main image

Mag mijn kind op vakantie buiten de schoolvakanties?

De schoolvakanties komen er weer aan en veel mensen gaan in deze periode met het hele gezin op vakantie. Helaas is het niet voor alle ouders mogelijk om in de schoolvakanties zelf ook verlof op te nemen. Maar wat doe je als je niet binnen de schoolvakanties op vakantie kunt gaan? Kun je dan toch buiten de schoolvakanties om er even met het hele gezin tussenuit? En hoe kun je dat regelen?

Leerplichtwet stelt eisen aan aanwezigheid

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen. Dit betekent dat kinderen vanaf 5 jaar op een school ingeschreven moeten staan en dat zij ook daadwerkelijk elke dag naar school moeten. In beginsel is het dus niet toegestaan om met je kind buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan, omdat je dan de Leerplichtwet overtreedt.

Verzoek vrijstelling Leerplichtwet mogelijk

Mocht het niet mogelijk zijn om binnen de schoolvakanties op vakantie te gaan, dan kan er bij de directeur van de school een schriftelijk verzoek ingediend worden om het leerplichtige kind vrij te stellen van de Leerplichtwet. Dit verzoek moet minimaal 8 weken voor de geplande vakantie ingediend worden. Je moet wel kunnen aantonen dat vanwege de specifieke aard van het beroep van de ouders of verzorgers van het kind, een gezinsvakantie alleen mogelijk is buiten de schoolvakanties. Hierbij kun je denken aan  ouders of verzorgers die bijvoorbeeld een camping of strandtent runnen. Dit verzoek mag maar 1 keer per schooljaar ingediend worden. Vrijstelling direct na de zomervakantie is niet mogelijk, de vrijstelling mag namelijk niet gegeven worden in de eerste 2 weken na de zomervakantie.

Beslissing door de schooldirecteur

De schooldirecteur beslist op het verzoek van de ouders en verzorgers als er voor maximaal 10 dagen vakantie is aangevraagd. Is er voor meer dan 10 dagen vrijstelling aangevraagd dan moet de leerplichtambtenaar hierover beslissen. De directeur of de leerplichtambtenaar kan vragen om bewijs zoals een werkgeversverklaring. Als  je toestemming krijgt is er niets aan de hand en kun je zorgeloos op vakantie. Wordt het verzoek afgewezen dan kun je wel nog schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij de persoon die de beslissing genomen heeft. Doe dit wel binnen 6 weken nadat het besluit is genomen. Je aanvraag zal dan opnieuw worden bekeken. Ben je het ook met de nieuwe beslissing niet eens, dan kun je in beroep gaan bij de rechter.

Toch zonder toestemming op vakantie?

Als je als ouder of verzorger toch met je kind op vakantie gaat buiten de schoolvakanties en zonder toestemming van de directeur, is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. Schoolverzuim is een overtreding. De directeur van de school zal de leerplichtambtenaar hiervan op de hoogte stellen. Vervolgens kan worden overgegaan tot het opleggen van een boete of zelfs strafvervolging.

Heb je nog vragen over een vakantie  buiten de schoolvakantie of de Leerplichtwet, neem dan contact op met één van onze juristen.

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (1)

Karin
Fri, 09/09/2016 - 10:48

Dit is een duidelijk artikel, maar niet volledig juist.
Ik ben zelf sinds 10 jaar leerplichtambtenaar, en jaarlijks wordt mij vaak advies gevraagd door directeuren hoe hier mee om te gaan.
Verlof buiten de schoolvakanties vormt echt een uitzondering en wordt slechts sporadisch toegekend.
De volgende informatie zou daarom mijns inziens toegevoegd moeten worden aan de informatie in het artikel:
1. Verlof voor vakantie kan voor maximaal 10 dagen aangevraagd worden. Daarom ligt de beslissingsbevoegdheid bij de directeur. De leerplichtambtenaar heeft geen beslissingsbevoegdheid vor vakantieverlof. (Dit is wel het geval als er verlof gevraagd wordt wegens gewichtige omstandigheden, dan beslist de directeur bij verlof tm 10 dagen, bij meer dagen de leerplichtambtenaar)
2. De leerplichtwet gaat uit van alle schoolvakanties. Er moet bij een aanvraag dus aangetoond worden dat er gedurende het gehele schooljaar, geen enkele mogelijkheid is om een gezinsvakantie van 2 weken te houden. Als de mei- en of Kerstvakantie 2 weken zijn, dan dient deze periode dus ook bekeken te worden. Hiermee is het hebben van een strandtent dus geen goede reden.
3. Er dient aangetoond te worden dat het op vakantie gaan binnen de schoolvakanties leidt tot onoverkomelijk financieel verlies, ofwel dient aangetoond te worden dat het merendeel van het inkomen in die periodes verdiend wordt.

Een vaak gehoord argument is dat er een zonvakantie gewenst is, en dat dat in december moeilijk is, ook financieel. Dit is geen argument, aangezien een vakantie niet noodzakelijk ver weg of zonnig hoeft te zijn volgens de leerplichtwet. Het gaat om het feit dat een gezin de mogelijkheid moet hebben om 2 weken aaneengesloten met elkaar vakantie te vieren.

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur