Moet je schadevergoeding betalen als iemand van jouw paard valt?

Moet je schadevergoeding betalen als iemand van jouw paard valt?

Geschreven door Geoffrey Ceunen

Je hebt een paard dat je door een paar kinderen laat verzorgen. Ze mogen hier af en toe ook op rijden. Maar hoe zit het als een kind van je paard valt en hierdoor letsel oploopt? Ben jij als bezitter aansprakelijk voor deze letselschade? En als dit zo is, word je dan volledig aansprakelijk gesteld of maar voor een gedeelte? Lees hier hoe de rechter oordeelde in een zaak waarin een kind zwaar letsel opliep.

De feiten
In de middag van 30 december 2012 zijn 3 jonge kinderen gaan paardrijden. De bezitter van het paard was overeengekomen met de moeder van twee van de kinderen, dat zij het paard mochten verzorgen en berijden. De bezitter koppelde hier echter enkele voorwaarden aan, een van deze voorwaarden was dat de kinderen niet zonder begeleiding en/of toestemming van de bezitter het paard mochten berijden. Deze twee kinderen besloten om een derde kind mee te nemen. De kinderen waren 13 en 11 jaar oud. Toen het derde kind het paard bereed schrok het van het verkeer. Hierdoor wierp het paard het kind van zich af. Het kind heeft hier zeer ernstig letsel aan overgehouden, waaronder hersenletsel waardoor ze nu rolstoelgebonden is.

Wat eiste het slachtoffer?
Het slachtoffer stelde de bezitter van het paard aansprakelijk voor de geleden schade. De bezitter was verzekerd bij Univé, zodat Univé als aansprakelijkheidsverzekeraar werd aangesproken. Univé stelde voor om de schade voor 70% te vergoeden. Het slachtoffer ging hier echter niet mee akkoord en eiste voor 100% de volledige aansprakelijkheid van de bezitter van het paard.

Hoe oordeelde de rechter?
Het uitgangspunt van de rechter was dat beide partijen voor een even groot deel aansprakelijk zijn en ze dus in principe ieder 50% moeten betalen. Het derde kind kende namelijk de risico’s die verbonden zijn aan het paardrijden met een onbekend paard. 

Vervolgens houdt de rechter rekening met de ernstige gevolgen voor het kind bij het ongeluk. Deze gevolgen zijn voor het kind veel zwaarder dan voor de bezitter van het paard. Naar ‘maatstaven van redelijkheid en billijkheid’ voert de rechter een correctie door in het voordeel van het kind en verhoogt de aansprakelijkheid van de bezitter naar 70%. 

Hierna oordeelt de rechter dat de bezitter van het paard een ernstig verwijt kan worden gemaakt. De bezitter heeft door deze bijzonder gevaarzettende situatie, het laten rijden van een kind op een paard zonder zijn toezicht, in het leven te roepen een ernstig verwijtbare fout gemaakt, ook al was dit niet zijn bedoeling. Daarnaast kan men er niet van uitgaan dat de voorwaarden die aan de andere 2 kinderen gesteld waren ook zouden gelden voor het derde kind. Hierdoor verhoogt de rechter de vergoedingsplicht van de bezitter van het paard naar 90%. 

Ten slotte is er ook het feit dat de bezitter van het paard verzekerd is voor dit soort ongevallen. Hij was namelijk verzekerd bij Univé. De rechter oordeelde daarom dat hij ook voor de overgebleven 10% aansprakelijk gesteld kan worden. De gedachtegang hierachter was dat de bezitter niet zelf de schade hoeft te dragen maar hiervoor dus verzekerd was.

Volledig aansprakelijk door ‘redelijkheid en billijkheid’
De bezitter van het paard werd dus voor de volle 100% aansprakelijk gesteld. In principe  ging de rechter uit van het feit dat ieder zijn eigen schade draagt, maar door de corrigerende werking van de redelijkheid en billijkheid is de bezitter alsnog volledig aansprakelijk gesteld. 

Gaat dit altijd zo?
Door de wet is bepaald dat de bezitter van een paard in beginsel voor 100% aansprakelijk is voor de door het dier aangerichte schade. Tenzij de bezitter zich kan beroepen op eigen schuld van het slachtoffer. Dit eigen schuld-verweer heeft een grote kans van slagen. De rechter zal in iedere zaak de omstandigheden van het geval apart bekijken om hierover te kunnen oordelen. 

Dus stelt de verzekeraar dat je slechts recht hebt op 50% van de schade? Of moet je als bezitter de volle 100% van de zaak vergoeden? Aarzel dan niet om contact op te nemen met ons!
 

Afbeelding:  Konstantin Tronin © 123RF.nl

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (9)

Maarten
Tue, 12/12/2017 - 15:00

Dus als iemand verzekerd is maar je daar zomaar geld halen volgens de rechter (10%). Wat een bullshit. Hier kan ik echt kwaad om worden. Unive is bv geen std verzekeraar maar een collectief, wat dus inhoud dat deze rekening door alle anderen gedragen moet gaan worden. Het is fijn voor de ouders, maar dit noem ik geen rechtspraak. Verantwoordelijkheid voor de ouders wordt dus op 0 gesteld.

Robert
Tue, 12/12/2017 - 15:17

ik ben het hier helemaal niet mee eens. de eigenaar had duidelijk gezegd: ik citeer: "De bezitter koppelde hier echter enkele voorwaarden aan, een van deze voorwaarden was dat de kinderen niet zonder begeleiding en/of toestemming van de bezitter het paard mochten berijden." Dat is hier wél gebeurd dus hebben de kinderen zich niet aan de voorwaarden gehouden. Voor het derde kind was helemaal geen toestemming gegeven dus kan de bezitter van het paard m.i. niets worden verweten. Het berijden van het paard door het derde kind was m.i. illegaal, de bezitter was en kon daar niet van op de hoogte zijn, evenals het feit dat dat kind kennelijk over onvoldoende vaardigheid beschikte en daarom nooit had mogen rijden! De andere twee kinderen zijn aansprakelijk, ZIJ hebben dat derde kind ten onrecht meegenomen.

Arie
Tue, 12/12/2017 - 16:41

Wordt het geen tijd dat verstandige(!) burgers de rechters gaan vonnissen? Ongelooflijk wat een krom gelul(vergeef me dit woord). Omdat hij verzekerd is; +10%, de verhoging naar 90% omdat hij er, ondanks gemaakte duidelijke afspraken niet naast is gaan staan, en.... nee ik stop, want met dergelijke waanzinnige redeneringen wordt het leven in goede harmonie totaal onmogelijk.
P.S. 't Zal ook wel weer zo'n D66 rechtertje zijn!!

reinoud
Tue, 12/12/2017 - 21:28

Ik kan mij goed vinden in de reacties van Maarten en Robert. Als je als eigenaar duidelijk voorwaarden stelt, en deze worden overtreden, kan de eigenaar geen schuld treffen.

Ik ben benieuwd wat de reactie van Hello Law is: jullie hebben het over mogelijk 50% of 100% vergoeding door de eigenaar maar 0% lijkt mij veel logischer. Ben benieuwd naar jullie reactie!

Kees
Wed, 12/13/2017 - 00:05

De eerste twee stappen zijn nog te billijken, maar de derde en vierde stap vind ik erg vergezocht van de rechter. De eigenaar heeft nadrukkelijk gesteld, dat de 2 kinderen niet zonder zijn toezicht en/of toestemming mochten rijden en heeft dus de gevaarzettende situatie niet veroorzaakt. Het derde kind mag, evenmin als een willekeurige andere derde, zomaar het paard berijden. Het valt de eigenaar niet te verwijten dat iemand die hij geen enkele toestemming heeft gegeven, toch het paard berijdt. Dat lijkt immers meer op diefstal of joyriding.
De vierde stap, dat de eigenaar toch verzekerd is en dus niks hoeft te betalen, is evenzeer oneigenlijk: men betaalt de uitkering van een verzekering immers in principe zelf via de premie.
Als verzekeringsmaatschappij zou ik hoger beroep aantekenen.

James
Wed, 12/13/2017 - 09:19

De reactie van Robert laat een insteek zien die de rechter, kennelijk, volledig links laat liggen.
Namelijk dat de kinderen een ander kind -letterlijk- in het zadel helpen op een onbekend paard.
Hoe kan de bezitter ooit continu toezicht houden op de jonge tieners dat ze niet een derde op het paard laten rijden? Hoe vaak komt het voor dat op een manege een kind vraagt of zij/hij niet even op een stukje op het andere paard kan rijden? Vervolgens gaat het van kwaad (onbekend paard) tot erger (onbekend paard op de openbare weg); weg zicht van de bezitter weg alle zorgvuldigheid in overeenkomst met de 2 andere kinderen. Bezitter is vogelvrij als een derde het paard bestijgt.
Oplossing?: halsband om met daarop specifiek de namen van de officiële berijders in combinatie met .

Frans
Wed, 12/13/2017 - 09:29

De mate van aansprakelijkheid laten afhangen van het feit of je wel of niet verzekerd bent en van de gevolgen voor partijen....Een vreemde constructie.
Over de feiten had ik overigens wel wat meer willen weten dan ons wordt voorgeschoteld.

martijn
Fri, 12/15/2017 - 18:42

als ik het goed lees en met een beetje common sense dat dus de kinderen die 2 van het begin de regels aan hun laarsjes hebben gelapt en dus het derde kind erop hebben gelaten waarvan zij dus die regels overschrijden zijn zij verantwoordelijk. kan me niet bommen of het kinderen zijn dat paard ken er ook gvd niets aan doen dat het een levend wezen is en de eigenaar van het paard is totaal niet verantwoordelijk voor het ongeval.. lijkt wel of we in de U.S. zijn... die vrouw met de 2 kinderen moet aangeklaagd worden of zeg maar die 2 kinderen.. wtf is dit nou voor een bullshit...

Albert J. lid van "HelloLaw"
Mon, 08/06/2018 - 22:38

Dat de eigen - schuld verweer hier in deze zaak niet door de rechter is meegenomen? in deze procedure en ook niet dat de eigenaar alles goed had geregeld is te wijten dat deze rechter ( maar ook andere rechters ) soms dom en onnozel zijn in hun uitspraken. De eigenaar valt in deze procedure niets te verwijten hij had zijn zaakjes goed geregeld met goede afspraken en wie zich daaraan niet houd.. Ja dan is het eigen schuld dikke bult... Dat het kind rolstoel gebonden is,is erg genoeg maar moet niets de eigenaar verwijten maar de schuld bij haar zelf neerleggen (of bij haar ouders). Als je niet kunt paardrijden of het paard niet kent ga dan niet de (openbare) weg op maar blijf op een stuk land waar het veilig is en geen verkeer komt. Door de "corrigerende werking van de redelijkheid en billijkheid" is de bezitter alsnog volledig aansprakelijk gesteld al dus deze (niet onpartijdige) rechter. Vraag mij wel af wat voor opleiding?deze rechter heeft gehad met deze belastende,onnozele en domme uitspraken voor de bezitter v/d paarden. Daar deze Rechter in deze rechtsprocedure niet juist en correct heeft gehandeld moge duidelijk zijn gezien de vele reacties hier op .Om je recht te halen via (vele) rechters schort er nog heel veel aan om je recht via hun je recht te krijgen......!!!

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur
za: 10.00 tot 18.00 uur