Morele plicht betalen kinderalimentatie?


De plicht tot het betalen van kinderalimentatie volgt uit het feit dat je biologisch en/of juridisch vader bent. Tenzij je niet de financiële middelen hebt, zal je daardoor normaal gesproken moeten bijdragen in het onderhoud van je kind(eren).

Betaal je kinderalimentatie en gaat de verzorgende ouder samenwonen, dan wijzigt je alimentatieplicht niet. Een vader in een recente zaak vond dat in zo'n situatie de partner een morele plicht heeft om ook aan de kinderen bij te dragen. Hoe keek de rechtbank hier tegenaan?

Alleenstaande ouderkop
Om te beginnen vond de vader dat de keus van de moeder om samen te gaan wonen niet op hem afgewenteld moest worden. Zou ze niet samenwonen, dan had ze namelijk recht op kindgebonden budget inclusief alleenstaande ouderkop, waardoor de vader veel minder kinderalimentatie zou hoeven te betalen. Daarom moest de vrouw bij de (her)berekening van de alimentatie als alleenstaande worden aangemerkt, aldus de man.

De rechtbank ging hier niet in mee. Er moest worden uitgegaan van de feitelijke situatie en de moeder moest door kunnen gaan met haar eigen leven waarin het haar vrij stond om te gaan samenwonen.

Morele plicht
Vervolgens wees de vader erop dat de partner van de moeder een morele verplichting had om bij te dragen aan de kinderen. Hij verwees daarbij naar een recente uitspraak waarin sprake was van een doorbreking van het onderscheid van formeel en informeel stiefouderschap.

Kort gezegd, bepaalde het hof in die zaak dat na verloop van tijd ook voor een niet-getrouwde partner van een moeder een onderhoudsplicht naar de kinderen toe kon ontstaan.

De rechtbank oordeelde dat de wet een limitatieve opsomming geeft van degenen die onderhoudsplichtig zijn naar kinderen toe. Een ongetrouwde stiefouder hoorde daar niet bij, zelfs niet als er sprake was van een gezinsleven (family life) tussen de samenlevende partner en de kinderen.

Prioriteit
Daarbij kwam dat recent nog de Hoge Raad had geoordeeld dat de wettelijke onderhoudsplicht van de vader prioriteit heeft boven een eventuele morele verplichting van de partner van de moeder om bij te dragen in het levensonderhoud van de kinderen.

Wil je meer weten over alimentatie of wil je een herberekening van alimentatie laten uitvoeren, neem dan contact op met een van onze juristen.

Lees meer: Geen kinderalimentatie na wangedrag kind
Lees meer: Moet ik meer dan kinderalimentatie betalen?
Lees meer: Alimentatie inhouden wegens einde aftrek?
Lees meer: Alimentatie in 2015 met 0,8% Verhoogd
Lees meer: Aftrek levensonderhoud in aangifte 2015?
Lees meer: Compensatie voor gescheiden ouders?  

ECLI:NL:HR:2014:1066; ECLI:NL:RBOVE:2015:3258

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (73)

VaderZonderKind
Fri, 07/10/2015 - 20:13

Waarmee het wettelijke monster van de alleenstaande ouderkop weer eens pijnlijk naar boven komt. De verzorgd ouder (dus de moeder) krijgt een nieuwe relatie en de niet verzorgend ouder (dus de vader) krijgt de rekening gepresenteerd. Wettelijk mag dit want de overheid wordt ontheven van de taak om een alleenstaande te compenseren. Het inkomen van de voormalig alleenstaande daalt daarmee waardoor de behoefte aan KA stijgt.

Waar men aan voorbij gaat is dat het nieuwe stel economisch aan elkaar verbonden is en het inkomen van de nieuwe partner daadwerkelijk ook behoort tot het inkomen van de verzorgend ouder. Omgekeerd evenredig is dat immers ook het geval. Als de niet-verzorgend partner een nieuwe relatie dan wordt na de economische eenwording dit WEL! meegerekend in de hoogte van de KA. En natuurlijk wordt het inkomen van de nieuwe partner meegerekend in de hoogte van de KA. Maar het vervallen van het recht op de AOK mag daar nimmer op van invloed zijn.

De AOK is een fiscaal gedrocht dat de niet-verzorgend ouder discrimineert! Ook als niet verzorgend ouder ben je een alleenstaand ouder. Kom je voor vaste lasten te staan. Heb je een grotere woning te huren, heb je een slaapkamer in te richten, en stijgt het G/W/L tijdens de omgang, om nog maar de zwijgen over de verzorgingskosten, eten drinken enz. Daar bovenop is er NERGENS rekening gehouden met afwijkende situaties. Men (de overheid) gaat uit van een weekend vader en een verzorgend moeder. Co-ouderschap is een term die men wettelijk erkend, maar die niet terug te vinden is in de toeslagen. Hooguit dat je zou kunnen vinden dat onze overheid het co-ouderschap een steuntje in de rug geeft door het fiscaal aantrekkelijk te maken voor de moeders. Maar omgekeerd evenredig fiscaal onaantrekkelijk voor de vaders. Om vervolgens de morele schuld van het zich onttrekken aan het vaderschap geheel bij de vader te leggen....

De gelijkheid is in dit land grondwettelijk vast gelegd. Dus daar heeft ook onze overheid zich aan te houden. Het is prachtig dat onze overheid oog heeft voor de financieel lastige positie van de alleenstaande ouder in dit land. Maar buitengewoon sneu dat de overheid vergeet dat de andere helft, en dat is grofweg want weduwes/naren en weiger vader/moeders, ook alleenstaand is en voor zekere kosten komen te staan. En kil op de keper discrimineer je ouders die wel bij elkaar blijven door een scheiding bovenmatig te compenseren.

Ik zal het nog sterker stellen. Ik hoorde laatst van een onderstel dat de wetgeving uitermate goed doorgeeft. Hun kleine was ook een ongelukje. Maar financieel geen catastrofe, want hij is arts. Zij heeft haar baantje bij een call-center opgegeven zodat ze maximaal toucheert uit de AOK en het KGB. Bijstandscontroles krijgt ze niet want niet aangevraagd omdat niet nodig. Hij betaald haar huur voor het deel dat de huursubsidie niet dekt. En berekening leert dat ze hier maandelijks om en nabij de €90,00 aan overhouden na de aftrek van de extra huur...

Niet dat ik wil stellen dat dit voorbeeld meteen de AOK om zeep moet helpen. Maar wederom dat de controle op het vormen van een economische eenheid scherper moet. Juridisch is er al de term "als in gehuwd" een relatie vormen. Duidelijke controle en daar naar handelen voorkomt dit soort uitwassen en verdere uitbuiting van ex-echtlieden, man of vrouw! De kosten voor een daadwerkelijke alleenstaande zijn ook daadwerkelijk hoger. Maar dan moet ook iedere alleenstaande daadwerkelijk gecompenseerd worden. En een farce keihard afgestraft worden. Dat is mijn oordeel, en daar moet u allen het mee doen....

Christa
Sun, 07/12/2015 - 13:40

Even los van het hele verhaal.....
Ik vind het schandalig dat de vader van de kinderen keihard zegt dat de nieuwe partner van de moeder ook moreel verplicht is in zijn ogen om bij te dragen in de kosten van hun kinderen.
Ik kan dat niet begrijpen. Als man en vrouw heb je kinderen en alleen samen ben je daar verantwoordelijk voor. Niet de verplichting afschuiven naar derde. Sorry maar ik vind deze gedachte gang van de vader krom, heel erg krom en hij moet zich kapot schamen!!!

Boos
Mon, 07/13/2015 - 18:09

Christa, ik snap dat jou dit raakt. Je bent als ouderstel verantwoordelijk met zijn twee?n. Voor, maar zeker ook na de scheiding! Het grote probleem begint als een van de twee ex-partners aan een nieuwe relatie begint, een nieuwe economische eenheid vormt. Binnen een economische eenheid is het moeilijk een onderscheid te maken tussen de inkomsten en uitgaven van een ander. Dat kan voor stiefvaders betekenen dat hun inkomen inderdaad meeteld voor de KA van hun stiefkinderen. Omgekeerd is het ook zo dat de stiefvader van zijn kinderen hiermee te maken heeft.

Het klinkt inderdaad krom en onrechtvaardig dat je als stiefouder moet bijdragen. En zo zal het denk ik ook voelen ook. Maar bedenk dat je zelf de keuze maakt voor het vormen van een economische eenheid met je nieuwe liefde. Net als dat je zelf ook accepteerde dat die nieuwe liefde kinderen uit een eerdere relatie heeft.

Als ik een nieuwe relatie zou krijgen met een moeder draai ik deels voor de KA op. Maar omgekeerd, de moeder van mijn kinderen blijft zonder relatie, en blijft dus wel de AOK vangen. Het inkomen van mijn nieuwe partner is alleen van invloed op de hoogte van de KA, en daarmee de aanvullende hoogte van het KGB. De moeder van mijn kinderen merkt onderaan de streep financieel niets van mijn nieuwe relatie.

In dat licht is het heel raar dat als de moeder van mijn kind een nieuwe relatie krijgt mij dit direct in de portemonnee raakt. Zij de lusten en ik de lasten zeg maar. Dat kan nooit de bedoeling zijn van deze regeling. Dus mag je mijns inziens de hoogte van de AOK nimmer bij de berekening van de hoogte van de KA meenemen. Die rekening hoort thuis bij de nieuwe exlieden. Vergelijk het wederom met de weduwe die een nieuwe relatie krijgt. Haar overleden echtgenoot gaat het verlies van de AOK ook niet compenseren. Daar draaien de moeder en nieuwe stiefvader er ook zelfstandig voor op.

Christa
Mon, 07/13/2015 - 21:38

Klopt boos en bijdrage in huishouden en dus ook de kinderen gaat voor de nieuwe partner automatisch.
Het gaat mij puur om de gedachte van de vader in dit geval. Dat je als vader zo denkt en zo je eigen verplichting bij de nieuwe partner neerlegt. Dat vind ik schokkend!

Boos
Mon, 07/13/2015 - 23:27

Christa, wederom: ik snap dat jij geschokt bent door de gebruikte juridische termelogie waardoor het lijkt alsof de vader onder de KA uit wil komen. Echter, als je goed leest dan wil hij voorkomen dat zijn KA omhoog gaat door de nieuwe relatie die de moeder is aangegaan. En dat vind ik terecht. Hij kiest niet voor haar nieuwe relatie. Die keuze mag, nee moet, zij geheel zelfstandig (kunnen) maken. Maar dat mag nimmer inhouden dat hij vervolgens daardoor de rekening gepresenteerd krijgt.

Sterker nog, in het kader van goed ouderschap na de scheiding is het van groot belang dat de ex-echtlieden de nieuwe partners van hun ex ook accepteren en waarderen. Hoe succesvol denk je dat dat gaat worden voor een vader die zijn KA ineens met ruim €3.000,00 op jaarbasis ziet stijgen. Dat geeft de nieuwe lover voor je ex wel eens extra hele wrange bijsmaak. Ik zou mij zelfs kunnen voorstellen dat er mannen zijn die pogingen ondernemen om een opbloeiende liefde in de kiem te smoren. Stel dat je kind 3 jaar is op het moment van scheiden, dan levert het voorkomen van je een besparing van €45.000,00 op. Als ik de misdaad katernen van de diverse kranten mag geloven zijn er veel mensen in dit land die bereid zijn om nog veel ergere dingen te doen voor een dergelijk bedrag. Niet dat ik daar ook maar iets van goed keur. Wel keur keur ik het af dat een vrouw die vreemd gaat tijdens de zwangerschap en bij die lover blijft, ongemerkt de extra rekening voor de vader tot wel €63.000,00 laat oplopen!?

Moet dan een gescheiden vrouw verplicht alleen blijven om dat dat de vader te veel geld kost? Of moeten we alleenstaande moeders niet meer compenseren? Lijken mij ook geen goede oplossingen. Maar je kunt een vader die nergens een stem in heeft, niet de rekening voor de nieuwe relatie presenteren. Als onze overheid het risico op een vechtscheiding na een echtscheiding fors wil verkleinen, dan moet men eens hard aan de slag met een herziening van de manier waarop er vergoedingen worden verstrekt en waarop de hoogte van de KA wordt bepaald.

Christa
Tue, 07/14/2015 - 00:02

Het gaat mij ook helemaal niet om het geld, compensatie enz.
Puur de gedachte dat je als vader zegt dat de nieuwe partner ook maar moet betalen aan zijn kind. Dat vind ik zo scheef.
Nieuwe partners zeker die van de vrouw betalen al heel snel mee aan de kinderen die niet van hem zijn. Dat is ook niet mijn punt.

Hoe kun je als vader zo denken. Dat je glashard kan zeggen dat de nieuwe partner moreel verplicht is.
Het zijn zijn kinderen niet en jij als ouder verplicht dan iemand mee te betalen aan je eigen kind.

aan de andere kant is het niet vanzelfsprekend dat de nieuwe partner bijdraagt in de kosten van de kinderen. Het zijn niet zijn of haar kinderen dus eigenlijk vreemd dat je iemand dan toch kan verplichten. Het is bijzonder dat vele nieuwe partners vaak zo snel de kinderen accepteren.

Hoe durf je zo als vader te denken laat staan te zeggen.....

VaderZonderKind
Tue, 07/14/2015 - 01:40

Zoals Boos al zegt, waar moet die biologische alimentatie plichtige vader dan anders de compensatie voor de plotselinge verhoging van de KA vandaan halen??? Ik vind dat hij niet moreel verplicht is om meer te moeten dokken omdat de moeder van zijn kind een nieuwe relatie heeft. Dat is hun kant van de medaille. Ergo dient hun economische eenheid dit verlies in inkomen op te vangen en is dit niet op de vader van de kinderen te verhalen.

Andersom werkt het ook niet zo. Gesteld: de vader krijgt ergens na de scheiding de mogelijkheid om parttime te gaan werken en er fysiek meer voor de kinderen te zijn. Zijn inkomen daalt dan. Maar dat is zijn eigen keuze! Dus daalt zijn bijdrage aan de KA niet navenant mee. Nu kiest een moeder voor een nieuwe relatie waardoor haar inkomen daalt. En dan stijgt de KA??? Dit lijkt het zelfde verhaal als waar vaders op dit forum zoveel kritiek op hadden. Over moeders die na de scheiding ineens meer thuis wilden blijven en daarom, ook nog eens succesvol, naar de rechter stapten voor meer KA en PA.

Het is meten met twee maten! Maakt de vader een keuze, dan moet hij daarvoor betalen. Maar maakt de moeder een keuze, dan moet de vader alsnog daarvoor betalen. Vaders hebben geen probleem met hun bijdrage aan het onderhoud van hun kind. Althans de meeste onder ons. Maar waar ik, en een heleboel vaders met mij, doodziek van wordt is de eenzijdige bevoordeling van de moeder. Met vervolgens daaroverheen nog hier een boel moeders die de loftrompet over hun eigen handel en wandel komen uitsteken. Want ze moeten zoveel doen, want de vader van hun kinderen doet niks. Nee, die vader wordt zover financieel uitgekleed dat hij niets meer kan doen!!! En in plaats van te kijken naar eerlijke verdelingen van de toelages, wordt hier gezegd dat het walgelijk is dat die vader het dan maar bij de stiefvader neer legt. Die hele relatie staat buiten de vader. Het inkomens verlies ook. Dus dan mag de rekening ook niet bij de vader terecht komen!!!

Regel eerst maar eens daadwerkelijke gelijkheid in het ouderschap. De vaders die dan nog steeds niets doen zijn geen knip voor de neus waard. Maar ga geen vader veroordelen omdat hij niet bij wil dragen aan de kosten die gepaard gaan met de nieuwe relatie van zijn ex!

Boos
Tue, 07/14/2015 - 02:33

VZK: dank!

Christa: de beredenatie van de rechtbank maakt een trein van onwenselijke uitwerkingen mogelijk voor mensen die nooit een keuze gehad hebben. Stel: de biologische vader in dit verhaal krijgt morgeneen relatie met een weduwe met kinderen. Volgens deze uitspraak heeft hij als stiefvader van deze kinderen geen morele verplichting om ze te onderhouden. Dus is dit dan ook weer niet van invloed op de hogere KA die hij aan zijn ex moet betalen. Wel vervalt haar recht op de AOK. Dus zit die nieuwe economische eenheid met een dubbele financi?le strop!

Ik denk en vind dat je bij het vormen van de nieuwe economische eenheid de zelfde redenatie moet maken als dat je maakt met je partner tijdens het gesprek dat je hebt over het beginnen aan een (nieuw) kind. "Kunnen we het met ons gezamenlijk inkomen betalen?". Op het moment dat je geconfronteerd wordt met een nieuwe liefde die al kinderen heeft, dan heb je die keuze. En is dat antwoord NEE, tja, heel spijtig. Maar dan moet je het gaan zoeken in creatieve moderne relatie vormen als bv een LAT relatie. Of je moet het verdien model van de te vormen economische eenheid vergroten. Ofwel, werken voor je geld.

Jij vind het verwerpelijk dat de vader in deze zaak de verantwoordelijkheid bij de stiefvader neerlegt? Daar staat keihard tegenover dat de moeder in deze zaak alvorens een herziening KA aangevraagd heeft omdat haar inkomen daalde door haar nieuwe relatie. Nergens wordt er ingegaan op de vraag of het inkomen van haar nieuwe economische eenheid gestegen is. Noch wordt er ingegaan op de vraag of dat moreel gezien te verwachten is. Omdat bv de stiefvader een uitkering heeft. Moeder en stiefvader hebben de keuze genomen voor de economische eenheid. En vervolgens heeft de moeder gekozen om de rekening van die keuze bij haar ex te leggen. Ik vind het van de zotte dat ze daar klaarblijkelijk ook nog mee in haar "recht" staat.

De rekening hoort te liggen bij de mensen die voor de rekening gekozen hebben, niet bij een vader die op voorhand nergens een keuze in heeft gehad. In een restaurant ga ik ook niet betalen voor een ossenhaas als ik een bittergarnituur besteld had. En al helemaal niet als ik vervolgens ook nog eens dat bittergarnituur geserveerd krijg met de rekening voor de ossenhaas.

Henk S
Tue, 07/14/2015 - 09:36

Beste BOOS en Vzk: volgens mij zitten wij met ongeveer identieke situaties en soortgelijke gevallen. We zoeken naar gerechtigheid, gelijkheid in het ouderschap en we ondervinden allen (en met ons vele zorgzame vaders) een vorm van discriminatie ten opzichte van de vrouw in kwestie. Wordt het geen tijd om een zaak te beginnen tegen de Nederlandse Staat en de media op te zoeken om hier eens en voor altijd aandacht voor te vragen? Ik heb het gevoel - en dat is denk ik ook het geval - dat door de vele reacties, er maar één winnaar is van dit hele gedoe: de advocatuur, mediators en de hele bende daarachter. Terwijl het hier om een basisgedachte moet gaan; de vader die na een scheiding niet alleen recht heeft op gezamenlijk gezag, maar dus ook gelijkheid in het ouderschap van hun eigen kinderen en een re?le kans in deze maatschappij om deze taak uit te kunnen voeren. Dus geen onzin meer als absurd hoge (kinder)alimentaties, maar op basis van 50 / 50 co-ouderschap tenzij aantoonbaar dat de vader / moeder dit niet kan uitvoeren. Op dit moment voel ik mij als vader in dit land gewoon gediscrimineerd en ik wil daar dolgraag iets tegen ondernemen, maar zou graag een forum willen vormen tegen dit soort gevallen en mogelijk dus zelfs een zaak beginnen tegen de staat met een topadvocaat. Mogelijk eens ontmoeten?

VaderZonderKind
Tue, 07/14/2015 - 10:00

Een georganiseerde belangenvereniging voor vaders en hun emancipatie is zeker een gapend gat binnen de Nederlandse lobby industrie. Maar zou zo niet weten hoe je zon denktank opzet.

WD
Tue, 07/14/2015 - 12:47

In mijn situatie was er geen probleem, tot mijn ex-partner een kind kreeg met haar nieuwe partner. Daarmee ging haar draagkracht voor onze 2 gezamenlijke kinderen omlaag en mocht ik ineens meer gaan betalen, omdat zij 3 kinderen heeft en ik 2...
Daarbij wordt geen rekening gehouden met het feit dat het 3e kind van haar een andere vader heeft.

Leon
Tue, 07/14/2015 - 13:41

Beste Henk,

Je hebt het helemaal bij het rechte eind.
Het draait alleen maar om de bende die zich te goed doet aan conflicten.
De belangen van kinderen zijn hierin een drogreden om gescheiden Nederland de rechtbanken in te dirigeren.
Daarbij komt dat er geen eenduidigheid is in recht zaken steeds vaker komt naar voren dat bekrachtigde afspraken en uitspraken van een rechter geen waarde hebben.
Een forum starten tegen de Overheid is mogelijk en hoognodig.
Als je naar de verstrekte info kijkt vanuit de Overheid laten ze de burger dwalen in regelgeving en informatie die bijdraagt aan conflict.
Men is niet gediend met verantwoorde burgers die in harmonie afspraken met elkaar maken de conflicten worden bewust gecre?erd en in stand gehouden.
Je constatering klopt en al door vele onderkend tijd voor verandering!
We worden als samenleving belazerd.

Moeder2
Tue, 07/14/2015 - 13:52

Het zou allemaal niet zo ingewikkeld hoeven zijn. Iedere ouders voldoet voor 50% aan de zorgbehoefte van het kind, zowel in natura als financieel. Mocht er een stiefouder bijkomen in een van de gezinnen dan zou het mazzeltje voor het kind moeten zijn want in dat gezin kan dan financieel wat extra toegestopt worden en er is nóg een ouder aanwezig die van het kind houdt. In plaats daarvan zien de biologische ouders zon situatie weer als een aanleiding om de andere ouder op meer kosten te jagen. In mijn geval is het andersom: ex denkt dat hij minder kan gaan betalen omdat ik een nieuwe partner heb. Alsof zijn kinderen dan ineens minder van hem zijn ofzo. Er is verder voor de vader van de kinderen niks veranderd...hij ziet deze situatie alleen weer als kans om zijn eigen verplichting te skippen. Soms denk ik weleens: Als ik hem nu zou vragen te stoppen met betalen voor de kinderen, zou hij dan stoppen met dwarsliggen en gewoon een leuke vader voor die kinderen worden ipv de chronische piepmiep die hij nu is? Helaas zal dit niks oplossen! Hij heeft zich voorgenomen zich slachtoffer te voelen van de situatie daarbij volledig voorbij gaand aan zijn aandeel in de situatie en zijn verantwoordelijkheid voor zijn kinderen die helemaal niets aan de situatie kunnen doen. En dat zie je helaas ook vaak bij moeders. Zij hebben zich voorgenomen slachtoffer te zijn van hun al dan niet vreemdgaande ex (ook als zij zelf de vreemdganger waren das het ironische van het verhaal). Zij hebben hun leven in het teken gezet van het dwarszitten van hun ex. Het maakt geen zak uit hoeveel de beste man gaat betalen...ze verzint altijd wel iets om weer over te zeuren en om hem voor te straffen. Als ouders zich nu een bezig zouden houden met waar het echt om draait, nl de kinderen, dan zouden veel vaders hun kinderen gewoon zien en verzorgen zonder daar een hele hoge prijs voor te hoeven betalen. Dan zouden de moeders zien dat door niet moeilijk te doen zij hele evenwichtige zelfverzekerde kinderen voortbrengt en dat zou haar motivatie moeten zijn ipv het straffen van die ex. Ik wilde uit de grond van mijn hart dat mijn ex de capaciteiten had om 50/50 de zorg op zich te nemen. Dat zou zowel voor hem als voor de kinderen een verrijking zijn geweest. Helaas heeft het niet zo mogen zijn, maar als ik dan lees hoe sommige vaders hier heel graag willen en dit ook zouden kunnen maar op wat voor manier dan ook buitenspel gezet worden dan vind ik dit heel erg voor alle partijen.

Klaas
Tue, 07/14/2015 - 14:17

Henk S fijn om te lezen dat u nog zo gezond strijdvaardig bent. Opkomt voor basale items als gerechtigheid en gelijkheid. Inmiddels ben ik al wat jaren verder en gewend aan het corrupte gedrag en het vele gelieg. Als vader doe je er goed aan om net over de grens in Duitsland of Belgi? te gaan wonen. De overheidsinstanties zijn daar richting kinderen en vaders intellectueler en humaner. De perverse belangen en corrupte opzet van de overheid ontbreekt in die landen gelukkig. Bovendien is de opvang van kinderen beter en vooral duidelijkere geregeld. Als ik de rijksbegroting van Nederland aanschouw vraag ik me toch echt af waar al die miljarden gemeenschapsgelden toch blijven. Deze worden niet ingezet voor belangen van kinderen en vaders. De "wettelijke " alleenstaande ouderkop regeling is de zoveelste stok om vaders mee te slaan. Voor de zoveelste keer misbruikt de wetgever de kinderen, als ware ook deze regeling in het belang van hun zou zijn. Walgelijk !

Yvonne
Tue, 07/14/2015 - 14:32

Partner van de verzorgende ouder kan in natura bijdragen voor de tijd dat de kinderen aldaar verblijven. Kinderalimentatie daarentegen is van de zotte.

Yvonne
Tue, 07/14/2015 - 14:52

Boos, de vaste lasten deel je als je samenwoont maar de rest van het inkomen kan prima gescheiden blijven en dat is zelfs wenselijk in het kader van economische onafhankelijkheid. Natuurlijk wil je als nieuwe partner gewaardeerd worden door de andere biologische ouder, maar niet voor de centen. Als het puur om de AOK gaat, heb je gelijk maar dat staat niet zo duidelijk in het artikel.

Mloes
Tue, 07/14/2015 - 15:06

Dus nu is de wettelijke alleenstaande ouderkop weer niet ok, volgens de vaders? Bij mijn weten hebben ze hier alleen maar profijt van. De ruimere kindgebonden budgetten maken het vele vaders mogelijk juist minder alimentatie te betalen. Een vader die zelf geen middelen heeft, krijgt voor herziening vd alimentatie ook een toevoeging voor de advocaat. Begin dr aan zou ik zeggen. Verder is het natuurlijk vd zotte dat er vaders zijn die hun financiele deel vd opvoeding willen overdragen aan een nieuwe partner vd moeder. Als die nieuwe partner deze alimentatie al zou moeten betalen, dan moet hij ook omgangsrecht krijgen met het kind van zijn vriendin en haar expartner. Dus: de vakantie delen door 3en, de weekenden delen door 3en, enz. Maar als de nieuwe partner graag ook rechten wil over het kind, dan zullen de vaders daar ook weer wat op tegen hebben. Een kind is van twee ouders. Deze ouders moeten de financiele verantwoording dragen voor hun kind. Allebei. En niet een nieuwe partner die wellicht zelf ook al alimentatie schuldig is aan zijn eigen kinderen. Na de invoering vd nieuwe wet met verhoging vh kindgebondenbudget is de alimentatie voor mijn kinderen niet verhoogd of verlaagd ik krijg 300 euro voor beiden gezamelijk. Wanneer ik ga samenwonen met een nieuwe partner, dan hoort die alimentatie ook hetzelfde te blijven. Ten behoeve vd kinderen. Die mijn expartner zelf heeft gemaakt. Lijkt me logisch. En zoals moeder2 het precies goed zegt: een nieuwe partner aan beide kanten kan een leuk extraatje zijn voor jouw kinderen. Daar kun je blij mee zijn ipv weer een kans te zien om je eigen aandeel omlaag te brengen.

Rob
Tue, 07/14/2015 - 15:11

Het kan ook nog anders. Ik als stiefvader onderhoud mijn drie stiefkinderen voor het overgrote deel, vanaf het moment dat ik met hun moeder en hen onder een dak ben gaan wonen. De vader betaalde niet veel KA, maar betaalde in beginsel nog de helft van onverziene kosten. Daar is hij mee gestopt omdat hij ergens boos over was. Hoewel dit in het echtscheidingsconvenant staat vermeld, kan je je recht alleen via de rechter halen. Geprobeerd de KA te verhogen via de rechter. Die oordeelde dat mijn inkomen volledig meetelt en ook 100% Voor het onderhouden van mijn stiefkinderen. Dit deed ik al dus was geen issue. Maar de nieuwe partner van de vader van de kinderen was met haar inkomen alleen verantwoordelijk voor de vaste lasten binnen haar relatie, niet voor het onderhouden van haar stiefkinderen. Dus......wij betaalde al veruit het meeste en kregen toen zon bericht van de rechtbank en ook geen verhoging van het schijntje aan KA wat hij betaalde. Voor de extra kosten die in het convenant stonden vermeld moesten we maar een aparte zaak voor inspannen. Ik hou van mij stiefkinderen en zorg dat ze niets tekorten komen, maar rechtvaardig qua kostenverdeling.....nee dat is het niet.

Mloes
Tue, 07/14/2015 - 15:21

Rob, klopt. Jouw situatie komt vaker voor dan zou moeten en ik herken me hierin. Plus daarbij nog eens dat mijn nieuwe partner ook nog zijn eigen kinderen moet betalen. De situatie van een samengesteld gezin in deze context die jij omschrijft, is financieel verre van rooskleurig. Stiefvaders dragen al bij, aan de huishoudpot op zijn minst.

Boos
Tue, 07/14/2015 - 16:29

Mloes: je zegt het erg boos en vervolgens stel je zelf vast waar de schoen wringt. Wat je uiteindelijk zegt is wat er ook had moeten gebeuren. De moeder in deze zaak ging een nieuwe relatie aan, en vroeg vervolgens om meer KA aan de vader van haar kinderen. Gelukkig stel jij zelf dat jij dat nooit zou doen.

Wat er niet Okey is aan de AOK blijkt uit de beschikking in deze zaak. De moeder gaat een nieuwe relatie aan. Vervolgens vervalt haar recht op de AOK. Waarmee zij een herberekening van de KA aanvraagt om deze financi?le aderlating op te vangen. Ja, een alleenstaand ouder heeft die financi?le bijstand nodig. En nee, die financi?le bijstand kan niet gevonden worden bij de ex-partner. Die heeft zelf al genoeg of nog meer kosten omdat hij nimmer gecompenseerd wordt door de overheid.

Maar dat de moeder een nieuwe relatie aangaat mag nimmer inhouden dat dit een argument is om de KA voor de vader te verhogen. Ik denk wel dat je terecht opmerkt dat het inkomen van de nieuwe relatie van een vader van invloed moet kunnen zijn. Net zo goed als in het geval van de moeder met nieuwe relatie wordt ook hier een nieuwe economische eenheid gevormd. Dus ook hier moet je de inkomens bij elkaar optellen...

Yvonne
Tue, 07/14/2015 - 17:28

Mloes,
Mee eens. De rechten en plichten moeten wel met elkaar in evenwicht zijn.

Rob,
Het is vanzelfsprekend om mee te betalen aan een gezamenlijk huishouden inclusief kinderen. Dat wil niet zeggen dat het logisch is om mee te betalen aan het verblijf van diezelfde kinderen elders.

Maik
Tue, 07/14/2015 - 19:56

"Betaal je kinderalimentatie en gaat de verzorgende ouder samenwonen, dan wijzigt je alimentatieplicht niet."

Dat is terecht maar als je meer kinderalimentatie moet betalen doordat je ex gaat samenwonen dan is dat natuurlijk dwaas. Als je Ex daarvoor kiest dan dient ze zelf, dan wel samen met haar nieuwe partner voor die extra kosten op te draaien.

Christa vindt het waarschijnlijk leuk om t volgende te weten; ik ben gescheiden, de kinderen wonen bij mij en mijn Ex weigert om kinder alimentatie te betalen. En je kan zelf invullen wat de kinderen daarvan vinden ...

Mloes
Tue, 07/14/2015 - 21:16

Boos, ik zeg het niet boos maar kordaat. Daarbij zou ik wel om alimentatieverhoging vragen als ik de situatie niet meer in evenwicht zou vinden. Ik krijg geen absurd hoog alimentatiebedrag voor mijn kinderen, maar ook geen onfatsoenlijk laag bedrag. Ik zit goed. Ik ben zo kordaat op dit forum omdat ik vind dat veel vaders altijd wel wat te zeuren hebben en uitgaan van een samenleving waarin alleen de man de dupe is van een scheiding waarbij kinderen betrokken zijn. Tuurlijk, er zijn vaders die het financieel moeilijk hebben maar daar tegenover zijn er net zoveel moeders die in een nare situatie zitten door zon scheiding. Er zijn vrouwen die absurd hoge alimentatiebedragen eisen en doorprocederen totdat de man platzak is. Maar er zijn ook legio vaders die zich nergens meer iets van aantrekken en geen enkele cent of opvoeding bijdragen. Die kanten bestaan allebei. Dit gekke forum is een soort reclame attractie van vaders die op iedere mug een olifant leggen totdat het diertje plet. Zo komt het iig op mij over en jij bent van de vaders die dat hier doen, de grootste muggenzifter. Terug naar het onderwerp. Wanneer een vrouw geen baan krijgt die fatsoenlijk meer geld opbrengt dan een uitkering, en wanneer zij gaat samenwonen met een man in dezelfde positie, dan heeft zij gewoon recht op kindgebondenbudget. Wanneer dat budget niet voldoende is om de kinderen te geven wat ze nodig hebben, en als de echte vader beschikt over voldoende middelen, dan zal hij inderdaad meer alimentatie moeten gaan betalen. Geen enkele man betaalt meer alimentatie dan dat hij kan afdragen. Er gelden niet tientallen diverse berekeningen, maar 1 berekening voor iedereen. Wanneer jouw middelen niet meer toereikend zijn voor de behoeften van jezelf en je kinderen, dan kun je naar de rechter. Die berekent dan op opnieuw. Daarvoor is de rechter. Voor de vrouw en de man allebei. Een stiefvader kan niet naar de rechter stappen over het geld dat hij kwijt is aan zijn stiefkinderen. Dus laat hem dan ook niet meebetalen voor je kinderen. Die stiefvader stopt zijn salaris vanzelf al wel in het huishouden van de kinderen die daar wonen. Als je daar een reden in ziet om je eigen bijdrage te kunnen minderen, dan ben je bezig met: je eigenbelang. Zoals zo vaak op dit forum. Verscholen achter de belangen van de kinderen heerst ten eerste het eigenbelang. Anders gun je je kinderen hun huishouden met salaris van mama en stiefpapa en betaal je gewoom je eigen bijdrage. Dat en niets anders is in het kinderbelang.

Leon
Wed, 07/15/2015 - 13:40

Beste Mloes,

Dupe van een scheiding zijn in eerste instantie kinderen.
In sommige gevallen de vader dan weer een moeder maar kinderen blijven daarbij het grootste slachtoffer.
De Overheid memoreert altijd aan de belangen van kinderen kijkend naar de vele conflicten kun je toch stellen dat het ze bar weinig interesseert.
De Overheid zal toch eerst er voor moeten zorgdragen dat de burger in het gareel blijft en zich aan gemaakte afspraken houd en aan de wetten van fatsoen..
De Overheid en instanties tot aan de Rechter laten oogluikend toe dat we als burger elkaar bestoken in conflictsituaties.
Kijk naar de veranderingen van de kinderalimentatie er is vanaf dag een geen eenduidigheid en zorgen hierdoor voor nieuwe conflicten en deze worden bewust gecre?erd en in stand gehouden.
Belangen van kinderen zijn van ondergeschikt belang voor de Overheid.
De Overheid cre?ert bewust conflicten en houd ze al jaren in stand.

Boos
Wed, 07/15/2015 - 13:51

Mloes, hier zeg je het bijna goed, maar toch sla je de plank mis. Ik en vele andere vaders hebben het niet over ex-partners die beide twee keer modaal verdienen. Daar is het kissebissen oven honderd meer of minder gewoon die kleuterruzie in de zandbak.

Ik, en vele vaders met mij, hebben het over wat er wettelijk geregeld is voor de onderste inkomensgroepen. Een voorbeeld: een vader met een minimum loon betaald alimentatie. De moeder van zijn kinderen werkte niet en zit dus na de scheiding in de bijstand. Daardoor ontvangt zij naast het KGB ook de AOK. Dit los van de vraag hoeveel zorgtaken de vader op zich neemt met zijn kleine inkomen. Dit kan oplopen tot een volle 50/50 co-ouderschap. Moeder ontvangt alles voor de volledige verzorging, en de vader moet er zich een slag voor in de rondte werken en besparen om zijn helft van de verzorging invulling te kunnen geven.

Nu kun je stellen dat dit in een goed ouderschapsplan opgelost wordt door de ontvangen toelages te delen of met een kindrekening te gaan werken. Maar er is geen wet die moeders daartoe beweegt. Met als gevolg dat de vader voor de keuze staat: kiezen voor zijn kinderen en pover leven, of van zijn verantwoordelijkheid afzien en weekend vader worden.

Als jij steld dat ik als de hoofdzeiker, en vele vaders op dit forum met mij, alleen maar lopen te klagen over geld dan heb je het mis. Dan luister je niet goed naar ons verhaal en hoor je ook niet wat een hoop (stief)moeders hier op dit forum vertellen. Verhalen over vaders die hun verantwoordelijkheid niet meer nemen en dat die moeders het zo zwaar valt dat alles bij hun ligt en hun beperkt in hun ontplooiing. En de verhalen van stiefmoeders die getuigen van de uitbuiting van hun andere helft door hun sekse genoten.

Wij vaders beklagen ons niet over de kosten van ons kind. Wij klagen over het feit dat wij verplicht worden om te kiezen tussen twee kwaden. Weekendvader worden of leven onder de armoedegrens.

In deze casus is het wederom niet anders. Wat jij verondersteld dat mogelijk de moeder en haar nieuwe partner beide moeten rondkomen van een bijstandsuitkering komt niet uit de tekst naar voren. Het enige dat uit de tekst op te maken is, is dat moeder haar recht op de AOK zag verdwijnen en daarop een herberekening aanvroeg. Als jij staat achter jou stelling dat je zelf genoeg moet hebben en dat het verschil tussen beiden niet te groot moet zijn, dan had je logischerwijs deze stap ook afgekeurd.

Mocht het verschil in inkomen vergroot zijn doordat de nieuwe partner van moeder ook afhankelijk is van een bijstandsuitkering dan wil ik je erop wijzen dat de moeder uit EIGEN beweging gekozen heeft voor deze teruggang in inkomen. Wel stel ik er politiek gezien mijn vraagtekens bij of deze ontzegging van het recht op tegemoetkoming terecht is. Maar blijkbaar heeft de politiek gezegd dat een bijstandsstel geen AOK ontvangt en daarvan rond moet kunnen komen. Ook als dit stel de biologische ouders zijn die wel bij elkaar bleven!

In dat licht is het uiterst vreemd dat je als overheid de wetten zo geschreven hebt dat voor gescheiden vaders niet op gaat. Daar waar een biologisch bijstandsstel er wel van rond moet komen daar moet hij als gescheiden vader het verlies van een eerdere regeling voor de alleenstaande moeder compenseren. Louter omdat zij koos voor haar eigen geluk. Daar moet de gescheiden vader geld inleveren wat hem mogelijk instaat zou stellen om nieuw liefdesgeluk na de scheiding te vinden.

Daar bovenop zeg je dat het extra inkomen van de nieuwe stiefvader wel in natura terugkomt aan de kinderen. De moraal hierin is zeer dubbel. Ik vind het infaam om een vader te verplichten inkomen en koopkracht in te leveren omwille van de nieuwe relatie van de moeder. Ik vind het abject om het wettelijk mogelijk te maken dat die nieuwe economische eenheid het inkomen van de stiefvader aanwend om de kinderen in de watten te leggen over de rug van de biologische vader. Deze situatie leid mijns inziens tot oudervervreemding die beide kanten op, maar vooral ook in de eerste plaats voor het kind, zeer nadelige gevolgen kan hebben. Ik vind het een grof schandaal dat onze overheid dit nu nog steeds, na diverse nadrukkelijke signalen, faciliteerd!

Serieus Mloes, op een aantal zaken is jou blik daadwerkelijk rechtvaardig. En ik geloof ook zeker dat jij een van die moeders bent die waakt voor die rechtvaardigheid. Als de vader van jou kinderen hier zijn beklag komt doen over een paar tientjes, dan reken ik er ook mee af. Het gaat mij erom dat de wet voor de rechtvaardige invulling van het ouderschapsplan veel te veel vertrouwd op het rechtvaardigheidsgevoel van de moeders. Een feit dat al decennia lang bestaat en inmiddels alom bekend is.

De gevolgen van dit dogma zie je terug in de cijfers en de opmerkingen op dit forum. Men gaat er standaard vanuit dat na scheiding het kind hoofdverblijfplaats bij de moeder heeft. Zelfs maatschappelijk gezien wordt een moeder die dat niet meer heeft met scheve ogen aangekeken. Een fenomeen dat verschrikkelijk is. Stel je voor dat je daadwerkelijk als moeder hebt moeten kiezen om af te zien van de status hoofdverblijfplaats omdat dit de beste keuze was in het belang van je kind. Maar dat je dag in dag uit geconfronteerd wordt met de priemende ogen in je rug bij de bakker, de slager en de kapper. Dat je merkt dat jou vriendinnen achter je rug om roddelen over jou metale stabiliteit, louter omdat je koos voor het belang van je kind!

Die trend, die onderdrukking van de vrouw, die minachting van het belang van onze kinderen kan alleen maar doorbroken worden als onze overheid rigoureus het familierecht onder handen neemt. Niet dat dat gevolgen heeft voor moeders als jou, die al rechtschapen door het leven kunnen gaan, omdat ze weten dat ze met hart en hersens de situatie vormgegeven hebben. Maar juist om de moeders die te goed weten hoe je het familierecht kunt aanwenden om er je voordeel uit te halen. Moeders die het vrouw zijn drie tot vier decennia terug werpen. Moeders die invulling geven aan de vrouwelijke onderdrukking, die de vrouwelijke ontplooiing tegenhouden.

Het begint met het erkennen van dat een kind twee ouders heeft. Dus wettelijk gezien, met de maatschappelijke vaststelling dat en scheiding mogelijk moet zijn, kan een kind twee verblijfplaatsen hebben. Bij moeder en bij vader. Als die twee gescheiden leven, dan moet die wet(gever) hun ook zien als twee gescheiden eenheden. Teruggekoppeld naar de internationale verdragen heeft de wetgever een verantwoordelijkheid naar beide voor het bestaansrecht. En na scheiding beide als onafhankelijke economische eenheid. Dus ook de vader een bestaansrecht. Ook een vader die recht heeft op toelages voor zijn vaste kosten. Een vader die recht heeft op toelages voor de kosten die hij maakt voor het verblijf vsn zijn kinderen. En niet een bonus voor de moeder omdat ze haar kinderen tijd gunt met hun vader. Mooi dat die financi?le prikkel er nu indirect is, maar het is wel een wangedrocht als de rekening daarvan volledig bij de vader ligt...

Prima om te stellen dat vaders meer betrokken moeten zijn. Meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Met of zonder scheiding. Maar de faciliteit moet er ook zijn. Toelages, zorgverlof, allemaal themas die vaders keer op keer decennia terug werpen omdat de moeders eraan vastkleven. Moeders die weten dat ze dat kunnen. En of het nu was om een relatie te "redden", of een biologische klok, of heel simpel verlichting te bieden in hun financi?le situatie. Het maakt niet uit. De wetgeving maakt het mogelijk om een kind te krijgen voor de verkeerde argumenten. Met de vader als enige keuze: rechtbreien of op de blaren zitten.

Ik snap dat jij je als rechtschapen moeder je aangevallen voelt door de commentaren van vaders zoals ik. Zo sta jij niet in het leven, en zo wens jij je niet aangesproken te voelen. Jij was juist een van die moeders die die rechtsongelijkheid voor was omdat jou gevoel dat ingaf. Daar klagen de vaderschap dit forum ook niet over! En ik ben zeker een vader om zijn respect daarvoor te getuigen. Moeders als jij zijn er te weinig, of beter gezegd van die andere moeders zijn er anno 2015 nog veel te veel. Het is bizar dat wij vaders in een rechtsstaat moeten leven waarin wij afhankelijk moeten zijn van de grillen van de moeders. Zeker zal een groot deel het goed doen, en ook de van de weigeraars een deel zijn dat een goede opvoeding biedt.

Maar juist hier, en omdat het de volksmond voor waar aan wordt genomen. Schenk de man zijn ouderschapsrol terug. Pleit ervoor, maak je er hard voor. Het gaat niet om doe laatste paar K/Tcenten. Het gaat over gelijkheid en het kunnen en willen nemen. Het gaat over onze kinderen die een vader verdienen. Het gaat over de vrouw die zichzelf moet kunnen ontplooien. Het gaat erom dat zij die kans krijgt omdat de vader van haar kinderen ook zijn deel kan en wil bijdragen.

vader
Wed, 07/15/2015 - 14:03

Vandaag krijg ik de uitspraak kinderalimentatie gerechtshof Arnhem Leeuwarden. Ik zal melden of het hof de ouderkop wel of niet meeneemt. Tot nu heeft dit hof de ouderkop meegerekend! Ik ben benieuwd!

Peggy
Wed, 07/15/2015 - 14:24

Ik kan mijn dochter recht in haar ogen kijken. Zo ook mijn partner die haar ook al járen verzorgt. Haar vader, mijn ex, kan dat helaas niet.....

mama
Wed, 07/15/2015 - 15:02

Dit is mij ook overgekomen ? Mijn ex heeft aan dat hij 370 p.k van zijn nieuwe partner heeft noddig per maand en is spraken van 2 kinderen. Echter ik krijg voor mijn kind maar 40 euro. Mijn nieuwe partner betaal blink kinderalimentatie voor zijn kinderen en rechtbank bij uitspraak geeft dit ontkend dat dit bekend bij hun is. Bij uitspraak van mij huidige echtgenoot rechtbank hou geen rekening met stiefkinderen omdat inkomsten van vader zijn niet bekend (vader werkte niet aan mee) . Bij uitspraak in de zak van mij ex zeg de rechtbank: omdat de inkomen van de vader van zijn stiefkinderen niet bekend zij en inkomsten van mijn man , kinderalimentatie bij 40 euro. Mijn man en mijn ex hebben egzakte maand inkomsten, mijn man moet 600 p.m betalen en ik krijg maar 40.... ook het feit dat onze huis twee keer duurder is en ik ziek ben levens lang. Totaal inkomsten van mijn ex en zijn partner zijn dubbel dan die van ons.... huis kost maar 500 p.m kinderen van haar wonen niet bij hun.... en mooi van is dat ze kontroleren niet eens. Kinderen wonen bij vader (ex van nieuwe vrouw van mij ex) advocaat en werken ook nergens aan mee. Het lijkt grote corupte in Nederland. Ik vraag wat moet ik nog inleveren , ook documenten welke advocaten ontvangen sturen ze niet altijd naar de rechtbank. En vaak omdat ze willen dat het stopt. Later zeg de rechter ontbrekt dit of dat.... en dan wat doe je als je 8000 kwijt bent voor kinderalimentatie zak... oh en ja mijn incomsten bestaan uit 600p.m.daar van gaat 300 aan verzekering en medicijnen en dan nog eten en fisio... schoolkosten kan ik vergeten... zou mijn kind nog op school kunnen blijven als ik niet kan betalen??? Hij ziet op tto ... mijn partner betaal dus alle overige rekeningen en kosten en nog hoog kinderalimentatie. .. 1/3van zijn netto inkomen... ah dit is ook mooi met belasting aftrek welke niet meer bestaat. Zorg toeslag krijg ik niet en kind verbonden budget 19 p.m. hoe is dit mogelijk bij lage inkomsten en rechtbank heeft geen verstand van belastingen en belastingen van rechtbank... geen samenwerking 0,0 verstand sorry... in nederland winnen altijd de leugenaars of je win omdat je geluk heb bij de rechter. Rechters lezen dossiers niet,ze houden niet aan de regels, elke rechter bepaald wat hij / zij wil. Advocaten zijn een grote oplichters als maar geld binnen komt. 8000 voor kinderalimentatie? ?!!!😱krijg ik nog niet eens voor 3 kinderen in 8 jaar tijd of langer.... klopt veeel niet.......ah.... ik must wat kwijt... beste is de stront laten liegen anders gaat nog meer stinken. Door moeders en vaders welke hebben meer macht. ...

Adtrian
Wed, 07/15/2015 - 15:26

Hel lijkt mij dat de moeder, nu zij is gaan samenwonen, meer tijd heeft om te kunnen gaan werken, zodat moeder een hogere bijdrage aan de kinderen kan besteden en de vader dus mider kinderalimentatie hoeft te betalen. Mocht moeder dat niet doen, dan benut deze niet haar verdiencapaciteit, wat dan weer een keuze van de moeder is die voor haar rekening dient te komen.

Helaas wensen de rechters in Nederland meestal de moeders te bevoordelen. Dat betreft feitelijk klin klare discriminatie. Ik heb inmiddels genoeg meegemaakt om te weten dat de rechters in Nederland absoluut niet onpartijdig zijn. De rechters in nederland vormen feitelijk een criminele organisatie welke zich bezig houd met om (bewust) onrecht te veroorzaken. Een organisatie die dus verboden zou moeten worden.

Mloes
Wed, 07/15/2015 - 20:55

Beste boos, een bijstandsmoeder ontvangt helemaal geen alimentatie. Zij kan een vader dus niet uitzuigen qua geld. De gemeente gaat achter die alimentatie aan. Een bijstandsmoeder ket een samenwonende vriend krijgt ook geen alimentatie. Ook daarbij gaat het geld naar de gemeente, of de bijstandgerechtigde wordt gekort op de uitkering.

Christa
Wed, 07/15/2015 - 21:50

Peggy, had mijn uitspraak kunnen zijn. Top!!!

Ik blijf het belachelijk vinden dat ouders vinden dat andere financieel verantwoordelijk zijn voor hun kinderen. Los van pgb enzo. Als ouder mag je blij zijn dat de stief oude het goed met je kinderen kan vinden, dat hij/zij goed voor je kinderen zorgt, .......
Moreel verplicht is een stief ouder niks!!

Niet financieel, niet als oppas,....niks. Het zijn de kinderen van vader en moeder!!! Stiefouderadoptie is extra en ik vind het al een wonder dat iemand zo goed met andermans kinderen omgaat, zo opneemt als zijn/haar eigen. Daar mag je als ouders trots op zijn.

Moeder2
Wed, 07/15/2015 - 22:24

Ik ben t eens met wat Christa zegt maar wil daar nog iets aan toevoegen.

Wellicht zou het ouders sieren als zij hun waardering eens uitspraken naar die stiefouders. Want vaak wordt vergeten dat datzelfde loeder danwel diezelfde eikel voor je kinderen zorgt. Het liefde geeft maar niet vanzelfsprekend terug krijgt. Wel financieel mag participeren maar niet mee mag beslissen wat er met dat geld gebeurt. Mag altijd de klappen opvangen maar als het er op aankomt heeft hij of zij nul komma nul rechten. Daar zouden wij ons weleens wat meer bewust van mogen zijn. Die stiefouder doet het toch maar ff he. En nee ik ben geen stiefmoeder (ik zou misschien wel een hele boze zijn geweest 😊). Mijn kinderen hebben wel een poosje een stiefmoeder gehad. Een vreselijk lief leuk mens. Haar kinderen konden ook goed met de mijne overweg en kwamen dus ook regelmatig bij ons spelen. Helaas werd mijn ex geen leuker mens door haar dus de relatie is gestrand. Ik heb tranen met tuiten gehuild want nu moet ik maar weer afwachten met wie mijn ex de kinderen gaat confronteren. Ik hoop dat er ooit een nieuwe lieve dame komt die met mijn ex voor de kinderen zorgt. Dat is mijn liefste wens voor de kinderen: 4 ouderfiguren die van mijn kinderen houden en voor hen willen zorgen....mét eventueel de bijbehorende grootouders! Er kunnen niet genoeg mensen van die kinderen houden!!

Renate
Thu, 07/16/2015 - 00:10

Die verandering in de wet met het kgb en aok.... te gek voor woorden. De ouder waar het kind niet woont, vindt dat hij/zij minder alimentatie hoeft te betalen, omdat de bijdrage van de staat hier al in voorziet. Vervolgens valt deze weer weg en vindt vader dat de stiefvader/-moeder dit dan maar moet overnemen?

Boos
Thu, 07/16/2015 - 15:36

Renate, je redeneert verkeerd om. Het is niet de vader die niet wil betalen. Het gaat over verzorgend ouders die wel door de staat in hun onkosten worden gecompenseerd, zelfs tot de volledige kindbehoefte. En vervolgens zijn er moeder die naar de rechter stappen om van de vader ook nog een een KA te eisen. En blijkbaar zijn er gerechtshoven die die KA toekennen, waarmee die moeder er financieel dus beter bijzit als de vader die er notabene voor werkt! En omgekeerd is het de vader die ineens geconfronteerd wordt met een hoge rekening omdat de moeder nieuw levensgeluk vond.

Dat het KGB deze uitwerking heeft toont aan dat de opzet in beginsel verkeerd is. De vergoedingen zijn noodzakelijk, maar moet op een andere manier ingekleed worden.

Overigens is het niet zo dat de stiefvader die onderhoudsverplichting overneemt. De stiefvader heeft een economische eenheid gevormd met de moeder. Zijn en haar spaartegoeden behoren tot de eenheid. Eventuele schulden van hem of haar behoren tot die eenheid. En de onderhoudsverplichting van de kinderen van hem of haar behoren tot die eenheid. Wil je dat niet, dan moet je die eenheid niet aangaan. Met als bijkomend voordeel dat de AOK niet vervalt.

Kindsbelang
Thu, 07/16/2015 - 15:46

Heeft een ouder de morele plicht om voor de kinderen te zorgen. Ja dat hebben ze. Echter daar zijn geen bemoeienissen voor nodig vanuit de overheid, rechters en advocaten.

Dit blijkt ook wel uit de reacties op deze site. Het zaait een hoop herrie, ongenoegen, rechtsongelijkheid en machteloosheid.

Ouders zorgen heus wel voor hun kinderen. Een ouder die dat pertinent niet wilt zal dat nu (met alle regeltjes) ook niet doen.

De goed bedoelde bemoeienissen van zowel de overheid als de rechterlijke macht hebben alleen gezorgd voor meer frustraties en conflicten waarbij de kinderen de dupe zijn.

Als uitgangspunt wat een kind kost om discussies te voorkomen kan men het kindgebonden kosten tabel gebruiken. In de kindgebondenkosten tabel staan bedragen per leeftijdscategorie wat een kind kost aan voeding, kleding, school etc. Verblijfskosten dienen afgeschaft te worden omdat beide ouders voor verblijf zorgen.

Eva Polak
Thu, 07/16/2015 - 17:20

Andersom kan ook.
De vader van mijn dochter heeft zich vanaf dag 3 nooit meer laten zien totdat ze 6 was. ( zn nieuwe juffrouw was er weer vandoor) Ook daarna was hij er niet en heeft ook nooit 1 cent betaald tot haar 15e. Nu zij bij hen is gaan wonen door omstandigheden( het gemis van een vader!!!) voel ik mij ook absoluut niet geroepen om ook maar 1 cent aan hem te geven. Toch heb ik het gedaan van een miezerig salaris en later van een ww. Veel vaders spelen de zielige jongen bij andere vrouwen. Ik ben daar ook ingetrapt. Zoek gewoon een wijf van je eigen leeftijd en hou van wat je hebt en zoek het niet altijd bij een nieuwe dame, ook haar leven weer verpestend.
Dat is nl wat ik links en rechts en voor mij zie.
De pijn even vergetend wat ze aanrichten.
De goden der schepping.( denken ze)

Renate
Thu, 07/16/2015 - 23:02

Ik heb het hier over een vader die met de alimentatie bij lange na niet komt aan zijn draagkrachtgrens. Dan zou hij zeker nog 500 euro meer moeten betalen. Ik doe daar geen beroep op en ik gebruik het kgb en de aok om rond te komen en geloof me, dat heb ik ook echt nodig. Toch wil vader dat de ka toch nog omlaag gaat vanwege het kgb en de aok. En dan kan ik dus echt niet meer rondkomen, omdat ik binnenkort misschien helemaal geen inkomen meer heb. Geloof me... hij heeft het stukken beter dan ik samen met onze dochter. Ik kan in mijn situatie echt niet begrijpen waarom hij ook nog eens een financi?le compensatie zou moeten hebben voor zijn zorgkosten van om het weekend en een paar uur op dinsdag.
Ik heb nog geen plannen om te gaan samenwonen. Ik wil eerst zelf financieel onafhankelijk zijn, zodat ik me niet druk hoef te maken over financi?le consequenties. De regeling rondom het kgb maakt het nu alleen nog maar nog moeilijker. Ik wil ook niet afhankelijk zijn van mijn eventuele nieuwe partner.

Christa
Thu, 07/16/2015 - 23:41

de vriendin van mijn ex krijgt ook altijd een verjaardagscadeautje. Ik wil de kinderen meegeven dat zij er ook bijhoort. Zij zorgt ook voor hun als ze bij papa zijn zeg ik dan.
Nou kinderen vinden dat ze vaak weg is en dat ze nooit komt kijken bij sport, activiteiten enz. Klopt ook wel hoor, maar daar reageer ik niet op. Dat is hun mening.

Wat ik van haar vind is ook niet belangrijk. Ik doe dit omdat ik vind dat dat hoort. Maar zij is naar onze kinderen toe niks verplicht!!!

Christa
Fri, 07/17/2015 - 00:53

Renate, herkenbaar. Hier zelfde situatie. Mijn ex heeft het zeer riant en toch probeert hij elke euro bij me weg te halen, onbegrijpelijk. Ik werk me suf, zorg voor de kids, vraag nooit iets, heb niet het onderste uit de kan gehaald tijdens de scheiding....en toch doorgaan met dit soort dingen.
Waarom vraag ik me dan af. Is het misgunnen?? Ik zorg goed voor de kinderen, alles wat ze moeten hebben hebben ze. Wat doe ik dan verkeerd dat hij toch aan dat kgb wil rommelen. Het is met mn 2 kinderen allemaal net te doen en nee mensen ik heb geen kwijtscheldingen of toeslag op toeslag. Ik leef dus niet als een koningin!!

Ik wet alles goed te combineren, maar hij blijft maar trekken.
Voor veel moeders is de nieuwe regelgeving een drama!? Ja en ik ben het ook met een aantal mannen hier eens, sommige vrouwen leven riant door dit soort dingen, buiten hun ka om, maar helaas geldt dat niet voor iedereen.

Renate....hou vol en ik hou vol omdat ik weet dat ik het eerlijk doe. Kan iede dag mezelf aan kijken in de spiegel. Trots dat het allemaal lukt.
Succes!

Renate
Fri, 07/17/2015 - 01:14

Ik merk dat ik in mijn boosheid wel eens dingen tegen mezelf zeg, consequenties noem van zijn acties, maar als het puntje bij paaltje komt, doe ik het toch vaak niet. Dit omdat onze dochter er last van zal hebben. Maar de rek is er echt uit. Ik heb nu het paspoort niet aan hem meegegeven, omdat ik eerst een handtekening wilde voor toestemming dat ik met haar naar het buitenland mag. Ze heeft een andere achternaam. Dat is al een drama geworden. Hij kan met paspoort overal met haar naar toe en ik moet behalve het paspoort ook toestemming van hem hebben op een officieel formulier. Ik wil dit eerst gelijkwaardigheid en meer zekerheid voordat ik de reis durfde te boeken. Hij wilde niet tekenen voordat hij op vakantie ging. Dit was de eerste keer dat ik hem voor het blok heb gezet. Ik had het gevoel dat ik klem zat in de regelgeving. Ik zal altijd zo handelen dat ik mezelf in de ogen durf te kijken. En hier was hij over mijn grens gegaan. Ik sta echt achter mijn beslissing. Ondanks de strijd die hieruit voortkwam.

Henk S
Fri, 07/17/2015 - 11:05

Renate, ga lekker zo door met een gevecht over de rug van jullie dochter. Je dochter heeft het recht om zowel met je ex als met jou naar het buitenland te gaan. Wat jullie beiden doen zal zeker niet in het belang van het kind zijn en alleen maar meer en meer frustraties Los het op met je ex en gedraag je volwassen. Zorg dat je zelfstandig wordt en geef de ander ook ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Moet je eens kijken wat voor een positief effect dat zal hebben op jullie dochter en op jullie eigen leven. Succes!

een andere vrouw
Fri, 07/17/2015 - 12:51

Alimentatiegerechtigden kunt u me aub opgeven wat jullie ontvangen aan KA, huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget, ouderkop, kinderbijslag en inkomensafhankelijk combinatiekorting ? Jullie vergeten 1 ding behalve de huurtoeslag en de zorgtoeslag ontvangen jullie alle andere toeslagen vanwege de kinderen en nog is het niet genoeg. Jullie teren op de zak van jullie kinderen, zij zijn inmiddels een winstgevende onderneming geworden voor niet alleen vrouwen als jullie maar ook voor advocaten e.a. die er geld aan verdienen. Je bent gescheiden laat je ex met rust en ga door met je leven. Alimentatieplichtigen staan al jaren met de rug tegen de muur. De kinderbehoefte bestaat uit 2 delen. Waarom moet je ex partner jouw huur betalen ? En waarom kijken jullie constant naar wat je ex hebt ? Jullie komen erg gefrustreerd over. Er zijn ook mannen die belazerd worden en waarvan de vrouw ervan door gaat. Het grote verschil is dat de man niet alleen zijn vrouw kwijt is maar ook zijn kinderen en dat valt niet in geld uit te drukken.
Daarbij zijn er ook nog andere groeperingen zoals weduwen en weduwnaren, zij ontvangen geen KA. Hoor jij hun wel eens ? Zij gaan door met hun leven en brengen hun kinderen groot zonder dat riante extra. En wat denk je van samengestelde gezinnen die in de bijstand terecht komen omdat het bedrijf waar ze werkte failliet ging. Zij hebben geen recht op KA en ouderkop. Shame on you. Het wordt tijd dat de overheid wat gaat doen aan het verschil wat gemaakt wordt tussen de diverse groeperingen. Als een alimentatieplichtige loonsverhoging krijgt staat de alimentatiegerechtigde al klaar om het geld te innen met hun advocaat van onvermogen. Vind je het gek dat er alimentatieplichtigen zijn die zeggen van mij hoeft het niet meer. Werk moet lonen volgens onze regering maar klaarblijkelijk niet voor de alimentatiebetaler. Ga door met je leven en profiteer niet zo op andermans zakken. Niet alleen van de alimentatieplichtigen maar ook van de belastingbetaler.

Boos
Fri, 07/17/2015 - 15:50

Waarvan akte!!!

Moeder2
Fri, 07/17/2015 - 18:23

Een ander vrouw ik moet je helaas teleurstellen. Ik ontvang 135 euro per kind aan alimentatie (ongeacht de leeftijd) en ik krijg kinderbijslag (voor 3 kinderen) net als alle andere ouders. Verder ontvang ik helemaal niets. Niet van de overheid, niet van mijn ex, van niemand!! Oja ik ontvang nog wel iets...tja je verwacht het bijna niet he...maar ik ontvang iedere maand salaris. En laat dat nou genoeg zijn om mn eigen boontjes en die van mijn kinderen te doppen. Je zult vast mij niet bedoeld hebben in je generaliserende stukje maar aangezien ik hierboven ook gereageerd heb en jij het hebt over "jullie" vond ik het even een goed idee om jouw vraag te beantwoorden.

Christa
Fri, 07/17/2015 - 21:29

Weer iemand die gelijk begint te schreeuwen dat alleenstaande moeders zo lekker riant leven. Handje ophouden en klaar.
Klinkt alsof moeders hun kinderen misbruiken om geld op te strijken.

Zoals moeder2 al uitlegt is dat dus klinkklare onzin.
Of je nu getrouwd bent, samenwoont, weduwe/naar bent, gescheiden.....iedereen met kinderen krijgt kas. Dus die kun je schrappen.
Net als zorgtoeslag of huurtoeslag...ook niet alleen voor alleenstaande moeders!!
Kgb en de kop is ook voor weduwe/naren met kinderen en kgb krijgen mensen ook die getrouwd zijnde, afhankelijk van inkomen maar dat geldt voor iedereen.
Enzovoort.

Kortom schreeuw niet dat alleen alleenstaande moeders profiteren.
De meeste zijn regelingen die gelden voor heel Nederland, ander deel is weer inkomens afhankelijk en ook dat geldt voor heel nederlamd.
Schei alsjeblieft uit met dit soort onzinnige dingen te roepen als je niet weet waar je het ober hebt.

Een weduwe krijgt inderdaad geen ka, maar wel een weduwe en wezenpensioen. Wegzenden is voor de kinderen....toch een aanvulling net als ka is. Alleen nu niet van de vader, maar van de overheid.
Wat is het verschil??

Gelukkig zijn hier genoeg vrouwen die wel weten hoe het finacieel is bij alleenstaande moeders!

Renate
Sat, 07/18/2015 - 00:58

Pffff. .. ik ga nu ophouden om me te verdedigen. Ik wil alleen nog zeggen dat ik mijn dochter, maar ook haar vader niets onthoud. Ook de reis naar het buitenland niet. Dat doet vader zelf. Hij was degene die mij de toestemming weigerde om te gaan. Hij had de toestemming van mij te allen tijde zonder enige belemmering kunnen krijgen. Is het raar dat ik van hem hetzelfde vraag?
En dan het financi?le plaatje? Ik gun mijn ex alle moois in het leven, maar hij heeft, net als ik, de plicht om ook voor onze dochter te zorgen. En wat nu als ik, buiten mijn schuld, nu even niet in staat ben om financieel volledig voor haar te zorgen? Moet ik dan maar tegen papa zeggen dat hij er wel op los mag leven terwijl ik voor onze dochter geen kleding of schoolspullen kan kopen, zij geen hobbys kan hebben, ik de verwarming op 17 graden moet zetten in de winter. ....? Waarom? Omdat ik met 200 euro ka + 360 kgb + 80 euro zorgtoeslag en 200 euro inkomen mijn financi?le verplichtingen niet kan nakomen. Mijn huur is al bijna 650 euro. Omdat papa het niet wil snappen, gaat hij naar de rechter om de ka te verlagen en dan vindt hij het vreemd dat ik de pa omhoog wil hebben. Ik ben niet rancuneus, maar ik moet voor mijn dochter opkomen en dus ook voor mezelf. De nieuwe wetgeving helpt niet echt. De balans was op het randje en is nu volledig onderuit gehaald.

Boos
Sat, 07/18/2015 - 01:05

Moeder2 en Christa, zoals ik het lees zijn die verwijten ook niet persoonlijk aan jullie gericht. Trotse Moeders die werken voor hun geld en daarom geen recht meer hebben om ondersteuningstoelages. Die vaders bij hun kinderen hebben die een goed inkomen hebben en daarom dus daadwerkelijk bij kunnen springen, of ze dat nu leuk vinden of niet. Dat is hun morele verplichting, niet meer en niets minder!

Echter, wat er nu gebeurt is dat er enkel naar de inkomens situatie van de verzorgend ouder wordt gekeken voor het verstrekken van de toelages. Het inkomen van de niet-verzorgend ouder telt vaak indirect mee. Hiermee worden de keuzes die de verzorgend ouder maakt voor haar inkomen, toekomst en echtelijke status een onzekere factor in het huishoudboekje van de niet-verzorgend ouder. Omgekeerd is dat wel wettelijk afgedekt tot op zekere hoogte.

Ik denk dat het van groot belang is dat onze overheid dit loskoppelt. Beide ouders zijn zelfstandige economische eenheden geworden. Maar de verantwoordelijkheid van beide ouders blijft. Ik ga nu even weer op het pad van de kindrekening, want daarin zit mijns inziens de oplossing. Ongeacht de verzorgingsverhouding storten beide ouders naar draagkracht hun bijdrage. Ook komen de toeslagen voor het kind hierop binnen. De vaste rekeningen van het kind worden vanuit die kindrekening betaald en afhankelijk van de zorgtaken ontvangen de beide ouders wekelijks een bedrag vanuit die kindrekening voor de verzorging. Bijkomend voordeel is dat je meteen af bent van die discussie over de vermindering van de KA tijdens de vakantie bij de niet verzorgend ouder.

Terug naar het onderwerp. Werk moet blijven lonen, maar dat moet ook blijven gelden als de ander niet wil werken. Dus er is moet een minimum bijdrage worden vastgesteld per ouder, ongeacht het (niet) verzorgend ouderschap. Mocht het inkomen van de desbetreffende ouder niet toereikend zijn om dat bij te dragen, dan kan dat in de vorm van KGB gebeuren. AOK moet wel blijven, maar in een andere vorm. Na scheiding zijn beide ouders alleenstaand ouder, en zeker in de vaste lasten als inrichting kinderkamer en dergelijke is dat te merken. Een man alleen zou het bv kunnen doen met een appartementje met slechts een slaapkamer. Een vader moet een woonruimte vinden met slaapkamers voor zijn kinderen, ongeacht of hij nu de hoofdverblijfplaats heeft of niet. Dat een vader middels de KA moet bijdragen aan de hogere woonlasten van de moeder is een Kafkaanse vertoning.

Zoals je ziet zit er een hoop scheef. En eerlijk, ik geloof echt dat jullie (Moeder2 en Christa) naar eer en geweten een hoop zaken laten liggen omdat dit niet fair is. Maar jullie hebben het overzicht in het huishoudboekje, en jullie exen niet. Na scheiding zal er altijd wantrouwen blijven, dus ja, daar snap ik ergens de reactie van jullie exen ook weer. En dus lijkt het mij verstandig om met een kindrekening te gaan werken. Sterker nog, het lijkt mij in alle gevallen verstandig. Zelfs als ouders er niet uitkomen. Dan is het heel simpel om die rekening onder beheer te zetten. Eerlijkheid gegarandeerd. En commentaar is nimmer gericht op de ex, maar op de bewindvoerder. Waarmee het kind dus gespaard wordt...

Christa
Sat, 07/18/2015 - 01:22

Tijdens ons huwelijk deed ik meestal de administratie zeg maar. Alles was toen al keurig gescheiden. Ieder eigen rekening en daarnaast 1 gezamenlijke. Nooit heb ik 1 euro uit de gezamenlijke pot aan mijzelf besteed en dat weet mijn ex donders goed. Hij weet ook dat ik niks over de balk smijt en verstandig met geld om ga.
Daarom begrijp ik ook zijn gedrag niet. Daar kan ik me zo boos om maken.

Toch blijf ik erbij dat stiefouders nergens toe verplicht zijn en dat ook niet moeten worden. Het zijn niet hun kimderen, maar die van hun partner. Geef als stief ouder liefde en aandacht, dat is belangrijker dan geld geldzaken is aan de ouders!

Als ouders mag je nooit je verantwoordelijkheden afschuiven op een ander. Al heeft die persoon nog zoveel geld.
Ik zou als ouder mezelfs gekwetst voelen. Dat de stiefouder mijn taak over zou nemen zeg maar.
Ik zou altijd de eer aan mijzelf houden!!

Kinderrekening heb ik ook wel eens aan gedacht, maar hoe gaat dat in de praktijk vraag ik me af. Ik koop truitje bij c&a voor 8,95 en hij koopt een Vingino shirt...is ff een andere prijsklasse. Hoe regel je dat dan. Dan is de rekening leeg nog voor de andere ouder iets heeft kunnen kopen.

Renate
Sat, 07/18/2015 - 01:39

Boos, zoals je het nu opschrijft, kan ik het voor het overgrote deel met je eens zijn. Ik zie ook wel om mij heen dat moeders vaders kapot maken, vaders die het financieel echt slecht hebben en moeders die dat dus nog eens extra uitbuiten. Ik voel me dan ook zo niet serieus genomen als mij dat verweten wordt. Ik vindt dat namelijk misselijk makend en ik zou dat noooooit zo doen. In mijn geval is het echt anders en ben ik degene die genoegen heeft genomen met minder (lees: te weinig). Ik doe het daar nu mee, maar mijn inkomen daalt nu nog meer en juist nu wil hij de ka verlagen. Dat vind ik net zo onbegrijpelijk als moeders die weigeren om de vader ruimte te geven. Ik heb zelf geopperd om de ka al iets te verlagen om de weggevallen belastingkorting te compenseren. En nu nog meer eraf.... het kàn gewoonweg niet en ik ben ervan overtuigd dat de rechter mij gelijk gaat geven. Ik moet gewoon voldoende hebben om van te kunnen leven. Mijn ex kan riant leven van zijn inkomen, zeker wanneer de ka nog weer verder omlaag gaat. Dat mag toch nooit de bedoeling zijn.

Moeder2
Sat, 07/18/2015 - 02:06

Mijn ex vraagt niet om inzage in het huishoudboekje hoor. Toen hij in de informatiefolder van de school van een van de kinderen las dat het schoolgeld per jaar iets meer bedroeg dan 4x de KA per jaar voor alle kinderen bij elkaar heeft hij besloten vooral geen inzage te willen. Soms roept hij nog "het is haar keus" en dan bedoelt hij met "haar" mij. En ja het is mijn keus om mijn kind een goede opleiding te gunnen en haar te willen behoeden voor het wegzakken in de massa van een reguliere school.

En natuurlijk weet ik dat het verhaal van "een andere vrouw" niet over mij gaat. Maar we kunnen inmiddels wel stellen dat hier vaak een vast groepje reageert. Dat van dat groepje de meeste vrouwen het spelletje fair spelen. Als dan iemand die verder bijna nooit deelneemt aan de discussie en in deze reactie inhoudelijk ook niet of nauwelijks bijdraagt in termen gaat spreken van "jullie" en alle alimentatiegerechtigden over 1 kam gaat scheren dan heb ik wel een beetje zoiets van joh waar bemoei je je mee!! Daarbij is ze ook nog eens bijzonder slecht ge?nformeerd maar (als ik even voor mezelf spreek) IK ben geen alimentatiegerechtigde, mijn kinderen zijn alimentatiegerechtigden. Ik vertegenwoordig hen slechts. En ik laat me niet door een of andere willekeurige voorbijganger op een hoop gooien bij zogenaamde andere profiteurs!! En zoals bekend....met mij pikt nog een aantal moeders dit niet. Ik suggereer toch ook niet dat "JULLIE" (en daar bedoel ik dan de vaders mee) allemaal onverantwoordelijke sneue kereltjes zijn die het wel makkelijk vinden dat moeders de zorg op zich neemt en de ellende opknapt?? Ik hoef jullie echt niet allemaal te haten om die ene!!

Boos
Sat, 07/18/2015 - 02:19

Om even op de meest simpele vraag terug te komen: dat shirtje is geen issue. Je hebt beiden een uitkering vanuit de overheid voor de vaste lasten. Voor de verzorgingslasten is er een wekelijkse uitkering naar rato van de zorgtaken. En dan is het aan de individuele ouder om een Vingino shirtje te kopen en de rest van de week droog brood te eten, of een C&A shirtje en lekker te kunnen eten. Daarom dus ook dat weekgeld budget. En mochten er ouders zijn die dat niet kunnen handelen, dan bewind erop. Die koet ze dan leren hoe ze met geld moeten omgaan. Mooi dat het dan in een vroeg stadium gebeurt. Langer aanpappen levert grotere schulden op. Met de gevolgen voor de kinderen...

Wat betreft hetgeen jij zegt over het voeren van de administratie: mijn complimenten! Maar in het gros van de gezinnen gebeurt dat niet, dus moeilijk uit elkaar te houden. Aan de ander kant, jou ex heeft zich er blijkbaar nooit mee bemoeit. Niet dat ik jou dat aanreken, maar het gevolg is dat hij nu pas zijn ogen opent en mogelijk schrikt want had die cijfers niet verwacht. Niet dat ze niet terecht zijn, maar leven in onwetendheid geeft geen zorgen. En nu, met de bijdrages die hij aan jou moet leveren, zijn die er wel. Ik vind dat jr. Als stel altijd samen naar een financi?n moet kijken, ongeacht of een van de de daadwerkelijke uitvoering verzorgt...

Aangaande het stiefouder verhaal, ik snap jou weerwil. Echter, de oplossing die jij biedt is niet praktisch uitvoerbaar. Of ja, eigenlijk wel. Maar dat houd een verbod op huwelijk en samenleving in. Om terug te komen op de opmerking over hoe jij de administratie voert, wederom TOP! Zouden meer mensen moeten doen. Feit is dat de meesten dat niet kunnen en willen. Niet voor en zeker niet na.

Het heeft dan ook geen nut om mensen daartoe te verplichten. De overheid moerbeien beleid voeren dat die verplichting voor is. Want juist die verplichting verschaft de vredigheid voor hetgeen wij hier "exje pesten" noemen. Links om of rechts om.

Het is aan de overheid om te respecteren dat er ook kinderen buiten een wettelijke relatie geboren worden of komen te staan. Het is aan de overheid om duidelijk te maken dat die kinderen de zelfde rechten hebben als de kinderen die binnen een wettelijke relatie geboren worden en ook blijven....

Bwrt
Sat, 07/18/2015 - 17:14

Er kunnen weer hele verhalen verteld worden. Gegeven is gewoon simpel en krom.
Moeder gaat samen wonen en krijgt voordeel. Vader gaat samenwonen en word extra benadeelt.
De kinderalimentatie is gewoon een wassen neus. Al het geld dat opgaat aan de administratie is de beste winst. Hoge uurlonen. Lage produktiekosten.
En het belang van het kind???

een andere vrouw
Sun, 07/19/2015 - 15:56

Het is gelukt de knuppel is in het hoenderhok gegooid. Echter ik weet heel goed hoe het in elkaar zit. Als moeder weet ik wat een kind kost aan kleding, eten e.d. als ik dan lees wat er ontvangen wordt aan KA bovenop alle kindregelingen dan vind ik dat je leeft en woont op wat de kinderen aan inkomsten binnen brengen. Daarom is iedere keer het gevecht om KA, daarom wordt er zo min mogelijk gewerkt om het recht te behouden op KGB en ouderkop. Als ik vroeger de luxe had gehad om € 135,00 per kind of € 200,00 per kind aan KA te ontvangen bovenop de kinderbijslag dan was ik koning te rijk geweest. Voorbeeld Renate; 3 kinderen. Kinderbijslag ca.€ 260,00 en € 405,00 aan KA excl. kindgebonden budget, ouderkop, zorgtoeslag en huurtoeslag. En dan wil jullie me wijsmaken dat € 665,00 exl. de andere toeslagen voor 3 kinderen per maand niet voldoende is om eten, kleding etc te kopen voor de kinderen ? En Christa ik weet zelfs heel goed hoe het in elkaar zit. Ik heb namelijk alle toeslagen bij elkaar opgeteld en afhankelijk van de KA en het aantal kinderen heeft de alimentatiegerechtigde een modaal inkomen waar een ander hard voor moet werken. En oh ja weduwen ontvangen geen wezen geld en weduwen geld als ze full time werken, is namelijk inkomensgebonden en samengestelde gezinnen ontvangen geen ouderkoppen omdat er een toeslagpartner is, echter door het gemis aan al die toeslagen kan het goed zijn dat deze mensen onderaan de streep netto minder hebben dan jij, hoor je hun ? Het punt dat ik wilde maken is dat de kinderen voldoende geld ontvangen om in al hun behoeftes te voorzien. Het punt is dat alleen alimentatiegerechtigde die nota bene bene weinig tot geen uren maken zich constant zitten te beklagen op deze site en absoluut geen oog hebben voor anderen mensen. Kinderalimentatie is niet bedoeld om de alimentatiegerechtigde te onderhouden. Alimentatiegerechtigde die geen recht hebben op al die toeslagen die hoor je niet of nauwelijks. Zij zijn verder gegaan met hun leven en als zij een nieuwe partner ontmoeten waar ze wederom gelukkig mee kunnen worden dan zijn ze financieel niet slechter af dan hun ex. Uitkeringen en toeslagen zijn voor mensen die in noodlijdende situatie(s) terecht komen en dat is erg zat maar het is niet bedoeld om mensen vrij te stellen van werken. Kinderen zijn een melkkoe geworden en zij leiden daaronder. Ga verder met je leven en bouw iets moois voor jezelf op en je kind of kinderen. Daar hebben jullie allemaal recht op.
Inmiddels is er een scheefgroei ontstaan die niet valt uit te leggen en dat is heel frustrerend voor de mensen die wel welwillend zijn.

Moeder2
Sun, 07/19/2015 - 16:47

Lezen is duidelijk NIET het sterkste punt van Een andere vrouw....dus ik betwijfel of rekenen haar wel goed af gaat. IK was dus degene die € 135,00 per kind per maand ontvang aan KA. En ja ik ontvang (net als alle andere ouders die kinderen verzorgen; dus ook de getrouwde ouders en de weduwen/weduwnaars) kinderbijslag. Leuk dat jij daar nog huurtoeslag, kindgebonden budget, ouderkop en zorgtoeslag bij wilt optellen is fantastisch naar geen realiteit, want die toegemoetkomingen ontvang ik niet. Ik ben namelijk wel degelijk verder gegaan met mijn leven, maar dat neemt niet weg dat de vader van de kinderen dan dus geen verantwoordelijkheid draagt. Ik weiger ook mij te gaan schamen omdat ik vind dat een vader ook gewoon zijn verantwoordelijkheid dient te nemen. Zoals je had kunnen lezen is die bijdrage van vader ook een druppel op de gloeiende plaat gezien de schoolkosten die hier zijn en ik zal hem ook nooit vragen om een hogere bijdrage, maar het kan niet zo zijn dat hij zomaar weg kan lopen van zijn verantwoordelijkheden omdat ik me drie slag in de rondte werk omdat ik een goed leven wil met de kinderen zonder afhankelijk te zijn van wie dan ook. Dat zou ook het verkeerde signaal zijn naar de kinderen toe. Overigens heb ik in al mijn schrijfsels nooit aangegeven dat ik niet genoeg geld zou hebben om van te leven. Maar goed zoals ik al eerder zei: Lezen is niet bepaald je sterkste kant. En uit het feit dat je in het verleden spreek dat je vroeger dolblij zou zijn geweest met een bijdrage van € 405,00 (vroeger hadden ze nl al kinderbijslag dus dat heb je gewoon gekregen) maak ik op dat je al wat ouder bent. Ik zou verwachten dat iemand van middelbare leeftijd inmiddels wel geleerd zou hebben geen knuppels in hoenderhokken te gooien zonder op de hoogte te zijn van alle details....de knuppel zou namelijk weleens een boomerang kunnen worden.

Deetje
Sun, 07/19/2015 - 16:50

Quote [De rechtbank ging hier niet in mee. Er moest worden uitgegaan van de feitelijke situatie en de moeder moest door kunnen gaan met haar eigen leven waarin het haar vrij stond om te gaan samenwonen.]

Ik vind dit een heel leuk iets. Zoals ik dit lees is het blijkbaar alleen toegestaan dat de moeder door moet kunnen gaan met haar eigen leven en ook vrij staan in het gaan samenwonen zonder dat daar financi?le consequenties aan zitten.

Praktijkvoorbeeld uit eigen situatie:
Mijn partner is gescheiden en heeft 3 kinderen. Zijn ex-vrouw is binnen 6 maanden na scheiding weer hertrouwd. Al snel zijn er binnen deze relatie zoveel schulden gemaakt dat zijn ex-vrouw en haar nieuwe man in de schuldsanering zijn gekomen. Op gegeven moment kreeg ik een relatie met mijn partner en zijn we samen gaan wonen. Dit was voor de ex-vrouw blijkbaar aanleiding om een rechtszaak aan te spannen om meer geld te krijgen. Hierin werd beslist dat mijn partner ineens alle kosten voor zijn kinderen op zich moest nemen ipv de helft zoals bij scheiding was bepaald. E.e.a was ten gevolge van het feit dat ik een klein inkomen had. Blijkbaar is het de man dus niet gegund om door te gaan met zijn leven en een nieuwe relatie aan te gaan zonder dat dit financi?le gevolgen zou hebben voor hem.
Dat hij voor zijn kinderen moet betalen is logisch maar omdat de ex kant er een zooitje van heeft gemaakt met haar nieuwe partner moet het toch niet zo zijn dat hij daar ook de dupe van moet worden. Buiten dat.....in dit geval ging de gehele alimentatie naar de schuldsanering en is er totaal niks van bij de kinderen terecht gekomen.
Natuurlijk moeten beide partijen een eigen leven kunnen leiden en een nieuwe relatie kunnen hebben maar het moet niet zo zijn dat wanneer je gescheiden bent je alsnog de ex partner op laat draaien voor de rotzooi die je zelf hebt gemaakt. e.e.a. onder verhoging van kinderalimentatie welke niet eens bij de kinderen terecht komt.
Het gaat me hier even puur om het wel of niet mogen opbouwen van een nieuw leven en op welke manier dit invloed heeft op beide partijen.

Boos
Sun, 07/19/2015 - 17:53

Om er dan maar meteen een knuppel bij te gooien. En Moeder2, reken je dit niet geheel persoonlijk aan. Dit gaat. Iet over gescheiden moeders die rechtschapen in het leven staan en zelf hun boontjes doppen. Een andere vrouw had in deze een ander voorbeeld als Janine moeten kiezen. Echter, de strekking van het verhaal van Een andere vrouw, daar lees jij helaas overheen. Begrijpelijk is de boosheid dat jij abusievelijk als voorbeeld wordt geslachtofferd. En in deze volledig onterecht.

Maar significant in het verhaal van Een andere vrouw is dat haar kleine inkomen wel meetelt in de bepaling van de hoogte van de KA. Daar waar de strekking van de moeders in deze is dat het inkomen van haar nieuwe partner nimmer mag meetellen. Een strekking die bekrachtigt is door de rechtbank, maar omgekeerd evenredig niet opgaat. Feitelijk staat dus hierbij vast dat de nieuwe partner van de alimentatieplichtige wel een morele verplichting heeft en de nieuwe partner van de alimentatiegerechtigde niet!?

Dit soort ongelijkheid levert al decennia lang strijd op die niet in het belang van de kinderen is. Daar bovenop komt het verhaal van de schuldsanering. In een eerder besproken casus op dit forum bleek dat de rechten van de schuldeisers van de moeder een hogere prioriteit hadden dan de belangen van de kinderen en de vader. De vader moet dus met lede ogen toezien hoe zijn zuurverdiende geld wordt gebruikt voor het inlossen van de schulden. En als je die lijn dus nu doortrekt, dan blijkt dus dat de nieuwe partner van de vader hier ook nog voor een deel aan bijdraagt. Het is dus in deze rechtsstaat daadwerkelijk mogelijk dat je iemand anders waarmee je nimmer een economische eenheid hebt gevormd, noch een andere band mee hebt, meetrekt in een moeras van schulden. En de schuldeisers, die in beginsel een fout hebben gemaakt met het inschatten van de credietwaardigheid van de schuldenaar, worden door onze overheid beschermt met middelen om tot in de derde lijn geld te kunnen verhalen!

Ik zie maar een middel om deze trend te doorbreken, en dat is de kindrekening. Die zou je wettelijk gezien buiten de schuldenkwestie van de ouders kunnen houden, en daarmee dit soort uitwassen kunnen voorkomen. En anders zit er maar een ding op in het belang van het kind. Bij het inzetten van het schuldsaneringstraject meteen een koppeling met de gegevens van het gezagsregister maken. Mocht de andere ouder niet onderhevig zijn aan een schuldsaneringstraject, dan ook meteen een wijziging hoofdverblijfplaats. Knuppels genoeg, dus laat maar komen die discussie....

Een andere vrouw
Mon, 07/20/2015 - 02:37

Moeder2, Je hebt me niet goed begrepen. Ik weet niet waarom jij je aangesproken voelt ?
Gelukkig begrijpt Boos wel wat ik bedoelde te zeggen. Deetje bedankt voor je verhaal.

De zoveelste scheefgroei.

Ik vind dat ouders de morele plicht hebben om voor de kinderen te zorgen. Dat geldt voor beide ouders. Maar ik ben tegen alimentatie zoals het nu is geregeld. Het brengt alleen ellende met zich mee.

Een andere stiefmoeder
Mon, 07/20/2015 - 02:53

Ik zou tekenen voor die kindrekening die Boos voorstelt. Eindelijk eens een stem in de kosten. Hoewel die heks zich daar toch niet aan houdt. Ik hoop dat het werkt als een kreditcard. Prima dat je uitgeeft, maar als je het te veel doet dan stopt het per direct...

Renate
Mon, 07/20/2015 - 11:18

Een andere vrouw, ik begrijp de strekking van je verhaal en daar ben ik het ook mee eens. Alimentatie is bedoeld voor de periode na de scheiding waarin de andere ouder de kans moet krijgen om zijn of haar leven weer zelfstandig te kunnen inrichten. In die periode zit ik nu en ik ben zon moeder die haar stinkende best doet om zover te gaan komen. Ik weet ook dat er moeders zijn die hierdoor de prikkel missen om dit voor elkaar te boksen, maar zon moeder ben ik niet! Ik krijg nu minimale middelen: niet het maximale aan alimentatie, wel kgb en zorgtoeslag, géén huurtoeslag en uiteraard wel kinderbijslag. Mijn inkomen is op dit moment inclusief de toeslagen op bijstandsniveau en als ik pech heb over een paar maanden nog lager. Dus... noem mij geen profiteur, want dat ben ik niet. Ik leef van de helft aan inkomen als mijn ex. Dan mag ik toch wel verwachten dat hij ook voldoende bijdraagt aan de verzorging van zijn dochter? Het is niet dat ik leef van zijn centen, dat is voor haar. En ik ben het ermee eens dat je wat beter moet lezen.

Moeder2
Mon, 07/20/2015 - 12:02

Aan Een andere moeder: In eerste instantie voelde ik me vooral aangesproken door het woordje "jullie". Gezien het feit dat ik hier ook met mn kwek tussenstond als reageerder voelde ik me onderdeel van "jullie". Verder liet de aanname dat moeders maar een beetje toeslagen cashen mijn nekharen overeind staan. Ik heb in een ander topic een beetje uit de doeken gedaan hoe ik in het leven sta en ik zal jullie niet weer vermoeien met dat verhaal maar mijn leven bestaan niet helemaal uit toeslagen cashen.

Ik weet dat er moeders zijn die dit wel doen en misbruik maken van het systeem. Die vaders ook nog eens tot op het bot uitkleden en hem omgang met zijn kinderen ontzeggen. Ik verafschuw deze vrouwen net zo goed als jij en een aantal vaders hier doen. Maar jouw verhaal kwam wat generaliserend over en ik wilde eigenlijk laten inzien dat niet iedere moeder zo in elkaar steekt. Hebben vaders als Boos en VZK daar geen reet aan want zij treffen in hun leven juist wel zon moeder.

Daarnaast vroeg jij om een aantal financiele gegevens die ik je gaf en ging jij vervolgens met die bedragen aan de haal met andere namen en dergelijke. Toen had ik even zoiets van: Ja hallo ik werk me de tandjes om het rond te krijgen (zoals het hoort) en dan word ik alsnog neergezet als een cashende moeder. Zoals ik eerder al aangaf krijg ik een fatsoenlijk bedrag voor de kinderen. Daarnaast krijg ik kinderbijslag, net als alle ouders die een kind te verzorgen hebben. Toeslagen en dergelijke krijg ik niet, simpelweg omdat ik genoeg verdien om zelf voor mijn gezin te zorgen. Partneralimentatie heb ik principieel geweigerd. Dus dit is het! En dit is ook zoals het hoort te zijn. Ik ben het met je eens dat het alimentatiesysteem zoals het nu is achterhaald is. Om voor mij goede redenen ben ik niet zon voorstander van een kindrekening. Dit werkt nl alleen bij normaaldenkende ouders. En de ouders die ervoor zorgen dat men denkt dat een kindrekening een oplossing is zijn over het algemeen geen normaaldenkende ouders. Daarnaast denken de moeders die dwars liggen en moeilijk doen ook dat ze normaaldenkend zijn.

Het enige wat ik in mijn reactie dus duidelijk wilde maken is dat dus niet iedere moeder een cashende op het systeem levende moeder is.

Renate
Mon, 07/20/2015 - 12:43

Dank je wel moeder2

Een andere vrouw
Mon, 07/20/2015 - 22:17

Moeder 2, bedankt voor je uitleg en sorry was inderdaad niet voor jou bedoeld en alle andere moeders en vaders die normaal doen.

Kindsbelang
Mon, 07/20/2015 - 22:40

Beste ouders,

Onderstaand tabel geeft aan wat een kind kost. Als we deze tabel hanteren en de betalende ouder heeft voldoende draagkracht om te voldoen dan hoeven we verder geen ruzie meer te maken en zijn rechtszaken overbodig geworden.

Verblijfskosten dienen afgeschaft te worden omdat beide ouders voor verblijf van hun kinderen dienen te zorgen om die reden kunnen ze tegen elkaar weggestreept worden.
Immers een kind heeft een vader en een moeder.

De rechtstreeks aan het kind gebonden kosten, die niet samenhangen met het verblijf
van het kind bij een van de ouders, bedoeld in artikel 404, derde lid, onder a, van Boek
1 van het Burgerlijk Wetboek, worden bepaald door het inkomen, bedoeld in artikel
404a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de leeftijd van het kind en bedragen:
Inkomen, bedoeld in artikel 404a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
0-6 jaar 6-12 jaar 12-23 jaar
tot 1500 € 25,00 € 35,00 € 50,00 Minimum
1500 tot 2000 € 35,00 € 50,00 € 70,00
2000 tot 2500 € 45,00 € 65,00 € 90,00
2500 tot 3000 € 55,00 € 80,00 € 110,00
3000 tot 3500 € 65,00 € 95,00 € 130,00
3500 tot 4000 € 75,00 € 110,00 € 150,00
4000 tot 4500 € 85,00 € 125,00 € 170,00
4500 tot 5000 € 95,00 € 140,00 € 190,00
5000 tot 5500 € 105,00 € 155,00 € 210,00
5500 tot 6000 € 115,00 € 170,00 € 230,00
6000 en meer € 125,00 € 185,00 € 250,00 Maximum

Moeder2
Mon, 07/20/2015 - 23:51

Ik begrijp eerlijk helemaal niets van zon tabel. Lees ik het nou goed dat de basisbehoefte van een kind afhankelijk is van het inkomen van de ouders? Er vanuitgaande dat bij de basisbehoefte geen sport zit of zwemles of begrijp ik dat helemaal verkeerd?

Ik ben trouwens vóór een bepaald basisbedrag voor kinderen alleen pleit ik er dan wel voor dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen kinderen van rijke en minder rijke ouders én dat zaken als sport, zwemles, kinderfeestjes, op school trakteren en alle andere zaken die te maken hebben met de sociale en emotionele ontwikkeling van een kind.

Renate
Tue, 07/21/2015 - 01:32

Ook ik begrijp er niks van... wat doe ik dan verkeerd? Ik heb net een nieuwe zomergarderobe moeten aanschaffen. .. volop in de groei met 12 jaar... en een fiets... en een Ipad.... en schoolspullen. ..ze is net op kamp geweest. .. hobby. .. volgend seizoen weer nieuwe volleybalschoenen.... en dan zou ik moeten uitkomen met 125 euro? Maar dat er dingen scheef zijn in bepaalde gevallen ... mee eens. Maar niet iedere moeder kan zo over 1 kam geschoren worden....

Moeder2
Tue, 07/21/2015 - 02:10

Haha ja he Renate best een dure hobby he zon kind 😊 ik heb vraag mij ook vaak genoeg af wat er mis gaat in mijn berekening. Ik wil eerlijk gezegd best wel weten hoe ze aan dit soort bedragen komen. Wat hoort er bij de basisbehoefte. Ik vind nl dat kinderen er recht op hebben om te sporten. Dat vindt de staat trouwens ook want die financiert dat voor ouders die het écht niet kunnen betalen. En ik vind ook dat een basisschoolkind moet kunnen trakteren en een feestje moet kunnen geven als het jarig is. Ik hoor vaak dat moeders hun kind ziek melden op hun verjaardag zodat ze niet hoeven te trakteren....dat kan en mag gewoon niet gebeuren in NL. Het kan en mag niet gebeuren dat kinderen niet mee kunnen op schoolreis omdat ouders de bijdrage niet kunnen betalen....en dit niet durven zeggen tegen school. In veel gezinnen werkt het dus wel zo en dat zijn echt niet alleen maar eenoudergezinnen. Dus wie kan mij vertellen watbde basisbehoefte is van een kind?

VaderZonderKind
Fri, 07/24/2015 - 17:42

De basisbehoefte is het meest minimale dat je het kind moet aanbieden. Ergo, scholing ja, maar schoolreisje niet. Wij als ouders vinden dat inmiddels een verworven recht. Sterker nog, het is van invloed op de sociale structuur van een klas! Het was de reden waarom kinderen vroeger in schooluniform naar school toe gingen. Dit soort zaken maakt duidelijk dat de overheid, onder leiding van de VVD en D66, met medewerking van de PvdA en het CDA, aanstuurt op het klassensysteem. Want dat is uiteindelijk de uitkomst van het alom geprezen kapitalisme. De macht aan de families met het geld, bestaansrecht voor de werknemers en slavernij voor het overige schorriemorrie. Nog even en wij als ouders moeten kromliggen voor privescholen voor onze kinderen als we ze nog iets van een carrière gunnen. Niet het talent krijgt het hogere onderwijs en daarmee de verantwoordelijke functies, het gaat naar het geld.

Zelfde geld voor sport. Voetbal is een relatief goedkope sport. Contributie, kicks en een clubtenue. Maar wil je de carrière van je kind op voorhand op de goede rails zetten, dan toch minimaal hockey en tennis. Naast de vele malen hogere contributie ook nog eens sticks, rackets, scheendekkers, bitjes, twee tenues. Waarmee de 10% reguleert dat hun kinderen alleen maar omgaan met kinderen van de 10%. Zodat ze later ook weer de macht verdelen. En daarmee is het wachten op de volgende sociale revolutie. Net zoals er in het verleden met de Adel, de Geestelijkheid en alle andere monopolisten is afgerekend. De laatste revolutie hierin waren de eerste en de tweede emancipatiegolf. En daarvoor de afschaffing van de slavernij. Hoe de volgende eruit gaat zijn is moeilijk te voorspellen, maar mogelijk dat geld minder belangrijk wordt of geld met geld verdienen niet meer kan. Maar bovenal hoop ik op meer gelijkheid en mensen erkennen in hun talenten en competenties....

VaderZonderKind
Fri, 07/24/2015 - 17:59

Ps. Excuus voor dit lesje maatschappijleer en geschiedenis. Ik dacht dat het bij jullie verhaal aansloot, maar nu ik het teruglees merk ik dat ik doorschoot. Wel mooi om te zien dat na Zwitserland er nu ook in Finland stemmen opgaan om een basisinkomen in te voeren. Een mooie eerste stap richting gelijkheid. En wat scholing en sport voor kinderen, die zou altijd gratis moeten zijn. Wettelijk vastgelegd dat scholen geen vrijwillige eigen bijdrage mogen vragen van ouders voor extra buitenschoolse activiteiten. Voor sporten een zelfde verhaal. Dat jullie met die vraagtekens zitten en beslissingen moeten nemen die van belang zijn voor het verdere leven van jullie kind geeft aan dat het systeem krom en partijdig is. Ongeacht zijn of haar ouders en of die nu wel of niet met elkaar in een (vecht)scheiding beland zijn, een kind moet altijd de zelfde kansen hebben en beoordeeld worden op talent en competentie.

Boos
Sat, 07/25/2015 - 01:07

Moeder2, Renate,VZK: vergeet niet, en dit is een zaak die onlangs speelde, een (stief)vader heeft altijd de morele plicht en de moeder nooit! De stiefmoeder overigens wel...

Recente zaak. Vader heeft co-ouderschap, maar wil ook dusdanig gecompenseerd worden. Maar moeder heeft nog een kind meer dat opvallend genoeg (en jammer dat ik het moet opmerken) hoofdverblijfplaats bij de andere vader heeft. Voor dat kind is ze alleen een weekendmoeder. Echter claimde ze via haar advocaat ter zitting dat ze de baten van het gezamenlijke kind niet kon delen want dan liep de verzorging van het weekendend gevaar. Met een rechtbank die daarin mee ging...

Ofwel, andere vader draagt niet bij aan de verzorging van het kind tijdens de omgang. Met als gevolg dat de vader geld moet ophoesten voor het kind van de andere vader....

I rest my case....

Renate
Sat, 07/25/2015 - 02:00

Ik vind het ook allemaal heel krom, maar het interesseert me weinig. Ik weet hoe het in mijn situatie zit. Ik weet ook dat ik mijn ex kan uitknijpen, maar ik doe het niet. Ik neem met minder genoegen dan waar ik recht op heb. Ik wil wel graag genoeg om voor onze dochter te kunnen zorgen op een verantwoorde manier. Wel jammer dat ik dan toch uitgemaakt wordt voor profiteur. En dat nog wel in het bijzijn van onze puber. Het maakt het er allemaal niet gemakkelijker op.

Soort van stiefvader
Sat, 07/25/2015 - 21:09

Dus de nieuwe vriend van de moeder is niet moreel verplicht om bij te dragen? Wacht maar tot hij ook een kind met haar heeft en ze gaan scheiden! Mijn ex had al een kind dat op eigen verzoek bij vader is gaan wonen. Moest ik voor betalen, want zij kon niet werken. Geen diplomas voor de banen die ze wil en ander werk vind ze niet passend. Wel de toelages toen we samen waren en geen alimentatie want die vader was het zelfde laken een pak. Wij uit elkaar, haar oudste naar vader en ons kind bij haar. Ik ben nu alimentatieplichtige. Staat er eiskoud in die berekening dat zij meer kosten heeft omdat haar oudste iedere woensdag en om het weekend bij haar is. Daardoor moet ik meer alimentatie betalen! Dus tijdens de relatie betaalde ik al voor mijn stiefkind ook al hoor ik dat blijkbaar niet moreel verplicht te zijn. En nu de relatie voorbij is betaal ik nog steeds voor mijn ex-stiefkind... Knap geregeld door onze regering!!!

Renate
Sat, 07/25/2015 - 23:01

Pffff
.. heftig hoor, Soort van Stiefvader.

Boos
Mon, 07/27/2015 - 01:57

Wat SvSv zegt: knap geregeld door onze overheid! En natuurlijk is het niet makkelijk om het familierecht goed vorm te geven met zoveel verschillende vormen van samengestelde gezinnen. Of eigenlijk wel, maar dan revolutionair te werk gaan.

Ik denk dat VZK een mooie oplossing deels aandroeg door het basis inkomen aan te halen. Als we nu eens in Nederland een basisinkomen voor het kind invoeren. Klinkt misschien raar, want ook zat ouders die het zelf kunnen betalen. Maar het betaalbaar houden van deze ingreep kun je op glijdende schaal via de loonbelasting gaan werken. Wel gegarandeerd commentaar van werkenden zonder kinderen. Maar uiteindelijk zullen die kinderen die burgers ook onderhouden, dus is er een verzorgingsplicht over en weer en is die kritiek te weerleggen.

Het lijkt op de regelingen die er nu al zijn maar dan beter en eerlijker. Een kind is een individu en moet ongeacht de ouders op kunnen groeien. Daarvoor moet een budget zijn. Het kind kan dat niet genereren en dus kan je van de maatschappij verlangen daar zorg voor te dragen. Let wel, het is de basis, geen luxe. Luxe die iedere ouder zijn of haar kind wil bieden. Die luxe kun je als ouder toevoegen. In gezamenlijk overleg, of eenzijdig. Het lijkt mij evident dat de eerste optie de voorkeur heeft, maar dat zal helaas niet altijd mogelijk zijn.

Wel zal dit alleen gaan werken als je dan ook het kind financieel loskoppelt van de ouders. Dus een vorm van kindrekening maakt. Vaste kosten vanuit die rekening betalen, en beide ouders een wekelijkse vergoeding voor de dagelijkse verzorging naar rato van de zorgtaken. Beheer van de rekening wel door beide ouders, of indien niet mogelijk door strijd of beperkingen van een van de of van beide ouders beheer door een bewindvoerder. Dat moet vanuit een overheidsinstantie mogelijk zijn. Dit is waarschijnlijk goedkoper dan alle alimentatie- en mediation toevoegingen hiervoor te bekostigen. Plus alle geestelijke bijstand voor de ouders en de kinderen die hier uit voortvloeien. Het vervangt de KA, en als de inning en betaling overgenomen wordt dan is het LBIO overbodig. Dus daar ook een besparing.

Plus dat ouders geen leningen meer hoeven aan te gaan om de onderhoudskosten te kunnen betalen door achterstallige alimentatie. Minder juridische kosten maken. Per saldo meer geld voor de kinderen om zichzelf te ontwikkelen en ontplooien, ongeacht de scheiding.

Ja, dat is een revolutie. Ja, er zullen tegenstanders zijn die morbitieus tegen zijn. Maar hun portemonnee is ook ondergeschikt aan de toekomst van onze maatschappij: onze kinderen!! Uiteindelijk zijn zij het die ook die tegenstanders moeten onderhouden. Of moeten die tegenstanders een merkteken mee krijgen. Een kenmerk zodat ze in de toekomst geen gebruik van de zorg van onze kinderen kunnen maken?

Lees meer juridisch nieuws

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur