Ontruiming van een huurwoning

Beëindiging huurovereenkomst
Ontruiming van een huurwoning kan alleen plaatsvinden na een rechtsgeldige beëindiging van de huurovereenkomst. Voor een rechtsgeldige beëindiging van de huurovereenkomst is een opzegging vereist (artikel 7:271 BW). Deze opzegging kan gedaan worden door de huurder en door de verhuurder. Indien de verhuurder de huurovereenkomst wil opzeggen, heeft hij hiervoor een geldige opzeggingsgrond nodig. De wet somt in artikel 7:274 BW deze opzeggingsgronden op. De meest voorkomende opzeggingsgronden zijn:

 • het zich niet gedragen als een goed huurder, door bijvoorbeeld een betalingsachterstand te hebben of door overlast te veroorzaken voor de buren;
   
 • indien de verhuurder de woning dringend nodig heeft voor eigen gebruik.

Opzegging door de verhuurder
De huurovereenkomst moet schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn en de opzeggingsgrond. De opzegtermijn voor de verhuurder is minimaal drie maanden. Voor ieder jaar dat de huurovereenkomst heeft geduurd, moet de opzegtermijn met één maand worden verlengd, met een maximum van zes maanden.

In stand blijven huurovereenkomst
Als de huurder niet schriftelijk heeft aangegeven akkoord te gaan met de opzegging en de huurwoning niet heeft verlaten op de door de verhuurder aangegeven datum, mag ervan worden uitgegaan dat de huurder niet kan instemmen met de opzegging. De huurovereenkomst blijft dan in stand en eindigt niet op de door de verhuurder opgegeven beëindigingsdatum. Als de verhuurder de huurder dan alsnog uit de woning wil hebben en de woning wil ontruimen, heeft hij hiervoor de toestemming van de kantonrechter nodig.

Ontruiming bij de kantonrechter
Als de verhuurder ontruiming vordert bij de kantonrechter, zal hij hiervoor een gegronde reden moeten hebben. De kantonrechter moet dan een afweging maken tussen het belang van de verhuurder om de woning te ontruimen en het belang van de huurder om in de woning te blijven wonen. Indien de kantonrechter van mening is dat de verhuurder een geldige opzeggingsgrond heeft en deze opzeggingsgrond zwaarder dient te wegen dan het belang van de huurder om in de woning te blijven wonen, kan de rechter de huurovereenkomst ontbinden en de ontruiming toekennen. De kantonrechter stelt dan de datum vast wanneer de woning door de huurder moet zijn ontruimd. Heeft de huurder de woning dan niet verlaten en ontruimd, dan mag de verhuurder de spullen van de huurder uit de woning verwijderen.

Schadevergoeding bij onterechte ontruiming
Als de huurder geen toestemming heeft gegeven, mag de verhuurder de huurwoning niet ontruimen. Als de verhuurder de huurder bij het aangaan van de huurovereenkomst tevens een verklaring laat ondertekenen dat de huur opgezegd wordt tegen een bepaalde datum, eindigt de huur niet op deze datum. Zo’n verklaring is niet rechtsgeldig. Het moet voor de huurder duidelijk zijn dat het om een opzegging gaat. Doet de verhuurder dit toch en gooit hij tevens de spullen van de huurder weg, dan is er sprake van een onterechte ontruiming en kan de huurder schadevergoeding vorderen voor het verlies van zijn spullen. De huurder moet dan wel duidelijk kunnen aantonen hoeveel de weggegooide spullen waard zijn. Dit kan het beste aan de hand van aankoopbonnen en foto’s. Als de werkelijk waarde door de huurder niet duidelijk kan worden aangetoond, zal de kantonrechter een schatting maken van de waarde van de spullen.

Ongeldige opzegging
In een recente huurzaak oordeelde de rechter dat een bij voorbaat getekende opzegging niet geldig is. In deze zaak had de huurder op 16 augustus 2001 een huurovereenkomst ondertekend. Tegelijkertijd tekende de huurder een verklaring waarin hij de huurovereenkomst per 16 februari 2002 opzegde. Na die einddatum liet de verhuurder de woning ontruimen en de complete inboedel weggooien. Volgens de kantonrechter is de huurovereenkomst niet rechtsgeldig geëindigd en mocht de woning niet ontruimd te worden. In dit geval moest de verhuurder aan de huurder een fikse schadevergoeding betalen.
Gerechtshof 's-Gravenhage 11 november 2005 (LJN AU8523)

Laat een reactie achter

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (30)

j.e. stienstra
Mon, 01/16/2006 - 15:38

mijn kamerhuurder / een studente heeft geen contract

zij heeft mijn voordeurslot veranderd zodat ik mijn huis niet meer in kan.

wat kan ik hieraan doen?

Zielsta
Thu, 01/19/2006 - 21:38

Wat is de juiste weg om een woning of kamer tijdelijk te verhuren tot een bepaalde datum,want als ik dit zo lees zou je ondanks de (huurwoning nood)bang zijn om nog iets te verhuren van je woning omdat je als verhuurder niet veel meer hebt te zeggen over je eigendom als je tijdelijk wilt verhuren.

Anoniem
Fri, 01/20/2006 - 07:44

Ik wil graag een kamer verhuren, ikhuur niet via een woningbouw maar via een makelkaar, die nu trouwens falliet is om 1 of andere vage reden, maar nu wil ik een kamer verhuren en komt er zaterdag iemand kijken.

Hoe kan ik dit hetbeste doen? wat is legaal en wat niet?
En hoe zorg ik ervoor dat diegene niet voor altijd blijft maar ook echt na een jaar weggaat? Of moet dat als hospita?En hoe zit dat dan presies?

annet koster
Tue, 03/21/2006 - 13:58

hallo juro foon ik heb gezocht naar verhuisvergoeding maar aangezien ik een uitkering heb ben ik genoodzaakt om bij de krieditbank een lenning af te sluiten waar ik niet zo veel zin in heb vanwegen de hoge rente maar naar mijn zegge moet het ook anders kunnen en mijn vraag was aan jullie of ik ook recht heb op die 5000, euro ? ik hoor graag snel van jullie alvast bedankt voor jullie medewerking mijn email is annety8@hotmail.com vriendelijke groet annet koster

ankie
Sun, 03/26/2006 - 14:24

ik ben ontruimd,maar blijd ftiekem ingeschreven op het adress wat zijn de gevolgen ik heb een uitkering!

van zijl
Sun, 04/16/2006 - 04:12

het kraken van het voordeurslot van de eigenaar is een delict.
alleen de politie doet er niets aan.

jacoby
Sun, 04/16/2006 - 04:18

welke documenten heeft men nodig om zich bij de gemeentelijke basis administratie te laten inschrijven?

Migga
Tue, 04/25/2006 - 22:35

Mijn huurders hebben al 2 maanden de huur niet betaald, de schuld bedraagt nu 1100,- euro.
Wat moet ik doen, kunnen jullie mij hierin advies geven. Ze beloven iedere keer vanalles maar nakomen doen ze niet.
Het liefst zou ik het huur contract willen beeindigen, ik baal er van iedere maand achter mijn huur aan te moeten zitten.

N. Veldhoven
Sun, 04/30/2006 - 00:09

Ik verhuur mijn woning, omdat ik tijdelijk in het buitenland woon en werk. Het huurcontract loopt tot minimaal 1 maart 2007 en uiterlijk 1 augustus 2008. Nu heeft de huurder al een maand geen huur betaald en gedreigd de woning per 1 mei te verlaten. Mede daarom heb ik mijn baan in het buitenland opgezegd en kom ik op 1 augustus 2006 terug naar Nederland. Nu wil de huurder ineens toch zijn contract uitdienen, maar dat kan dus niet omdat ik de woning dan weer zelf nodig heb.

Wat kan ik nu het beste doen? Reacties welkom op naomiveldhoven@hotmail.com

Mirjam Muhr
Tue, 05/16/2006 - 12:56

Ik heb voor drie jaar terug mijn appan rtement verhuurd aan een man met een kind die woonde op een camping ik woonde bij mijn nu ex-vried in duitsland relatie is uit en ik wil weer terug en heb begrip dat de huurder tijd nodig heeft om wat anders te vinden maar hij doet geen moeite ervoor hij wil niet weg en ik kan niet wat anders vinden en betalen wat nu ?????

maria annis
Wed, 05/31/2006 - 20:32

hast drie jaar geleden is van een kennis de vrouw overleden en is hij alleen in de woning geblijven maar sinds dien is de stichting met hem bezig om hem uit de woning te krijgen om dat zij de woning aan een groter familie willen verhuren
mag dat zo maar van de verhurder en heeft de kennis aanspraak op de verhuiskosten van 5000 euro

daantje
Thu, 10/26/2006 - 22:14

ik kan geen bijna geen huur betaalen komt mij vriend uit heeft gemaakt en ik helemaal alleen te ben komen sta, ik heb zelf maar600 p/m om van te leven maar dat lukt mij niet ik zit nou ook in de bewind en baal er enorm van! soms zou ik gewoon willen dat ik dood was geen stress meer

Ann
Sat, 03/24/2007 - 18:30

IK heb door niet betalen van salaris van werkgever een grote huurachterstand. Ik kreeg vrijdag te horen dat woensdag mijn woning wordt ontruimd maar heb ook diezelfde vrijdag alle achterstanden betaald kan ik een kort geding aangaan om die ontruming te verkomen anders sta ik op straat en heb ik nix of niemand

Migga
Sun, 05/06/2007 - 21:49

Hallo Migga,Mijn advies is schakel een deurwaarder in.Ik heb zo wel 1 jaar lang naar allerlei smoesjes geluisterd,omdat ik ook niet wist wat ik moest doen,en deze stap maar steeds uitstelde.De huurder neemt een loopje met je,en uiteindelijk kom je er toch terecht.Zij geven je goed advies,en de huurder moet deze kosten toch betalen.Mijn huurcontact is via de rechter ontbonden plus een ontruiming,en dat had ik veel eerder moeten doen.Het heeft mij veel slapeloze nachten bezorgd,daarom ga eerder als iik.Met drie maanden huurachterstand heet dat wangedrag,en kan de rechter het contract ontbinden,de kosten zijn allemaal voor de huurder,dus wacht niet langer.Ik wens je veel succes Marie-anne

karel
Wed, 09/26/2007 - 11:16

IK heb een huurachterstand opgelopen omdan mijn zaak niet meer loopt, nu moet ik voor de rechter komen, de huurschuld kan ik wel betalen maar de zaak komt voor op 3 oktober en ik kan pas op 15 oktober het bedrag betalen wordt ik dan toch mijn huis uitgezet?????

josef
Mon, 09/08/2008 - 01:07

ik heb een huurder en huurster en die eten soms mee als ik net van de afhaalchinees kom maar die willen niet meebetalen als ik erom vraag als ik nou dat vermeld heb in een huurderscontract kan ik dan wederzijds terugvorderen of komt het kind ook nog aanschuiven als die in weekenden komt en mag dit zomaar ik zit niet op bezoek te wachten of meeeters wat zouden jullie doen dan en als ze pools praten en aziatisch eruitzien en nog een familielid bijkomt zitten nu al 4 of 5

Deborah
Thu, 12/04/2008 - 16:17

ik heb al in een jaar tijd een paar keer een huur achterstand gehad en nu is het de 3de keer en nu wil mijn woningbouw mij niet meer als verhuurder hebben en is het naar de rechter gegaan en moet ik mn huis verlaten maar valt er nog wat te regelen met de woningbouw willen ze je nog een kans geven wie kan mij hiermee helpen alvast bedankt

huisvoormij.nl
Thu, 02/26/2009 - 14:15

Als de huurovereenkomst een clausule bevat waar de duur van de overeenkomst wordt vastgelegd kan het wel.

Meer info: huisvoormij.nl/

kety
Tue, 01/26/2010 - 16:24

Hallo door een plotselinge verhuizing kon ik niet meer naar school en plus heb ik een kind van 5jaar waarvoor ik dus een nieuw school en opvang moest regelen,zodat ik gewoon op mijn oude school kon blijven.Ik werd van school afgeschreven doordat ik niet meer aanwezig kon zijn,want k kon niet op tijd een nieuwe naschoolse opvang voor de kleine regelen.Dus had ik ook geen recht meer op studiefinanciering.Nu heb ik echter wel weer school en studiefinanciering kunnen regelen, maar heb 3maanden huurschuld. Ik heb de woningbouw mijn situatie uitgelegd, maar ze willen niet eens naar me luisteren, ze willen alleen geld zien. Ik krijg van hun tot 1februarie 2010 om het bedrag over te maken, maar ik kan pas 25februarie het volle bedrag aan hun overmaken. Nu is mijn vraag of ik nog tijd heb om te betalen, of dat een ontruiming echt zo snel gaat. Ik heb dus nog maar een maand

wat kan ik doen
Tue, 05/04/2010 - 23:15

ik had door werkloosheid 3maanden huurachterstand en is naar incasso en rechter gegaan echt niet normaal hoeveel kosten erbij komen gooien gewoon 1000 euro erop had ik een brief gekregen voor ontruiming heb ik alles net op het nippertje betaalt zeggen ze de maand mei moet er ook nog bij terwijl maand mei is net begonnen moet nog 188 euro geven kunnen ze me nmog steeds ontruimen als ik dat niet optijd betaal moet binnen 1 dag waar moet ik het vandaan halen ze zijn gek heeft iemand advies alvast bedankt

rena
Wed, 12/05/2012 - 17:55

wij hebben begin 2011 een woning toegewezen gekregen met een huur van 821,74. Wij konden dat toen prima opbrengen. Inmiddels is de huur 841,72 en mijn vriend heeft geen werk meer en krijgt geen ww meer en bijstand is al 5 weken aangevraagd en daar gaat alles mis en zijn we voor de 5e keer geweest en gesprek gehad maar gebeurt niets ondanks diverse klachten. Wij hebben daarom nu 3 mnd huurachterstand en hebben we een deurwaarder op ons dak. Ik heb inmiddels een andere baan met meer uren als voorheen maar heb niet genoeg inkomsten om alle vaste lasten te kunnen betalen. de gemeente doet tot nu toe niks bijstand krijgt mijn vriend niet hij of nauwelijks als dat rond zou zijn binnen hopelijk afzienbare tijd,omdat ik werk. Urgentie hebben we gevraagd bij diverse woningbouwen en dat krijgen we ook niet. Wij liepen nooit achter maar doordat ik de huur niet alleen kan betalen probeer ik wel de huur in gedeeltes te betalen als het mogelijk is. de verhuurder geeft via de deurwaarder aan hier niet mee accoord te gaan, maarja heb geen keus en het is beter iets dan niets betalen.
wij krijgen nu ook geen goedkopere woning omdat wij door de huurachterstand een negatieve verhuurdersverklaring hebben en dit eerst positief moet zijn zo staat op papier.
Mag de verhuurder onze woning nu ontruimen? En hoe is de procedure van ontruiming?

# Redactie Jurofoon
Thu, 12/06/2012 - 10:52

T.a.v. Rena: de verhuurder mag nooit zelf gaan ontruimen, daarvoor heeft hij toestemming van de rechter nodig. Er zal dus eerst een ontruimingsprocedure voor de rechter moeten plaatsvinden. Het is verstandig dat je daarbij aanwezig bent.
Succes!

swatie
Tue, 07/02/2013 - 22:24

ik heb me huis verhuurd ...omdat ik zelf verhuisd ben uit me vorige huis heb ik de ruimte gehad het huis flink te vernieuwen aangezien er niemand in was ...dus spiksplintet nieuwe keuken ...nieuw doche cabine ..nieuw toilet ..hele huis geverft ...mn huurder eist na 3 jaar dat ik de kit die loslaat in de keuken opnieuw doe ....douchedeur klink los ik vraag waar is het ,want ze verwachten dat ik het maak ,ze weet niet waar ze het gelaten heeft ,schade aan me keuken .....mijn huis is zowel van binnen als buiten vernieuwd duss ook ongeveer 7 jaar gelden totaal renovatie dak muur trap enz enz maar men blijft ontevreden verwacht nog dat ik de schade die toegebracht is aan me keuken ook nog kom repareren dit is toch van de zotte ...kleine veranderingen gebracht aan het huis ....gaat ook nog bedrijf houden in mijn huis zonder toestemming enz is bot ,onvriendelijk ,is erg onredelijk ...geeft overlast aan mij als huurder ..uw advies

anne
Tue, 07/02/2013 - 22:36

ik heb mijn huis verhuurd alles netjes van binnen ik heb een laminaat vloer netjes gehouden altijd heb mijn huis altijd netjes onderhouden ,maar de huurders zijn niet netjes met mn huis vraagt altijd om kleine reparaties aan mij ..terwijl ik zelf weet dat het veroorzaakt is door hen ....ze klagen steen en been EISEN dat we die reparaties doen die Zij zelf moeten doen bij alles bellen zij ons om de gekste kleinste dingen willen zelf niks doen ...denken dat we voor alles zijn dit veroorzaakrt enorme onrust en irritatie ...ik wil tot ontbinding contract overgaan dit kan niet zo verder .....

anne
Tue, 07/02/2013 - 22:37

ik heb mijn huis verhuurd alles netjes van binnen ik heb een laminaat vloer netjes gehouden altijd heb mijn huis altijd netjes onderhouden ,maar de huurders zijn niet netjes met mn huis vraagt altijd om kleine reparaties aan mij ..terwijl ik zelf weet dat het veroorzaakt is door hen ....ze klagen steen en been EISEN dat we die reparaties doen die Zij zelf moeten doen bij alles bellen zij ons om de gekste kleinste dingen willen zelf niks doen ...denken dat we voor alles zijn dit veroorzaakrt enorme onrust en irritatie ...ik wil tot ontbinding contract overgaan dit kan niet zo verder .....

Arnold
Sun, 12/15/2013 - 21:03

Wij hebben pas een appartement in Duitsland welke gelijk verhuurd werd door de makelaar, maar zelfs in de eerste maand betalen ze totaal geen huur, net als bovengenoemd klagen ze over de gekste dingen, zelfs dat het stroom in het appartement hun wasmachine heeft doen kortsluiten, eissen ze een nw wasmachine, een nieuwe vloer ivm morssen water, enz Hoe krijg ik deze huurder eruit?

OntruimGoedkoop
Thu, 02/20/2014 - 22:17

Het oude huis moet in zo een geval na verkoop of bij be?indiging van het huurcontract zo spoedig mogelijk leeg worden opgeleverd. Hierbij kunnen zowel de oplevering eisen als de opleveringsdatum voor grote problemen en druk zorgen. OntruimGoedkoop denkt in zulke situaties met u mee en neemt graag uw woningontruiming uit handen.

Mo
Wed, 05/24/2017 - 06:55

Wij zijn onterecht ons huis uitgezet. We wonen nu in een veels te duur huis en hebben veel kosten moeten maken. Waar kan ik laten berekenen welke schadeloosstelling ik kan eisen/vragen?( Zowel materieel als immaterieel)

daniel zuiderveld
Thu, 01/11/2018 - 17:13

hallo ik heb mn huis verhuurd tijdelijk in amsterdam

degene die in mn huis zat had een huur contract voor een jaar en we hebben het niet vernieuwd en hij woond er nu 1 jaar en 7 maanden
nu wil ik terug naar mn woning maar hij wil er niet uit
hij betaald 650 euro huur en apart vermeld in het contract staat huur voor was machine 50 euro meubels 60 euro etc
nu wil ik de huur verhogen om hem er uit te krijgen maar hij betaald 650 euro kale huur dus kan niet zomaar dit met heel veel verhogen
kan ik de huur van de goederen verhogen en zo toch alles bij elkaar meer geld krijgen
omdat deze producten apart vermeld staan in het contract

het is mn eigen koop woning en ik wil heel graag weer in amsterdam wonen ivm werk en zorg ouders

joop
Mon, 04/09/2018 - 21:32

ik huur een kavel grond en de civiele rechter heeft de huur opzeggen gegrond verklaard. echter de woning die daarop staat is geen eigendom van de verhuurder maar van eigen. het is gebouwd door de verhuurder maar betaald door de huurder van de kavel grond. die heeft de woning weer geschonken aan de kleinkinderen met die verstande dat opa en oma er mochten wonen tot ze zouden zijn overleden of in een verzorgingshuis zouden worden geplaatst. moet de huidige bewoners nu de woning eigendom van anderen vernietigen. ps er komt een spoed kort geding om ons, 73 en 71 jaar waarvan de vrouw dement is in de woning te laten zolang het hoger beroep loopt.
ook was in tussentijds een woonvergunning afgegeven en is het huurrecht van toepassing geworden dit is gebeurd, nadat de zitting was geweest. in het vonnis stond dus onbebouwde grond maar dat is inmiddels bebouwde grond geworden.
maar moet ik eigendom van andere vernietigen?

Waarom lid worden van HelloLaw?
 • Krijg onbeperkt juridisch advies
 • Profiteer van de laagste prijzen
 • Krijg korting op advocaten
 • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur