Ontslag wegens te lange vakantie
Harm werkte als bewaarder bij de Dienst Justitiële Inrichtingen, Directie Bijzondere Voorzieningen. In de zomer van 2012 was hij op vakantie naar Tunesië gegaan. Nadat zijn vakantieverlof erop zat, verscheen hij niet op zijn werk.

Brief
Zijn teamleider probeerde contact met hem te krijgen, maar dat leverde niets op. Vervolgens werd door de werkgever een dreigende brief gestuurd waarin stond dat als Harm niet op zijn eerstvolgende dienst zou verschijnen, dit als plichtsverzuim zou worden aangemerkt, met alle gevolgen van dien.

Ongeluk
Harm verscheen echter niet op die dag. Wel meldde hij zich de dag erna telefonisch bij zijn leidinggevende. Hij vertelde dat hij niet op zijn werk was verschenen omdat hij tijdens zijn vakantie in Tunesië een dodelijk ongeluk had veroorzaakt. Hierdoor was hij in hechtenis genomen, waarbij hij geen contact met de buitenwereld kon hebben. Harm vertelde in het gesprek dat hij pas diezelfde dag in Nederland was teruggekeerd.

Bewijs
De werkgever verzocht Harm om met bewijs te komen van het ongeluk en zijn voornemen om op tijd terug te komen van vakantie. Enige tijd later werd hem de toegang tot zijn werkplek ontzegd en buitengewoon verlof verleend. Vervolgens werd een onderzoek ingesteld door het Bureau Integriteit en Veiligheid van de Dienst.

Tijdens dit onderzoek verstrekte Harm een verklaring van een advocaat die hem zou hebben bijgestaan toen hij in hechtenis zat, reisdocumenten met betrekking tot zijn terugreis en een bewijs dat hij zijn huurauto op de laatste officiële verlofdag had teruggebracht.

Het Bureau concludeerde dat het niet kon vaststellen dat Harm niet betrokken was geweest bij een ongeval met dodelijke afloop. Harm had echter maar weinig bewijs dat zijn verhaal ondersteunde. Wel was aangetoond dat hij nooit tickets had gekocht voor een terugvlucht op de laatste officiële vakantiedag, hoewel hij had verklaard dat hij dit had gedaan. 

Ontslag
Op basis van het onderzoek kreeg Harm de straf van onvoorwaardelijk ontslag opgelegd. Harm ging hiertegen in beroep bij de bestuursrechter, maar hij kreeg daar geen gehoor. De rechter achtte de verklaringen van Harm over zijn te late terugkeer en het ongeluk niet geloofwaardig.

Zijn werkgever had terecht de conclusie getrokken dat het voldoende aannemelijk was dat Harm zonder geldige reden te laat van vakantie was teruggekeerd en dat dit plichtsverzuim opleverde. Het plichtsverzuim was toerekenbaar en de straf van onvoorwaardelijk ontslag niet onevenredig. Harm stapte daarop naar de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep.

Tegenstrijdig
Net als de rechtbank achtte de Raad de tegenstrijdige verklaringen Harm over het ongeval, zijn hechtenis, de onmogelijkheid om contact met zijn werkgever op te nemen en de geplande terugreis ongeloofwaardig. De verklaring van de advocaat die hem tijdens zijn hechtenis zou hebben bijgestaan, bleek niet van waarde. Op het adres van de advocaat werkte niemand met zijn naam. Evenmin bleek uit die verklaring dat Harm betrokken was geweest bij welk ongeluk dan ook.

Daar kwam bij dat was gebleken dat Harm wel met zijn vader en anderen contact had gehad, tijdens zijn vermeende hechtenis. Hij had dus prima contact kunnen hebben met zijn werkgever, maar had dat nagelaten. Omdat het ook vaststond dat hij geen ticket had gekocht voor een tijdige terugvlucht, was zijn beroep op overmacht terecht niet door de werkgever gehonoreerd.

Tekortkoming
De Raad concludeerde dat Harm zonder geldige reden te laat was teruggekeerd van vakantie, iets wat zeker in zijn functie een ernstige tekortkoming opleverde. Verder had hij  in strijd met de eisen van integriteit en betrouwbaarheid gehandeld door tegenstrijdige verklaringen af te leggen.

Harm had bovendien al vier jaar voor dit incident een officiële waarschuwing gekregen in verband met te late terugkeer van vakantie. Hij was dus een gewaarschuwd man. Het ontslag bleef in stand.

Als je bent ontslagen of er is sprake van dreigend ontslag, meld je ontslagzaak dan aan via ons ontslag intakeformulier

Lees ook: Ontslag voor agent die eigen bekeuringen int
Lees meer: Baan kwijt door drie bekeuringen voor rijden onder invloed
Lees meer: 5 Misverstanden over ontslag

Bron: ECLI:NL:CRVB:2013:1870

Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (3)

Alex
Tue, 01/21/2014 - 16:26

Eindelijk een Ambtenaar die werkt wordt die ontslagen omdat hij doet wat een ambtenaar altijd doet :)
Oké genoeg grappen voor vandaag.
Natuurlijk had hij op zijn werk moeten verschijnen en geen leugens moeten vertellen maar hij had het er gewoon op moeten gooien dat hij overspannen was dan had deze wel een plausibele verklaring gehad.

Popeye
Thu, 01/23/2014 - 16:29

Voor zover te beoordelen uit bovenstaande uitleg is het ontslag terecht. Werkgever heeft naar mijn idee zelfs erg inspanningen gedaan. Dus ook geen WW.

de vantieman
Mon, 02/17/2014 - 23:30

ga graag op vakantie, maar te weinig dagen

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur