Loterijen verkopen ongevraagd miljoenen Beatrix-loten

Beatrix 25 jaar koningin
De loterij wordt georganiseerd ter ere van het zilveren jubileum van Koningin Beatrix. Er zijn 4,1 miljoen lotenkopers die naar schatting 6 miljoen loten bezitten. De totale opbrengst wordt geschat op 30 miljoen euro. De helft van de opbrengst gaat naar vier goede doelen die de koningin zelf heeft aangewezen: Unicef, Jantje Beton, het Oranje Fonds en het Prinses Beatrix Fonds. Dertig procent is bestemd als prijzengeld en de rest gaat op aan aan kosten zoals mailing en logistiek.

Brief
Alle deelnemers van de loterijen hebben een brief ontvangen waarin de regeling wordt uitgelegd. De brief kan echter makkelijk worden verward met de reguliere kanjerpuntenpost waarmee deelnemers worden doodgegooid en zo ongelezen bij het oud papier terecht komen.

Grote bezwaren
De speciale toestemming die het Ministerie van Justitie voor de jubileumtrekking gaf is op z'n minst opmerkelijk te noemen. Het
College van Toezicht op de Kansspelen had namelijk grote bezwaren tegen de loterij.

Aantal trekkingen
De loterijen mogen volgens vergunning naast de reguliere maandelijkse trekkingen plus één extra trekking, eigenlijk niet nóg een trekking organiseren. De loterijen hebben daarom een aangepast plan ingediend waarin gesproken wordt van een "toeslag bij de apriltrekking. Zo hoeven de loterijen geen vergunning aan te vragen voor een aparte trekking.  Het College zegt hierover
:

In het oorspronkelijk voorstel (...) is sprake van een extra 14e trekking bij de drie loterijen met een inleg van 5,25 euro. Thans is sprake van een toeslag bij de drie loterijen van 5,25 euro ter gelegenheid van de apriltrekking. Het heeft er alle schijn van dat hiermee het beleid om geen uitbreiding toe te staan van het aantal trekkingen wordt omzeild. Een toeslag die bijna even hoog is als de eigenlijke lotprijs kan naar de opvatting van het College redelijkerwijs niet als een toeslag worden aangemerkt.

Het organiseren van een bijzondere loterij ten bate van het zilveren regeringsjubileum van Koningin Beatrix heeft evenwel niets uit te staan met de deelname aan de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij of de Sponsor Loterij. In de ogen van het College zou het dan ook juister zijn om een separate, eenmalige, vergunning te verlenen voor het organiseren van deze loterij, met daarop toegesneden voorschriften.

Automatisch meespelen
Deelnemers moeten zelf voor deelname aan de loterij kunnen kiezen. Het College is niet te spreken over de de constructie waarbij iedereen automatisch meespeelt. In het advies staat:

Een nog groter bezwaar acht het College dat er naar het zich laat aanzien sprake is van gedwongen winkelnering van ongeveer 6 miljoen loterijdeelnames bij Nationale Goede Doelen Loterijen, in die zin dat zij automatisch meedoen aan de onderhavige bijzondere loterij.

Afmeldmogelijkheid

Het College is hoe dan ook van oordeel dat alle deelnemers in ieder geval expliciet de mogelijkheid zou moeten worden geboden – middels een gerichte mailing – om hieraan niet mee te doen (opt out constructie). Een en ander mede gelet op het gegeven dat veel deelnemers met meerdere loten meespelen. Het College is overigens ermee bekend dat consumentenorganisaties tegen opt out constructies de grootst mogelijke bezwaren hebben. Mede gelet daarop, alsmede de doelstelling van de onderhavige bijzondere loterij, ware in dit geval de Koninklijke weg te bewandelen en voor een opt in constructie te kiezen. Daarmee kan iedere Nederlander vrijelijk zelf de keuze maken of hij door hieraan deel te nemen een bijdrage wil leveren aan de viering van het zilveren regeringsjubileum van Koningin Beatrix.

Het ministerie van Justitie trok zich hier niets van en keurde de extra loterij met opt out-constructie goed. Volgens het ministerie komt dit vaker voor. "We maken onze eigen afwegingen".

Een woordvoerster van de drie loterijen vindt de constructie een normale gang van zaken. "We gaan er van uit dat een cadeau voor Beatrix een breed maatschappelijk draagvlak heeft." Bovendien zegt de woordvoerster uit ervaring te weten dat deelnemers het vervelend vinden als ze door wat voor een reden dan ook een prijs mislopen. "Mensen kunnen bijvoorbeeld door een vakantie in het buitenland de post missen en zo'n extra trekking mislopen."

Speciaal telefoonnummer
Voor wie niet wil meebetalen aan het Beatrix-cadeau hebben de loterijen het telefoonnummer 0909-0011 beschikbaar gesteld. De beller wordt ruim twee minuten à 15 eurocent aan de lijn gehouden voordat hij zich heeft kunnen afmelden. De loterijen zeggen zo misbruik te willen voorkomen. "Van een gratis telefoonnummer wordt veel misbruik gemaakt met spooktelefoontjes en zo, daarom hebben we een kleine drempel opgeworpen."

Minister Donner vindt dat de loterijen hiermee de afspraken hebben geschonden. Na kamervragen heeft de Donner de loterijen gemaand een gratis nummer beschikbaar te stellen.

Verontwaardiging
Veel deelnemers zijn terecht verontwaardigd over de werkwijze van de loterijen. Ook de Consumentenbond is boos en gaat een klacht indienen. "Wij vinden dat deelnemers zich zelf nadrukkelijk moeten aanmelden voor een extra loterij", zegt een woordvoerster van de bond.

Update 24-3-05: Na een storm van kritiek hebben de loterijen toch een gratis telefoonnummer (0800-1155) beschikbaar gesteld om bezwaar te maken tegen de gedwongen deelname.

Update 27-04-05: De jubileumloterij gaat NIET door, zo hebben de deelnemende loterijen laten weten.

Links:

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (6)

Rene Scholte
Mon, 03/28/2005 - 15:21

Er is veel meer aan de hand. Lees hier verder over de achtergronden van de loterij maffia. http://rscholte.punt.nl

Hetty Kerkhof
Thu, 03/31/2005 - 19:39

No way dat ik verplicht mee ga doen aan de loterij.
En betalen voor bellen ook niet.
Ik restorneer en stop accuut met de postcodeloterij als er ook maar een cent teveel van mijn rek af is.
Zjn ze nu helemaal gek geworden !

Hetty

R. Spanjaard
Sun, 04/03/2005 - 19:45

L.S.,

Het onderstaande is mijn schrijven aan de Postcode Loterij.

Met vriendelijke groet,

R.J. Spanjaard

r.j.spanjaard@home.nl

t.a.v. Postcode loterij afd. juridische zaken.

L.S.,

Bij deze wil ik U er op wijzen van Uw kant eenzijdig beslissen, gelden te in casseren van rekeningen ten behoeve van een “goed doel” naar aanleiding van de verjaardag van de Hare Majesteit de Koningin, welke voor de deelnemers van Uw loterij een extra trekking oplevert, zonder hiervoor de wettelijk vereiste geopenbaarde verklaring van de rekeninghouders afgegeven conform art 3:33 BW rechtshandeling -welke vereist een op een rechtsgevolg verrichte wil welke zich in een verklaring heeft geopenbaard. Vooral dit laatste is geenszins van toepassing: zonder tegenbericht van Uw schrijven naar rekeninghouders, denkt U het zich te kunnen permitteren te incasseren middels vrijelijk gelden van derden - rekeningen af te mogen schrijven. U misbruikt hier de door rekeninghouders aan U afgegeven beperkte bevoegdheid: expliciet bestemd bepaalde bedragen lotengeld te mogen afschrijven van hun rekening. Waarbij apert moet worden opgemerkt dat deze bevoegdheid zeker niet door U naar eigen inzicht mag worden ingevuld, hetgeen U nu pleegt te doen. U gaat hier onzorgvuldig mee om.
Dat dit een onrechtmatige daad is staat buiten kijf, Uw handelen is daarom eveneens in strijd is met art. 6:162 BW.
Wat U doet is een inbreuk op een recht, en zeker in strijd met fatsoensnormen welke in het maatschappelijk verkeer betaamd zijn. Bovendien heeft U geen enkele rechtvaardigheidsgrond om zonder tegenbericht vrij te mogen incasseren.
Zelfs strafrechtelijk kan dit muisje ook nog een staartje hebben. Ik kan mij voorstellen dat mensen conform artt 310 jo. 321 Sr diefstal - verduistering, overwegen bij politie aangifte te doen.
Ik raad U daarom zéér dringend aan deze actie onverwijld te staken.

In middels verblijft,

Hoogachtend.

R.J. Spanjaard

H van der Plas
Mon, 04/04/2005 - 01:20

Zo, ik heb dus direct mijn deelname aan de postcodeloterij opgezegd!!!!!!!.
Het is toch "van de gekken" dat men zomaar ongevraagd bedragen voor wat dan ook van mijn rekening afhaalt!!!!
Laat ik nou toch nog zelf kunnen nadenken en kunnen beslissen wat ik met mijn geld wil doen, daar heb ik geen loterij voor nodig om het voor mij te regelen.
Gek......en ik maar denken dat men mij als serieuze klant zag...........
blijk ik voor hen gewoon maar één of ander niet zelfstandig denkend en beslissend individu te zijn, waardoor zij voor het gemak maar even gaan beslissen dat ik wel mee wil doen met een extra inleg voor een extra trekking van de loterij........
Wat een hartverwarmende actie, ik krijg er gewoon kippevel van...........
Dit kan ik niet verdragen!!!!!!!!!! Begrijpen jullie dat ik gewoon wel mijn lidmaadschap MOEST stopzetten?????????????

(Stelletje ...#*&$@+*#)

J. Hermans
Mon, 04/04/2005 - 22:55

"Het College is overigens ermee bekend dat consumentenorganisaties tegen opt out constructies de grootst mogelijke bezwaren hebben. Het ministerie van Justitie trok zich hier niets van en keurde de extra loterij met opt out-constructie goed. Volgens het ministerie komt dit vaker voor. "We maken onze eigen afwegingen".

Nou nou. Gaat dit ministerie over onze rechtspositie?! Duidelijk is dat haar eigen afwegingen niets meer van doen hebben met belangen van de burger. Daar komt de onbeschoftheid van de loterij-organisaties ook nog boven op. Het is jammer dat mijn partner mee wil blijven spelen. Ik adviseer:opzeggen, elke loterij die zo te werk gaat!

Smits
Tue, 04/05/2005 - 11:57

Ik vind dat een ieder vrij moet kunnen zijn of hij nu wel of niets wil geven. En niet zonder zomaar 5,25 per lot inhouden.
Dit kunnen jullie niet maken.
Er gaan een hoop leden vallen.

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur