Ontslag HelloLaw

Ontslag wegens seks op de werkvloer

Begin 2018 kreeg de rechter een bizarre zaak onder zijn neus geschoven. De werkgever van Kees*, een zorginstelling, heeft de rechter ingeschakeld om Kees te ontslaan. Kees zou namelijk seksueel contact hebben gehad met een collega op het werk. Heeft de rechter de werkgever gelijk gegeven en bleef het ontslag staan? Lees verder voor het hele verhaal.

Ben je of word je zelf ontslagen en twijfel je of dit wel terecht is? Onze juristen kunnen jouw situatie in kaart brengen en kijken wat je het beste kunt doen.

Ontslag: het verhaal van Kees

Kees werkt al bijna 20 jaar in vaste dienst als woonbegeleider bij een christelijke zorginstelling. Samen met zijn gezin woont hij in een dienstwoning op het terrein van deze instelling. In de zorginstelling wonen mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Veel van deze mensen vertonen daardoor ongeremd gedrag op sociaal en seksueel gebied. Daarom is 24 uurs begeleiding noodzakelijk. Zeker aangezien een deel van de cliënten ook lichamelijk afhankelijk is van zorg. Om deze intensieve begeleiding te kunnen bieden, wordt er altijd in teams van twee of drie begeleiders samengewerkt.

Op de locatie van Kees wonen 15 (jong) volwassenen. Tijdens zijn werk was Kees dus samen met één of twee andere collega’s verantwoordelijk voor de zorg van deze mensen. Eén van deze collega’s is Tanya*.

Ontslag wegens seks op de werkvloer: Wat is er gebeurd?

In het najaar van 2017 meldde Tanya zich ziek. Kort daarna nam ze ook ontslag. Na verschillende gesprekken met haar werkgever gaf Tanya aan dat zij het afgelopen jaar op het werk seksueel contact heeft gehad met Kees. Ze zei dat ze hiermee nooit had ingestemd, maar dat ze door Kees was gemanipuleerd en bedreigd.

De werkgever van Kees en Tanya heeft vervolgens besloten om Kees op non-actief te stellen om te onderzoeken wat er nu precies is gebeurd. Er werden gesprekken gevoerd met Kees. Tijdens die gesprekken heeft hij verklaard dat er inderdaad sprake is geweest van een seksuele relatie. In één van de verklaringen die Kees heeft afgelegd tijdens het onderzoek staat het volgende:

“Ook tijdens en op het werk is het meerdere keren tot contact met elkaar gekomen. Dit mondde dan uit in zoenen en soms ook elkaar bevoelen. Meestal nam Tanya het initiatief en soms nam ik het initiatief. Dat gebeurde dan in het Incohok, of in de lift boven in het gebouw. Het hebben van een relatie met een collega, in dit geval een seksuele relatie, het hebben van seksueel contact met elkaar tijdens werktijd en op het werk vind ik niet goed. Dat had niet moeten gebeuren.”

Met die relatie zou Tanya volgens hem ook hebben ingestemd. Of dit inderdaad het geval is, heeft de rechter uiteindelijk niet kunnen vaststellen. Er zou een strafrechtelijk onderzoek moeten plaatsvinden om te kunnen bepalen of er wel of geen sprake is geweest van toestemming.

Ontslag via de rechter

In deze zaak heeft de werkgever de rechter verzocht om de arbeidsovereenkomst van Kees zo snel mogelijk te ontbinden. De werkgever wil Kees dus ontslaan. Daarnaast is de werkgever van mening dat Kees verwijtbaar gehandeld heeft en daarom geen recht heeft op een transitievergoeding. Zo een vergoeding krijg jeals je wordt ontslagen, als je twee jaar of langer bij een bepaalde werkgever hebt gewerkt.  De werkgever beschuldigt Kees van verwijtbaar handelen. Wat dit precies is hangt af van verschillende omstandigheden. De wetgever geeft als voorbeeld: “gedrag van de werkgever waardoor een verstoorde arbeidsrelatie is ontstaan”.

De werkgever gaat ervan uit dat het verhaal van Tanya juist is. Volgens de werkgever is het extra belangrijk dat het hier gaat om een christelijke zorginstelling, waar de christelijke waarden hoog in het vaandel staan. Daarnaast zou Kees misbruik hebben gemaakt van zijn machtspositie én heeft hij de goede naam en reputatie van de instelling in gevaar gebracht.

Gevolgen van ontslag voor Kees

Als de werkgever gelijk krijgt, is Kees niet alleen zijn baan kwijt maar ook zijn huis! Als hij niet meer bij de instelling werkt, betekent dit dat hij samen met zijn vrouw en kinderen zijn dienstwoning moet verlaten.

Een ander gevolg is inmiddels al niet meer terug te draaien. De werkgever heeft namelijk verschillende verklaringen van Tanya opgestuurd naar de vrouw van Kees. Zij is dus van de avontuurtjes van haar man op de hoogte.

Mag de werkgever Kees ontslaan?

De centrale vraag die hier gesteld wordt is natuurlijk of de werkgever Kees mag ontslaan. Het is in de wet zo geregeld dat de werkgever een goede reden moet hebben om iemand te ontslaan. Denkt de werkgever die reden te hebben, dan moet hij naar de kantonrechter (en in sommige gevallen naar het UWV). De kantonrechter zal dan beslissen of de werknemer ontslagen mag worden.

Eén reden voor ontslag die de wet noemt is ‘ernstig verwijtbaar handelen’. Dit is ook de reden die de werkgever van Kees heeft aangevoerd om hem te kunnen ontslaan. De werkgever is van mening dat hiervan sprake is, omdat Kees tijdens zijn werk seksuele handelingen heeft verricht. Het is nu aan de kantonrechter om te bepalen of er inderdaad sprake is van ernstig verwijtbaar handelen.  

Is het ontslag terecht? De uitspraak van de rechter

Volgens de rechter is er inderdaad verwijtbaar gehandeld door Kees.

“Het seksuele contact heeft plaatsgevonden in een woning van 15 zeer hulpbehoevende cliënten met niet-aangeboren hersenletsel, die zelf een lastige verhouding hebben met seksualiteit.”

De rechter vindt het verwijtbaar dat Kees zijn eigen seksuele behoeften vóór het welzijn van de cliënten heeft gesteld. De situatie wordt verergerd doordat de kans bestond dat Kees en Tanya door de cliënten betrapt zouden worden. Het risico bestaat dat je ontslagen wordt als wordt ontdekt dat je je bezighoudt met seksuele handelingen tijdens je werk. Kees had dit moeten weten en heeft dit risico voor lief genomen, aldus de rechter.

Verder oordeelde de rechter dat het niet uitmaakt dat het gaat om een christelijke zorginstelling. In elke instelling moet de zorg voor de cliënten de hoogste prioriteit hebben.

De conclusie is dan ook dat Kees inderdaad verwijtbaar heeft gehandeld. Er is sprake van een redelijke grond voor de werkgever om de arbeidsovereenkomst met Kees te ontbinden. Wel heeft Kees recht op een transitievergoeding. Dit recht zou hij niet hebben als er sprake was geweest van “ernstig” verwijtbaar handelen. Volgens de rechter is er in deze zaak slechts sprake van verwijtbaar handelen.

Seksuele intimidatie

De rechter heeft niet vastgesteld of er inderdaad sprake is geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik. Op basis van het gedane onderzoek heeft de rechter niet kunnen bepalen of Tanya wel of niet heeft ingestemd met het contact. Daarnaast loopt er ook geen strafrechtelijk onderzoek naar Kees.

Toch mag Kees worden ontslagen. De rechter vond het verrichten van de seksuele handelingen op zich al genoeg reden voor ontslag, óók als Tanya overal mee heeft ingestemd.

Zit je zelf in een vreemde situatie op je werk en weet je niet zo goed hoe je hiermee moet omgaan? Of ben je ontslagen, maar vind je dat totaal niet terecht? Neem dan direct contact met ons op. Dan kunnen we samen gaan kijken wat er aan de hand is en wat je het beste kunt doen.

Geschreven door Fieke Thijssen

*Kees en Tanya zijn fictieve namen

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (6)

Robert
Fri, 01/18/2019 - 13:16

Duidelijk verhaal. Het is niet duidelijk of Tanya weer in dienst is. Mijn gedachte is dat Tanya eveneens ontslagen zou moeten worden.

Lisanne van HelloLaw
Fri, 01/18/2019 - 14:34

Hoi Robert, Tanya heeft ontslag genomen en is niet meer in dienst van het bedrijf. Het is inderdaad goed denkbaar dat zij ontslagen zou worden als ze wel in dienst was gebleven, aangezien Kees is ontslagen omdat hij de handelingen verrichte tijdens het werken voor deze instelling. Dan zou het van belang zijn om uit te zoeken of Tanya vrijwillig deze contacten met Kees heeft gehad, of dat er sprake was van dwang. Dat is in deze zaak niet uitgezocht. Dat was niet nodig, nu Tanya zelf ontslag heeft genomen.

joop
Fri, 01/18/2019 - 14:58

vreemde uitspraak van de rechter. De rechter doelt (m.i.) in zijn vonnis op phychische overlast. Kees heeft juist in een hok en in een lift gehandeld. Dus afgescheiden van de z.g. hulpbehoefenden. Ook kan de suggestie hier niet zijn dat er ineens minder zorg is besteed aan de patienten. Jammer dat er dikwijls wordt geoordeeld op basis van jaloezie van derden. Ook is het vreemd dat de rechter deze zaak niet seponeert omdat de werkgever de verkeerde weg heeft gevolgd, n.m. ontslag aanvraag via kantonrechter of UWV. Ook is de werkgever over de schreef gegaan om persoonlijke informatie aan zijn vrouw door te spelen. Typisch Christelijke hypocritie. Ondanks de AWV wet toen ook al onacceptabel...

Tessa van HelloLaw
Mon, 01/21/2019 - 13:53

Hoi Joop, bedankt voor je reactie. Kees is ontslagen omdat hij seksuele handelingen verrichte met Tanya, dit terwijl hij op dat moment eigenlijk zorg zou moeten dragen voor de hulpbehoevenden. Door seksuele relaties te hebben tijdens werktijd, heeft Kees zijn seksuele behoefte boven het welzijn van de cliënten geplaatst. Kees en Tanya hadden natuurlijk betrapt kunnen worden, met alle gevolgen van dien. Het zou anders zijn geweest wanneer zij buiten hun werktijden om seksuele relaties hadden gehad. Omdat dit niet het geval was, vindt de rechter dat Kees verwijtbaar heeft gehandeld. De kantonrechter beoordeelt vervolgens of Kees ontslagen mag worden op grond van ernstig verwijtbaar handelen. In dit geval heeft Kees verwijtbaar gehandeld en is hij ontslagen.

martijn
Mon, 01/21/2019 - 14:25

Lijkt wel alsof jullie zelfs in het reageren op de reacties doen alsof de man steeds de schuld heeft en de vrouw eigenlijk niets... Ben al best wel wat onzin tegengekomen dat zelfs in nederland het heel erg feminatie is geworden..

Tessa van HelloLaw
Mon, 01/21/2019 - 14:48

Hoi Martijn, bedankt voor je reactie! Tanya heeft ontslag genomen en is niet meer in dienst van het bedrijf. Was zij nog wel in dienst, dan is het goed denkbaar dat ook zij ontslagen had moeten worden, aangezien Kees is ontslagen omdat hij de handelingen verrichte tijdens het werken voor deze instelling. Het zou in dit geval van belang zijn om uit te zoeken of Tanya vrijwillig deze contacten met Kees heeft gehad, of dat er sprake was van dwang. Maar gezien Tanya zelf eerder al ontslag had genomen, was dat in deze zaak niet nodig.

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur