Mag ik liegen tijdens een sollicitatiegesprek?

Betamelijkheidsnorm
De sollicitatiecode is het geheel van basisregels die bedrijven en organisaties moeten naleven bij sollicitatieprocedures. Bij deze regels wordt uitgegaan van een geformuleerde betamelijkheidsnorm. Deze norm bepaalt kort gezegd wat wel en niet kan tijdens sollicitatieprocedures. Daarnaast bestaan er in sommige bedrijfstakken en voor sommige beroepsgroepen klachtencommissies sollicitaties of beroepscommissies sollicitatieprocedures. Ook de Commissie Gelijke Behandeling is op dit gebied actief en uiteraard heeft de rechter in dit soort gevallen ook heel wat in de melk te brokkelen.
 
Relevante vragen

De werkgever mag tijdens de sollicitatie alleen vragen stellen over onderwerpen die relevant zijn voor het beoordelen van de geschiktheid van de sollicitant. De sollicitant heeft de plicht om deze vragen naar waarheid te beantwoorden. Indien hij dit niet doet, of uit zichzelf onjuiste informatie geeft, kan dit op een later moment negatieve gevolgen hebben voor de sollicitant, indien hij wordt aangenomen. Het liegen van de werknemer kan onder omstandigheden zelfs een grond zijn voor ontslag op staande voet. Dit is alleen anders als er vragen worden gesteld die niet relevant zijn.
 
Liegen bij niet-relevante vragen
Bij niet-relevante vragen kan men denken aan vragen die verband houden met verboden onderscheid als genoemd in artikel 1 van de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Hier worden onder meer godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, de seksuele geaardheid, maar ook de burgerlijke staat genoemd. Zo mag er bijvoorbeeld niet gevraagd worden of een sollicitante zwanger is. Deze vraag levert namelijk een verboden onderscheid naar geslacht op, en dat mag niet. Als de sollicitante weigert de vraag te beantwoorden, kan er natuurlijk afgeleid worden dat ze zwanger is. Daarom mag zij bij een dergelijke vraag liegen. De sollicitant mag dus liegen als een niet-relevante vraag wordt gesteld.

Medische keuring
Ook vragen die betrekking hebben op de gezondheidstoestand of het voormalig ziekteverzuim van de sollicitant zijn niet-relevant. De lichamelijke geschiktheid mag namelijk alleen via een medische keuring worden getoetst. Een werkgever dient dan ook van te voren aan te geven dat een medische keuring deel uitmaakt van de procedure. Een dergelijke keuring mag alleen als er bijzondere functie-eisen op medisch gebied gesteld worden. Daarnaast mag een dergelijke keuring alleen plaatsvinden na afronding van de sollicitatieprocedure. Ook de keuringsarts heeft een geheimhoudingsplicht en hij mag alleen informatie doorgeven aan de werkgever die noodzakelijk is voor het doel van de medische keuring.

Spreekplicht
Soms heeft de sollicitant een spreekplicht, ook al wordt er niet naar specifieke informatie gevraagd. Als een sollicitant bijvoorbeeld lijdt aan een bepaalde ziekte waarvan hij wel had kunnen vermoeden dat die tot problemen voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden kon leiden, dan dient hij daarover tekst en uitleg te geven. Dat geldt ook voor de omstandigheid dat een sollicitant een ander baantje heeft.

Bron: Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid en de Stichting van de Arbeid

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur