Nuttige tips voor mensen met een woekerpolis

Heeft u wel een woekerpolis?
Miljoenen Nederlanders hebben een hypotheek, koopsompolis, lijfrente, levensverzekering of pensioenverzekering met een beleggingscomponent. De kans is groot dat ook u een woekerpolis heeft. Op de website van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) vindt u een lijst van alle beleggingsverzekeringen (dit zijn nog niet per definitie "woekerpolissen"). 
http://www.kifid.nl/consumenten/lijst+beleggingsverzekeringen/

Bestudeer het overzicht van de verzekeraar
Als het goed is, heeft u begin 2008 een overzicht gekregen waarin staat wat u heeft ingelegd, hoeveel kosten zijn ingehouden en hoeveel u tot nu toe heeft opgebouwd. 

Geen overhaaste beslissingen
Als u geschrokken bent van de hoge kosteninhoudingen en het lage rendement, besluit dan niet zomaar om de beleggingsverzekering op te zeggen. U neemt op dat moment uw verlies en aan opzeggen kunnen ook weer hoge afkoopkosten aan verbonden zijn. Bovendien worden veel kosten in het begin van de looptijd berekend, zodat u nu op het meest ongunstige moment zou uitstappen. U doet er verstandig aan eerst een onafhankelijk financieel adviseur te raadplegen voordat u een beslissing neemt. 

Accepteer niet zomaar een aanbod van de verzekeraar
Als uw verzekeraar u een schadevergoeding aanbiedt, accepteer dat aanbod dan niet zomaar en onderteken niets. De kans is groot dat de verzekeraar finale kwijting bedingt. Dat houdt in dat u afziet van verdere claims op de verzekeraar. U kunt dan later niet meer procederen voor een hogere vergoeding. 

Voorkom dat uw rechten verjaren!
Wilt u de mogelijkheid openhouden om in de toekomst tegen uw verzekeraar te procederen, dan moet u rekening houden met een verjaringstermijn van vijf jaar voor schadeclaims. Het is daarom van zeer groot belang om nu reeds een stuitingsbrief te sturen naar de aanbieder van uw beleggingsverzekering. Vanaf dat moment gaat een nieuwe verjaringstermijn van vijf jaar lopen. Die rechtshandeling geeft u de tijd om advies in te winnen en eventueel een rechtszaak te beginnen. Let op: er bestaan in het recht ook kortere verjaringstermijnen. We raden u aan om in ieder geval niet langer dan drie jaar te wachten met het versturen van een nieuwe stuitingsbrief.

Stuur een e-mail naar info@jurofoon.nl met uw naam, adres en telefoonnummer en vermeld daarbij dat het gaat om de "stuitingsbrief beleggingsverzekeringen". HelloLaw zal u dan zo spoedig mogelijk de juridische voorbeeldbrief doen toekomen die u kunt gebruiken om verjaring te voorkomen.

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (1)

Miriam van Aller
Thu, 05/08/2008 - 23:13

Momenteel kruis ik al vanaf juli vorig jaar de degens met Robeco/Interpolis i.v.m. met onregelmatigheden t.a.v. de uitkering van het kapitaal van een aantal koopsompolissen voor de aanschaf van een lijfrente en de daaraan gestelde eisen - een vrijwaringsverklaring terwijl er niets te vrijwaren viel en de vorm van de attestatie de vita - en t.a.v. de uitkering van een kapitaalverzekering, waar ook vele vraagpunten en onduidelijkheden zijn gerezen, het kapitaal te laat is uitgekeerd, er sprake is van een bonus waarvan men niet weet hoe die berekend is en de aanschaf en verkoop van aandelen zonder mijn opdracht.
Ik heb uitgebreid gecorrespondeerd met Robeco omtrent de gerezen duisterheden t.a.v. de koopsompolissen en de kapitaalverzekering, maar men reageerde niet tot nauwelijks op mijn vragen en van de antwoorden die men gaf klopte niets. En dan noemt men zich de Investment Engineers, een merk dat staat voor deskundigheid en betrouwbaarheid heb ik begrepen. Men heeft mijns inziens duidelijk onvoldoende kennis van zaken.

Alleen maar doordat ik een klacht heb ingediend bij het Kifid is thans Interpolis er in betrokken geraakt en een aldaar werkend persoon probeert nu antwoord te geven op mijn vragen, zij het dat het hortend en stotend gaat en men het eigenlijk onprettig vind dat ik om zoveel uitleg vraag. En dat is dan een half jaar nadat ik ben begonnen met vragen stellen. Toch niet helemaal prettig.
In eerste instantie wilde Interpolis/Robeco slechts toegeven dat de dienstverlening jegens mij geen schoonheidsprijs verdiende en men zou pogen in het vervolg verbetering aan te brengen. Maar geen spoor van bereidheid om te geraken tot beantwoording van de door mij gestelde vragen, noch werd aangegeven hoe men dan dacht tot verbetering van dienstverlening te komen.
Pas toen ik ten tweede male een klacht indiende bij het Kifid wilde men wat gaan doen, maar niet dan nadat ik daar uitdrukkelijk om had gevraagd.
Ik heb dagen verdaan om alles op een rijtje te zetten, te berekenen en uiteen te zetten. Zowel het reglement van Robeco als de algemene bankvoorwaarden en de geldende wetgeving heb ik bestudeerd.
Robeco stuurde mij een brief waarin trouwhartig werd medegedeeld dat men over een klachtenreglement beschikte, te vinden op hun site. Dat vond ik eigenaardig want daar had ik al die tijd dat ik aan het klagen was, niets van gemerkt. Er bleek ook geen klachtenreglement te bestaan.Ik vind de door mij ondergande wijze van bejegening door Robeco/Interpolis toch wel wat in strijd met de zorgvuldigheid die de bank jegens diens klanten in acht behoort te nemen op grond van diverse wettelijke regelingen, waaronder de Wet Financi?le Dienstverlening.
En om in strijd met de waarheid, het eigen reglement en de eigen bankvoorwaarden, pertinent dingen te verklaren vind ik toch ook niet helemaal door de beugel kunnen.
Eigenlijk ben ik voortdurend stupéfait door de manier waarop Robeco mij behandelt en men moet veel uithoudingsvermogen hebben voordat Robeco/Interpolis bereid kan worden gevonden adequaat te reageren en dat doet men slechts als een klant een klacht heeft ingediend bij het Kifid. In de tussentijd wordt de klant zoet gehouden door personeel dat werkt bij de afdeling Customer Care - nomen non est omen - en waarvan ik heb moeten vaststellen dat die over onvoldoende kennis van zaken beschikken. Het is droevig. Men zou toch wensen dat men Robeco/Interpolis - de investment enigineers en de glashelderen - zou kunnen vertrouwen, maar dat raad ik voorlopig toch af.
Ik wist niet dat ik nog onbezoldigd in dienst was bij Robeco/Interpolis en behoorde te weten wat die instellingen zelf niet weten.

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur