Naar welke rechter moet ik bij zaken over curatele en gezag?

In het algemeen buigt de kantonrechter zich over zaken die met geld en goederen tot een belang van € 5000,- te maken hebben en houdt de familierechter zich bezig met personen.

Wat is curatele?
Curatele is een maatregel bedoeld voor meerderjarigen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. De betrokkene krijgt dan ondercuratelestelling. 

Redenen voor curatele
Een meerderjarige kan volgens de wet onder curatele worden gesteld wegens:

  • een geestelijke stoornis, waardoor de gestoorde, al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen; 
  • verkwisting; 
  • gewoonte van drankmisbruik.

Het drankmisbruik moet er toe leiden dat de belangen niet behoorlijk worden waargenomen, of dat iemand in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft of de veiligheid van hemzelf of anderen in gevaar brengt.

Gevolgen van curatele
Iemand die onder curatele is gesteld, verliest zijn of haar handelingsbekwaamheid. Dit betekent dat de betrokkene niet meer zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten. Voorbeelden van rechtshandelingen zijn een koop- of huurcontract sluiten, een testament maken, een huwelijk sluiten of een samenlevingscontract aangaan.

Wat is ouderlijk gezag?
Ouderlijk gezag is gezag dat wordt uitgeoefend door de ouder(s). In geval van twee ouders (gezamenlijk ouderlijk gezag) kunnen de ouders gehuwd zijn, een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan of ongehuwd zijn. 

Ouderlijk gezag bij gehuwden
Ouders die getrouwd zijn hebben automatisch samen het ouderlijk gezag over de kinderen die binnen het huwelijk worden geboren. Als ouders na de geboorte van het kind in het huwelijk treden ontstaat automatisch het gezamenlijk ouderlijk gezag, indien de man het kind heeft erkend. Ook na een scheiding blijven de ouders het gezamenlijk gezag uitoefenen.

Ouderlijk gezag bij geregistreerd partnerschap
Ouders die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, hebben automatisch samen het ouderlijk gezag over de kinderen die binnen het geregistreerd partnerschap worden geboren. Voor kinderen die zijn geboren voor het geregistreerd partnerschap en door de man zijn erkend, kan het gezamenlijk gezag worden aangevraagd.

Ouderlijk gezag ongehuwd
Een ongehuwde meerderjarige moeder krijgt automatisch het gezag over haar kind. Zij heeft dit direct vanaf de geboorte van het kind. Ook als de ouders niet met elkaar zijn getrouwd of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen zij samen het gezag uitoefenen. Zij moeten hiervoor een gezamenlijk verzoek indienen bij de griffie van de rechtbank. 

Einde gezag
Gezag eindigt automatisch als het kind achttien jaar wordt of als het kind voor die leeftijd trouwt.

Bron: Postbus 51

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur