Misverstanden over advocaten (5): klagen is zinloos

Stap 1: Overleg met de advocaat
Ongeacht wat de aard van je klacht is, is het natuurlijk van belang dat je eerst samen met je advocaat probeert om een oplossing voor je klacht te vinden. De meeste advocaten zullen je klacht serieus nemen en proberen te verhelpen, als je het probleem eerst bij hen zelf aankaart. Veel klachten kunnen op die manier al in een vroeg stadium de wereld uit geholpen worden.

Uiteraard leidt die aanpak niet in alle gevallen tot een oplossing. Je zult dan een stap verder moeten gaan. Afhankelijk van de aard van het geschil, kun je bij verschillende instanties terecht:

• Geschillencommissie Advocatuur
• Deken / Raad van Toezicht
• Raad van Discipline
• Civiele rechter

Stap 2: Geschillencommissie
Als het niet lukt om samen met je advocaat een oplossing voor je klacht te vinden, dan kun je het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan echter alleen als je advocaat is aangesloten bij deze Commissie. Je kunt dit controleren via de site www.advocatenorde.nl. Tevens kun je je geschil voorleggen als je dat hebt afgesproken met de advocaat. Het dan wel verstandig deze afspraak op papier te zetten.

De Geschillencommissie Advocatuur behandelt zaken die te maken hebben met:

• de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en/of
• de hoogte van zijn declaratie.

De Commissie kan op jouw verzoek de advocaat tot betaling van een schadevergoeding tot maximaal € 10.000,- veroordelen. Meer informatie over de procedure vind je op de site van de Geschillencommissie.

Stap 3: Deken / Raad van Toezicht
Als je advocaat niet meewerkt aan een procedure voor de Commissie, kun je contact opnemen met de deken van de Raad van Toezicht in het arrondissement waar de advocaat gevestigd is. Iedere advocaat is niet alleen lid van de Nederlandse Orde van Advocaten, maar ook van de plaatselijke Orde. Het toezicht op advocaten is opgedragen aan de Raad van Toezicht, en met name de deken. Sommige dekens hebben een vast spreekuur. De deken kan proberen op een informele manier te bemiddelen. Je kunt, indien nodig, bij de deken een klacht over de advocaat indienen.

Begrotingsprocedure
Als je alleen een klacht hebt over de hoogte van de declaratie, dan heb je de mogelijkheid om een begrotingsprocedure op te starten. De Raad van Toezicht maakt dan een begroting van de declaratie. De advocaat dient de rekening te specificeren en de Raad bekijkt of de rekening redelijk is in verhouding tot de gemaakte afspraken en het door de advocaat verrichte werk. Let wel, deze procedure is alleen mogelijk over een declaratiegeschil in een civiele zaak.

Stap 4: Raad van Discipline
Als een minnelijke schikking niet mogelijk is, zal de deken de klacht op jouw verzoek, of omdat hij dat zelf nodig vindt, voorleggen aan de Raad van Discipline. De beslissing van de Raad wordt in het openbaar uitgesproken en je ontvangt een afschrift van de uitspraak. Als de Raad je klacht gegrond acht, kan hij de advocaat waarschuwen of berispen. In ernstige gevallen kan de advocaat geschorst worden. De maatregelen zijn gericht tegen de advocaat. De Raad kan in principe geen schadevergoeding vaststellen, zoals een gewone rechter.

Stap 5: Civiele rechter
Omdat de Commissie slechts mogelijkheden heeft tot het toekennen van een schadevergoeding tot 10.000 euro en de Raad in principe helemaal geen vergoedingen toekent, zul je bij geschillen die meer belopen dan 10.000 euro de civiele rechter moeten inschakelen. Hiervoor zul je dan wel opnieuw een advocaat in de arm moeten nemen.

Lees ook: 
Vijf misverstanden over advocaten: altijd deskundig (deel 4)
Vijf misverstanden over advocaten: altijd integer (deel 3)
Vijf misverstanden over advocaten: altijd verplicht (deel 2)
Vijf misverstanden over advocaten: allemaal geldwolven (deel 1)

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (23)

G. Brouns
Thu, 04/09/2009 - 12:15

De door u beschreven stap 5 is niet helemaal juist. Geschillen die minder belopen dan € 5.000,-- kunnen aan de kantonrechter worden voorgelegd. Dit kan zonder advocaat worden gedaan.

Overigens is een advocaat in geschillen ter zake van zijn declaratie(s) ertoe verplicht om zijn cli?nt te wijzen op de terzake bestaande regelingen en is hij in voorkomend geval zelfs ertoe verplicht om zijn declaraties op eigen initiatief voor te leggen aan de begrotingscommissie (zie Gedragsregel 27).

Hugo Carsten
Fri, 04/10/2009 - 12:54

Klagen is zeer zeker zinloos. De cli?nt kan inderdaad in het gelijk worden gesteld, maar een zaak wat schromelijk mis is gegaan, kan niet meer worden teruggedraaid.

H.J.Tjemmes
Sat, 04/11/2009 - 02:13

Klagen heeft zeker geen zin, heb ik ervaren, ik wilde een klacht indienen bij de deken van advocaten, omdat mijn advocaat mij de avond voor de zitting opbelde met de mededeling: sorry ik heb een dubbele afspraak gemaakt dus ik kan niet komen, zeg maar dit en dat, dan komt het goed en zo stond ik daar voor het eerst tijdens en zitting.
Toen ik dit bij de deken aanhangig wilde maken werd er zo moeilijk gedaan dat ik er maar vanaf gezien heb, want er was toch niets meer aan te doen.
Later dacht ik, ik neem een goede (dure) advocaat, dan moet het goed komen.
Tijdens de zitting zag ik iedereen, behalve de advocaat, maar wel een jong meisje, dat was een stagiere van mijn advocaat die haar eerste zitting (alleen)deed.
De rechter moest haar nog helpen. dus deze zaak ook niet gewonnen.
Dat heb ik (gezien mijn eerdere ervaring) niet aanhangig gemaakt.
En zo heb ik nog een voorbeeld.
Nee mijn ervaringen met advocaten zijn niet positief.

Hanna te Amsterdam
Sat, 05/02/2009 - 06:36

Hoe kan je in advokaten geloven als op een rechtzitting moet je hem nog helpen?
Strafzaak bijgewoond als familielid en verdediging. Ik en toekomstige gestraafde hebben de zaak bepleit.
Advokate zat stil te luisteren. Vooraf heeft zij E 500.- gerekend terwijl Raad van Rechtsbijstand het bedrag op E 0.- gesteld.
Advokaten wachten alleen op superzaken, de kleintjes interesserden hun niet. Daar valt niets te verdiennen.

william
Sat, 06/13/2009 - 12:06

Klagen heeft zeker geen zin, heb ik ervaren. ze houden allemaal hun hand boven hun hooft. Ook een klacht bij de deken heeft geen zin, en is zeker tijd verspilling. Althans die van Amsterdam.

zie ook www.courtwatch.nl/

Koos Dulfer
Wed, 12/22/2010 - 12:36

Allemaal mooi zo op papier gesteld, maar is er ooit eens een keer een klager in het gelijk gesteld?

Als men simpelweg weten wilt hoe het allemaal in elkaar steekt, lees dan bijv. eens op Courtwatch onder "Lees het laatste woord" de belevenissen van mr. Facthür onder het subhoofdstukje: Onze Rechtspositie en de wettelijke scheiding tussen de Rechtspraak en de Advocatuur.

Als men kennis wil nemen van de meest recente smoesjes van een Deken kijk dan op de-rechtspraak-mijn-verhaal daar hebben we een volkomen belachelijke uitspraak onverkort- en origineel ingescand en weergegeven. Binnenkort zal op de zelfde manier de uitspraak van De Raad etc. volgen.

judgedredd
Tue, 01/31/2012 - 00:59

Doe maar net alsof er recht wordt gedaan met al deze zgn. klachten oplossingen. Feit blijft dat de rechtsspraak een handjeklap spelletje is tussen OM en advocaten en anders wel tussen echte boeven en advocaten/OM. M.a.w. : het volk wordt van achter genomen !

bert
Mon, 08/06/2012 - 15:19

in 1985 heb ik een ongeluk gehad,mijn advocaat is van de deken van de advocaat ontheven,moet de deken van de advoaa mij inlichten,of expertisie bureau

Hans
Wed, 01/09/2013 - 04:00

Indien een klacht terecht is, heeft het zeker zin om te klagen. Ik heb in 2009 een klacht ingediend tegen de advocaat van mijn ex in de echtscheidingsprocedure. Zij had de regel overtreden om instructies te geven aan mijn kinderen hoe te handelen als een deurwaarder beslag kwam leggen op mijn bezittingen. De instructies hielden in dat ze mij niet op de hoogte van de beslagen zouden brengen zodat mijn reactie- en bezwaartermijn zou verstrijken. Zij is schuldig bevonden door de raad van discipline, ontslagen bij een gerenommeerd advocatenkantoor, ontslagen als (inval-)rechter, uit het bestuur gezet van verschillende juridische organisaties. Voor mij een genoegdoening. Heb wel een lange weg moeten gaan en je moet stevig in je schoenen staan want er is geen ENKELE jurist die je in een procedure bij de raad van discipline bij wil staan. Zijn uiteindelijk toch laffe figuren in een zeer besloten gemeenschap.

Anne
Tue, 02/19/2013 - 22:54

Wij staan op het punt om een klacht, tegen de advocaat van de wederpartij, in te dienen bij de deken. Deze advocaat is net als in de zaak die Hans beschrijft te ver gegaan.
Wij hebben dus nog de lange weg te gaan, goed om te lezen dat het Hans al gelukt is.

Zegeling
Tue, 01/28/2014 - 09:22

Ik sta ook een punt om een klacht in te dien tegen, een advocaat van Holla advocaten.
advocaat in kwestie is alleen op geld uit en beloofde op zijn woord dat het met een brief voldoende was om niks meer te horen van de desbetreffende stichting die aan is gesteld door MIn van Justitie.

hans 8-5-14
Thu, 05/08/2014 - 11:48

de rechtspraak in Nederland is een grote toneel vereniging. Rechters/officieren van justitie/advocaten kennen elkaar heel goed en zullen elkaar niet af vallen, heeft de rechtbank extra rechters nodig dan doet men een beroep op een advocaat, en dan verwachten ze van de burger nog dat deze vertrouwen heeft in het rechtsysteem van Nederland.

Piepekoot
Tue, 05/13/2014 - 16:39

Mijn advocaat uit Breda die zich uitgeeft als ja specialist in strafrecht ging verschrikkelijk de boot in. Ik raakte betrokken bij een roofoverval op een winkelier en de officier had het steeds over schending van de privacy en huisvredebreuk. Mijn meester leek wel te slapen want volgens hem is een winkel en een woning hetzelfde en dus kwam ik niet voor strafvermindering in aanmerking. Ik heb mijn zaak laten bekijken door een advocaat uit Arnhem en hem viel meteen op dat de advocaat uit Breda knullig te werk is gegaan. Ik ben niet meer bij dat kantoor.

gerda
Thu, 03/05/2015 - 23:46

onvrede uiten bij je advocaat, heeft totaal geen zin. Ze blufte over me heen en alle emails, en telefoontjes mocht ik volledig betalen. Ook hierover onvrede uiten, werd afgedaan, als alle kosten die ik als advocaat moet maken worden doorbelast. Lekker dus, gelukkig heeft ze zich onttrokken aan de zaak, dus... heb ik nergens meer recht op, kan opnieuw beginnen. tot... hoezo onvrede uiten, betalen zul je, en je mond houden, alles goedvinden, en betalen. Recht?? of onrecht wat in stand wordt gehouden.

jan
Thu, 07/09/2015 - 21:22

ze zijn allemaal kurt. dood dood aan advocaten

Adju
Mon, 12/14/2015 - 16:56

Een klacht over advocaat ingediend bij de Orde. toezegging dat ze drie weken geleden zouden beslissen. Ondertussen vond de procedure met de advocaat in kwestie bij de kantonrechtbank plaats. De orde gebeld waar hun beslissing bleef. Oeps, ze hadden onterecht een vinkje neergezet bij afgehandeld. Dus het zou wel weer even duren..... Daar gaat mijn bewijslast.

wermenbol
Tue, 11/08/2016 - 15:11

orde raad en hof van discipline discrimineren.
kort gezegt; vader slachtoffer hit en run/zwaar medisch mishandelt ziekenhuis van opvang daarna opgelicht door zijn advocaat.
aan deze tuchtrechtspraak de medische gegevens overlegt van waaruit blijkt vader is adl volkomen afhankelijk mist de functie van armen en handen na hersen letsel cva mentaal geestelijk kapot.
kan geen machtiging tekenen zaak waarneming. deken hof en orde
weigeren om zijn handicapt te erkennen en vorderen op basis van geen machtiging geen zaak waarneming geen klacht behandeling tegen deze advocaten. zij passen geen gelijke behandeling toe
anders dan bij een niet gehandicapte nederlander discriminatie.
op de vraag die herhaaldelijk is gestelt aan deze organen hoe moet iemand tekenen die dat niet kan medisch feitelijk aantoonbaar
geven zij allen geen antwoord advocaten klacht wet voorziet niet in die situatie dus w sturen klager het bos in hoe integer.
mvgr dhr.mr.a.j.g.m wermenbol

d f
Thu, 01/12/2017 - 22:06

helaas klopt het! er is geen onafhankelijk toezicht. orde/raad/hof zijn
allemaal advocaat. bekende slager die eigen vlees beoordeeld
ten tweede termijn 3 jaar is tekort. moet 5 jaar zijn.stel voor de minister van justitie te bestoken met brieven. om alle advocaten weg te halen uit toezicht.

Nick
Wed, 03/15/2017 - 12:25

1 j geleden bedrijfsauto gekocht deze van belasting afkomstig die deze niet gecontroleerd verkocht art 416b wetboek strafrecht de advocaat is n 8 mnd bezig en brieven die hij verstuurd krijg ik niet iedere afspraak die ik maak komt hij niet na en verschuift hij
Resultaat €150.000,- derving bedrijf failliet relatie kapot huis kwijt klagen bij de orde geen resultaat zelfs in eerdere zaak aangewezen advocaat van de deken die zonder de bewijzen op de zitting verschijnt ! Zo werd een bedrag van €110,- of €400,- in een klap €1800,-
Petje af rechtspraak m'n ......

Ralph vdf van DIjkhuizen
Thu, 06/01/2017 - 12:16

advocaten zijn NSBérs
en jazeker keuren ze hun eigen vlees.....net als de overheid, 1 pot nat
vieze smerige medemensen zijn het ( o.a aart van voorthuizen en thijs stapel !!! ) pas op voor deze 2

Frank
Sat, 06/10/2017 - 18:52

Je kunt dus maar beter zelf rechten gaan studeren ..

Anton
Sat, 12/29/2018 - 00:06

Het lijkt zinloos de slager zijn eigen vlees te laten keuren en dat is het in beginsel ook. Toch adviseer ik als ervaringsdeskundige dat zeker niet te laten omdat in een bepaald opzicht elke advocaat in een tuchtrechtelijke procedure gegarandeerd verliest. Dit verlies is gelegen in het feit dat er met de gehele procedure van de klacht bij de deken t/m de comparitie in hoger beroep er nogal wat uren zijn gemoeid zeker als hij/zij daarvoor ver moet reizen. Deze uren kan de advocaat nergens op verhalen en dat doet pijn.

Haydrion Rayel
Wed, 05/01/2019 - 18:16

lekker makkelijk, ze doen er toch niets mee dus het is zinloos. beetje onzinnig dit, zo kunnen advocaten lekker hun gang gaan. net zoiets als geen aangifte doen want ze doen er toch niets mee. altijd blijven vechten voor je recht, of het nu tegen een advocaat is die zijn werk niet doet of anders. advocaat wordt betaald ... dan hoort hij gewoon zijn werk uit te voeren. doet ie dat niet.. klacht. als jij als medewerker van een bedrijf niet functioneert krijg je van je baas ook een gesprek, waarschuwing etc. geld ook voor een advocaat

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur