Koopwoning als rijksmonument

Aanwijzing als rijksmonument
Rijksmonumenten zijn panden of bouwwerken die door de rijksoverheid zijn aangewezen om behouden en beschermd te worden. Hierbij geldt een aantal regels:

  • het pand is minimaal 50 jaar oud;
  • het pand is van nationaal belang;
  • het pand bezit een unieke waarde.

Als aan deze drie voorwaarden is voldaan, wordt het pand als monument aangewezen op grond van de Monumentenwet 1988 en ingeschreven in het monumentenregister. Alleen panden die tussen 1940 -1965 zijn gebouwd, komen in aanmerking om te worden aangewezen. Ongeveer tweederde van alle rijksmonumenten zijn woonhuizen.

Vergunning
Als je woning als rijksmonument wordt aangemerkt, brengt dat met zich mee dat je als eigenaar met beperkingen te maken kan krijgen. Alle aanpassingen en wijzigingen (dus ook sloop, aanbouw en reconstructie) zijn namelijk in beginsel vergunningsplichtig, zowel binnen als buiten. De gemeente is altijd de instantie die de vergunning verstrekt. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft sinds 1 januari 2009 een adviesbevoegdheid, geen adviesplicht. In de praktijk adviseert de Rijksdienst alleen nog bij ingrijpende wijzigingen.

Financiële en fiscale ondersteuning
Onderhoud aan rijksmonumenten kan kostbaar zijn, zeker als het niet tijdig wordt uitgevoerd. De rijksoverheid komt daarom eigenaren tegemoet met fiscale en financiële regelingen. Het uitgangspunt hierbij is steeds dat het een compensatie betreft voor de kosten die het normale onderhoud te boven gaan, maar die voor het behoud van het monument wel noodzakelijk zijn. Deze regels zijn neergelegd in het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim) en de Wet inkomstenbelasting.

Fiscale verrekening
Particuliere eigenaren hebben de mogelijkheid om het onderhoud fiscaal te verrekenen. Het moet dan gaan om onderhoud aan aanwezige onderdelen, zowel monumentale als niet-monumentale onderdelen (cv-ketel, elektra). Alle toevoegingen, inclusief reconstructie, worden gezien als verbeteringen en zijn niet aftrekbaar. Als de eigenaar een rechtspersoon is, dan heeft hij de aftrekmogelijkheid via de Vennootschapsbelasting.

Restauratiefonds-hypotheek en subsidie
Eigenaren van woonhuizen en boerderijen zonder agrarische functie kunnen een lening met lage rente aanvragen: de Restauratiefonds-hypotheek. Deze hypotheek dekt 70% Van de fiscaal aftrekbare kosten. Andere monumenten komen in aanmerking voor een jaarlijkse subsidie op basis van een meerjaren-onderhoudsplan. De hoogte hiervan is afhankelijk van het soort monument.

Toekomst
In de loop van 2010 worden de wijzigingen bekend die voortvloeien uit de Modernisering Monumentenzorg (MoMo), een traject dat de verantwoordelijke minister al heeft geïnitieerd. We houden je hiervan op de hoogte. 

Wil je meer weten over woningen als rijksmonument, neem dan contact op met één van onze juristen.

Voor meer informatie:   restauratiefondsmonumentencultureelerfgoed 

 

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur