Kopen via internet

Vier jaar geleden is de "Wet bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten", of kort gezegd de "Wet koop op afstand" in werking getreden. Deze wet beschermt de consument bij het kopen van goederen en diensten waarbij geen persoonlijk contact plaatsvindt tussen koper en verkoper. De wet beschermt dus consumenten bij de koop via internet, telefoon, post en andere communicatietechnieken. We beperken ons in dit artikel tot overeenkomsten die via internet tot stand komen.

Let op: er is een recenter artikel (nov 2016) over het terugsturen van internetaankopen. Dat artikel kun je hier lezen. 

Alleen voor consumenten
De Wet koop op afstand is alleen van toepassing op consumenten. Dit is een belangrijk criterium. Het moet gaan om een overeenkomst tussen een particulier en een bedrijf. Het is echter niet altijd makkelijk om de hoedanigheid van de wederpartij vast te stellen. Iemand die eenmalig op internet een advertentie plaatst om zijn computer of mobiele telefoon te verkopen wordt beschouwd als een particulier. Maar iemand die zijn boterham verdient met de verkoop van computers of telefoons wordt gezien als handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf. De koper moet de overeenkomst sluiten voor eigen gebruik. Wanneer je een product of dienst bestelt voor je (eenmans-)bedrijf is de Wet koop op afstand dus niet van toepassing.

Uitzonderingen
In enkele gevallen is de Wet koop op afstand in het geheel niet van toepassing. De belangrijkste uitzonderingen zijn: 

 • reisovereenkomsten;
 • koop van onroerend goed;
 • financiële diensten;
 • internetveilingen.

Wat staat er in de Wet koop op afstand?
De belangrijkste onderwerpen die deze wet regelt zijn:

 • recht op voorafgaande informatie;
 • schriftelijke bevestiging;
 • herroepingsrecht;
 • uitvoering;
 • ongevraagde levering.

Recht op voorafgaande informatie
De verkoper heeft een informatieplicht. Je hebt recht om vooraf voldoende en duidelijk geïnformeerd te worden in begrijpelijke termen. De verkoper is in ieder geval verplicht vóór de koop de volgende relevante informatie te verstrekken:

 • de identiteit van de verkoper: naam, adres, e-mailadres en/of telefoonnummer;
 • de belangrijkste kenmerken van het goed of de dienst;
 • de prijs inclusief toeslagen en belastingen, zoals verzendkosten en BTW
 • de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst;
 • of je het recht hebt om de overeenkomst binnen een bedenktijd te beëindigen;
 • de geldigheidsduur van het aanbod of de prijs;
 • de minimumduur van de overeenkomst bij periodieke levering van diensten of producten. 

Schriftelijke bevestiging
De verkoper moet van tevoren maar uiterlijk bij levering een schriftelijke bevestiging sturen dat een overeenkomst tot stand is gekomen. Het is toegestaan om dit per e-mail te doen. Naast de hierboven genoemde informatie moet in de bevestiging worden vermeld:

 • hoe je gebruik kunt maken van het recht op ontbinding;
 • het adres van de verkoper waar je een eventuele klacht kunt indienen;
 • informatie over eventuele garantie en service;
 • hoe je kunt opzeggen (bij overeenkomsten van langer dan één jaar).


Herroepingsrecht
Na ontvangst van de bestelling heb je een bedenktijd van zeven werkdagen waarbinnen je de koopovereenkomst zonder opgaaf van redenen mag herroepen (ontbinden). Als je op de dag van ontvangst of de dag waarop je de overeenkomst sluit nog geen bevestiging hebt ontvangen met de juiste informatie dan bedraagt de ontbindingstermijn maar liefst drie maanden!

De verkoper mag je hiervoor geen boete in rekening brengen, hoogstens de kosten voor het terugzenden. Heb je al (gedeeltelijk) betaald? Dan moet de verkoper binnen 30 dagen het geld terugstorten.

De bedenktijd is bij bepaalde diensten en producten niet van toepassing:

 • cd's, dvd's en cd-roms waarvan je de verzegeling al hebt verbroken;
 • maatwerk of producten met een duidelijk persoonlijk karakter zoals medicijnen of een maatpak;
 • weddenschappen en loterijen;
 • tijdsgebonden producten zoals tijdschriften, kranten en concertkaartjes;
 • producten die snel bederven of verouderen;
 • diensten waarbij je zelf toestemming hebt gegeven om alvast met de uitvoering van de dienst te beginnen;
 • wanneer de prijs afhankelijk is van prijsschommelingen op financiële markten waarop de verkoper geen invloed heeft.

Uitvoering van de overeenkomst
De verkoper moet binnen dertig dagen na de bestelling het product of de dienst leveren, tenzij hierover expliciet een andere afspraak is gemaakt. Als de bestelling niet kan worden geleverd, moet de verkoper je daarvan op de hoogte stellen en eventuele betalingen terugstorten. De verkoper mag alleen een product of dienst leveren van gelijke kwaliteit en prijs als deze mogelijkheid van tevoren is genoemd. 

Ongevraagde levering
Bedrijven mogen niet ongevraagd goederen of diensten leveren en daarvoor betaling eisen. Mocht je dat toch overkomen, dan ben je niet verplicht enige actie te ondernemen. Het enkele feit dat je niet reageert betekent dus nog niet dat je akkoord gaat met de levering. 

Veel websites juridisch niet in orde
Vorig jaar heeft een onderzoek van de Consumentenbond plaatsgevonden onder driehonderd webwinkels en is bekeken in hoeverre deze sites zich aan de Wet koop op afstand houden. De resultaten waren schrikbarend. Zo werden consumenten in 37% Van de gevallen niet gewezen op het recht om de koop binnen zeven werkdagen te ontbinden. En als er al een termijn werd genoemd, dan betrof dit in de helft van de gevallen een te korte termijn. Bedrijven snijden hiermee zichzelf in de vingers: het wettelijke gevolg hiervan is namelijk dat de consument opeens een bedenktijd van drie maanden heeft! Verder bleken veel webwinkels andere voorwaarden te hanteren die niet rechtsgeldig zijn: het in rekening brengen van kosten voor ontbinding tijdens de bedenktijd of de eis dat de verpakking niet mag worden geopend (geldt alleen voor software en audio- en video-opnames). Verder ontbraken dikwijls gegevens zoals telefoonnummer of adres van de verkoper. En in maar liefst 85% Van de gevallen werd onvoldoende informatie over de te leveren producten of diensten gegeven.

Nog een paar tips:

 • Na verloop van de bedenktermijn heb je als consument nog altijd recht op tenminste zes maanden garantie. In deze periode moet de verkoper aantonen dat een defect product bij levering in orde was en dat de consument zelf de oorzaak van het defect is. 
 • Veel bedrijven zijn aangesloten bij brancheorganisaties met een laagdrempelige klachtenregeling zodat het ook voor kleinere aankopen de moeite loont om een geschil voor te leggen.
 • Sommige bedrijven hebben een eigen bezorg- en ophaaldienst maar soms moet je zelf het product terugsturen. Dit kan in de overeenkomst of algemene voorwaarden zijn bepaald. Stuur de bestelling dan het liefst aangetekend terug, anders kan de verkoper zeggen dat hij niets heeft ontvangen en alsnog de koopprijs in rekening brengen. 

Waar vind je de volledige tekst Wet koop op afstand?
De Wet koop op afstand komt voort uit een Europese richtlijn die in alle landen van de Europese Unie van kracht is. In Nederland is deze regeling geen zelfstandige wet maar bestaat uit een serie wetsartikelen, artikel 46a t/m 46j van boek 7 Burgerlijk Wetboek om precies te zijn. Voor de exacte tekst kun je terecht op de officiële wettensite www.wetten.nl.

Heb je zelf een vraag over je rechten als consument? Bel dan met een van onze juristen op 088 1411 011 (lokaal tarief), WhatsApp ons op 06 40 81 22 14 of chat met ons via Facebook Messenger.

Laat een reactie achter

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (14)

klaas
Sun, 05/21/2006 - 12:22

Wat heet internet bescherming? Ben zelf opgelicht door het kopen van een oldtimer.E-mail adres, alsmede bank en vervoersbedrijf bekend.Bleek vals!Politie en bank zijn bezig geld terug te vinden.Moeilijke zaak! Wat kan ik verder doen? Naar mijn zuur verdiende geld fluiten?

Snowy
Sun, 07/09/2006 - 21:52

Zelf koop ik niet meer via Internet, want ondanks de vermelding dat producten op voorraad zijn, blijkt dit zaak niet het geval te zijn.
Wel verwachten de aanbieders, directe betaling, via bank of creditcard.
Ook wanneer bestelde producten niet meer leverbaar zijn, duurd het lang eer je de centen terug gestort krijg.
Dus, denk eerst goed na voor je iets koopt, bel eerst even met de aanbieder.
Succes!

Tina
Sun, 09/03/2006 - 21:40

Hoe zit het met de premium smsen? M.i. worden hierbij geen overeenkomsten getekend terwijl de verzendr zegt dat je een abonnement hebt afgesloten. Kan dat op basis van alleen een telefoonnummer? Daarnaast wordt via je telefoonnummer achterhaald bij welke provider je bent aangesloten zonder dat je daar toestemming voor hebt gegeven (wet op privacy?). Tenslotte worden de kosten zonder eerst een rekening te verzenden zomaar door je provider doorbetaald aan degene die de premium sms verstuurd zonder dat je daar toestemming voor hebt gegeven...

Is het opbasis van deze wet ogelijk het betaalde terug te vorderen?

hans
Sun, 01/27/2008 - 12:44

Klaas, dat was tocg niet toevallig Thomas Furnisss als verkoper en TMBconex als vervoersbedrijf? Ben zeld bezig met een oldtimer uit Engeland, maar heb mijn twijfels

Fred
Wed, 02/06/2008 - 09:59

Klaas, Hans,
Ben zelf ook bezig met een oldtimer uit Engeland.
Verkoper heet Marsha Muller. Auto is super laag geprijsd wat op zich al verdacht is.
Ze stuurde mij massas fotos. Auto is te mooi om waar te zijn.
Bij aanvraag van een telefoon nummer (de opgegeven nummers in de advertentie bestond niet !)werd ik in een keer voorgesteld om de transactie te laten verlopen via ...TMBCONEX ??
Type deze naam in bij Google, dan krijg je wel erg veel sites met info over fraude etc. Zeer verdacht !

bert
Thu, 02/07/2008 - 21:25

heren gaat het hier om een ford mustang???
laat a.u.b even iets weten

Fred
Fri, 02/08/2008 - 09:37

Bert,
Nee, bij gaat het om een Triumph TR2

Achilles
Thu, 05/22/2008 - 19:32

free free free free free free free free free free

Crist
Sun, 05/25/2008 - 22:19

hot hot hot hot hot hot hot hot hot hot

Anton
Sat, 07/12/2008 - 21:43

Ik was tot kortgeleden ook niet bekend met de wet "koop op afstand". Uiteindelijk een advocaat ingeschakeld en wel mijn geld teruggekregen door deze wet.
Had deze advocaat trouwens gevonden via www.advocaatvisie.nl

Alan
Sun, 08/24/2008 - 00:02

Nice writing. You are on my RSS reader now so I can read more from you down the road.

Messy
Thu, 11/15/2012 - 19:24

Ik heb via een internetsite een tele2 gsm abonnement + TV besteld. TV kreeg ik dus bij het abonnement. Tv is geleverd, contract is getekend en bestelling eigenlijk afgerond. Volgende dag wilde ik de tv retouren, dus heb ik gebeld met de klantenservice en zij vertelden mij dat het geen probleem was. Ik moest zelf zorgen dat de tv bij hun terecht moest komen, daar heb ik ook vor gezorgd. Na twee weken wachten heb ik zelf weer contact opgenomen, nu wordt mij verteld dat tv niet meer in nieuwstaat is omdat verpakking is opengemaakt. Ik heb ze verteld over wet koop op afstand en dat ze verplicht zijn om mijn aankoop te ontbinden. Echter geven zijn nu aan dat mijn gsm abonnement los staat van de TV die ik heb gekregen. Voor het TV geldt een 14 dagen termijn om het te retourneren en voor de gsm abonnement 5 dagen na goedkeuring van het contract werd mij verteld. Ik heb de dag nadat ik de tv had ontvangen aangegeven dat ik hem wilde retouren, waarmee ik ook het contract wilde ontbinden. Dat was wel binnen 5 dagen na goedkeuring van het contract. Alleen geeft het bedrijf aan dat zij verder niets met het contract te maken hebben en dat het contract bij tele2 loopt. En eigenlijk ook niet meer te ontbinden is omdat het al meer dan 5 dagen is vertreken. Ik weet niet meer hoe ik verder moet, graag jullie hulp hierover.

C van Dijk
Wed, 09/25/2013 - 13:35

Heb een steunkoushulp besteld en betaald via IDeal tot op heden nog niets ontvangen zelfs geen bericht via e-mail dat de orde bevestigt werd. Helaas geen apparaat en geld weg .
Contact zoeken via telefoon en e-mail geen resultaat.Dus zuivere oplichting

C van Dijk
Wed, 09/25/2013 - 13:36

Heb een steunkoushulp besteld en betaald via IDeal tot op heden nog niets ontvangen zelfs geen bericht via e-mail dat de orde bevestigt werd. Helaas geen apparaat en geld weg .
Contact zoeken via telefoon en e-mail geen resultaat.Dus zuivere oplichting

Waarom lid worden van HelloLaw?
 • Krijg onbeperkt juridisch advies
 • Profiteer van de laagste prijzen
 • Krijg korting op advocaten
 • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur