Ontslag na één joint in privé-tijd?

 

Een majoor van de krijgsmacht rookte op straat een joint. Omdat hij gedeeltelijk zijn militaire uniform droeg, werd hij aangesproken door twee opsporingsambtenaren van de Koninklijke Marechaussee. Zij vroegen hem of hij een joint aan het roken was, wat hij vervolgens toegaf.

Schorsing en ontslag
De beroepssoldaat werd geschorst en kort daarop volgde ontslag wegens wangedrag tijdens diensttijd (drugsgebruik). Hij maakte tegen de schorsing en het ontslag bezwaar, maar dat werd afgewezen. Daarop ging hij in beroep bij de bestuursrechter.

De rechtbank was er niet van overtuigd dat de militair in diensttijd was toen hij de joint rookte. Evenmin stond vast dat de man voor het publiek herkenbaar was als militair en was het onvoldoende aannemelijk dat het strenge beleid aangaande softdrugs bekend was gemaakt aan het onderdeel waar de majoor werkzaam was.

Tot slot oordeelde de rechtbank dat er onvoldoende aandacht was geschonken aan de individuele omstandigheden van de majoor, namelijk het uitgaan van zijn relatie de dag voor het incident. Hierop ging de legerleiding in hoger beroep bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Genoeg bewijs
De Raad volgde niet de lijn van de eerdere rechter. Om te beginnen waren er ten tijde van de schorsing overtuigende aanwijzingen dat de man in diensttijd en militair tenue een joint rookte. Gelet op het vaste beleid binnen de krijgsmacht over de gevolgen van drugsgebruik, had de legerleiding voldoende grond voor ontslag wegens wangedrag.

De Raad wees er nog op dat het voor de ernst van de maatregel niet uitmaakte of de joint tijdens diensttijd of in privé-tijd was gerookt. In beide gevallen gaf dit aanleiding tot ontslag als er sprake was van het dragen van een uniform.

In uniform
De majoor betoogde dat hij niet herkenbaar was als militair omdat hij een incorrect militair tenue droeg, met name bestaand uit de pantalon en het overhemd. Hij had zijn pet, das en onderscheidingstekens in de auto achtergelaten, toen hij ging wandelen. De Raad zag echter niet in hoe een incorrect militair uniform niet als uniform kon worden aangemerkt.

Tot slot kwam het voor de majoor zijn eigen risico dat hij zich niet meer had verdiept in de regels, aangezien deze wel aan zijn onderdeel bekend waren gemaakt. Dat de man altijd goed had gefunctioneerd en dat zijn relatie was verbroken de dag voor het incident, maakten het oordeel niet anders.

Wat vind jij hiervan? Vind je het terecht dat de majoor is ontslagen, omdat hij in zijn vrije tijd in uniform een joint rookte? Geef nu je mening in de poll!

Deze poll is inmiddels gesloten. Je vindt de uitslag hier.

Als je bent ontslagen of er is sprake van dreigend ontslag, meld je ontslagzaak dan aan via ons ontslag intakeformulier

Lees ook: Ontslag voor agent die eigen bekeuringen int
Lees meer: Baan kwijt door drie bekeuringen voor rijden onder invloed
Lees meer: 5 Misverstanden over ontslag

Bron: ECLI:NL:CRVB:2014:2020

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (44)

Tessa
Tue, 07/01/2014 - 12:58

Zoals gewoonlijk (en vaak tegen het vonnis van de rechtbank in) stelt de CRvB het bestuursorgaan in het gelijk. Ook hier is de vraag gerechtvaardigd of, inzake de CRvB, nog van een onafhankelijk rechtsorgaan kan worden gesproken.

Bart
Tue, 07/01/2014 - 14:50

Een joint roken is in Nedreland erger dan iemand mishandelen op grond van ras of geaardheid. Of worden al die soldaatjes op staande voet ontslagen? nee he? Men kent hier duidelijk de eigen grenzen niet meer. En waarom niet eerst een waarschuwing? En waarom tellen de omstandigheden niet. De majoor had zich tijdelijk ontoerekeningsvatbaar moeten laten verklaren. dan was hij gewoon in functie gebleven. Of, kort gezegd: Ik vind deze einduitspraak te gek voor woorden.

Jeroen
Tue, 07/01/2014 - 18:29

Betrokkene heeft ter zitting verklaard dat hij wist van het (strenge) beleid inzake drugs, maar dat hij niet precies op de hoogte was van de rechtspositionele maatregelen als reactie op een incidenteel gebruik van softdrugs. Deze militair heeft een rang, die nog 3 rangen verwijderd is om generaal te worden. t Lijkt mij dat hij lang genoeg meedraait en ook een rang heeft, die hoog genoeg is om te weten wat hij mag en wat hij niet mag.

Siegfried van Hoek
Tue, 07/01/2014 - 19:06

Delen van uniform herkenbaar als kledingstuk als zodanig dragen is refereren naar representatie van uitoefening van functie. Was de man geheel in burger gekleed dan had de Hoge Raad hier eigenlijk niet zoveel op kunnen opmerken, tenzij de man bijvoorbeeld een uurtje later (hoeveel?) een dienst in functie had moeten bekleden. Verder is het natuurlijk keiharde onzin, waar gaat dit nog over in deze moderne tijd? Wat nou als de man bewustzijn-beinvloedende pillen op had, dat zie je niet aan de butenkant... (Do not forget combat projects onder invoed...) Gegeven de beroepsmatig gevraagde hoge graad van stressbestendigheid van militairen is ontoerekeningsvarbaarheid een iel excuus, maar ontslag is wel een buiten-proportionele maatregel denk ik...

George
Tue, 07/01/2014 - 22:33

In uniform ben je nooit in vrije tijd niet in mijn lichting 73-5 en ook daarna niet. En een majoor die de regels niet kent maar wel moet toepassen. Tragisch zeker en misschien een stok om te slaan.

W.v.G 2-7-2014
Wed, 07/02/2014 - 10:26

Een Majoor ontslaan belachelijk Nederland doen jullie dat ook met je Ministers als die een jointe staan te roken tijdens Werkzamheden in den haag in het rokershok hij ist wel goed gewest voor jullie en onze veiligheidt maar mag niet doen in zijn vrije tijdt wat die zelfs wil

RFD
Wed, 07/02/2014 - 12:03

Ook een militair is een mens. Het bepalen door de overheid of iemand wel of geen joint mag roken buiten diensttijd kan niet. Binnen diensttijd gelden hier regels voor en die moeten ook aangehouden worden. Direct ontslag is een veel te zware sanctie, een berisping was op zijn plaats geweest.

leo
Wed, 07/02/2014 - 13:49

Ok, als dit zo is, wil ik ook geen bier drinkende militairen meer zien. Want bier wordt ook gezien als softdrug, zoniet harddrug.

jack
Wed, 07/02/2014 - 14:13

de assumptie is dat wiet roken schade heeft op de prestaties, vandaar de regel

er zijn genoeg nieuwe bewijzen dat joints burnout voorkomen, dus die regel is ouderwets.

er zijn ook bewijzen dat alcohol en medicijnen schade doen aan de prestaties op werk. Zolang dat niet bestraft wordt, gaat het nergens over om dit soort regels in plaats te hebben.
Zou een hoge raad dit niet omver kunnen gooien op grond van onwetenachappelijke beweringen? Maar ja, wie gaat dat traject aan.. :v

Lgtng 87-01
Wed, 07/02/2014 - 14:15

Een berisping of een kleine geldboete had beter op zijn plaats geweest. "Een gewaarschuwd mens telt voor twee". Ontslag!! voor een joint...is wel heel hard.

Harrie 1969
Wed, 07/02/2014 - 14:29

ik vind het echt te zot voor woorden.
Ze moogen alcohol drinken zo veel ze willen maar 1 joint roken mag niet

jouke
Wed, 07/02/2014 - 14:59

Bij aangaan van een beroepsovereenkomst met defensie, teken je een arbeidsovereenkomst. Hierin is het zero-tolerance beleid aangaande drugsgebruik opgenomen. Deze meneer is aangepakt op arbeidsvoorwaarden, welke zijn omschreven en waarvoor hij heeft getekend.
Dr discussie over de werking en effect van drugs, zijn persoonlijke omstandigheden en daden van andere militairen doet in deze totaal niet tee zake.
Persoonlijk vind ik de stead hoogte, maar dit had meneer kunnen zien aankomen.

gerwin
Wed, 07/02/2014 - 15:01

alcohol valt ook onder drugs toch?net zo goed als koffie en cola,al vallen deze weer niet onder de Opiumwet en dat maakt denk ik weer het verschil.
men mag in de kaderbar zoveel zuipen als je wil...buiten diensttijd dan......maar een joint is uit den boze.
dit heb ik uit eigen ervaring meegekregen.
te gek voor woorden.
is er dan misschien een wetje waarin je iets van discriminatie kunt gebruiken?
discriminatie is in de ruimste zin van het woord namelijk...onderscheid tussen het 1 wel en het ander niet toch?

Bob
Wed, 07/02/2014 - 15:23

onvervalste nederlandse rechtspraak zo krom als dit land groot is, de krijgsmacht heeft weer geen kans laten schieten om te adverteren waar ze voor staan, ik wens ze succes met het zoeken naar personeel in de toekomst gezien de gebruiken van de jeugd van tegenwoordig.

Paula
Wed, 07/02/2014 - 15:26

Ben het volkomen eens met deze maatregel. Het roken van een joint getuigt van weinig verantwoordelijkheidsbesef en het uitdragen van een voorbeeldfunctie dat niet in overeenstemming is met het beeld van een militair. Ook is het gebruiken van softdrugs regelmatig aanleiding tot geweldsincidenten die buitensporig uitpakken.
Van mij mag er overal met betrekking tot softdrugs een zero tolerance beleid gelden. De invloed van soft drugs gebruik is niet uitgewerkt na een avondje blowen. Mensen worden sloom, agressief en hebben minder aandacht voor hun omgeving.

Uit eigen ervaring weet ik hoe schadelijk softdrugs is voor de ontwikkeling van een kind tot volwassene en hoe je door drugs gebruik buiten de maatschappij kan komen te staan.

patrick
Wed, 07/02/2014 - 15:41

Beste Paula,

kun jij je beweringen wetenschappelijk onderbouwen?

elk weekend worden er wel meerdere kroegen kort en klein geslagen door de bezopen klanten, ik moet de eerste coffeshop nog tegenkomen waar dit is gebeurd, uw beweringen raken kant nog wal, alcoholgebruik en alcoholmisbruik leiden veel vaker tot agressie en gezondheidsproblemen dan het recreatief roken van een joint.

toegegeven, substantiemisbruik of dat nu gaat om alcohol, softdrugs of harddrugs zijn een groot gevaar voor de gezondheid en geestelijke ontwikkeling bij met name jonge gebruikers.

maar om zoals u te stellen dat een avondje blowen leid tot een toemane van geweldsincidenten is populistisch gewauwel welke door de wetenschap totaal niet onderbouwd wordt.

on topic:

De straf is in mijn optiek excessief maar het leger staat volledig in zijn recht en iemand met zon hoge rang moet beter weten.

Anoniem
Wed, 07/02/2014 - 15:54

Reactie

Wat een onzin, iedereen kan bij een willekeurige dumpstore de nodige kleding aanschaffen, dan word die persoon toch ook niet gezien als beroeps soldaat, mensen doe gewoon er zijn belangrijke zaken in de wereld! Laten we ons focussen op de soldaten die terug komen na uitzending en die goed opvangen inplaats iemand die het al moeilijk genoeg heeft nog moeilijker te maken.

P.Y.Tieleman
Wed, 07/02/2014 - 16:26

Met de beleidslijn van Defensie ben ik het volkomen eens. Drugs gebruik betekent in principe wegwezen. Echter, je zult altijd bestuursrechtelijk maatwerk moeten leveren. Dit houdt ook in dat er een belangenafweging moet plaats vinden. In deze casus ben ik het met het ontslag eens. Juist van een majoor als hoofdofficier en beroepsmilitair mag zijn gedrag niet worden geaccepteerd door het bevoegd gezag. N.m.m. een terecht ontslag.

Tessa
Wed, 07/02/2014 - 16:58

Prima, al deze reacties inzake wel - dan wel niet ontslag. Ik zou overigens wel een willen weten hoe men aankijkt tegen het feit, dat de rechtbank, na een weloverwogen en goed gemotiveerde uitspraak, (wederom) wordt overruled door de CRvB.

Roland
Wed, 07/02/2014 - 17:23

1. het staat in de arbeidsovereenkomst dat het niet getolereerd word door Defensie; 2. deze meneer is majoor, geen soldaat en heeft een dubbele voorbeeld functie als officier; ergaan zoveel relaties uit..3. ja het is krom, zuipen mag wel in prive tijd (en aan de kaderbar op de kazerne) en een jointje niet, maar dan trekken we de hele discussie weer open die Nederland al zo lang in zijn greep houd........

jan
Wed, 07/02/2014 - 21:16

Geen wonder dat de Oorlogs veteranen allemaal aan de joint zitten na post traumatische trauma van oorlogen die door de Elite die er geld op verdiend en miljoenen lijken voor niks en dan een wet die wiet in nederland gedoogd maar niet toegestaan waar deze elite nog eens miljarden aan verdienen weer over de gewone burgers dus is dit weer een zinloze jurische actie jawel opsporings ambtenaren heten de vorige keer de Nazis dus dat is er aan de hand zal dit bericht gelijk worden weg gehaald of niet eens erop komen door deze elites nazis dus denk na wat is er werkelijk aan de hand

Njoined today?
Thu, 07/03/2014 - 00:21

Terecht. Ten eerste een voorbeeldfunctie toch. Daarnaast is het een verdovend middel, dus ten alle tijden niet handig als je je land zou moeten kunnen dienen in welke vorm dan ook. Iedereen is mens, maar het is toch wel belangrijk in een dergelijke functie constant de volledige controle over jezelf te hebben, zowel fysiek als mentaal. Of je nu naar de fles alcohol grijpt of drugs (ongeacht soft of hard), dat is gewoon niet de weg om dat te doen, zeker niet in het openbaar, zeker niet in delen van het tenue. Als je met iemand dus moet werken die stoned is, waar je van op aan moet kunnen, dan zou ik niet blij zijn. Ik zou zeker niet iemand kiezen die onder invloed is. Hij is niet de eerste, en niet de laatste, maar dit had hij zeer zeker moeten kunnen weten.

nooitgedagt
Thu, 07/03/2014 - 02:20

een jointje is een verdovend middel ? De klok en de klepel. De beste stuurlui staan ook hier aan wal. Of zitten in een CRvB. Verdovende oftewel geestdempende middelen zijn bijv. opiaten , slaapmiddelen.
Cannabis is psychoteen oftewel bewustzijnsveranderend.En dan zijn er nog de bewustzijnverruimende middelen/stoffen. ff googlen en je weet het nu ook.

roland
Thu, 07/03/2014 - 02:20

Militair in diensttijd of niet hij blijft militair.en bij defensie is het verboden. Je bent 24uur per dag militair en een majoor had beter moeten weten. Voorbeeld functie.dus eruit

Simonis
Thu, 07/03/2014 - 11:32

Een berisping was een veel betere straaf. Jammer van de weggegooide investering in de kostbare officiers opleiding en verlies van zijn ervaring bij een anders goed functionerende majoor. Ontslag hiervoor is veel te draconische maatregel. Belachelijk !!

HG
Thu, 07/03/2014 - 14:07

Zelf vind ik deze maatregel veel te zwaar.
Enige tijd geleden is er een soldaat omgekomen nadat hij teveel op zijn donder had gekregen tijdens een oefening.....Zijn ook alle mensen ontslagen die daar bij betrokken waren...?

Kasper55
Thu, 07/03/2014 - 14:22

Het kabinet heeft zijn eigen rookkamer geregeld en verbiedt anderen. Kortom zeer kortzichtige reactie. Wie is 24/7 super braaf? Er op aanspreken, ok, maar meer ook niet.

Pion
Thu, 07/03/2014 - 14:42

Als ik een aantal reacties lees denk ik: geneuzel over wat een jointje precies is, over wat een uniform precies is, over beleidslijnen die al dan niet zorgvuldig gecommuniceerd zijn.... en dan zijn er nog mensen die er koffie, cola en alcohol bijslepen. Eentje heeft het zelfs over discriminatie... alsof dit ook maar iets met ras, sex, geloof te maken heeft.

Mensen, waar is het boerenverstand gebleven. Wie wil er nou dat het leger jointjes rookt, Militair ben je i.d.d. 24 uur per dag: in een oorlogssituatie zal een vijand proberen toe te slaan als de kans van overwinning het grootst is. Wat moet defensie met mensen die al naar een joint grijpen als hun relatie stuk is, moet een volk daar in oorlogssituatie op kunnen rekenen?

En al die mensen hier die de effecten bagatelliseren: ik wil wel eens zien hoe deze mensen reageren als ze een gecompliceerde operatie moeten ondergaan en de chirurg steekt van tevoren "effe een jointje" op.

Beleid of niet, bij bepaalde beroepsgroepen past dit gewoon niet; Ja het is jammer van de weggegooide investering maar in die optiek is het vooral jammer dat dat pas zo laat naar voren komt.

pauline Bakker
Thu, 07/03/2014 - 15:44

triest dat de desbetreffende man eigenlijk nogmaals gestraft wordt omdat hij een onschuldig jointje rookte....Dat je daar bij de landmacht al op wordt ontslagen. Net alsof er in het leger totaal niks wordt gebruikt!!!! Wat deze man in zijn vrije tijd doet zou niks moeten uitmaken lijkt mij!

Ben
Thu, 07/03/2014 - 16:01

Hij heeft een voorbeeldfunctie en DAAROM word het hem ook zo zwaar aangerekend. Hij kende de regels en daar heeft hij ook voor gekozen in die baan. Dus TERECHT.

Pieteman
Thu, 07/03/2014 - 16:25

Als oud diender lees ik met verbazing dit artikel.
Terwijl leidinggevende en MT leden elke dag erop hameren dat je integer dient te zijn, weten ze zelf vaak niet wat dat woord inhoudt.
Hoe hoger de rang des te rotter ze worden.
Bedrijfsbelang gaat dan immers boven integriteit naar je lager geplaatste collegae.

Centurion
Thu, 07/03/2014 - 16:35

Inmiddels staat vast dat cannabis de werking van de hersenen nadelig be?nvloedt, zelfs blijvend.
Een militair moet onder alle omstandigheden zo stabiel mogelijk zijn en blijven.
Gebruik van cannabis heeft verdovende werking en als militair is dat niet acceptabel en daar is kennelijk het strenge beleid van defensie op gericht.
Collegas moeten bij een actie op elkaar kunnen vertrouwen en daarvan is in het onderhavige geval geen sprake. Het is onzeker of de majoor in gevechtsomstandigheden ook niet naar een joint grijpt. Tenslotte is het als voorbeeldfunctie voor een hoofdofficier ook niet aanvaardbaar om verdovende middelen te gebruiken.

Albert
Thu, 07/03/2014 - 16:56

Regels zijn er volgens mij om een en ander in goede banen te leiden, zodat we met zn allen op een prettige manier samen kunnen leven. Wat is het voordeel voor ons allen en deze man met zijn omgeving, om hem werkeloos te maken? Er zijn binnen de krijgsmacht echt genoeg manieren om deze man op zijn verantwoordelijkheid te wijzen en herhaling te voorkomen. Rigiditeit ten top!

Niels
Thu, 07/03/2014 - 17:10

"Zij vroegen hem of hij een joint aan het roken was, wat hij vervolgens toegaf." - Het lijken wel helderzienden, ik weet het verschil niet als ik iemand een sigaret zie roken of een joint. In mijn familie rookte de oudere generatie (allemaal al overleden) zelfgemaakte sigaretten van shag en vloeipapier. Op de foto op de site wikipedia over Joint - dat is echt wel zoals roken van een gewone sigaret ook is. Link hierbij - nl.wikipedia.org/wiki/Joint

Pigfarmer
Thu, 07/03/2014 - 20:28

Nederland op zijn smalst een hypochriete raad en weer een slachtoffer van zogenaamd fatsoen.

Als deze man zijn baan verliest voor een joint, wat mag in NL, dan moet iedere militair zijn/haar baan verliezen om een biertje of een cocktail.

Dus al die mariniers op Curacao ontslaan.

Is dat de bedoeling, hypochriet dus!

Ben
Thu, 07/03/2014 - 23:04

Heel kort gezegd gewoon belachelijk en de generaal die zich lam zuipt en de prins die veel geld aan neemt maar je dat is Nederland de omgekeerde wereld.

Rob
Fri, 07/04/2014 - 00:16

Gelijke monniken gelijke kappen, een soldaat die betrapt wordt krijgt ook ontslag dus de majoor in het kader van zijn voorbeeld functie ook.
Bovendien weet een ieder die voor de krijgsmacht werkt dat dit niet is toegestaan. Punt

Piet
Fri, 07/04/2014 - 00:55

Zero tolerance = zero tolerance. Dat geldt voor iedereen. Punt uit.
Als de majoor een probleem had of heeft dan moet die majoor zich ziek melden of andere maatregelen treffen.

Barry
Fri, 07/04/2014 - 11:59

Natuurlijk terecht ontslagen. Men is steeds slimmer in het bedenken hoe de regels aan persoonlijke omstandigheden aan te passen. Dat betekend feitelijk het ontlopen van verantwoordelijkheid. Iedereen weet dat aan bepaalde acties verantwoordelijkheden hangen, Helaas zijn er steeds meer rechters die begrip tonen en liever belonen dan straffen. Al met al terecht ontslagen!

André
Fri, 07/04/2014 - 12:45

Men had de majoor even kunnen zeggen:
"Ach mijnheer u riskeert straf."
Deze gang van zaken is tekenend voor de tijd om mensen te behandelen als dingen. Ik heb het idee dat het leven van de majoor nu geru?neerd is door de mokerslag (joint) over de verbroken relatie, onmenselijk.

Marijv
Fri, 07/04/2014 - 21:43

ik vind dit terecht!

annie
Mon, 07/07/2014 - 18:16

je kunt het belachelijk vinden of niet, maar op het moment dat hij een (deel van een) uniform aan heeft is hij militair, vrije tijd of niet. een militair mag ook niet in uniform drinken. voor een politieagent geldt hetzelfde. je vertegenwoordigd op dat moment de kroon (nee ben geen chauvinist) en als majoor wist hij dat op dat moment. hij heeft niet voor niets herkenningstekens verwijderd. majoor of zandhaas, voor elke militair gelden dezelfde regels. hij had ook op de basis of thuis even andere kleren aan kunnen trekken, dan was er (waarschijnlijk) niks aan de hand geweest, want dan was hij gewoon een burger en had hij er, als hij al was aangehouden, met een waarschuwing vanaf gekomen.

Petra
Tue, 07/08/2014 - 17:08

Hij had het slimmer moeten aanpakken en die joint stiekem thuis moeten roken, bovendien kun je in je vrije tijd dat apenpakkie beter thuis laten. Er zijn overal klikspanen die er niet voor schromen om je te verraden.

Tante Riet
Thu, 11/13/2014 - 20:01

Volkomen..zinloos!
Een gegoede militair ontslaan voor een joint..
Laat men echt eens de rotte appels pakken daar waar zij onterecht zitten, staan of lopen...folteraars/pedos/verkrachters etc...dat moet men aanpakken!!!

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur