Ontslagvergoeding (1): Wanneer recht op ontslagvergoeding?

De ontslagvergoeding kent vele synoniemen: gouden handdruk, ontbindingsvergoeding of schadevergoeding. In alle gevallen gaat het om een financiële compensatie voor de werknemer. Hoewel er geen wettelijke regels bestaan voor het bepalen van de hoogte van de ontslagvergoeding, wordt meestal gebruik gemaakt van de zogenaamde kantonrechtersformule.

Verwijtbaar handelen werkgever
Indien een werknemer door de werkgever ontslagen wordt en voor het ontslag geen goede gronden aanwezig zijn, dan kan een werknemer het ontslag aanvechten bij de kantonrechter. Indien de werkgever verwijtbaar heeft gehandeld, dan kan de kantonrechter een vergoeding aan de werknemer toekennen. 

Er zijn ook andere gevallen waarin de werknemer een grote kans heeft op een vergoeding. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een werkgever zich dusdanig onredelijk heeft gedragen naar een werknemer toe, dat van de werknemer niet langer verwacht kan worden dat hij nog gebonden is aan de arbeidsovereenkomst. De werknemer kan dan een ontbindingsverzoek bij kantonrechter indienen en daarbij een vergoeding eisen voor het feit dat het verzoek het gevolg is van het onredelijke gedrag van de werkgever. De kantonrechter kan het contract ontbinden onder toekenning van een vergoeding. 

Overgang van de onderneming
De werknemer kan ook ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter verzoeken bij de overgang van een onderneming als de overgang nadelige gevolgen heeft voor de werknemer. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer reële promotiekansen verkeken zijn, of als de afstand tot het werk zodanig vergroot is dat dit voor hem een nadeel vormt en verhuizing redelijkerwijs niet van de werknemer gevergd kan worden. De beëindiging van de arbeidsovereenkomst geldt dan als een ontbinding die voor rekening van de werkgever komt. De rechter kan de werknemer dan een billijke schadevergoeding toekennen. 

In de praktijk vindt de kantonrechter de afstand tussen woon en werk, na een verhuizing van de werkgever, niet snel zodanig groot dat het redelijkerwijs niet van de werknemer kan worden verlangd de arbeidsovereenkomst voort te zetten.

Kantonrechtersformule
Voor de vaststelling van de hoogte van de vergoedingen bestaat de Landelijke kantonrechtersformule. De hoogte van de vergoeding is het resultaat van drie factoren: aantal gewogen dienstjaren (A); beloning (B); correctiefactor (C). Bij A tellen de jaren die men in dienst is vóór het 40ste levensjaar voor 1, de jaren tussen het 40ste en 50ste levensjaar voor 1,5 en de jaren vanaf het 50ste levensjaar voor 2. B is het brutomaandsalaris, vermeerderd met de vaste looncomponenten, zoals vakantiegeld, een vaste dertiende maand, een structurele overwerkvergoeding en een vaste ploegentoeslag. De correctiefactor (C) is gelijk aan 1, indien zich geen bijzondere omstandigheden voordoen. Is de gewichtige reden een gevolg van een verwijtbare handelwijze van de werkgever, dan is het gerechtvaardigd C op meer dan 1 te stellen. De vergoeding zal, behoudens eventuele materiële schade, niet hoger zijn dan de verwachte inkomensderving tot aan de pensioengerechtigde leeftijd.


Laat een reactie achter

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Reacties (1)

anne janssen
Mon, 09/28/2009 - 23:35

De werknemer kan ook ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter verzoeken bij de overgang van een onderneming als de overgang nadelige gevolgen heeft voor de werknemer. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer re?le promotiekansen verkeken zijn, of als de afstand tot het werk zodanig vergroot is dat dit voor hem een nadeel vormt en verhuizing redelijkerwijs niet van de werknemer gevergd kan worden. De be?indiging van de arbeidsovereenkomst geldt dan als een ontbinding die voor rekening van de werkgever komt. De rechter kan de werknemer dan een billijke schadevergoeding toekennen.

In de praktijk vindt de kantonrechter de afstand tussen woon en werk, na een verhuizing van de werkgever, niet snel zodanig groot dat het redelijkerwijs niet van de werknemer kan worden verlangd de arbeidsovereenkomst voort te zetten

ik begrijp de laatste tekst niet moet de werknemer nu wel of niet de arbeidsovereenkomst voort zetten?

m.vr.gr. anne janssen

Waarom lid worden van HelloLaw?
  • Krijg onbeperkt juridisch advies
  • Profiteer van de laagste prijzen
  • Krijg korting op advocaten
  • Bespaar geld
Word nu lid
Direct advies:
ma - do: 8.00 tot 20.00 uur
vrij: 8.00 tot 18.00 uur