Nieuwe wet beperkt hoogte incassokosten

 

 

 


Het was al langer bekend dat er een wet zou komen die de vage incassopraktijken van sommige bedrijven aan banden zou leggen. Nu is duidelijk dat de nieuwe regeling ingaat op 1 juli 2012. Deze wet regelt de hoogte van incassokosten bij bedragen tot 25.000 euro.

 

 

 

 

Competentiegrens
Deze grens van 25.000 euro is gelijk aan de nieuwe competentiegrens van de kantonrechter. Deze grens bepaalt dat in geval van geldvorderingen, de kantonrechter bevoegd is daarvan kennis te nemen zo lang de hoogte niet meer dan 25.000 euro beloopt. Concreet betekent dit dat je bij geldvorderingen tot 25.000 euro geen verplichte advocaat nodig hebt.

Incassopraktijk inzichtelijker
Door deze nieuwe regeling worden incassokosten inzichtelijker. Daardoor kun je makkelijker controleren of je niet te veel betaalt. De regeling omvat de volgende bepalingen:

 • Er komt een minimum- en maximumtarief voor incassokosten;
 • De incassokosten worden berekend als percentage van de hoofdsom;
 • Dit percentage daalt trapsgewijs naarmate de vordering stijgt;
 • Betreft de aanmaning meer dan één vordering, dan worden de hoofdsommen van deze vorderingen m.b.t. de incassokosten opgeteld; 
 • Het maximumtarief geldt alleen voor vorderingen uit overeenkomst;
 • Van de regeling kan niet ten nadele van consumenten worden afgeweken.

Minimum- en maximumtarieven
De vergoeding voor incassokosten wordt berekend als percentage van het verschuldigde bedrag, waarbij het percentage trapsgewijs lager wordt naarmate de vordering hoger wordt. Dat ziet er zo uit:

 • hoofdsom < 2.500 euro: max. 15% incassokosten, min. 40 euro;
 • hoofdsom 2.500 – 5.000: max. 10% incassokosten, min. 40 euro;
 • hoofdsom 5.000 – 10.000: max. 5% incassokosten, min. 40 euro;
 • hoofdsom 10.000 - 25.000: max. 1% incassokosten, min. 40 euro.

Alleen vordering uit overeenkomst
Het maximumtarief geldt alleen voor vorderingen uit overeenkomst tot betaling van een geldsom. Voor de beperking tot vorderingen uit overeenkomst is gekozen, omdat de omvang van de te innen vordering (de hoofdsom) dan eenvoudig is vast stellen. Vorderingen op grond van onrechtmatige daad, zoals een schadevergoeding voor letsel, vallen er dus niet onder.

Let op!
Incassokosten mogen in rekening worden gebracht zolang het gaat om kosten die een schuldeiser of incassoburo redelijkerwijs moet maken om een geldvordering buitengerechtelijk te innen, nadat de schuldenaar in verzuim is geraakt. Buitengerechtelijk betekent dat er nog geen rechter aan te pas is gekomen. Veel incassobureaus houden hier geen rekening mee en brengen daardoor onterechte kosten in rekening.

Andere onredelijke incassokosten
Er zijn situaties waarin direct duidelijk is dat de poging om te incasseren, waardoor incassokosten gemaakt worden, op zich al niet redelijk is. Twee voorbeelden uit de praktijk:

* Het is direct al duidelijk dat de schuldenaar niet wil betalen, bv. omdat hij het oneens is met de vordering. Het sturen van aanmaningen is dan zinloos, omdat de schuldeiser direct tot dagvaarding had kunnen overgaan.

* De schuldeiser stort te veel ontvangen premie terug, terwijl hij tegelijkertijd nog premie te innen heeft. Bijkomende incassokosten konden voorkomen worden als de schuldeiser was overgegaan tot verrekening.

Wil je meer weten over incassokosten, neem dan contact op met één van onze juristen.

Lees ook: Incassokosten (1): incassobureaus berekenen te veel

Laat een reactie achter

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (33)

C. dAncona
Tue, 03/20/2012 - 14:12

Eindelijk een zwakke poging tot het staande brengen van de oplichters praktijken van incassobureautjes en deurwaarders. Parasieten van onze maatschappij.
Had natuurlijk al jaren geleden moeten gebeuren.. Maar veel advocaten en kornuiten stemden VVD.. dus.. het waarom niet..behoeft geen toelichting. Trouwens.. nu nog de banken...

Janet kroos
Tue, 03/20/2012 - 16:36

Het werd tijd dat de regering er wat gaat doen aan die hoge incasso kosten,het is niet normaal wat ze rekenen.Zo komen de mensen alleen maar meer in de problemen en komen er helemaal niet meer uit.Dit geld ook voor de kosten die je per mnd.betaald aan de boete van de zorgverzekeraar(31,00 euro) omdat je een achterstand heb.Zo maken ze de mensen toch helemaal gek,je betaald voor je zorgverzekeraar je premie 109,00 euro plus de achterstand inlopen van 50,00 euro ,en dan nog die boete.Bijelkaar betaal je dan 190,00 euro zorgverzekeraar voor 1 mens.Zo kom je toch nooit uit de zorgen. En dan die woeker incasso kosten.Een papier van de deurwaarder kost je al minimaal 85,00 euro.Laten we hopen dat dit zeker doorgaat,voor we ons massaal voor de trein gooien

Cok vd Stadt
Tue, 03/20/2012 - 16:58

Een stapje in de goede richting. Nu aansluitend een wet en regelgeving maken met daarbij een strafbaarstelling voor die deurwaarders(kantoren!) die zwaar misbruik maken van hun positie door mensen willens en wetens extra geld af te persen waar die deurwaarder(s) wettelijk bepaald helemaal geen recht op hebben.

m.Boonstra
Tue, 03/20/2012 - 17:16

OOhh oke..ze zijn ook wakker geworden na al die jaren van pure oplichterij....krijgen we ook ons geld terug van in al jaren dat ze wel zonder problemen konden door graaien.
Wie zijn hier de aso,s van deze maatschappij die steelden van de armen.Het is godsgeklaagd.Bah.

Jan
Tue, 03/20/2012 - 17:27

Een slechte wet, want op een vordering van 30 euro kan nog steeds 40 euro aan incasso-kosten gerekend worden.

Als vorderingen van maandelijkse bedragen na een aantal maanden zijn opgelopen kom je al gauw aan 1000 euro. Daarop is dus 150 euro aan incassokosten mogelijk. Erg hoog. Lonen en/of uitkeringen zijn soms te laag om Zorgverz.premie en huur, gas, water en elektra te betalen. Daar komt dan nog eens 150 euro aan incassokosten bij.

Jan
Tue, 03/20/2012 - 18:09

Dit lost noch niet het probleem op van niet terechte incasso van telefoonmaatschappijen zoals Tele 2 die gerust jaren incasso -brieven sturen voor niet geleverde diensten.

joel
Tue, 03/20/2012 - 18:20

Dit lost op zich niets op. De deurwaarders rekenen whatever in het buitengerechtelijke traject want ze willen toch daar niet innen want als ze gaan dagvaarden in het gerechtelijke traject loopt hun inkomen al gauw op tot Euro 400 (plus uiteraard nog eens de incassokosten)! Zo lang dat niet wordt aangepakt blijven we de dupe en zijn we nog steeds overgeleverd aan deze "mensen".

ook een slachtoffer
Tue, 03/20/2012 - 20:16

Ik denk dat veel mensen niet verschil weten tussen incassobureau en deurwaarder. Het zijn de deurwaarders die vaak de reden zijn voor de torenhoge onredelijke bedragen en niet het incassobureau. Een brief versturen kost 50 cent, maar als de deurwaarder hem bezorgd moet dit ineens zon 90 euro kosten. Briefje voor beslag kost ook 50 cent, maar als de deurwaarder het briefje verstuurd moet ditr ineens 150 euro of zo kosten. De meeste deurwaardersdiensten kunnen vervangen worden door een brief versturen voor 50 cent of eventueel aangetekende brief van paar euro. Laten we die miljonairs over ruggen van mensen die het toch al moeilijk hebben hun onnodige werk en absurde inkomsten afpakken, dat wordt alles een stuk beter. Bovendien het schrijven van een brief met daarin bedrag van 50 euro of brief met daarin bedrag van 25.000 euro is net zoveel werk, dus waarom nu toch weer een staffel, terwijl het werk exact gelijk is. En waarom is een proces nodig voor al die mensen die de vordering wel erkennen, maar tijdelijk niet genoeg financieen hebben. Een standaardverklaring van accoord gaan met de vordering maakt minstens de helft van alle incassozaken volstrekt overbodig.

anomiem
Tue, 03/20/2012 - 22:53

en dan hebben ze het over certificering etc, zou het niet eens tijd worden dat incasso en deurwaarderskantoren zich moeten certificeren en zich moeten laten registreren zodat wanpraktijken gemeld kunnen worden - en ook iets mee gedaan word. tegenwoordig moet zelfs een schoonmaker of taxichauffeur (met alle respect overigens) zich laten scholen en certificeren etc. met alle kosten vandien. maar laten we de grote geldplukkers (lees sjoemelaars) nu eens aanpakken. recent een aflevering van kassa gezien inzake bewindvoerders - hier kun je nog vanaf komen door een vezoek bij de Rb in te dienen, maar incassoburos etc. kom je nooit vanaf, die weten je haar fijn te vinden met allerlei intimiderende maatregelen.
overheid; wordt eens wakker en pak dat eerst eens

valk
Wed, 03/21/2012 - 11:15

gewoon optijd betalen dan heb je al dat gezeik niet

Ja ook een slachtoffer
Wed, 03/21/2012 - 11:54

Ik moet me aansluiten bij de meeste meningen hier boven. Alleen mist er nog wel het een en ander. Deze "criminelen" maken misbruik van de zwakkere en mogen kosten wat kost beslag leggen. Kunnen ten alle tijden het niet eens zijn met een betaling\`s regeling. Waar door de kosten alleen maar oplopen in hun voordeel. Het zijn vaak de kleinere bedrag die het hoogst oplopen door mallefiede praktijken en absurde tarieven. Leuk deze regeling maar bied voor de echte gedupeerde nog geen verbetering. Er moet wat geregeld worden tot bedragen van 5000,- Maar we zullen zoals altijd aan het kortste touw trekken...

Linda
Wed, 03/21/2012 - 12:54

Je moet niet vergeten: je bent zelf verantwoordelijk voor je rekeningen. Die moet je gewoon op tijd betalen, punt. De boeven zijn dan niet de bedrijven en incassobureaus, maar degene die zijn/haar rekeningen niet betaald.

Ingrid
Wed, 03/21/2012 - 14:35

Makkelijk praten voor sommige mensen die beweren dat je "gewoon"maar op tijd je rekeningen moet betalen. Gewoon is voor ons na een bedrijfsongeluk, verlies baan en een hele lage uitkering niet meer gewoon geworden. Je mag pas oordelen over mensen als je hun schoenen hebt gepast. Maar ook voor ons blijft het nog schuiven met rekeningen en ze waren nog betaalbaar geweest als er inderdaad geen absurd hoge incassokosten bij waren gekomen. Je hebt nu met deze wet geen advocaat nodig bij een vordering tot 25000 euro maar die heb je eccht wel nodig tegen incassobureaus en deurwaarders. Deze wet verandert niet veel maar hopenlijk komt er een tijd dat die boeven worden aangepakt.

Elly Langedijk
Wed, 03/21/2012 - 14:35

Wil toch even op Linda haar reactie reageren die blijkbaar nog nooit met een incassobureau of met een deurwaarder te maken heeft gehad.Inderdaad is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen zaken alleen Linda houd er geen rekening mee dat niet alle aanmaningen terecht zijn.Zelf heb ik dit meegemaakt met het NUON die gemakshalve zelf € 50 incassokosten berekend voordat ze komen met € 5 herinneringskosten en herhalen dit iedere maand.In mijn geval niet terecht omdat ik WEL de rekening had betaald.Uiteindelijk ben ik maar tot betaling over gegaan om er maar vanaf te zijn want zag het bedrag alleen maar hoger worden.Tot mijn verbazing kreeg ik na een paar weken het bedrag waar het om ging terug op mijn rekening met de mededeling:correctie.Ik belde hoe het dan zat met de extra kosten,die was ik gewoon kwijt.Nog erger is Unive,terwijl mijn verzekering daar niet meer liep (zorg) kreeg ik een narekening van bijna € 2500 achterstallige premie,s tevens kreeg ik 2 rekeningen van € 1850 voor behandelingen aan mijn oog.Dit heb ik na veel bellen recht kunnen zetten.Daarna toch weer 4 kleine rekeningen die ik betaald heb maar volgens Unive dus niet.Ik heb printscreens opgestuurd maar zonder resultaat en dat ligt nu inderdaad bij de deurwaarder.Als laatste stuurde ze mij nog een rekening van bijna € 500 terwijl ik dus elders verzekerd was.Dit alles heb ik kunnen aantonen maar spijtig genoeg ligt dit nu ook bij de deurwaarder en is ondertussen een bedrag geworden van dik 1700 €.Wie is in dit geval dan de boef?Heb nu een advokaat ingezet en zelfs de deurwaarder geeft mij gelijk maar omdat ik 1 domme fout heb gemaakt(te laat in verzet gegaan) is er nu loonbeslag gelegd.Ga de forums maar eens lezen van deze 2 grote bedrijven en je zal zien dat ik niet de enige ben.Meest vreemde van de laatste rekening is nog dat op de nota staat dat ik een deel terug krijg als ik betaald heb.Snap je hem nog?Nou ik niet dus en vind zeker dat deze wet er moet komen maar mag nog wel even wat scherper voor mensen met weinig geld.Je kan wel stellen dat je rekeningen MOET betalen maar wat nu als het geld er simpelweg niet is?Enig idee hoeveel armoede er al in Nederland is? Ik moet nu de komende maanden rondkomen van € 841 en dat is al tekort voor mijn gewone vaste lasten en dan heb ik het niet over extraatjes en om te eten zou ik geld moeten gaan lenen.Verder wil ik ook nog even kwijt dat er inderdaad een veel betere regeling moet komen voor schulden tot € 5000 want dat zijn vaak de mensen die van een minima moeten rond komen.Dit wilde ik dus even kwijt.

Vrijwillig
Wed, 03/21/2012 - 14:40

Linda en wat als je een incasso bureau op je dak krijgt voor een vrijwillge bijdrage van een school die je niet betaald hebt ?

Marius
Wed, 03/21/2012 - 14:41

Er staat min. 40 euro? Dat is MINIMUM 40 euro? Dus ze kunnen nog steeds zeer hoge incassokosten vragen? Sterker, ze moeten nu een minimum vragen?

Fantastisch.

Marius
Wed, 03/21/2012 - 14:52

En dan zeggen sommigen, je moet gewoon je rekeningen betalen, punt. Want anders ben je zelf een boef?
Ik heb er heus niet zelf voor gekozen om failliet te gaan!
En waar bestaan de meeste schulden uit? Contracten waar je niet zomaar onderuit kunt.. zoals huurcontract van de winkel, pinautomaat etc. En dan WETEN ze dat je het niet kunt betalen, maar dan NOG aanmaningen op aanmaningen en gerechtskosten etc.
En dan moet je weer voor de rechter verschijnen. waarom? Zegt de rechter, u heeft een achterstand.. ja, meneer de rechter, dat weet ik. Dat moet u wel betalen meneer.. ja, meneer de rechter, dat weet ik, maar kan ik niet.
Goed, dan veroordeel ik u tot het betalen van het bedrag?!???!!!!???
En walla.. weer ruim 800 euro kosten erbij. Alsof ik om die rechtszaak gevraagd heb? Ik WIST al dat ik die achterstand had en moest betalen? En de eiser ook.
Het is gewoon zakken vullen. Het is een flinke handel.. geld verdienen over de rug van de zwaksten.

angelique
Wed, 03/21/2012 - 18:41

Beetje flauwekul om te denken dat de incasso maffia meteen in zijn gelijk staat. Ik ben in conclaaf met de vodafone en de cz, en ik vind dat ik gelijk heb, we zien elkaar dan ook maar voor de rechter, ik ben benieuwd..............

Sylvia
Wed, 03/21/2012 - 19:14

dus als ik het goed begrijp, op een schuld van €40 = hoofdsom moet/mag minimaal €40 incassokosten berekend worden??? dat is dan toch 100%?? of begrijp ik iets niet serieus bedoeld...

Justme
Wed, 03/21/2012 - 20:26

aan Ook een slachtoffer: Ja ik heb dat ook nooit begrepen waarom die kosten zo extreem hoog moeten zijn, terwijl het gewoon computers zijn die de briefjes er uit gooien en in een envelope doen. Daarbij komt dat de mens gewoon heel slecht beschermd is in NL. Als je weet dat kinderen die nog op school zitten al schulden hebben tussen de 25.000 en 100.000 euro, en dan hebben ze nog geen dag gewerkt. Die kids hun leven is verder verwoest door schulden waar ze nooit meer vanaf komen. Het is gewoon misdadig zoals er met mensen omgesprongen wordt in NL....mja, ooit komt de massa daar nog wel eens achter.

Aan Janet Kroos: De zorgverzekerings wet is gewoon een misdaad tegen de menselijkheid, en schend de mensen rechten. Maarja, mensen rechten en NL is geen gelukkige combinatie om het maar diplomatiek uit te drukken.

Ronald
Wed, 03/21/2012 - 22:43

Wat mij betreft, doeken ze vanaf vandaag al die incassobureaus op.
Stelletje oplichters, met die hoge kosten.
Te beginnen met dat Intrum Justitia.

Ikku
Thu, 03/22/2012 - 14:25

Schoften, schoftpraktijken, criminelen zijn het al die deurwaarders, met dr dikku auto je ogen uitkomen steken terwijl ze nog geen parkeerkaartju kunnen trekken uit de automaat.

Ron
Thu, 03/22/2012 - 15:21

Beetje raar dat de incassokosten bij 4999 euro 499,90 mogen zijn en bij 25.000 euro 250 euro.

Gelden deze maxima overigens ook voor het grootste incassobureau van Nederland: de fiscus?

anita
Fri, 03/23/2012 - 02:15

Ik snap de berekening ook niet helemaal.... T-mobile bv rekent standaard 15 euro incasso kosten, maar bij een abo van 28 euro is dat meer dan 50 %. Mogen ze daar nu dus 40 euro voor vragen? Das dan zon 140% Van het originele bedrag?!

Daniel
Fri, 03/23/2012 - 14:07

Hoe zit dit nu?
moet je alle staffels op een vordering toepassen tot je aan bedrag gekomen bent of pak je slechts 1 staffel?

B.v. vordering van 10.000 euro zou in 1% staffel vallen en betaal je dus 100 euro incassokosten?

Maar voor bedrag van 9999 euro zou je dus 5% betalen en dat is 499,95 euro.

Of betaal je bij hoofdsom van 10.000 euro het volgende:
over eerste 2500 euro 15% = 375 euro
+
over de 2de 2500 euro 10% = 250 euro
+
over volgende 5000 euro 5% = 250 euro

= totaal dus 875 euro.

Daarmee zouden incasso kosten weer niet gematigd zijn maar juist gestegen ten opzichte van rapport voorwerk 2.
En hoe zit dat met BTW over incasso kosten?

Anoniem
Sat, 03/24/2012 - 23:02

Het is wel eerlijk dat de nieuwe wet de hoogte van incassokosten regelt, want zo worden de incassokosten inzichtelijker. Incassobureaus zorgen dat mensen met problemen nog grotere problemen krijgen.
Incassobureaus willen graag zo veel mogelijk van mensen, met financiele problemen, verdienen door de grote oplichterorganisatie als Menzis te helpen.

Traveller
Mon, 03/26/2012 - 12:02

Laten we even kijken naar het voorstel
* hoofdsom tot 2.500 euro: max. 15% incassokosten, min. 40 euro;
* hoofdsom 2.500 – 5.000: max. 10% incassokosten, min. 40 euro;
* hoofdsom 5.000 – 10.000: max. 5% incassokosten, min. 40 euro;
* hoofdsom 10.000 - 25.000: max. 1% incassokosten, min. 40 euro.

Hieruit blijkt dat de rijken (de grootste oplichters in dit land dus) verhoudingsgewijs het minste moeten betalen. Want hoe groter je schuld des te minder uiteindelijk betaald moet worden aan kosten. De armen onder ons betalen het meest.
Eerlijker zou mijns inziens het volgende staatje zijn:
* hoofdsom tot 2.500 euro: max. 1% incassokosten, min. 4 euro;
* hoofdsom 2.500 - 5.000: max. 5% incassokosten, min. 20 euro;
* hoofdsom 5.000 - 10.000: max. 10% incassokosten, min. 40 euro;
* hoofdsom 10.000 - 25.000: max. 15% incassokosten, min. 80 euro.

En zoals een van de reageerders al aangeeft, door de automatisering gebeurt alles automatisch hetgeen een habbekrats kost in vergelijking tot de in rekening gebrachte kosten. Zelfs het sturen van sms-jes met een computer die je verteld dat je moet gaan betalen zijn met het doorberekenen van de aanschaf kosten van de software niet in verhouding tot de berekende kosten.

Laten we eens voor een regering stemmen die de wanpraktijken van ondernemingen strafbaar stellen met geld terug / schadevergoeding voor de slachtoffers. Oh je dan vallen ineens alle zittende partijen af, want dat zijn allemaal graaiers en meelopers van het groot kapitaal.
Heeft er iemand geprotesteerd tegen de afschrijving door het ABP van het uitstaande kapitaal van de Grieken?
Arme ambtenaren die zo meteen hun pensioentje zien inkrimpen omdat de (veel te hoog betaalde) bewindsvoerders eerst de staat in de jaren 70 de kas lieten plunderen en nu weer door het aankopen van ondeugdelijke producten de kas verder zien slinken. En nu moet er langer gewerkt worden om alles toch maar te kunnen betalen.

Welk incassobureau gaan ze over een aantal jaren op Griekenland afsturen als die toch maar niets terug gaat betalen want anders gaat het land failliet?

Steve
Tue, 05/15/2012 - 00:24

Verborgen incasso kosten:

Wat je ook vaak ziet is dat je "administratiekosten" moet betalen bij een aanmaning en nogmaals bij de 2e aanmaning vooraleer het ter incasso gaat.

De incassokosten, ook bij deze nieuwe wet, worden ook over deze "administratiekosten" geheven. Daarbovenop komt nog eens 21% BTW.

In mijn voorbeeld:
Ik had een rekeningwijziging niet doorgegeven aan mijn VVE voor de garagehuur.
Normale kosten: 14 euro per maand, 3 maand "niet betaald", dus totaal 42 euro.

Dat werd uiteindelijk bij het incassobureau 134 euro (!) ofwel 92 euro (= 200% !!!) administratie -en incassokosten inclusief BTW erbovenop.

Dat vind ik dus echt absurd.

Deze nieuwe wet verbiedt dus niet de verborgen "administratiekosten" (bewust tussen quotes geplaatst)

Isabelle
Sun, 06/17/2012 - 14:36

Zo had ik een cjib rekening betaald en dacht ik, ok daar ben ik vanaf. Maanden later krijg ik een deurwaarder aan de deur. wat blijkt, ik had 15 euro te weinig betaald. nooit geen brief gehad wel gelijk deurwaarder voor 15 euro wat in totaal incl die deurwaarder 178 euro werd. dit mag toch niet?

Alice
Mon, 01/14/2013 - 17:16

Klopt het dat de nieuwe incassowet nog niet gepubliceerd is? Ik kan hem nergens vinden namenlijk... aangezien ik hem nog nergens kan vinden... kan ik mij er ook niet in verdiepen mvg gefrusteerde jurist in spe

# Redactie JuroFoon
Tue, 01/15/2013 - 14:23

Tav Alice: je vindt de wet hier: //wetten.overheid.nl/BWBR0031432/geldigheidsdatum_19-06-2012

ziporah
Mon, 08/12/2013 - 21:32

Heb een rekening niet betaald door een hersenbloeding ,krijg van Gothia B.V. een incassobureau een rekening van nog te betalen 85.55 rente 7.73 en incassokosten 40.00 ,vreselijk onredelijk zo ook met het G.G.N. waar ik verschillende afbetalingsregelingen heb lopen die ze niet willen samenvoegen van een eiser dus drie dossiers levert lekker geld op. En ja hoe ben ik in de problemen gekomen door een ex die mij achter liet met € 40.000 schuld die ik vertrouwde en alles op mijn . stond zoals een caravan - auto etc wat we makkelijk samen konden betalen maar omdat ik 2 vaste banen had dus 80 uur per week werkte kon dat allemaal .Iedereen zal hier wel weer negatief op reageren maar kan mijn hele verhaal hier niet kwijt helaas maar zit wel tot aan mijn strot in de problemen en deurwaarders en incassos vliegen om mijn oren het is geen leven.Wel wil ik hier wat positiefs neerzetten.Mijn ex had ook mijn dochter in de problemen gebracht had dus op 17 jarige leeftijd al een deurwaarder aan haar broek die ik heb gebeld en alles heb uitgelegd .Die nam de schuld voor zijn rekening want hij kende mijn ex en vrijwaarde haar van de schuld dat was Deurwaarder Van Beest en Knol uit Delft een pluim voor hem en is altijd erg redelijk dus er zijn ook nog goede niet GGN of interum justiia boeffjes zijn het zacht gezegd maar wil even melden als je preferente schulden heb zoals belasting-gemeente of ziekenfonds u andere schulden niet hoeft af te lossen tot u klaar bent met betalen van deze eisers wat veel mensen niet weten en Valk en Linda je hebt makkelijk praten maar het is niet altijd je eigen schuld dus denk eens na hoeveel pijn jullie mensen doenmet je stomme opmerkingen maken ik ben nog lang niet klaar maar stop hier wel

RJ Duurzaam
Sun, 08/09/2015 - 16:31

Linda doet graag aan laster en dat is strafbaar. Kijk maar uit straks zit je zelf met een deurwaarde omdat je de kosten niet kan betalen van de boete.

Waarom lid worden van HelloLaw?
 • Krijg onbeperkt juridisch advies
 • Profiteer van de laagste prijzen
 • Krijg korting op advocaten
 • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur