Meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

Stel: U bent in dienst als apothekersassistent bij een apotheker. U heeft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en deze eindigt van rechtswege met ingang van 1 mei 2006. Hoewel u altijd met veel plezier heeft gewerkt en altijd meer dan naar behoren heeft gefunctioneerd, hetgeen uit de zeer positieve functioneringsverslagen zonneklaar blijkt, heeft uw werkgever u afgelopen vrijdag medegedeeld, dat de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd en dat u vanaf 1 mei 2006 dan ook niet meer werkzaam bent binnen de apotheek. Toen u vroeg waarom je arbeidsovereenkomst niet werd verlengd, mompelde de werkgever iets van bedrijfseconomische redenen, maar zover u weet gaat het ontzettend goed met de apotheek! Bovendien is dit de derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De eerste betrof voor de duur van een jaar, de tweede voor de duur van een half jaar en deze laatste derde arbeidsovereenkomst weer voor de duur van een jaar.

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Werkgever en werknemer mogen een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd aangaan. Deze arbeidsovereenkomst eindigt dan van rechtswege op de in de arbeidsovereenkomst bepaalde datum. De overeenkomst kan ook eindigen wanneer het werk waarvoor men aangenomen is, voltooid is of wanneer de werknemer die men vervangt, zijn arbeid hervat.

Partijen kunnen deze arbeidsovereenkomst na afloop stilzwijgend voortzetten. Dit gebeurt doordat de werknemer na deze datum zijn werkzaamheden blijft verrichten en de werkgever hierin (stilzwijgend) toestemt. De arbeidsovereenkomst wordt in dat geval geacht te zijn voortgezet voor dezelfde duur, mits niet langer dan een jaar en onder dezelfde voorwaarden. Partijen kunnen na het aflopen van deze arbeidsovereenkomst ook een nieuwe schriftelijke arbeidsovereenkomst afsluiten. Er is hier echter wel een beperking aan verbonden. 

Het ontstaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
De werkgever kan slechts drie keer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met werknemer aangaan indien het dezelfde, of min of meer dezelfde functie / werkzaamheden betreft. Wil de werkgever daarna nog een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangaan, dan wordt deze vierde arbeidsovereenkomst van rechtswege omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

Verder ontstaat een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd indien de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van minder dan 3 maanden hebben opgevolgd en een periode van 36 maanden (inclusief de eventuele tussenpozen) hebben overschreden. Met ingang van de dag waarop de periode van 36 maanden wordt overschreden, ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Afwijking mogelijk op grond van een CAO
Op grond van CAO-bepalingen kan afgeweken worden van het beginsel dat een vierde arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd van rechtswege wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De CAO kan bepalen dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat indien bijvoorbeeld twee of zelfs acht arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar hebben opgevolgd. 

Het is dus belangrijk om na te gaan of er een CAO van toepassing is verklaard op uw arbeidsverhouding en of deze CAO afwijkende bepalingen bevat over het ontstaan van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd.

Terug naar de apothekersassistent: indien het huidige contract (stilzwijgend) zou zijn verlengd of indien de werkgever een vierde contract voor bepaalde tijd had aangeboden, zou er een vast contract zijn ontstaan. Helaas voor de assistent komt er dus een einde aan het dienstverband. 

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (8)

mevr A Vader
Mon, 04/10/2006 - 13:17

ik heb gehad 1 jaarcontract van 18 uur, 1 halfjaarcontract van 18 uur en in dat half jaar 2x een contract van 2 maanden 36 uur. hoeveel contracten heb ik dan gehad en is de werkgever verplicht mij een vast contract te geven.

Vossen
Thu, 12/14/2006 - 22:15

Wanneer je een 1 jaarcontract hebt en dat wordt stilzwijgend verlengd (met max. 1 jaar), betekent dit dat erna bij stilzwijgen een onbepaald dienstverband is? Of is bij stilzwijgen weer een bepaalde contract voor 1 jaar?

Jacko
Mon, 12/18/2006 - 21:22

irt #2 Als u de tekst leest staat daar:

De arbeidsovereenkomst wordt in dat geval geacht te zijn voortgezet voor dezelfde duur, mits niet langer dan een jaar en onder dezelfde voorwaarden.

Nadine
Mon, 01/29/2007 - 16:16

Ik heb voor dezelfde functie binnen hetzelfde bedrijf de volgende contracten gehad:
1. 1 week via uitzendbureau
2. halfjaar contract
3. jaarcontract
Wij vallen onder CAO beroepsgoederenvervoer over de weg. Nu wil men weer een jaarcontract aanbieden.
Betekent dit dat dit contract automatisch voor onbepaalde tijd zal zijn?
Bedankt

kwint
Thu, 04/26/2007 - 19:46

@nadine
als ik mij niet vergis telt je uitzendperiode niet meer mee. Dit was eerst wel het geval, maar nu heb je in jou situatie pas 2 contracten gehad en mogen ze je nog een contract voor bepaalde tijd aanbieden.
Ik heb in dezelfde situatie gezeten en heb ook een contract gehad voor:

1. half jaar
2. half jaar
3. jaar
4. onbepaalde tijd

Kees
Sun, 03/30/2008 - 19:41

Als je voor de 2e keer een half jaar contract krijgt kun je dan tussendoor ontslag nemen, met b.v. een uitwerkperiode?
of zit je er dan echt 6 mdn aan vast?
krijg je dan weer een proefperiode van 2 mnd?

gr.

Antonne
Tue, 09/20/2011 - 16:48

Ik ken iemand die een jaarcontract heeft die na dat jaar zou worden omgezet in een vastcontract. Alles staat zwart op wit. Maar nu werd er gezegd dat door de crisus , nogmaals eenzelfde contract word gegeven. dus weer 1 jaarcontract met omzetting in vast einde contract.
Ik vind het vreemd dat dit zomaar kan. Nu kan de werkgever blijkbaar zovaak als hij wil iemand een contract geven die overgaat in een vaste aanstelling, maar in werkelijkheid nooit vast wordt. dit is iemand aan het lijntje houden.

Leo
Mon, 06/29/2015 - 21:00

Mag een werkgever na een contract voor 7 maanden daarna een contract aanbieden voor 2 maanden? Ik dacht altijd dat deze contracten dezelfde looptijd dienen te hebben.

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur