verleden niet meegerekend als zijn inkomen van de vrouw???
Bij mij namelijk wel en terecht vind ik. Hoe is dat bij jullie dan geregeld??

Annalies
Wed, 06/10/2015 - 13:53

Alleenstaande ouders met weinig inkomen (of alleen uitkering) kregen ook weinig alleenstaande ouderkorting en/of combinatiekorting. In totaal misschien slechts 947 euro per jaar. Die ontvangen nu voor 1 kind ca. 300 euro in de maand ter vervanging van de eerdere 80 euro alleenstaande ouderkorting. De niet werkende alleenstaande ouder is er dus wel degelijk enorm op vooruit gegaan. Voor werkende, goed verdienende aleenstaande ouders is het ongeveer gelijk gebleven.

alleenstaande mama
Wed, 06/10/2015 - 13:59

IK HOOP DAT DE HOGE RAAD. PERSOONLIJK VRAGEN GAAT STELLEN AAN DE PERSONEN, DIE ER MIDDEN IN ZITTEN. WANT VOLGENS DE REGELS IN DE BOEKJES GAAN WIJ ER OP VOORUIT. MAAR IN PRAKTIJK IS DAT IN SOMMIGE GEVALLEN NIET WAAR!

allenstaande mama
Wed, 06/10/2015 - 14:01

NOG EVEN AANVULLING IK BEN ER 1 EURO OP VOORUIT GEGAAN WHOEZAAAA!!

Dirk
Wed, 06/10/2015 - 14:12

Bekijk dit door het oog van de werkende alleenstaande moeder.
Kreeg in de oude situatie haar salaris, de alleenstaande ouderkorting, eventueel de aanvullende alleenstaande ouderkorting + combinatiekorting + de alimentatie.
Deze heffingskortingen werden niet in mindering gebracht op de alimentatie!
In de huidige situatie krijgt ze haar salaris, de alleenstaande ouderkop, maar in de meeste gevallen geen alimentatie meer, omdat de alleenstaande ouderkop erop in mindering wordt gebracht.
Als zij in de oude situatie dus € 340,00 alimentatie + salaris+heffingskortingen kreeg,
Moest ze het vanaf 1 januari 2015 doen zonder die alimentatie, omdat het kindgebonden budget(= alleenstaande ouderkop+gebruikelijke KGB) daarmee wordt verrekend. Dus een inkomensachteruitgang van minstens € 340,00 per maand ( bij alementaties die even hoog of hoger zijn dan dat bedrag). Dit terwijl de onderhoudsplichtige vader over een bovenmodaal inkomen beschikt. De moeder cq overheid draait dus eigenlijk op voor de kosten van onderhoud van het kind!.

Moeder
Wed, 06/10/2015 - 14:33

De ex van mijn partner krijgt € 300,-- per maand meer aan kindgebonden budget. Behoefte van de kinderen is destijds berekend op € 800,--. Altijd netjes betaald, zoals het hoort. Zij heeft deze € 300 ,-- niet nodig om in de behoefte van de kinderen te voldoen. Logisch dat de betalende vader € 300,-- minder gaat betalen. En als 2 volwassen mensen hebben ze dit ook onderling vastgelegd! Mocht het KGB weer wijzigen dan gaat de kinderalimentatie weer omhoog of omlaag.
P.s. Verder kunnen ze niet goed met elkaar overweg. Maar zijn hier beiden heel re?el in!

Pioenroos
Wed, 06/10/2015 - 14:34

Is dat ook niet de bedoeling, dat je als moeder opdraait voor de kosten van je kind? Dat is toch de consequentie van het hebben van kinderen?
Voor niets gaat nog altijd de zon op...

VaderZonderKind
Wed, 06/10/2015 - 16:15

Wat een wanklachten hier van de diverse moeders. Bang dat ze in hun portemonnee geraakt gaan worden. Wat op zich ook logisch is. Want de verdeling van de toelages is een grove vorm van discriminatie van de vader. Wees nu eens eerlijk. Je vangt het zelfde als een weduwe met een zelfde inkomen. Maar je hebt minder zorgkosten. Want de vader neemt een deel van die kosten op zich. En die vader krijgt daar helemaal NIKS voor. Betaald dat allemaal zelf. En nog durf je te klagen dat hij te weinig betaald!? SCHANDE!!!!

Christa
Wed, 06/10/2015 - 18:09

Is er iemand die antwoord heeft op mijn vraag!!????

Was de ouderkorting enz bij de berekening van de alimentatie meegerekend als inkomen voor de vrouw??
En waarop baseren jullie die 300 per maand??

Ik ben een werkende alleenstaande moeder, maar goed betaald helaas., dus ook die beredenering begrijp ik niet. Hoe komen jullie daar bij??

Christa
Wed, 06/10/2015 - 19:48

Pioenroos.....moeders draaien ook op voor hun deel van de opvoeding. Het is inmiddels zelfs zo dat door de kgb en inkomen vd moeder , dat de vader geen Kinderalimentatie meer hoeft te betalen.
Niet de moeder, maar de vader komt dan onder zijn verplichting uit. de moeder is dan de dagelijks verzorgende ouder, werkt en financieel is ze ook alleen verantwoordelijk!!!

Christa
Wed, 06/10/2015 - 19:50

Dirk, jij spreekt vanuit je eigen situatie!!! Bij heel veel alleenstaande moeders waren alle kortingen namelijk WEL meegerekend in de Kinderalimentatie.
Kijk uit met spreken over alle alleenstaande moeders!!!

Christa
Wed, 06/10/2015 - 19:53

Vaderzonderkind welke moeders geven wanklanken, bang dat ze minder krijgen?? Volgens mij geen 1. De moeders leggen alleen uit wat zij meer of minder krijgen vergeleken met vroeger. Toen waren er kortingen, die zijn vervallen en nu os er het kgb.

Klachen doen ze niet!!!

VaderZonderKind
Wed, 06/10/2015 - 20:55

Christa, je zegt het zelf in jou eerdere reactie en vervolgens spreek jij jezelf tegen:

De moeders krijgen het KGB en evt de AOK. Hierdoor vervalt de behoefte aan kinderalimentatie. Dat betekend niet dat de vader onder zijn verantwoordelijk uitkomt. Sterker nog, hij voelt die verantwoordelijkheid een keer zo zwaar in zn portemonnee. De moeders hebben genoeg om samen met hun kroost rond te komen. Immers, een weduwe in de bijstand komt ook rond.

Echter, de vader krijgt geen cent van onze overheid gecompenseerd voor de zorgtaken die hij vervult. Zelfs niet als hij het co-ouderschap heeft. Die moeder heeft de helft van de verzorgingskosten maar vangt toch even veel als de weduwe die alles zelf moet doen. En de vader heeft geen nagel om zn kont te krabben.

Ik snap niet hoe je bij zon infame stelling kunt blijven als je weet dat het gewoon niet waar is!

Christa
Wed, 06/10/2015 - 21:16

Nee vader zonderkind, ik spreek mijzelf niet tegen.
De moeder krijgt kgb met de aok, maar zoals al vaker hier de discussie is geweest willen vaders nu minde gaan betalen. Zoals op deze site ook al is geschreven .....sommige vaders hoeven helemaal geen Kinderalimentatie meer te betalen. Dat betekend dat de moeder de dagelijkse zorg heeft, haar loon is voor de lasten en de kinderen en ze krijgt kgb en aok, maar geen Kinderalimentatie meer. Waar is dan het financi?le aandeel van de vader???

ik heb zelf de indruk dat vele hier hun zaken niet goed geregeld hebben. Bij de Kinderalimentatie berekening niet de kortingen hebben meegerekend en dat vind ik ook deels hun eigen schuld. Ik heb netjes een berekening gekregen van het bedrijf die onze Kinderalimentatie heeft berekend.
Echt alles staat daarin. Woonlasten, gemeentelijke lasten, inkomen, kortingen, kinderbijslag ..voor beide ouders apart. Zo berekenen ze de behoefte en draagkracht.
Is dat bij niemand gedaan dan?? Hebben jullie geen berekening gekregen??

Ik werk vast aantal uren per week en draai extra diensten als ze weg zijn. Zo spaar ik voor extraatjes. Uurloon is tegenwoordig geen vetpot en de rekeningen worden alleen maar hoger. Elektra, gemeentelijke lasten, boodschappen,....die worden duurder maar mijn loon of de Kinderalimentatie groeien niet zo hard mee.

Nu krijg ik geen kort gen, kgb en daardoor krijg ik nog geen 30 euro pmnd meer. Geen 300 die ik hier steeds lees.

Hoe komen jullie aan dat bedrag?? En hoe is jullie berekening geweest?? Ook bij co ouderschap is toch een berekinge geweest op basis van wie hoeveel dagen voor de kinderen zorgt??
Hoe is dat geregeld???

VaderZonderKind
Wed, 06/10/2015 - 21:43

Christa, je zegt wel heel leuk dat vaders niet meer willen betalen nu moeders zoveel compensatie van de overheid krijgen, maar nergens hoor ik je over de compensatie die de vaders zouden moeten krijgen. Dat ze nu geen kinderalimentatie hoeven te betalen is de ene kant van de medaille, de andere kant is dat ze nu nog steeds geen compensatie krijgen! En geloof me, er zijn nog zat moeders die het als nog proberen. Moeders die ondanks een gelijke zorgverdeling en een gelijk inkomen met daar bovenop de compensatie die alleen moeders ontvangen een rechtszaak starten om toch nog die minimale kinderalimentatie van €25,00 binnen te slepen. En zoals je op deze site kunt lezen zijn er ook genoeg rechters die er net zo als jij over denken. Die de vader zijn verantwoordelijkheid door zijns strot willen drukken. Alsof hij een dader is die een kind veroorzaakt heeft.

De co-oudervader heeft dezelfde kosten, en vaak ook meer, als de moeder. De co-oudervader heeft geen compensaties van de overheid zoals de moeder. Een compensatie die de volledige zorg van het kind dekt, maar waar die moeder maar een deel van de zorg voor verzorgt en de rest van de compensatie in eigen zak kan steken naar believen. En volgens de moeders hier moet de vader dan nog steeds een vergoeding aan de moeder betalen om van zijn verantwoordelijkheid te getuigen..?

Vindt je het dan raar dat er inderdaad vaders zijn die voor zichzelf kiezen. Die met pijn in hun hart afzien van hun verantwoordelijkheid. Afzien van een band met hun kinderen. Omdat ze weten dat het gewoonweg niet te betalen is. Die dan maar de kinderalimentatie nemen als verlies, maar die er verdere kosten niet meer bij kunnen gebruiken. Kosten die meekomen met zorgtaken.

De overheid discrimineert hier op grove en grote schaal. Met vaders en hun kinderen als slachtoffer. En nog is het niet genoeg voor die moeders...? Ik zou in een hoekje kruipen en mijzelf diep gaan schamen als ik zon persoon was! Maar waar ik mij bovenal zorgen over maak is welk rolmodel een dergelijke ouder kan vervullen voor een kind....

ouders
Wed, 06/10/2015 - 22:32

Wij als getrouwde ouders hebben nooit zo veel om te besteden aan kind als alleenstaanden ouders. Ook als wij ook vaak getrouwd zij moeten wij leven van minder
WAROOM? ?! Omdat onze partners moeten kinderalimentatie betalen voor zijn biologische kinderen en stiefkinderen onderhouden.
Beste oplossing is.
Geen kind verbonden budget , zo beide partijen komen niets te kort of te veel.
Alleenstaande of samenwonende.
Kinderalimentatie puur voor biologische kinderen. Zo voorkomen wij dat de kinderen te dupe zijn van een of een ander gezin.
Ook op deze manneer voor papas wordt makkelijker. Ook geen kind geen omgang geen kinderalimentatie, zo voorkomen wij strijd tussen moeders en stiefouders.
Kosten van rechtbank en advocaat voor aanvraagende, zodat de betalende ouder kan de ruimte hebben om de kinderalimentatie kunen betalen.

Vaders niet dwingen tot bezoek als het bij een kind wordt ook niet gedwongen .
Elke ouder welke werkt niet aan mee bij minderjarige kind dint de kosten van de rechtbank afdragen.

Christa
Wed, 06/10/2015 - 22:50

Vaderzonderkind....ik vraag me af in de situatie die je schetst wat er meegenomen is in de berekening van de kinderalimenatie. Ik heb die van ons gezien en daar staat echt alles in. Meer dingen dan een gewoon mensen bij stil staat, echt alle inkomen en alle lasten staan erin. Dus ik kan niet begrijpen dat ouders een kinderalimenatie afspreken zonder de berekening te hebben gezien.
Wat ik inderdaad belachelijk vind dat als je comoudersch hebt, beide redelijk gelijk inkomen dat er nog kinderalimenatie aan wie dan ook betaald moet worden. Ben ik helemaal met je eens.
Ook moeders die gaan procederen voor 50 euro bijv....belachelijk. Vrouwen moeten ook gewoon aan de slag. Zoek een goede balans tussen de zorg van de kinderen zeker als ze jong zijn en werken.
Vergeet ook niet dat er mannen zijn die procederen voor 50 euro.
Want waar ik moeite mee heb is dat moeders vaak in het kwaad daglicht worden gezet, maar er zijn ook goede moeders. Er zijn ook zat vaders die er een puinhoop van maken. Kinderen achterlaten, niet betalen, dwarsliggen,..... Gelukkig zijn er ook goede vaders!!!
Vind dat in veel discussies het evenwicht zoek is.

Ouders. Ben het niet geheel met je eens als het gaat om bestedingspatroon. Er zijn zat alleenstaande ouders die het zwaar hebben.
Wat eigenlijk nog het zwaarste is is de verantwoording die je hebt als alleenstaande ouder. Je staat er altijd alleen voor. Niet s avonds met je partner dingen bespreken, jij bent kostwinnaar dus geen tweede inkomen als vangnet, alles moet je alleen doen en alleen regelen. Ik vind dt soms zwaar.
Geld...ja ach weet je zolang ik mijn rekeningen kan betalen, ik mijn werk goed met de zorg kan combineren en ik gezon ben zal je mij niet horen.

De andere stellingen ben i het zeker eens. Wil de puder geen contact met het kind,rima niet dwingen. De ouder mist dingen. Ouders die de ander dwars zit....gelijk aanpakken die handel.

ik begrijp ook niet waarom ouders elkaar zo dwarsliggen als ze gaan scheiden. Zal ik nooit begrijpen....

Ouders, geniet van je gezin en waak daarover. Niks is kostbaarder dan een compleet gezin!!!

VaderZonderKind
Thu, 06/11/2015 - 10:38

Christa, er wordt helemaal geen berekening gemaakt. Ik heb het over inkomens op bijstandsniveau. Dan is het inkomen te laag om bij te dragen. Maar dan nog zeggen enkele gerechtshoven dat er een minimum bedrag van toepassing moet zijn à €25,00 in de maand. Zorgkorting is geschrapt. Moeders krijgt genoeg toelages om alle kosten van te dekken. Vader moet de kinderkamer uit eigen zak betalen. En daar bovenop nog de helft van wat hij wekelijks vrij te besteden heeft afstaan. Heb ik het nog niet eens over de verzorgingskosten van de Kids als ze bij hun vader zijn, de vervoerskosten van en naar moeder, enzovoort. Vaders worden door onze overheid in de schulden gedrukt, en moeders krijgen een extra zakcentje om te shoppen.

Natuurlijk zijn er ook goede moeders die dat niet laten gebeuren. Maar als je het een en ander volgens de letter van de wet en de invulling die de gerechtshoven daaraan geven uitvoert dan is dit de praktijk. Wat niet uitsluitend de oorzaak zal zijn van slechte vaders die hun kinderen niet meer willen zien. Maar er zullen er zeker een aantal bij zijn die met pijn in hun hart hebben moeten vaststellen dat de omgang niet meer te betalen is voor hun....

VaderZonderKind
Thu, 06/11/2015 - 10:46

Ouders, een alleenstaand huishouden is in onze maatschappij duurder dan een samengesteld huishouden. Daar kun je gescheiden ouders niet de schuld van geven. Als ze alleenstaand waren gebleven of door het overlijden van hun partner alleen waren komen te staan dan had de overheid op een zelfde manier moeten bijspringen.

Uit uw reactie begrijp ik dat u het bijspringen door de overheid maar belachelijk vind. Echter, de inkomensongelijkheid maakt dat de overheid wel bij moet springen om te garanderen dat onze kinderen de basis hebben die in internationale afspraken vastgelegd zijn. Of vind u dat sommige kinderen in dit land mogen vernikkelen omdat hun ouder het verkeerde beroep gekozen heeft.

Christa
Thu, 06/11/2015 - 20:15

Vadezonderkind. Je hebt het uiteindelijk over een deel van de gescheiden ouders. U spreekt alsof het gaat om alle gescheiden ouders.
In beide gevallen. Ook de stelling dat de moede zo wel toeslagen krijgt dat alle kosten gedekt zijn, vond ik erg ver gaan. Ook reiskosten begrijp ik niet. Dat verdeel je ook over vader en moeder, toch?

Ik blijf me toch afvragen hoe andere mensen dit geregeld hebben. Immers niet iedereen zot op bijstandsniveau.

Gelukkig zijn er ook ouders die het samen goed regelen en samen als partners uit elkaar zijn maar als ouders verder gaan.
ooit hoop ik dat ik dat ook krijg......gun het mijn kinderen zo.

VaderZonderKind
Fri, 06/12/2015 - 00:17

Christa, daar heb jij gelijk in. Het betreft slechts een deel van de gescheiden ouders. Maar juist wel het meest kwetsbare deel. Zij die onderaan de maatschappelijke ladder hangen.

Maar om een bij mij bekende casus als voorbeeld aan te halen. Bijstandsmoeder met schulden en beschermingsbewind. Vader door o.m. de scheiding met een burn-out arbeidsongeschikt. Hij was ZZP ondernemer, dus nu ook bijstandsniveau. Haar bewindvoerder gebruikt 3/4 van de toelages van het kind voor de schulden en weigert ook maar 1 cent bij te dragen aan de vervoerskosten. Na drie rechtszaken is hier nog steeds geen verandering in gekomen. De rechter stelt de belangen van de schuldeisers voor de belangen van de vader. Overigens stammen de schulden van de moeder van voor de korte relatie waaruit het kind is voortgekomen.

De situatie die vervolgens ontstaat is dat de moeder in de basis een bestaan heeft, want zij wordt onder het beschermingsbewind beschermt door de beslagvrije voet. Echter, als de vader zijn kind wil zien en onderhouden dan duikt hij onder die beslagvrije voet berekening. Op deze manier betalen hij en zijn kind indirect de schulden van de moeder af waar zij part nog deel aan hebben.

Waar de rechtbank aan voorbij gaat is dat de schuldeisers van de moeder een economische overeenkomst met haar aangegaan zijn en zich vergist hebben in haar kredietwaardigheid. De enigen die daarvoor zouden moeten bloeden zijn de schuldeisers en de schuldenaar. En niet een minderjarige noch een derde die nimmer een economische eenheid met haar gevormd heeft.

En een andere casus bij mij bekend betreft het een gescheiden ouder stel dat wel het delen van de toelages overeen gekomen is. Echter, kort na het maken van die afspraken ging de moeder een nieuwe relatie aan. Haar nieuwe partner heeft een goed inkomen, dus weg toelages. De vader die wel het co-ouderschap heeft en met een deeltijdbaan een inkomen gelijk aan bijstandsniveau krijgt nu dus ook geen toelages meer. Daar waar zijn inkomen de toelages wel rechtvaardigen.

Ergo, de belastingdienst dient iedere ouder naar zijn of haar merites te compenseren. Per ouder de hoogte van het inkomen bekijken en de daaruit volgende toelages delen door de zorgtaken verdeling. Bedenk ook de omgekeerde situatie. Een vader met een dik inkomen en geen behoefte aan toeslagen, maar wel een co-ouderschap met 50% Van de zorgtaken. Als de moeder van zijn kind een bijstandsinkomen heeft, dan vangt zij nog steeds even veel als een bijstandsweduwe die voor dat zelfde bedrag wel 100% Van de zorgtaken moet leveren.

Boos
Fri, 06/12/2015 - 01:31

Beste Christa,

Deze discussie draait om het kindgebonden budget en de invloed daarvan op de hoogte van de kinderalimentatie. Blijkbaar genereer jij zelf al een dermate inkomen dat er weinig tot geen tegemoetkoming verstrekt hoeft te worden. Wat een compliment voor jou is. Voor wat betreft het de dat de vader van jou kinderen zou moeten bijdragen: dat is afhankelijk van zijn inkomen.

Eigenlijk zit jij dus in dezelfde hoek als de vaders met een ex die moedwillig in de bijstand blijft. Het enige dat verschilt is dat in jou geval er geen tegemoetkoming wordt verstrekt waardoor de vader van jou kind zelfstandig de zorg vorm kan en mag geven. En in de omgekeerde situatie krijgt de moeder wel die zelfde tegemoetkoming, maar moet de vader omgekeerd evenredig wel bijdragen gezien zijn inkomen.

Feitelijk zou jij blij moeten zijn dat jij met jou inkomen geen geld mee hoeft te geven bij de overdracht. Denk daar maar eens over na...

Christa
Sat, 06/13/2015 - 12:45

Boos......ik begrijp het onderwerp, maar waarom heb ik hiervoor niemand gehoord over de alleenstaande ouderkorting en de aanvullende ouderkorting, kgb enz. Want die kreeg je als ouder ook en die zijn deels vervallen en deels opgegaan in het huidige kgb.
Voorheen kreeg je dus ook kgb alleen lager, maar kreeg je nog andere financi?le kortingen. Nu is dat per 2015 veranderd en de wereld staat op zijn kop.

Dat begrijp ik dus niet. De bedragen waren er in het verleden ook alleen heette ze toen anders. Nu het 1 naam heet en het bedrag hoger is is het ineens een hot item.

Waarom hoorde je niemand over die andere kortingen bijv??.

wat jammer is is dat hier niet een forum is waar je met elkaar dingen kan bespreken. Hoe heeft iedereen dingen. Geregeld, waar lopen mensen tegenaan, ervaringen uitwisselen.

Boos
Sat, 06/13/2015 - 15:36

Daarom dus het groeperen van alle toelages en kortingen. Waarmee ook in een keer duidelijk wordt waar de schoen wringt....

Christa
Sat, 06/13/2015 - 19:03

Ja boos dat is nu dus gebeurd. Alles is opgeteld, maar in mijn ogen klopt het hele gedoe er om heen niet.
Ineens is het schandalig wat de dagelijksverzorgendeouder krijgt qua kgb, ,maar die persoon kreeg eerst andere kortingen en toen hoorde je niemand.
Dat begrijp ik niet, waarom riep er niemend over die andere kortingen?

Weten jullie een forum waar dit soort zaken besproken worden??

Boos
Sat, 06/13/2015 - 21:54

Het Nibud heeft daar vaak wel goede informatie over.

Christa
Sat, 06/13/2015 - 22:44

Nou het gaat niet zozeer om geld bedragen maar meer om alles rondom de kinderen. Hoe hebben andere dat geregeld. Zowel financieel als omgangsregeling, contact tussen ouders, feestdagen, vakanties, struikelblokken....
Ik vraag me soms gewoon af of ik het goed doe. Dit omdat mijn ex bij continu dwars zit. Puur treiteren, intimideren en domineren. Ik mis een klankbord. Hij stelt regelmatig iets voor( lees eist) vervolgend wordt het een drama als uk niet instem. Zo erg dat ik regelmatig een brief van zijn advocaat krijg.
Nu wil ik weten of mijn denkwijze echt zo vreemd is. Mensen die ook gescheiden zijn, zonder binding met mij. Hebben zij dezelfde dingen.....

Mijn omgeving incl een deel van zijn familie vind mijn gedachte niet raar. Zij vinden zijn gedrag soms wel twijfelachtig....
Aan de ene kant zegt dat genoeg, maar toch zoek ik lotgenoten.
op deze site lees ik ook verschillende kanten en daar kan ik wat mee zeg maar.

Vandaar ook mijn vraag bij deze topic. Waarom nu deze ophef en is er blijkbaar nooit iemand over de andere kortingen gevallen!!
Hoe kan dat....

Marieke
Sun, 06/14/2015 - 12:18

Waarom hoor ik niemand over het feit dat vaders er 54 euro per maand op achteruit gaan?

Logisch zou zijn als de alimentatie daardoor ook 54 euro MINDER zou uitvallen toch?

Christa
Sun, 06/14/2015 - 14:19

Die discussie s al eerder hier geweest bij ander topic.

Nu gaat het over kgb. Ik heb ook geen aanvullende alleenstaande ouderkorting meer...is jaren geleden al afgeschaft. Die is nooit ter discussie gesteld, nooit gecompenseerd, dus warm moet nu wel de 54 euro gecompenseerd worden. Ik zie het verschil niet tussen de ene vervalen korting en de ander.

VaderZonderKind
Tue, 06/16/2015 - 22:25

Christa, die zit verwerkt in de alleenstaande ouderkop. Mocht je daar geen recht op hebben dan mag je jezelf gelukkig prijzen met een dijk van een salaris en is daar dan ook overheidswege geen behoefte.

Voor het overige: ik zie er wel iets in als er op deze site een open forum komt voor geschieden ouders om met elkaar in discussie te gaan over allerlei zaken en van elkaar te leren. Discussiepunten van verschillende zijden bekijken en van elkaar leren. Zonder dat de redactie daar de onderwerpen voor aanlevert. Het gebeurt wel vaker hier dat een onderwerp wordt misbruikt om een andere misstand aan de kaak te stellen. Is mij ook wel eens overkomen.

Voor wat betreft jou ex, het komt mij voor dat jij in de hoek zit van vechtscheidingen gewoon omdat het kan. Jullie hebben beiden genoeg geld, of in ieder geval hij, om elkaar iedere keer opnieuw een advocaat op de nek te sturen. Dat zelfde fenomeen zie je weer omgekeerd terug bij de minima die kunnen procederen met toevoeging. De meest schrijnende gevallen ontstaan wanneer slechts een ex-partner met toevoeging mag procederen. Of beide geen recht hebben op de toevoeging maar dat het voor een partner een rib uit het lijf is.

Voor de situatie. Het voortdurende dreigen met procederen komt op mij over als een gescheiden vader die miet happy is met het gemaakte ouderschapsplan. Ik weet niet hoe die van jullie van de grond is gekomen, en ook niet welke omstandigheden bij hebben gedragen tot de scheiding of welke partner de knoop doorgehakt heeft.

Ik kan mij voorstellen dat als jij besloot van hem te scheiden en de rechter hem een weekend regeling oplegde dat hij toch wil proberen meer ruimte voor zijn vaderschap te cre?ren. Althans, dat zou ik doen. Ik houd van mijn kinderen en wil graag ook mijn deel aan hun opvoeding kunnen bijdragen. Dat wilde ex-lief eerst niet, maar toen ze eenmaal zag dat dit voortkwam uit mijn onvoorwaardelijke liefde voor onze kinderen wilde ze middels mediation wel meewerken aan het cre?ren van die ruimte. Helaas dat het haar niet gegeven was om hetzelfde met de financi?le kant van de zaak te doen. Waardoor ze zichzelf dus rijkelijk beloond voor haar medewerking en ik dus onder de armoedegrens uitkom.

Toch zou ik je willen aanraden om een mediation traject aan jou ex, de vader van jou kind, voor te stellen. En kies deze mediator zorgvuldig. Veel familierecht advocaten hebben een mediation cursus gedaan maar zijn nutteloos en ongeschikt voor die functie. Advocaten zijn stugge mensen die precies de regeltjes van de wet kunnen volgen maar die niet buiten het vaste kader kunnen denken. Jullie gezamenlijke doel is immers (of zou moeten zijn) om een voor alle partijen zo acceptabel mogelijke invulling van het ouderschapsplan te verkrijgen waar ieder achterstaat en jullie kind bovenal het meeste baat bij heeft. De mediator die je dan wilt heeft een sociaal maatschappelijke achtergrond of een hulpverleningsachtergrond...

Christa
Wed, 06/17/2015 - 01:29

Vaderzonderkind, zon forum zou geweldig zijn. Soms bekijk je dingen te emotioneel of bijvoorbeeld met oogkleppen op. Er gebeurd soms zoveel dat het lastig kan zijn dingen los te koppelen of een ander perspectief te zien.

Even persoonlijk....
Mijn ex wilde scheiden, gezinsleven was niet geheel zijn ding zeg maar. Hij heeft veel zaken doorgedrukt en ik heb me gewoon in de hoek laten drukken. Voor de lieve vrede. Ik wilde voor mijn kindere(toen erg klein) rust in de tent en koos de makkelijke weg. ....toegeven want dan is het klaar. Co ouderschap wilde hij toen niet. Had tijd voor zichzelf nodig. Ja ach...de jongste zat nog in de luiers en ging voorlopig nog niet naar school en daar had hij geen trek ik, dacht ik toen.
Dus hij vond eens in de 14 dagen voldoende. Vakanties waren beperkt. Allemaal zijn eigen keuze. Tot nu.....nu zijn de kinderen ouder, doen veel dingenzelf, dus ja......

Hij heeft een zeer riant inkomen en ik kan de rekeningen betalen zeg maar. Prima zo. Ik hoef ook geen herziening van ka boeit me niks. Hij gaat procederen voor ka verlaging, verdeling van vakantie moet vastgelegd worden, bijvoorbeeld altijd herfstvakantie vader en februarivakantie moeder, eerste 3 weken zomer vader en ander jaar eerst de moeder.
Ja leuk, me werkgever Iet me aankomen. Wat als ik geen vrij krijg die weken....... Hij bepaalt zijn eigenvakanties en werktijden dus voor hem maakt jet allemaal niks uit.
Weet je......ik vind de kinderen het belangrijkste. Zij moeten bij je willen zijn, zich niet verplicht voelen bij je te moeten zijn.

Mediation wil hij niet. Ik krijg niet eens antwoord op mijn vragen van de advocaat en dan zeggen dat ik weiger......

Intimideren en domineren.....en dat gaat al jaren zo en ik hoop dat de rechter mijn eerlijkheid ziet en voor eens en altijd afrekend met die intimidatie.
Onzekere tijden breken aan.

Even over kgb. Mijn aanvullende alleenstaandeouderkorting is al jaren geleden vervallen maar nauwelijks gecompenseerd. En de aok en kgb is dan deels samen gegaan. Dus het nieuwe kgb is geen 300 per maand meer. Want de aok zit er ook bij.....
Huidige kgb minus alleenstaande ouderkortingen minus oude kgb uitkomst....dat is het extra bedrag en dat zou inderdaad meegenomen moeten worden als extra inkomen.

VaderZonderKind
Wed, 06/17/2015 - 21:39

Christa, lijkt mij wel een complexe situatie.

Wat betreft de scheiding en de toen genomen beslissingen. Voorop gesteld: zie het niet als een aanval en ik zal jou ex ook op diverse punten afvallen. Ten eerste (hier ga ik je tegen de haren in strijken, sorry daarvoor) zeg je zelf dat hij toen jullie kinderen jong waren en in de luiers zaten genoegen nam met eens in de 14 dagen. Je lijkt zelf aan te geven dat je dat in die tijd snapte en dat je toen dacht "als ze ouder zijn en hij meer vader dingen kan doen, dan draait hij wel bij". Nu er tijd overheen gegaan is en alles een plaatsje gekregen heeft is het moeilijker voor jou geworden om hem de ruimte te gunnen die jij toen in gedachten had.

Niet dat ik zijn gedrag, en daarmee ook jou gedogen van dat gedrag goedkeur. We leven in een maatschappij waarin er veel gescheiden wordt. Dat gegeven brengt met zich mee dat je als ouder open moet staan voor de duorol moeder/vader. Dat is niet vervelend, het brengt je juist veel moois. Je kindje geniet van jou als ouder als je het van die vervelende poepluier verlost. Het badje is een van de heerlijkste momenten op een dag. De band die je dan opbouwt is onbetaalbaar!

Te vaak wordt er in onze maatschappij onderscheid gemaakt in mannen/vrouwen zaken en daarmee ook vader/moeder taken. Terwijl beiden dat kunnen. Zonder te willen kijken naar wie dat het best kan. Daar geeft het kind geen ene piep om. De persoonlijke aandacht van zijn of haar ouders is waar het kind van geniet! Gelukkig lijkt de tendens langzaamaan te veranderen. Echter, dat in momenteel met name binnen ouder stellen die bij elkaar blijven. Na een scheiding wordt er veel te vaak terug gegrepen op de traditionele modellen. Waarvoor van beide kanten motieven te vinden zijn. Moeders die hun kind bij zich willen houden. Vaders die kiezen voor hun carrière. Met vervolgens de ellende als alles een plaatsje gevonden heeft maar de moeder haar financi?le aderlating ziet en de vader die zijn kinderen te veel mist. Beiden willen dat rechttrekken zonder verworven rechten in te leveren. De advocatuur vaart daar wel bij. Voor zover als dat ik het gegeven de informatie kan overzien zijn jullie het slachtoffer van die situatie.

Wat betreft de KA. Als hij een dermate riant inkomen heeft dan kan hij procederen wat hij wil maar de KA gaat daarmee niet omlaag. Zeker gegeven het feit dat, wat ik uit jou verhaal begrijp, jij hem niet het vel over de neus gehaald hebt omdat je er maar vanaf wilde zijn. Dan kan het nog wel zo zijn dat hij sinds die tijd in inkomen hard achteruit gegaan is maar dat zijn mannelijke trots hem in de weg zit om dat aan jou te laten weten. Niet jou probleem, daar moet hij zelf maar aan werken. Als er sprake is van grond om de KA te verminderen dan zal hij gewoon met de billen bloot moeten of anders dokken. Meer smaken zijn er niet.

Wel is het zo dat hij omgerekend en in cijfers uitgedrukt minimaal voor 1/7 van de zorgtaken van jullie kinderen staat. Mocht zijn inkomen dermate laag zijn dan zou hij mijns inziens voor dat deel in aanmerking moeten kunnen komen voor het KGB en de AOK. Wat overigens met de huidige wet- en regelgeving nog niet zo geregeld is. Wel zou je kunnen overwegen om hem 1/7 van de kinderbijslag te schenken. De SVB kan dit zelfs in een gescheiden uitkering naar jullie beider rekeningen overmaken. Mogelijk een stap voor jou om hem subtiel naar mediation te bewegen. Kost jou €100,00 op jaarbasis aan misgelopen kinderbijslag, maar als dat resulteert in minder advocatenkosten, dan betaalt die investering zich dubbel en dwars uit.

Aangaande die vakanties. Das wel een ding. Zo te horen is hij eigen baas en kan hij redelijker wijs op korte termijn beslissen over zijn eigen vakantie. Maar daarmee ook de onzekerheid dat hij kort ervoor zijn vakantie moet laten lopen voor een miljoenendeal. Is prima, maar met zijn. Beslissing voor het verbreken van de lotsverbondenheid brengt dat wel een risico mee. Wisselen kort ervoor waardoor jij en jou werkgever geen keuzes meer hebben brengt mee dat hij jou onbetaald verlof moet afkopen. Niets meer en niet minder. Mocht dat die mooie deal niet meer lucratief maken dan was die deal niet meer goed genoeg. Simpel en duidelijk. Dus spreek vakanties een jaar van te voren af, of welke termijn voor jou werkgever billijk is. En dan eraan vasthouden. Is misschien ook een pedagogisch moment voor hem. Heb jij in het verleden te vaak te gemakkelijk ja gezegd. Daar waar jij nu door ervaring wijzer geworden bent en ook wel eens NEE! zegt. Dan procederen is een poging, niet een middel. En wel heel vervelend voor jou. Gelukkig voor jou ben jij de moeder, en als jij maar op je punt blijft staan leert hij het wel af. Zeker als de rechter het ook ziet en hem veroordeelt voor alle kosten.

Weet wel, die dominerende en intimiderende houding van jou ex is zijn gevoel van onmacht. Zijn afwijzing van de suggestie van mediation is dat ook. Op zich is dat verklaarbaar. De vader wordt bij wet gediscrimineerd. En en kwaad willende moeder buit dat voordeel uit. Het wordt haar zelfs van alle kanten geadviseerd en hij wordt er zeker van alle kanten voor gewaarschuwd. Dreigen met advocaten is zijn enige redmiddel om zijn recht zeker te stellen, daar waar jij mogelijk bereid bent om in het kader van het belang van jullie kinderen te blijven denken en een compromis aan te willen gaan. Rare is dat door de rechterlijke verstandhoudingen het zuiver van jou de taak is geworden om hem daarvan te overtuigen. En de Zijne puur het met hand en tand verdedigen ervan. Ieder voordeel heb zijn nadeel... Om Johan Cruiff maar eens tegen te spreken...

Christa
Thu, 06/18/2015 - 01:13

Ik vind dat co-ouderschap een eerste punt moet zijn bij een scheiding. Vandaar toen mijn voorstel. Ik heb me toen verschrikkelijk ge?rriteerd aan zijn antwoord. Waarom wil je dat als vader niet......???
Ja ze waren jong en bewerkelijk zeg maar, maar juist om dat de jongste zo klein was vond ik contact met haar vader belangrijk. hij had tijd nodig zei hij toen.
Tijd nodig.....Daar sta je dan als moeder. Je hebt geen keus. Je moet verder met de feiten en gaan. Dan zegt de vader.....nu even niet......
Zakt je broek vanaf echt.
Bijdraaien, nou zo heb ik het niet bedacht. Ik heb mijn leven met de kinderen opgepakt en een baan gezocht wat goed te combineren was. Helaas viel dat soms niet mee. Toch....je moet verder.
Uiteindelijk hoop je als moeder dt het contact beter zal worden, want hij is wel hun vader. Dat is belangrijk vind ik. En ja dan denk ik soms wel eens beter laat dan nooit.
Ze mogen nu naar hun vader gaan als ze willen, geen probleem. Andersom mogen ze dat absoluut niet.

Het enige waar ik moeite mee heb dat ik al die jaren hervallen moest zien te redden. Luiers, geen luiers, zindelijk maken, nachten wakker, alles regelen, werken, huishouden, jong, wat zelfstandiger, emotionele problemen opvangen,.....en dan ineens ziet hij het licht....
Maar dan moet ook gelijk alles veranderen. Dat werkt niet. Voor mij niet maar ook voor de kinderen niet.
Hij stapt direct naar advocaat en dan is het bekeken.
Ik ben inderdaad mss deel van de oorzaak. Ik heb te veel toegegeven waardoor hij nog steeds verwacht dat ik toegeef. Onmacht ja mss deels wel. Hij wil grip op mij houden en dat raakt hij kwijt. Ik heb mijn leven opgebouwd ondanks alle tegenwerking van hem.
Hij had grip omdat ik toegaf. Zo had ik het of niet bekeken.

Vakantie per jaar....nee hij wil het vastleggen voor komende jaren!! Dat gaat in mijn ogen niet. Te extreem.
Intimideren enzo zit ook in zijn karakter, zijn vader kan daf ook zo goed. De wet lapt ie aan zijn laars als het om ouderschap de geloof me. Hij doet wat hij wil. Ouderschapsplan of niet.
Je hebt gelijk moeders worden beschermd. Ook is dat soms nodig denk. Mannen zijn mondiger en en vrouw staat vaak met haar rug tegen de muur.

Ik blijf eerlijk, doe niet mee aan zijn Wat jij kan kan ik ook spelletjes" al is het soms nog zo verleidelijk. Vel over zijn neus halen...nee dat zit niet in me. Geld is leuk, maar het heeft mij geen geluk gebracht zeg maar.
De vader is er sinds de scheiding alleen maar financieel op vooruitgegaan, dus dat is het niet. Weet je dat is zijn verdienste en na mijn tijd. Hij woont samen, boeit me ook niet. Lekker gelukkig zijn samen denk ik dan.

De vader is gefrusteerd, boos, slachtoffer,...ik weet het niet, aar begrijpen doe ik het niet.
ookmhij pakt het nieuwe kgb aan om de ka te verlagen. Ik wacht af. Nu moet ik naar een advocaat, helaas het is niet anders. Nu wordt het hard tegen hard. Ik hoop dat de rechter inziet dat hij niet wil communiceren en dat een co ouderschap gewoon niet gaat werken daardoor. Hij doet alles in het geheim. Ik mag niet weten, horen, zien,...
Ik gun het de kinderen,maar ook zij weten dat het niet gaat werken. Ze weten dat alles wat vastgelegd wordt zij verplicht zijn en dat willen ze niet. Papa s druk, vaak oppas, gaat zonder hun op vakantie en dat doet pijn. Ze weten dat als ze willen ze mogen gaan en dat gebeurd ookmwel en dat is genoeg voor ze.

Zijn dreigementen zijn waarheid geworden.....het verzoekschrift is ingedient. Weer leerzaam allemaal en het zegt genoeg over een persoon.
Even per mail de zorg taken verdelen. Ik had keuze a of b. Mocht geen voorstellen doen, geen vragenstellen, kiezen tussen 2 dingen.toen ik dat niet deed omdat je eerst zaken moet bespreken.....koos ik niet, dus verzoekschrift werd opgemaak.

Soms vraag ik me wel eens af waarom mensen zo veranderen? Waarom men de ander zoveel pijn doet.
Ben benieuwd wat mijn advocaat gaat zeggen.....
Slaap slecht, hoofdpijn, gespannen, maar ik hou vertrouwen. Hoop dat de rechter er doorheen prikt en dat er voor de kinderen iets goeds uit komt.

james
Thu, 06/18/2015 - 12:16

Ik vraag me af bij co-ouderschap hoe dat dan financieel wordt geregeld? De kinderen hebben een behoefte en naar draagkracht moet eraan voldaan worden. In de meeste gezinnen werkt de vader fulltime en de moeder partime. Als er een co-ouderschap aangegaan wordt, hoe wordt dat dan geregeld financieel want als je fulltime blijft werken, betaal je ook de volle mep alimentatie en al helemaal als de ander parttime blijft werken, je moet toch voor de dagen waarvoor je zorg hebt, voor kinderopvang regelen. Ga je minder werken, dan lever je salaris in terwijl de kosten gewoon doorgaan, wellicht dat je dan ook nog net teveel verdiend om toeslagen te ontvangen. Toch best een moeilijke afweging , lijkt mij . Ik had mazzel, ik heb dan wel de volledige zorg gehad over een kind maar die was al vrij zelfstandig toen hij bij mij kwam wonen en mijn huidige vrouw heeft de taak toen op zich genomen om minder te gaan werken, waarvoor ik haar heel erg dankbaar was en nog ben. Co-ouderschap is de beste optie , maar het moet ook kunnen

james
Thu, 06/18/2015 - 12:26

christa , ik wens je heel veel sterkte. Mensen die niet willen communiceren , alleen via een advocaat of rechter zullen altijd een probleem blijven. Mijn mening is via communiceren kan je veel problemen oplossen. En soms moet een ieder water bij de wijn doen, maar dat water is vaak het probleem omdat de meeste vinden dat ze dat recht erop nou eenmaal hebben en niet willen afgeven. Je moet maar zo denken, iedereen kan willen en eissen wat ze willen , maar of ze het krijgen thats the big question. Blijf rustig en beleefd ten alle tijden, dat zegt meer over jou dan dat er met modder wordt gegooid en geloof me, als hij een goeie advocaat heeft zal dat niet gebeuren maar anders berg je voor hoop shit die over je heen gaat komen. Maar een rechter, zou dat moeten doorzien.

Christa
Thu, 06/18/2015 - 22:05

Stel dat ik nu co ouderschap zou doen dan wordt de Kinderalimentatie lager. Terecht want ze zijn minder dagen hier, dus minder kosten. Water, eten, enz. Maar vaste dingen blijven wel zoals hem.heffingen, want de kinderen blijven op papier hier wonen dus ik wordt aangeslagen als meerpersoonshouden bijv.
De behoefte wordt lager en dat wordt weer verdeelt naar draagkracht.

Ja James. Ik hoop een goede rechter te treffen. In het verzoekschrift staan al paar kleine foutjes, dus dat is puntje voor mij. Ik schat mijn advocaat sterker in....
Je hebt wel gelijk dat dit een probleem blijft. Het intimideren enzo blijft zo tenzij hij nu op zijn nummer wordt gezet door de rechter. Dat hoop ik zo.
Zelf zag ik het niet zo, maar door vaderzonderkind realiseer ik me dat het deels door mijzelf komt. Ik heb zoveel toegegeven, te veel water bij de wijn gedaan dat hij de macht over mij ook had.
Hij stapt steeds naar zijn advocaat en dus vrij snel naar de rechter. Ik hoop dat de rechter dat afstraft als " ongeduldig mannetje" begrijp je.
Zal ik je vertellen dat ik in het verleden zelfs een brief van zijn advocaat kreeg dat mijn ex het belachelijk en onacceptabel vond dat ik Moederdag zonder enig overleg mijzelf had toebedeeld.
Mijn denkwijze; Ik ben hun moeder, dus zijn ze toch bij mij??? Nee vond hij want zijn moeder vierde ook ieder jaar met het gezin moederdag incl kleinkinderen dus wilde hij daar ook heen met de kinderen.
Ik begrijp niet dat een advocaat dat überhaupt op papier durft te zetten.

Netjes blijven is soms zo moeilijk, maar ik ben van mening eerlijkheid duurt het langst. Zolang de kinderen iets wilen vind ik het goed. Ik ga niet treiteren al is het soms erg verleidelijk...hihihihi.

Ik vind hier andermans meningen en kijk op dingen toch prettig. Toch een kijk vanuit een andere hoek.
Super dat zij zo jouw kinderen opvangt, mag je dankbaar voor zijn!! Wens je veel geluk

Boos
Mon, 06/22/2015 - 22:35

Christa, James,

Voor het Co-ouderschap is overheidswege daadwerkelijk niets geregeld buiten dan dat ze sinds 1 januari van dit jaar erkend hebben dat het bestaat. Christa, ik begrijp jou angst om over te gaan tot een Co-ouderschap ivm de gemeentelijke heffingen en de daaruit voortvloeiende kosten. Klopt in het geheel dat ook die kant nadrukkelijk niet geregeld is.

De overheid blijft weigeren om een kind te zien als een wezen dat twee ouders heeft. Ze blijven vastzitten in hun dogma dat een kind slechts 1 verblijfplaats heeft. Scheiden is al vele decennia een erkend gegeven in Nederland. Een gegeven dat hand over hand toeneemt. Met als bijkomend feit dat een kind dan dus ineens twee verblijfplaatsen heeft.

Hierop volgt de discussie over het verdelen van de kosten, toelages etc... De overheid laat die verantwoording over aan de ex-partners die in beginsel al niet meer met elkaar door een deur kunnen. Met als gevolg de vele echtscheidingen die je terug leest op dit forum.

Zoals VaderZonderKind al zei, ik snap terdege wel wat een groot deel van de mannen die afzien van hun vaderlijke verantwoordelijkheid beweegt. En ja, ik snap ook de problemen die een moeder als Christa er mee heeft als een dergelijke vader wel in de financi?le positie verkeerd om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Neemt niet weg dat het moet kunnen en moet gebeuren. Een kind heeft ook een belang bij een relatie met de vader. Ook al komt die door wettelijke misère pas jaren later van de grond.

De overheid heeft het ouderschapsplan verplicht gesteld. Daaruit kan de overheid ook aflezen waar een kind gedurende welke periode verblijft. Daarop moeten toelages en b.v. gemeentelijke heffingen worden aangepast. Dat aanpassen willen ze wel graag, geloof het of niet. Maar dan wel in het voordeel van de gemeente. Ik had kwijtschelding gemeentelijke belasting aangevraagd vanwege de kosten van mijn kind. En de ambtenarij kiet mij gister in een schrijven weten dat ze de kwijtschelding afwijzen, maar nu aan het bekijken zijn of mijn heffingen miet omhoog moeten omdat mijn kind de halve week bij mij verblijft....

Langzamerhand begint het duidelijk te worden dat niet de strijdende ouders zijn waar het conflict begint, maar juist de overheid die willens en wetens die strijd blijft voeden. Ambtenaren die onder druk van het bezuinigingsbeleid geld proberen te peuren uit het drama waarin onze kinderen terecht gekomen zijn.

Zoals Christa al zei: Co-ouderschap moet het beginpunt zijn, en nooit het strijdpunt. Dat beginpunt begint met het wettelijk zeker stellen van het Co-ouderschap. Met het zekerstelling van de financi?le belangen van beide ouders. Met het zekerstelling van de basisbehoeften.

Niet dat dat direct alle strijd die er nu is gaat oplossen. Daarvoor hebben de ex-partners elkaar te veel moeten schofferen in de strijd om hun eigen bestaan samen met hun kinderen. Maar laat de overheid daar maar nu eens een budget voor reserveren ipv het te storten in de bodemloze put die Griekenland heet. Per saldo is dat ook maar gewoon een gevalletje die het gevolg is van opportunistische bankiers die er groot geld mee verdienden en nu de boot in gaan. Laat die maar naar de kl?ten gaan. Niet onze kinderen!!!

peter
Sun, 09/13/2015 - 10:34

Maak kinder opvang gratis . Dan kunnen ze meer gaan werken.
Dan kunnen ze beter voor zichzelf zorgen.Kost de belasting betaler in verhouding minder.
Of je nu voor twintig kinderen een oppas betaald , of je betaald voor twintig kinderen mee aan onderhoud.Verschil lijkt me duidelijk.
Stop met het zelfmedelijden. Maakt me misselijk al dat gezeur over wat wel en wat niet moet.Zijn elke keer dezelfde die zeuren, bergijp het wel dat ze deze zeurders hebben verlaten.Zal tijdens de relatie ook wel zo zijn geweest.

Lianne
Mon, 11/09/2015 - 22:44

Het is spijtig te vernemen dat de mening verdeeld blijft omtrent de kosten verdeling v/d kind(eren).
Zelf ben ik moeder van 2 kinderen en heb tot een jaar geleden pas alimentatie aangevraagd. Daarvoor heeft mijn ex nooit alimentatie hoeven te betalen (daar had ik zelf voor gekozen).
Inmiddels is onze dochter ouder en zijn de kosten hoger i.v.m studie etc.
De alimentatie kosten die ik ontvang gebruik ik echter niet, ik zet dat geld op de spaarrekening van onze dochter.

Dan heb ik nog een zoon, maar hij heeft een andere vader.
Ook daar vraag ik op dit moment geen alimentatie voor. Puur omdat wij samen als ouders de kosten eerlijk verdelen omtrent zijn levensonderhoud.

Als ik op het schoolplein sta dan hoor ik soms wel eens dames die er echt op uit zijn om de ex man letterlijk kaal te willen plukken (vind het diep triest).
Je wou toch samen kinderen, dan is het toch eerlijk om alle kosten wat met je kind(eren) te maken heeft netjes te delen. Ga je op vakantie met je kind dan zijn deze kosten toch echt voor jezelf en niet voor je ex.
Sommige vrouwen zijn gewoon geldwolven en dat vind ik echt jammer ( geld is namelijk duivels) wat is nou belangrijker je kind of je ex partner kapot maken?

Ik ben een alleenstaande moeder en kan met trots zeggen dat ik in al die jaren mijn kind zelfstandig en zonder de alimentatie heb kunnen opvoeden.

Zorg er gewoon voor dat je een goede, leuke baan hebt wat goed verdiend.
Ken vele vrouwen die eigenlijk niet eens willen werken, want die gebruiken constant excuses dat ze geen oppas hebben. Nou zorg dan voor een voordelige gastouder, kost je maximaal 5,48 euro per uur en dat krijg je vrijwel geheel vergoed van de belastingdienst.

Hopelijk kunnen menigte hier een les uit halen en niet dat men zich aangevallen voelt.

Lees meer juridisch nieuws

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur