Ontslag via de kantonrechter (ontbinding)

Er zijn bij de kantonrechter twee soorten ontbindingen mogelijk, namelijk:

  • de inhoudelijke ontbinding, en
  • de pro forma ontbinding.

Voor beide procedures geldt dat de werknemer zichzelf kan vertegenwoordigen, hij heeft dus geen advocaat nodig. Het is echter wel verstandig om juridisch advies in te winnen en zich bij dit soort zaken te laten begeleiden door juristen.

Inhoudelijk verschillen beide procedures wezenlijk van elkaar.

Inhoudelijke ontbinding op grond van gewichtige redenen
Bij deze vorm zal de werkgever een ontslagaanvraag op grond van gewichtige redenen indienen bij de kantonrechter, bijvoorbeeld omdat de werknemer zijn werkzaamheden niet naar behoren kan uitvoeren of omdat er een verstoring van de arbeidsverhouding is ontstaan. De werkgever zal de gewichtige reden wel moeten kunnen aantonen, bijvoorbeeld door middel van ondertekende verslagen van functioneringsgesprekken welke het onvoldoende functioneren weerspiegelen. De werknemer moet hiertegen verweer voeren. De kantonrechter zal toetsen of de aangevoerde reden inderdaad een gewichtige reden oplevert de een ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan rechtvaardigen. Is dit niet het geval dan zal de kantonrechter in beginsel geen toestemming geven voor het ontslag.

Echter, de kantonrechter kijkt ook of beide partijen nog samen kunnen werken. Geregeld wordt geconstateerd dat dit niet mogelijk is en dan wordt de overeenkomst alsnog ontbonden wegens een verstoorde arbeidsrelatie.

Ook een werknemer kan vanwege een gewichtige reden ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoeken aan de kantonrechter, bijvoorbeeld omdat hij een andere baan kan krijgen tegen betaling van een veel hoger salaris. Dit komt echter héél weinig voor.

De grondslag voor de ontbinding, verwijtbaarheid aan de zijde van werknemer en de overige omstandigheden van een ontbinding zijn van invloed op de ontslagvergoeding of schadevergoeding die de kantonrechter eventueel toekent.

Pro forma ontbinding
Bij de pro forma ontbinding is de rol van de kantonrechter beperkt. Eigenlijk gaat het hier om een vaststellingsovereenkomst tussen werkgever en werknemer waarbij de kantonrechter alleen een beschikking geeft.

Deze procedure heeft als voordeel ten opzichte van een daadwerkelijke vaststellingsovereenkomst dat de procedure betrekkelijk snel kan verlopen en de WW-aanspraak van de werknemer waarschijnlijk veilig is gesteld.

Onderhandelingen
Het principe van een pro forma ontbinding is dat de werkgever en de werknemer onderhandelen over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst tussen partijen wordt beëindigd. Hierbij moet men niet alleen denken aan een ontslagvergoeding maar ook aan secundaire arbeidsvoorwaarden zoals de auto van de zaak, mobiele telefoon, concurrentiebeding en derving uit fictieve opzegtermijn. 

Op het moment dat er een overeenkomst is vastgesteld tussen werkgever en werknemer wordt er door de werkgever een verzoekschrift ingediend bij de kantonrechter. De werknemer dient daarop bij de kantonrechter een verweerschrift in welke gelijkluidend is aan het verzoek van de werkgever. Beide partijen zien af van mondelinge behandeling.

De kantonrechter zal op basis van deze stukken besluiten om het ontslag te verlenen op de grondslag die beide partijen in de stukken hebben aangevoerd.

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (12)

marjon jiscoot------------
Wed, 06/07/2006 - 11:34

ik ben onderbewindstelling ,van het klotten humanitas,dat wilt ik het niet nee, van curator nee, ik wilt ermee stoppen ja ik ben niet mee eens nee ,ik ben naar de huis arts geweest ,ik ben gewoon gezond ,ik ben niet geeestelijk lichamelijk ,nee het gaat over het familie ,de achter grond ,met financieel , ik moet het zelf doen ja ,ze hebben afgepakt bij de rechter , kanton rechter ,in rotterdam,mijn vader is heel gemeen ,ja want mijn heeft verkeerd gedaan ,het oplossingen te zoeken om mij spullen terug te krijgen ,ja ja ik kan het geen kant uit ,ik wilt mijn familie ontslag nemen ,

jeroen
Wed, 01/09/2008 - 14:43

is dit een grapje????,???

pieter
Wed, 01/09/2008 - 14:43

Denk de ewl :-P

jeroen
Wed, 01/09/2008 - 14:44

Ikke nie wee!!!!,!!!!

Tudie
Wed, 01/09/2008 - 14:47

Tudie ook nie weten hoor.

jeroen
Wed, 01/09/2008 - 14:49

Dit heel, goed, wel , een grapje, kan zijn kunnen,,

Jaap
Wed, 01/09/2008 - 14:56

Yo tjeerd bakje koffie???,???

Pieter
Wed, 01/09/2008 - 14:57

Ja lekkel hool!!!,!!!

tjeerd
Wed, 01/09/2008 - 14:58

tudie thee?????,????

Gezellige Jaap
Wed, 01/09/2008 - 14:59

Het wordt hier steeds gezelliger!!!, !!!
Thee of koffie het kan allemaal, wat dacht je van een biertje,,,,,?,,,,

Tuudje
Wed, 01/09/2008 - 14:59

Ja, wel willen meet gaan..maar opdrachtn bezig moetn. TJEERDOOOO

mutsje
Sun, 10/04/2009 - 20:22

k snap pro forma niet

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur