main image

Meer dan 50 werknemers? Denk aan de klokkenluidersregeling.

Meer dan 50 werknemers? Let op! Nieuwe verplichting ten aanzien van klokkenluiders
Per 1 juli 2016 is de nieuwe Wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden. De wet is bedoeld om klokkenluiders die melding maken van (het vermoeden van) een misstand te beschermen. De wet geldt voor bedrijven die meer dan 50 werknemers in dienst hebben. Het is belangrijk dat jij als ondernemer op de hoogte bent van deze nieuwe wetgeving, omdat jouw werknemers vanaf nu beschermd zijn onder deze nieuwe wet. In sommige gevallen zul je zelfs een intern meldpunt moeten maken!

Waarom deze verandering?
Al jaren werd er gepleit voor een betere, juridische bescherming van klokkenluiders. Momenteel worden deze in slechts 4 landen binnen de EU goed beschermd. Klokkenluiders zijn zeer belangrijk in de strijd tegen corruptie. Nederland was helaas een van die landen die een gebrekkige bescherming bood aan klokkenluiders. Vanwege het risico op ontslag of benadeling, was het niet verstandig voor werknemers om misstanden binnen een bedrijf of de overheid aan te kaarten. In theorie zou deze nieuwe wet het makkelijker moeten maken voor jouw werknemers om misstanden kenbaar te maken zonder de bijbehorende risico’s.

Wat moet ik nu doen?
Als je een bedrijf hebt met meer dan 50 medewerkers, dan is de nieuwe wet op jouw bedrijf van toepassing. Dat betekent dat je maatregelen moet nemen. Een medewerker kan een vermoeden van een misstand bij het Huis voor klokkenluiders, een onafhankelijk en zelfstandig bestuursorgaan, melden indien het vermoeden op redelijke gronden is gebaseerd en het maatschappelijk belang in het geding is. Denk bijvoorbeeld aan de schending van een wettelijk voorschrift of een gevaar voor de volksgezondheid of aantasting van het milieu. Maar dat moet natuurlijk voorkomen worden en het liefst gemeld worden bij jouw interne meldpunt. Je neemt dus direct actie door een interne functionaris aan te stellen voor dit meldpunt, waar werknemers melding van (vermoedelijke) misstanden kunnen maken. Wanneer geen intern meldpunt aanwezig is of de klacht wordt niet naar behoren behandeld, dan kan de werknemer altijd nog melding doen bij het Huis voor klokkenluiders.

Niet alleen een meldpunt, maar ook een regeling
Naast het instellen van een meldpunt ben je ook verplicht een klokkenluidersregeling op te stellen. In deze regeling staat op welke wijze met een interne melding wordt omgegaan. De klokkenluidersregeling dient ter instemming aan de Ondernemingsraad te worden voorgelegd. In de nieuwe wet is opgenomen dat een werknemer die een vermoeden van een misstand meldt, hierdoor niet mag worden benadeeld. Oftewel, je kunt deze werknemer niet ontslaan zowel tijdens de behandeling van de melding als een jaar na afronding van het onderzoek als er inderdaad sprake is van een misstand. Deze bescherming gaat ook op voor vrijwilligers en zzp’ers, maar de specifieke bepalingen voor deze groepen worden momenteel nog verder uitgewerkt.

Lees meer over de klokkenluidersregeling voor zzp'ers.

Hoe onderneem ik actie?
Stel een klokkenluidersregeling op en zorg voor een intern meldpunt zoals een functionaris. Geef duidelijk aan hoe jouw werknemers melding kunnen maken van (vermoedelijke) misstanden, op welke manier met de interne melding wordt omgegaan en bij wie ze terecht kunnen. Daarnaast kunnen je medewerkers altijd een adviseur in vertrouwen nemen om advies in te winnen.

Vraag je je af hoe zo’n klokkenluidersregeling eruit hoort te zien of heb je al een concept opgesteld, maar weet je niet zeker of deze voldoet aan de nieuwe richtlijn? Twijfel niet en neem direct contact op met een van onze juristen. Wij helpen je graag verder!
 

 

 

 

 

 

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Lees meer juridisch nieuws

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur