Observatie van een recreatiewoning

Recreatiewoningen zijn bedoeld om in te recreëren. Permanente bewoning van vakantiehuisjes is niet toegestaan. Uit onderzoek van het ministerie van VROM (2005) blijkt dat in Nederland ongeveer 16.000 recreatiewoningen - in strijd met het bestemmingsplan - permanent worden bewoond. Een aantal gemeenten heeft de illegale bewoning jarenlang stilzwijgend of uitdrukkelijk gedoogd. 

Om te voorkomen dat reacreatiegebieden veranderen in woonwijken zijn sinds 2003 alle gemeenten verplicht om een einde te maken aan de illegale permanente bewoning. De handhaving gaat niet zonder slag of stoot. Sommige woningen worden al vele jaren permanent bewoond, vaak door gepensioneerden die van een rustige oude dag genieten. Een voorgestelde regeling om oudere bewoners te ontzien, bleek in februari 2006 onvoldoende draagvlak te hebben in de Tweede Kamer omdat die regeling onrechtvaardig zou zijn ten opzichte van andere bewoners. 

De gemeente kan op drie manieren een einde maken aan illegale bewoning van recreatiewoningen:

  • Het bestemmingsplan wijzigen, zodat het vakantiehuis permenent bewoond mag worden; 
  • Een persoonsgebonden beschikking geven, zodat het huis permanent bewoond mag worden totdat de bewoner verhuist of overlijdt; 
  • Handhavend optreden met bestuursdwang en dwangsommen, met als doel het vertrekken van de bewoners uit de recreatiewoning.

Bovendien is bewoning in strijd met het bestemmingsplan strafbaar op grond van de Wet Economische Delicten (WED). De maximale boete bedraagt 45.000 euro.

Observatie door de gemeente
Bij de rechtbank in Assen diende op 10 juli 2006 een kort geding tussen twee bewoners van een recreatiewoning en gemeente Westerveld. De bewoners, een man en een vrouw, kochten in 2003 de woning die voorheen permanent werd bewoond. Na inschrijving in de gemeente waar de woning gelegen is, heeft de gemeente hen geïnformeerd dat het niet is toegestaan de woning permanent te bewonen. Hun bezwaren werden door de gemeente en de rechtbank verworpen. 

In maart 2006 lieten de man en de vrouw zich in een andere gemeente inschrijven, zodat ze officieel niet meer in de gemeente Westerveld woonachtig waren. De gemeente liet zich niet foppen en begon met intensieve observaties van de vakantiewoning. Tussen maart en juni 2006 is in totaal 27 keer vanaf de openbare weg gecontroleerd of er sprake was van permanente bewoning. Uit de rapportages en gemaakte foto's blijkt dat de gemeente onder meer de aanwezigheid van auto's, het buiten zetten van vuilnisbakken, het open en dicht doen van gordijnen en het binnen of buiten zetten van tuinstoelen heeft geconstateerd. De gemeente legde het stel dwangsommen op wegens de overtredingen.

Inbreuk op privacy
De bewoners waren van mening dat de gemeente te ver ging met haar veelvuldige observaties. Hun privacy zou zijn geschonden. In kort geding eisten zij daarom dat de gemeente zou stoppen met de stelselmatige controles. 

De voorzieningenrechter vond echter dat de gemeente niet onrechtmatig handelde. De observaties vinden plaats vanaf de openbare weg, vanwaar iedereen zicht heeft op de recreatiewoning. Daarnaast zijn er geen andere - minder ingrijpende - mogelijkheden om het bewijs van permanente bewoning te verzamelen. Ook het maken van foto's hoort nu eenmaal bij het vergaren van bewijsmateriaal. 

Rechtbank Assen (kort geding), 10 juli 2006, LJN:AY5621
http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=AY5621

Informatie over wonen in recreatiewoningen
http://www.vrom.nl/pagina.html?id=23862

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (14)

M.Faber
Fri, 09/01/2006 - 01:25

Ook hier is wederom sprake van bewuste rechterlijke dwaling om het openbaar bestuur (gemeente) te behagen. Natuurlijk is dit een ongeoorloofde aantasting van de privacy!! Alleen is de rechterlijke macht in Nederland zo lanzamerhand de risee van Europa geworden, waarvan acte.

w.uitterhoeve
Wed, 09/20/2006 - 17:23

Het lijkt een aantasting van de privacy. Echter welk middel rest de gemeentelijke overheid dan om de regels die we gezamenlijk afgesproken hebben te handhaven ? De bewoners plegen een economisch delict. Men koopt een recreatiebewoning met het doel die permanent te bewonen in strijd met het bestemmingsplan en beroept zich dan op "Ik wist niet dat permanente bewoning niet is toegestaan " of "de verkoper heeft nooit iets gezegd". Het bestemmingsplan bepaalt mede de waarde van de woning: een permanent bewoonbare woning is nu eenmaal meer waard dan eenzelfde woning die voor recreatie is bestemd. Iemand, de verkoper doorgaans, heeft dus bij de beoogde overgang van recreatie naar permanente bewoning, een financiele meevaller geboekt. En de koper een tegenvaller. Dat doet pijn als de gemeente dan wijst op het bestemmingsplan. En de regels in het bestemmingsplan handhaaft. Regels gelden toch voor iedereen ? Voor boer en winkelier, voor fabrikant en speculerende burger.

d.e.pineut
Fri, 10/27/2006 - 23:26

Bijzonder kwalijk is dat sommige gemeenten eenvoudig weigeren de door de minister voorgestane beleidsregels uit te voeren. De minister heeft namelijk met nadruk gesteld dat zij graag zag dat iedereen die voor 31 oktober 2003 permanent een recreatiewoning bewoonde een persoonsgebonden beschikking kreeg om tot aan verhuizing of overlijden daar te mogen blijven wonen.
Goed voorbeeld doet goed volgen. Niet deze overheidswillekeur tussen gemeenten.

S. van der Lee
Sat, 11/25/2006 - 00:15

Het is de opsteller van bovenstaand artikel kennelijk ontgaan dat het kort geding niet als doel had aan te tonen of het wel of niet om onrechtmatige bewoning ging, maar of deze extreem intensieve observaties alle grenzen van privacy niet overschreed. De gemeente heeft geen permanente bewoning kunnen aantonen, maar blijft de bewoners stalken. Ter informatie: tot meer dan 80 obeservaties in enkele weken. Het is inderdaad schrijnend dat de rechter weer, zoals vrijwel altijd het geval bij conflicten tussen de burger en de (gemeentelijke) overheid, de kant van de overheid kiest, uit angst een precedent te veroorzaken. Het is dan veiliger en veel makkelijker om het individu, de burger dus, in het ongelijk te stellen. Alleen al de tekst de gemeente liet zich niet foppen geeft blijk dat ook de opsteller van het bovenstaand stuk bij voorbaat al uitgaat van kwade opzet van de bewoners! Waar blijft dan de objectieve en onpartijdige beschouwing die we van HelloLaw mogen verwachten? Verder valt op dat er angst heerst dat er vooral niemand financieel voordeel zou kunnen halen, ook al vindt dit geheel binnen alle geldende regels en regelgeving plaats. Regels gelden inderdaad voor iedereen, waarom wordt degene die daar gebruik van maakt (m.a.w. de bestemming van recreatie tot permanente bewoning ombuigen) neer gezet als profiteur? Of proeven wij hier de zurige jalouzie waardoor Nederland als enige ter wereld het belachelijke begrip recreatiewoning in het leven heeft geroepen. U koopt een huis, u betaalt belasting, maar mag er niet in wonen.

H Hartholt
Sat, 01/06/2007 - 05:05

Mensen waar maken jullie druk over een recreatiewoning. bij de europese wet is bepaald ieder mag wonen waar die wil. maar alles gaat volgens europese wet alleen als het men niet goed uitkomt is men er tegen. alles aan de plichten voldoen m b t belastingen enz

mevr nauta
Sun, 01/14/2007 - 02:08

waar is het vrije nederland gebleven?????????men komt om in wetten en.....

martijn
Mon, 01/29/2007 - 10:54

goeie uitspraak. mensen die alleen maar aan zichzelf denken omdat ze zelf in een recreatiewoning wonen mogen misschein vinden dat hun onrecht wordt aangedaan maar het is hun eigen bewuste keuze om daar te gaan wonen. er onstaan hele nieuwe wijken vaak op gebieden waar kwetsbare natuur is. de infrastructuur kan het vaak ook niet aan en de landelijkheid van dedorpjes gaat door deze permanente vorm van toerisme totaal verloren.in deze uitspraak wordt alles vanaf de openbare weg gedaan.

Sam
Fri, 02/02/2007 - 16:11

De Makelaarskantoren en de overheid zijn met hun slechte informatie en gedoogbeleid zwaar corrupt.
Stel één regel voor iedereen, geen enkele uitzondering!
Overigens zouden recreatiewoningen helemaal verboden moeten worden, omdat dit permanente vernietiging van ons laatste stukje natuur tot gevolg heeft!
Ieder jaar worden er weer stukjes Veluwe gekapt voor recreatiewoningen, omdat dit zowel de economie als de gemeentes spekt.
Walgelijk!!!

Ivo Wolf
Thu, 04/05/2007 - 00:21

Zolang je niet de koninging bent mag je niet zomaar overal gaan wonen.Befehl ist Befehl. Misschien moeten we gaan wonen in Rusland, volgens mij zijn daar meer vrijheden. Maak van NL één groot natuurlijk moeras en laat vooral het plebs maar verzuipen. Trouwens daar waar gewoont wordt is geen industrie, industrie in natuurgebied daar hebben we geen moeite mee!?

koert
Mon, 02/11/2008 - 21:35

kan iemand mij aangeven in welke europese wet staat dat je wel in een recreatiewoning permanent mag wonen?

alvast bedankt voor de moeite.

koertjd@tiscali.nl

S v Wonen
Sat, 05/08/2010 - 12:33

Waarom doen mensen geen tijdelijke woningruil, met mensen van een ander park, als ze denken gecontroleerd te worden. Wonen er iig andere mensen in.

Jannie
Sun, 10/23/2011 - 01:19

Het is te zot voor woorden ,wil heus wel een gewoon huis huren maar krijg de kans niet.
Ze vinden dat wij te weinig binding hebben met de gemeente en daarom mogen wij ons niet inschrijven.
Weet niet waar ik straks weer terecht kom,ik werk,betaal de huur en mijn kleine meid heeft het hier naar de zin.
In de auto wonen is ook niks,heb ik 6 weken gedaan,in de winter,eigen schuld ,dikke bult gaat niet altijd op.
Woning tekort,tja.....mag niet zeggen wat ik denk...............
Ben ten slotte maar een nederlander

Sharaya
Tue, 11/04/2014 - 15:59

In 1999 werd door diverse ambtenaren gezegd dat het wonen op kort termijn zou vrijkomen.Mijn ouders hebben dan ook de grond gekocht en een chalet op laten plaatsen, hiervoor hebben ze diverse leges voldaan behorende bij een regulier koophuis. Ze wonen nu al 15 jaar in Ede op een klein parkje zonder enige voorziening, Betalen alle gemeentelijke belastingen behorende bij een regulier koophuis tot honden belasting aan toe. En worden niet aangeslagen voor belastingen die behoren tot de recreatie. Belasting technisch worden ze ook niet tot recreatie gerekend en betalen hierdoor op gas water en licht 21% i.p.v. van voor recreatie geldende 6% btw. Na 15 jaar moeten mijn ouders er nu uit van dezelfde gemeente op last van 20.000,-- boete. Ambtenaren die ineens dement zijn. Lak hebbende aan de minister die duidelijke afspraken heeft gemaakt met het VNG over mensen voor 31 okt. 2003. En lak aan de diverse Europeesche wetgeving die bestaat. Mijn ouders worden nu veroordeeld naar de rechter te stappen. En waar mijn ouders op stel en sprong binnen 2 maanden heen moeten heeft de gemeente ook geen boodschap aan en wordt gezegd ga maar met de hond op een kamertje zitten van 10m2 als je geen ander huis kan betalen. Hierbij totaal vergeten dat ze dat kamertje ook niet kunnen betalen!
Mijn ouders worden gediscrimineerd want dezelfde gemeente zet mensen in de schuldhulpverlening met huursubsidie in een caravan incl. inschrijving op dat adres. Op diverse parken zitten vele buitenlandse werknemers met inschrijving op het recreatie adres met toestemming van de gemeente.
En geen rechter in NL die ook maar ingaat tegen een gemeente! Er is in NL totaal geen recht meer voor de fatsoenlijke burgers, mijn ouders moeten maar crimineel worden en in de schuldhulp verlening komen dan mogen ze blijven wonen in hun eigendom.

Rick
Tue, 01/02/2018 - 11:48

De ellende houdt maar niet op. Ook bij on niet. Hoewel de gemeente van een advies bureau aangenomen heeft dat permanente bewoning kon worden tegengegaan door een 40 weken wonen en 12 weken niet aanwezigzijn regeling in 2002 (cieviel rechtelijke afspraak) Heeft de gemeete Zeewolde zich in 2004 tegen deze regeling gekeerd Nu 15 jaar later is de ellende groter dan men kan bedenken. De integriteit binnen deze gemeente is ver te zoeken. Hoewel de VVE een voorstel tot wonen heeft ingedient in febr 2017 welke binnnnen de raad niet bespreekbaar was. En de gemeente gelast de verhuur aan arbeidsmigranten van 30 woningen per direct te staken in juni 2017. Zijn er vwb de Nederlandse eigenaren harde maatregelen genomen en is de verhuur aan arbeidsmigranten alleen maar toegenomen. Een en ander is na te lezen op
http://buitenplaats-horsterwold.nl

Een gemeente die zich niet aan de afspraken houdt omdat ze de afspraken later niet uitkomen..
er zijn er vast wel meer van.

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur