main image

Ondernemen onder de 18, vraag je toestemming aan je ouders?

Volgens de wet ben je als minderjarige handelingsonbekwaam. Dit betekent dat je nog niet zelfstandig overeenkomsten mag sluiten. Je eigen bedrijfje starten lijkt er niet in te zitten. Toch zijn er in Nederland minderjarige ondernemers die al een eigen bedrijf zijn begonnen. Hoe kan het dat iemand onder de achttien al een eigen bedrijf heeft opgestart? Hebben de ouders hier toestemming voor gegeven? Hoe gaat de inschrijving bij de Kamer van Koophandel terwijl je nog op school zit? En wie is er aansprakelijk voor schulden uit de onderneming?

Bedrijf starten? Vraag je ouders om toestemming
Volgens de wet ben je als minderjarige niet in staat om een contract te sluiten of schulden aan te gaan. Dit wordt in de wet handelingsonbekwaamheid genoemd. De wet wil minderjarige personen beschermen tegen mogelijke ernstige gevolgen van ondoordachte acties. Dit houdt niet in dat minderjarige personen niks kunnen kopen. Wel moeten je ouders toestemming hebben gegeven.

Betekent dit dan ook dat jij voor elke handeling die je wil verrichten toestemming moet hebben van je ouders? Normaal gesproken moet je als je minderjarig bent altijd toestemming vragen aan je ouders. Uitzondering is een gangbare situatie, zoals het kopen van een t-shirt. Wat niet gangbaar is, is bijvoorbeeld het kopen van een flatscreen tv met de nieuwste technologie. De verkoper mag jou vragen of je toestemming hebt van je ouders.

Een 16 of 17-jarige die handelt namens een onderneming wordt niet gezien als een gangbare  handeling. Daarom heb jij voor zulke handelingen de toestemming van je ouders nodig. Dit is wel onpraktisch voor de bedrijfsvoering. Om het wat makkelijker te maken voor de minderjarige ondernemers, is het mogelijk om de rechtbank een verzoek te sturen om niet meer als handelingsonbekwaam te worden verklaard.

Verzoek aan de rechtbank
Je kunt de rechtbank vragen om toestemming te geven dat je niet meer handelingsonbekwaam bent voor de handelingen binnen het bedrijf. Dit verzoek kan ingediend worden bij de rechter in jouw buurt. In dit verzoek vraag je toestemming om zelfstandig te kunnen handelen binnen je onderneming. Deze zogenoemde ‘handlichting’ zorgt er dus voor dat je als minderjarige ondernemer geen toestemming meer hoeft te vragen aan je ouders. Je krijgt een afschrift mee van deze handlichting van de rechtbank.

De handlichting geldt alleen op de handelingen die de je namens je bedrijf wil verrichten. Voor handelingen die jij privé wil verrichten, zoals het afsluiten van een telefoonabonnement, geldt deze handlichting niet. Hiervoor heb je nog altijd toestemming nodig van je ouders. Als je een zakelijk telefoonabonnement afsluit, doe je dit uit naam van je onderneming. Je hoeft in dit geval geen toestemming van je ouders te krijgen.

Ondernemen onder de 16

Ben je nog geen zestien jaar, maar wil je wel je eigen bedrijf beginnen? Dat kan, maar de afspraken die jij met je zakenpartners maakt, vallen dan onder de aansprakelijkheid van je ouders. Je kunt namelijk onder de zestien geen handlichting aanvragen bij de rechter.

 

Moet de zakenpartner rekening houden met je leeftijd?
Je zakenpartner mag er niet zomaar vanuit gaan dat je handelingsbekwaam bent. Zorg er daarom voor dat je een afschrift van je handlichting hebt en eventueel op je website hebt staan. Hierdoor weten mogelijke zakenpartners dat jij mag handelen namens je bedrijf en geen toestemming meer nodig hebt van je ouders.

Een mogelijke zakenpartner moet actief onderzoeken of jij meerderjarig bent. Zo niet, dan is hij verplicht om na te gaan of je toestemming hebt. Hij kan jouw inschrijving bij de Kamer van Koophandel raadplegen. Hij kan in één oogopslag zien dat je minderjarig bent, en wel of geen handlichting hebt. Als een zakenpartner geen handlichting als bijlage ziet bij jouw inschrijving, dan weet hij dat je toestemming moet krijgen van je ouders. Het risico bestaat dan voor je mogelijke zakenpartner dat de overeenkomsten die jullie sluiten, door je ouders weer ongedaan kan worden gemaakt. Dit kan een hoge drempel zijn dat een zakenpartner doet besluiten om geen zaken met jou te doen.

Aansprakelijkheid voor jou of voor je ouders?
Heb jij niet de handlichting van de rechter gekregen om namens je bedrijf bepaalde handelingen te verrichten, zoals het sluiten van een overeenkomst? Dan moet je toestemming van je ouders krijgen. Jij bent ook niet aansprakelijk. Eventuele schulden die jij dan maakt, komen voor rekening van je ouders.  

Heb jij schulden gemaakt bij een zakenpartner, maar zonder de toestemming van je ouders? Dan kunnen jouw ouders de handeling vernietigen. De gemaakte schulden worden dan teruggedraaid.Heb jij wel de handlichting van de rechter gekregen, dan ben jij uiteraard wel aansprakelijk voor de gevolgen van jouw handeling.

De inschrijving bij de Kamer van Koophandel
Ook voor de inschrijving van de Kamer van Koophandel heb je toestemming nodig van je ouders. Heb jij wel al de handlichting ontvangen? Dan moet je wel een kopie of afschrift van je handlichting meenemen! Meer informatie over inschrijving bij de KvK, vind je terug op hun website.

Denk aan je aansprakelijkheid!
Het is heel erg belangrijk om die handlichting te publiceren. Zo voorkom je dat jouw handelingen als minderjarige ondernemer niet onder de aansprakelijkheid van je ouders valt. Doe je dit niet, dan wordt een eventuele schuld op je ouders verhaald.  

Als jij die handlichting publiceert, dan weten je zakenpartners dat jij bevoegd bent om als minderjarige voor je bedrijf te handelen. Je kunt dus vanaf dat moment ook schulden aangaan. Zakenpartners kunnen jou aanspreken tot het betalen van een bedrag dat jij ze schuldig bent, of voor het leveren van een dienst. Voor de naleving van de gemaakte afspraken zijn je ouders niet meer verantwoordelijk, dus ook niet aansprakelijk.

Heel veel regelen
Wil jij je inschrijven bij de Kamer van Koophandel, maar weet je niet waar te beginnen? Heb je de hulp van een jurist nodig voor het opstellen van een schriftelijk verzoek tot handlichting? Ben je al ondernemer, maar wil je alsnog die handlichting aanvragen? Heb je een specifieke vraag over ondernemen onder de achttien? Bel dan met een van onze juristen op 088 1411 011 (lokaal tarief), WhatsApp ons op 06 40 81 22 14 of chat met ons via Facebook Messenger.

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Lees meer juridisch nieuws

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur