Onbevoegd op vakantie gaan is niet altijd werkweigering

Schadeplichtigheid
De wet bepaalt dat een ontslag onregelmatig is, als de bepalingen die gelden bij opzegging niet zijn nageleefd door de werkgever. Dat brengt met zich mee dat de arbeidsovereenkomst wel is geëindigd, waardoor de werknemer heeft geleden. Het is deze schade die bij onregelmatige opzegging voor vergoeding door de werkgever in aanmerking komt.

De zaak
Sinds 2002 was de werknemer in dienst als onderhoudsschilder bij een bedrijf. De werkgever stelde dat de werknemer in strijd met eerder gemaakte vakantieafspraken (vanaf 16 juli 2 weken verlof) plotseling kenbaar maakte per direct vakantie op te nemen en voor 6 weken naar Marokko te vertrekken. De werknemer vertrok vervolgens ook meteen zonder de instemming van de werkgever.

Werkweigering
De werkgever vond dat er sprake was van werkweigering. De werknemer had zijn eenzijdig opgenomen vakantie niet tijdig doorgegeven. De genoten vakantie was evenmin tussen partijen besproken, laat staan overeengekomen. Integendeel, de werknemer verscheen op 11 juli 2007 om 8.00 uur in zijn nette kleren op het werk en deelde aan de aanwezigen mee dat hij niet ging werken maar plotseling beschikte over vervoer naar Marokko, zodat hij direct naar Marokko zou vertrekken en 6 weken weg zou blijven.

Ontslag
De voorman zou de werknemer toen hebben gevraagd of hij daarover al overleg had gehad met de vestigingsmanager, waarop de werknemer aangaf dat dit nog niet het geval was geweest maar dat hij de manager nog zou bellen. De werknemer zou zich 6 weken later hebben gemeld met een protest tegen het gegeven ontslag. De werkgever wilde verder ook geen beweerde schade vergoeden, omdat de werknemer geen schade had geleden doordat hij inmiddels elders werk had gevonden.

Verweer werknemer
De werknemer stelde dat hij aanvankelijk geen echte plannen voor de zomervakantie van 2007 had en dat hij aanvankelijk met zijn voorman had afgesproken om geen aaneengesloten zomervakantie van 3 weken te zullen nemen. Daarom was met zijn voorman afgesproken 2 van die 3 weken te zullen werken en met ingang van 16 juli 2007 één week vakantie te zullen nemen. De werknemer gaf aan dat de voorman hem via een collega in de week voor 11 juli 2007 echter liet weten dat de werknemer toch maar 3 weken vakantie moest opnemen.

Marokkko
Echter, de werknemer had inmiddels vernomen dat zijn neef op 11 juli 2007 zou vertrekken naar Marokko. Hij zou toen met zijn voorman hebben afgesproken om al vanaf 11 juli 2007 vrij te nemen zodat hij met zijn neef naar Marokko kon vertrekken en waarbij toen ook werd afgesproken dat de werknemer de 3 extra dagen vakantie later zou inhalen. Volgens de man had zijn werkgever daarna niet aangegeven, daarmee niet in te stemmen. Als er al onduidelijkheid over zijn vakantie mocht zijn ontstaan, achtte de werknemer het gegeven ontslag op staande voet disproportioneel, gezien de duur van zijn dienstverband en zijn uitstekend beoordeelde functioneren.

De rechter
De werkgever hoefde het gedrag van de werknemer en het onwettige verzuim niet te dulden, maar de beweerde grondslag van werkweigering werd door de rechter niet aanwezig geacht. Onvoldoende was gebleken dat de werknemer op 11 juli 2007 duidelijk had geweigerd te voldoen aan redelijke bevelen of opdrachten die hem door of namens de werkgever waren verstrekt. Daaruit volgt onvoldoende dat er sprake was van enige weigering van enig(e) gegeven bevel of opdracht, aldus de rechter.

Schadevergoeding
Door de werknemer op staande voet te ontslaan, terwijl de grondslag daarvoor ontbrak, was de werkgever schadeplichtig wegens onregelmatige opzegging. De werkgever was daarom een schadevergoeding verschuldigd aan de werknemer wegens het niet nakomen van de opzeggingstermijn. 

Rechtbank Breda, sector kanton, 11 juni 2008, LJN: BD5191

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (9)

Linda
Thu, 08/14/2008 - 15:05

er staat onregelmatig terwijl er moet staan onrechtmatig.

Anoniem
Thu, 08/14/2008 - 16:21

Waar moet dit naar toe met dit land.

onbekend
Thu, 08/14/2008 - 18:33

precies .je zal zo iets in dienst hebben

karin
Thu, 08/14/2008 - 20:04

Het is toch te gek dat medewerkers zo maar voor 6 weken weg kunnen gaan als je dit 1 x toestaat dan is het hek van de dam

ton
Thu, 08/14/2008 - 22:04

belachgelijk, hoe kan een werkgever zo een planning maken ?

leon
Fri, 08/15/2008 - 10:37

Beter geen Marokkanen in dienst nemen.

ed
Fri, 08/15/2008 - 12:03

Nope de opzegging is onregelmatig. Het ontslag wordt niet terug gedraait, echter wel een prijskaartje. Ontslag blijft staan.

ljub
Thu, 08/28/2008 - 17:09

Het zijn maar 6 weken in een jaar. De rest van het jaar blijven de meeste van die werknemers aan het werk. Terwijl veel NLers meerdere keren per jaar op vakantie gaan. Het is maar hoe je het bekijkt. En door toe te zeggen krijg je ook meer tevreden werknemers die daardoor harder zullen werken.

Gerard
Fri, 08/29/2008 - 16:29

Ljub dat is wel 6 weken in de zomer. Mogen andere mensen ook. Of je moet zo ruim in de mensen zitten dat het geen probleem is maar dan heb je duidelijk een personeelsoverschot. Weet niet wat jij doet maar bij ons is er gewoon een zomerplanning, maximaal 3 weken vak in deze periode per werknemer, werknemers met schoolgaande kinderen in deze periode voorrang. Collegae die 6 weken willen nemen voor familiebezoek
1x per 2 jaar. Verlofaanvragen worden schriftelijk ingediend en schriftelijk bevestigd om geen misverstanden te krijgen.

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur