Ontslag 'hardhandige' leraar teruggedraaid


Jan werkte al 31 jaar als docent op het Wellantcollege (VMBO) de Bossekamp in Ottoland. Afgelopen juni was hij met 32 leerlingen op excursie naar een chocolaterie gegaan. Op de terugweg ontstond er een hoop kabaal en geschreeuw achteraan in de bus. Een aantal leerlingen bonkte met hun vuisten op de ruiten van de bus, zat met hun knieën op de stoel of stond in het gangpad.

Jan verzocht viermaal of de leerlingen hiermee wilden stoppen. De leerlingen reageerden niet hierop en toen volgde een waarschuwing van de buschauffeur. Opnieuw bleven ze doorgaan. Jan liep toen naar achteren en vroeg de aanstichter van alle commotie om vooraan in de bus te gaan zitten. De jongen reageerde niet en Jan herhaalde zijn verzoek nog driemaal.

Weigering
Nadat de jongen bleef weigeren gehoor te geven aan het verzoek van Jan, besloot Jan in te grijpen. Hij pakte hem vast en terwijl de jongen tegenstribbelde bracht Jan hem naar voren. De jongen was echter nog niet uitgeraasd. Toen hij vooraan zat, schold hij Jan verschillende malen uit en probeerde opnieuw naar achteren te lopen. Jan liep hem achterna en bracht hem opnieuw naar voren.

Toen de bus bij de school aankwam, heeft Jan de jongen verzocht mee te lopen naar een van de klaslokalen. Terwijl Jan op zoek was naar een collega, verliet de jongen het lokaal en ging naar de aula. Bij terugkomst pakte Jan de jongen in de aula vast en bracht hem tegenstribbelend terug naar het klaslokaal. Collega’s hadden gezien dat de jongen daarbij vingerafdrukken op zijn arm had.

Ontslag
Toen het college van de school hoorde van het incident riep het niet de leerling tot de orde, maar ontsloeg het Jan op staande voet. Jan zou buitenproportioneel geweld tegen de jongen hebben gebruikt. Jan was het niet eens met zijn ontslag en stapte naar de rechter in kort geding. Hij eiste dat het ontslag werd teruggedraaid en dat zijn loon zou worden doorbetaald.

Verklaringen
Ter zitting overlegde de school een aantal verklaringen van leerlingen die de incidenten hadden gezien. De verklaringen waren niet consistent. Sommige leerlingen verklaarden dat Jan de leerling in de aula bij de nek had vastgepakt, andere spraken over vastpakken bij de arm en één leerling verklaarde dat Jan de jongen meerdere malen had geslagen.

Gelet op deze inconsistentie, de leeftijd van deze leerlingen (eerstejaars VMBO) en de onduidelijkheid over de wijze waarop hen was verzocht hun verklaring af te leggen, zette de kantonrechter vraagtekens bij de betrouwbaarheid ervan.

Geen geweld
De kantonrechter oordeelde dat het niet vast was komen te staan dat Jan buitensporig geweld had gebruikt. Het bij de arm vastpakken was niet als zodanig aan te merken. Dat gold ook voor de vingerafdrukken op de arm van de jongen.

Vaststond dat de leerling in kwestie enorm tegenstribbelde. Bij een stevige grip, bedoeld om een leerling te laten meewerken, gecombineerd met tegenstribbelende bewegingen van die leerling, kunnen drukplekken op het lijf van die leerling ontstaan.

Op voorhand kon dus niet geoordeeld worden dat Jan buitensporig geweld had gebruikt, zodat het ontslag op staande voet niet gerechtvaardigd was. De school stelde nog dat indien het ontslag op staande voet geen stand zou houden, de arbeidsovereenkomst door het ontslag alsnog geëindigd is, aangezien er geen voorafgaande toestemming nodig was van het UWV om de arbeidsovereenkomst met Jan op te zeggen.

Beroep
Jan heeft daarom tegen het ontslag beroep ingesteld bij de Commissie van Beroep in de verwachting dat de Commissie zijn beroep gegrond zou verklaren en de school zou opdragen de beëindiging van de dienstbetrekking ongedaan te maken.

Vooruitlopend op deze beslissing van de Commissie oordeelde de kantonrechter daarom dat de school Jan weer moest toelaten om zijn werkzaamheden te vervolgen, waarbij de school zijn loon diende door te betalen, op straffe van een dwangsom met een maximum van 50.000 euro.

Wat vind jij hiervan? Vind je het terecht dat de rechter het ontslag van de leraar heeft teruggedraaid? Geef nu je mening in de poll!

Deze poll is inmiddels gesloten. Je vindt de uitslag hier.

Als je bent ontslagen of er is sprake van dreigend ontslag, meld je ontslagzaak dan aan via ons ontslag intakeformulier

Lees ook: Ontslag voor agent die eigen bekeuringen int
Lees ook: Agent ben je 24 uur per dag
Lees ook: Ontslag wegens internetgebruik?

Bron: ECLI:NL:RBMNE:2014:3839

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (58)

Johan
Tue, 09/09/2014 - 14:10

Prima uitspraak.
Zon jongen zou eigenlijk een goed pak slaag moeten krijgen als ik dat verhaal lees. Vroeger ging dat wel anders en hadden leerlingen nog respect voor leraren. De jeugd is vaak losgeslagen. Is goed dat er weer militaire dienst wordt ingevoerd.

Ben
Tue, 09/09/2014 - 14:34

Goed dat er leraren zijn die durven in te grijpen, maar onbegrijpelijk dat een werkgever na een 31-jarig dienstverband zon tegengesteld standpunt inneemt.
Bang voor de druk van een groep ?

ilonca
Tue, 09/09/2014 - 14:43

Als het verhaal correct is ben ik het helemaal met de handeling van de leraar eens. Super consequent
en wat moet je anders doen. Zegt iets meer over de opvoeding van het kind en de tijd van nu dan over de leraar. Sta helemaal achter zijn handelen en zeg zouden meer mensen moeten doen.

Carla
Tue, 09/09/2014 - 14:46

Helemaal eens met de rechter. Tot voor kort leek het wel de omgekeerde wereld. Leerlingen denken dat ze zich alles kunnen veroorloven en als leraren een keer optreden mag dat niet van de schoolleiding. Ik weet er iets van want mijn man is leraar.
De werkgever zou zich moeten schamen door zo weinig vertrouwen in zijn leerkracht te hebben na zon lang dienstverband.

Bart
Tue, 09/09/2014 - 15:15

De schoolleiding heeft uit angst voor negatieve publiciteit een trouwe kracht proberen weg te werken. Puur zelfbehoud. het verbaast me dat er tegenwoordig nog mensen bewust kiezen om leraar te worden. Kinderen mogen tegenwoordig veel te veel; En oa leerkrachten zijn praktisch vogelvrij. Gelukkig heeft deze rechter zich verdiept in de situatie. Zou dit iets te maken hebben met het feit dat steeds meer mensen tegenwoordig een kort lontje hebben? Immers: Jong geleerd..........

Bart
Tue, 09/09/2014 - 15:18

Toevoeging: Nog een doordenkertje: ...Wat zouden we met zn allen kunnen doen om de verhuftering van onze maatschappij een halt toe te roepen / om te keren ?

jan
Tue, 09/09/2014 - 15:23

Eindelijk eens een leraar die durft op te treden,
tegen leerlingen die menen zich van niets of niemand iets te hoeven aantrekken.

Ben het dus helemaal eens met de cantonrechter.

Schande aan het schoolbestuur.

George
Tue, 09/09/2014 - 16:29

Als het mijn zoon of dochter zou zijn geweest had de leraar hem of haar harder mogen aanpakken. Ik had op het matje bij de directie geroepen mogen worden als verantwoordelijke ouder en mijn kind zou in de klas openlijk zijn excuses hebben moeten maken tegenover de rest van zijn of haar klas. Negatieve publiciteit is als je niets doet als directie en zij schieten tekort in hun verantwoordelijkheid. Directie had naar huis gemoeten na dit besluit.

Jan Hoogland
Tue, 09/09/2014 - 17:09

De juridische vraag die hier aan de orde was of er voldoende dringende reden was dat een ontslag op staande voet rechtvaardigde. Terecht heeft de rechter opgemerkt dat er geen duidelijke aanwijzing was die tot een dergelijke actie van de schoolleiding kon leiden. De verklaringen waren te tegenstrijdig voor wat betreft het toegepaste geweld maar wel eenduidig over het verzet van de leerling die een zekere mate van geweld noodzakelijk maakte. Het dienstverband speelt daarin geen enkele rol. Als de leraar zich had schuldig gemaakt aan overmatig en onnodig geweld was een ontslag terecht geweest, ondanks zijn langdurig dienstverband. Hooguit kun je zeggen dat de directie gezien het dienstverband een beter afgewogen beslissing had moeten nemen.

Nico
Tue, 09/09/2014 - 17:14

De Jongen was een gevaar voor hemzelf en iedereen. De leraar heeft goed gehandeld en de rechter was juist in het beslissing om zijn ontslag terug te draaien. Het moed van de leraar moet beloond worden ipv gestraft.

Alex
Tue, 09/09/2014 - 18:18

Had deze leraar het in Amsterdam gedaan dan was hij zelfs in elkaar geslagen door de ouders of familie leden van de leerling.
Ik ben er heel erg voor dat leraren meer bevoegdheid krijgen om streng op te treden en ook moeten ze gewoon weg niet meer bij hun voornaam worden genoemd,
Maar nee en sorry voor het woord gebruik, Nederland begint steeds meer achterlijk te worden dankzij de regeringen van de afgelopen 30 jaar.
Zeker de invloed van de christelijke partijen is overweldigend wat dat betreft.
Een opvoedkundige tik wordt al mishandeling van kinderen genoemd maar als de zelfde kind later een crimineel is geworden heet het weer "dat kind heeft zeker geen opvoeding gehad"

joan
Tue, 09/09/2014 - 23:21

ik ben wel geen leraar of amtenaar maar heb wel respect voor ze

Marina
Tue, 09/09/2014 - 23:50

Voor de leraar heeft het vast een hoop energie gekost om zo,n onhandelbare jongen vast te pakken! Jan heeft dat vast heel vervelend gevonden dat hij moeilijk opvoedbaar is! De ouders zouden er ook vast niet blij mee zijn geweest met deze gebeurtenis die plaats vond in de bus en lokalen!

Aafke
Wed, 09/10/2014 - 13:21

Misschien moeten leerlingen gewoon beter opgevoed worden. Dan misdragen ze zich niet op school en hoeft een docent die wél weet hoe het moet niet voor zijn baan te vrezen. Misschien moeten we niet bang zijn om op te voeden. De tere kinderzieltjes kunnen daar best tegen.
Leerlingen weten tegenwoordig maar al te goed wat hun rechten zijn ("Als u me aanraakt, zorg ik dat u ontslagen wordt!" - is tegen mij ook letterlijk gezegd!) en niet wat hun plichten zijn. En die plichten zijn simpel: respect voor medeleerlingen, docenten en andermans eigendommen.

Frans
Wed, 09/10/2014 - 13:34

Goede uitspraak van de rechter. Bewijsvoering is erg wankel. Er moet een manier zijn om een leerling tot de orde te roepen. De leraar heeft alle mogelijke moeite gedaan om deze ongezeglijke leerling in het gareel te krijgen. Hij zou hebben gefaald als hij de leerling met zijn wangedrag hiermee door had laten gaan. Hulde voor de rechter, en de leraar. Slecht beleid/leiding van het college, dat zelf ter verantwoording moet worden geroepen.

wakker
Wed, 09/10/2014 - 13:47

Deze uitspraak zegt veel over de onnozelheid van de schooldirectie! Waarvoor (of voor wie ) zijn ze zo bang? Dat het ontslag is gebaseerd op verklaringen die zo inconsequent zijn is haast onvoorstelbaar! Zou de buschauffeur ook gehoord zijn? Daar lees ik niets over. Of baseert de directie het besluit liever op de verklaringen van dat tuig? En dan deze beslissing na 31(!!) jaar dienstverband. Wat een impact voor die leraar.
Hulde aan de rechter.

Danny
Wed, 09/10/2014 - 13:49

Etterkinderen moeten gewoon hard aangepakt worden! Krijgen ze geen weerstand dan zullen het later ook respectloze varkens worden waar Nederland toch helaas al van overloopt...

Ria
Wed, 09/10/2014 - 14:01

Eindelijk een leerkracht die optreedt en zijn verantwoordelijk neemt.
De houding van de werkgever zou bestraft moeten worden.
Welke normen en waarden willen zij de jeugd bijbrengen?
Ook hulde aan de rechter! Prima beslissing!

Maters G.
Wed, 09/10/2014 - 14:04

Het schoolbestuur moet maar eens deelnemen aan zulke reisjes, dan zullen zij zelf welk merken hoe moeilijk het is om met deze jeugd van deze tijd om te gaan,de meeste hiervan hebben totaal geen respect meer. Het is een prima en juiste beslissing van deze rechter

Jakob de Ware
Wed, 09/10/2014 - 14:04

De juiste aanpak was geweest door de jongen de bus uit te zetten. Even het gedrag op beeld zetten drie keer waarschuwen. De bus stoppen en er uit zetten en de politie bellen waar hij er uit gezet is.

AntonioM
Wed, 09/10/2014 - 14:18

Belachelijk om erover te praten. Om terug te gaan naar lijfstraffen en ander geweld hoeft helemaal niet. Zon leerling verpest de hele sfeer voor zijn klasgenoten en zou voortaan geweerd moeten worden van schoolseaktieviteiten. Een lichte draai om de oren zou voor mij wel mogen. Belachelijk de reactie van de school.

jouke
Wed, 09/10/2014 - 14:37

Aan Jakob de dare: stuur zetten was geen optie geweest. School is dan aansprakelijk en dient ten alle tijde toezicht te (kunnen) houden op de leerlingen.
Als leerkracht kan ik heel goed verplaatsen in de situatie van deze collega. Kan het alleen maar met zijn acties eens zijn. Had graag gezien dat zijn collegas hem hadden gesteund.

wakker
Wed, 09/10/2014 - 14:39

Wat ik nog vergeten was: Wordt het niet eens tijd om de directie van de school wegens wanprestatie, onbehoorlijk bestuur en/of schrijnende domheid voor de(zelfde?) rechter te dagen wegens impliciete laster? Aardig kluifje voor een stage-opdracht denk ik.

Joe1942
Wed, 09/10/2014 - 15:16

Laatste opmerking van wakker/10.09.14/12:39 is zeker gewenst.het schoolbestuur moet voor de rechter en smartengeld aan de leraar betalen.

Titia
Wed, 09/10/2014 - 15:20

Terechte uitspraak van de rechter. Heel kwalijk dat het college van de school zonder hoor en wederhoor een leerkracht met 31 jaar ervaring op staande voet ontslaat. Er wordt ernstig gemeten met twee maten. Een leerling moet bij herhaling 3 waarschuwingen krijgen, alvorens een docent anders ingrijpt. Het bestuur ontslaat de leerkracht onmiddellijk zonder enige waarschuwing. Wie spreekt het college van de school hierop aan, vraag ik mij af? En wat is de rol van de directie hierin. Dat mis ik ook in het verhaal.

Theo
Wed, 09/10/2014 - 16:11

Het lijkt wel of er een stok nodig was om mee te slaan. Deze leraar zat de directie toch al in de weg, dus mooie aanleiding?? Kortom hier is goed recht gesproken, maar de leraar is voor lange tijd beschadigd!

Bert
Wed, 09/10/2014 - 16:46

Fijne werkgever. Staat echt achter zijn personeel!

Roy
Wed, 09/10/2014 - 16:57

Zulke leraren moeten er meer zijn.
En zon werkgever die moet ervoor zorgen dat er niets gebeurt in een bus of waar dan ook.,dus die zijn eigenlijk aansprakelijk.
Deze werkgever kiest de weg met de minste weerstand,heel slap.

Toon
Wed, 09/10/2014 - 17:30

Ik vind dat de school wel snel is geweest met het ontslag en vraag me af of ze hem niet kwijt wilde.Ben het volledig met de rechter eens.

n den breeyen
Wed, 09/10/2014 - 18:04

je kunt ook leraren met handen en voeten in beton gieten en voor de klas zetten waar is het einde , op de manier van de schooldirectie zijn we een kweekvijver van etters en aankomend tuig, er is niets mis met discipline, wie niet horen wil,..... etc prima uitspraak! chapeau!

marc
Wed, 09/10/2014 - 18:32

Het is te gek voor woorden dat een school ontslag op staande voet geeft een leraar die al zo lang het vak uitoefent, je mag dan toch aannemen dat hij niet hardhandig te keer gaat, en als hij al zo vaak een leerling moet waarschuwen dan verdient deze een pak slaag, en zelfs dat heeft hij niet gedaan.
Als ik iemand stevig beet pak, en de persoon stribbelt tegen zal je ongetwijfeld blauwe blekken zien, terwijl van hardhandig optreden nauwelijks sprake is . Het oordeel van de rechter juich ik dan ook toe.

Jose
Wed, 09/10/2014 - 18:40

Helemaal mee eens!
Waar is het respect gebleven?
Niemand mag in deze maatschappij nog maatregelen nemen, noch iemand aanspreken op zijn gedrag.
Als ik zoiets van school te horen zou krijgen, zou mijn kind nog eens een behoorlijke straf van mij erbij krijgen.
En wat de school betreft: LOSERS!
En de ouders van het kind? LOSERS!
De mentaliteit van dit kind heeft duidelijk met opvoeding te maken!
Op vandaag willen de ouders hun kind niet opvoeden. Dat moeten anderen (opvang of school) maar doen.
Maar ooh God als er iets met hun kind aan de hand is, steken ze hun kop in het zand, want hún kind doet zoiets niet.........
Nederland!!! Ga in Belgi? kijken hoe het daar op school gaat!!!
Daar heerst discipline, zijn ze consequent.
Dit is precies in het verlengstuk zoals wij, als ouders, onze kinderen opvoeden.
Mijn kinderen hebben dus in Belgi? op voortgezet onderwijs gezeten, omdat ze in Nederland op de basisschool het pesten niet onder controle kregen................. (?!?)
Lees: teveel inzet en tijd kostte.
Leerkrachten en politie moeten weer méér gezag krijgen en respect af mogen dwingen.
Onvoorstelbaar hier in Nederland.
Rechter bedankt!!

Carol
Wed, 09/10/2014 - 19:42

Een dronkenlap die strontvervelend de klanten lastig valt mag je er alleen uitzetten als je een vervangende kroeg voor hem vind....zo gek is het onderwijs geworden... je moet als bestuur een vervangende school voor zon jongen zien te vinden. Daar komen dus uitwassen van. Veel te ongezeggelijke kinderen in zon klas en een leraar die bang moet zijn voor onderhuidse maatregelen van het bestuur dat geen gezichtsverlies kan leiden/verdragen door dappere leraren. . 31 jaar in dienst...nou én?!
Tuchtschool is een vies woord!! Juist waar je problematische gezinnen vindt is het kindertal ook hoger dan normaal. Dus slechte prognose voor welwillende kinderen en dappere leraren!. .

Kees22
Thu, 09/11/2014 - 00:30

Ik begreep uit de krant dat de betreffende jongen de leraar gelijk had gegeven! Hij was ook heel erg aan het klieren geweest.

gerard
Thu, 09/11/2014 - 11:28

schoolbestuur ontslaan?

marie
Thu, 09/11/2014 - 13:07

Chapeau voor de leraar!!! Ben het volkomen eens met ouders die dergelijj gedrag van hun kind niet accepteren!

Frank
Thu, 09/11/2014 - 13:21

Ik vindt dat de leraar correct heeft gehandeld. Zij moeten eerder de jongen van schhol sturen voor een aantal weken en niet de leerkracht.
Ik ben zelf ook buschauffeur en het is in der daad heel erg vervelend als scholieren zo een gedrag vertonen waarbij zij zoveel herrie maken dat de verkeersveiligheid in het geding komt. als hierbij ook nog op de stoelen wordt gestaan en de schoenen zijn niet schoon , is dit zelf vernieling van het interieur. stel dat een raam springt door het bonken erop, wat voor gevaren heeft dit niet voor het overige verkeer als plotseling glas op de rijbaan komt en de achter rijdende bestuurders schikken. Nee, de jonge moet worden aangepakt voor dit gedrag en niet de leerkracht. De leerkracht heeft mijns inzien hier goed op gereageerd.

Harry
Thu, 09/11/2014 - 13:25

Een goede uitspraak van de rechter. Er is licht aan het eind van de donkere tunnel!
Wat mag een leerkracht van zijn schoolbestuur verwachten?
Deze leerkracht is een superheld.Als school moet je blij zijn met dit optreden.

Jan
Thu, 09/11/2014 - 13:25

Leraar verdiend een lintje!
Het wordt langzamerhand een omgekeerde wereld.
Ook rechters hebben hier een belangrijk deel in!!

jos
Thu, 09/11/2014 - 13:29

Hulde voor deze lerar!!
Zo moesten er meer (kunnen) optreden

Ed
Thu, 09/11/2014 - 13:35

Ik ben nog van de tijd dat je thuis ook nog een schrobbering kreeg als je van een leraar straf had gekregen en het lijkt tegenwoordig wel alsof het de omgekeerde wereld is!
De schoolleiding lijkt in het algemeen wel achter de leerling te staan en laat heel gemakkelijk hun leerkrachten vallen.
Slechte zaak want dit geeft raddraaiers een vrijbrief om hun goddelijke gang maar te gaan terwijl de leerkracht maar vriendelijk moet blijven glimlachen...

Bart
Thu, 09/11/2014 - 13:52

Betreffende leerlingen; educatieve maatregel Gedrag op school -> Bootcamp . Kosten doorbelasten aan ouders !!!

Voor schoolbestuur (lekker politiek correct /oppertunistisch en dus zonder ruggengraat) lijkt me elke hoop verloren,.

Hans
Thu, 09/11/2014 - 14:30

Heb zelf 8 jaar bij een vmbo gewerkt. die ambtenarij zakte zo mijn broek af, dat ik uiteindelijk zelf ontslag heb genomen. In mijn ogen is een kind een kopie van de ouders. Voor mij blijft het vmbo het laagste waar je in kan vloeien na het basisonderwijs. Verrekt weinig intelligentie, waarbij je dan ook kan verwachten dat je het onderste uit de samenleving dan ook kan verwachten. Blij dat ik dat nu kan zeggen, want als je er nog werkzaam zou zijn, tolereren ze dat niet. Directies hebben een handdoek voor de ogen, waarbij leraren maar het vuile werk mogen opknappen. Zij zitten hoog en droog. Viezer kan het niet zijn.

Naam Anne
Thu, 09/11/2014 - 14:57

Reactie

Doortastende docent, misschien was de bus uitzetten beter geweest -maar dat had mogelijk ook veel commotie gegeven.
Een bestuur dat, zoals in dit geval, de eigen medewerker niet steunt, is geen goed bestuur.
Het mist inzicht, of weet niet de juiste prioriteiten te stellen.
Het geeft een vrijbrief af voor onbehoorlijk gedrag en laat het personeel afbranden -want reken maar dat zoiets impact heeft.
Dit bestuur zou zelf eens een tijdje aan de bak moeten waar de leerkracht dagelijks voor komt te staan. Mogelijk helpt dit.

Ronald van Batum
Thu, 09/11/2014 - 15:04

In 1 woord gezegd, KLASSE Jan.
Een juist optreden, laten zien dat JIJ de leraar bent en dat ZIJ respect voor je moeten hebben.
Niet over je heen laten lopen!!
Mijn dochter is aankomend lerares en verteld mij ook wel eens het één en ander over gedrag van leerlingen in de klas.

Marion
Thu, 09/11/2014 - 16:36

misschien is het voor de rechtsvervolging niet relevant, maar de dienstjaren van Jan zullen toch wel zonder lichamelijk geweld zijn geweest? of stond hij meerdere malen voor de rechter?
hoe gaan we dit oplossen?
ik zeg: leraren staak!
tot er een wet komt die maakt dat er respect getoond wordt voor gezag, dit heeft al veel te lang geduurd.
tolerant is niet modern, het is slap!

William
Thu, 09/11/2014 - 17:13

Respect voor deze leraar en rechter.
Wat ik me af vraag , had deze leraar geen collega,s in de bus zitten die hem konden steunen bij het schoolbestuur?

Joop Hendriks
Thu, 09/11/2014 - 17:20

Als de informatie klopt !!

Verweekt verwend Nederland ten top, geschiedenis leert: wie verweekt wordt onder de voet gelopen dat is op dit moment gaande in ons land.

Zon schoolbestuur is een voorbeeld van verweekte laffe mensen die voor het gemak de leraar maar onderuit halen, zo kweek je aggressie tegen leraren want de leerlingen denken dat ongewenst gedrag toch geen gevolgen heeft, de leraar maak je kansloos bij conflictsituaties kan zich niet meer verweren.

Kinderen zoeken grenzen op is altijd al zo geweest , maar de volwassene (leraar) moet de grenzen aan kunnen geven hij/zij moet daarbij gesteund worden door bestuur / ouders /maatschappij.

Je kunt je bijna niet voorstellen dat dit de enige reden was voor ontslag op staande voet als het wel zo was: Weg met dit laffe verweekte bestuur.

Hanneke
Thu, 09/11/2014 - 18:47

Als docente doet het mij goed deze reacties te lezen. Met name omdat het inderdaad naar mijn ervaring lastig is een school te vinden waar het bestuur achter de docent staat. Dank allemaal!

En uiteraard, puur gezien de feiten, ben ik het eens met de beslissing van de rechter en denk ik dat deze docent juist goed heeft gehandeld.

Rick
Thu, 09/11/2014 - 19:11

Juiste beslissing van de rechter.
De leraar heeft correct gehandeld en de school zou zelfs excuses moeten maken en meer achter de medewerkers moeten staan

Cees S
Thu, 09/11/2014 - 19:56

Ongelooflijk dat nog 10% in de poll het niet met de rechter eens is. Dit verontrust mij enorm, tenminste als het volwassenen zijn.

Bert D
Thu, 09/11/2014 - 21:05

De Directie van de school zou zich moeten schamen over hun kortzichtig standpunt !!! Iemand die zo lang bij je werkt, daar weet van wat voor iemand het is, en hem dan zo te beschadigen is slecht. Sta achter je docenten, hoor en wederhoor, en neem niet alleen de marktwerking, reputatieschade en verlies van "klanten" als uitgangspunt. Wat cre?er je als directie binnen schoolverband bij de andere docenten met deze attitude. Nee, je krijgt zelfs de indruk dat er meer aan de hand is op deze school. Tijd voor inspectie ????

JK
Thu, 09/11/2014 - 23:27

De directies (waterhoofden zo groot) zijn bang voor de ouders en laten leraren vallen als een baksteen als het moeilijk wordt.
Vroeger kreeg je als leerling een knal voor je kop en je wist....Oooooh mag niet.....vandaag de dag mag je tot in het oneindige met een bloed onder de nagels weghalend VMBO mannetje met een IQ van 80 discussi?ren.
Ik heb oneindig respect voor de docenten die het volhouden op dit soort scholen.
En dat voor schaal 10, petje af
Geld wat naar het onderwijs gaat verdwijnt richting gebouwen etc.
Redenatie management: geef je het aan meer docenten uit en loonsverhoging dan is het geld weg (maar wel goed voor zichzelf zorgen)

Agnes
Fri, 09/12/2014 - 00:45

Het ontslag is m.i. terecht terug gedraaid. Als de leerling willens en wetens en herhaaldelijk zeer ongewenst gedrag vertoont, en mondeling diverse malen de wacht aangezegd heeft gekregen,vind ik het terecht dat de docent hem herhaaldelijk letterlijk op zijn plaats gewezen/ gezet heeft. Jammer dat schoolbesturen bang zijn geworden en deze leraar direct ontslaan. Hadden ze niet beter zelf eerst de gang van zaken beter kunnen natrekken en onderzoeken?

René
Sat, 09/13/2014 - 12:19

Vroeger werkte ik dit soort gassies regelrecht tegen de grond aan. Hardhandig wel te verstaan. En dat werkte met lof. Zit nog steeds in het onderwijs maar nu op internationaal topniveau. Sukkels die zich met een grote bek van sommige kinderen laten afbluffen. Kijk maar wat onze bureaucratie met de islam heeft bereikt. Een politiek land dat onkruid kweekt. De rechter zou de schoolleiding op het matje moeten roepen en een aanbeveling moeten doen de directie te vervangen.

Jan
Sun, 09/14/2014 - 19:35

Prima. Het is de laatste tijd erg overtrokken dat een leraar een kind helemaal niet meer bij de arm mag pakken. Vroegen toen ik nog op de lagere school zat in de jaren 70 ik ben nu 46 was het heel normaal dat een leraar als er gevochten werd op het schoolplein de vechtersbazen een bij de arm pakten.
Dan waren ze daarna weer voor rede vatbaar. Prima dus. Soms kan een leraar niet anders. Kinderen tegenwoordig zijn wel erg brutaal en tonen weinig respect meer voor de leraar. Het niet meer op deze manier kunnen optreden heeft naar mijn mening hier toe geleidt. En ook het feit dat er steeds meer onhandelbare situaties ontstaan op scholen en dat leraren niet meer weten wat ze hier mee aan moeten.

Bert
Sun, 09/14/2014 - 19:40

Mijn beste vriend klaag vaak tegen mij dat zijn dochtertje op school door Jongens! wordt geschopt en geslagen en dat de leraren en de school leiding hier niets aan doen. omdat ze niet tegen die jongens duren op te treden, ook uit angst voor de ouders die dan gelijk op school verhaal komen halen dat hun kind is aangeraakt.

Arie
Sun, 09/14/2014 - 19:41

Eindelijk een dappere leraar. Die man verdiend juist een lintje!

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur